tisdag 26 november 2019


Inför första söndagen i Advent


Ett nådens år
är temat på första söndagen i Advent. Vi får nystart. Ett nytt kyrkoår börjar. Ett gott nytt år – ett nådens år - därför att vi kan få personlig relation med honom som är fylld av nåd och sanning – av godhet och äkthet.

  Se din konung kommer till DIG!
Nu tänder vi det första adventsljuset. Det påminner oss om Jesus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Den mörknande framtid är inte vår. Ty framför oss ligger nu ett år av helgdagar, där kyrkoårets många texter tänder ljus och delar ut gratisgåvor - nådegåvor.
Vi kan bli himmelrika!!!
 Detta kyrkoår följer vi tredje årgångens texter. Boken ”Sångpostillan, årgång 3” tar dig med på vandringar genom dem. Boken är slutsåld men finns på www.bibelskolan.com. Tryck här så kommer du till första söndagen i Advent.
   Först får vi i GT-texten ett profetisk framtidsfoto av en kung, som vill träffa DIG!

  1. Se din konung kommer till DIG!
Läs och BE-grunda Sakarja 9:9-10 i din Bibel eller psalmbok.
   Det är Sakarja som säger så. Profet är han. Och mycket gammal, cirka 2.540 år. Folkpensionär många gånger om. Vilken krutgubbe!   Han sänder ett profetiskt framtidsfoto på en kung som kommer ridande in i Jerusalem. Och fortsätter ridturen till Hemmaboda där du bor. Sakarja säger att han har ett ärende just till dig. Överheten anhåller om visit hos undersåten. Något spännande kommer att hända …
  Se din konung kommer till DIG!

  1. Bibeln öppnas
Läs och BE-grunda Uppenbarelseboken 5:1-5 i din Bibel eller psalmbok.
   Johannes berättar för oss vad han får se när himlen öppnas för honom. Något vilar i högra handen på ”honom som satt på tronen” - en bokrulle, fullskriven på båda sidorna och förseglad med sju sigill. Ingen kunde öppna den och ingen kunde läsa den.
Är detta nedskrivet också för oss? Du öppnar din Bibel. Du läser, men förstår ingenting. Boken ligger där stum, tyst och säger dig ingenting. Johannes gråter. Och du blir ledsen. Du anar att där ligger rikedomar och väntar på att bli upptäckta av dig.
Men så händer det att du hamnar i en kyrkbänk. Du hör en predikan. En väldig ängel ropar med stark röst. Du begriper fortfarande att du ingenting begriper. Men då händer att en av de äldste (en presbýteron = präst ?!) sade till mig:
-Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill.
Jesus kan öppna. Han gjorde det som uppstånden för apostlarna: Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna (Lukas 24:45). Och de första kristnas reaktion var: Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss? (Lukas 24:32)
Det ligger himmelska rikedomar som bara vänta på att du skall upptäcka dem. Umgås förtroligt med Jesus och den helige Ande …”Öppnade ögon, Herre mig giv”!
   Se din konung kommer till DIG!

  1. Nöden ropar till Nåden: Hjälp oss! Hosianna!!!
Läs och BE- grunda dagens Evangelium från Matteus 21:1-9
Du har nu hamnat i Jerusalem. Plötsligt händer det något utanför stadsporten. Man ser en man som sitter på en åsna. Bredvid trippar åsnefölet. En hel folksamling följer med. Fler och fler dyker upp. Någon stämmer upp en sång, Israels kungssång:Hosianna Davids son!  Det är Jesus från Nasaret som sitter på åsnan! Hosianna betyder: O, Herre fräls! Herre hjälp oss  (Ps 118:25). Nöden ropar till nåden - HJÄLP OSS!
Fler och fler möter upp, och fler och fler stämmer in i sången. Det blir fest i Jerusalem. Man bryter palmkvistar och brer ut mantlar på vägen. Vi ser hur pojkar och flickor, tiggare och de fattiga, män och kvinnor bara reser på sig, rätar på ryggen och sjunger lovsånger för Jesus Messias. Hosianna!
Nöden ropar till nåden - HJÄLP OSS!
När folk ser oss svenskar, som står där lite blyga och osäkra på avstånd, ropar de till oss: Häng med! De drar oss in i lovsång och dans och glädje.  Det här gäller er också, ni svenskar, ropar de. Säg till alla svenskar: Se din konung kommer till dig.  Din konung, den som är starkare än alla rädslor och makter och trender.
När du hänger med, hör du vad folk säger om honom: Brudgum - Fridens furste – de svagas vän – bundsförvant – Konung - Herren – Barnens väg. Du blir nyfiken. ”Den mannen bör jag nog försöka lära känna lite mer”.
Se din konung kommer till DIG!

4. Kungen kungör sin kung-görelse!
 Läs och BE-grunda Lukas 4:15-23 – Det är dagens alternativ-text.
  Det händer mycket omkring Jesus. Det Jesus säger är fyllt av livskraft. Sjukdomar försvinner. Hälsan, det friska livet kommer in i människor.
  Allt detta har man hört om i Nasaret, Jesu barndomsstad. Ryktet hade gått före. Inte så underligt att folket i Nasaret är nyfikna på Jesus. Nu kommer Jesus dit och när sabbaten kommer går Jesus till synagogan.
  Vi ser hur någon går man fram till det heliga skåpet. Under djupa bugningar tar man fram några rullar. Sju män läser var sitt avsnitt ur Moseböckerna. Sen tar man fram en profetrulle. Man ber nu Jesus läsa. Jesus väljer inte själv rulle. Han tar emot den rulle som man ska läsa ur. Han väljer inte själv text. Rullen är hopbunden på ett bestämt ställe: Jesaja 61. Det är dagens text. Den börjar med orden: Herrens Ande är över mig...
  I Nasaret lämnar man till Jesus det dyrbaraste man ägde: bokrullen. Vi kan lämna det dyrbaraste vi har till Jesus: våra liv. Vi vill att han ska hjälpa oss att öppna dem, läsa i dem, tolka dem, ge oss meningen. Vi ser …Se din konung kommer till DIG!

 Vi lyssnar:
…   Herrens Ande är över mig
   Jesus kan öppna boken med dess sju sigill.
   Jesus kan tolka ditt liv. Det är en hemlighet med Jesus. Guds Ande är över honom. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Himmelsk klarsyn!
   Anden gör levande. Det är Guds Ande som gör att det plötsligt spritter till i en text, blir liv i en gudstjänst. Det är Anden som hjälper oss att se att Jesus från Nasarets går här fram än som i gången tid. Och det är Guds helige Ande, som hjälper oss att se att det händer något där Jesus går fram.

han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Lägg märke till de starka ord Jesus nu säger. Han proklamerar sin livsuppgift: att frambära ett glädjebud till de fattiga. Det är ju något som går som en ilning genom ryggmärgen. Något som får oss att hoppa högt.
   Men nu kan det förstås hända att man inte reagerar så. Man har hört det förr. Möter det med en gäspning. Eller så möter man det med förfäran. Man upptäcker att de bibliska rikedomarna inte är till för mig. Jag är inte fattig. Jag är så till brädden fylld av mitt eget. Det finns ingen plats för Jesus!!!
    Men om du är stilla ska du märka att något händer. Ett     adventsljus tänds. Någon går in i ditt liv med det. In i ditt   livs mörker-rum. Du får plötsligt se hur fattig du är, där   du sitter med alla dina prylar och krav och avundsjuka.   Jesus vill dig!
 
   … Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna.           
Är det mig, det handlar om? Fångad av så mycket. Bunden och trött och tom. Kanske bunden av en människa som man känner sig låst av. Jag är inte mig själv i hennes närhet. Blir rädd. Kanske jag är fångad av ord som människor sagt: Hopplös, dålig, omöjlig, duger inte. Jag kan också vara bunden vid prylar och dåliga vanor, bunden av anden i flaskan i stället för av den helige Ande. Jag kan också binda andra med mina ord, med negativa tankar.
   Man kan bli fri från detta. Jesus är sänd att förkunna frihet för de fångna. Jesu ord är befriande. Viktigt att lyssna till hans ord.


… och syn för de blinda.
Jesus är också sänd att förkunna syn för de blinda. Men jag är inte blind. Men jag blundar. Kanske förblindad? (Se 2 Kor 4:3-4) Vågar inte se in i verkligheten själv. I de djupa samtal som Jesus för med den lärde Nikodemus, säger Jesus att när man blir född på nytt, öppnas ögonen och man kan se Guds rike (Joh 3:1ff).
Öppnade ögon, Herre mig giv!

… att ge de förtryckta frihet
Jesus säger att han också är sänd att ge de förtryckta frihet.  De förtryckta finns alldeles omkring oss. Den som alla trampar på, skrattar åt, vänder ryggen åt, förlöjligar, hackar på, mobbar. Sänder hot-mail till. Varje gång man är med om att förtrycka någon lägger man in sprängstoff i den människan. Plötsligt kan det explodera. Den förtryckte blir en förtryckare, mobbaren mördar livsmodet. Kom ihåg vad Jesus säger: den som säger till någon du ’dåre’ (mobbar, hotar) är skyldig till det brinnande Gehenna! (Matt 5.22).Men Jesu ord är befriande ord för de förtryckta. Han kan lösa en människa. Han kan ge henne ett människovärde. Han kan tala in sin kärlek. Få henne att förstå att hon är älskad och dyrbar. Alla mina ord är ande och liv.

… och förkunna ett nådens år från Herren.
Ett starkt uttryck! Ett löfte om framtiden! Framtiden är något mycket opersonligt, mörkt, skrämmande, något kallt och hemskt. Men nu hör du någon som säger: Följ mig! Kom! Häng med!  Jesus räcker ut sin hand i mörkret. Du behöver inte möta framtiden ensam. Framtiden har fått ett ansikte. Jesus vänder sitt ansikte mot dig!

       Se din konung kommer till DIG
       med ett gott nytt kyrkoår
och med mycket himmelskt söndagsgodis (bengtpleijel.blogspot.com)
och många nyfikenhets-vandringar på www.bibelskolan.com.


Bengt Pleijel 92+måndag 18 november 2019


Inför Domssöndagen 2019

KRISTI HERR-LIGHETS DAG
är innebörden i Domssöndagens budskap! Nicenska trosbekännelsen säger att han som nu sitter på Faderns högra sida är ”därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda”. Kyrkoåret börjar med att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. ”Gå Sion din konung att möta … strö palmer på väg för Messias … var glad …” (Sv Ps 108). Sedan kommer kyrkoårets alla söndagar. De ger oss erfarenhet av hur Far tar emot oss i ”Närhälsan" = i församlingens gudstjänst och personlig vägledning i enskild andakt och själavård där ”Jesus ger oss nåd och finner på det bästa råd” (Sv Ps 42:1).
Kyrkoåret slutar med att Människosonen kommer i sin HERR-lighetDå skall alla knän böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:10-11).
Domssöndagens texter kan både skaka oss och uppmuntra oss. Lyssna!

  1. Daniel öppnar fönster mot himlen
Läs och BE-grunda Daniel 7:9-10 i din Bibel
Daniel har i sjunde kapitlet berättat om vad han ser när han ser nedåt. Djuriska makter kommer nedifrån. Hemska avgrundsmakter dyker upp.
De skrämmer honom. Och de skrämmer oss! Vad är det för makter som nu skakar hela världen? Det är oro, uppror, skakningar över hela världen. Man luras och slåss, skjuter och mördar. Media serverar nattens dåligheter med morgonkaffet.
Vad gör Gud, vår käre himmelske Far, åt detta? Daniel ser inte bara nedåt mot mörka makter. Från vers 9 riktar han blicken uppåt. Något händer i den himmelska världen. Vi förnimmer en doft av himmel och renhet. Vi får se tronstolar sättas fram och en uråldrig man - den gamle av dagar - slå sig ner.
Att det är Gud själv som åsyftas är det ingen tvekan om. Att han är uråldrig och gammal betyder inte att han är senil och trött och utsliten. Det betyder i stället detta: Han är alltid där. De olika djuren kommer och går och härskarna kommer och går, men Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid där. Medan de fyra djuren, som Daniel berättat om i början av kapitlet, ränner omkring så är Gud alltid där och ser allt som händer. Gud är stabil. Allt annat är labilt.
Daniel som skrämdes av djuriska makter bländas nu och häpnar när han anar Fars närvaro. Han ser Far i snövita kläder och håret på hans huvud var som ren ull. En utstrålning av renhet, vithet, helighet.
Tillsammans med Gud finns också den himmelska härskaran. Gud är inte ensam i sin himmel. Det finns varelser som omger honom, betjänar honom och lovsjunger honom. Tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom, skriver Daniel.  De är myriaders myriader, skriver Johannes (Upp 5:11).
Från tronen ser man också en ström av eld (v 10). Det är en domens eld, där Gud bränner upp allt som är dåligt och renar det som går att rena. Gud läser i böcker och beslutar vad han skall göra. De djuriska härskarna får sin dom. Gud är den yt­tersta rättvisan. De som är satta till folkets ledare får inte ostraf­fat gå fram hur som helst. Det kommer en dom. Också vi kommer med där. Ty Far håller räkenskap med oss, eftersom han räknar med oss.
Dagens GT-text slutar med vers 10. I Daniel 7:13 får Daniel se hur en som  liknar en människoson kommer. Det syftar på Jesus. Han är Människosonen (Mark 14:61-62). Det uttrycker både det högsta och det djupaste i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är den som hör ihop med den uråldrige, han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. Gudasonen i Dan 3:25 är densamme som Människo­sonen i 7:13. Och han (Far) har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen (Joh 5:27). Han som dömer är den som vet vad det vill säga att vara människa. ”Domen fruktar jag väl stort eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer” skaldar Lasse Johansson Lucidor år 1685, se sv Ps 620 vers 6). All förfärlighet får sin dom när
Människosonen kommer i sin HERR-lighet.

  1. Johannes ser hur böcker öppnas
Del 1: Läs och BE-grunda Uppenbarelseboken 20:11-21:5 i din Bibel.
Men vi startar med Joh Upp 20:11-15 där Johannes berättar att han ser
EN VIT TRON.
Det som sedan skildras är yttersta domen. Vi skakas av djärva, skrämmande bilder. Vi ser böcker som öppnas. ”Jag bävar, då jag uppåt himmelen ser: där står mina synder beskrivna” (Sv Ps 547:2). Det gick alltså inte att smussla och fiffla. Allt blev registrerat. Vi hör hur domen faller och vi ser en brinnande sjö. Mitt i allt detta hemska berättar Johannes om en bok som heter 
LIVETS BOK.
De som är upptecknade i den boken hamnar inte i den brinnande sjön. Vilka är de? Jesus svarar i dagens evangelium: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.
När vi hamnar inför domstol, behöver vi en advokat. På grekiska parákletos, latin advocátus. Båda betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. I Nya Testamentet berättas det om två advokater, som båda ställer upp gratis (av nåd). Den ena är DEN HELIGE ANDE, som omtalas bl.a i Joh 14:26 där parákletos översätts med Hjälparen. Den andre är JESUS, som omtalas i 1 Joh 2:1, där parákletos översätts med en som för vår talan. Dessa två advokater tog kontakt med oss redan i vårt dop. De har sedan ställt upp gång på gång i våra liv. Den helige Ande manar gott för oss i våra hjärtan (Rom 8:26). Jesus manar gott för oss hos Fadern (1 Joh 2:1, Rom 8:34, Hebr 7:25).
En  underlig advokat, denne Jesus. Han säger inte om mig och dig: Han är oskyldig. Han säger inte: Han kan inte rå för att han gjorde så.  Han säger inte som somliga advokater: Jag vill inte säga att den anklagade är oskyldig. Men jag anser att han redan lidit tillräckligt.
Jesus säger: Jag, JAG har lidit tillräckligt för honom.
Jesus tar sig an vår sak hos Fadern, genom att ta på sig vår synd och bära den bort. När jag är stilla vid Jesu kors får jag avsky för synden. Han led för min skull.
Nu finns det några verser kvar i dagens epistel som berättar om att

  1. Johannes ser en ny himmel och en ny jord
Del 2: Läs och BE-grunda Uppenbarelseboken 21:1-5
Ett nytt skapelseverk sker.  Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, skriver Petrus (2 Petr 3:13).  Den nya jorden blir en förnyad jord. Det nya är rättfärdigheten. Havet som står här för de vilda, opålitliga, det upproriska, gudsfientliga, finns inte mer.
Det finns inget hav i himlen. Men det finns vatten, porlande, friskt vatten, som ger liv (Upp 22:1 ff). Där finns glädje, skönhet, rikedom, gemenskap. Gud bor mitt ibland dem. Han är närvarande hos var och en. Han tar oss upp i famnen och torkar tårarna.
Vårt hemland är himlen, skriver Paulus. Men så fortsätter han: och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss – Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig (Fil 3:21).
De som dör i tron kommer dit där Kristus är – i Kristus. Just nu är Kristus i himlen. Men den himlen är bara ett väntrum. Där skall vi inte bo för alltid. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka och upprätta sitt rike på en förnyad jord. Efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor (2 Petrus 3:13). ”Se, jag gör allting nytt.” Därför tar vi med glädje, tro och förtröstan emot hans löfte att
Människosonen kommer i sin HERR-lighet.

  1. Johannes hör hur Jesu ord öppnar himlen för oss.
Läs och BE-grunda dagens evangelium från Johannes 5:22-30
På Domssöndagen plockas vi ned från domarsätet. Ty vi leker ofta domare, där vi dömer, bedömer, betygsätter och föraktar varandra. Och ibland dömer ut oss själva.
Men Gud har inte utnämnt oss till domare. Det är vi för dumma till. Vi har inte sakkunskap och inlevelse och missar ofta målet. Inte heller Fadern dömer. Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen. Jesus vet vad det vill säga att vara människa. Och han vet vilka kraftresurser han har för att rädda oss från oss själva. Och han vet vilken uppgift och vilket uppdrag han har. Han är JESUS, det betyder HAN ÄR FRÄLSAREN! Idag får vi ett nyckelord som öppnar himlen åt oss: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.
Men en gång skall vi få göra räkenskap för våra liv. Gud räknar med oss. Han slår vakt om vårt människovärde. Ett djur som bär sig illa åt ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde. Och varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Ute i världen kan man tala mycket om synd (helst andras synd). I kyrkan har vi fått den unika möjligheten att berätta för alla om hur man blir av med synden! Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata. Allt det vidriga och hemska som synden hade med sig lades på offerlammet. Se Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Vid korset bekänner vi vår synd. Jesus bär bort allt det som smutsat ned och gjort oss omänskliga. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9). När vi blivit överraskade av denna kärlek, vill vi gärna överraska andra med den.
För att hjälpa oss med detta att vara människa, sänder Fadern de två advokaterna till oss – Sonen och den helig Ande. Vi är döpta in i gemenskap med våra tre bästa vänner. Paulus hälsar till oss från dem: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla (2 Kor 13:13).
I dopets kraftfält möts vi av en eld som vi behöver be om och längta efter, en eld som renar, värmer och ger kraft - Guds kärleks eld som lär oss korsets väg att gå Sv. Psalm 137:5.  Där kan vi få brinnande hjärtan då Jesu ord ”blir tänt i kristtrognas bröst” och vi får se med förtröstan och längtan fram mot den dag då
Människosonen kommer i sin HERR-lighet.

Vi väntar, ropar med hans folk: Kom, Herre Jesus, snart (Sv Ps 490:3).

Bengt Pleijel 92+
som kan meddela att fler ”igångsättningstankar” finns i boken Sångpostillan årg 2 sid 440, och på www.bibelskolan.com tryck här. Himmelskt söndagsgodis finns på adress bengt.pleijel.blogspot.com. På bibelskolan.com finns också boken om Daniel- ”I Guds händer vad som än händer”, tryck här

måndag 11 november 2019


Inför söndag före Domssöndag 2019

VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är uppmaningen vi får på denna söndag före Domssöndagen. Det är något fantastiskt och spännande som väntar oss. Och som vi hittar om vi gnuggar sömnen ur ögonen och håller oss vakna. Sv Psalm 490:1 sjunger om det:
"Guds Son en gång i morgonglans skall åter komma hit 
och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv.
Han är densamme som han var men klädd härlighet.
Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem."

Brudgummen kommer. Bruden får göra sig redo. Festen väntar.
Har du någon gång undrat över varför vår himmelske Far skapade människan. Svar: Far hade redan en Son. Nu letar han efter en brud till sin son. Jesus är brudgummen och alla som i tro och kärlek vill höra ihop med Jesus är bruden. Gläd dig du Kristi brud! Jesus är nu på väg för att hem-ta bruden till rikets bröllopssal. Men för att komma in till festen måste vi lämna det vi fastnat i och som fastnat i oss. Varje rike har en säkerhetskontroll. Guds rikes säkerhetskontroll heter:

DEN TRÅNGA PORTEN!
In i Guds rike får vi inte ta med SKRYT och SKRÄP. Högmod och medaljer, avund och jämförelse, bitterhet och besvikelser, aktier och guldtackor, ja allt det som fördunklar våra sinnen av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer (Luk 21:34), allt det får vi lämna. Den trånga porten är befrielsens port.
Många bär uppståndelsekorset om halsen som en påminnelse om det. Jesu kors är tomt. Men i öppningen ser vi konturerna av Jesu kropp. ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in”. Jag kan komma in – men utan bagage.

1. GUDS FRÄLSNING ÄR PÅ VÄG!
Läs och BE-grunda söndagens GT:text från Jesaja 51:4-6 (SFB)
Hör på mig, du mitt folk, lyssna till mig, du mitt folkslag, för från mig ska undervisning gå ut. Jag ska sätta min rätt till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. och se på jorden därnere, för himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska bestå för evigt, min rättfärdighet ska inte brytas ner.

GUDS ARMAR
Gud vill med sina armar lära oss leva Gudsrikets liv redan nu. Gud vill sända och tända ljusord också i vårt mörker. Han vill att vi skall se att hans rättfärdighet är nära. Han vill hjälpa oss att hitta en rätt färd genom livet. Mina armar ska döma folken. Döma betyder här vägleda. Hans hjälp är på väg. Hans mäktiga arm vill skipa rätt.
   Femte Moseboken 33:27 säger att hans armar skall ordna detta. Urtidens Gud är nutidens Gud som sträcker ned sina två arbetshänder – Sonen och den helige Ande - som skall vrida rätt det som gått snett, därför att vi människor tagit det lätt med det som är rätt. Stanna därför här och …

LYSSNA OCH HÖR NOGA PÅ!
Herren vill komma till tals med sitt folk Israel och till dem som genom dopet och tron blivit Abrahams barn (Gal 3:26-29). Dit hör ”kustländernas folk” (Bibel 2000 talar om fjärran länder). Herren syftar nog på oss i fjällhöga nord. Han vill oss! Stanna här! och lyssna! Hör noga på! Vad vill Han?
   Herren vill tända ett ljus i vårt och världens mörker. Det är det ljuset som den gamle Symeon ser när han tar Jesusbarnet i sin famn. Då profeterar han om att detta barn skall bli ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet åt ditt folk Israel (Luk 2:32). Gud vill tända ljusord också i vårt mörker. Han vill att vi skall se att hans rättfärdighet nalkas. Han vill hjälpa oss att hitta en rätt färd genom livet. Och han vill att vi redan nu skall hitta en ”framtidsförankring” – I Guds händer vad som än händer. Därför

LYFT ER BLICK MOT HIMLEN
Gud uppmanar oss genom Jesaja att rikta blicken åt två håll:
   SE mot HIMLEN! Med himlen menas här himlavalvet, universums stjärnevärldar och galaxer. Allt det skall lösas upp som rök.
   SE mot JORDEN! Något skakande skall hända med jorden. Jorden skall slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som mygg. När allt brakar samman och undergång och storkrasch rusar och rasar emot oss, känner vi oss små och ynkliga. Vi ropar och ber.
   På vår bön svarar Gud: min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet. Det finns alltså något som består då allting annat förgår. Himmel och jord skall förgå men mina ord skall inte förgå, säger Jesus (Luk 21:33). Vi vill inte och behöver inte vara ensamma då den mörknande framtiden blir svår. Får hans ljusord vara hos oss och i oss har vi något av himlen i oss. Därför stannar vi nu hos Jesus i vakan, väntan och bön.
   Den sista natten Jesus levde, tog han med sina lärjungar till Getsemane och sade till dem: Stanna här och vaka med mig, vaka och bed (Matt. 26:38). Vi går nu mot världens sista afton. Tillsammans med Jesus får vi vaka, vänta och be. Jesus vill hjälpa oss att vara beredda och resklara. Dagens Psaltarpsalm 139:5 drar oss in hans närvaro:
Du omsluter mig på alla sidor 
och håller mig i din hand 

2. PRÖVA ER SJÄLVA
Läs och Be-grunda dagens epistel 2 Kor 13:5-9 i din egen Bibel.
Paulus uppmanar oss till självprövning: Pröva er själva, säger han. Vanligtvis är vi mycket duktiga på att pröva andra. Vi ser rätt bra deras dumheter men blundar för våra.  Risken då är ju att vi hamnar i ett självbedrägeri.
Om vi inte är bra på att pröva oss själva, behöver vi be om hjälp med det: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till, om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen (Psalt 139:23)
Det vi ska pröva enligt Bibel 2000 är om vi märker att Kristus Jesus finns hos er. Det vi ska pröva enligt Folkbibeln är om vi vet om att Kristus Jesus är i er

ÄR KRISTUS JESUS HOS ER?
Bibel 2000 ställer den frågan. Jesus har ju lovat att vara det: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:20).
Men tar vi emot honom? Vänder vi honom ryggen?  Får han vara den som binder oss samman i kärlek? Om ni har kärlek inbördes så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar (Joh 13:35). Johannes skriver i sitt kärleksbrev till oss: Mina älskade, om Gud så har älskat oss är också vi pliktiga att älska varandra (1 Joh 4:11-12). Guds kärlek blir synlig genom Kristi kropp. Och lemmarnas uppgift är att  göra denna kärlek synlig. Om vi gör det förblir Gud i oss. Kärleken kan endast förbli i oss om vi ger den vidare. Kärleken måste vara i rörelse. Den måste flöda, tas emot och ges ut. Ja, vi behöver stanna till och pröva hur det är med oss.

ÄR KRISTUS JESUS I ER?
Folkbibeln ställer den frågan. Också det ska vi pröva. Hur vet vi om han är det? Johannes svarar: Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss sin Ande (1 Joh 4:13, SFB). Anden ger oss visshet genom att vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Vi är Guds barn för Jesu skull, säger Anden.
   Anden säger det till vår ande. Anden vittnar med vår ande. Han går in på djupplanet i våra liv, nedanför tankar och känslor och ger oss en visshet där, om att vi förblir i honom och han i oss. Har vi hans ord i oss, har vi i oss det som består, då allting annat förgår.
För att du inifrån ska förstå detta, gör på följande sätt: Tag ett bibelord som har talat till dig. Stoppa ned det som ett frö i hjärtat, ditt inre kärleksrum. Vattna det med bön. Upprepa det. Då tar den helige Ande hand om detta ord. Du märker hur ordet är laddat med liv, kraft och glädje. Jesus bor i dig!
Gläd er i Herren alltid
All tid - varje tid – just nu!

3.  VÄLKOMNA TILL BRÖLLOP! FESTEN KAN BÖRJA
Läs och BE-grunda bröllops inbjudan i Lukas 12:35-40 i din egen Bibel.
Du får först några råd om hur du skall förbereda dig för festen:
Fäst upp era kläder. Den långa livklädnaden hindrar rörelseförmågan. Ingenting ska få hindra oss att röra oss mot det himmelska målet. Upptäck vad det är och be: Lös mig från alla frestarens garn.
Håll lamporna brinnande genom närkontakt med den helige Ande – gjut din Ande över varje törstig själ att vi hittar både vägen  och kraften.
Vänta! Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Jesus säger: Saliga de tjänare eftersom deras herre finner dem vakna när de kommer.
Vaka! För att vara andligen vakna behöver vi den kroppsliga sömnen. Bruden i Höga visan lär oss att även om vi sover kan vi vaka: Jag sover, men mitt hjärta är vaket (HV 5:2)
Låt din inre värld vara inställd mot Jesus varje dag. När han en gång kommer på den yttersta dagen blir det ”ej så som man råkar en främling på gatan – nej, så som man ser på en vän, en vän som man drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen” (Psalm 313:3). 
Se vad som händer. Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Vilken djärv bild! I österländska öron fullständigt fantastisk, ja, omöjlig. Husbonden som betjänar sina slavar! 
Men egentligen lika fantastiskt för oss. Den helige Ande var nog noga med att låta de orden bli nedskrivna för oss. Han ville påminna alla trötta kristna om vad Jesus gör, ville påminna alla som varit plågade av allt tal om engagemang. Han som är vår Herre betjänar oss idag vid nattvardsbordet. Han vill tala om för oss hur dyrbara vi är. Han vill upphöja oss och lyfta oss in i den himmelska kärleken.
Vi väntar på något fantastiskt när Brudgummen kommer. Jesus kommer!

Festen kan börja, allting är nu redo. 
Bordet är dukat med himmelskt bröd.
Jesus Kristus, Konung och Herre, 
står här och kallar: Kom till mig.

Öppna dina ögon, lyft dina händer, 
vidga ditt hjärta, höj din röst,
   Synden blir förlåten, allting förnyas. 
   Jesus är Herre, all vår tröst.

  Jesus är Herre, fall nu ned för honom. 
  Evigt liv han ger åt dig.
  Sjung din lovsång, gläd dig av hjärtat 
  för Jesus Kristus Herre är.
  (text Sr Inger – melodi "Härlig är jorden".)

Med uppmuntrande glädjerop till dig och alla andra på festen
Bengt Pleijel 92+  som kan berätta att festen fortsätter i boken Sångpostillan årg 2 sid 433, och i bibelskolan.com tryck här.

måndag 4 november 2019


Inför 21 efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR
är söndagens tema. Vi får lära oss att hålla samman för att tillsammans ta ansvar för vårt samhälle. Detta är Guds UPP-drag till oss. Det kan kännas svårt. Och nästan omöjligt. Vi är ju nedsmittade av ”satsa på dig själv-tänkandet”. De bittra frukterna av det är ”ensamhet”,”psykisk-ohälsa” m.m. och att

"alla har brått, ingen har tid, 
alla har sitt att göra. 
Vem bryr sig om att jag är rädd? 
Ingen har tid att höra" (Sv Ps 255:1).


Men Guds UPP-drag ligger kvar. Det betyder: Sluta att se bakåt på nederlag och att se nedåt på besvärliga människor. Se UPP! Vad händer då? Far ger svar:


Med evig kärlek har jag älskat dig, 
därför låter jag min nåd bli kvar över dig. 
Än en gång skall jag upprätta dig … 
(Jeremia 31:3:4) 

Fars nystart börjar med NÅDEN – hans överraskande kärlek. När vi upptäcker NÅDEN vågar vi ta emot sanningen om våra synder. FAR sänder sin son – full av nåd och sanning. Han kan ta bort synder. Om vi ger dem till honom!!! (Se 1 Joh 1:9). Då kan vi räta på ryggen, spotta i nävarna och ta itu med samhället.
   I dagens Psaltarpsalm 40:14-18 står det enligt Bibel 1917: 

Men alla som kommer till dig 
må fröjdas och vara glada i dig. 
De som längtar efter din frälsning 
må alltid säga: Lovad vare Herren!

När Andens vind började blåsa på sjuttiotalet genom samfund och länder och också drabbade oss på Västkusten, blev detta ett nyckelord för oss. Men vi sa det på ”änglarnas språk”: PRAISE THE LORD! Med den sången får vi gå ut i samhället tillsammans med Honom ”som ser vår nöd och hjälpa kan” (Sv Ps 42:1) och möta

1. FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN
Läs och be-grunda 5 Mos 24:17-22 i din Bibel.
   Fyra gånger upprepas de orden.
   Först möter vi främlingen, invandraren, som smugit sig in i vårt land för att komma undan krig och förtryck och tortyr. Sedan möter vi de faderlösa barnen. En del gömmer sig i vårt land. En del har blivit övergivna av pappa. Andra har fått se sin pappa dö. Det är barn med många sår, många tårar, många hårda upplevelser. Sedan möter vi änkan, den ensamstående mamman. Mose berättar att hon för att få pengar till mat sätter sina kläder i pant.
   Mose riktar sig sedan till sitt eget folk och talar om vad de bör göra med åkerns och vingårdens överflöd. Gud har sådan nöd för FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN. Han har hjärta för dem. Mitt hjärta är i uppror, säger han, all min medkänsla väcks (Hosea 11:8). Han frågar: Vem skall jag sända? (Jes 6:8). Får jag låna dina ögon att se dem, dina öron att lyssna på dem, dina händer för att räcka dem mina gåvor, dina fötter för att vandra med dem?
   Mose påminner sitt folk om hur de som varit slavar i Egypten, blivit räddade. Och till oss säger han: Glöm inte vad gott han har gjort. (Psalt 103:2, Bibel 17). Minns allt det goda han gör (Psalt 103:2, Bibel 2000).
   Men hur skall JAG orka? Hur skall VI orka?
   Glöm inte “Praise the Lord”! Kontakt uppåt ger kraft utåt.


I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång

Jesu bror Jakob presenterar sedan för oss …
2. En miljonär och en miserabel
Läs och BE-grunda Jakob 2:2-8 i din Bibel.
   Jakob påminner oss först vem det är vi tror på. Vi tror på vår herre Jesus Kristus, härlighetens HERRE. Han är källan, startpunkten, drivkraften för allt kristet tänkande. Vi slutar att låta oss styras av media, människor och dagens modeidéer. Det som ska styra oss är Jesu kärlek, Jesu tankar, Jesu ord av Ande och liv. I ljuset av denna bekännelse ser vi på våra sociala relationer.
   Vi får se på människor omkring oss med Jesu ögon och Jesu möjligheter. Varje människa ett gudomligt underverk! Dyrbar! Älskad! Far har sänt sin Son för att hjälpa varje människa att bli det fina och roliga original han ämnat …
   Därför skriver Jakob nu till oss: Mina syskon, gör inte skillnad på människor. Var inte partiska. Gud har inte anseende till personen. Och därför skall vi inte heller ha det. Vi har fått en kunglig lag - frihetens lag: Du ska älska din nästa som dig själv. Varje människa ska få hitta glädjesången: ”frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”.
   För att göra detta klart för oss berättar Jakob om något som kan hände både i en synagoga och i en kristen gudstjänst. Hur ser vi på dem som strömmar in i kyrkan? Den är rik, den är fattig, den är vacker, den är ful. Vi har våra omdömen och sätter våra betyg. Vi gör skillnad på människor. Jakob berättar om två män som kommer in i vår kyrka. Först kommer företagets VD på besök. Det är han som är MILJONÄREN. Han har gnistrande guldringar på flera fingrar. Och alla lägger märke till den dyrbara armbandsklockan och hans snygga kostym. Folk i kyrkan slutar att tänka på Jesus, när de ser honom. En liten avundsdemon kryper in i dem.
   Kyrkvärden skyndar fram till honom, bugar och hälsar välkommen och bjuder honom den fina stolen framme i koret. Det är inte så ofta direktören hinner gå i kyrkan. Några ungdomar kommer också till kyrkan, de har modejeans med revor och hål i, som kostade 999 kr hos ”Honoms och Hennes”. De kilar in bakom en pelare.
   Men så kommer gubben Jansson, en smutsig trashank. Han har legat ute i natt och kommer till kyrkan för att värma sig. ”Ställ dig där borta”, säger kyrkväktaren. Och så visar han honom en plats där smutsdoften inte stör alltför många. Det var han som var MISERABEL, eländig, bedrövlig, både lusrik och luspank.
   Jakob verkar upprörd: Ni gör åtskillnad och fäller orätta domar? Ni visar förakt för den fattige. Ni undrar varför Gud skickar dessa fattiga, smutsiga trashankar i er väg? Och varför just nu när vi slagit oss till ro i kyrkan och vill ha en stunds andlig stämning? Jakob och Jakobs bror Jesus vänder upp och ned på vårt tänkande.
   JESUS SÄGER att den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav (Mark 10:43-44).
   Tycker du att detta är svårt? Du kan få himmelska kontakter.


I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång … 


3. Fattig miljonär blir himmelrik!
Läs och BE-grunda Lukas 19:1-10 i din Bibel. Och BE-rätta för dig själv…
   Den handlar om att Jesus som är ute och söker: ”vem skall jag finna idag?” (se Sv Ps 225:1). Kanske du då upptäcker att i ordet vem finns också du. Jesus vill dig!
   Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. 
Jesus vandrar – Han har länge försökt få med dig bland vandringsfolket. Jesus vandrar. Men sover du? ”Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Frälsarn klappar på, han ömmar för ditt väl, nådens helge Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar” (Sv Ps 265:5).
   Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen, och han var rik. Många retar sig på Sackeus. Han hade hyrt tulltjänsten av den romerska ockupa-tionsmakten och blivit rik genom lur och fiffel. Vem tycker om en quisling?
   Sackeus - en stormrik ”peng-sionär”, den allra rikaste i stan. Men illa omtyckt och ensam. En rik miljonär - fattig på vänner! Läs Sv Ps 614.
   Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Ryktet om Jesus hade nått Sackeus. ”Låt mig får höra om Jesus” hade man sjungit. Sackeus ville se vem Jesus var. Men den store tulldirektören var för liten. Folket stod i vägen. Finns det människor som skymmer Jesus för dig? Skymmer du själv Jesus för någon?
   Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen.    Några som upptäckte honom stötte de andra i sidan. ”Titta där”, sa de. ”Tulldirektören har klättrat upp i trät”. Och de som såg fick sig ett gott skratt. Men en som såg men inte skrattade var Jesus. Han sa: 
"Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem." Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
   Sackeus blir alldeles överväldigad. Först nu förstår han något. Han hade mött honom som är full av nåd och sanning. Först kommer nåden, godheten bara strömmar emot Sackeus. Sedan vågar han ta emot sanningen och inse hur illa han levt! Han vågar bekänna gårdagarnas fiffel och synder. Och göra upp med fifflet. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen."
   Det blir två reaktioner på denna lunchbjudning:
1. Alla som såg det mumlade förargat: "Han tog in hos en syndare."
Man ser på Sackeus med kalla, hårda blickar. Alla hade sina omdömen om honom. Skurk! Bedragare! Syndare!
   Vad ser och mumlar du? Är vi smittade av ”nutidens syndabekännare”, de som bara ser och bekänner andras synder.
   Men Jesus säger inget av detta. -Jag vill bara äta lunch hemma hos dig. Hör vad han säger:
2. "I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat."
   I förrgår satt Sackeus i tullhuset. Han räknar in dagskassan. Vi ser hur han småmyser för sig själv. Idag har han verkligen lurat dessa präktiga fariseer och dessa självgoda skriftlärde. Det blir pengar som räcker till semestern på Mallorca.
   Men nu händer det otroliga. Jesus ser honom. Ropar på honom. Skynda dig ned. Jag vill gästa i ditt hus. Alla andra såg på honom med kalla hårda blickar. Alla hade sina omdömen om honom. Skurk, Bedragare, Syndare. Men Jesus säger inget av detta. -Jag vill bara äta lunch hemma hos dig.
   Jesus går hem till honom, går in i hans hem. Äter med honom. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
   Sackeus blir alldeles överväldigad. Först nu förstår han något. Något som han aldrig tidigare velat förstå och erkänna. Vad illa han levt! Vad folk fått lida för hans skull! Jesus behövde inte säga något om detta. Det var bara Jesu kärlek som var så stark så att det hårda, det frusna inom honom smälte.
   Han vill nu börja ett nytt liv. ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.”
   Ja, det är sådant som händer när Människosonen kommer för att söka efter det som var förlorat och rädda det”. 
   Jesus är ofta på vandring. Han är inte ensam. En liten skara hänger med. Han längtar efter fler. Jesus är ute och söker: vem skall han finna idag? Det två personer som Jesus särskilt vill nå: Den ene är Sackeus. Den andre är du!

Du kan läsa mer om detta på bibelskolan.com om du trycker här, hälsar
Bengt 92+


   

Skriva ut