måndag 5 juni 2017


Inför heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen

Ett brus av glädje, en lovsång från både änglar och människor når oss idag på Heliga Trefaldighets dag. Vi dras in i kören av ”änglar i mångtusental och en festgemenskap och församling av förstfödda” (Hebr12:22-23). Vi stämmer in i deras tillbedjan och sjunger med i sången till

GUD – FADER, SON OCH HELIG ANDE

Många psalmer och hymner och andliga sånger sjunger och spelar i mångas hjärtan på det temat till Herrens ära (se Ef 5:18). På denna söndag - som också har namnet MISSIONSDAGEN – sänder vi ut en lovsångssmitta till folk som vandrar i mörker, i en trött och ledsen värld:

Helga Treenighet, som ej av skiften vet, eviga ljus,
bjud genom vågors svall, starkt som basuners skall, 
vida kring världen all ditt ”Varde ljus!”

Men hur rätar vi krokiga tankar om ”tre i en och en i tre”? (Sv Ps 338:1).
   Jag fick svar på den frågan av en god vän, som i alla år stått mig mycket nära. Han läste upp för mig vad han skrivit i en bok som heter Innersidan: 


   "Läran om Guds treenighet är inte till för att plåga våra hjärnor utan för att trösta våra hjärtan … vi kan aldrig på mänskligt språk helt uttrycka vad Gud är. Vårt språk är för fattigt och vår hjärna är för liten och Gud är för stor. Guds treenighet är ett mysterium – en hemlighet. Vi kan aldrig förstå det helt. Så om du inte begriper så mycket av detta så har du begripit något mycket väsentligt. Men det man inte begriper med sin hjärna kan man begripa med sitt hjärta. Det gjorde de första kristna.
   När man i den första kristna kyrkan frågade: 'Är det en Gud eller tre gudar vi tror på?' fick man till svar: FADERN har två händer. SONEN och DEN HELIGE ANDE. Fadern sträcker ned dessa händer mot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss in i sin fadersfamn."

Denna tanke om Fadern som med sina två händer, Sonen och den helige Ande, kan man få från Mose som skrivit ett SMS till oss om detta. (SMS= Som Mose Säger): En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (1 Mos 33:27). En tillflykt, på franska refug, ett kärleksmöte mitt i all stress och vardagsröra. Där prövar vi receptet på ordet BEGRIPA: BE och du blir GRIPEN.
   Nu går vi in i dagens texter på upptäcktsfärd i detta ämne. Läs texterna i din Bibel.

1. Första Moseboken 18:1-8 – men läs gärna hela kapitlet – berättar om hur den TREENIGE möter oss i en festmåltid.
   Abraham har tagit en siesta i Mamres terebintlund. Det är den hetaste timmen på dagen. Plötsligt dyker tre män upp. Abraham vaknar upp ur middagsslummern, tar emot dem, ber dem stanna på en måltid. Han engagerar en tjänare att slakta gödkalv och grilla den. Fru Sara får baka bröd av tre seamått fint mjöl (36 liter!). Sara är nittio år (nittiåringar är ofta piggt folk). Själv letar Abraham rätt på gräddmjölk att dricka.
   Dagens text slutar med vers 8. I fortsättningen får vi höra ett intressant samtal. De tre männen talar om för Abraham att Sara ska få barn. Den gamla damen skall föda en son. Sara som hörde det, bara log. Strunt-prat! Herren hörde det och sa: Skulle något vara omöjligt för HERREN?
   När man i kyrkan har läst denna text har man hört ett budskap om Treenigheten. I vers 2 är de tre. I vers 13 är de en. En av de mest berömda ryska ikonmålarna, Andrej Rubljov, gjorde på 1400-talet en ikon av denna händelse och kallade den ”Den gammaltestamentliga Treenigheten" (googla på Andrej Rubljov om du vill se).
   HERREN – den Treenige - möter också oss. Kanske på den hetaste timmen på dagen, då det går varmgång på ”hjärnkontoret” och vi är som mest trötta, uppgivna och suckiga. Vid detta möte kan framtiden få ett ansikte. Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot oss, ser oss och vi ser honom. Vi anar och förstår detta: Skulle något vara omöjligt för HERREN! I en festmåltid av bröd och vin får vi ett budskap om LIV! Precis som Abraham fick.


2. Apostlagärningarna 4:5-12 – läs gärna hela kapitel 3 och 4 – berättar om modiga Petrus och Johannes då de ställs inför rätta.
   I föregående kapitel berättas om hur Petrus och Johannes botar en lam man i Jesu namn. Mannen får ”styrka i sina ben”. Han hoppar och prisar Gud. Och folket som ser detta reagerar. De fylls av ”förskräckelse och förundran”. De blir ”utom sig av häpnad”. Men många prisar Gud. Petrus tar då till orda, förklarar och berättar om Livets furste, Jesus, som gett honom full hälsa (läs om detta i Apg 3).
   Men där är några som inte blir så glada - Stora Rådets folk. De blir upprörda över att apostlarna undervisar folket. Folket dras till dem. Det blir massomvändelse. På Pingstdagen tre tusen, några dar senare fem tusen, som kommer till tro på Jesus (Apg 4:4). De låter fängsla Petrus och Johannes och de ställs inför rätta inför Stora Rådet, (ett dåtidens domkapitel). De frågar: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?” De vill undersöka vilka värderingar de har.
   Petrus svarar. Han fylls av den helige Ande och berättar om Jesus. Undret hade skett i hans namn. Denne man som ni föraktar och har korsfäst, har Gud uppväckt från döden. Och så säger han något som ger dem stora skälvan:

Hos ingen annan finns frälsningen,
och under himlen finns inget annat namn 
som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Detta ord kan än idag både förarga och skapa glädje.
   FÖRARGELSE: Hur ska det då gå med hottentotter bushmän och ateisten Jansson?
   GLÄDJE: Vi befrias från andras åsiktsförtryck. Slutar slitas mellan alla tokiga åsikter som finns. Det finns en väg till befrielse, förnyelse, upprättelse. "...den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son” (Sv Ps 303:1). Hittar man den dras man in i denna Missionsdagens kärleksrörelse som kan nå både hottentotter, bushmän och ateisten Jansson.
   Stora Rådets folk blir alldeles rådlösa. Petrus och Johannes står där. Trygga, frimodiga. Dessa två ”olärda män ur folket”, gör dem svarslösa. De överlägger med varandra. ”Vad ska vi göra med dessa människor?” De släpper dem, men ger dem talförbud.
   Men Petrus och Johannes svarar dem: Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kan du hålla tyst?

3. Johannes 11:18-27 – läs gärna hela kapitlet 11 - där vi möter HERREN vår Gud… Fadern, som ser ned så djupt.
   Det står så i dagens psaltarpsalm, Psalt 113. Hela Treenigheten är engagerad hos oss när vi läser dagens evangelium och upptäcker att vi finns där.
   Lasaros har dött. Stor sorg i Betania. Maria och Marta är uppgivna. Också vi kan ibland råka in i situationer då allting svartnar för ögonen och vi förtvivlar.
   Men då kan någonting hända! 

1. Vi möter Herren, vår Gud, vår käre himmelske Fader.
   Systrarna sänder bud till Jesus. Jesus dröjer i två dar att bege sig till Betania. Varför tar han inte taxi med en gång och skyndar dit? Svar: Jesus gör ingenting utan först ha kontakt med Fadern. Jesus ber.
   Jesus ser vår nöd och hjälpa kan. Han engagerar Fadern och hela den himmelska världen, i din problematik. Räddning är på väg! (se Joh 5:19-20, 14:10-11).
  Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt… Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:6-7).

2. Vi möter HERREN JESUS KRISTUS.
   Jesus kommer till Betania. Vi ser hans reaktion vid Lasaros grav... han gråter, han blir djupt rörd och skakad i sin ande (Joh 11:33). Jesus ser systrarnas nöd och hjälpa kan. Ett ord av makt från Jesus och Lasaros kommer ut ur graven. Jesus ser vår nöd och ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han älskar oss tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2) Ett ord av makt når oss och LIVET strömmar in i oss.

3. Vi möter den helige Ande, HERREN OCH LIVGIVAREN.
   Jesus säger till Maria och oss: Jag är uppståndelsen och Livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Joh 11:25). Maria kan inte tro det. Luther kan inte tro det. Han säger ärligt: Jag kan inte tro… Vi har svårt att smälta vad Jesus säger. Men då kommer den helige Ande och ger mig tron. Jag vågar säga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).
   Du inbjudes nu till långsam vandring och djup begrundan av dessa himmelska hemligheter. Mötesplats: Sångpostillan, årg 3, sid 279. På bibelskolan tryck här. Läs Vandring 3 om Treenigheten, tryck här

Med många glada hälsningar från din guide i Sångpostillan och Himmelskt söndagsgodis

Bengt Pleijel 90+
Skriva ut