onsdag 29 oktober 2014

Tre händelser denna helg:
Vi träffar ALLA HELGON, ALLA SJÄLAR och ALL HALLOWFOR.

Vi träffar ALLA HELGON.
Det händer på lördag, ALLA HELGONS DAG. Först ser vi dem på avstånd. Vi får ställa oss bredvid Mose på berget Nebo och se in i LANDET(läs dagens GT-text, 5 Mos 34:1-5). Vad är det som händer där? Vi ser, anar ... vi hör något ... en sång ... den blir starkare och starkare ... ett brus av stora vatten ... en härlig musikgudstjänst (läs dagens kärleksepistel, Hebr 12:22-24). Vi ser körsångare av både himmelska och jordiska varelser: mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda. Medan vi hör, händer något med oss: Vi dras in ibland körsångarna. Vi sjunger tillsammans med ”Herrens trogna i alla tider och hela en himmelska härskaran”. Det är ju detta som händer i varje mässa. Himlen blir så närvarande här och nu. Änglar, helgon och ovanligt vanligt folk från alla länder och tungomål uppmanas i Sv Psalm 122:4

Sjung halleluja, sjung ni änglaskaror,
sjung alla helgon, sjung jordens folk!
Lov, tack och ära vare Gud i höjden!
O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist.

REDAN NU kan vi få möta dem som är OVAN DÄR. Vi undrar varför vi får vara med bland så fint folk. Vi är ju inte så bra, när allt kommer kring. Vi saknar festkläder, känner oss smutsiga och misslyckade och har ofta nära till gråt. Vi har gjort mycket som är dumt (på kyrkans språk kallas det för synd). Men då dyker dr Lukas upp, läkaren, som skrivit en bok om friskvård. Läs själv receptet som han skrivit ut i Lukas 6:20-26. Det börjar så: Jesus lyfter blicken och ser på oss och säger: SALIGA ni ...
Vilket chockbudskap! Jesus lägger himmelrikets salighet i våra fattiga händer. Han fyller våra hjärtan med glädje. Det otroliga händer. Vi saknar ord. Men dagens Psaltarpsalm 126 ger oss orden: då var allt som om vi drömde, vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar.
Och vilka häpna reaktioner från folk omkring oss!! Säg vad har de sett för att få sånt ljus? (Sv Ps 154:3). Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada (Psalt 126).

Men plötsligt tystnar lovsången. Jesus blir så tyst. Vi blir tysta. Jesu ögon fylls av smärta. Han gråter. Hans röst skälver. Han som säger SALIGA NI, han säger också VE ER. Fyra SALIGA och fyra VE hör vi från Jesus. Varför? Vad vill Jesus säga oss?
Jo detta: Den gudomliga kärleken reagerar. Precis som människor idag demonstrerar och reagerar mot korruption och orättvisor och de mäktigas stöveltramp på svaga och små, så är det med Gud. Gud i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han blir upprörd då han ser hur Guds människobarn gör det svårt för varandra och hur vi lierar oss med den Ondes onda ondska!
Gud reagerar. Han är upprörd. Guds vrede är Guds nitälskan. Gud älskar med nit. Han har en glödande iver för det som är gott. Genom Hosea säger Gud: Mitt hjärta vänder sig inom mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Det gör ont i Guds hjärta när vi gör ont mot varandra,
Guds kärlek brinner. Det kan vara en värmande eld som får det frusna inom oss att smälta (Psalt 147:18) och göra våra hjärtan brinnande. Men Guds kärlek kan också vara en förtärande eld, som tänder eld på allt brännbart: synd, ondska, falskhet, lögn ...
Jesus gråter fram fyra VE idag.
Han vill med det ge oss en chans att stanna till, vända om och se GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS SYND. Jesus kan ta bort det brännbara skräpet. Men han tvingar oss inte. Vi måste GE honom synden, om han skall kunna TA BORT synden. ”Jag bekänner som en synd ...”
Jesus sjunger fram fyra SALIGA.
Det finns en hemlighet på andra sidan syndabekännelsen: De fattiga blir rika i GUDS RIKE, de hungriga mättas, de som gråter får tröst, de mobbade börjar dansa av fröjd. Om detta kan ALLA HELGON berätta. REDAN NU kan vi umgås med dem som är OVAN DÄR. De har så mycket spännande att lära oss ...

Vi träffar ALLA SJÄLAR.
Det händer på söndagen efter alla helgons dag, som vi också kallar ALLA SJÄLARS DAG. Det är dan efter dan för alla stora och små helgon. Denna dag minns vi alla våra kära som gått före oss i döden. Vi får då på nytt överlåta dem åt Guds barmhärtighet. Och vi påminns om människans oändliga värde. När Gud uppfann människan gav han henne både en kropp och en själ.
Först hittade han på kroppen. Mose berättar om det. Herren Gud formade människan av stoft (jord) från marken. står det i första Moseboken 2:7. Gud skapade adam av adama. Av jord är du kommen. Av samma materia, atomer och molekyler, som finns i hela skapelsen danade Gud oss. Ett stycke lera blir ett konstverk. Människan formas till ett lerkärl.
Men Gud gjorde något mer: Gud blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Kärlet fick en kärlekens kyss, med uppdraget att låta värmeljuset från Gud lysa genom sprickorna (2 Kor 4:6-7). Av jord är du kommen – av himlen får du liv. Kropp och själ.
På alla själars dag får vi påminna oss själva och varandra om vår höghet. Vi har fått både kropp och själ. Båda måste vårdas. Det sker i mötet med Gud, kroppens och själens skapare,
Mose fick möta Gud i den brinnande busken, berättar dr Lukas i dagens text, Lukas 20:37 f-38 Han fick där ett personligt förhållande till Gud. Och det får också vi. Gud säger till oss: Jag är den levande Guden och jag vill att ni skall vara det levande folket. Jag vill blåsa in Andens liv i er och tända kärlekens eld bland er.
Ja, HERREN vill göra stora ting bland oss och med oss. Det sker när....

...VI GÅR MED I ALL HALLOWFOR.
En del firar Halloween den 31 oktober, alla helgons afton. Det kommer av ”all hallows eve(ning). Det är då stygga gossar och flickor busar och skräms och tigger godis. Man klär ut sig till häxor och spöken och leker med trollspön och umgås med ”de underjordiske” som Emils Krösa-Maja kallar dem. Och ingen reagerar mot det. Det är ju så rart. Men om de som går i skola ”skola påminnas om Guds godhets rikedom” (se Sv ps 199:1-2) blir det media-orkan.
Men du och jag gör inte som stygga gossar och flickor. De firar Halloween – där man sprider skräck och skräms. Vi firar HALLOWFOR som är en förkortning av ALL HALLOWS FORWARD – alla helgons framåtrörelse. Det finns ett GO i alla helGOn. De vill något nytt, sprida ljus, glädje och HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. Vi följer Jesus. Före går Herren med segerns baner!
Jesus vill sända oss ut till folk som vandrar i mörker och leker i skumrask. När vi håller oss nära JESUS STÖPAREN, stöper han om oss till VÄRLDENS LJUS.
Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark, Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ner i sin kärlek. Gång på gång. Ner och upp och ner och upp. När Jesus får ta hand om dig börjar han konstruera ett helgon. Du står under omformning. Du formas efter hans sons bild. (Rom 8:19, jfr 2 Kor 3:16-18.) Han säger: Varde ljus!

vilket härmed meddelas med helgo-hälsning från
Bengt Pleijel 87+


REDAN NU FÅR VI UMGÅS MED DEM OVAN DÄR
ty himmelska fönster öppnas...
... i SÅNGPOSTILLAN årgång 3 för Alla helgons dag hos Lukas 6:20-26, sid 525. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.

... I SÅNGPOSTILLAN årgång 3 för Alla själars dag hos Lukas 20:37-38, sid 534. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.

... vid GRAVEN där vi tänder ett ljus och blir stilla i bön för våra kära.

... I NATTVARDSMÄSSAN där den helige Ande tänder ljus i våra hjärtan (se Ef 1:17-19) så att vi ser Jesus och hans trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran. Vi får kika in genom pärleporten, Vi upptäcker ”de trofasta vänner som vi miste på jorden en gång. Vi får se hur de leker med änglar och helgon i Guds paradis. Vi ser hur de dansar där och vi hör hur de sjunger en ny jublande sång (Sv Ps 172:3).


... i bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Bloggen finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook. Denna vecka träffar du OVANDÄRFOLK. De lär dig dansa och sjunga och umgås mycket med Jesus.

onsdag 22 oktober 2014

Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet.

TRONS KRAFT är temat för denna söndag, som lär oss att ta kontakt med kraftkällan. Vill vi ha ljus och värme i våra hem, är det bra att veta hur man trycker med pekfingret på strömbrytaren. Annars blir det så mörkt och kallt. Himmelskt söndagsgodis bjuder idag på TRE KRAFTORD:

 1. DOCK förblir jag städse hos dig.
Dagens psaltarpsalm från Psaltaren 73 bjuder på det första kraftordet. Där står i vers 23: Nu är jag alltid hos dig. Bibel 1917 översätter: DOCK förblir jag städse hos dig. På tyska: Dennoch bleibe ich immer bei dir. Detta ord på tyska har sjungit i mitt hjärta sedan våren 1953. Då studerade jag på teologiska institutet i Jerusalem. Diakonissan Greta Andrén var husmor. Hon hade arbetat i svenska Israelsmissionen i Wien under andra världskriget. På kvällarna berättade hon för oss om de hemska förföljelserna mot judarna. Hon och många andra var där hos dem. En del kunde hon rädda. Några kunde hon trösta. Hon berättade särskilt hur Psaltaren 73 tände himmelsket ljus i detta djävulska mörker för många då. Läs hela psalmen så förstår du.
Det som står där stämmer ju precis in på nazisterna: det gick dem väl i deras ogudaktighet ... deras hull blev frodigt ... deras inbillningar har inget mått ....de hånar och talar förtryck i sin ondska ... deras tunga far fram på jorden (radion var ju rätt ny då). När jag tänkte efter för att begripa detta , syntes det mig alltför svårt. Mitt hjärta förbittrades ...
Gud hör deras nöd. De begriper ingenting med Gud griper in. De får kraft att säga detta trotsiga, trosstarka DOCK! DOCK förblir jag städse hos dig, du håller mig vid din högra hand ... Och psaltarpsalmen fortsätter med några starka ord: Om än min kropp och själ försmäktar så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen .... Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, jag söker min tillflykt till Herren, Herren för att kunna berätta om alla dina gärningar (citaten från Bibel 1917). Greta Andrén kunde berätta om detta för oss. Sedan dess fortsatte jag att samla på ”dock-ord”, trosstärkande trotsord som bär oss då allting annat sviker och bedrar.
I dagens andra texter dyker det upp många människor. De kan berätta om hur de hittade himmelsk kraft mitt i mänsklig svaghet. Vi möter Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. Ja, också skökan Rachav. Alla konstiga, knepiga och skröpliga. Men Gud använder dem. Vilken stor Gud vi har som kan klara av och använda sådana. Känns det inte uppmuntrande? I den mörkaste dal, där nöd och död vill förlama oss, där jag få erfarenhet att säga: Du är med mig, (Psalt. 23:4). När jag är svag, då är jag stark, skriver Paulus (2 Kor 12:10).

 1. Mitt barn, dina synder är förlåtna.
Jesus säger så till en lam i dagens text. Det är ett kraftord som Herren vill säga också till dig. Du får höra det om du kommer inom hörhåll. Häng med till Kafarnaum. Adressen är Markus 2:1-12. Vi träffar där människor som kan berätta för oss om TRONS KRAFT. Stanna till, se - lyssna - samtala - andas ut det mörka inom dig - andas in Jesu kraftord om syndernas förlåtelse, liv och salighet.
 1. Läs texten tre gånger - begrundande ...
 2. Fråga dem som trängs, vad det är som gör att så många vill höra Jesus. Hos oss ”trängs” bara en handfull människor. Vad kan vi göra för att statistiken skall bli bättre?´
 3. Du hör hur Jesus talar och du ser hur folket lyssnar. Hos oss tar predikan 10 minuter. De orkar lyssna i timmar. Varför? Fråga dem vad det är i det som Jesus säger, som får dem att vara där och lyssna så länge.
 4. Vi träffar en lam man. Stanna till hos honom. Du ser hans nöd. Vad gör du åt det? Vänta med dina kloka recept. Lyssna till vad han säger. Du själv är inte lam. Men kanske förlamad av så mycket. Av vad då? Håglös ... initiativlös ... du har stelnat ... likgiltig - våga se din egen nöd. Din synd!
 5. Du träffar fyra män. Du ser hur de bär den lame, de gör hål i taket, blir smutsiga, röjer undan det som hindrar en människa att komma till Jesus. Vad kan du lära dig av att de är fyra? Vi behöver varandra. Jesus såg deras tro. Mycket kan hända när vi upptäcker varandra, och när vi tillsammans får be och gripa in.
 6. Grubbla inte över VARFÖR en människa får lida, ty då fastnar du i grubbel. Upptäck i stället HUR syndernas förlåtelse kan förlösa och hela.
 7. Du möter i texten en del sura och kritiska människor. Om du är en av dem,  hör hur Jesus då frågar dig: Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Fundera på om du är god innerst inne? Vad gör du när du upptäcker skräp, smuts och synd i tankar, ord och gärningar? Samtala med Herren om detta. Han vill ta bort synderna. Men han kan inte göra det om du inte ger dem till honom.
 8. Låt Herrens kraftord landa i dig: Mitt barn, dina synder är förlåtna.


 1. Under sång och dans skall man säga: alla mina oaser har jag i dig.
Detta kraftord hittar du i Psaltaren 87:7. Enligt min översättning. Den djupa glädjen kommer efter syndernas förlåtelse. Himmelens änglar hoppar högt av glädje bara en av oss syndare vänder om (Luk 15:10). Ty ”där syndernas förlåtelse är, där är ock liv och salighet”, sa vår vän Martin – han från 1500-talet. Har du erfarenhet av det? Vi behöver kanske göra hål i kyrktaket så att himmelens glädje kan strömma ned ...
Var ni med på OAS-gudstjänsten på Åh i söndags? Många var det. Tittarsiffrorna var höga. I början fick jag se mig själv. Oj, ser jag ut så? Eftersom jag hör till OAS-rörelsens antikrunda fick jag vara med. ”Förr än OAS var, var jag”. För mig började det med en fråga jag fick på en konferens i England 1971. När de fick höra att jag var från Sweden, tyckte de det var "nice" och frågade: What is the Lord doing i Sweden? Vad gör Herren i Sverige? Där började en av mina omvändelser. De frågade inte efter vad jag gjorde. Det var inte intressant. Den helige Ande började röra vid mig. Anden talar aldrig om sig själv. Anden talar om Jesus. När Anden kommer in och vill fylla mig, åker mitt eget stora, lilla, duktiga, ömtåliga, besvärliga och tröttsamma JAG ut. Upplys mig helige Ande, så att jag kan förstå, också nu gör Herren det som han gjorde då (Sv Ps 646:4).
Oasrörelsen är en märklig rörelse. Människor från olika platser, åldrar, traditioner har lämnat enfalden bakom sig ty där Anden är, där är frihet och där är mångfald. De möts vid oasen, källan med strömmar av levande vatten. De kommer i rörelse. Den förlamande stelheten släpper. Där finns både tårar och skratt, nöd och nåd, lyfta händer och knäppta. Lekfullhet, humor. Där finns det som är roligt både på norska och på svenska. En del sitter, många låter glädjen krypa ut från hjärtat till ben och fötter och till strupe: Under sång och dans skall man säga: Alla mina källor äro i dig.
Men själv hör jag till dem som inte lever som de lär. Jag dansar inte. Benen vill inte. Men jag rullar. Jag är väldigt duktig på det. Jag rullar tillsammans med min nya flickvän, fröken Rulla Tor.
OAS är inte en bokstavsförkortning, sa hallåmannen som introducerade TV-gudstjänsten. Det syftar på källan vi hittar i vår öken. Men när jag är med och ser alla unga och äldre, underbara och underliga, fyllda av liv och glädje, vill jag ge en egen tolkning av OAS. Bokstäverna betyder Ovanligt Andliga Syndare, som har hittat Källan, Livet.
En sak till: Glöm inte att lära pekfingret vilken viktig uppgift det har. Det pekar på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare (Hebr. 12:2) och att trycka på strömbrytaren så att TRONS KRAFT genom Bibelns KRAFTORD slänger ut mörker och kyla och ger ljus, värme, vägledning, kraft, glädje och mycket mer ...
Märker ni hur den mörknande framtiden besegras av ett värmeljus?
frågar

Bengt Pleijel 87+


DINA PERSONLIGA OAS-STUNDER FÅR DU...

...hos Markus 2:1-12. I den texten kan man gå på upptäcktsfärd med hjälp av SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, nittonde söndagen efter Trefaldighet, sid 423. Finns även på bibelskolan.com. Sitter du nu vid datorn så tryck här och då hamnar du där.

...i bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS, inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Våga vara lekfull, och skvätt oasvatten från denna blogg till dem du möter. Dom tror inte att du är riktigt klok. Kanske de har rätt. Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.
onsdag 15 oktober 2014

i
Inför artonde söndagen efter Trefaldighet.

Denna söndag bjuder oss på FYRA SENSATIONER. De ligger hos Matteus 13:44-46 och väntar på att få överraska oss.

SENSATION 1.
Två personer kommer emot oss. Först arbetaren som går och hackar i jorden. Trött, sliten, besviken. Livet är meningslöst. Enformigt. Tråkigt. Han väntar sig ingenting. Sedan kommer den hagalne turisten. Han reser och rusar omkring. Basarkvarteren i Mellanöstern. Supermarket. Ica. Domus. Magnum. Torp. Ostboden i Ulvesund. Hans ögon letar, spanar ... Var finns den, lyckopärlan? Han väntar, reser vidare, rusar, letar, spanar ...

Och så plötsligt händer det:
Den smutsiga stenen i marken var en GULDKLIMP! I basarens skräpbord glimmar den till: PÄRLAN!
Fantastiskt. 50 miljoner i arbetsfri inkomst. Lyckan kommer ...
Händelsen uppmärksammas. Aktuellt ger rapport. Stora rubriker i GP, DN och Bohusläningen. Vilken sensation!!!

SENSATION 2:
En tredje person kommer in på scenen. Det är han som först berättar om vad som hänt. Jesus heter han. ”Ni glömde att jag berättade om himmelriket”, säger han. Han stör oss. Lyckan går ... Var det bara det där religiösa? Och vi fortsätter att hacka oss fram och tråkar runt i lyckokaruseller.
Men då dyker det upp en massa människor. De ropar: Stoppa karusellen! Sluta fasta, börja festa! Och så börjar de berätta.

Först kommer Paulus. ”Jag hör till dem som plötsligt hittade SKATTEN ... PÄRLAN. Livet blev en fest för mig”, säger han. ”Jag vann högsta vinsten. Jag hittade Jesu ANNORLUNDALIV! Allt mitt skryt var bara skräp. Jag drabbades av himmelsk kärlek. Jag skrev om det i mitt brev till Filippi (3:7-16)”.

Sedan kommer triogruppen Gerhardt, Wirsén och Eklund. De sjunger om en skatt de funnit: Förmer än jordens lust och prakt, dess ära rikedom och makt är skatten som jag funnit. Min skatt är du, o Jesu god ... (Sv Ps 439:6).

Efter dem hör vi hur kyrkoherde Evers från Norrköping sjunger duett med Britt G. Hallqvist om att det finns många pärlor i världen. Men, säger de: en allena dock den rena pärlan utan like är. Och de syftar på Jesus. (se Sv Ps 583).

Till sist kommer också Bengt Pleijel, den gamle mannen från Ljungskile. Han har inget eget att komma med. Han bara säger: Jag instämmer helt med de föregående talarna.

Men denna ”sensation 2” får inga rubriker i Bohusläningen. Aktuellt har ingen rapport att ge. Allt fortsätter som förut. Magdalena Andersson letar efter vinster och skatter som kan förhindra att välfärden inte hamnar i ofärd. Vi kan räkna med att hon kommer att uppskatta oss.

SENSATION 3.
Nu kommer plötsligt en osynlig person in på scenen. Man kallar honom DEN HELIGE ANDE. Ingen ser honom men han ser alla. Han talar aldrig om sig själv. Men han berättar gärna om Jesus. Han avslöjar för oss att Jesus gör precis det som jordbrukaren och pärl-letaren gör: Jesus letar efter skatten, pärlan. Han stiger ner i vår skuld och vårt lidandes djup, letar rätt på oss och älskar oss tillbaka till Gud. Och skatten som han letar efter – det är DU! Och pärlan – det är DU!

Du ligger där gömd och bortglömd i jordens lervälling, ensam och övergiven i basarens skräpkammare. Jesus letar, spanar. Han frågar som Gud i 1 Mos 3:9 frågar Adam: Var är du? Och han säger som brudgummen i Höga Visan 2:14: Du min duva i bergsklyftan, i klipp-väggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv, och ditt ansikte är så vackert. När Jesus hittar dig säger han: Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jesaja 43:4). Du är guldklimpen! Du är pärlan!

Du vet väl om att du är värdefull? Vet du det? Alla talar om människans värde. Några sjunger om det. Livet vore outhärdligt om detta inte var sant.

Men vet du varför du är värdefull att Jesus lämnar sin tron av kristall och kommer ned i nöden, smärtan, smutsen och övergivenheten för att leta efter just dig? Jesus vet det. Jesus vet att du är Faderns geniala uppfinning. Jesus vet att du är Faderns gåva till Jesus. De var dina och du gav dem åt mig, säger Jesus (Joh 17:6) och han tänker då på oss. Kan du se dig själv som en present, som Fadern i himlen gett åt Jesus? Och kan du ana hur mycket Jesus måste ha längtat efter att få rå om dig? Genom dopet och tron hittar du själv hur fantastisk du är. Guds barn! Jesu bror! Medarvinge till Jesus (Gal 3:26-29). Himmelrik redan nu!

Du vet väl om att du är värdefull? Du är guldklimpen som Jesus, jordbruksarbetaren, hittar i jordmyllan. Ett gram guld är värt 278 kr. Jag väger 82 kg. Det blir 22.878.000 kr. Ja, jag vet om att jag är värdefull, VIKTIG här och nu. 22 miljoner skattefri inkomst. Jag är oskattbar. Och du också. Vi går omkring som levande skatteparadis. Vilken sensation!

SENSATION 4
Jag fick en fråga för en tid sedan: ”Behövs omvändelse när alla säger att jag duger som jag är?” Jag skrev ned svaret. Det står bland BENGTS VISDOMSPÄRLOR som du kan läsa här.
Där får du veta att du är både ”under-bra”, men också lite ”underlig”.
Du får veta att det finns tjuvar som vill tjuva guldklimpar. Makter som lurar bakom knuten och vill lura dig. Visst är det underligt att du som är så under-bra går på detta lur. Läs det. Om du vågar!

Omvändelse är viktig. Daglig omvändelse, som daglig färskvara!
Det behövs eftersom vi så gärna snurrar runt och vänder ryggen åt vår himmelske Far. Vad är det för makter och krafter som då styr oss? ”Kan själv-makten”?! Det finns fler ...

Vår käre himmelske Fader uppmanar dig gång på gång i sitt ord att vända om. Han vet vad som händer om onda makter börjar styra, förblinda och förvirra dig. I Fars ögon är du värdefull, viktig och älskad för din egen skull.
Han har dig kär precis som han älskade Marta, Maria och Lasaros. Han var glad i dem, står det i den norska översättningen (se Joh 11:3,5). Smaka på det: Jesus är glad i dig! Är inte det en SENSATION?

Han älskar dig därför att han vet att du behöver så mycket kärlek. Du hittar det, när du vänder om till honom. Du ser hans ögon, du hör hans röst, du märker hur hans händer drar dig närmare honom, du hör pulsslagen från hans fadershjärta: För dig! För dig! Han vill ta hand om dig. Du är så dyrbar för honom. Ja, men han vill inte att du ska förbli en klumpig guldklimp. Han vill göra något riktigt av ditt liv. Vad vill han göra? De två personerna i dagens text – jordbrukaren och pärlletaren – kan berätta. 

Jordbrukaren kommer först:
Du skall bli ORDBRUKARE!
Du får uppdraget att bruka, bevara och vårda orden (jfr 1 Mos 2:15). Du får stoppa in Bibelns ordfrön i hjärtats mylla och vattna dem med bön. Och sedan vara nyfiken på vad som händer. Ge dig tid att lyssna i tro, säger denna söndag. Gör det och du kommer att häpna! Och bli miljoner gånger mer än lycklig. Du blir salig. Ty saliga de som hör Guds ord och tar vara på det!

Pärlletaren kommer med detta uppdrag:
Du skall bli PÄRLLETARE!
Du får uppdraget att gå ut och leta rätt på pärlor som smutsat ned sig i världens geggamoja. Människor som gömmer sig för Far och gömmer sig för människor. Du får samla ihop dem och gå med dem till Far: Se här är jag och barnen som du har givit mig (Hebr 2:13).

Jag läste i en bok jag skrivit själv: ”Man får sällan roligt när man vill ha roligt. Endast då man gör det roligt för någon annan” (Innersidan sid 72). De stora ögonblicken i ditt liv var då du fick någon liten tillknycklad ”guldklimp” att räta på ryggen, resa sig och tycka att livet ändå var värt att leva.
Och vad var det, om inte en sensation?

Med många varma från mig – ordbrukare och pärlletare emeritus, som fortfarande håller i gång och brukar och letar och är nyfiken

Bengt Pleijel 87+

SKATTER OCH PÄRLOR
som väntar på att bli upptäckta av dig...

finns i dagens text från Matteus 13:44-46. Den kan man gå upptäcktsfärd i med hjälp av SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, artonde söndagen efter Trefaldighet, sid 417. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här.

finns i BENGTS VISDOMSPÄRLOR som du hittar på adress bibelskolan.com/ Bengts återvändsgränd/ adresslista 8/ behövs omvändelse ... Sitter du nu vid datorn så tryck här då hamnar du där.

finns i bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Sprid ryktet om, och skvätt skatter och pärlor från denna blogg. Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.

onsdag 8 oktober 2014

inför Tacksägelsedagen.

Tacksägelse .... Lovsång ...
Det är melodin som spelar och sjunger på Tacksägelsedagen. Vi får tala om för Suck och Jämmer och Klagan att vi nu tar paus från dem. En lååååååååååååååååååååååååååång paus. I stället för dessa jämmerlika suck-sånger övar vi oss på himmelska LÅTAR!
I dagens epistel från Kolosserbrevet 3:16-17 ger oss Paulus två låtar:

LÅT Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet ...
LÅT allt vad ni gör ske i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Uppgift: Gå och gnola på dessa låtar en vecka framåt. Gud vill ju att det skall bli såsom i himlen på jorden. Säg: HIMLAR ANAMMA! (anamma betyder ta emot).

Vi lever i en farlig värld, sa Carl Bildt då han avskedstalade på UD. Det kan bli en salig värld då vi går in den himmelska motrörelsen. Vi stoppar ”djävulsdansen” som man berättar om på TV, och går in i himmelsdansen. Peter Halldorf uttrycker denna dans så här:

Gud är till sitt väsen gemenskap – en livfull, lekfull, längtansfull dans mellan Fadern och Sonen och Anden som pågår i evigheters evighet. I denna sprudlande dans, där Sonen, född av Fadern, sänder Anden som utgår från Fadern, frambringas Skapelsen i en hisnande kosmisk piruett och kröns med att Gud i ett anfall av hänförelse avbildar dig själv i sitt yppersta konstverk, Människan. Och som om detta inte var nog – Människan bjuds upp till dans. Det är genom att delta i denna dans, i förtroligheten och innerligheten mellan Fader, Son och Ande, som människan blir sig själv.
(Peter Halldorf: Drick djupt av Anden, sid 16)


Vilket rikt, spännande och roligt liv vi kan få leva!
För att hitta det behöver vi SE UPP med att inte glömma att SE UPP! Det är mycket som sker over head i kyrkan. Där får vi veta att OVAN DÄR finns änglar och helgon. Och de kan berätta om Fadern. Har ni inte hört vad han har sagt? säger de. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag  min nåd förbliva ÖVER DIG (Jer 31:3).
Om du inte kan eller vågar tro de orden, be den helige Ande hjälpa dig att tro dem. Då händer något spännande. Anden säger till dig att stoppa ned det ordet från Jeremia 31:3 i hjärtat (läs 4 Mos 6:6). Om du gör det, kommer den helige Ande själv in i hjärtat, ditt inre kärleksrum. Han börjar samtala med dig om vad det betyder.
Paulus hade erfarenhet av det. Han säger att Anden inte bara samtalar med oss i vårt inre kärleksrum utan också ROPAR: Abba! Fader! Anden är så ivrig att vi ska förstå att Gud är vår Far och att vi är Guds barn (läs Rom 8:15-17). Om du då undrar hur du kan vara ett Guds barn, du som inte är Guds bästa barn, så börjar Anden tala om Jesus. För Jesu skull är du ett Guds barn. Och som barn är du insatt som arvinge. Himmelrik redan nu! Och Paulus berättar för oss att när han upptäckte detta i sitt eget liv då hade han hittat högsta vinsten (läs Filipperbrevet 3: 7-9).
Ja, detta kan hända i våra liv. Vi slutar att drömma om VINSTER I VÄLFÄRDEN och upptäcker att vi blir mycket gladare om vi låter dessa vinster gå till VÄNNER I OFÄRDEN, till nödens barn som gråter och trons syskon som misshandlas och ...
Men det är mycket annat som kan hända oss. Vi lever i en farlig värld. Välfärden kan plötsligt bli ofärd också för oss. Stroke, kollision, bankkrasch, ebola, explosion på en databank. Allting bara rasar ...
Var har jag min förankring när allting sviker och bedrar?
Ta emot svaret på den frågan i Psalt 25:14-15.

Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren
ty han drar mina fötter ur nätet.

Du behöver inte vara rädd om du fruktar Gud, säger Mose (se 2 Mos 20:20). Hans fullkomliga kärlek driver ut rädslan, skriver Johannes (se 1 Joh 4:18).
När jag hitta den förtroliga gemenskapen med Fadern vet jag vad jag ska göra med Skam och Suck och Klagan, när de kommer och stör mig. Jag använder TRESJU-METODEN!
I Psaltaren 55: 18 står det: Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga.
I Psaltaren 119:164 står det: Jag prisar dig sju gånger om dagen (Psalt 119:164)
Alltså: Tre gånger om dagen får jag sucka, klaga och stöna och tala med Herren om allt eländet.
Sju gånger gnolar och trallar jag med änglarna. Ty...

änglarna sjunger i himlen: Halleluja!
Glädjen blir stor när Gus kärlek bryter igenom hos oss (Sv Ps 333:3)

På Tacksägelsedagen gör vi en charterresa tillsammans till Betania. Vi träffar där Jesu vänner Marta, Maria och Lasaros. De bjuder på en härlig måltid. Maten är inte slut när vi kommer. Den räcker för dig och för mig. Tillsammans med Jesus och lärjungarna går vi till Jerusalem, som ligger en halvtimmes promenad från Betania. På vägen får vi sjunga med lärjungarna. Ty plötsligt börjar de i sin glädje ljudligt prisa Gud, för alla de underverk de sett. Och vi får sjunga med och sjunga ut vår glädje att vi tillhör Jesus.
En del som hör detta blir störda. De vill att vi skall sluta. De lider av en underlig sjukdom, som också finns i vår tid och som vi kallar ”kristofobi”. ”Vad hemskt om det där med Jesus är sant för då måste jag erkänna hur fel jag levt”. När ljuset kom in i världen älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda (Joh 3:19).
De som följer med på charterresan får vara med om vad som händer när Jesus närmar sig Jerusalem. De upptäcker hur mycket likheter det finns mellan Jerusalem och deras inre värld. Om du läser i Sångpostillan träffar du en som var med på resan och förde noggranna anteckningar. Adress till Sångpostillan, se nedan. Tänk vad mycket vinster vi kan ta emot. Vi får det för att ge. Den himmelska kärleksrörelsen sätter igång våra händer, ögon, öron, fötter, fantasi så att välfärden skall nå allt fler.
Med varma hälsningar i gemensam himlaglädje

Bengt Pleijel 87+


RESEBESKRIVNINGAR TILL GLÄDJEUPPTÄCKTSRESOR
 1. i SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, Tacksägelsedagen, sid 519. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här
 2. i Bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Media och människor berättar om hur farlig världen är, men HIMMELSK SÖNDAGSGODIS om hur saligt det kan bli när Guds kärlek bryter igenom hos oss. Sprid ryktet till alla rädda, att det finns en chans att bli räddad.
Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.

torsdag 2 oktober 2014


inför den helige Mikaels dag.

Fråga: Änglar – finns dom?
Svar direkt: Ja!
På söndag får vi träffa Mikael och hans änglakollegor och vi får sjunga: ”Det är Guds änglars dag idag”, Sv Ps 483. Och när vi ställer oss framför pärleporten (som vi gör varje gång vi samlas till gudstjänst) upptäcker vi hur gudstjänststatistiken exploderar, ty vi har kommit till

Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen ... (Hebr 12:22-23).

Änglarnas uppgift är att leda lovsången inför Guds tron och att vara Guds tjänare, som han sänder till jorden. Ängel betyder budbärare. Det budskap de får bära fram heter evangelium. Det betyder glatt budskap. Lägg märke till att i ordet evANGELium gömmer sig en ängel. Han kommer fram då vi hör Guds ord och tar vara på det.
Änglar finns, men är mestadels osynliga. Men ibland visar de sig. Vi ser och hör dem vid de viktigaste händelserna i Jesu liv: hans födelse, hans seger över frestelserna, hans grav, uppståndelse, himmelsfärd ... Och du anar deras närvaro vid de viktiga händelserna i ditt liv när du lyfter upp ditt hjärta till Gud och låter Honom tala genom sina budbärare: Se jag bådar dig en stor glädje ... Då blev det för dig som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen (Sv Ps 175:2).
Hur ser de ut? Inte som överviktiga barn med klotrunda och röda kinder! Ibland har de vingar. Men ibland har de vardagskläder och slår sig ned vid köksbordet hemma hos oss (se Hebr 13:2). Ofta bär de vita kläder. De vita kläderna är ju de himmelska kläderna, som alla som kommer till himlen en gång kommer att vara iklädda (Joh Upp 7:9-17).
När vi firar högmässa, ställs vi på tröskeln in till den himmelska världen. Vi får gemenskap med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran. Och med änglarna får vi ”leka himmel”,  och vi ser hur prästen i de vita kläderna går före i den leken. Då vi lämnat smutskläder och snuskstankar vid korset, och låter oss dras in i den himmelska kärleksrörelsen, får vi hänga med i den leken. Vi kommer till kyrkan som smutsgrisar, och förvandlas där till himmelskt designade kungabarn, som går ifrån kyrkan gnolande så:

”ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det.
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss små”.

Vad som sker på jorden registreras i himlen: Det blir glädje bland Guds änglar över enda syndare som vänder om (Luk 15:7,10). Och är vi två eller tre, som vänder om, gör de fröjdesprång!
Ibland får vi veta vad änglarna heter: Gabriel, Mikael, Rafael ...
Den ende som i vår kyrka fått en söndag uppkallad efter sig är Mikael. Det ligger förundran och häpenhet i hans namn. Det betyder ”vem är såsom Gud”. Mikael vill smitta oss att bli änglalika. Tänk att få leva så att människor kan få upptäcka vilken mäktig Gud vi har!

Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt,
han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?
Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn .... (Psalt 113:5-7)

Lägg märke till detta: GUD SER DIG!
Hur reagerar du inför det? Blir du rädd? Usch, vad hemskt!
Eller: Vad underbart! Jag är sedd, uppmärksammad från högsta ort. Som Abrahams hembiträde, Hagar, med häpen glädje sa när Gud mötte henne, då hon rymt från Sara: Du är Seendets Gud.
Det är Guds änglars dag idag. Änglar kan göra mycket. Änglar lagar änglamat till deppig profet (1 Kung 19:1-9). De gör hembesök hos dig (Hebr 13:2). I Göteborg spelar de fotboll. På Sveriges vägar avvärjer de många olyckor. ”Håll hastighetsbegränsningen, annars hinner änglarna inte med”. De ägnar sig åt barnavård. Jesus uppmanar oss att samarbeta med dem om barnen: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matt 18:10).
Lägg märke att Jesus inte säger att änglarna står bredvid barnen och ser på dem. Han säger att änglarna finns i himlen och ser Faderns ansikte. De ser hur HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9).
Det är Fadern som ser barnen. Och änglarna ser vad som finns i Faderns ögon. De ser hans smärta, hans nöd, hans längtan. Men de hör också hur hans mun talar till dem. De tar emot vad han befaller och utför hans befallning så snart de hör ljudet från hans befallning (Psalt 103:20).


Här kan du få ett recept på hur du kan bli ÄNGLALIK: Sök Guds ansikte (Psalt 27:8)... Fäst dina ögon på honom ... Bli stilla ... Herren vill umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Dröj i den förtroliga gemenskapen med honom och upptäck möjligheten att se på dig själv, på din församling, på människor du möter med hans möjligheter.
Det finns sådana som Gud ser, men inte når fram till. Många kan ibland uppleva sig själva och andra som människor som lever i en bubbla. Man ser, man vet, man hör de andra. Men når inte fram. Dessa tre bubblor möter du både i dagens texter och i din vardagsvärld:
 1. Jakob, Abrahams barnbarn, har fastnat i EGOBUBBLAN. Han tänkte bara på sig själv och sina affärer. Vi möter honom i dagens text från Gamla Testamentet (1 Mos 28:10-17). Både människor och Gud har problem med honom. När prästen predikar slår han dövörat till. Han öppnar inte sin Bibel. Han satsar bara på sig själv. Men Gud hittar ett sätt att tala till honom. Han kommer i drömmen. Guds närvaro blir så stark. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Gud brottas med honom. I brottning med Gud ligger alltid en välsignelse.
 1. Natanael har fastnat i FROMHETSBUBBLAN. Jesus talar om det i dagens evangelium från Johannes 1:47-51. Natanael sitter under sitt fikonträd, står det. Där sätter sig den fromme och läser om den kommande Messias. Jesus ser honom där. Men Natanael som läser om Jesus, ser inte den han läser om. Jesus slår hål på bubblan. Och öppnar både öga och himmel.
 1. Världen har fastnat i SATANSBUBBLAN. Fadern ser sina människobarn. Men de ser inte honom och de förstår inte hur instängt och fångat de lever. Främmande makter har förblindat deras sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (2 Kor 4:4) Men i en våldsam, kosmisk strid slår ängeln Mikael hål på den bubblan. Om det handlar dagens dramatiska epistel, i Joh Upp 12:7-12. Nyttig läsning!

När detta skrivs når oss budskapet om att Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift beslutat att Åh Stiftsgård skall få finnas kvar. 44 sa ja till Åh, 33 sa nej, en avstod. Halleluja!
Jag som har varit präst på Åh i 26 år, och haft daglig närkontakt med Emanuel Vigelands altartavla där, kan nu meddela att änglavingarna som syns längst upp till höger på tavlan nu rör på sig i himmelska vibrationer, och att änglarna sjunger en ny jublande sång. Ty det blir glädje bland Guds änglar över en enda stiftsfullmäktigeledamot som omvänder sig, står det i Lukas 15:10.

Men nu måste vi ha fest och glädja oss
ty denna vår stiftsgård ansågs död 
men har fått liv igen ...

så uppmanar er

Bengt Pleijel 87+

ÄNGLARNA KALLAR TILL MÖTE
 1. i SÅNGPOSTILLAN, årgång 3, den helige Mikaels dag, sid 512. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här
 2. i SÅNGPOSTILLAN, årgång 1, den helige Mikaels dag, sid 498. Se särskilt sid 500 där episteln om Mikaels strid med ondskans makter tas upp. Viktig läsning för den som vill ha fiendekännedom och vill veta vilka hjälpmedel vi har mot mörkrets makter. Finns även på bibelskolan.com. Tryck här.
 3. i Bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag om Gud vill, orken orkar och datorn inte gått sönder. Media och människor berättar ständigt om hur dåligt allting är, men HIMMELSK SÖNDAGSGODIS om hur gott det kan bli. Sprid ryktet till alla godissugna om denna blogg.
Den finns på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.
 1. i BÖNEKAMMAREN. Vi låter änglarna leda oss in i framtiden – in i Åhs framtid, stiftets framtid, vår egen framtid. Vem av kyrkans ledare och förtroendevalda adopterar du som ditt bönebarn?
Förslag: Skriv av hela Sv Ps 646 – grip du mig, helige Ande. Byt ibland ut ordet mig mot oss och dem lyft in dina bönebarn där. Du kommer att häpna: Vem är som HERREN, vår Gud!Skriva ut