måndag 24 september 2018


INFÖR DEN HELIGE MIKAELS DAG

”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Vi får sjunga så på söndag, (Sv Ps 483:5). ”Änglar, finns dom?”. Svar: Ja! De fyller himlen med lovsång. De uträttar Guds vilja på jorden. En av änglarna har fått ge namn åt denna söndag – Den helige Mikael. Mikael betyder ”Vem är som Gud?” Psalt 113 sjunger:
Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, bland sitt folks furstar. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja!
Idag får vi lära känna änglar, kanske umgås med dem och lära oss vad de gör. Ja, kanske vi får lära oss tala ”ängelska”! Men kom då ihåg: om jag talar änglars språk men inte har kärlek … är jag ingenting (1 Kor 13:1-2). En som fick personlig hjälp av en ängel var Daniel. Det finns en hel bok om honom i Bibeln. Han lär oss att vi får vara

  1. I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER.
Läs Daniel 6.
Vers 16-22 är dagens gammaltestamentliga text. Vill du läsa den tillsammans med mig, så kan jag berätta för dig vad jag hittat. Jag har skrivit om det i boken I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER. Boken är utsåld men finns på bibelskolan.com. Bengts återvändsgränd - Se Adresslista 10 – vägsträcka 25-29. Tryck här. BE-GRUNDA LÅNGSAMT. Lura stressdemonen …
A – är Anden som ger liv. Be - arbeta det du läst. Se - vad Jesus gör för dig. Ge – åt andra vad du fått.

Daniel var hög ämbetsman hos kung Dareios i Babel. En övermåttan hög ande bodde i honom. Kungen har planer på att göra honom till statsminister. De andra ämbetsmännen blir avundsjuka och börjar intrigera. Politikergräl är ingen modern uppfinning! När Daniel får reda på detta, gjorde som han alltid hade gjort. Han går upp till sin bönekammare, öppnar fönstret och ber. Han söker Guds ansikte. Så gör han tre gånger om dagen. I Psaltaren 55:18 lär vi oss att be tre gånger om dagen: Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra min röstVilket bra recept för oss och våra duktiga politiker!!
Intrigerna fortsätter. Daniel hamnar i lejongropen. Där mår Daniel bra. Han ligger och sover i ett hörn i lejongropen. Kanske en liten lejonunge är hans huvudkudde. "Sött sover den som fruktar Gud". Jämför Psalt 57:3-5.
Daniel mår bra. Men Kungen mår inte bra. Han orkar inte äta och tål inga kvinnor. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig, och han kunde inte sova. Stackars karl!
Vad händer? Daniels bok berättar:
På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: ”Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har din Gud, som du ständigt dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?” Då svarade Daniel kungen: ”Må kungen leva för evigt! Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung.

  1. Här var mellan ljuset och mörkret en strid - Heavens mot hells!
Läs Johannes Upp 12:7-12
Det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
"Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."

Strid i himlen!!!Heavens angels mothells angels. Värme möter kyla. Våldsam urladdning. Blixt och dunder! ”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” (Sv Ps 146:2).
Men vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Lucifer heter han. Det betyder ljusbärare. Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv. Han ville själv sitta på tronen. Och han försöker lura oss att göra så. (Läs Jesaja 14:12 ff.). ”Ni skall bli som Gud” sa han till Adam och Eva (1 Mos 3:5). Han lockar idag med samma ord. Satsa på dig själv. Släng Guds bud. Skulle då Gud ha sagt? Bli NB (= normbefriad).
I himlen har den Onde varit med om himmelska gudstjänster, sjungit lovsånger, tillbedjan. Han älskade bokstaven O. Den ger en känsla av värme, tillbedjan, kärlek, hängivenhet. Han tyckte inte det var fel med tillbedjan. Men den riktades till fel person.
Satan knycker bokstaven O och använder den på sitt sätt. Han sätter o framför salighet. Då blir det osalighet. Frid blir ofrid. Lycklig blir olycklig. Vänlig blir ovänlig. O är den tommaste av bokstäver. Det snurrar bara runt och runt omkring tomheten. Allt som är fint och rätt och vackert vrider han till sin motsats. Allt vad den Onde gör är av OndO.
Men det blev reaktion i himlen. Gud reagerar mot att Satan sätter sig på domarsätet, leker gud och förgiftar atmosfären med att tjata om våra synder och dåligheter. Dag och natt anklagar han oss. Syndare tillhör mig, säger han. Jesus har ju sagt: Var och en som gör synd är syndens slav (Joh 8:34).
Mikael och hans änglar reagerar. En våldsam drabbning! De kastar ut den onde från himlen. Lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen.
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det skulle kunna bli riktigt farligt att leva på jorden om det inte fanns bra MOT-medel mot Mörkret!

1. Ta på MOD-kläderna:
VAPENRUSTNINGEN ger mod att stå den Onde mot. (Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff).

DOPDRÄKTEN ger mod att komma vidare med Jesus (Kol 3:12 -17). Läs Himlakoden (sid 108-117).


2. LAMMETS BLOD - När blodet renar från synd tappar Satan greppet. Läs 1 Joh 1:9.

3. VITTNESBÖRDETS ORD - Kom ihåg Jesu recept i frestelsen (Matt 4:1-11): Tre gånger: Det är skrivet. Ha bibelord till hands. "Ett ord kan honom fälla" (Psalm 237:3).

4. Kraftfältet ”I KRISTUS” - Det är ”bunkern” som skyddar mot den Ondes Onda OndO! Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike 
(Kol. 1:13). Vi är döptain i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27).   I dopets kraftfält – i Kristus - finns ingen fördömelse (Rom. 8:1. SFB.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet ”i Kristus” finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde jag så? Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Men …
”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid …” 
(Sv Ps 146:2). 
  1. DUBBELGLÄDJE: Seger på jorden … namn i himlen!
Läs Lukas 10:17-20:
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Jesus har fler lärjungar än de tolv. Här nämns 70. Räknar man in dig och mig blir vi många. Jesus sänder ut oss två och två. Bra att vara två. En vittnar, den andre ber. Vi går iväg, undrande, bävande. Vi möter ondskans makter och djävulskap. Om Jesus ger oss gåvan att driva ut, tar man först på sig MOD-KLÄDERNA och säger sedan: ”Vi befaller er ondskans alla hantlangare, djävlar och demoner att ge vika I JESU NAMN!”. Vi kan då få se hur allt djävulskap och ondskans alla redskap avväpnas av Jesu makt. Vi tar emot ”dubbelglädjen” – först seger på jorden. Sedan en ännu större glädje: gläd er över att era namn är skrivna i himlen." Vårt hemland är himlen! (Fil 3:20, Bibel 2000). Vi tillhör Guds rike. Genom dopet och tron är vi mantalskrivna där. Vi är inte bortglömda: Våra namn är skrivna i Livets bok. Det finns en framtid när framtiden tar slut! Gläd dig med änglarna!
”Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid”

Tackom och lovom tillsammans!
Bengt Pleijel 91+
som påstår att det finns mer att upptäcka i boken Sångpostillan årg 1, sid 498, på bibelskolan.com
tryck här och att det blir gratis utdelning av MODKLÄDER om man på GAudete förlag (tryck här) köper boken Himlakoden (läs sid 108-117).
Vill man rekommendera HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS till någon är adressen på nätet: bengtpleijel.blogspot.com

Eller www.bibelskolan.com. När du kommer dit: rulla ned första sidan, där gömmer sig mycket godis. Passa på att göra en upptäcktsvandring på bibelskolan. Du blir som änglarna ”så himla glad!”


Skriva ut