måndag 25 mars 2019


Inför Midfastosöndagen – söndagen ”Lætare”.

LIVETS BRÖD
får vi på Midfastosöndagen. Välkommen till ”Var glad-söndagen”! Den heter så om vi talar latin. Förr började man gudstjänsten med Jesaja 66:10 ”Lætare Jerusa-lem”. Gläds med Jerusalem och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Mitt i denna allvarliga fastetid, där vi får kämpa med frestelser, ondska och andra obegripligheter, har vi fått en ”VAR GLAD-SÖNDAG”. En ljusstrimma mitt i fastemörkret. Söndagen kallades förr också för ROSENSÖNDAG. En doft av salighet slår emot oss (Sv Ps 113:3).
Det är inte så underligt att denna söndag är en ”var glad söndag”. Temat är LIVETS BRÖD – Himmelens Gud öppnar sin himmel över oss. Han låter manna från himlen regna över oss, en måltid av bröd och vin, Eukaristi, tacksägelse, himmelsk närvaro. Vi får smaka Herrens godhet: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag” (Obs! ny version! Jesus är inte en tillfällig gäst. Han är glädjens HERRE och måltidens VÄRD. Den som sitter bredvid dig är hedersgäst).

  1. MANNAFEST I ÖKNEN.
Läs och be-grunda i din bibel 2 Moseboken 16:12-18.
Vi hamnar mitt i en av tidernas största folkvandringar. Ut ur Egypten beger sig Israels barn. Under över alla under! Två miljoner slavar blir HÄRLIGT FRÄLSTA ur Egypten. Nu kan slavfolket börja vandra.
Vi tycker att det är ”saligt att få vandra”. I alla fall när vi sitter i kyrkan och sjunger så …  Men det är ingen dans på rosor att vandra med Gud. Vandringsfolket ur Egypten kan ge oss en mer realistisk syn: Det kan vara FARLIGT att få vandra. Hur får man mat och vatten till alla? Hur klara av eftersläntrarna, de som inte orkar? Hur klara av suckianer och jämmerlika? Hur klara angrepp från oväntat håll? M.m. m.m. m.m.
De skyndar ned mot Röda Havet. Där blev situationen förtvivlad. Bakom dem Faraos mäktiga härar som förföljer dem. Ingen i Israel hade gjort militärtjänst. Framför dem Röda Havets vatten. Ingen hade gått i simskola.
"Faraos härar hann upp oss vid stranden just som vi kommit till Pi-Hahirot … Då, i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar förskräckelsen hav. Vägen låg öppen när vattnet vek undan. Vi som var döda gick ut ur vår grav" (Sv Ps 618). Gud griper in! De blir frälsta. Men prövningar fortsätter. Rätt snart hamnar folket i öknen SUR och i öknen SIN. Där surar, knorrar och syndar de. Gud hör folkets knorr och lyssnar till Moses böner. Slavarna från Egypten får vatten och bröd.
VATTEN: De kom till Elim där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Och slog läger där vid vattnet (2 Mos 15:27).
BRÖD: Den stora MANNAFESTEN börjar. Gud låter bröd regna ned från himlen. ”Vad är det?” Det smakar som semla med honung. De kallar det ”manna”. Till den festen anknöt Jesus i dagens evangelium.
Jublande lyfter vi upp våra händer,
vi som vår räddning ej mer kunde tro. 
Nyfött står folket på skimrande stränder, 
snart skall i Kanaan trygga vi bo. 
Manna från himlen är reskost på vägen, 
brödet vi bryter och vinet ur lägeln. 
Halleluja! Halleluja! (Sv Ps 618:3).

  1. SMAKA HERRENS GODHET.
Petrus berättar i första Petrusbrevet 2:1-3 hur vi kan få smaka den.
Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god.
Ordet godhet heter på grekiska krestos. Herren Kristus ger krestos! Godheten skall smakas. Vi ska inte sitta och titta på eller bara ”betrakta” Livets bröd. Det ska smakas, ätas. Det är då den himmelska näringen flyttar in i oss.
Jesus som är full av nåd och sanning vill att hans rika liv skall få flytta in i oss, så att vi kan säga: Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16).
Men nu kan det hända något hemskt. Det finns ingen plats för Herrens godhet i oss!!!! Det är redan fullt av det som är fult! Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Paulus vet svaret. Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Rom 7:24-25). Och Jesus säger: Gå in genom den trånga porten (Matt 7:13).
Om du flyger i luften och sedan hamnar i London, Madrid eller i Rom så måste du passera säkerhetskontrollen för att komma vidare. Varje rike har sådana. I Guds rike heter den DEN TRÅNGA PORTEN. Porten är öppen ty ”han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in”. Jag får komma in. Men inte bagaget! Skryt och skräp får vi lämna. Det får inte komma in i Guds rike. Ty Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 7:14).
Före mässan får vi stanna till i bön och självrannsakan. Vad är det som hindrar mig att leva ”himmelrikt” på jorden. Petrus hjälper oss: 
Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Lägg därför bort. Smaka på varje ord. Finns de med i ditt bagage?
Den trånga porten- säkerhetskontrollen - in Guds rike är en befrielsens port. Lägg bort! Bekänn (1 Joh 1:7)!! Det gamla kan bli förgånget. Något nytt, fräscht och riktigt kan börja. Nu är Guds barn beredda att ta emot näring och växtkraft – den rena andliga mjölken.    Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning,  när ni nu har smakat att Herren är god.
Nyfödda barn behöver TVÄTTAS. Och MATAS med  den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. Mjölk är att man får börja med det i Guds ord som är lättsmält. Det skall vara mjölk - inte sockerdricka. Mjölk - det är näringsrik föda. Ger mersmak. Ty när vi läser ordet är det ju Herren själv som kommer till oss.
Men du som kommit en bit på vägen behöver TVÄTTA dig och ÄTA. Om vi har fått smaka Herrens godhet vill vi sedan ha mer och mer. Det är så vi växer och blir räddade. Det kristna livet är ett växande. Man utvecklas och mognar. Och den allra bästa näringen för detta är Guds ord.
För vidare studier i Petrus första brev, se www.bibelskolan.com – Bengts återvändsgränd – adresslista 7 - Oaser i öknen – dagens text första Petrusbrevet 2:1-3 tryck här

  1. ALDRIG HUNGRA … ALDRIG TÖRSTA!
Hur är det möjligt, frågar vi. Jesus ger svaret i Johannesevangeliets sjätte kapitel. Alla tre årgångarna låter oss vandra genom detta rika kapitel 6:14-35.
Sångpostillan årgång 1: Joh 6:1-15 - boken sid 160, bibelskolan.com tryck här.
Sångpostillan årgång 2: Joh 6:24-35 - boken sid 150, bibelskolan.com tryck här.
Sångpostillan årgång 3: Joh 6:48-59 - boken sid 162, bibelskolan.com tryck här.

Först får vi vara med om den stora festen, då 5000 män + kvinnor och barn mättas med fem kornbröd och två fiskar. Vi hör hur Jesus ber bordsbönen. Han säger inte: ”Gode Gud välsigna maten. Amen”. Nej, så bad aldrig Jesus. Och aldrig någon jude på Jesu tid. Inför måltiden välsignade man Gud. Jesus tog ett bröd, tackade (välsignade) Gud, bröt det och gav åt lärjungarna …
Den judiska bordsbönen löd: Välsignad vare du, Herre, vår Gud, hela världens konung, som låter bröd framgå ur jorden
Det blir tolv korgar över efter måltiden. Folk häpnar! De säger inte: Jesus måste vara en profet. De säger: Han måste vara PROFETEN! (Varför? Svar: 5 Mos 18:15,18). Det sägs till dem som lockas av det ”ockulta köret”- läs 5 Mos 18: 9-24. Lyssna inte på sånt! Lyssna på PROFETEN!
När Jesus märker att de ville göra honom till kung, drar han sig undan. Han försvinner. Hans lärjungar hittar honom på andra sidan sjön. De hade åkt båt dit, Jesus hade gått på vattnet.
Där får nu lärjungarna ett underbart samtal med Jesus. Jesus talar med dem om mannat i öknen på Mose tid.
De undrar vad de ska göra för att bli bättre kristna. Jesus svarar genom att tala om vad han ger.
   Vi får ibland vara med om rika gudstjänster. Vi anar, förstår, häpnar. Himmelen är nära! Efteråt får vi dröja oss kvar i den personliga gemenskapen och samtalet med Jesus.
Men många som lyssnar till Jesus vill inte se på Jesus. De ser på sig själva. Vad skall VI göra för att utföra Guds verk?
Är det inte så vi ständigt frågar: Vad skall VI göra? Tonvikten i så mycken kristendom ligger i detta. Jag måste vara duktig, from, religiös, hinna med, orka med. Har jag gjort nog nu? Vi är aktiva, duktiga och vi bedömer och dömer alla andra efter den måttstocken.  Den är bra, den är dålig. Och när vi tröstar någon blir det ofta med deras duktighet: ”Du kan något som jag inte kan …”
Men vem bryr sig om mig när jag inte är duktig, när jag är trött, ledsen, misslyckad, när allt blir fel omkring mig och jag själv är fel. Vad är det som ligger bakom detta prestationstänkande? Är det kanske en förälder som aldrig kunde berömma eller uppmuntra. Man känner mammas blick i ryggen och man frågar: Har jag gjort nog?
Kom till mig, säger Jesus nu. Ta emot det jag vill ge just till dig: Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv.
Precis som bilen behöver drivmedel så behöver vi det. Kristi kärlek driver mig, skriver Paulus. När all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal får mig att sjunka ned i missmodets och suckarnas dal, ger mig bibelns ”by heart-ord” lyftkraft och körkraft. Alltså: TANKA Guds TANKAR! Gå sedan i denna kraft!
Jesus säger till oss: Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Vi säger till honom: Herre, ge oss alltid det brödet! Jesus svarar:
Jag är livets bröd.
Den som kommer till mig ska aldrig hungra,
och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta

Aldrig hungra – men jag behöver äta.
Aldrig törsta - men jag behöver dricka.

Söndagen Lætare gör det lättare för oss ”att vandra som syskon hand i hand och glädjas åt varandra …” (Sv Ps 615 :5).
Bengt Pleijel 92+
måndag 18 mars 2019


inför Jungfru Marie Bebådelsedag

GUDS MÄKTIGA VERK
får vi beröras av denna söndag. Den infaller den 25 mars (nio månader före Jul) och firas på närliggande söndag (i år 24 mars). Det är den dag då ängeln enligt evangeliet bebådar, talar om för Maria, att hon skall föda Guds Son. Jungfru Marie Bebådelsedag kallas också ”Vårfrudagen” (våffeldagen).
”De som vet” grubblar över det som de inte vet: När hände bebådelsen? På 300-talet bestämde en påve att Jesu födelse skedde 25 december. Man ville konkurrera ut den stora hedniska fest som då firades. Men den försvann inte. Tomten segrade över barnet i Betlehem. Eller?
”De som tror att de vet” slår sina kloka huvuden ihop och säger AJ!
”De som vet att de tror” forskar i Skriften och säger JA och anar att Bebådelsen troligen skedde vid jultiden. Då tände Gud ljuset i Marias liv. Den hedniska ljusfesten fick konkurrent. Nio månader senare den 29 september, vid Lövhyddohögtiden, Israels stora glädjefest, föddes Jesus.
Men tröst till dig som får ont i huvudet av teologiskt hjärngrubbel, vet att det viktigaste är inte NÄR utan ATT Jesus föddes hit till oss, först i Betlehem, sedan i våra hjärtan. Texterna idag berättar om hur GUDS MÄKTIGA VERK sker både i Marias liv och i våra liv. Den Gud som skapade världen och uppfann människan låter ett nytt skapelseunder ske i våra hjärtan (läs 2 Kor 4:6).

  1. GUDS MÄKTIGA VERK FÖRBEREDS
Läs och be-grunda Mika 5:2-4
Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar.
Guds mäktiga verk har en förberedelsetid. Den startar med ett svindelord – Innan världens grund var lagd har han utvalt oss (Ef 1:4). Den fortsätter med alla ”förberedelsemänniskorna” i GT – Abraham, David, profeterna …
Gud hittar sina redskap bland de minsta, på de minsta platserna. De som ingenting var utvalde Gud (läs 1 Kor 1:26-31). De kloka karlarna från Östern hittade honom inte bland de stora i den store Herodes stora palats. De fann honom i ett litet stall i det lilla Betlehem – staden som är så liten bland Juda tusenden.
Mika talar tröst till det lilla Betlehem. Där födde Rakel med stor smärta sitt sista barn. Hon kallade honom Ben-Oni –”min smärtas son”. Hans far Jakob kallade honom Benjamin – ”min lyckoson” (1 Mos 35:16-18). Till Betlehem kom moabitiskan Rut och plockade ax och av dem kunde hon baka bröd. Rut blev anmoder till Jesus (se Matt 1:5). Betlehem betyder ”brödhus”. Han som skulle bli LIVETS BRÖD föddes där.
Mika säger att hans ursprung är före tiden. Och Johannes sjunger om honom:
I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:1-5).
Ja, skriver Mika, det skall komma en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Frågar du vad namn han bär får du svar i Sv Ps 237:2.

  1. ABRAHAM LÄR OSS TRO GUDS MÄKTIGA VERK
Läs och be-grunda Romarbrevet 4:18-21
Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt: Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp – han var omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet.

Nu får vi en stund umgås med Abram (som han hette från början). Han vill hjälpa oss att bli allt starkare i tron. Han skulle bli fader till många folk, skriver Paulus. Det löftet fick han i 1 Mos 12:1ff. Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

Gud sluter förbund med Abram. Gud säger till honom att han skall bli far till många folk. Ja, han hade sagt: I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Vi tycker att hans reaktion skulle vara: ”Jag kan inte tro mina öron! Att jag en gubbe långt över 92 skulle bli pappa! Med Sara – nej, inte med henne! Saras moderliv var dött”.
   Men Abram trodde. Paulus skriver: Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet.
När Gud senare sluter förbund med Abram (se kapitel 17) får han byta namn.  ”Se, detta är mitt förbund med dig: Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk” (1 Mos 17:4). (Abram = ”upphöjd fader”. Abraham = ”far till många”. Sarai byter till Sara = furstinna, 17:15). Abraham fick uppleva Guds mäktiga verk. Han är den förste som häpnar och utropar AHA! AbrAHAm!
Men också vi kan häpna: Förbundet med Abraham gäller också oss!!!!
Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. (Gal 3:26-29)
   Genom dopet och tron är vi Abrahams barn. Vi tillhör familjen Abrahamsson. Eller för att tala fotbolls-svenska: Familjen Ibrahimović.
Vad viktigt att tro på vad Gud säger och lovar. Abraham tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran.
Hur kunde Abraham komma till sådan stark tro? Man kan undra om inte Gud haft sitt finger med i att det blev så? (Läs Lukas 11:20. Och sedan Matteus 12:28).
Hur blir man starkare i tron? Man vandrar i Abrahams fotspår. Där överlåter jag äran åt Gud, hör Guds röst och får kontakt med GUDS MÄKTIGA VERK.
Så som i himlen – så ock i Hemmaboda!

  1. DEN HELIGE ANDE GÖR GUDS MÄKTIGA VERK
Läs och BE-grunda Lukas 1:26-45 i din Bibel. Lukas berättar om två möten:
  1. Maria och Gabriel. Läs Lukas 1:26-38
Maria i får besök av en ambassadör från Himmelriket. Hon blir alldeles vettskrämd. Man kan bli det om man får änglabesök. Ljusskenet bländar. Men ängeln tröstar: Var inte rädd, Maria. Och så berättar ängeln att hon ska bli med barn. Och ängeln säger en massa märkliga ting om detta barn. Han ska bli stor, kallas Den Högstes Son, Guds Son. Han ska bli kung och få sitta på Davids tron, hans rike ska aldrig ta slut
Den häpna Maria utropar då: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Vi stannar till och reflekterar.

Reflektion 1: VEM ÄR JESUS?
Trosbekännelsen sjunger svaret. När vi lyssnar till den sången hör vi ett brus av glädje från människor från alla tider och alla länder som sjunger med: Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria. Vad betyder de orden?

1.
Jesus ärAVLAD AV DEN HELIGE ANDE. 
Det betyder att Jesus är Guds son. Han är inte Josefs son. Maria som säger att hon inte haft någon man, skall få ett barn. Jesus skall födas genom ett ingripande av Gud själv. Vem kan begripa det? Gabriel säger: Tycker du att det är svårt, Maria? För Gud är ingenting omöjligt. Gud väljer att komma till oss på detta sätt.

2.
Jesus ärFÖDD AV JUNGFRUN MARIA
Det betyder att Jesus är en människa som vi. Han vet vad det vill säga att leva på jorden, han begriper sig på oss. Vi begriper oss inte alltid på oss själva, men Jesus gör det. Nobody knows hur "trubbligt" allting kan vara, ingen utom Jesus. Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa, från synd och död han kan (Sv Ps 113:3).

Reflektion 2: HUR SKALL DETTA SKE?
Maria frågar så. Och vi frågar så: ” Hur ska detta ske?. Hur skall jag orka? Hur skall jag klara av?  Hur skall jag kunna göra Jesus levande för någon människa? Svaret är:Helig ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig.

Maria hjälper oss att hitta den stora hemligheten med det kristna livet: den helige Ande. Här hittar vi nyckeln som öppnar för oss i alla instängda och omöjliga situationer. Hur ska jag detta ske? Det svar Maria fick får vi: Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Ta det ordet till ett ”by-heart-ord”. Skriv ordet i ditt hjärta och på ditt kylskåp! Guds mäktiga verk börjar verka i dig.

  1. Maria och Elisabet.
Om detta möte berättar Lukas i 1:39-45.
Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande föds Jesus i Marias liv. Maria som nu bär Jesus i sitt liv, möter Elisabet som bär Johannes i sitt liv.  Maria som bär Jesus inom sig får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Maria hjälper oss att hitta nyckeln som öppnar för oss i alla instängda och omöjliga situationer. Om du tittar på ordet BE-GRIPA så begriper du. Först BE. Då GRIPER Anden tag i dig och du BEGRIPER att Guds mäktiga verk verkar i dig. Här är kristet vardagsliv i ett nötskal:
När jag bär Jesus inom mig, 
då kan Jesus i mig förmedla helig Ande och  
GUDS MÄKTIGA VERKtill dem jag möter!

Bengt Pleijel 92+

som hälsar och påstår att fler hemligheter om GUDS MÄKTIGA VERK hittar du på adress: www.bibelskolan.com tryck här, Eller i Sångpostillan årg 2, sid 455.tisdag 12 mars 2019


Inför andra söndagen i fastan

DEN KÄMPANDE TRON
är söndagens tema. Låter det kämpigt? I dagens texter, som du läser i din bibel eller psalmbok, möter vi människor med erfarenheter av motigheter och obegripligheter, och som fått se mörka sidor hos dem själva som de trott aldrig funnits där. Vi får nu lyssna till hur de kom in i dem och hur de kom ut. Men det finns mer ”godis” att hämta i SÅNGPOSTILLAN årg 2 sid 136 och på www.bibelskolan.com, tryck här. Söndagens överraskning är visning av MODKLÄDER …

1. ANDLIG LEDARE GÅR I DÄCK 
Läs om Elia i första Kungaboken 19:1-8, (börja med kapitel 18).

1 Kung. 18 berättar omDEN STORA TRIUMFEN!
Drottning Isebel hade släppt in Baals-kulten i Israel… Det gick som en Baals-väckelse genom folket. Man ordnar med fester och ”otro-lika” lekar med extas och sextas. Baals profeter ropar ut: ”Baal är Gud”. Det är då som Elia uppträder. När Elia kommer gående säger man ”där kommer Elia”. (Namnet Elia betyder ”Herren är Gud”). På berget Karrmel kommer en stor drabbning mellan honom och Baalsprofeterna. Baals maktlöshet demonstreras. Folket får se hur Elias Gud griper in och ropar:Herren är Gud. Läs kapitel 18.

1 Kung. 19 berättar om DEN STORA TRAGEDIN!
   Den vackra, smarta, slagfärdiga drottning Isebel rasar. Hon vill döda Elia. En enda hysterisk människa får den andliga ledaren att gå i däck. När Elia får höra om Isebels raseri, bryter han upp. Han blir trött, missmodig, deprimerad. Han springer bort från Karmel, släpper in rädslor, släpper Herren med blicken, släpper kontakten med människor, han äter inte, sover inte, vill inte leva ...
Men Herren ser till sin tjänare. Han sänder en ängel som ger honom mat. Änglar kan laga mat. När änglar lagar blir det änglamat. De säger: Stå upp och ät annars orkar du inte hela vägen. Längre fram möter Herren själv sin profet i en stilla susning och ger honom själavård.
Reflektion: Hur mår din präst / pastor? De är ofta hårt ansatta av Fienden. Slå herden och hjorden förskingras. Bed mycket för din präst och hans familj. Hör hur din präst nu vädjar till dig: Jag uppmanar er, syskon, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig, (Rom 15:30).

2. DEN FALLNE HITTAR UTVÄG!                                     
Läs Första Korinthierbrevet 10:12-13 

Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse (prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga. Samtidigt med frestelsen (prövningen) kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut. 


   SFB skriver frestelse. Bibel 2000 skriver prövning.
Frestelser, prövningar obegripligheter möter oss. Mörka makter fångar. Även den som tror sig stå. Han må se till att han inte faller.
   Vad gör vi om någon i vår närhet ”går i däck”?
Paulus ger detta råd i Gal 6:1-2:
Syskon, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 

Vad gör du om du själv ”går i däck”?Du får svaret på latin: Reminiscere miserationem tuam, Domine. Söndagens latinska namn är REMINISCERE = Kom ihåg. Förr började gudstjänsten med Psalt 25:6 - Herre, kom ihåg din barmhärtighet.
Vi läser Bibeln för vår Far i himlen! Vi påminner honom om hans löften:
Kom ihåg vad du själv har sagt! Du har sagt att du älskar oss. Du är ”barm-hjärtig”. Du har hjärta för de arma. Du misskundar dig över de miserabla!”
Var uppmärksam på svaret: Samtidigt med frestelsen (prövningen) kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.
   Recept: Ta kontakt med Guds fadershjärta. Hör pulssslagen ”FÖR DIG! FÖR DIG!”
   Och de ord han ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp (5 Mos 6:4-9).

Låt oss stämma möte på UTVÄGEN! Och det kan då hända att vi får se hur


3. JESUS MÖTER STÖDDIG MAN OCH SKRÄPIG KVINNA. 
Läs och BE-grunda Lukas 7:36-8:3 i din egen bibel. Där träffar vi först
EN STÖDDIG MAN
Simon heter han. En duktig karl. Det har lyckats för honom i livet. Ekonomin är bra. Framgångs-RIK! Har aldrig behövt tvätta pengar. Han är gudfruktig. Går i kyrkan. Ser till att kollektstatistiken blir bra. ACT får 10 %. Han har det bra med sin fru (enligt honom själv). Har aldrig hamnat i brottsregistret.  Fastar varje natt.
Idag ställer han till med fest. Du är bjuden. Och jag med. Trevligt att träffas hos fint folk. Men du och jag, som är lite blyga, känner oss osäkra. Också inför värden. Han är så säker på allt, dryg, stöddig …
Men alla som kommer är inte så fina. In i festsalen smyger sig
EN SKRÄPIG KVINNA
Hon kallas synderska och förmodligen syftar det på, att hon var prostituerad, en gatflicka som brukade sälja sin kropp. Hon var villebrådet som karlarna utnyttjade och sen slängde ifrån sig. Hon fick sex men inte kärlek.  Hennes ansikte låter oss ana dunkla krafter som plågat henne.
Hon smyger sig in på den här middagen, som Simon bjuder på. Hon kryper ihop vid Jesu fötter. Hon gråter och bär sig konstigt åt. För våra ögon och öron verkar det osmakligt. En oren och besudlad kvinna kommer nära den man som talar om renhet, och menar sig leva nära Gud. Jesus borde gripa in …
Jesus gör det. Han griper in i Simons liv.

SIMON, JAG HAR NÅGOT ATT SÄGA DIG …
By ut namnet Simon mot ditt eget namn. Jesus har något han vill säga dig. Jesus berättar om en märklig skuldsanering. En hade en skuld på 500.000 kr, en annan på 5.000 kr. Bankdirektören efterskänkte dem båda deras skuld.
En del ser inte sin egen skuld. Andra upptäcker med smärta hur man gjort illa mot andra, sårat dem, föraktat, fått dem att känna sig föraktade, betryckta, förtryckta. All skuld är egentligen en skuld inför vår himmelske far. Han gav oss livet och kraft att leva, men vi förslösade det.
Den skräpiga kvinnan hade fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Den stöddige mannen hade inget att bekänna. Han såg bara andras synder. Om honom säger Jesus: Men den som fått lite förlåtet älskar lite."
Jesus har något att säga till dig och mig: Jag kan ta bort synder! Om du ger dem till mig tar jag hand om dem. Något händer med dig då. Du hittar en befriande kärlek. Får ett nytt liv. Ser på nästorna omkring dig med Jesu ögon. Och får något friskt att ge dem. En ny uppgift i livet.
Lukas berättar att Jesus gick vidare genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Tolv lärjungar följde med och några kvinnor. Och du och jag som upptäckt vad Jesus gör och ger, vi traskar med
O hur saligt att få vandra ut med bud om nåd och liv ..


4. MODKLÄDER
När du bjuds på galafest eller Nobelmiddag tar du på dig granna MODEKLÄDER. Kostar flera många kronorI vardagens kamp behöver du och får du av Jesus MODKLÄDER, gratis och för intet.
VAPENRUSTNINGEN ger mod att TILLSAMMANS MED JESUS stå emot ONSKAN. DOPDRÄKTEN ger mod att TILLSAMMANS MED JESUS möta människor.

Modkläder 1: Vapenrustningen - läs Efesierbrevet 6:10-20.
Jag behöver dig, Jesus, på alla känsliga områden i mitt liv, där jag ofta faller. Därför tar jag på mig …
FRÄLSNINGENS HJÄLM - bevara mina ögon vad jag ser, öron vad jag hör och mun vad jag säger. ”Alla mina ord och tankar, Jesus låt dem glädja dig”.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot orättfärdighet och egenrättfärdighet. Bevara mig i Din rättfärdighet. Led idag min färd på rätta vägar!
SANNINGENS BÄLTE - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot lögner och svek och att Du hjälper mig att leva friskt, sunt och äkta ..
VILLIGHETENS SKOR - Tack, Jesus, för att du hjälper mig att gå med fasta steg med blicken på dig, Jesus, och att du ger mig en ny vilja att bära bud om shalom, om fred, om det goda livet.
TRONS SKÖLD - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot Satans otrospilar och att Du bevarar mig i tron på Guds löften.
ANDENS SVÄRD - tack, Jesus att du ger mig ditt levande ord, som gör mig klarsynt hur jag ska kämpa trons goda kamp.

Modkläder 2: DOPDRÄKTEN - läs Gal 3:27 och Kol 3:12-17
Tack för att jag i dopet blev iklädd Dig, Jesus, (Gal 3:27) och att jag dagligen får klä mig i dopdräkten, (Kol 3.12-17), i Ditt sinne, i Din kärlek. Tack att jag får höra hur du säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”.
Slå upp din Bibel och läs Kolosserbrevet 3:12-17
Se dig själv i vers 12. Hör vad Jesus säger om dig.
Se dig själv tillsammans med dina medmänniskor i de följande verserna.
Upptäck hur Jesus är hos dig just nu. Du som är döpt IN I KRISTUS ser hur han drar in dig i sin kärlek och säger inför varje ”klädesplagg” – ”detta vill jag hjälpa dig med” …. Och du kan inte låta bli annat än gnola på gladsången
GLAD I DIN KÄRLEK OFFRANDE MIG

JA, LÅTOM OSS GNOLA!
Bengt Pleijel 92+måndag 4 mars 2019


Inför första söndagen i Fastan 2019

PRÖVNINGENS STUND
kommer på söndag, säger söndagens tema. Ja, ”prövningar vi möta får” och frestelser och motgångar och besvärligheter och obegripligheter och dumma människor ...
MEN … dagens texter målar upp ett trotsigt men …. Ett Guds MEN!
Guds ”men” förvandlar våra låsningar till lösningar. Vi hittar först en lösning i dagens latinska namn – INVOCAVIT. Förr började man denna söndag med Psaltaren 91:15, Invocavit me et exaudiam eum =  Han åkallar mig och jag  skall svara honom.
Alltså: Kontakt med Gud - vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:1). 
Kontakten med Gud ger också kontakt med våra himmelska vänner. Änglar och helgon och hela den himmelska härskaran kan berätta om hur Guds trotsiga MEN förvandlar alla våra ängsliga ”men” till AMEN – som betyder ” ja, ja, det skall så ske”. ”Var still och lyss ty himlens dörr står öppen nu på glänt. Hör änglasången …”
Amen. Lovet och priset och visheten
och tacksägelsen och äran och makten och starkheten
tillhör vår Gud i evigheternas evighet, amen.
(Joh Upp 7:11-12, 1917)

DÖD ELLER LIV!
Läs och BE-grunda 1 Moseboken 4:3-7
Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer  men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”

Nu får vi träffa bröderna Kain och Abel. De har samma föräldrar. Föräldrarna blev till i paradiset, sönerna utanför. De har samma arvsmassa, växer upp tillsammans, får var sitt yrke - hederliga yrken – den ene jordbrukare, den andre fåraherde. Båda har ”religiösa anlag”. Båda frambär offer till Gud. Kain offrar av markens frukt och Abel av djurens fett.
Varför ser Gud till Abels offer och inte till Kains? Det får vi inte veta. Det är bara Gud som vet. Det som människor inte kan upptäcka det ser Gud. Och det Gud ser, talar han inte om för alla.
Vi får inte veta vad det är för fel på prästen som går fram till ambon, eller på kvinnan bredvid dig i kyrkbänken. Allt kan se rätt ut men vara fel ändå. Men vad det är för fel får vi inte veta. Gud talar inte om det för oss. Det angår oss inte. Men vi får ett recept för oss själva. Be: sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig (Psalt 43:3).
Vi får inte veta vad det är för dunkla krafter som huserar i Kain. Men vi kan ibland känna igen oss i honom: Det börjar med avund, avunden föder vrede, vreden hat, hatet hämnd.  Tankarna på hämnd mognar till mord. Sedan följer dåligt samvete. Blicken blir mörk. Vi vet vad som sedan skedde: Världshistoriens första mord!
Men innan mordet sker, försöker Herren tala Kain (och oss) till rätta: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”
Begär – åtrå – heter på latin apetitus. Synden har aptit på dig. Vilken bild! Den onda makten lurar som ett rovdjur vid dörren. Rätt som det är slinker han in.
   MEN – säger Gud till oss – du ska råda över honom. Hjälpmedel: Vapenrusningen! Vi iklär oss Kristus och kan tillsammans med Kristus stå den Onde emot (Rom 13:14).
I bibelns sista bok berättas det om Jesus. Också han står vid dörren. Men han tränger sig inte på. Han bultar, han klappar. Hör du inte det? Han vill att du frivilligt skall öppna dörren. Får han komma in, blir det fest, läs Joh. Upp 3:20 ff.  Jesus säger i Joh 10:10:
Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överföd

MAKTER som leder BORT eller KRAFTER som leder HEM!
Läs och BE-grund Jakobs brev 1:12-15
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.

Dagens tema är Prövningens stundFörr var temat:  Kampen mot frestelsen. På grekiska är det samma ord för frestelse och prövning. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla.  Gud frestar ingen. Han vill inte få oss att falla. Men han vill pröva oss för att få fram mera tro och mognad hos oss. Skyll inte på Gud om du frestas, säger Jakob. Fienden finns inne i oss: En sugkraft inifrån, som bibeln kallar för köttet, och vi kallar Hans Majestät JAG. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.
Vad släpper du in? Två fiender har vi upptäckt: först SYNDEN, som lurar som ett rovdjur utanför dörren. Sedan kommer BEGÄRET, som vi ibland kallar KÖTTET - vårt stora JAG och som finns som inackorderingsgäst inne i oss.  
   Ja, vad är det för dunkla krafter som styr oss och lurar oss? Varför mår vi inte bra när vi har det så bra? Vi debatterar ”psykisk ohälsa”. En klok och vacker teolog sa på TV: Vi behöver ”avgrundskunskap om livet”. ”Vi måste börja tala om existentiella frågor”. Vi häpnade över denna vishet.
   Fast Sebastian Stakset uttryckte det enklare och mera rakt:
”Bara ljuset kan besegra mörkret”!

Han hade mött Jesus. Jesus hade räddat honom från missbruk, brott, och ett liv fyllt av hat. Det är mycket som kan hända då vi får samtalskontakt med Jesus. Det finns makter som leder bort och krafter som leder hem!
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Vad driver dig?
Läs och BE- grunda evangeliet från Matteus 16:21-23 i din egen bibel.
Men börja med vers 13
Tre år tidigare hade lärjungarna fått möta Jesus. Då hade Jesus sagt: Följ mig! Vilket elektriskt ord! En utstrålning från Jesus gjorde att de lämnade allt och följde honom. Till yrket är de fiskfiskare.  Nu vill Jesus göra dem till människofiskare. De skulle få vara Jesu händer, som drog upp människor som sugits ned i nöd, synd, sorger och problem. Vilken uppgift! När Jesus kallar dem till tjänst frågar han inte efter deras skolbetyg eller meritlista eller om de kan acceptera bibelns ”trospaket”.
När Jesus t.ex. träffar Simon Johannesson ser han på honom och säger: Du är Simon Johannes son. Du skall heta Kefas – det betyder Petrus (som betyder klippan).
Jesus ser på dem med sina möjligheter. Han kallar inte alltid de dugligaste. Men dem han kallar gör han dugliga. När han ser dig ser han dina ”möjlighets-potential”!
Det händer mycket under de tre åren. De häpnar och människor undrar. Är det Elia eller Jeremia eller någon av profeterna som uppstått från de döda?
Nu kommer de till Cesarea Filippi och får frågan: Vem säger ni att jag är? Först är det alldeles tyst. Sedan kommer Petrus fram och säger: Du är Messias, den levande Gudens son! Jesus, du kommer från Gud!
Då säger Jesus till Petrus: Det här har du inte hittat på själv. Det är min far i himlen som gett dig de orden. Och sedan talar Jesus om vad han skall använda Petrus till. Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.  
Jesus vet vem Petrus är. Och Petrus vet vem Jesus är. Eller vet han det verkligen? Han vet varifrån Jesus kommer. Men inte hans kallelse på jorden - Jesus som HERRENS LIDANDE TJÄNARE, han som måste gå till Jerusalem och lida mycket … och måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.
Varför MÅSTE? Du kan få fem svar som jag talat in på TV 16 i Åh kyrka? Svar 1 tryck här. Svar 2 tryck här. Svar 3 tryck här.  Svar 4 tryck här.  Svar 5 tryck här.
Där får du veta att Jesus älskar dig och därför vill hjälpa dig med sophantering och skuldsanering. Han fri-halsar från bojor och helar sår. Varför? För att du må LEVA!

Hur reagerar du på detta budskap?
Petrus reagerar kraftigt
när Jesus talar om sitt lidande på korset. Han tillrättavisar Jesus. "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig."  Många i svensk kristenhet håller med Petrus. Gör du? Vi vill höra om den gode Jesus som hjälper oss att vara snälla mot varandra, se varandra, visar varandra till rätta, reagerar mot orättvisor. Men talet om synd, kors och lidande får kraftiga protester. Man kopplar på det s.k. dövörat.
Jesus reagerar kraftigt
över Petrus och vår ytlighet: "Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."
Jesus riktar sig till Petrus, men talar till Satan.  Det finns en ond makt – Satan, djävulen, fienden, fan. Han är mycket listig. Kommer alltid på ett oväntat sätt.  Kan t.o.m. använda hyggliga människor som redskap. Just nu använder han Petrus.
Men då säger Jesus: dina tankar är inte Guds utan människors
Vad viktigt det är att se skillnaden. Varifrån kommer mina tankar? Det vi tänker kan se så bra ut först. Men slutet kan bli katastrof. Gud låt ditt ord i mitt liv få råda.
Det Gud säger kan se besvärligt ut först. Men det slutar i seger. Jesus går till korset, lider och dör för oss. På andra sidan korset finns segern, uppståndelsen, det
rena, friska livet. Det som driver Jesus är KÄRLEKENS MÅSTE!

Vad driver dig? Smaka på Paulus svar i Rom 8:14
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 
Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!"
Tag mig då Herre upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn
Lär mig att leva, leva för dig, glad i sin kärlek offrande mig

Bengt Pleijel 92+ träffas i boken SÅNGPOSTILLAN, årg 2 sid 130 och på bibelskolan.com tryck här. Himmelskt Söndagsgodis finns också på bibelskolan.com, första sidan. 
Skriva ut