tisdag 24 november 2015


Inför första söndagen i advent

GOTT NYTT ÅR!
kan vi säga till varandra på söndag. Vi börjar ett nytt kyrkoår. Kyrkan är, som ni vet alltid en bit före det borgerliga samhället. Före går Herren med segerns baner! (Sv Ps 59:2). När Kyrkans folk följer sin Herre kan det nya kyrkoåret bli gott. Och inte bara gott. Vi hittar frisk förnyelse! Första Advent bjuder på texter där vi får gräva fram förnyelsens skatter. Vi tänder det första adventsljuset och ropar ut att Ljuset är starkare än mörkret. Detta nya år följer vi andra årgångens texter.

  1. PERSONLIG FÖRNYELSE
hjälper oss den gamle Profeten Sakarja att hitta. Gräv i Sakarja 9:9-10. Sakarja var präst och visionär som flyttat hem från fångenskapen i Babel. Han uppträdde som profet ca 530-518 f Kr. Han är alltså ca 2540 år gammal. Lyssna till äldre herrar! De har lång livserfarenhet att ösa ur. I dagens text berättar han om en kung som vill avlägga visit hos dig:
Se din konung kommer till DIG!

Han vill inte bara komma på tillfälligt förstaadventsbesök. Han vill komma in i ditt liv och göra något riktigt av dig. Han vill hjälpa dig att bli det roliga och spännande original du är skapad att vara. Därför vill han rädda dig från besvärliga ockupationsmakter och tråkiga krafter som har satt sig på tronen i ditt liv. Din fria vilja blev ju bunden av trender och fränder och makter och media. De regerar och presiderar, styr och bestämmer.
MEN NU blir det regeringsskifte! Se, Din konung kommer tiIl DIG! Han sätter sig på tronen i ditt liv. Han tar inte bara hand om din yttersida – hur du uppför dig och klär dig och sköter dig, och är snäll och ger kollekt. Han kommer in på innersidan. Blir en kraftkälla och en kärleksvärme i ditt livs centrum.

En som tog emot denne kung var Saulus. Han berättar att han då hittar sig själv på djupet. ”Nu lever inte mer JAG utan KRISTUS lever i mig” (Gal 2:20). Hans ryggrad blir helad. Han vågar stå fast i debattstormar och vindkast. Saulus, som fått sitt namn från den store kungen Saul, kallar sig i fortsättningen helst för Paulus, som betyder ”den lille”. Han upptäckte ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21). Också Lina upptäckte detta. Hon lär oss att sjunga:

O vilken kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli (Sv Ps 45:2).

  1. KYRKLIG FÖRNYELSE
får vi läsa om i ett brev som vi idag fått från Jesus själv. Jesus skrev inga böcker. Men han skrev brev, sju stycken, som står nedtecknade i Johannes Uppenbarelse kapitel 2 och 3. Idag får vi höra ett utdrag ur det sjunde brevet, som Jesus sände till Laodikeia församling f.v.b till vår församling. I kyrkan på söndag får vi lyssna till vers 20-22. Brevet börjar dock med vers 14. Men det som står i vers 14-19 är så skrämmande att Kyrkomötet bestämt att de verserna inte skall läsas på första söndagen i Advent. Där berättas om en mycket bra församling, som inte vet om hur dålig den är!!!
Jo, själva tycker de att allt är bra. De säger: ”Jag är rik, jag har fått rikedomar och behöver ingenting”. De var mycket nöjda. Vi ser hur fint de restaurerat kyrkan. De har köpt en orgel i miljonklass och synt och trummor, och har byggt ett fantastiskt församlingshem, och har många anställda som får bra betalt. Och vilken präst! Hen var snygg och trevlig och kunde både fängsla och trolla och oroade ingen. Församlingarna runt omkring var avundsjuka. Laodikeia fick beröm av biskopen, då han kom på visitation.

Men Jesus, ja, han har en helt annan uppfattning. Han skriver: ”Du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken”. Han kallar den ljum. Den är äcklig. Han vill utspy den ur sin mun.
Det är lite svårt för oss att stanna alltför länge i denna församling. Spegeln får oss kanske att känna igen vår egen församling - Lagomicea! Står det verkligen så illa till i vår fina församling! Vi blundar – inte för att be utan för att inte se! Inte se det som världen utanför ser: ”med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds frid” (Sv Ps 57:3). Laodikeia får från Jesus höra dessa förskräckliga ord: ”eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag utspy dig ur min mun”.
Denna ”harm- och varmlösa” församling får dock höra ett fantastiskt recept på KYRKLIG FÖRNYELSE. Ty du, kära ”Lagomicea”, som tycker att ingenting fattas dig, du får veta att det är EN som fattas dig. Jesus fattas dig. Men han vill komma in. Och just nu - om vi får be om största möjliga ”tyssstnad” i församlingen - kan vi höra hur det händer något vid kyrkdörren. Joh Upp 3:20 berättar om det (Fb14).
Se, jag står vid dörren och knackar.
Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom
och hålla måltid med honom och han med mig.

Alltså: SLÄPP IN JESUS I DIN FÖRSAMLING! Då händer det: Vi erbjuds äkta guld, rena kläder, ögonsalva. Och tillrättavisning – vilket betyder att vi visas till DEN RÄTTE, till Jesus. Om vi tar emot detta blir det fest, måltidsglädje, jubelrop. Man sjunger Hosianna och Halleluja och Sv Ps 359. Och så får vi ett bibelord som vi skall stoppa ned i hjärtat och vattna med bön, och som kan leda oss in i en framtid full av sång. Du som har öron hör vad Anden säger till föramlingarna. Detta kan hända om bara NÅGON lyssnar och öppnar. Är ”någon” kanske du? Du kallas till BEDARBETARE!

  1. SAMHÄLLETS FÖRNYELSE
Om det får vi läsa i dagens evangelium från Matteus 21:1-9. (se första årgångens läsningar). Precis som Jesus då rider in i Jerusalem, dåtidens samhälle, vill Jesus komma in till oss, som nu sagt ”farväl till folkhemmet: frihet, jämlikhet och sammanhållning i invandrarlandet Sverige” (titeln på ny bok från Timbrå). Hur ska vi nu hålla samman i detta samhälle som så plötsligt förvandlats, fördubblats, globaliserats? Vad säger ni om detta förslag:
Ta emot invandraren Jesus i Sverige!

I Jerusalem var det en åsna som bar in honom i staden. Finns det någon ledig åsna? DU kanske! Du får berätta vem Jesus är och vad Jesus vill.

BRUDGUM
Jesus är brudgum och vi tillsammans är bruden. Tron på Jesus är inte i första hand fråga om läror, åsikter, tankar. Det är fråga om ett kärleksförhållande, en varm personlig relation. Här på jorden blir män och kvinnor tillsammans ”söner i Sonen” (se Rom 8:14-17, Bibel 2000). I himlen blir bröder bruden tillsammans med systrar i tron. Vilken jämlikhet! Trots att vi är så olika!

FRIDENS FURSTE
Jesus är inte diktatorn som skrämmer oss till lydnad. Kärleken kan inte tvinga någon att älska. Han är fridens furste som löser, befriar och ger oss SHALOM = frid, fred, det friska, äkta livet. Han kallar oss att bli ”fredsskapare” (Matt 5:9).

DE SVAGAS VÄN
Jesus har kommit för att frälsa, rädda, befria. När vi läser Nya Testamentet, ser vi vilken ömhet, kärlek och nöd har för de små och svaga. Och han kallar oss att följa hans exempel.

BUNDSFÖRVANT
Han vill sitt förbund befästa, sjunger vi i psalm 104:4. Han umgås förtroligt med dem som vördar Honom, står det i Psalt 25:14. I de samtalen berättar han för oss vad det betyder för oss att vi genom dopet och tron hör ihop med honom.

KONUNG
En annorlunda kung. Han rider inte på stridshingsten, kommer ej med ståt och prakt. I så fall skulle vi alla få står på avstånd och bara beundra honom. I ringhet kommer han, ridande på en åsna (Sakarja 9:9-10). Därför bryter jublet löst: Hosianna, pris och ära vår konung är nu nära.

HERREN
I Jerusalem får man nu en försmak av det som skall ske när Jesus i den yttersta tiden kommer tillbaka: Då skall alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fader till ära (Fil 2:11). Gud med oss. Gud kommer till oss. Gud i nattens timmar. Som ”stiger ned i vår nöd och vårt lidandes djup för att älska oss tillbaka till Gud”.

BARNENS VÄN
de små på barnavis skall sjunga Herrens pris”. De små = koltålderns barn. De små = de vuxna som förstått hemligheten med att vända om och blir barn. De små = 88-plussarna som häpna utbrister: Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. (1 Joh 3:1).

  1. SÄND DITT LJUS OCH DIN SANNING
Första Advent har denna årgång ännu en text: Johannes 18:36-37. Tillsammans med världens mest kända landshövding, Pontius Pilatus, får vi träffa Jesus och höra ett samtal mellan dem. Ett djupt samtal. Pilatus är helt förvånad. Chockad! Det finns ett majestätiskt lugn, en trygghet, en utstrålning, hos denne fånge, som förvirrar Pilatus. Han försöker skaka av sig något, som börjar få makt över honom.
Så är du dock en konung, utropar Pilatus.
Den som hör till sanningen, lyssnar till min röst, säger Jesus
Vad är sanning? utropar Pilatus.
Får han ett svar? Svaret står två meter framför honom. Där står han som vittnar om sig själv: JAG ÄR SANNINGEN! (Joh 14:6). Så nära sanningen. Och ändå så långt borta. Men vi ber med ord från Psaltaren 43:3-4, och låter oss dras in nåden och sanningen

Sänd ditt ljus och din sanning.
Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt berg
och dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare,
till Gud, som är min glädje och fröjd och tacka dig på harpa, Gud min Gud!


Första söndagen i Advent har mer i sin skattkista att bjuda på:

Sångpostillan årg 1 vandrar in i samhällsförnyelsen. I boken sid 9, eller tryck här
Sångpostillan årg 2 berättar mer om samtalet mellan Jesus och Pilatus, i boken sid 9, eller tryck här.

Vill du ha kontakt med en underbar åsna, finns Ylva Eggehorns dikt HOSIANNA. Se bibelskolan.com/ nyfikenhetsskafferiet,  tryck här. Och Eva Spångbergs ”Jag en åsna”, se bibelskolan.com/ bibelvandringar tryck här
Vill du köpa boken Sångpostillan årgång 2, se GAudete förlag, tryck här

GOTT NYTT KYRKOÅR
önskar
Bengt Pleijel 88+


tisdag 17 november 2015

INFÖR DOMSSÖNDAGEN

KYRKOÅRET BÖRJAR
med att Kristus Konungen rider in i Jerusalem. Då strör vi palmer för Messias, kungen. Vi ropar Hosianna och välsignar honom som kommer.

KYRKOÅRET SLUTAR
med att vi välsignar honom som kommer i sin HERRLIGHET. Jesus visar sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, Djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:11 Fb 14). Domssöndagen är KRISTI HERRLIGHETS DAG, Kristus Konungens fest.

HIMMEL PÅ JORDEN
blir det mellan den första söndagen i Advent och den sista söndagen i kyrkoåret. Vi får mängder av söndagar som berättar om hur himlen kommer till oss genom Jesus. Och de berättar om hur Jesus på korset segrar över synden, döden och allt djävulskap. Och vi får gång på gång veta att när vi kommer till korset dras vi in i denna seger. Den är till FÖR DIG! FÖR DIG!

Kyrkoåret vill inte sluta med att tala om för oss att vi borde gå hem och känna oss fördömda. Den vill hjälpa oss att mitt i alla sorger och allt mörker se på Jesus och mitt i alla personliga problem upptäcka att riket är hans och makten och herrligheten i evighet. Amen.

SKAKNINGAR PÅ JORDEN
upplever vi just nu. Kriser och katastrofer flyttar in och sätter sig hos oss i våra TV-soffor. De stör vårt fredagsmys. Också Domssöndagens texter skrämmer, skakar. Maktkamp i full gång.
Himmel och helvete. Får och getter. Höger och vänster om.
Kom, ni välsignade! Gå bort ni förbannade!
Tänder gnisslar i smärta. Händer lyfts i glädje.
Domen fruktar jag väl stort! Jesu mig din ankomst gläder.
Men lyssna noga. Där finns också tröst, glädje, nystart:
GOD GUD HAR ORDNAT SLUTFÖRVARING ÅT ONDSKAN!
Texten talar om ”den eviga elden som är tillredd åt Djävulen och han änglar”. Den platsen kallas Gehenna eller helvetet. Denna plats var aldrig, ALDRIG, ALDRIG ämnad åt någon människa. Men om några vänder ryggen åt Gud, står onda makter redo att ta hand om dem. Det är det allvarliga! Döden kan bli ett helvete.

Ordet helvete förekommer ofta i svenskt umgängesspråk. Man hör det i lunchrum, på skolgårdar, i bastun. Men numera sällan i kyrkan! Varken Gamla Testamentet eller breven i Nya Testamentet använder det ordet.

Men Jesus gör det! Den som älskar oss mest gör det. Han som steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup, han som blev föraktad av människor och fick lida så mycket att han frågade Gud varför han övergivit honom, han som blev bedragen av sina närmaste, han som blev förnedrad och torterad och fick lida helvetets kval, han talar om helvetet. Han vet vad det är. Eftersom han älskar oss så mycket, varnar han oss. Han talar i Bergspredikan om...

...MORD I PARADISET,
just i det paradis vi byggt upp i vårt fina land.
Här finns mobbare i klassrum och arbetsplatser? Hotare och hatare på nätet. Jesus kallar dem mördare!
Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen . Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. (Matt 5:21-22 Fb14).

Idiot: 'Du odåga' står det i NT17. Det grekiska ordet är raka. Din rackare! Man gör sig löjlig över en människas förstånd. Ditt dumhuvud! Du är tom i bollen! Inte klok! Intelligensbefriad!

Dåre: På grekiska heter det more. Man angriper en människas moral. Hennes karaktär. Din slyngel! Skurk! Omdömen kan döda. De kan få en människa att känna sig värdelös. Att tappa livsglädjen. Och sårande ord och tankar kan säga: Om vi vore av med honom. Jag önskar att hon var död. Sårande ord fastnar och lever länge …
Om man gör livet till ett helvete för någon får man själv dra åt helvete! Det behöver inte gå så.

GOD GUD HAR SÄNT EN SOPHÄMTARE!
Han heter Jesus. Han är världens största sophämtare. Se Guds lamm, som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Men han kan inte ta bort våra synder, om vi inte ger dem till honom. Kärleken tvingar inte sina lösningar på oss.
Vi får säga som den förlorade sonen (Luk 15:21): Far, jag ha syndat …
Vi får ta emot detta ”by-heart-ord” från Johannes kärleksbrev (1 Joh 1:9) Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet

Våra kloka och miljövänliga politiker planerar slutförvaring åt kärnkraftavfall. Det kan skada barn och efterkommande i flera generationer. Synden är lika farligt avfall. Det kan skada barn och efterkommande i tredje och fjärde led, står det i 2 Mos 20:5-6). Dödsfarligt! Vilket ansvar vi har för våra handlingar!

Vi behöver lära oss sophantering. Gör inte som vänsterfolket i texten. De förnekade. De tog fram sina försvarsadvokater. De blundade för den skada de gjort mot andra. Deras synder snärjde dem, tyngde dem, drog dem ned i ”fördärvets grop” (se Psalt 40:3), ned till platsen för ondskans slutförvaring. De tappar sitt människovärde. Ty det hör till människovärdet att kunna göra det som djuren inte kan: Att erkänna och bekänna att man handlat fel. Varje gång jag bekänner min synd reser jag mig ur min förnedring och slår vakt om mitt människovärde!

Dagens evangelium berättar för oss att
GOD GUD HAR ORDNAT SLUTFÖRVARING ÅT GODHETEN!

Platsen heter GUDS RIKE. Vi får nu lyssna till textens starkaste ord, Matteus 25:34:
Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.
Vilka är dessa ”min Fars välsignade”?
Det är naturligtvis de som tagit emot Faderns välsignelse. De har tagit emot Jesus som Frälsare och Herre och den helige Ande som Hjälpare. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (1 Kor 1:3). Detta har Fadern tänkt ut och planerat sedan världens skapelse.

Det första Jesus säger i sin första predikan är att berätta om Guds plan med oss. Tiden är inne och Gud rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet! (Markus 1:15).
Det betyder: När vi slutar att vända ryggen åt Gud, händer det något med oss. När vi vänder oss om ser vi hur hans ögon ser på oss med sådan enorm kärlek. Vi hör hans röst. Han talar in ord av Ande och liv i oss. Till ingen säger han idag: Gå bort .. Till alla säger han: Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag ge …. (Matt 11:28). Kom och ta emot min Fars välsignelse.

De som gör så kan berätta om hur rikt Fadern välsignar dem (Ef 1:3, 2 Kor 1:3-7). De ställer sig i välsignelsens flöde. Där händer något stort med dem. De får välsignelse och de blir till välsignelse. De hittar en ny livsstil: Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse (1 Petr 3:9). De förmedlar Faderns välsignelse till andra: de mättar de hungriga, klär de nakna, tröstar … De tänker inte på att det är något märkligt de gör. De har tappat bort intresset omkring sitt eget stora, stackars, tröttsamma jag. Det stora var inte stunderna då ”ärat mitt namn flög över jorden”. Det var de gånger, då de fick se hur någon liten, sårad, trött, förtryckt medmänniska kunde resa på sig och ana Faderns välsignelse och Faderns kärlek. Människosonen som sitter på härlighetens tron förvånar dem med att säga: Kom, ni som har fått min faders välsignelse.

DET FINNS MER ATT UPPTÄCKA
i denna text från Matteus 25:31-46 på bibelskolan.com / Sångpostillan årgång 1 / Domssöndagen. Tryck här. Eller slå upp sid 456 i boken. På bibelskolan.com kan du också höra Annika som läser texten, Bodil och hennes vänner i Örby, som sjunger dagens sång och mig som läser predikan.

Nästa söndag – första söndagen i Advent – börjar ett nytt kyrkokår,  då vi följer andra årgångens läsningar. Vill du köpa boken Sångpostillan årgång 2, kontakta GAudete förlag, tryck här

Med önskan om rika välsignelseupptäckter
Bengt Pleijel 88+


onsdag 11 november 2015

INFÖR SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

VAKSAMHET OCH VÄNTAN är dagens tema.
VAKA – det behöver vi lära oss.
Vad lätt det är att nicka till i sitt andliga liv. Man går i sömnen. Snubblar. Drömmer sig bort ...

VÄNTA – vad spännande!
Min själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn (Psalt 33:20-21 Fb14). Framtiden har ett ansikte! (4 Mos 6:26). ”…det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång” (Sv Ps 285).
Att vaka betyder inte att var sömnlös 24 timmar om dygnet. För att orka vaka och vänta behöver vi be om god nattsömn. Bruden i Höga visan som längtar och väntar på brudgummen säger: Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta (Höga visan 5:2). Man kan låta kärlekssången gnola och sjunga inom en även under nattens timmar.
Vi får möta tre ”VAKA-VÄNTA- lärare” denna söndag.

  1. PROFETEN SEFANJA – från krasch till kraft.
Sefanja talar till oss om detta i den gammaltestamentliga texten – Sefanja 3:8-13.
Gud sänder Sefanja och andra profeter därför att han har något på hjärtat som han vill säga oss. Gud lägger sina ord i deras mun (se Jer 1:9). Det var ofta ett kärvt budskap och en besk medicin de fick komma med. … du skall rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera (Jer 1:10). Cancern måste opereras bort innan hälsan kan komma.

Idag skakar Sefanja om oss rejält. Sefanja talar om Guds vrede. Gud är inte likgiltig för vad vi gör. Guds vrede - det är kärlekens upprördhet och smärta för hur vi bär oss åt mot varandra. Det gör ont i Gud när vi gör ont mot andra. Mitt hjärta vänder sig i mig (Hosea 11:8). Våra smärtor tog han på sig (Jes 51:4). Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä … (1 Petr 2:24).
Profeterna får oss att vakna upp. Vad är det som sker i det som sker? De hjälper oss att genomskåda bluff, falskhet, djävulskap, ”SATSA PÅ DIG SJÄLV-fångenskap”! Ve mig jag förgås! (Jes 6:5). Vi går från krasch till krasch. Men på andra sidan kraschen finns kraften. Det finns en som stigit ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar oss tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2). Profeterna vittnar om Honom. Den kärve Sefanja talar inte bara om Gud vrede. Han berättar om hur mycket gott som händer när Herrens namn blir vår tillflykt. Jesaja sjunger: Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning (Psalt 118:14, Fb14). Och Paulus som överraskats av detta budskap, sänder en uppmaning till oss: Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10). Hur då? …när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft … (Apg1:8).

  1. DEN HELIGE ANDE – stynget som blir vår själ till liv.
Den helige Ande kan både VÄCKA oss och få oss att VÄNTA. Undrens tid är ej förbi! Be psalm 161:1 :
Helige Ande, låt nu ske, undret som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få ske eld ifrån himmelen falla.
Oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv.
Helige Ande hör oss.

Andens redskap är Bibelns ord. Anden har andats in himmelskt EL i bibelordet. Hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim 3:16). Precis som ett frö är programmerat med många spännande saker, så ligger det hemligheter och rikedomar och väntar i varje bibelord-frö. När Petrus på Pingstdagen predikar, är hans predikan laddad av helig Ande. Han berättar för de häpna och förvirrade åskådarna till Pingstens händelse, att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna:” Bröder, vad ska vi göra? (Apg 2:46-37 Fb 14).
Det händer något när vi tar hjälp av den helige Ande i vår bibelläsning. Ordet drabbar oss. Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Det händer något i vår gudstjänst när både predikare och åhörare kopplar på den helige Ande. Vi gör himmelska upptäckter. Ett nytt liv. En ny glädje. Himmelsk kraft. Guds rike består inte i högsta vinsten på Lotto, inte att bli kändis eller idol på TV4 och inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
I dagens epistel får vår församling brev från Jesus själv. Jesus skrev inte själv någon bok. Men han skrev brev. Vi har sju brev bevarade från Jesus. Vi hittar dem i Johannes Uppenbarelse kapitel 2 och 3. I dagens epistel får vi utdrag ur det sjätte brevet, Joh Upp 3:10-13. Alla sju breven slutar med samma ord:
Du som har öron hör vad Anden säger till församlingarna.

Vad får Herrens Ande göra i ditt liv? I din församling? I svensk kristenhet?
Kyrkor i Asien, Afrika, Sydamerika kan berätta att väckelsen går fram som aldrig tidigare. Hundratusentals omvändelser varje vecka. I Västeuropa är situationen den motsatta. Tusentals lämnar kyrkor och samfund varje vecka. Kris i svensk kristenhet!
Ligger lösningen i detta ord: Du som har öron hör vad Anden säger till församlingarna? Budskapen till de sju församlingarna är nedskrivna för vår skull. Stanna till vid varje församling. Be om ”lyssnandets gåva”. Försök höra vad Anden genom dem säger just till din församling. Det är mycket som kan hända om vi hör vad Anden säger. Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv.
På baksidan av min bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud” står detta budskap och denna bön inspirerad av Psaltaren 126, 147:18 och av Sv Ps 646:

När Herren åter upprättade sitt folk i vårt land, då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland våra icke kristna vänner: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var i glada.
Herre upprätta oss åter och ge liv på nytt åt gudstjänsterna i Sverige. Sänd ditt ord och låt det frusna smälta. Låt din vind blåsa och vattnen strömma. Låt den som nu sår med tårar får skörda med jubel. Låt den som gråtande sår sin säd få komma med jubel och bära sina kärvar.
Ja, upplys oss, helige Ande, så att vi kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då.

  1. JESUS – nåd och sanning.
Johannes berättar: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning … av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16).
Det är så Jesus mötte människor då. Det är så Jesus möter oss idag.
Först ser han oss med NÅDENS ÖGA, med oändlig, ömhet och obegriplig kärlek. Han ser oss med sina möjligheter.
Sedan ser han oss med SANNINGENS ÖGA. Han älskar oss så mycket att han sätter fingret på den ömma punkten i våra liv. Han hjälper oss att bli av med avund, bitterhet, elakhet, förakt …Du ger honom din FULHET för att det skall bli plats för hans FULLHET. Du häpnar …
I dagens evangelium från Matteus 25:1-13 möter han tio flickor och dig och mig, med NÅD och SANNING.
Först flödar NÅDEN. Jesus ställer till med bröllop. En verklig himmelsfest. Han bjuder dig och mig. Och så tio unga flickor. Ett märkligt bröllop. Jesus är själv brudgummen. Men var finns bruden? Bruden, det är alla som hör ihop med Jesus. Alla som tror på Jesus och vill höra ihop med Jesus är tillsammans bruden, alla vi män och kvinnor, pojkar och flickor. Gläd dig du Kristi brud! Det Jesus vill ha med oss är ett kärleks-förhållande. Jesus, jag dig älskar du om älskar mig...

Vi bekantar oss först med de tio flickorna. Alla hör till Jesu bekantskapskrets. Alla är kyrkligt engagerade. De har låtit sig ”konfas” på Åh. De har grillat korv med Kyrkans Unga och varit på läger med Credo. Alla har fått var sin Bibel. Alla har blivit bjudna till bröllopet. De och alla gästerna får inte bara ett bjudningskort. De får också en oljekruka som gästgåva.
   Alla väntar på brudgummen. De sätter sig ned vid brasan. Någon knäpper på gitarren. Man sjunger: Oändlig nåd mig Herren gav … (John Newtons psalm Sv ps 231. Han började som slavhandlare. Men slutade som präst. Det finns hopp för alla som slavar i synd!)
Alla bröllopsgästerna blir dåsiga. Alla somnar.
Då plötsligt händer det. Ett starkt ljussken. Ett rop: Brudgummen är här. Kom ut och möt honom!
Alla vaknar yrvaket upp. Halleluja-rop från några. Rop och skrik från andra. Väckelsen blir smärtsam.
Guds nåd, jag skälvde inför den (231:2).
Varför? Brudgummen hade kommit – han som är både NÅDEN och SANNINGEN.
När han kommer med hela den himmelska världens kärlek möts han av en gäspning. Man har hela den yttre apparaten i kristendomen. Vackra kyrkor, duktiga musiker, fina körer, engagerade förtroendevalda, god ekonomi, ja, det lär finnas en och annan bra präst också …
Många är som de fem flickorna. TANKLÖSA. Ingen olja, inte Ande, vind och liv …

Nu ska jag berätta något för dig, kära söndagsgodisvän. När jag kom så här långt tog det stopp för mig. Gubbe 88+ blev trött och tom. Jag hade tänkt att skriva något om skillnaden mellan att var bekant med Jesus och känna honom. Och om hur Herren inte ger upp dem som står utanför (Lukas 15:25-31). Men jag var alldeles tanklös. Det gick tomgång på hjärnkontoret. Kände mig misslyckad. Precis som Schubert skrev ”den ofullbordade symfonin” så skickar jag nu ut denna ”den ofullbordade himmelsgodispåsen”. Och ger dig uppdraget att fortsätta grubbla, bedja, tänka, skriva…

En liten hjälp med det kan du få om du letar rätt på Sångpostillan årg 1, sid 449 eller surfar in på bibelskolan.com, eller tryck här så hamnar du där. Och lyssna noga till den goda predikan som kommer att hållas i din kyrka!

Många varma från
Bengt Pleijel 88+

PS! Jag läste någonstans att nattvardsmässan var ”de misslyckades måltid”. Blev tröstad.


tisdag 3 november 2015

Inför tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

FÖRLÅTELSE UTAN GRÄNS – det är dagens tema.
Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott – Josef till sina bröder i GT-texten, 1 Mos 50:15-21.
Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet – Paulus i episteln, 2 Thess 3:1-5.
Om din broder har gjort dig något ont … Jesus i dagens evangelium, Matt 18:15-20.
Där syndernas förlåtelse är där är ock liv och salighet” – Luther
Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm, som bar våra synder på korsträdets stam!” Sv Ps 10:2.

Följ nu med på  en vandring in i förlåtelsens livsluft!

1. Förlåtelsen är livsluft för Kyrkans folk
Utan förlåtelse kvävs vi. Vi kippar av andan. Efter Anden! Vi dör andligen (Ef 2.1, Luk 15:32). Men genom förlåtelsen öppnas fönstret: Vi får släppa ut det unkna och instängda, och släppa in friskhet och livsmod. Det går att andas igen. Förlåtelsen är livsluften för Kyrkans folk.

2. Vad är synd enligt Jesus.
Synd: de tror inte på mig., säger Jesus (Joh 16:9).  Grundsynden är otron. Den synden är att skippa kontakten med Jesus, kraftkällan. Gör man det blir det mörkt och kallt. Synden är alltså inte bara att man är elak och stygg och nallar päron i grannens trädgård. Djupast sett är synden att vi stänger dörrar och fönster för Guds kärlek. Synd är att säga nej till den kärlek Gud ger oss genom Jesus. Synd är att leva instängd i sig själv och bara vara inriktad på att förverkliga sitt eget stora, stackars, lilla, duktiga, ömtåliga JAG.

Klipper jag av kontakten med Gud stängs värmen från Gud av och jag hamnar i kyla. Människor omkring mig börjar frysa. Genom mina synder går det sönder.
All annan synd jag begår har sitt ursprung i min otro. David säger: Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon (Psalt 51:6). All synd, på vilket sätt och på vilket plan den än begåtts, är alltid en synd mot Gud själv, livets Givare och Uppehållare. I norska kyrkan säger man att man med sin synd har sårat Gud. Gud lider, där vi förstör hans mening med livet. På korset ser vi detta lidande. All synd är djupast en synd mot Gud. Därför är Gud den som kan förlåta alla synder.

3. Varför är synden så farlig?
Synden binder. Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus. (Joh 8:34).
I varje synd sitter det ett litet snöre. Avund, elakhet, själviskhet, förakt, lögn, otukt, porr, svarta pengar - där sitter små snören i dem alla, de snor runt omkring mig, de binder mig, fångar mig. Ibland klibbar de. Avunden, orenheten, lögnen binder mig. Jag kommer inte loss. Jag blir slav under synden. Något inom mig dör - samvetet reagerar inte längre, känslan av vad som är rätt avtar. Så blir det om inte förlåtelsen drabbar mig!
Men vad händer om jag tar emot förlåtelseordet? Förlåtelseordet kallas för AVLÖSNINGEN = jag löses från syndens band. När man tar emot förlåtelseordet ryker alla snören och rep och band. Jag blir ”frälst genom honom, lycklig och fri” (Sv Ps 45:2).

Synden dödar.
Våra synder är som kärnkraftsavfall. DÖDSFARLIGT! Jag dör om jag rör det. Ingen vågar …
Jo, det finns en som steg ned i syndens kärnkraftavfall, tog tag i det och bar det bort. Vart? Till Golgataklippans allra innersta förvaringsrum. Kom med din synd till Jesus. Be...
O Guds Lamm, som borttager världens synder
Giv oss din frid

4. Hur Jesus möter syndaren.
Johannes sjunger i sin prolog om Jesus. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av Fadern, och han var fylld av nåd och sanning (Joh 1:14). Jesus var så fylld av nåd och sanning att det strålade från honom. När Jesus såg på människor så var det i en samsyn av nåd och sanning (se Joh 8, Joh 4, Lukas 19).
Jesus möter dem först med nåden, en enorm värme, medkänsla, kärlek. Sedan möter han dem med sanningen. Han sätter fingret på den ömma punkten, den de behöver få hjälp med. Gå och synda inte mer.

Det händer mycket när Jesus som är fylld av nåd och sanning möter människor som varit förtryckta och ockuperade både av lögner och makter. Han reser dem upp ur deras förnedring. De får hjälp att hitta det äkta, det sanna livet. Han ger dem en känsla av att vara värdefulla.
Fundera över detta: En människa vågar inte se och erkänna sin synd förrän hon förstår hur älskad hon är!

5. Hur bli man av med skräpet?
Kung David ger receptet: Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld.. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. (Psalt 32:5, Fb 14).
Bekännelsen är en viljeakt. Jag vill stå upp och gå till min fader (Luk 15:18-19). Jag vänder mig bort från synden och vänder mig till Jesus.
Det är något stort när en människa bekänner sin synd och ber om förlåtelse för sig själv. Hon slår då vakt om sitt människovärde. Ett djur kan inte säga förlåt. ”Jag fattig syndig ko…” Men en människa kan både se och erkänna att hon handlat fel. Bekännelsen är inte att undervisa Gud om vad som hänt, utan att vi tar ansvar för våra syndiga tankar, ord och gärningar.

Varje gång du bekänner din synd och säger förlåt,
reser du dig ur din förnedring och slår vakt om ditt människovärde.

6. Att förlåta andra
Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta (Kol 3:13)
Det kan ta emot att förlåta. Man har blivit trampad på, och förnedrad. Det gör ont så fort man tänker på vad man har fått utstå. Vill bara skrika högt! Om någon förtalar mig inför andra, bränner upp mitt hus, kvaddar min bil som han stulit, eller våldtar min dotter, ska jag då säga: ”det gjorde ingenting”. Nej, att förlåta är inte att ursäkta. Det är inte att glömma och acceptera det som hänt. Att förlåta är att återupprätta kontakten med en som gjort mig illa. Jag vill inte bli hans fånge. Jag vill inte hata. Jag vill inte fortsätta älta oförrätterna. Ty då kommer ju bödelsdrängarna!
Om dem berättar Jesus i Matteus 18: 23-29. Mannen som får en miljonskuld efterskänkt vill inte efterskänka skulden hos dem som var skyldig honom en tusenlapp. När kungen får veta detta blir han upprörd och i sin vrede låter han bödelsdrängarna (fångvaktarna) ta hand om honom tills hela skulden var betald.

Är det detta som händer när vi inte förlåter varandra? Vi binder varandra i varandras synder. Vi ger varandra inte en chans att komma ur misslyckanden och nederlag. "Se, där går den som ...". Och det värsta av allt: Jag själv får den som gjort mig illa till fångvaktare.
Bödelsdrängarna som heter Oförsonlighet och Hat och Hämnd och Bitterhet och Besvikelse och Självömkan torterar mig och håller mig i fångenskap.
Förlåt din nästa och ge henne en chans att börja om. Men förlåt också din nästa för din egen skull. Paulus säger att han vill förlåta för att inte Satan skall få övertaget över oss (2 Kor 2:11).
Liksom Fadern ständigt är beredd att ta emot dem som misslyckats för att förlåta och upprätta dem, vill han att vi skall vara lika förlåtelseberedda. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta (Kol 3:13).
Petrus skriver i sitt brev att Jesus är vårt exempel och att vi ska följa i hans fotspår (1 Petr 2:22-25) Han är den sårade Helaren som vill ta hand om oss och ge oss ett nytt liv. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.
Vi får här en bra definition på att förlåta:

ATT FÖRLÅTA ÄR ATT GE UPP SIN RÄTT ATT ANKLAGA!

Du kan ha rätt i allt du säger om de andra: De har gjort dig illa, de är dumma. Du kan ha fel också. Alternativet till att inte förlåta är att du själv får bära på hat, hämnd, bitterhet, besvikelse …. Och det gör så ont. Men när du överlämnar det de gjort till Fadern, och han får ta hand om dem och det de gjort, då hittar du glädjen i att vandra i förlåtelsens livsluft.

Dagens evangelium börjar med de orden: Om din broder har gjort dig något ont … Fundera på vad Jesus säger att du då bör göra. Du kan göra det för dig själv, du kan göra det tillsammans med syskon i bönegruppen, du kan gör det tillsammans med mig som nu börjar vandringen genom dagens evangelium från Matteus 18:15-20. Jag träffas i SÅNGPOSTILLAN årg 1, sid 441, eller på bibelskolan.com tryck här. Läs gärna också vandring 58 i bibelkolan.com KYRKANS FOLK LEVER I FÖRLÅTELEN.

Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet

ber    Bengt Pleijel 88+

Skriva ut