måndag 19 juni 2017HIMMELSKT SOMMARGODIS

Till
alla snälla, stygga, dumma, besvärliga, söta barn i alla åldrar + DIG och alla andra KÄRA SOMMARGÄSTER!

Himmelskt söndagsgodis går nu in i en skapande paus! Dvs laddar upp för skapande av himmelska kraftöverraskningar för kommande höst. Om Gud vill, datorn inte gått sönder och om än klappar hjärtat med friska slag, blir det åter leverans av Himmelskt söndagsgodis i augusti. Jag kommer i sommar att ta kontakt med en gammal vän, som jag inte träffat sedan min pension 1992: C Mæster. Vi kommer att lösa livets gåtor tillsammans. Resultat av dessa begrundningar kommer senare.
Hoppas att du också får en fin, frisk och rik sommar!

Men vad gör du om det blixtrar och åskar och regnets kalla, friska skurar susar och du småfryser och uschar dig? Två förslag:

1. DÅ BRISTER SJÄLEN UT I LOVSÅNGSLJUD,
O STORE GUD , O STORE GUD! se Sv Ps 11:2.
Om vi inte får vatten från ovan, får vi inte vatten från nedan.
Och du får inget morgonkaffe.

2. DÅ ÖPPNAR DU SJÄLEN FÖR HIMMELSKT SOMMARGODIS!!!
Om vi inte får levande vatten för själen, sprider vi ökentorkans suckiga tråkighet till alla. Men om du vrider på kranen till strömmar av levande vatten och bälgar i dig VATTEN FRÅN OVAN, och låter själen smaka på HIMMELSKT SOMMARGODIS, då kan det hända att folk häpnar, undrar ”Vad har hänt med den? Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har de sett för att få sånt ljus?”

Men vad gör du om solen skiner, vattnet friskar, och vinden smeker kinden?
Då gäller samma förslag som ovan: Själen brister och själen öppnar sig!

Nu får du förslag på var du kan hitta detta friska och spännande liv. Varje söndag som kommer förmedlar HIMMELSKT SOMMARGODIS om detta. Jag hänvisar till några KÄLLOR, där du kan ösa upp friskhet och vita miner och till några SKATTKAMRAR, där du kan gå in och hitta skatter som gör dig så himla glad. Jag pekar var du kan GRÄVA!
Jag hänvisar till bibelskolan.com - här förkortad till BSC
Jag hänvisar till SÅNGPOSTILLAN, ÅRGÅNG 3 – här förkortad till SP3

Du vet väl om att man kan följa bibelskolan.com på mobilen via mobilens webbläsare.
 Då har du BSC och SP3 som i en liten ask. Och du kan ta fram den och läsa den var som helst och när som helst. Om du inte vet hur man hittar den, fråga någon som vet, t.ex en femteklassare, de är så smarta…

Sommaren börjar den 23 juni med

MIDSOMMARAFTON.
Då reser vi Midsommarstång, luktar på blommor och slår runt med sju vackra flickor. Min nuvarande flickvän – fröken Rulla Thor – tycker jag är för gammal (och för klumpig) för sådant nöjesliv. Jag får leta upp min korkek, lukta på blommor och trona på minnen då från Åh-stora dar, då vi reste stången på gamla fotbollsplan. Det var på den tiden då pojkar och flickor var artiga mot varandra – ”nig du så bockar jag” – och vi förstummades av varandras skönhet – ”jag kan inte säga hur vacker du är”. Och vi sjöng ”små konfirmanderna, små konfirmanderna är lustiga att se, ej öron, ej öron men munnar hava de – bla, bla. bla…” Ja, det var då det. Men nu är det nu.
Jag hör hur sommarvinden susar en sång om

HIMMELSKT SOMMARGODIS
som delas ut gratis under sex helgdagar framåt, till dem som vill gräva fram skatter i dagens texter.

24 Juni - Midsommardagen – SKAPELSEN 1 Mos 9:8-17 - När Gud ser regnbågens färger tänker han på sitt förbund med dig? Vad tänker du på?
Kol 1:21-23 - Det kan bli något riktigt av dig, påstår Paulus.
Mark 6:30-44 – Vi får några semesterdagar med Jesus. Vad händer?
Hjälp till svar, se SP3 sid 497, och BSC tryck här

25 Juni - Den helige Johannes Döparens dag - DEN HÖGSTES PROFET
Jes 42: 5-9 - Gud tar dig vid handen, står det. Då händer det mycket med dig! Vad då?
Apg 10:37-38 - Här får du veta varför det hände så mycket gott genom Jesus.
Lukas 1:67-80 - Du får lyssna till en andefylld predikan. SP3 sid 504, BSC här

2 Juli - Tredje söndagen efter Trefaldighet - FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
Jes 66:12-14 - Jesaja berättar hur vi kan få tröst, glädje, nytt liv , friskhet och blir gungade på knäet.
1 Petr 5:5-11 - Det finns hjälp att få när det bli jobbigt.
Se Oaser i öknen, BSC tryck här.
Luk 15:11-32 ­- en far har två älsklingsbarn … en av dem är du! SP3 sid 299, BSC tryck här.

9 Juli - Fjärde söndagen efter Trefaldighet – ATT INTE DÖMA
Hes 18:30-32 - Hesekiel rekommenderar U-sväng som lösning på våra problem.
Gal:6-1-7 - ger recept på hur vi ska behandla vän ”som ramlat dit”.
Luk 6:36-42 - Domstol blir dumstol om du sätter dig på den.
Fadern lär dig att ha hjärta för de arma.
SP3 sid 315, BSC tryck här


12-15 juli, OASMÖTE I UMEÅ, 
"Här är jag - sänd mig!"
Info hittar du här.

16 Juli – Femte söndagen efter Trefaldighet, Apostladagen - SÄND MIG
Jeremia 1:4-10 - Herren letar efter redskap att sända.
Säg inte: Jag är för ung, för gammal, för dum …
Han BERÖR DIG – BEFALLER DIG – BEGÅVAR DIG.
Du säger: SÄND MIG.
Rom 16:1-7 - Paulus berättar om sina MED- och BED-arbetare. Han ber för dem, bär dem i sitt hjärta …
Markus 3:7-19– Massmöte – Kraftgärningar - Reaktioner. Apostlar utnämns.
De lär oss gå på fyra B:n. SP3 sid 323, BSC tryck här.


23 Juli - Sjätte söndagen efter Trefaldighet – EFTERFÖLJELSE
1 Kung 19:19-21 – Elia kastar mantel på Elisha,
som kallas att bli Elias efterföljare som profet.
Elisha följer, men först sedan han varit på pappas begravning
1 Kor 9:19-26 - fri och oberoende av alla för att åtminstone rädda några...
Luk 9:51-62 - Motstånd, kamp, besvikelser, bomb ifrån himlen, förbud.
????? rätas ut i SP3 sid 333, och BSC tryck här25- 29 juli, 
OASMÖTE I VARBERG, 
”När allt hopp var ute hoppades de ändå och trodde”
Info hittar du här.

30 juli – Kristi förklarings dag – JESUS FÖRHERRLIGAD

2 Mos 40:34-38 - Moln och eld och HERRENS HÄRLIGHET
Upp 1:9-18 – Hänryckning på Herrens dag – sju församlingar DÅ berörs. Och vår församling NU(?).
Lukas 9:28-36 - När Jesus blir förherrligad är det bra att vi är med.
SP3 sid 339, BSC tryck här.

När den blomstertid nu kommer, kan det hända att du träffar på många människoblommor som slokar och känner sig vissna.
Om du inte klarar av att trösta och muntra kan du be Sv Ps 199:4

O Jesu, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta, som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. 

Med önskan om god sommar
med måne och sol,
vatten och vind,
blommor och barn och
HIMMELSKT SOMMARGODIS!


Bengt Pleijel 90+tisdag 13 juni 2017Inför första söndagen efter Trefaldighet – DOPETS SÖNDAG.

GLAD JAG STÄDSE VILL BEKÄNNA
JAG ÄR DÖPT …

Så sjöng Johan Alfred för oss år 1910 (J.A. Eklund, biskop i Karlstad, Sv Ps 69:1). Är du nyfiken på hur en biskop kan bli så glad, häng med på denna söndags upptäcktsvandring i dopglädjen.
   Den startar som en kärleksrörelse mot dig redan i tidernas begynnelse. Ditt dops Gud var engagerad i dig redan då. Förr än världens grund var lagd har han utvalt oss, påstår Paulus i Ef 1:4. Ja, det är mycket som händer då …
   FADERN är där. Han talar skaparord. Världen springer fram ur Guds skaparhand. Varde ljus!
   SONEN är med . Fadern talar i begynnelsen. Det kan också översättas ”i Begynnaren”. Genom honom har allt blivit till (Joh 1:3, Kol 1:16, Hebr 1:2).
   ANDEN är också med. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2). Här skildras urtidskaos - ”öde, tom, mörker, djupet”. Kaos är det oordnade, det livshindrande, virrvarret, oredan. Men över urtidskaos svävar Guds Ande. Motsats till kaos är kosmos. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. Där Guds Ande är, blir det ordning och reda i världen. Det är Anden som gör levande (Joh 6:63).
   Men också över nutidskaos svävar Guds Ande. Är det inte kusliga kaosmakter vi upplever i dessa dagar? Vi undrar: Vad är det som håller på att ske? Riken mot riken, krig och kriser, bomber och granater, hot och hat, oordning och oreda. Våra duktiga politiker står villrådiga. Våra fina ungdomar fular ned sig. Kyrkans folk i Lagomicea har somnat. Hela världen skakas av våldsamma skakningar. Plötsligt vaknar alla yrvaket upp.. Vad händer? Hur kan det finnas en kärleksfull gud….? Det drar åt helvete med oss…

Från Nicaea hör vi en sång, en hoppets sång i nicenska trosbekännelsen. En motrörelse är på väg:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse
Här är motrörelsen som sätter stopp för SYNDERNAS FÖRFÖRELSE, SYNDERNAS FÖRNEDRING, SYNDERNAS FÖRTVIVLAN …
   Ingen tycker om att höra om synd. Men alla älskar att tala om den – om andras synder. Media rapporterar varje dag om syndare som syndar och får många att gråta. Genom våra synder går det sönder för oss. Synden smittar som obola genom beröring. Dödlig smitta – vi förlorar livsglädjen. Synden skadar och dödar barn och efterkommande som kärnkraftsavfall, om man inte får bort den och förvarar den. Synden binder och förblindar och låser och fångar oss och förslavar oss. ”Jag kan inte fatta att jag har blivit sån här!” Jag arma människa!
   Denna söndag berättar om motrörelsen – ett enda dop till syndernas förlåtelse. Där finns Livet. Ty där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet. Media meddelar hur dåligt det är. Kyrkans uppgift är att tala om hur bra det kan bli.
   Vi kan lära oss mycket om detta genom denna söndags texter och genom de människor vi träffar och umgås med där.

1. Vi träffar hedersmannen Noa i första Moseboken 7:11-23.
   Vi finner Noa idag i en märklig husbåt, som han själv snickrat ihop - 150 m lång, 25 m bred och 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Överst finns en öppning för ljuset. Noa sitter där med sin familj, åtta personer. Från andra utrymmen hör vi ett väldigt bräkande och kacklande och muande från en massa djur som han tagit med sig. Utanför tjuter stormar. Skyfall skvalar. Regn piskar. Båten gungar och kränger. Men familjen tycks ta det lugnt och må bra. Vad är det som händer? Och varför?
   Det har hänt något förfärligt med den vackra och ljuvliga värld Gud skapat. 1 Mos 6:5-6 berättar:
Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.
   Ondskan börjar i människors hjärtan (Jfr Matt 15:19). Det gör ont i Guds hjärta, när han ser hur mycket ont människorna tänker ut i sina hjärtan. Han låter världen dränkas i ett väldigt reningsbad. Men allt är inte slut då. Världen får en nystart. Gud har barmhärtighet – hjärta för de arma.
   När Petrus läser detta ser han en förebild för oss i dopet. Ty på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet (Läs 1 Petrus 3:18-22). Det finns en livbåt också för oss. Livbåten heter I KRISTUS. Paulus uttrycker det så här: Vi har döpts in i Kristus ... för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet (Rom 6:3-4). Dopet räddar…
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

2. Vi umgås med en etiopisk finansminister i Apostlagärningarna 8:26-39.
   Diakonen Filippos och vi träffar nu finansministern från Etiopien. Han sitter och läser i en bok - inte taxeringskalendern utan profeten Jesajas bok. Han läser om lammet som förs bort till att slaktas. Den helige Ande ger Filippos tanken att inleda ett samtal med mannen. Han frågar: Förstår du vad du läser? Vi dras in i samtalet. Anden är med. Bibelordet som ligger där stumt, tyst, obegripligt, får plötsligt liv. Vi dras in i Golgatadramat. Jesus kallar detta drama för ett dop – Jag måste genomgå ett dop… (Luk 12:50). Vi sjunger om det i Sv ps 378:4

Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad…

Vårt dop blir en nystart därför att vi där möter och förenas med Lammet som tar bort synder och ger nytt liv. Genom dopet är vi inkopplade på Golgata. Där finns el-kraft att tillgå och levande vatten att dricka. Att leva i sitt dop är att dagligen vrida på strömbrytaren - den himmelska kontakten - för att få värme och ljus, och dagligen vrida på vattenkranen för att syndens smuts skall renas och törst släckas. Dopet en daglig nystart! Därför sjunger vi glädjesången från Nicaea:
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse 

3. Vi undervisas av vägarbetaren Johannes i Matteus 3:11-12
   Vi möter den kärve Johannes, han som banar en väg i vår öken så att vi hittar fram till Jesus. Han berättar för oss att det är skillnad mellan det dop han själv döper med och det dop Jesus döper oss med. Johannes döper för att vi ska få göra en U-sväng, en helt-om-marsch. Jesus döper i helig Ande och eld. Elden skall förtära skräpet i våra liv. Anden skall fylla oss med kärlek, inre drivkraft, glädje.
   Han har kastskoveln i handen, och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Säden måste tröskas. Agnarna måste skiljas från vetet. Vad är agnarna i våra liv? Det är det ytliga, allt det vi klär ut oss i, våra fikonlöv, vårt hyckleri, det oärliga, det vi smusslat med. Innanför agnarna finns säden, det friska livet. För att agnarna ska komma bort måste de först skakas loss. Skakningarna i våra liv kan bli något gott. Agnarna samlas sedan upp och kastas i elden.
   Det är inte vi som ska kastas i elden. Bara agnarna. Men om vi vill ha kvar agnarna, det ytliga och smutsiga i våra liv, får vi brännskador, när elden börjar brinna i agnarna. Men efter detta eldsprov kommer den helige Ande som strömmar av levande vatten, med en ny friskhet, en ny glädje, en ny kraft. Johannes Döparen säger att det är två ting Jesus gör: 1) han tar bort synder 2) han döper i helig Ande (Joh 1:29 och 33, Fb).
Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse.

En som blev glad över sitt dop var biskop J.A. Eklund. J.A. sa JA när man frågade honom: ”Vill du förbli i denna tro och visa den i kärlek till Gud och dina medmänniskor?” Ja, sa han, jag städse vill bekänna, jag är döpt… Vad svarar du?

Vill du bli ”dopglädjeupptäckare”?
Häng då med i dessa vandringar om dopet i bibelskolan.com

1. Sångpostillan årg 3, Första söndagen efter Trefaldighet, tryck här. Boken sid 286

2. Vattenstämpelns hemlighet – en bok om dopet. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 5. Tryck här

3. Oaser i öknen – Petrus första brev. Se Bengts återvändsgränd, adresslista 7, Tjugoåttonde oasen, kap 3:21.22 ”där vi lär oss leva i dopet”.Tryck här

4. Nyfikenvandring 52, Kyrkans folk lever i dopet. Tryck här

5. ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, en vandring genom Romarbrevet. Finns nu på bibelskolan. Tryck här. Kapitel 6 handlar om dopet.

I gemensam glädje
Bengt Pleijel 90+måndag 5 juni 2017


Inför heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen

Ett brus av glädje, en lovsång från både änglar och människor når oss idag på Heliga Trefaldighets dag. Vi dras in i kören av ”änglar i mångtusental och en festgemenskap och församling av förstfödda” (Hebr12:22-23). Vi stämmer in i deras tillbedjan och sjunger med i sången till

GUD – FADER, SON OCH HELIG ANDE

Många psalmer och hymner och andliga sånger sjunger och spelar i mångas hjärtan på det temat till Herrens ära (se Ef 5:18). På denna söndag - som också har namnet MISSIONSDAGEN – sänder vi ut en lovsångssmitta till folk som vandrar i mörker, i en trött och ledsen värld:

Helga Treenighet, som ej av skiften vet, eviga ljus,
bjud genom vågors svall, starkt som basuners skall, 
vida kring världen all ditt ”Varde ljus!”

Men hur rätar vi krokiga tankar om ”tre i en och en i tre”? (Sv Ps 338:1).
   Jag fick svar på den frågan av en god vän, som i alla år stått mig mycket nära. Han läste upp för mig vad han skrivit i en bok som heter Innersidan: 


   "Läran om Guds treenighet är inte till för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan … vi kan aldrig på mänskligt språk helt uttrycka vad Gud är. Vårt språk är för fattigt och vår hjärna är för liten och Gud är för stor. Guds treenighet är ett mysterium – en hemlighet. Vi kan aldrig förstå det helt. Så om du inte begriper så mycket av detta så har du begripit något mycket väsentligt. Men det man inte begriper med sin hjärna kan man begripa med sitt hjärta. Det gjorde de första kristna.
   När man i den första kristna kyrkan frågade: 'Är det en Gud eller tre gudar vi tror på?' fick man till svar: FADERN har två händer. SONEN och DEN HELIGE ANDE. Fadern sträcker ned dessa händer mot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss in i sin fadersfamn."

Denna tanke om Fadern som med sina två händer, Sonen och den helige Ande, kan man få från Mose som skrivit ett SMS till oss om detta. (SMS= Som Mose Säger): En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (1 Mos 33:27). En tillflykt, på franska refug, ett kärleksmöte mitt i all stress och vardagsröra. Där prövar vi receptet på ordet BEGRIPA: BE och du blir GRIPEN.
   Nu går vi in i dagens texter på upptäcktsfärd i detta ämne. Läs texterna i din Bibel.

1. Första Moseboken 18:1-8 – men läs gärna hela kapitlet – berättar om hur den TREENIGE möter oss i en festmåltid.
   Abraham har tagit en siesta i Mamres terebintlund. Det är den hetaste timmen på dagen. Plötsligt dyker tre män upp. Abraham vaknar upp ur middagsslummern, tar emot dem, ber dem stanna på en måltid. Han engagerar en tjänare att slakta gödkalv och grilla den. Fru Sara får baka bröd av tre seamått fint mjöl (36 liter!). Sara är nittio år (nittiåringar är ofta piggt folk). Själv letar Abraham rätt på gräddmjölk att dricka.
   Dagens text slutar med vers 8. I fortsättningen får vi höra ett intressant samtal. De tre männen talar om för Abraham att Sara ska få barn. Den gamla damen skall föda en son. Sara som hörde det, bara log. Strunt-prat! Herren hörde det och sa: Skulle något vara omöjligt för HERREN?
   När man i kyrkan har läst denna text har man hört ett budskap om Treenigheten. I vers 2 är de tre. I vers 13 är de en. En av de mest berömda ryska ikonmålarna, Andrej Rubljov, gjorde på 1400-talet en ikon av denna händelse och kallade den ”Den gammaltestamentliga Treenigheten" (googla på Andrej Rubljov om du vill se).
   HERREN – den Treenige - möter också oss. Kanske på den hetaste timmen på dagen, då det går varmgång på ”hjärnkontoret” och vi är som mest trötta, uppgivna och suckiga. Vid detta möte kan framtiden få ett ansikte. Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot oss, ser oss och vi ser honom. Vi anar och förstår detta: Skulle något vara omöjligt för HERREN! I en festmåltid av bröd och vin får vi ett budskap om LIV! Precis som Abraham fick.


2. Apostlagärningarna 4:5-12 – läs gärna hela kapitel 3 och 4 – berättar om modiga Petrus och Johannes då de ställs inför rätta.
   I föregående kapitel berättas om hur Petrus och Johannes botar en lam man i Jesu namn. Mannen får ”styrka i sina ben”. Han hoppar och prisar Gud. Och folket som ser detta reagerar. De fylls av ”förskräckelse och förundran”. De blir ”utom sig av häpnad”. Men många prisar Gud. Petrus tar då till orda, förklarar och berättar om Livets furste, Jesus, som gett honom full hälsa (läs om detta i Apg 3).
   Men där är några som inte blir så glada - Stora Rådets folk. De blir upprörda över att apostlarna undervisar folket. Folket dras till dem. Det blir massomvändelse. På Pingstdagen tre tusen, några dar senare fem tusen, som kommer till tro på Jesus (Apg 4:4). De låter fängsla Petrus och Johannes och de ställs inför rätta inför Stora Rådet, (ett dåtidens domkapitel). De frågar: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?” De vill undersöka vilka värderingar de har.
   Petrus svarar. Han fylls av den helige Ande och berättar om Jesus. Undret hade skett i hans namn. Denne man som ni föraktar och har korsfäst, har Gud uppväckt från döden. Och så säger han något som ger dem stora skälvan:

Hos ingen annan finns frälsningen,
och under himlen finns inget annat namn 
som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Detta ord kan än idag både förarga och skapa glädje.
   FÖRARGELSE: Hur ska det då gå med hottentotter bushmän och ateisten Jansson?
   GLÄDJE: Vi befrias från andras åsiktsförtryck. Slutar slitas mellan alla tokiga åsikter som finns. Det finns en väg till befrielse, förnyelse, upprättelse. "...den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son” (Sv Ps 303:1). Hittar man den dras man in i denna Missionsdagens kärleksrörelse som kan nå både hottentotter, bushmän och ateisten Jansson.
   Stora Rådets folk blir alldeles rådlösa. Petrus och Johannes står där. Trygga, frimodiga. Dessa två ”olärda män ur folket”, gör dem svarslösa. De överlägger med varandra. ”Vad ska vi göra med dessa människor?” De släpper dem, men ger dem talförbud.
   Men Petrus och Johannes svarar dem: Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kan du hålla tyst?

3. Johannes 11:18-27 – läs gärna hela kapitlet 11 - där vi möter HERREN vår Gud… Fadern, som ser ned så djupt.
   Det står så i dagens psaltarpsalm, Psalt 113. Hela Treenigheten är engagerad hos oss när vi läser dagens evangelium och upptäcker att vi finns där.
   Lasaros har dött. Stor sorg i Betania. Maria och Marta är uppgivna. Också vi kan ibland råka in i situationer då allting svartnar för ögonen och vi förtvivlar.
   Men då kan någonting hända! 

1. Vi möter Herren, vår Gud, vår käre himmelske Fader.
   Systrarna sänder bud till Jesus. Jesus dröjer i två dar att bege sig till Betania. Varför tar han inte taxi med en gång och skyndar dit? Svar: Jesus gör ingenting utan först ha kontakt med Fadern. Jesus ber.
   Jesus ser vår nöd och hjälpa kan. Han engagerar Fadern och hela den himmelska världen, i din problematik. Räddning är på väg! (se Joh 5:19-20, 14:10-11).
  Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt… Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:6-7).

2. Vi möter HERREN JESUS KRISTUS.
   Jesus kommer till Betania. Vi ser hans reaktion vid Lasaros grav... han gråter, han blir djupt rörd och skakad i sin ande (Joh 11:33). Jesus ser systrarnas nöd och hjälpa kan. Ett ord av makt från Jesus och Lasaros kommer ut ur graven. Jesus ser vår nöd och ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han älskar oss tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2) Ett ord av makt når oss och LIVET strömmar in i oss.

3. Vi möter den helige Ande, HERREN OCH LIVGIVAREN.
   Jesus säger till Maria och oss: Jag är uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Joh 11:25). Maria kan inte tro det. Luther kan inte tro det. Han säger ärligt: Jag kan inte tro… Vi har svårt att smälta vad Jesus säger. Men då kommer den helige Ande och ger mig tron. Jag vågar säga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).
   Du inbjudes nu till långsam vandring och djup begrundan av dessa himmelska hemligheter. Mötesplats: Sångpostillan, årg 3, sid 279. På bibelskolan tryck här. Läs Vandring 3 om Treenigheten, tryck här

Med många glada hälsningar från din guide i Sångpostillan och Himmelskt söndagsgodis

Bengt Pleijel 90+
Skriva ut