måndag 24 september 2018


INFÖR DEN HELIGE MIKAELS DAG

”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Vi får sjunga så på söndag, (Sv Ps 483:5). ”Änglar, finns dom?”. Svar: Ja! De fyller himlen med lovsång. De uträttar Guds vilja på jorden. En av änglarna har fått ge namn åt denna söndag – Den helige Mikael. Mikael betyder ”Vem är som Gud?” Psalt 113 sjunger:
Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, bland sitt folks furstar. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja!
Idag får vi lära känna änglar, kanske umgås med dem och lära oss vad de gör. Ja, kanske vi får lära oss tala ”ängelska”! Men kom då ihåg: om jag talar änglars språk men inte har kärlek … är jag ingenting (1 Kor 13:1-2). En som fick personlig hjälp av en ängel var Daniel. Det finns en hel bok om honom i Bibeln. Han lär oss att vi får vara

 1. I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER.
Läs Daniel 6.
Vers 16-22 är dagens gammaltestamentliga text. Vill du läsa den tillsammans med mig, så kan jag berätta för dig vad jag hittat. Jag har skrivit om det i boken I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER. Boken är utsåld men finns på bibelskolan.com. Bengts återvändsgränd - Se Adresslista 10 – vägsträcka 25-29. Tryck här. BE-GRUNDA LÅNGSAMT. Lura stressdemonen …
A – är Anden som ger liv. Be - arbeta det du läst. Se - vad Jesus gör för dig. Ge – åt andra vad du fått.

Daniel var hög ämbetsman hos kung Dareios i Babel. En övermåttan hög ande bodde i honom. Kungen har planer på att göra honom till statsminister. De andra ämbetsmännen blir avundsjuka och börjar intrigera. Politikergräl är ingen modern uppfinning! När Daniel får reda på detta, gjorde som han alltid hade gjort. Han går upp till sin bönekammare, öppnar fönstret och ber. Han söker Guds ansikte. Så gör han tre gånger om dagen. I Psaltaren 55:18 lär vi oss att be tre gånger om dagen: Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra min röstVilket bra recept för oss och våra duktiga politiker!!
Intrigerna fortsätter. Daniel hamnar i lejongropen. Där mår Daniel bra. Han ligger och sover i ett hörn i lejongropen. Kanske en liten lejonunge är hans huvudkudde. "Sött sover den som fruktar Gud". Jämför Psalt 57:3-5.
Daniel mår bra. Men Kungen mår inte bra. Han orkar inte äta och tål inga kvinnor. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig, och han kunde inte sova. Stackars karl!
Vad händer? Daniels bok berättar:
På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: ”Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har din Gud, som du ständigt dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?” Då svarade Daniel kungen: ”Må kungen leva för evigt! Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung.

 1. Här var mellan ljuset och mörkret en strid - Heavens mot hells!
Läs Johannes Upp 12:7-12
Det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
"Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."

Strid i himlen!!!Heavens angels mothells angels. Värme möter kyla. Våldsam urladdning. Blixt och dunder! ”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” (Sv Ps 146:2).
Men vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Lucifer heter han. Det betyder ljusbärare. Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv. Han ville själv sitta på tronen. Och han försöker lura oss att göra så. (Läs Jesaja 14:12 ff.). ”Ni skall bli som Gud” sa han till Adam och Eva (1 Mos 3:5). Han lockar idag med samma ord. Satsa på dig själv. Släng Guds bud. Skulle då Gud ha sagt? Bli NB (= normbefriad).
I himlen har den Onde varit med om himmelska gudstjänster, sjungit lovsånger, tillbedjan. Han älskade bokstaven O. Den ger en känsla av värme, tillbedjan, kärlek, hängivenhet. Han tyckte inte det var fel med tillbedjan. Men den riktades till fel person.
Satan knycker bokstaven O och använder den på sitt sätt. Han sätter o framför salighet. Då blir det osalighet. Frid blir ofrid. Lycklig blir olycklig. Vänlig blir ovänlig. O är den tommaste av bokstäver. Det snurrar bara runt och runt omkring tomheten. Allt som är fint och rätt och vackert vrider han till sin motsats. Allt vad den Onde gör är av OndO.
Men det blev reaktion i himlen. Gud reagerar mot att Satan sätter sig på domarsätet, leker gud och förgiftar atmosfären med att tjata om våra synder och dåligheter. Dag och natt anklagar han oss. Syndare tillhör mig, säger han. Jesus har ju sagt: Var och en som gör synd är syndens slav (Joh 8:34).
Mikael och hans änglar reagerar. En våldsam drabbning! De kastar ut den onde från himlen. Lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen.
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det skulle kunna bli riktigt farligt att leva på jorden om det inte fanns bra MOT-medel mot Mörkret!

1. Ta på MOD-kläderna:
VAPENRUSTNINGEN ger mod att stå den Onde mot. (Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff).

DOPDRÄKTEN ger mod att komma vidare med Jesus (Kol 3:12 -17). Läs Himlakoden (sid 108-117).


2. LAMMETS BLOD - När blodet renar från synd tappar Satan greppet. Läs 1 Joh 1:9.

3. VITTNESBÖRDETS ORD - Kom ihåg Jesu recept i frestelsen (Matt 4:1-11): Tre gånger: Det är skrivet. Ha bibelord till hands. "Ett ord kan honom fälla" (Psalm 237:3).

4. Kraftfältet ”I KRISTUS” - Det är ”bunkern” som skyddar mot den Ondes Onda OndO! Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike 
(Kol. 1:13). Vi är döptain i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27).   I dopets kraftfält – i Kristus - finns ingen fördömelse (Rom. 8:1. SFB.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet ”i Kristus” finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde jag så? Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Men …
”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” 
(Sv Ps 146:2). 
 1. DUBBELGLÄDJE: Seger på jorden … namn i himlen!
Läs Lukas 10:17-20:
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Jesus har fler lärjungar än de tolv. Här nämns 70. Räknar man in dig och mig blir vi många. Jesus sänder ut oss två och två. Bra att vara två. En vittnar, den andre ber. Vi går iväg, undrande, bävande. Vi möter ondskans makter och djävulskap. Om Jesus ger oss gåvan att driva ut, tar man först på sig MOD-KLÄDERNA och säger sedan: ”Vi befaller er ondskans alla hantlangare, djävlar och demoner att ge vika I JESU NAMN!”. Vi kan då få se hur allt djävulskap och ondskans alla redskap avväpnas av Jesu makt. Vi tar emot ”dubbelglädjen” – först seger på jorden. Sedan en ännu större glädje: gläd er över att era namn är skrivna i himlen." Vårt hemland är himlen! (Fil 3:20, Bibel 2000). Vi tillhör Guds rike. Genom dopet och tron är vi mantalskrivna där. Vi är inte bortglömda: Våra namn är skrivna i Livets bok. Det finns en framtid när framtiden tar slut! Gläd dig med änglarna!
”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Tackom och lovom tillsammans!
Bengt Pleijel 91+
som påstår att det finns mer att upptäcka i boken Sångpostillan årg 1, sid 498, på bibelskolan.com
tryck här och att det blir gratis utdelning av MODKLÄDER om man på GAudete förlag (tryck här) köper boken Himlakoden (läs sid 108-117).
Vill man rekommendera HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS till någon är adressen på nätet: bengtpleijel.blogspot.com

Eller www.bibelskolan.com. När du kommer dit: rulla ned första sidan, där gömmer sig mycket godis. Passa på att göra en upptäcktsvandring på bibelskolan. Du blir som änglarna ”så himla glad!”


måndag 17 september 2018Inför Sjuttonde efter Trefaldighet

RIK INFÖR GUD 
kan var och en av oss bli, säger denna söndag. Förmögen på riktigt! Men det gäller att bli klarsynt. Man kan bli grundlurad. I den första texten hamnar vi på en dansbana, där allt snurrar runt med oss. I den andra luras vi av smarta finansvalpar. I den tredje hamnar vi hos en ögonläkare. Det börjar hända spännande saker när vi säger till honom: "Läk mitt öga att jag ser …" jag upptäcker, ser vad som kan göra livet så spännande rikt. Idag får du glädja din bibel att du där läser dagens texter.


1. KALVDANS - Läs Andra Moseboken 32:1-4 och 30-35
MOSE DRÖJER – FOLKET DANSAR - 32:1-4

RIK INFÖR GUD - det är denna söndags tema. Det kunde sägas om Israels folk. Gud hade slösat sin godhet och sina rikedomar över dem. Han hade räddat dem från slaveriet i Egypten och fört dem genom hav och öken till Sinais berg. Där får de vila ut. Och Mose får en fyrtiodagars semester uppe på berget där han får ta emot de tio budorden.
   Men efter triumfen kommer tragedin. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron. Varför dröjer Mose så länge? Och var finns Gud? De säger till Aron: Gör oss en gud som kan gå framför oss!
   Underligt nog går Aron med på det. Alla får lämna sina guldringar till Aron. Så gjuter han en guldkalv och alla ropar: Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten. Så börjar dansen kring guldkalven.
   Denna händelse räknas bland judarna som den största av alla synder. Långt större än syndafallet i 1 Mos 3. Här sker AVGUDADYRKAN AV GRÖVSTA SLAG! Och detta efter att Gud visat dem så stor kärlek. Han hade räddat dem från slaveri och utfört under som världen aldrig skådat. De har syndat på nåden. Mose säger till dem: Ni har begått en stor synd.

GUD REAGERAR - MOSE GRÅTER - 32:30-35
Gud reagerar med vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot det onda vi gör. Gud blir upprörd. Han ser hur vi trampar på hans mening med liv. Han vet vad som händer när vi vänder ryggen åt honom. Ty då har vi framför oss andra gudar som lurar oss att dansa runt våra guldkalvar. Vi blir vimsiga av det.
   Mose reagerar med tårar. Han ser vad folk omkring honom har gjort. De har begått en stor synd. Han skäms. Han har en sådan omsorg om sitt folk att han säger att han vill bli struken ur Livets bok och att hans namn skall utplånas om det kan hjälpa dem. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.
   Jämför Paulus i Rom 9:1-3: jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.
   Vilken omsorg! Vilken kärlek! vilken nöd! Har vi bråkdelen av denna medkänsla. Vad säger vi om människor omkring oss? De är obotfärdiga. De får skylla sig själva. Eller säger jag: Släng ut mig ur din gemenskap om det kan hjälpa dem. Låt alla välsignelser gå från mig till dem. Utplåna mig ur livets bok, bara du vill föra min familj, mina barn, mina vänner till Kristus.
   När vi ber så får vi inte vad vi ber om. Gud tillåter inte att någon går bort från honom för att någon annan skall komma till honom. Det är bara en person som Gud tillät att han fick inta en annan människas plats. Det är JESUS. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53: 5). Han frälsar oss från mörkrets välde och för oss in i sitt rike (Kol 1:13).
   Där blir vi rika inför Gud. Himmelrika!


2. GUD ELLER VÄRLDEN. Läs första Johannes brev 2:15-17.

Johannes varnar oss i sitt kärleksbrev till oss för en farlig fiende som kallas ”världen”. Med ”världen” menas här inte den Guds skapelse med blommor och bin, töser och gossar och en massa annat fint, som vi bor i. Världen är här en idémakt, som suger in oss människor i sitt tänkesätt. Att älska världen är att ha sitt hjärta i det som är Gud emot. När världens ande är i mig älskar jag världen för att FÅ. Få del av dess njutningar, dess ära och glans. Om jag har mitt hjärta i världen kommer världen in i mitt hjärta. Men om Faderns kärlek är i mig så har jag en kraft inom mig – i mitt hjärta – att älska Guds förlorade söner och döttrar i världen. Älska dem bort från den onda makt som heter världen och som trollbinder dem. Antingen vill jag dela synden med syndaren. Eller också rädda syndaren från synden. Sker det blir vi båda rika inför Gud.


3. PENGAR ELLER LIVET. Läs Matteus 6:19-24.
Jesus talar med oss om SKATTER PÅ JORDEN.
   Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl, säger Jesus. Han gör det med stor kärlek till oss. Vad är det för farligt med det?
   De ger dålig försäkring. De små skadedjuren, mal och mask, går inte förbi de dyrbara mattorna. Om tjuvar tjuvar juveler, står man där sedan utfattig.
   De bländar våra ögon. Vi ser inte GRUNDSJUKAN!
   Grundsjukan är inte att vi äger en del ting och kanske gläder oss över dem. Grundsjukan är vårt dåliga självförtroende. Sakerna vi äger använder vi för att skapa lite större glans åt oss själva. Har jag finare titel än andra, en finare bil, finare betyg, finare saker, då blir jag uppfylld av mig själv. Jag är nånting. Grundsjukan i att vilja HA är att vilja VA'. Pengar, fina saker ger makt och inflytande. Folk är så dumma att de (vi?) kryper för en fin titel. Kan man skryta över att man känner en kändis så stiger man i både egna och andras ögon. Skatterna på jorden gör hjärtat ängsligt. Och kallt. Jag blir så lätt bunden, ängslig, självupptagen, dum … ”störst är den som tjänar mest”.

Jesus talar med oss om SKATTER I HIMLEN.
   Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
   Vi får samla skatter i himlen. Mitt hjärta, mitt inre, blir varmt och mjukt och klappar lyckligt av sådana skatter. Skatten, som vi ska samla i himlen, vad är det? Är det inte Jesus själv, hans ord, hans liv, hans kärlek. Två gånger i högmässan - när evangelietexten läses och när vi firar nattvard - uppmanas vi att upplyfta våra hjärtan ... Jag låter mig fyllas av hans ord, hans kärlek, hans liv. Bär jag detta i mitt inre har jag ett stycke av evigheten i mig. Jag förankrar mitt liv vid det som består, då allting annat förgår. Jag stannar till och får andas in den livsluft av bekymmersfrihet som Jesus förmedlar i Bergspredikan.
   Skatten i himlen är kanske också människor jag möter. Jag får upptäcka vilka skatter de är. När jag själv dragits in i Jesu kärlek får jag se dem med Jesu ögon.

Jesus talar med oss om ögonsjukdom, som vi behöver botas från. Läk mitt öga att jag ser!
   Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, säger Jesus först. En märklig bild. Ögat är ju inte en lampa som kastar ljus omkring mig eller in i mig.
   Men ögon kan tala. De kan smitta glädje, uppmuntran. De kan blixtra, hata, skapa "nedmuntran". De kan släppa in mörker, smuts och snusk. Jag blir alldeles blind för det viktigaste av allt: Att söka Gud. Jag tappar målet för mitt liv. Ögonen kan bli inkörsport för mycket dumt. Vi ser inte nöden omkring oss. Herre, när såg vi dig...?
   Vi behöver söka tid hos Ögonläkaren – Jesus heter han. ”Öppnade ögon, Herre mig giv”. ”Läk mitt öga att jag ser …” (Sv Ps 217:2). Jag blir klarsynt över att det finns makter som styr mitt liv:

Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mycket av den oro vi bär på inom oss beror på att det finns så många olika herrar och makter som sliter och rycker i oss. Det är svårt att gå balansgång och samtidigt se åt två håll. Vi ramlar sönder av det. Vi kommer in i tvivel. Och tvi-vel betyder att vi velar åt två håll. Men det finns EN som kan klara av oss och vårt liv och låta oss landa rätt på en plats där vi känner oss hemskt hemma och saligt HIMMELRIKA!

Vill du ha den hjälpen så säg det till honom:

Så tag då mina händer, och led du mig, 
att saligt hem jag länder, o Gud, till dig. 

Sedan räcker vi våra händer mot alla nuvarande och blivande himmelrika syskon och kan berätta för andra att HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS finns på adress: bengt.pleijel.blogspot.com. 
Sångpostillan på bibelskolan.com tryck här.

Bengt Pleijel 91+
måndag 10 september 2018


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
Så lär oss Grundtvig sjunga denna söndags budskap om DÖDEN OCH LIVET (Sv Ps 258:2). Vi har kommit till HÖSTENS PÅSKDAG. Söndagen berättar om tre döda, som Jesus uppväcker: Lasaros, änkans son i Nain och Jairi dotter. Och allt pekar fram mot honom som besegrade döden på Golgata. ”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv ps 153:1). Vi får inte för alltid leva här men vi får för alltid leva med Jesus: O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
 Kristi uppståndelse är något att bygga på, den personliga uppståndelsen genom tron något att leva i, den kommande stora uppståndelsen något att se fram emot.
Dagens texter tänder Livets ljus i världens mörker.

1. Profeten Jesaja demonstrerar en märklig uppfinning - Jesaja 26:19.
Vi ser hur den gamle profeten har ett frö i sin hand. Ett litet frö är en intressant uppfinning. Det ser litet, skrynkligt och dumt ut. Men det är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, doft och frukt.
Jesus liknar bibelord med frö. ”En såningsman gick ut för att så”. Bibelord är laddade med ”himmEL”. Bibelordet är levande och kraftigt (Hebr 4:12). Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16-17).
Det händer något när det tas emot. När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:131). Vi föds på nytt (1 Petrus 1:29). ”Dig vare pris för Livets ord!” (Sv Ps 42:4).
I den gammaltestamentliga myllan stoppar nu Jesaja ned ett livets frö. Det är programmerat med budskap om vår framtid när framtiden en gång tar slut. När vi tar emot detta Livets ord hittar JUBLET in i oss, skriver Jesaja i dagens text.
Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade  (Jes 26:19).2. Paulus hjälper oss ta emot himmelsk kärlek i bräckliga kärl. 2 Kor 4:7-14
Denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er. Men vi har samma trons Ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er.


Denna skatt …
Paulus berättar om ett nytt skapelseunder i verserna före vår text. Han säger att ”den här tidsålderns gud” (djävulen) har förblindat de otroendes sinnen”. De ser inte ”ljuset som strålar ut från evangeliet om Guds härlighet”. De lever i mörker. De är i samma situation som i skapelsens begynnelse: ”mörker var över djupet”. Men Gud sade: ”Varde ljus!” och det vart ljus (1 Mos: 1:1-3).
Men nu kommer ett nytt skapelseunder. De sker i oss. Ett ”big-bang” i hjärtat! Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus” (2 Kr 4:6). Denna skatt har vi i lerkärl.
Lerkärlet är vi bräckliga, sköra, kantstötta människokärl. Paulus berättar om vad som hänt: vi är trängda, rådvilla förföljda, nerslagna. Men inte uppgivna, instängda, rådlösa, övergivna eller utslagna. Gud använder dessa kärl. Tomma kärl kan fyllas med Guds kärlek. Den väldiga kraften som är Guds gör att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Genom lerkärlets sprickor lyser Jesu liv fram.
På mitt hemaltare har jag ett lerkärl. Det är kantstött, har sprickor … Men i lerkärlet tänder jag ett värmeljus. Det är för mig en påminnelse att om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus genom oss måste det komma inifrån!

3. Läs Johannes 11
Lura stressdemonen. Varva ned. Andas ut. Läs hela kapitlet. Ty
i detta kapitel får du veta hur både Lasaros och du får LIV!
Till den döde Lasaros säger Jesus: Lasaros kom ut! Lyssna nu noga. Han säger det också till oss: Kom ut ur ditt instängda liv, där allt kännas så dött, kallt och ödsligt. Jesus kan ge oss ett nytt liv. Vi föds på nytt. Övergår från döden till Livet! Livets Herre ger oss uppdrag i Livets tjänst.
Texterna finns på olika söndagar i kyrkoåret. Du stannar till, funderar, långsamt och begrundande, svarar på frågor jag ställer. För fler svar hänvisas till Sångpostillans vandringar i bok eller på www.bibelskolan.com.

Förkortningar: SP = boken Sångpostillan, årg 1, 2 , 3.
B-com = Bibelskolan.com

Läs Johannes 11:1-7,   20 e. Tref. 2 årg.  SP 2 sid 407, B-com tryck här

Vi som frågar får upptäcka att vi är med i svaret
Vi lär känna Lasaros och hans systrar Marta och Maria. Jesus var mycket fäst vid dem. Dem? Finns du med bland ”dem”? Beskriv den kärlekens hängivenhet som Maria en gång visade. Hur lär vi känna Jesus? Och hur får han lära känna oss? Hur blir man fäst vid honom och med oss? (Psalt 25:14-15).
Nu händer att Lasaros blir sjuk. Systrarna sänder bud till Jesus? Men Jesus dröjer. Har detta hänt i ditt liv? Någon blev sjuk, du bad till Jesus. Ingenting hände. Varför dröjer Jesus? Du kan kanske hitta ett svar i Johannes 5:19-20. Fortsättningen visar att Jesus inte glömt bort att svara.. Han svarar och låter oss vara med i svaret! Därför säger han till oss: Låt oss gå tillbaka till Judeen!
Vad händer där?

Läs Johannes 11:18-27,   Hel Tref dag årg 3.  SP 3 sid 279, B-com tryck här.

Vi möter honom som heter JAG ÄR, som vet vem DU ÄR!
Lasaros dör. Jesus dröjer. Men är på väg. Han har fått klarsignal från Far (se SP 3 sid 283).
Vad gör Marta? Och vad gör Maria?
Vad säger Jesus? Vad menar han då han säger JAG ÄR,  om sig själv?
Lägg märke till att Marta är den första som säger DU ÄR, om Jesus. Vem är Jesus? Och Jesus är den som vet vem DU ÄR! Guds barn …
   När Marta får tala in den tron i oss händer det något inne i oss. Det börjar sjunga: O härliga lott …
   Hur talar vi in den starka tron hos varandra?

Läs Johannes 11:28-44, 16 e Tref årg 1 – SP 1 sid 401. B-com tryck här

I dagens text förstår du att Mästaren är här och kallar på dig!
Marta säger så till Maria. Och till dig!!! Mästaren är här och kallar på dig! Han vill dig … ”jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig” (Sv Ps 646:5). Lägg märke till att
 1. Jesus lyssnar på Marias och dina tvivel Du lär känna Jesus på riktigt. Han gråter … han blir upprörd … skakad i sitt innersta. Han är inte en Gud långt bortom rymder vida. Han stiger ned i vår skuld, i vår nöd. ”Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig” (Sv Ps 217:2).
 2. Jesus talar ord med makt. ”Lasaros kom ut”. Det han säger sker. Du är med i detta drama. Du får en uppgift: Ta bort stenen – vad finns det för hinder? Gör honom fri och låt honom gå - han behöver själavård, bli löst från låsningar och fri från bindningar. Hur tar vi hand om ”nyfödingar” i kyrkan?

Läs Johannes 11:46-57,  5 i Fastan årg 1,  SP1 sid 168,    B-com tryck här

Här får du veta vad som kan hända sedan du kommit till tro.
 1. Många kommer till tro på Jesus därför att de SER vad som sker. Vill du och de fortsätta att följa honom och fördjupas i tron måste ni HÖRA ordet. Ögats tro försvinner i hjärnan. Örats tro går till hjärtat och in i blodet och påverkar hela vår varelse och får rösten att sjunga: O härliga lott …
 2. Du kan möta maktmänniskor som säger: Makten är min! De vill döda både Jesus, Lasaros och dig.
 3. Du lyssnar till Ordet. Jesus måste dö för att vi skall få leva. I gudstjänsten får en Överste ett profetiskt tilltal: Det sker för att samla och förena Guds skingrade barn. Du sjunger med Guds lilla barnaskara:

O HÄRLIGA LOTT
ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!


I höstens påskglädje
Bengt Pleijel 91+
tisdag 4 september 2018


Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT
Ja, allenast ett är nödvändigt, säger Jesus till Marta i Bibel 1917 (Luk10:38-42, årg 3). Bara en sak behövs (Bibel 2000). Vad då? I dagens evangelium svarar Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet  (Matt 6:33). Det är ”den goda delen” som Marta hittat. Gör vi det vänder nöden, ”onödorna” släpper och ger plats åt nåderika ord. Dagens texter talar om för oss vad detta kan betyda.

Nehemja berättar i Nehemja 9:19-21
om hur NÖD vänds till NÅD
Vi ställer in vår tidsmaskin på 400-talet före Kr. och får då besök av Nehemja. Något har hänt med honom och hans folk, som han vill berätta för oss. Nehemja var munskänk hos kungen i Persien. Han får besök av sin bror Hanani och får veta vad som är på gång i Jerusalem. Folket lider stor nöd och vanära. Muren är nedbruten, portarna är uppbrända av eld …
Nehemja blir chockad. Han satt gråtande och sörjande i flera dagar och bad inför himmelens Gud. Kapitel 1 berättar om denna bön. Han ber och bekänner sina och sitt folks synder och överlåter sitt folk åt Guds barmhärtighet. 
Nehemja ber och upptäcker att han själv är bönesvaret. Han beger sig till Jerusalem. Och får leda folket in i ett nytt liv. Men allt liv födes fram under smärta. 
Ja, nöden var stor – det berättas om strider och intriger. Man bygger upp muren omkring Jerusalem under kamp och motstånd. De hade murslev i ena handen och svärd i den andra. Men inte bara staden skall uppbyggas. Folket också! Folket får lyssna till Herrens ord. Man bygger lövhyddor där man bl a påminns om vad Gud gjort under ökenvandringen. Och glädjen var mycket stor (Neh 8:17).
Men efter festen kommer fastan. De byter kläder. Man samlas till fasta, klädd i sorgdräkt och med jord på sina huvuden. De läste ur Herrens lagbok under en fjärdedel av dagen och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren, sin Gud (Neh 9:3). Och nu kommer dagens text, Nehemja 9:19-21, där vi hör hur Nehemja ber till Gud:

Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldpelaren lyste i natten på vägen de skulle gå. Din gode Ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun, och vatten gav du dem. när de törstade. I fyrtio år försörjde du dem i öknen, och de saknade ingenting. Deras kläder blev inte utslitna, och deras fötter svullnade inte.

När vi bekänt våra synder och vårt eget ansvar i kyrkans bortvändhet från Gud kommer HERREN själv och tar bort synderna och renar från all orättfärdighet. Vi blir klarsynta. Våra ögon öppnas. Det blir för oss så som på Nehemjas tid.
Nehemja berättar om Guds närvaro under den svåra ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. Folket var besvärligt, knorrade och suckade och syndade. Men Gud övergav dem inte. Hans närvaro omslöt dem både dag och natt. Han leder dem genom Molnpelaren om dagen och genom Eldpelaren om natten.Guds gode Ande undervisade dem. De fick manna att äta och vatten att dricka. De saknade ingenting under den fyrtioåriga ökenvandringen. Kläderna blev inte utslitna och fötterna svullnade inte. Både skräddare och ortopeder var arbetslösa.
Detta hände på 400-talet f Kr. Det Nehemja vill säga oss, som lever nu: Gud är densamme idag. Den helige Ande inspirerade Nehemja att skriva ned händelserna då för att rusta oss som lever nu. Vi lär oss att i bön och bot söka Gud och få upptäcka att ”vår hjälp kommer från Herren”. Och får upptäcka att Herrens stora barmhärtighet inte överger oss i vår öken … Öppnade ögon, Herre oss giv.

Paulus berättar i Apostlagärningarna 20:32-36
om hur SAKNAD vänds till SALIGHET
Vi träffar aposteln Paulus. Han berättar om hur han på sin resa till Jerusalem träffar gamla vänner från Efesos. De har saknat varandra mycket. Han talar in tröst i dem och han ber med dem. Han ger dem och oss en viktig nyckel för ett rikt liv.Det är saligare att ge än att få. Du upptäcker det då du ställer dig i himmelrikets livsström och låter DEN STORA GE-GLÄDJEN flöda. Gud själv bara ger och ger. Han ger sin Son till oss. Sonen ger sitt liv för oss. I nattvarden tar vi emot hans kropp och blod, för dig utgiven och utgjutet. Gud älskar en glad givare ty han blir så glad då han ser hur hans barn liknar honom Ja,det är saligare att ge än att få. Vi lyssnar till vad Paulus säger till de äldste i Efesos:

Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta." När Paulus hade sagt detta, böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. 

Stanna till ett tag och fundera över de orden: Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. När du vill be för någon behöver du inte många ord i din bön. Gud vet hur det står till. Vad du kan göra är att överlåta ”ditt bönebarn” åt Guds nåderika ord. Du får lyfta in dem i ett bibelord T. ex Jesus säger: Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10. Eller Apg 20:32 eller … ). Dröj med ditt ”bönebarn” i det ordet inför Guds ansikte. Du får erfarenhet av hur saknad vändes till salighet.

Jesus ger i Matteus 6:31-34 recept på
hur BEKYMMER vänds FÖRTRÖSTAN
Jesus säger till oss:
Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med?  Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.  Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Det finns bekymmer som man får. Plötsligt kommer de, otrevligt och oväntat. Men det finns bekymmer som man själv gör. Man snickrar ihop dem, förstorar dem, ältar dem. Bekymmer är farliga. När vi plockar in dem i våra liv, plockar vi in högexplosiva varor. De sliter sönder oss, fångar oss. Och har en otäck sugkraft. Job uttrycker det så här: Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, Ångest kommer över mig (Job 3:25-26).
Är det så för dig dig hör vad Jesus säger idagSök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då upptäcker du detta: "Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man".

Praktisera dessa recept mot bekymmer:
 1. Se på ordet BE-kym-MER.
Mitt i ordet finns tre bokstäver – kym – I slangspråk finns ordet ”kymigt” = besvärligt, dumt. Före ”kym” står BE. Efter ”kym” står MER. BE MER när du får det KYMIGT. Sök först Guds rike …

 1. Lär dig ”tre-sju-metoden”.
Tre - Psaltaren 55:18 - Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga. Gör det inför Far. Viktigt att bli av med nöden!
Sju – Psaltaren 119:164 -  Jag prisar dig sju gånger om dagen. Viktigt att fylla på med nåden.

 1. Hitta Jesu poäng med livet:
Se på liljorna på ängen. Lyssna till fåglarnas sång. Häpna!
Lyft sedan blicken uppåt: du ser Guds rike. I det riket är Jesus kung och Herre. Genom dopet och tron blir du medborgare där. Han lär dig att prioritera rätt. Och du upptäcker vad Paulus upptäckte: vad rikt livet kan bli. Ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:13). Du hör vad Jesus säger Gör er därför inga bekymmer. Du märker:  På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom. Han ger det som han säger. När han talar till dig, sker något. Han låter en anda av sorglöshet, bekymmersfrihet, glädje, komma in i dig. Bekymmerkrampen släpper. Om morgondagen hittar på något dumt, får du säga till morgondagen: De dumheterna får du kånka på själv.
Jesus är min kung och min Herre! Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd (Sv Ps 249:2).
BEKYMMER VÄNDS TILL FÖRTRÖSTAN

Bengt Pleijel 91+ som meddelar att det finns ännu mer klokheter att hem-ta i Sångpostillan, årg 2, sid 382. bibelskolan com tryck här, och i boken ” de Himmelrika” se Matteus 6:31-34 i boken, och på bibelskolan.com tryck här.

Kom ihåg HIMLAKODEN:
A – är Anden som ger liv Be- arbeta det du läst
Se – vad Jesus gör för dig GE – åt andra vad du fått.

Skriva ut