måndag 31 augusti 2020

Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

 

Denna söndag får vi träffa MEDMÄNNISKAN. Hur skall vi klara av att vara tillsammans med denna – inte bara underbara och härliga utan också ofta så underliga och förfärliga person? Förr kallade vi henne / honom för vår NÄSTA. Hon kom oss för nära.

Receptet var då att vända henne ryggen eller gå över på andra sidan gatan, inte höra hur det ringde på dörren eller stänga av TV:n då den besvärliga nästan kom in i vårt hem och förstörde middagsaptiten och fick plånboken att springa och gömma sig.

Receptet var då också att låta bli att läsa himmelskt söndagsgodis ty där finns besvärliga recept på hur man skall behandla besvärliga människor. Ty den gamle man som skriver där lär påstå att varje människa han möter är ett genialiskt underverk som kan berätta om ett spännande livsöde.

Så därför – mandom mod och morske män och kvinnor – låtom oss träffas vid källan och dricka kärlek. Så att vi har något att ge när nästan nästa gång hälsar på


Här en källa rinner, säll den henne finner.

Hon är djup och klar, gömd, men uppenbar


Andens törst hon släcker och i hjärtat väcker

Frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro.


Ja, uti dess flöden gives bot mot döden:

i dess friska flod blir min vilja god.


Du Guds kärleks källa, du skall evigt välla,

evigt hälsosam skall din flod gå fram.

(Sv Ps 246)    1. Vid källan hittar vi GYLLENE REGELN

  Läs och BE-grunda dagens evangelium från Matteus 7.12

Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er,

det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna.

 

 Vilken gyllene regel för medmänskligt liv!

Fundera på detta: Vad vill du att människor omkring dig skall göra för dig? Kanske detta att de tänker och talar väl om dig och tyder allt till det bästa. Att de lyssnar på dig. Att de är närvarande i sina ögon när de ser på dig. Att de kan förlåta dig dina övertramp och dumheter. Att de inte väntar till din begravning med att säga de goda och tacksamma orden. Allt detta ska du göra mot dem nu. Hur ska du klara det? Du får två nycklar av dagens text.


Nyckel nr 1: Alltså … Därför ...

Grundtexten börjar med ett alltså, ett därför. De flesta översättningar gör så. Men inte Bibel 2000! Ordet därför säger att "Den gyllene re­geln" hör ihop med det föregående. Där berättas om hur Far i himlen ger det som är gott till dem som ber honom (Matt 7:11, jfr Luk 6:27-36). Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Gud själv är en glad givare och han blir glad då han ser hur hans barn liknar honom. Ordet alltså (därför) påminner oss om att startpunkten för vår kärlek till våra nästor är Far i himlen. Hos honom kommer vi in i DEN STORA GE-RÖRELSEN.


Nyckel nr 2:  Det är vad lagen och profeterna säger.

Den gyllene regeln kan man hitta på många håll. Liknande regler finns både hos judar, greker, romare och kineser. "Den gyllene regeln" är inte en sammanfattning av Jesu enkla lära. Men vad Jesus här säger är att den är en god samman­fattning av Gamla Testamentet: Det är vad lagen och profeterna säger. Här finns allt vad Gud har velat säga sitt folk. Men den gyllene regelns kärlek klarar vi inte av att ge, om vi inte lever nära honom som kommit för att uppfylla lagen och profeterna (Matt 5:17, Rom 3:21ff ). Ja, där hittar vi själva guldgruvan. 

På förklaringsberget ser vi hur Mose, han som kom med lagen, och Elia, representanten för alla profeter, träffar Jesus. De samtalar med varandra om Jesu exodus – hans bortgång. Hur han genom segern på Golgata banar väg för oss från vår värld till Guds värld (Luk 9:23 ff). "Det finns en väg till himmelen" (Sv Ps 303).

Varje gång du stannar till i begrundan och förundran vid den gyllene regeln händer det något: Jesus kommer tillsammans med Mose och alla profeterna och berättar för dig att allt vad du vill att människorna skall göra för dig, det har Jesus redan gjort för dig och för människor omkring dig.

Hans bortgång klarar din bortgång. Du kan gå bort från ditt instängda och låsta liv och komma in i ett nytt liv, ett rikt liv med mening i. Lagens kärl har han fyllt med kärlek. Du har bara att ösa ur Jesu kärlek och ge åt människor omkring dig. Den kärleken räcker för dem och för dig. Och du bara häpnar.


2. HERREN VILL GÖRA STORA TING FÖR OSS

LÄS OCH BE-GRUNDA DAGENS PSALTAREN 103:1-6

Nu gör vi en paus i läsandet och lyssnar till kung David. Han slår några ackord på sin luta. Då börjar du sjunga med honom med ord från Psaltaren 103:1-6, dagens Psaltarpsalm. Vad mycket Herren gör för dig! Och vill göra … om han får. Om Herren får göra stora ting med oss, då kan han göra stora ting genom oss!!!


Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.


3. ATT LEVA SOM KRISTNA BLAND ICKE KRISTNA

Läs och BE-grunda dagens epistel Rom 12:16-22. Och min bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”. en vandring genom Romarbrevet. Sid 186-187, finns på bibelskolan.com tryck här.

Paulus riktar nu blicken mot dem som står utanför den kristna tron. Och inte bara står utanför utan också ibland är avogt och fientligt inställda och mycket kritiska. Hur lever jag ut Jesu kärlek till dem?

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte, v 14. Som kristen kan du få möta motstånd, förakt – ”jaså, du tror fortfarande på det där …”. Det är lätt att man då vill slå tillbaka, ja, kanske t o m förbanna = önska ont över dem. Paulus ger rådet:

Välsigna! Önska allt gott över dem. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. V 15 – Lägg bort allt högmod och snobberi och självklokhet. Det är så lätt att sitta däruppe och se ned på de andra och bedöma ovanifrån och ha färdiga åsikter om dem. Lev dig i stället in i den andre. Försök förstå vad som hänt med den människan du möter och som gör att hon kanske är besvärlig och tröttsam. När du håller dig tilldet som är ringa och vågar att som Jesus stiga ned i ringheten, upptäcker du att varje människa du möter är spännande. Du känner med henne. Vågar gråta med henne. Du kan t.o.m. glädja dig över hennes framgångar. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.Kärleken är blodomloppet i Kristi kropp. Den strömmar från den ene till den andre och ytterst kommer den från Kristus. Jesus vår broder uppmuntrar oss att leva i broderlig kärlek, i syskonkärlek. På grekiska heter ”broderlig kärlek” filadelfia. Säg JA till broderlig kärlek. Säg halleluJA! Ty så säger man på Filadelfia.


    4. DEN FÖRKASTADE MEDMÄNNISKAN

Läs och BE-grunda dagens GT-text från Jeremia 38:7-13

Vilken skakande text! Profeten Jeremia förkastas och kastas i en brunn. Vad får vi för ett budskap till oss idag? Kan detta hända oss?

De mest förföljda idag lär vara de kristna. Många utsätts för    skrämmande tortyr.

Vi läser i Hebr 13: Håll syskonkärleken levande.  Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp.

Förföljaren Saulus blev efterföljaren Paulus. När han möter Jesus berättar Jesus om hans kommande lidanden (Apg 9, se särskilt vers 16). Paulus själv berättar i 2 Kor 11:23 ff om vad han fick utstå.

Också till oss säger Jesus: Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er (Matt 5:11-12).

Till sist får du här en sång du kan gnola på när du sitter i fördärvets grop.Jag väntade och väntade på Herren,

och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop,

upp ur den djupa dyn.

Han ställde mina fötter på klippan

och gjorde mina steg fasta,

han lade en ny sång i min mun,

en lovsång till vår Gud.

Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren.

(Psaltaren 40)


Med salig hälsning just till dig

Bengt Pleijel 93+

som kan bjuda på fler guldkorn i Sångpostillan årg 3 sid 381, och på nyfikenhetsvandring 69, tryck här - där det kryllar av besvärliga nästor …
måndag 24 augusti 2020

Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet


FRIHETEN I KRISTUS

är temat som sjunger för oss denna söndag.

I Kristus – det är trons kraftkälla. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3). Det finns ingen fördömelse för dem som är där (Rom 8:1). Där tar glädjen aldrig slut – Gläd er i Herren alltid, varje tid, just nu (Fil 4:4). Men vad händer utanför?… (se nedan).

Där - i Kristus - möter vi den Gud som är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Så lyder vers 13b i dagens Psaltarpsalm 145. Den versen upptäcktes för en tid sedan och finns nu med i nyare översättningar.

Där – i Kristus - händer det att ”fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår: Den som var bunden och trött och tom FRIHET och GLÄDJE får” (Sv Ps 39:2). Han som är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör ger oss recept på nystart. Tänk på vilodagen så att du helgar den. När du gör så upptäcker du att Dagens texter släpper ut oss ur vår fångenskap och våra låsningar. Och då, säger Malaki 4:2 enligt Bibel 2000, att då skall ni slippa ut som kesande kalvar ur kätten. Glädjeskutt! - ty där möter vi

Herren som är trofast i allt han säger 

och kärleksfull i allt han gör.


Hans första recept är att du får

  1. VILA FÖR ATT ORKA ILA 

Läs och BE-grunda dagens GT-text: Andra Mos. 23:10-12 i din Bibel

SJUNDE ÅRET

påminde judarna på GT:s tid om deras miljöansvar. Landet är mitt, säger Herren i 3 Mos 25:23. Ni är ju främlingar och gäster hos mig. Vart sjunde år lämnar man tillbaka landet och skapelsen till Gud och tar emot en ny början ur hans hand. Marken får vila. De fattiga kan leta matnyttigt där. Likaså de vilda djuren. Vingård och olivträd får en skapande paus.


SJUNDE DAGEN

påminner oss om att det inte är bara vi som behöver befriande vila utan också våra anställda, gästarbetare och djur. Alla behöver rekreation, nyskapelse. Precis som också bil, traktor, maskiner (= oxe, åsna och kalvar), behöver vi service. Sjunde dagens budskap är: tänk på vilodagen så att du helgar den.

Du HEL-gar den. Du söker kontakt med den sårade HEL-aren (1 Petrus 2:24-25). Du får möta ditt dops Gud, den Gud som är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Vi får denna dag som gåva av två skäl:


Far får ta hand om oss.

Enligt tredje budet i 2 Mos 20:8-11 är Gud det stora föredömet, ty han vilar på sjunde dagen. Vår himmelske Far tar en paus i sitt skapande. Hos Gud finns ro, vila, harmoni. Den sjunde dagens vila säger till oss, hans barn, att livets mål och mening hittar vi först då vi stannar upp, tar en paus och vänder ansiktet mot Far, vår Skapare. Ty att vara människa -  ànthropos – är att vara vänd mot Gud. Anthropos betyder: att vända ansiktet uppåt. Ett djur tittar nedåt. Människan kan titta uppåt. Det som gör människan mänsklig är att få kontakt uppåt mot Honom, som skapat henne till sin avbild.

Vilodagens uppgift är att ge oss rekreation, återskapelse. Avbilden inom oss, som under veckan fått sina sår och törnar, den får läkedom och förnyelse, när vi är inför Far. TÄNK PÅ VILODAGEN SÅ ATT DU HELGAR DEN. Far längtar efter sina barn. Och vi efter Far: ”Tag mig då, Herre upp till ditt barn, lös mig från alla festarens garn. Lär mig få leva, leva för dig, glad i din kärlek offrande mig” (Sv Ps 45:3).

Vi får ta hand om varandra.

Tredje budet i 5 Mos 5:12-15 påminner oss om befrielsen ur Egypten. Kom ihåg vad Gud har gjort för dig. Han har räddat dig från slaveri och träldom. Sabbatsdagen är dagen då alla är rädda om varandra. Alla skall få fritt. Din oxe och din åsna ska få ledigt. Hon som utför hushållsnära tjänster måste få en fridag. Invandraren också. Det sociala ansvaret inskärps. Människan får uppdraget att ha omsorg om både djur och medmänniskor.


  1. Friheten finns i förbundet

Läs och BE-grunda dagens epistel från Gal 4:31 – 5:6 i din Bibel

Friheten finns i förbundet. Herren älskar att tala med oss om sitt förbund. Och om vilken befrielse som når oss där: Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt 25:13-15).

Gud sluter förbund med Noa (1 Mos 9, se särskilt v 16-17). Med Abraham, se 1 Mos 12 och 15. Med Israel, se 2 Mos 19 och 2 Mos 34:28. Det nya förbundet, se Jeremia 31;31ff, och Hesekiel 36:24ff som talar om hjärttransplantation. Med Jesus, se Lukas 22:20.

När FAR sluter förbund i Gamla Testamentet tänker han också på oss. Till Noa säger han: När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden” (1 Mos 9:13,16-17).

Förbundet med Abraham ger välsignelse åt alla släkten på jorden (1 Mos 12:3). Den välsignelsen når oss i dopet:  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29). Vi tlllhör – för att tala fotbollssvenska - familjen Ibrahimović.

Ordet i Kristus säger oss att det finns ett utanför och ett innanför.

UTANFÖR finns slavinnans barn, ättlingar till Abrahams hustru Hagar. Hon föder barnet Ismael utom äktenskapet på Saras uppmaning. Hennes ättlingar trälar under Lagen. De gör synd och blir syndens slav (Joh 8:34). De suckar med suckianer och jämrar med jämmerlika och bekänner bara andras synder. Deras inre människa blir ”bunden och trött och tom”, (Sv Ps 39:2). Den styrs av lag och krav och måsten … Deras utvärtes människa leker låtsaslek och lurar sig själv. De ser inte att stöddighet och syndighet inte går att ta med genom frihetens tränga port. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. 


INNANFÖR finns den fria kvinnans barn, ättlingar till Sara Abrahams hustru. Hon föder barnet Isak på löftet Gud gav. Hennes ättlingar är de som vänder om och blir som barn. För dem öppnar Jesus ”pärleporten. Ty genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin” (Sv Ps 235:1). Där innanför tänds nytt hopp. Deras ande får förväntningar. De hittar ett rikt liv med Kristus. Där får de mogna som kristna och tränas som kristna att hitta många uttryck i kärlek.


  1. JESUS ÄR HERRE ALLA DAGAR

Läs och begrunda Markus 2:23-28 i din Bibel

Sabbaten är den stora festdagen. Den började vid solens nedgång på fredagskvällen. Då samlades familj och släkt till den rika sabbatsmåltiden Man ser sabbaten som en kvinna. Hon ärdrottningen som man respekterar och hon ärbruden, som man längtar efter. Sabbaten var Israels älskade. Man sjöng kärlekssånger just när man väntade sabbatens ankomst. Ofta valde man sångerna från Höga Visan. Man kunde hälsa henne välkommen med orden: "Kom, o brud, sabbats-drottning". Man upprepade den hälsningen tre gånger och vände sig mot dörren för att ta emot den ljuva och efterlängtade gäst som var på väg att träda in. Precis som kvinnan är bärare av livet så är Sabbaten det också. Sabbaten förmedlar liv och glädje, frid och välsignelse, frihet och frälsning, fest, sång och musik, god mat och goda drycker, vackra kläder, väldoftande örter, tid för samtal och gemenskap, vänskap och kärleksnjutning.

Eftersom sabbaten var en så stor och efterlängtad dag var man mycket noga med att ingenting skulle skymma och störa den dagen. Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Ängsliga och trångsynta paragrafer fick inte störa sabbatsglädjen. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.

Sabbaten fortsätter hos oss i HERRENS DAG – SÖNDAGEN - UPPSTÅNDELSENS DAG 

Jesus, du har uppstått, nu är graven tom

Jag står där förundrad, o mysterium

(Sv Ps 359:2)


Söndagen - en vilans och vederkvickelsens dag, då vi får möta Herren som är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Han är vårt dops Gud – Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi stannar till vid Livets källor där slitna och trasiga får helande, där jagade och jäktade får frid och kraft, ledsna får tröst. Ja, detta vill Gud ge, ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (2 Tim 1:7)

Vi möter Jesus – Guds lamm som tar bort våra synder och ger oss sin frid och välsignelse. Vi möter den helige Ande som ger oss liv och liv i överflöd.

Vi möter varandra. Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund. ”Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla vår vi del i ett och samma bröd”

Jesus, du är med oss genom liv och död,

Nu mitt hjärta brinner av din kärleks glöd 

(Sv Ps 359:4)


Recept till dem som vill återerövra söndagen som vilo- och krafthämtningsdag:

Gå in på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd. Läs nyfikenhetsvandring 67 - ATT BLI SÖNDAGSKRISTEN tryck här

Läs nyfikenhetsvandring 68 - DRAMAT OM GUDS NÄRVARO tryck här

Läs boken SÅNGPOSTILLAN årg 3 sid 374, eller på: bibelskolan.com tryck här

Bed med mig dagens Psaltarpsalm 13b-18

Herren är trofast i allt han säger 

och kärleksfull i allt han gör.

Herren stöder alla som vacklar 

och reser upp alla nerböjda.

Allas ögon hoppas på dig, 

och du ger dem deras mat i rätt tid.

Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar 

och nådig i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar till honom, 

alla som ropar till honom i hjärtat.


Bengt Pleijel 93+
måndag 17 augusti 2020