måndag 26 november 2018Inför första söndagen i advent 2018

Gott nytt kyrkoår 
önskar vi varandra denna första söndag i Advent. Ett NÅDENS ÅR kan det bli, säger söndagens tema. Var nyfiken på vad som kan ske med dig, med din församling, med svensk kristenhet! Tänd första adventsljuset och se, upptäck, hör …

1. SE DIN KONUNG KOMMER TILL DIG!
skriver Sakarja 9:9-10
Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, och han ska tala frid till hednafolken. Hans välde ska nå från hav till hav, och från floden till jordens ändar.

Först träffar vi den gamle profeten Sakarja. 2 540 år är han och han har något mycket klokt att säga. Han förmedlar ett glädjeladdat, personligt och uppmuntrande budskap just till dig. Se, din konung kommer TILL DIG! (Sak 9:9-10). Det betyder att alla makter och krafter, herrar och damer, idéer och åsikter, som styrt och behärskat dig kan dra …
   Nu har du fri tillgång till kungliga palatset. Du får träffa och umgås mycket personligt med en ”annorlunda-kung”, och upptäcka och lära dig ”annorlunda-livet”, (begrunda Matt 5:38-48). Du utnämns till ”minister”, det betyder tjänare. Du hittar ett nytt sätt att möta de besvärliga och knepiga. Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare. Du ställer dig nedanför alla andra och då kan du inte se ned på någon. De ser uppåt och får personlig vägledning av den kung som är rättfärdig, segerrik och ödmjuk. Fröjda dig stort, du dotter! Jubla, du son! Gläd er, ni gamle!
   Men! Kanske? Måhända? Folk kommer kanske att tycka att du inte är riktigt klok. ”Tror du fortfarande på det där”? Du, en åsna! Men den som du, gamla åsna, bär och kånkar på, gör mycket gott för människor omkring dig.


2. JESUS VILL BLI INSLÄPPT I DIN FÖRSAMLING!
Dagens episteltext säger det - Uppenbarelseboken 3:20-22. Men vi citerar först verserna 14,15 och 19:
Skriv till ängeln för församlingen i Laodicea. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet , upphovet till Guds skapelse: ”jag känner dina gärningar … alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag." 

Dagens epistel från Uppenbarelseboken 3:20-22:
Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig . Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Laodicea är den sista av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken som får brev från Jesus. Den får den skarpaste kritiken – ljum, inbillningsrik. ”Du förstår inte att du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken”. Äckligt ego-god. Man vill bara spy …  Men de får också de ljuvligaste orden: Festmåltid. Himmelsk närvaro. Förtrolig gemenskap … jag med honom och han med mig …
   Problemet? Man var öppen för allt. Utom för Jesus. För honom hade man stängt och låst dörren. Laodicea betyder folkkyrka. Ordet kan betyda: kyrkan är Herrens kyrka, för att nå folket med evangelium om syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men andra säger: Kyrkan är folkets kyrka. Folket bestämmer över budskapet. Jesus får inte så mycket att säga till om.
   Men Jesus ger inte upp. Han står utanför kyrkporten. Han knackar, bankar, bultar. Han älskar fortfarande denna ljumma, självgoda kyrka. La ni märke till vad han gör med dem han älskar? Det sista ordet i Bibeln som handlar om Jesu kärlek står här:
alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag.
   Jesus gör det då han blir insläppt i vår församling. Han älskar oss till rätta. ”Kom som du är, men förbli inte som du är”. Han tuktar, avslöjar ljumhet, hyckleri och självgodhet. Han öppnar Bibelns ord. Han sänder Anden. Hör vad Anden säger!
   När Anden kommer kan det bli både tårar och salighet. ”O salighet och fruktan när Anden kommer när. O nåderika tuktan, o eld som allt förtär” (Sv ps 162:2).
   När Anden fått göra operationen kommer hälsan, glädjen, trösten. Och Festmåltiden: Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 


3. Vi ropar HOSIANNA!
Matteus 24:1-9 tar oss med på folkfest i Jerusalem. Upptäck hur du är med i dessa ”de”!
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem." Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden!

Vi sjunger Hosiannasånger på första söndagen i Advent. Vi gör det också varje gång vi firar nattvard. Advent betyder ankomst. Festen når oss i mässan. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! 
   Hosianna är ett rop från Psaltaren 118:25. Det betyder O Herre, fräls! (SvFb). Hosianna ger utsikt åt två håll: Vi får se nedåt mot smärtan, nöden, misslyckandena. Vi ser uppåt mot honom som kan läka och hela. Hosianna! O Herre, fräls! Rädda! Befria!
   När vi träffar folket i Jerusalem hittar vi båda dessa utsiktspunkter. Tillsammans med dem letar vi oss fram ur våra instängda liv i gränderna. Vi förenar oss med tiggarna, kvinnorna, barnen och ropar ut vår längtan efter befrielse, läkedom, tröst och mening. Hosianna! O Herre fräls! Rädda! Befria!
   Precis som männen gör vi en matta åt Konungen av våra ulstrar och kappor. Tillsammans med pojkarna och flickorna klättrar vi upp i träden och skär av palmkvistar. Vi ser Jesus som sätter sig på åsnan och rider in i staden. Vi får en ny glans i ögonen. Det är Livets konung som kommer till oss! Tillsammans sjunger vi sången för Messias: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels Konung. Hosianna! O Herre, fräls! Rädda! Befria!
   Kom ihåg vad vi läst i Bibeln hos Sakarja: Frukta inte, dotter Sion. Se din Konung kommer sittande på en ungåsna. Det är som om alla rädslor försvinner när Jesus kommer till oss. Frukta inte! Var inte rädd! Nöden möter nåden. Hosianna! O Herre fräls! Rädda! Befria!


4. VAD ÄR SANNING?
Du som har öron hör vad Anden säger!
Denna söndag bjuder på en alternativ evangelietext - Johannes 18:36-37. Läs i din Bibel eller psalmbok om hur en brottsling ger själavård åt sin domare.
   Här står de - Pilatus och Jesus.
   PILATUS– världens mest kända landshövding och representant för världens mäktigaste rike. Men ingen hade hört talas om honom om han inte träffat Jesus.
  JESUS – DÅ en brottsling, bunden, blodig, föraktad, fördömd och ensam. NU – känd, älskad, hyllad av miljarder. Kungars Kung och herrars Herre!
   När Pilatus ser Jesus förstår han ingenting. Jesus ser inte ut som en upprorsmakare eller gerillaledare. Pilatus har aldrig sett en sådan fånge förut. Han har aldrig sett en sådan konung förut. Lugn och trygg står Jesus där och möter Pilatus blick. När Jesus kommer fram till honom, säger han: Är DU är judarnas kung? (18:33).
   Jesus talar om sitt rike. Ja, jag har ett rike. Men mitt rike är inte av denna världen. Det är så helt annorlunda än vad du tänker, Pilatus. Du tänker på riken, där makten utbreds med våld. Mitt rike sprids inte genom propaganda, lögner eller "fake news". Det utbreds inte med vapen och har inga hemliga poliser.
   Men den som är av sanningen finner det riket, som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Anden ger liv. Anden öppnar. Anden förlöser lovsång, glädje och renhet.
    Pilatus verkar alldeles förvirrad. Han skakar av sig något, som börjar få makt över honom. Det låg en makt i Jesu ord, som höll på att gripa Pilatus inifrån.
Vad är sanning? utropar han. Det är nog inte en fråga. Bara en trött suck. Får han ett svar? Kanske han anar. Svaret står två meter framför honom. Där står han som vittnar om sig själv: Jag är sanningen (Joh 14:6). Så nära sanningen. Och ändå så långt borta.
   Så nära dig i en Bibel laddad med himmelskt ljus och sanning. När du öppnar den öppnar Anden vägen till Guds heliga berg – Golgata där det saliga bytet sker – ”du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2). Och sedan kan du förundrad säga: jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud min Gud (Psaltaren 43:3-4) och hålla måltid med honom och han med mig. Du kommer till honom och …
Se, din konung kommer TILL DIG! 

Vad bra vi kan få det detta kyrkoår!
Bengt Pleijel 91+

som gärna fortsätter kontakten med dig. Jag träffas denna vecka i Sångpostillan årgång 2, sid 9 och på bibelskolan.com tryck här. Ylva Eggehorn har en underbar dikt om åsnan. Den heter Hosianna och finns i Nyfikenhetsskolans Skafferi. Tryck här så hamnar du där.tisdag 20 november 2018


Inför Domssöndagen

KRISTI HERR-LIGHETS DAG
är innebörden i Domssöndagens budskap! Kyrkoåret börjar med att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. ”Gå Sion din konung att möta … strö palmer på väg för Messias … var glad …” (Sv Ps 108). Sedan kommer kyrkoårets alla söndagar. De ger oss erfarenhet av hur Far tar emot oss i ”Närhälsan” (= gudstjänsten) och ”genom Jesus ger oss nåd och finner på det bästa råd” (Sv Ps 42:1).
Kyrkoåret slutar med att Människosonen kommer i sin HERR-lighet. Då skall alla knän böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil .2:10-11).
Jesus är HERREN – JHVH – JAG ÄR - det är namnet över alla namn. Den som hjälpt oss att upptäcka det är den helige Ande ty ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:3). Kom ihåg himlakoden som öppnar bibelns budskap för dig: A – är Anden som ger liv. BE –arbeta vad du läst SE- vad Jesus gör för dig GE- åt andra vad du fått.
Dagens texter riktar blicken framåt.

 1. Jesaja öppnar fönster mot Kristi HERR-lighets dag
Läs här Jesaja 65:17-19
Så säger Herren: Jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar! För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt eller klagan.
Föregående söndagar har lärt oss att de svårigheter, smärtor och katastrofer som går över världen är födslovåndor. Nya himlar och ny jord skall födas fram. Där hör man ingen gråt och klagan. Bara fröjd och jubel.
Jesaja öppnar nu fönster mot Kristi HERR-lighets dag.
Vi får nu ställa oss vid det fönstret. Öppna det. Andas in doft av salighet. Öppna ögon och öron och upptäcka Herrens möjligheter!

 Tag MOSE till förebild:
Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige (Läs Hebr 11:23-28).
   Tag DANIEL till förebild:
Mäktiga politiker intrigerar mot honom. Hur reagerar Daniel? Han gör det som han gjort varje dag. Han går upp i övervåningen, öppnar ett fönster mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra (läs Daniel 6:10).

 1. Petrus ger råd inför Kristi HERR-lighets dag.
Läs här Petrus andra brev 3:8-13
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!  Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Detta får ni inte glömma, skriver Petrus:
1. Om ”tusen år är som en dag” hände Golgatadramat i förrgår. Herren har inte vårt tidsmått Jesus seger på Golgata landar nu i våra liv.
2. Herren tröttnar inte på oss. Hans tålamod är större än vårt. Han längtar efter var och en av oss. Han väntar på att vi vänder oss helt om. Då hittar du den personliga kärleksrelationen - Läs Psaltaren 25:14. Han gör något bra av ditt liv!
3. Herrens dag kommer plötsligt. Vi väntar världs-katastrof: Himmel och jord skall förgås. Men SE vad Herren GER! ”Nya himlar och ny jord”.
4. Herrens dag kan vi påskynda – hör hur änglarna varje dag ropar – ”närmare Gud till dig”. Say NO till det Onda. Say Yes till Jesus!

Vi bereder oss för Kristi HERR-lighets dag.
Läs dagens text - denna starka, rika och delvis svårsmälta text - från Matteus 25:31-46 i Bibel eller Psalmbok. Läs den gärna tillsammans med Sångpostillan årg 1 sid 456 och som också finns på ”nätet” – bibelskolan.com tryck här. Där kan du också lyssna till text, predikan och sång. Fyra överraskningar väntar:

 1. Kungen överraskar med sin ankomst i Matteus 25:31-33.
Kristi HERR-lighets dag börjar med en himmelsk och en jordisk invasion. En storsamling av alla änglar och alla folk. Det kryllar av får och getter och några som kallas ”Herrens minsta syskon”. En som kallas både Människoson och Kung sätter sig på en tron.
Jesus är Människosonen, den som kommer från Guds värld och som bl.a Daniel berättar om i kapitel 7. Han är en människas son, Marias son, som levde ibland oss. Han, som skall proklamera domen, är den som levt ibland oss. Man kan inte anklaga Jesus för att inte känna till hur det är att vara människa.
Nu skall den stora rättvisan skipas. Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat och lurat Guds människobarn, får sin dom. Ingen får behandla människor hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på.
Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Två grupper av människor kommer fram. Lika självklart som en herde skiljer får och getter åt kommer Kungen att skilja de två grupperna åt - en grupp till höger och en till vänster. Kungen överraskar båda grupperna.
 1. Kungen överraskar ”kom till mig-människorna”!
Läs i din Bibel Matteus 25:34-40.
Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse …
Nyckeln till hela denna text är de orden: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.
De tar emot Faderns välsignelse - det rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).  Ja, de har personlig relation med vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud, Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).
De tar emot Faderns välsignelse och ger den vidare. Kristi kärlek driver dem. De kommer in i den stora GE-RÖRELSEN – ”ge åt andra vad du fått”. De hittar en ny livsstil: Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse (1 Petr. 3:9).     De förmedlar Faderns välsignelse till andra: de mättar de hungriga, klär de nakna, tröstar … De tänker inte på att det är något märkligt de gör. De har tappat bort intresset omkring sitt eget stora, stackars, tröttsamma jag. De stora stunderna var inte då ”ärat mitt namn flög över jorden”. Det var de gånger, då de fick se hur någon liten, sårad, trött, förtryckt medmänniska kunde resa på sig och ana Faderns välsignelse och Faderns kärlek.
  Människosonen som sitter på härlighetens tron förvånar dem med att sägaKom, ni som har fått min faders välsignelse. Av Herrens minsta syskon har de fått ta emot Faderns välsignelse dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

 1. Kungen överraskar ”gå bort från mig-människorna”.
Läs i din Bibel Matteus 25:41-44. Gör det!
Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar …
De människor Jesus har framför sig är alla Guds snillrika uppfinningar, skapade och ämnade att få leva ett rikt liv i det rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). De fick höra budskapet: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet (Mark 1:15).
Eller fick de inte höra? Svek Kyrkan?
De vände ryggen åt allt detta. Framför dem väntade då mörka makter att ta hand om dem och de fick leva livat, i stället för leva LIVET! Det var roligt ett tag. Men sedan bara smuts och aska, tårar och leda …
Vad är den eviga elden? Är den Faderns kärlek, som vill brinna i mitt hjärta om jag tar emot den? Men som bränner och blir outhärdlig för den som inte tar emot den i hjärtats ”eldstad”. För den som inte älskar blir det direkta mötet med Guds kärlek ett helvete. Detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda (Joh 3:19). Men för den som lärt sig leva i och av Guds kärlek blir det himmel. 
Den eviga, förtärande elden var aldrig, aldrig ämnad åt någon människa. Den var ”beredd åt djävulen och hans änglar”! Guds sätt att göra upp med djävulskap och ondska. Men för dem som vill ta emot Guds kärlek blir det brinnande hjärtan, nytt liv, Guds barns glädjeupptäckt: Se vad Jesus gör för dig!

 1. Kungen överraskar ”gå ut till alla folk-människorna”.
Än räckes Guds frälsning! Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Till ELEVER! (Ordet elev betyder ”den som lyfts upp”, (jfr elevator = hiss). Evangeliet har en enorm lyftkraft. En Guds kraft till frälsning (Rom 1:16). Den får människor att resa sig upp! Ge en ny erfarenhet:
Brann inte våra hjärtan i oss 
när han talade med oss på vägen, 
när han öppnade Skrifterna för oss? 
(Luk 24:32):

Från hjärta till hjärta
Bengt Pleijel 91+
måndag 12 november 2018


Inför söndag före Domsöndagen

VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är temat för denna söndag före Domsöndagen. Nu är tiden inne att VAKA och VÄNTA! Ja, att vakna upp ur sömnen och väcka varandras förväntningar på Herren. Vad tror du Herren vill göra med oss och för oss? Kommer folk att se det och säga: Herren har gjort stora ting med dem (Läs Psalt 126)?
Vi får tre texter att fördjupa oss i:
SEFANJA 3:8-13. Hälsokontroll – hur står det till med OSS?
UPPENBARELSEBOKEN 3:10-13. Vad säger Anden till vår församling?
MATTEUS 25:1-13. Bröllop och fest. Herren öppnar en port. Och stänger den!

 1. Hälsokontroll – hur står det till med OSS?
Läs Sefanja 3:8-13 i din Bibel eller psalmbok.
Vänta på mig, säger Herren.
Herren sa det på Sefanjas tid. De fick hälsokontroll. Också då var det kriser, krascher och förtryck från mörka makter. Också då vände man ryggen åt Herren och varken politiker, präster eller profeter kunde lösa låsningarna.
Men Herren sa: Vänta på mig …
Herren säger samma nu till oss. Lyssna: Vänta på mig, säger Herren. Vakna och vänta! Många går i sömnen! Många satsar bara på sig själv.
”Om bara alla va' som jag då skulle allt va bra.
Men ingen är som jag och ingenting är bra!”
Många traskar vidare och ser inte att de går mot ”rutinens brant”. Men folk där nere ”i ruinens brant” överraskas. Är man längst ner ser man upp. Och uppåt! Och då … Du häpnar! Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt –vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:5-7).
   När vi tar fram vår synd, vår smärta, våra inre sår, vår nöd och våra bekym­mer inför Jesus, då går han in i allt detta. Han tar vår nöd in i sig. Dem känner jag, säger Jesus, om dem som kommer så till honom.

  Både HERREN och Sefanja vill hjälpa oss klara framtiden. De gör oss
uppmärksamma på tre dagar:
 1. VREDENS DAG
Guds vrede – är kärlekens upprördhet över hur vi hoppar över kärlekens bud som Kärlekens Gud gett oss som skyddsräcke för vårt ömtåliga liv. Gud reagerar precis som vi reagerar över falskhet, bluff, förtryck och korruption. Gud reagerar med glödande harm och lidelsens eld. Men fortsätt att vänta på Herren. Det är inte slut då vi tar slut! Herren har recept på läkedom. Det gör ont, men cancern måste opereras för att livet skall räddas.
 1. FRÄLSNINGENS DAG –
Sefanja skriver:
Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte behöva skämmas för alla överträdelser du begått mot mig, för då ska jag rensa bort ur dig dem som stoltserar i högmod hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg.
La du märke till, vad Herren vill göra med dig. Nytt liv! Ett liv med mening i!
Människor undrar – vad har hänt med dem???
 1. DAGEN IDAG –
Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och har sin tillflykt i Herrens namn. De som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn, och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem.
På andra sidan kriser och krascher och smärtsamma erfarenheter av egen och andras uselhet, falskhet och förljugenhet kommer ”förnyelsens dag”. Då irrar du inte längre runt i egovalsen ”så går vi runt kring vårt egna jag … ”. Du är svag men har lärt känna en som är stark. Du hittar en tillflykt i Herren. Tillflykt heter på franska refuge. Mitt i bruset av jäkt och stress och buller hittar du viloplatsen. Min starka klippa, min tillflykt är hos Gud (Psalt 62:8). Du kan hitta den dagen IDAG!
Bibelns ”allra mittersta vers” är Psaltaren 118:8. Före Psaltaren 118 finns 594 kapitel. Efter Psaltaren 118 finns 594 kapitel. 594+594 = 1188 - I Psaltaren 118:8 står det
Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor.

 1. Vad säger Anden till vår församling? Hur står det till?
Läs Uppenbarelseboken 3:10-13
I Uppenbarelseboken kap 2 och 3 får sju församlingar brev. Avsändaren är Jesus. Alla får uppmaningen du som har öron hör vad Anden säger till församlingarna. Fem får kritik, två får beröm. Men alla får recept på hur de skall komma vidare och hur allt kan bli bättre.
Idag besöker vi Filadelfia. Namnet betyder ”syskonkärlek”. Brevet står i Upp. 3:7-13. Men evangelieboken citerar från vers 10.
Den egna kraften är liten i församlingen. Men de är förankrade i Ordet. De uppmanas att fortsätta att hålla fast vid Ordet. Håll fast vi det du har så att ingen tar din krona. När de (vi) håller fast vid Ordet håller Herren fast vid dem (oss) och skall rädda dem (oss) ur prövningens stund, som skall komma över hela världen. De och du kan bli pelare, som får vara med om att bära upp andra.
Ja, mycket mer skall hända. Du som har öron hör vad Anden säger!
Den som har öron(står det i Bibel 1917)… har du öron? Du ser dem inte. Men badrummets vackra porträtt av dig visar att du har. Men vad använder du dem till? Hör du bara kritik och usch och ack om din församling? Det finns ett bättre recept - läs Psaltaren 25:14-15. Där startar förnyelsen!

 1. Bröllop och fest. Herren öppnar en port. Och stänger den!
Läs Matteus 25:1-13
Denna text rekommenderar jag dig att först läsa med eftertanke. Gärna tillsammans med den guide som finns i boken Sångpostillan årg 1 sid 449 och som också finns på ”nätet” – bibelskolan.com tryck här. Där kan du också lyssna till Annika som läser text, till Bodil, som hjälper oss sjunga dagens sång och till Gubbe 91+ som predikar.
Texten berättar om vad som händer ”på andra sidan”. Där väntar bröllop, fest, änglasång och jubel. Jesus har ”öppnat pärleporten så att jag kan komma in, genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin” (Sv Ps 235).
Men !!! Men !!! Men !!!
Jesus gör något och säger något som skakar oss. Han inte bara öppnar porten. Han stänger den också. Några ”eftersläntare” kommer inte in. Det finns tydligen ett ”för sent”! Jag känner er inte …
Är det så att när kärleken är varm, kan den också varna. Det är kärlekslöst att säga att ”allt står väl till” när allt inte står väl till. Kan du höra hur Jesu ord idag vibrerar av smärta? Eftersom Jesus älskar oss så mycket måste han säga det. Han säger det NU. För att slippa säga det SEDAN. Han vill att vi skall leva Livet NU.
Jesus berättar om tio flickor som, väntar på brudgummen. Alla har lampor med sig. Alla blir dåsiga. Alla somnar. Alla tio vaknar då brudgummen kommer.   Men det fanns också stora olikheter. Fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Att de var oförståndiga betyder inte, att de var dåliga flickor. De var tanklösa. De hade glömt olja i tanken.
Kan detta vara sagt till oss? Nöjer vi oss med den yttre apparaten; att ha kristna värderingar, att betala kyrkoskatt, men saknar inre liv? Bibeln talar om brinnande kristna. Herren behöver dem. Det är så många som fryser omkring oss. Det är så många som famlar och ramlar i mörkret. Vi behöver ta emot ljuset, värmen och livet från Jesus, så att vi har något att hjälpa människor med. 
Jesus säger i dagens text:Jag känner er inte. Vad menar han? Vi har många bekanta omkring oss. Vi vet hur de ser ut och vad de heter och har sett deras nya skrytbil. Men känner vi dem? Egentligen känner vi bara dem som vi fått dela en nöd med.
Ordet ”känna” är ett starkt ord. Adam kände sin hustru (1 Mos 4:1). En intim kärleksberöring. De gode Herden känner sina får och de känner honom. Jesus känner bara dem som han får umgås förtroligt med, som han fått dela deras nöd med och som han fått vara frälsare för. Dem som givit honom sina nederlag, sina synder och misslyckanden. (Jfr Matteus 7:22-23, se min bok ”De himmelrika” sid 116. Bibelskolan.com tryck här).
Jesus vill något mer med våra liv. Kristendom är inte religion. Det är RELATION! (Psalt 25:14-15). Jesus står alldeles bakom dig och väntar på att få göra något spännande och friskt i ditt liv. Därför VÄND 0M! Där står din bäste vän! Du hör vad han säger: ”Gå in genom den trånga porten” (Matt 7:13).
Han har en port. Och den är öppen. ”Står öppen ock för mig” (Sv Ps 223). Men den är inte bred. Den är inte triumfbågen där Hans Majestät JAG skrider fram. Du ser inga pärlor. Dem ser du först ”på andra sidan” då det himmelska ljuset får pärlorna att glittra. Det finns en port. Den är öppen. Men trång. Varför?
Porten öppen står för dig. Du kommer in. Men inte ditt bagage! Skryt, skräp, medaljer, aktieportföljer, högmod, jämförelse, avund, förakt, obekända synder, allt det fastnar i säkerhetskontrollen. Lämna stöddighet och syndighet. Att ta med dem in i Guds rike vore att förvandla himlen till ”ett rent helvete”.
Ditt stora JAG fastnar i den trånga porten. Men ”lilla jag” slinker in. Vänd om och bli som barn, säger Jesus. Porten är BEFRIELSENS PORT! Bara barn kommer in i Jesu rike, små barn och gamla, lintottiga och svartskalliga. Men bara barn … och tillsammans hittar de det som får dem att dansa och sjunga med Paulus i Rom 14:17
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande

Och därför ni alla tanklösa töser och gossar, gummor och gubbar:
Glöm inte att tanka Jesu tankar!
Bengt Pleijel 91+
måndag 5 november 2018


Inför tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet

DEN YTTERSTA TIDEN
kommer på söndag! Det är söndagens tema. Denna värld har sin början. Den kommer att få sitt slut. Vi börjar ana att det skall bli så. Utan bra klimat ingen mat. Utan EL går allting fel. Vi förorenar och fördärvar. Förstör luft och smutsar vatten. Det sista programmet för Fråga Lund i år skrämde upp oss. ”Tänk om en asteroid, 10 km stor, far emot oss med en fart av 30 km i sekunden och med en sprängkraft av 7 miljoner Hiroshiabomber”, sa Gabriella. Ingen munter tanke! Men det händer så sällan. Vart hundra miljonte år. Men alla applåderade och många glada skratt hördes.
Vad säger Jesus om detta? Vad får Jesu vänner för råd?
Jesus kommer i dagens texter med tankar som kan verka skrämmande. De talar om stridslarm och krig, om svält och jordbävningar, om hat och motstånd, om bedragare och kalla hjärtan. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Här skall inte lämnas sten på sten. ”Hela rasket ska rivas”. Vi suckar.
Men det är inte bara vi som suckar. Vi vet ju att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas (Läs Rom 8:18-22). Men där människor ser all framtid i svart, får Jesu vänner se något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger i dagens evangelium att det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13).

Låt oss lyssna till dagens texter.
 1. Bered dig att möta din Gud! Läs Amos 4:12-13
Så bered dig att möta din Gud, Israel. För se, han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människan, han som gör gryningen till mörker och går fram över jordens höjder – Herren Gud Sebaot är hans namn.

Bered dig att möta din Gud. Känner du honom? Det är Fader vår i himlen. Amos säger att han förkunnar sina tankar för människan, Herren vet vilka tankar han har. Han råder över berg och vindar, över mörker och ljus. Och han vill att du skall få veta vad han tänker. Lägg märke till att det finns vissa villkor för att du ska finna hans tankar:
 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren (Jeremia 29:11-14).
På söndag är det FARS DAG! Bered dig att möta FAR då. Det händer i mässan. Fader vår som är himmelen låter oss få höra pulsslagen från Fars hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG! Himmelen landar!
En del människor har svårt med ordet ”fader”, därför att deras egen pappa och starka män har skymt Fadern. Om pappa var sträng och hård tänker man sig Gud sådan. Om pappa var frånvarande, sällan brydde sig om sina barn, kan man tro att Gud är en som inte bryr sig. ”Vem är det som går och går och alltid kommer till dörren? Svar: Pappa!” Precis som pappa, är Gud opålitlig och nyckfull. Ja, så kan man tänka om Gud om man vänder ryggen till honom.
Men om du vänder om ser du honom. Du lär känna honom. Han är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  (2 Kor 1:3). Från Fadern har allt som kallas far i himlen och på jorden sitt namn (Läs Ef 3:14-21). Gud är den ”egentlige fadern”. Och alla andra som kallas fader har detta namn efter honom, inte tvärtom. När fäder vänder om kan kontakten med Gud göra fäder färgstarka.
I nästa text hjälper Johannes oss att upptäcka Far!

 1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Läs första Johannesbrevet 2:28-3:3
Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.  Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

Förbli i honom! I hans kraftfält. I hans kärlek. Förbli där, som grenen förblir i vinträdet. Där blommar du och bär frukt. Du får något gott från Jesus att bjuda på. Förbli i honom. Och gläd er i Herren alltid. Varje tid. Varje nu. Just nu! Du dras in i DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN. Sköt dig själv och sköt varandra!
Bered dig att möta honom. Vi lever nu mellan Jesu första och hans andra ankomst. Första gången kom han för att borttaga synderna och ge oss nytt liv. Andra gången för att borttaga benådade syndare från jorden och ta hem dem till sitt rike. Hans rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Vi får redan nu häpna och förundras och säga med den gamle Johannes (omkring 91 år):
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!

Det är Fadern, vår Herre Jesu Kristi Fader, som bevisat den. Vi får kallas Guds barn. I det uttrycket ligger en ocean av nåd - Guds barn! Här hittar vi vårt verkliga värde. Vi är den himmelske Konungens barn. Prinsar och prinsessor av Himmelriket! Något större går det inte att bli. Upptäck evangeliets lyftkraft!
MEN! När vårt förhållande till Fadern ändras, så ändras människors attityd mot oss. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Världen begriper sig inte på den som tror på Jesus. De fattar ingenting av vad som hänt. ”O liv som blev tänt i kristtrognas bröst dig har världen ej känt (Sv Ps 258:1). Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud (Kol 3:3). Om du förblir i honom får du veta vad du skall bli!
Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

 1. Jesu framtidsråd. Läs Matteus 24:3-14 i din Bibel eller psalmbok
Vad är det som händer? Jesu vänner undrar och frågar ”när och hur och varför”?
Den nuvarande skapelsen har drabbats av en grundskada. Den är dömd att ge plats för något nytt. Vi lever i en fallen värld och mänskligheten är inte i stånd att  lösa sina egna problem. Syndernas sopberg sväller och luktar … Man har avskedat världens störste sophämtare. Ni vet, han som kan ta bort synder ...
Men det vi får är tre framtidsråd:

 1. Se till att ingen bedrar er!
Gå inte på vad som helst. Pröva budskap du får höra. Bedragare drar dig bort från Herren. Be om klarsynthet. ”Öppnade ögon, Herre mig giv”! Läs Ef 1:17 ff - det finns så mycket mer att upptäcka.

 1. Se till att ni inte skall bli skrämda!
Mose tröstade uppskrämda landsmän på Sinai berg. Frukta Herren så behöver ni inte bli rädda (2 Mos 20:18-21). Dina rädslor för människor och makter försvinner när du får en stor fruktan för Gud. Du blir mer beroende av vad Gud säger än vad människor säger. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Att frukta och älska Gud är att räkna med Gud, vara beroende av Gud, söka sig till honom. Leva inför honom. Umgås med honom. Av honom tar jag emot Livet och inför honom har jag ansvar för det. Det han vill är att alla människor ska bli frälsta och hitta sitt hemland i himlen. Därför …

 1. Se till att förkunna evangelium!
Jesus säger: detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
   Förkunna först för ditt eget hjärta. Det som består då allting förgår är GUDS ORD. Himmel och jord ska förgå men mina ord skall inte förgå. Har du hans ord i hjärtat (by heart) har du himmelen där redan nu. Där människor ser all framtid i svart, ser och hör Guds folk något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Inte dödsrosslingar. Jesus säger: Det är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13). Berätta detta …
O högsta tröst i all vår nöd, 
tag bort vår fruktan, var vårt stöd.
Hjälp oss i vår svaghet att bedja vaka, 
nu och i den stund när vi den bittra död skall smaka.
O GUD, FÖRBARMA DIG
(Sv Ps 362:4).

Den 24 (25) söndagen efter Trefaldighet har bara en årgång. Predikan finns i boken SÅNGPOSTILLAN ÅRG 3 sid 461. På bibelskolan.com samma predikan i alla årgångarna. Årgång 1 tryck här.

Låt oss bereda oss att möta vår FAR!
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut