måndag 10 september 2018


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
Så lär oss Grundtvig sjunga denna söndags budskap om DÖDEN OCH LIVET (Sv Ps 258:2). Vi har kommit till HÖSTENS PÅSKDAG. Söndagen berättar om tre döda, som Jesus uppväcker: Lasaros, änkans son i Nain och Jairi dotter. Och allt pekar fram mot honom som besegrade döden på Golgata. ”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv ps 153:1). Vi får inte för alltid leva här men vi får för alltid leva med Jesus: O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!
 Kristi uppståndelse är något att bygga på, den personliga uppståndelsen genom tron något att leva i, den kommande stora uppståndelsen något att se fram emot.
Dagens texter tänder Livets ljus i världens mörker.

1. Profeten Jesaja demonstrerar en märklig uppfinning - Jesaja 26:19.
Vi ser hur den gamle profeten har ett frö i sin hand. Ett litet frö är en intressant uppfinning. Det ser litet, skrynkligt och dumt ut. Men det är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, doft och frukt.
Jesus liknar bibelord med frö. ”En såningsman gick ut för att så”. Bibelord är laddade med ”himmEL”. Bibelordet är levande och kraftigt (Hebr 4:12). Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16-17).
Det händer något när det tas emot. När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:131). Vi föds på nytt (1 Petrus 1:29). ”Dig vare pris för Livets ord!” (Sv Ps 42:4).
I den gammaltestamentliga myllan stoppar nu Jesaja ned ett livets frö. Det är programmerat med budskap om vår framtid när framtiden en gång tar slut. När vi tar emot detta Livets ord hittar JUBLET in i oss, skriver Jesaja i dagens text.
Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade  (Jes 26:19).2. Paulus hjälper oss ta emot himmelsk kärlek i bräckliga kärl. 2 Kor 4:7-14
Denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er. Men vi har samma trons Ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er.


Denna skatt …
Paulus berättar om ett nytt skapelseunder i verserna före vår text. Han säger att ”den här tidsålderns gud” (djävulen) har förblindat de otroendes sinnen”. De ser inte ”ljuset som strålar ut från evangeliet om Guds härlighet”. De lever i mörker. De är i samma situation som i skapelsens begynnelse: ”mörker var över djupet”. Men Gud sade: ”Varde ljus!” och det vart ljus (1 Mos: 1:1-3).
Men nu kommer ett nytt skapelseunder. De sker i oss. Ett ”big-bang” i hjärtat! Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus” (2 Kr 4:6). Denna skatt har vi i lerkärl.
Lerkärlet är vi bräckliga, sköra, kantstötta människokärl. Paulus berättar om vad som hänt: vi är trängda, rådvilla förföljda, nerslagna. Men inte uppgivna, instängda, rådlösa, övergivna eller utslagna. Gud använder dessa kärl. Tomma kärl kan fyllas med Guds kärlek. Den väldiga kraften som är Guds gör att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Genom lerkärlets sprickor lyser Jesu liv fram.
På mitt hemaltare har jag ett lerkärl. Det är kantstött, har sprickor … Men i lerkärlet tänder jag ett värmeljus. Det är för mig en påminnelse att om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus genom oss måste det komma inifrån!

3. Läs Johannes 11
Lura stressdemonen. Varva ned. Andas ut. Läs hela kapitlet. Ty
i detta kapitel får du veta hur både Lasaros och du får LIV!
Till den döde Lasaros säger Jesus: Lasaros kom ut! Lyssna nu noga. Han säger det också till oss: Kom ut ur ditt instängda liv, där allt kännas så dött, kallt och ödsligt. Jesus kan ge oss ett nytt liv. Vi föds på nytt. Övergår från döden till Livet! Livets Herre ger oss uppdrag i Livets tjänst.
Texterna finns på olika söndagar i kyrkoåret. Du stannar till, funderar, långsamt och begrundande, svarar på frågor jag ställer. För fler svar hänvisas till Sångpostillans vandringar i bok eller på www.bibelskolan.com.

Förkortningar: SP = boken Sångpostillan, årg 1, 2 , 3.
B-com = Bibelskolan.com

Läs Johannes 11:1-7,   20 e. Tref. 2 årg.  SP 2 sid 407, B-com tryck här

Vi som frågar får upptäcka att vi är med i svaret
Vi lär känna Lasaros och hans systrar Marta och Maria. Jesus var mycket fäst vid dem. Dem? Finns du med bland ”dem”? Beskriv den kärlekens hängivenhet som Maria en gång visade. Hur lär vi känna Jesus? Och hur får han lära känna oss? Hur blir man fäst vid honom och med oss? (Psalt 25:14-15).
Nu händer att Lasaros blir sjuk. Systrarna sänder bud till Jesus? Men Jesus dröjer. Har detta hänt i ditt liv? Någon blev sjuk, du bad till Jesus. Ingenting hände. Varför dröjer Jesus? Du kan kanske hitta ett svar i Johannes 5:19-20. Fortsättningen visar att Jesus inte glömt bort att svara.. Han svarar och låter oss vara med i svaret! Därför säger han till oss: Låt oss gå tillbaka till Judeen!
Vad händer där?

Läs Johannes 11:18-27,   Hel Tref dag årg 3.  SP 3 sid 279, B-com tryck här.

Vi möter honom som heter JAG ÄR, som vet vem DU ÄR!
Lasaros dör. Jesus dröjer. Men är på väg. Han har fått klarsignal från Far (se SP 3 sid 283).
Vad gör Marta? Och vad gör Maria?
Vad säger Jesus? Vad menar han då han säger JAG ÄR,  om sig själv?
Lägg märke till att Marta är den första som säger DU ÄR, om Jesus. Vem är Jesus? Och Jesus är den som vet vem DU ÄR! Guds barn …
   När Marta får tala in den tron i oss händer det något inne i oss. Det börjar sjunga: O härliga lott …
   Hur talar vi in den starka tron hos varandra?

Läs Johannes 11:28-44, 16 e Tref årg 1 – SP 1 sid 401. B-com tryck här

I dagens text förstår du att Mästaren är här och kallar på dig!
Marta säger så till Maria. Och till dig!!! Mästaren är här och kallar på dig! Han vill dig … ”jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig” (Sv Ps 646:5). Lägg märke till att
  1. Jesus lyssnar på Marias och dina tvivel Du lär känna Jesus på riktigt. Han gråter … han blir upprörd … skakad i sitt innersta. Han är inte en Gud långt bortom rymder vida. Han stiger ned i vår skuld, i vår nöd. ”Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig” (Sv Ps 217:2).
  2. Jesus talar ord med makt. ”Lasaros kom ut”. Det han säger sker. Du är med i detta drama. Du får en uppgift: Ta bort stenen – vad finns det för hinder? Gör honom fri och låt honom gå - han behöver själavård, bli löst från låsningar och fri från bindningar. Hur tar vi hand om ”nyfödingar” i kyrkan?

Läs Johannes 11:46-57,  5 i Fastan årg 1,  SP1 sid 168,    B-com tryck här

Här får du veta vad som kan hända sedan du kommit till tro.
  1. Många kommer till tro på Jesus därför att de SER vad som sker. Vill du och de fortsätta att följa honom och fördjupas i tron måste ni HÖRA ordet. Ögats tro försvinner i hjärnan. Örats tro går till hjärtat och in i blodet och påverkar hela vår varelse och får rösten att sjunga: O härliga lott …
  2. Du kan möta maktmänniskor som säger: Makten är min! De vill döda både Jesus, Lasaros och dig.
  3. Du lyssnar till Ordet. Jesus måste dö för att vi skall få leva. I gudstjänsten får en Överste ett profetiskt tilltal: Det sker för att samla och förena Guds skingrade barn. Du sjunger med Guds lilla barnaskara:

O HÄRLIGA LOTT
ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT!


I höstens påskglädje
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut