onsdag 20 juni 2018


Mycket kära godissugna!
Enligt gammal, god tradition sedan ett år tillbaka kommer jag att vid denna tid besöka min gamle vän C. Mæster. Vi kommer att försöka lösa livets gåtor tillsammans. Det gör att det en tid framåt inte blir något söndagsgodis att dela ut.
    Om Gud vill och datorn inte gått sönder och om ”om” inte ställer till något dumt,  återkommer jag med himmelskt söndagsgodis den 5 augusti. Då lastat med Nådens gåvor!
  Ha en skön sommar och leta efter gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol! Och smaka HIMMELSKT SOMMARGODIS! Till din hjälp kommer med detta brev några ”igångsättnings-tankar” till sommarens söndagstexter.
Bengt Pleijel 91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------


23 juni – MIDSOMMARDAGEN
SKAPELSEN
TEXTER: 1 Mos 1:1-13 - Apg 14:15-17 - Johannes 1:1-5 - Psalt 104:1-13
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 481 och på bibelskolan.com, tryck här.
   Med hjälp av omkvädet på Sv Ps 11, får vi stanna i häpen förundran inför den store Gud som skapat denna snillrika och sköna värld och sjunga:
Då brister själen ut lovsångsljud: O store Gud, o store Gud/2/


24 Juni – DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG –
DEN HÖGSTES PROFET
TEXTER: Jesaja 49:1-2 - Apg 19:4 - Lukas 1:5-17 - Psalt 96
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 489 och på bibelskolan.com. tryck här

Temat är: ATT BLI STOR INFÖR HERREN. Du får umgås med Johannes Döparen och hans far Sakarias och andra som lärt sig leva inför Herren. Texten berättar om Sakarias, som gick i kyrkan och fick uppleva DET OVÄNTADE. Recept för oss: Gå till kyrkan och ha förväntningar på det oväntade! Och på den Väntade!!!
Kung Herodes spökar i bakgrunden och del andra som ville bli ”stora” – kändisar, maktmänniskor, folkkära… Om du umgås med dem måste du se upp så du inte ramlar ned. Vi lyckas få kontakt med Johannes Döparen. Vi intervjuar honom och får fyra råd till den som vill bli STOR INFÖR HERREN:
1. Var inte rädd för att ha det tråkigt, 2. Våga bli liten
3. Öppna dig för den Helige Ande, 4. Våga vara tuff.

Sjung in söndagens Sång i hjärtat.
Jesus vi prisar ditt namn /2/ Din är äran i evighet. Jesus, vi prisar ditt namn


1 juli - APOSTLADAGEN Femte söndagen efter Trefaldighet
SÄND MIG
TEXTER: Hesekiel 1:6-2:3, 8-10 - 1 Tim 1:12-17 - Lukas 5:1-11 - Psalt 40:6-12
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 307 och på bibelskolan.com. tryck här

Dagens tema ”Sänd mig”, sa Jesaja (Jes 6:8), sedan han häpet fått ta emot en rening från synden. ”Sänd mig” kunde Hesekiel säga sedan en andekraft visat honom hur illa det stod till med folket. I episteln får vi höra hur Gud sänder den störste av syndare… Vilken märklig Gud! Han kanske också kan sända den näst störste syndaren! Om du håller dig inom hörhåll för Herrens ord kan det hända att ”en andekraft” ger dig ett stort uppdrag. Gud sänder inte alltid de skickligaste, men den han sänder gör han skicklig för stort uppdrag.
THUMA MINA SOMANDLA 
(Sv Ps 584).


8 juli - SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
EFTERFÖLJELSE
TEXTER: 3 Mos 19:1-2, 13-18 – 1 Petrus 1:13-16 - Matteus 5:20-26 - Psalt 15
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 312 och på bibelskolan.com. tryck här

”Följ mig” sa Jesus till sina första lärjungar.”Följ mig”, säger han till oss. Inga inträdeskrav! Följ som du är! Sedan upptäcker du till din glädje att du inte behöver förbli som du är. Efterföljare följer, ser, hör, lär, förändras, häpnar… De får nytt liv och får lära sig leva ut nytt liv. De fäster sina ögon på Jesus. Då händer det att alla dumma ting smälter ner: smuts, synd, hyckleri, falskhet. Men i Jesu efterföljd får du se som han. Du får se nya möjligheter i ljuset av hans ära och makt. Bakom kärva förmaningar och stränga ord av Jesus, ligger hans stora omsorg och glödande kärlek till oss. Jesus blir upprörd då vi dödar livsmod och livsglädje hos varandra. Lägg märke till vad han säger om dem som sänder hot och hat omkring sig. Lägg också märke till Moses förmaningar och Petrus uppmaning att ta emot detta rika vi får om vi följer Jesus.
Fäst dina ögon på Jesus.
Alla ting runt omkring för du se som han 
i ljuset av hans ära och makt.


15 juli - KRISTI FÖRKLARINGS DAG
JESUS FÖRHÄRLIGAD
TEXTER: 2 Mos 24:12-18 - 2 Petrus 1:16-18 - Matteus 17:1-8 - Psalt 89:12-18
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 320 och på bibelskolan.com. tryck här

Ordet ”förklaring” har vi fått från tyskans ”Erklärung” och betyder ”utstrålning”. Det är ”Herrens härlighets dag”.
Mose fick se en utstrålning av ”Herrens härlighet” på berget. ”Molnet” är tecknet på Guds närvaro. Mose får möta Gud där. Josua får följa med. Mose utser honom senare som sin efterträdare. När andliga ledare skall utses är det bra om man väljer någon som fått personlig erfarenhet av Gud!
Matteus berättar om tre av Jesu lärjungar som får möta Mose, Elia och Jesus på Förklaringsberget. Ett lysande moln – tecknet på Guds närvaro – sänkte sig ned över dem.
Petrus, som var åskådare tillsammans med bröderna Jakob och Johannes, säger att detta inte var ”skickligt hopdiktade sagor”. Kristendomen är inte idéer utan verkliga fakta. Det Petrus hör är ett viktigt budskap till oss. Han hör Fars röst: Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje.
Far längtar efter att få dela den glädjen med oss,
HERRENS HÄRLIGHET SKALL BLI UPPENBARAD FÖR OSS


22 juli - ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
ANDLIG KLARSYN
TEXTER: Mika 3:5-8 - 1 Joh 4:1-6 – Matteus 7:15-21 - Psalt 119:30-35
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 328 och på bibelskolan.com. tryck här

Denna söndag vill hjälpa oss att bli klarsynta.  Vi behöver be om urskillningens gåva, för att kunna förstå och se vad det är som sker i det som sker. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut. Ty det står en ständig kamp om oss. Tidningar, TV, böcker, människor utsätter oss för ständig påverkan, indoktrinering, propaganda. Affärsmän, politiker, reklamfolk, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar, lurar. Och allt detta gör oss osäkra: Vad ska vi tro?  Vi tror att vi är självständiga. Det är vi nog mycket mindre än vi tror. Vi behöver hjälp
   MIKA kommer först och berättar om den hjälp han fått. Han ser hur falska profeter för vilse. Han inte bara ser. Han gör något åt det. Han tar kontakt med himmelska kontakter. Han säger: Jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd (Mika 3:8 1917). Därför vågar han säga ifrån på skarpen. Vi behöver Hjälparen, den helige Ande!
JOHANNES – kärlekens apostel skriver ett varningens brev till oss. Äkta kärlek talar i klartext! Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud.
   JESUS fortsätter på samma tema: Akta er för de falska profeterna!. De klär ut sig i fårakläder. Men de är vargar som längtar efter fårstek. Akta er!  Bed Sv Ps 276:1.
Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. 
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig, 
Led mig till nådens och sanningens älv.


29 juli - NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
GODA FÖRVALTARE
TEXTER: 1 Mos 1:24-2:3 - 1 Petrus 4:7-11 - Matteus 25:14-30 - Psalt 8
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 335 och på bibelskolan.com. tryck här.

Vilken fin titel och stort uppdrag vi får idag: Vi utnämns till FÖRVALTARE.
MOSE tar oss med till skapelseberättelsen. Gud skapade människan och satte henne (man och kvinna) att tillsammans ta hand om denna jord.
PETRUS uppmanar oss att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.
MATTEUS låter oss få träffa en multimiljardär. Vi får förvalta hans förmögenhet, som han kallar talenter. En fick fem talenter, en annan två och en tredje en talent. En talent var ett viktmått på 30 kg. Tänk dig: En guldklimp på 30 kg!!! Kilovärdet på guld ca 200.000 kr. Hur klarade dessa tre detta? Hur skulle du klara att förvalta 5 talenter – en guldklimp på 150 kg och kilopris 200.000 kr pr kg.

Berätta det för mig då vi träffas efter 5 augusti!
God sommar önskar
Bengt Pleijel 91+

måndag 11 juni 2018


FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
är temat på tredje söndagen efter Trefaldighet. Vi har kommit till ”de förlorades lyckodag”. ”Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag?” (Sv Ps 225). Alla evangelietexterna är från Lukas 15, som handlar om hur förlorade kan bli återfunna, och bortvända kan bli hemvända och få kontakt med ”den återfunne Fadern”. Ty för många är det just Fadern som gått förlorad. Men Han har egentligen aldrig hållit sig borta från dem. De har bara inte sett honom. Gud har ju inte skapat oss med ögon i nacken. När de (vi) vänder om får de (vi) ögonkontakt med Fadern. Och då kan det börja hända spännande saker! ”Oändlig nåd mig Herren gav…” (Sv Ps 231:1) Dagens texter tar oss med på upptäcktsfärd. Ditt dops Gud är med!

ANDEN TALAR GENOM PROFETERNA. Lyssna till Mika 7:18-20
Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Vi tror på den helige Ande… som har talat genom profeterna.
Vi säger så i den nicenska trosbekännelsen. Fadern ser vad som händer med hans barn – det går illa för dem därför att de gör illa. Därför sänder han profeter, som får tala dem till rätta och får dem att vända om till den Rätte.
Idag träffar vi en av dem - Mika, som på 700-talet f. Kr bor i sydriket Juda. Men han får också se vad som händer i Nordriket Israel. Mika får gå till rätta med folket. Han avslöjar falskhet och förtryck, lögner och lumpenhet. Han skälver av upprördhet när han talar om ledarna som ”för mitt folk vilse”, och om dem som ropar ”allt står väl till”.
Hur vågar han? Han berättar varför. Herren har utrustat honom med helig Ande. Han säger: jag är full av kraft, av Herrens Ande och rätt och styrka, för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd (Mika 3:8). En förkunnelse i helig Ande har sprängkraft! Be för präst och församling - Sv Ps 161.
Mika avslöjar synden och ställer diagnosen – dödlig sjukdom! Men Mika får framför allt förkunna hälsa och friskt liv! Han skriver ut detta friskvårdsrecept: att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud (6:8).
Upptäck dagens text från Mika 7:18-20. Mika berättar om Far som förlåter och har sin glädje i nåd. Han kastar våra synder i havets djup (Obs! fiske förbjudet! Fiska inte upp bekända synder och gamla oförrätter). Längre fram förkunnar Mika om fridsriket (4:5ff), och om Messias som kommer från Betlehem (5:2). Receptet för att hitta detta befriande liv är VÄND OM! Alldeles bakom dig står ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.

FADERN BEVISAR SIN KÄRLEK. Läs Romarbrevet 5:6-11 (Fb)
Medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

Fadern har lämnat ett bevis på sin kärlek: KORSET. Kristus dog…
Hurudana var vi då detta hände? Vi var svaga, hjälplöst förlorade, ogudaktiga, ja Guds fiender. Vi var som bebisar som inte kunde klara oss själva, syndare som hoppat över kärlekens skyddsräcke. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg (Jesaja 53:6). Men KORSET korsar våra planer. Fadern sänder sin Son. ”Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).
Sådan är Gud. Gud älskar dig inte därför att du är så älskvärd, så trevlig, snäll och bra. Han älskar dig trots att du vänt honom ryggen, varit otacksam och blind för andras nöd och egenkär och smutsig och dum. Vilken märklig Gud! Han lider sig fram till oss. ”No other god has wounds”! Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
Vill du höra korsets kärleksförklaring just till dig, så gå till nattvarden och ta emot orden: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet. Ja, Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
Korset är ett plustecken. Se på korset och säg: Jag vill inte leva på livets minussida. Jag vill följa Herren som går före med segerns banér. Han korsar våra planer och förvandlar våra minus till plus!
Teckna dig varje morgon med det heliga korsets tecken och säg med Sv Ps 175:3
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda
ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen.

GLÄDJENS HERRE BJUDER TILL FEST! Läs Lukas 15:1-7
Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem."
Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det?  Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.

Lukas presenterar först två olika grupper för oss: Först tullindrivare och syndare. De förra lurar oss på pengar. De senare hoppar över alla skacklar. Vi tycker inte om dem. Dåligt folk. Luktar illa.
Sedan fariséer och skriftlärda. De förra berömmer sig själva (se Lukas 18:11). De senare bedömer oss andra. Vi tycker inte om dem. De får oss att känna oss små, dumma och rädda.
MEN! Är detta våra förutfattade meningar om dem? Var de verkligen sådana? Har vi färdiga omdömen också om människor vi möter idag? Låser vi varandra genom dem? Fastnar jag i min egen dumma självbild? När vi tänker så,  överraskas vi av att Glädjens Herre kommer på besök. Vad ser han? Vad säger han? Vad gör han? Kommer han bara till ”fint folk”? Är han bara en gäst bland gästerna? Är glädjens herre HERREN?
Den där mannen tar emot syndare och äter med dem, sa man då. Det var en chock för många. Måltidsgemenskapen betydde väldigt mycket. Vi behöver erövra den igen!
När man kommer hem till mig och äter en måltid börjar vi med bordsbön. ”Glädjens Herre” är inte en tillfällig gäst. Vi ber så här:
       
Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst efter ditt behag.


Ingen får se ned på de andra. Alla blir stolta över att få sitta bredvid hedersgästen. Vi upptäcker nya sidor hos varandra. När vi upphöjer varandra ser vi hur Glädjens Herre uppmuntrar oss och gläder sig över vår gemenskap. De andra är inte längre ”fåraktiga”. De är får som får höra Glädjens Herre säga: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Och då händer något mer – HIMLEN öppnas över oss. Vi hör änglarna som börjar dansa och sjunga och tralla. Vi anar: Är detta sättet att få se hur det på jorden kan bli såsom i himlen? (Upptäck mer på bibelskolan.com tryck här. Eller boken Sångpostillan årg 1, sid 293).
Men vad händer med DE NITTIONIO som han lämnar i öknen? Många grubblar. Himmelskt Söndagsgodis vet. Kontakter…
Glädjens Herre lämnar dem i öknen. Men överger dem inte. Han överlåter dem till en gammal herde 91+. Han är gammal och trött, stöder sig själv på en käpp och en stav och tröstar fåren med dem. Med käppen drämmer han till den stygga vargen som längtar efter lammkotlett. Och med stavens krökta del fångar han upp lammungen som ramlat ned i bergsskrevan.
Men torra, tröttsamma dagar kommer. Öknen erövrar, ty gräset vissnar bort, blommor faller av, bäckar sinar och alla fåren (vi) törstar, flämtar, bråkar, bräker och frågar: ”Finns det inga oaser med levande vatten någonstans?” Då samlar den gamle herden fåren omkring sig och berättar: Jag har just fått ett SMS från Berit – hon som för moderfåren fram – Hon säger att det finns en Oas i Varberg 24-28 juli, (och ännu fler. Kontakta www.oasroelsen.se. Tryck här). Där får man veta att alla ord som Glädjens Herre säger är Ande och liv och där kan man köpa boken HIMLAKODEN, som öppnar hemligheterna i Guds väldiga styrkas kraft. GAudete förlag trycker den nu. GAudete betyder ”Gläd er!”. Och när du kommer till Oasen säger glädjens Herre: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får.

Och jag som skriver dessa rader säger
GAudete!
Bengt Pleijel 91+


tisdag 5 juni 2018


Inför andra Söndagen efter Trefaldighet

Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje
i den helige Ande
sjunger Paulus för oss i Romarbrevet 14:17. Hans sång blir vår sång på denna andra söndag efter Trefaldighet. som har som tema KALLELSEN TILL GUDS RIKE.
Vår himmelske Fader sträcker nu ned sina två händer, Sonen och den helige Ande och vill bära oss, besvärliga, otroligt roliga och ganska bortskämda barn in i detta rika och spännande liv. Anar du att han vill dig! Han längtar efter att göra något ”riktigt riktigt” av ditt liv. Jag citerar ett bevingat ord av någon, jag säger inte vem: ” Kyrkans uppgift är att hjälpa människor att bli de roliga original Gud ämnat dem att bli”. När dagens texter öppnar sig för dig så händer något med dig. Du upptäcker att Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande och att detta betyder något för dig!

  1. GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET                                                                                 det är budskapet i Sakarja 3:1-7.
Sedan lät Herren mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?” Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade: ”Så säger Herren Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här.

Vilken märklig text! . Vi dras in i en underlig scen i den himmelska världen. Vi får se en smutsig präst. En andlig ledare som gjort bort sig. Avslöjad av Media som ”prostprofilen”. Media har letat rätt på hans namn. Josua heter han. Drevet går.
Två personer står beredda att ta itu med honom. Först en ”Herrens ängel”, som tycks vara hans försvarsadvokat. Sedan ser vi en åklagare. Han står i Satans tjänst, ja, han är Satan. Han verkar förtjust i sin uppgift. Han har en lång lista med sig av anklagelser mot prästen. Men just som han börjar läsa från listan blir han avbruten. Herren själv tar över i domstolsscenen. Han täpper till munnen på Satan och rycker till sig prästen. Är inte denne en brand ryckt ur elden? Han rycker honom ur helvetets eld och drar in honom kärlekens värme.
Räddningen för den smutsige prästen är att han trots allt står inför Herrens ängel. Josua vill hålla ihop med Josua – Jesus. ”Domen fruktar jag väl stort, efter jag har illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer” (Sv Ps 620:6). Sedan blir det klädbyte. Precis som med den förlorade sonen, han som vänder hem, smutsig och trasig både utanpå och inuti. Fadern tar emot honom och ser till att han blir ren och får snygga kläder (Lukas 15:22). Och budskapet då är också budskapet nu: ”Kom som du är. Men du behöver inte förbli som du är”. Josua får nya och rena högtidskläder och tas på nytt i Guds tjänst och får leda folket i deras gudstjänst och tillbedjan inför Gud.
Guds rike är rättfärdighet! Mitt i detta rike står Jesus. Han är kung där. Runt omkring honom står nådens barn, rikets medborgare. I Guds rike tappar vi alla bekymmer. Bl a bekymret om klädfrågan. Vi blir iklädda Kristi rättfärdighet, ty ”han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2).
"Jag kommer, Jesus, på ditt bud, men kläd mig själv i helig skrud, min Herre och min Gud. Ikläd mig din rättfärdighet att jag må se din salighet" (Sv Ps 390:2).

  1. GUDS RIKE ÄR FRID.
Läs Uppenbarelseboken 19:5-9.
Från tronen kom en röst som sade: "Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som vördar honom både små och stora!"Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i."Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllops-måltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."

Josua förklarades rättfärdig inför Gud. Han får nya och rena högtidskläder. Han får på nytt gå i Herrens tjänst.
Det som hände med Josua kan hända med oss. Jesus är samma namn som Josua. Betyder Herren frälsar. När vi tar kontakt med Jesus Vi får FRID med Gud. Vi får det rätt ställt med Gud. Vi hittar in i SHALOM – det friska, riktiga, livet med Gud. Detta påverkar vårt liv för övrigt, i förhållandet till andra människor, till omständigheterna. Vi får slappna av, hämta kraft i Guds kärlek.
Och en sak till: Vi FÅR AUDIENS HOS GUD! Paulus uttrycker det så: Jag får tillträde till den nåd vi nu står i (Rom 5:1-2). Vi får biljett, som öppnar dörren in till den kungliga festen. Vi kan gå rakt fram till kungars Kung och tala med honom om alla våra behov och önskningar.
Detta kan hända redan nu i Mässan. Vi passerar syndabekännelsens trånga port, får lämna ifrån oss både syndighet och stöddighet och smutsiga kläder. Vi blir iklädda rättfärdighetens klädnad. ”Ikläd mig din rättfärdighet att jag må se din härlighet”. Våra ögon öppnas. Vi ser Herren på tronen, vi hör änglarnas sång, vi träffar Herrens trogna i alla tider, vi får en inbjudan: Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Läs dagens epistel igen (Joh Upp 19:5-9).
"Dessa Guds ord är sanna."

  1. GUDS RIKE ÄR GLÄDJE I DEN HELIGE ANDE.
Läs Lukas 14:15-24
En av gästerna som hörde detta sade till Jesus: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!" Jesus sade till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.
   Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama.  Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats. Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid."

Hörde du vad någon sa? Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!   Någon ställer till med fest och bjuder många! Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Paulus sjöng så. Och du får sjunga så. Ty du är bjuden!
Du har fel, kära Dysterqvist! Guds rike är inte begravning. Det är bröllop, fest, glädje i den helige Ande för förlåtna syndare. O hur saligt!
Ni kommer ihåg hur Jesus vid slutet av sitt liv sätter igång en väldig kärleksrörelse. Gå ut! Ge ut! Till alla folk. Och sändebuden går ut med glädjebudet – Kom till festen! De gör det i Andens kraft. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (= Skandinavien, Apg 1:8).
Det underliga är att många av de många bjudna tackar nej. ”Jag hinner inte: Måste på sammanträde – plikten kallar. Min sambo vill inte. Har just köpt en ny bil – så spännande - jag måste ut och pröva den. Måste se till sommarstället ….”
Då blev husets herre vred. Syftar Jesus på Gud? Ja, Gud är oerhört engagerad i det som händer med oss. Han blir upprörd då han ser hur vi struntar i kärlekens bud och kärlekens Gud. Han ser vad som händer med oss om vi vänder ryggen till honom. Framför oss då ligger mörkrets makter och lurar.
Räddningen heter: Vänd om! Då vi vänder om till Fadern tar han emot oss, renar oss, rustar oss. Och sänder oss sedan med bud bland smärtorna och nöden. Kom ihåg; Nytt liv födes fram under smärtor, tårar, kamp. Var beredd på motstånd. Räkna med bråk! Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, 
Vi ser fram mot Guds rike och ber varje dag: Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Vi må lägga in en djup längtan här: O, att ditt rike måtte komma… Mitt i denna bön står Jesus. Han låter dem se in i rikets framtid. Och få en försmak av den glädje Anden ger. Ty

Guds rike är rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande

Är du nyfiken på vad som hände på festen? En som var med ger rapport: se Sångpostillan Årg 1, sid 286. Eller bibelskolan.com tryck här.

I den helige Andes glädje!
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut