måndag 29 oktober 2018

Inför Allhelgonahelgen

O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA … 
är upptäckten vi kan få under Allhelgonahelgen. Jesus vandrade omkring, står det i kapitlet före saligprisningarna (Matt 4:23). Han predikar evangeliet om riket. Han stannar till hos de sjuka, trötta, förvärkta, föraktade … Helande, friska krafter strömmar ut från honom. Många ( + du och jag) står nu upp och följer med på hans vandring. Många helgon i vardande! Vet: alla helgon är inte döda. Alla döda är inte helgon.
   Nu skall vi i två helger - Alla Helgons dag, lördag 3 nov. och Alla själars dag, söndag 4 nov. - gå på vandring med Jesus. Vi stannar till vid sex rastställen och får känna doften av salighet i sex texter. Ta med bibel eller psalmbok och läs texterna där.


Rastställe 1, Jesaja 49:8-10, LÄS!
Gammaltestamentlig läsning på Alla Helgons dag. 

På vägen möter många upp. Först träffar vi en gammal profet – Jesaja heter han. 2300 år är han. Äldre herrar har ofta något klokt att säga. Ja, han har ett budskap från Herren just till dig. Lyssna inåt: KOM UT! VISA ER! säger han både till dig och andra som sitter där instängda i sig själva och suckar, stönar, klagar, törstar och hungrar efter liv med mening i. Lyssna! Vad vill han göra med dig och ge till dig? Kom med på vår vandring! Tillsammans får vi upptäcka hur saligt det är …


Rastställe 2, Uppenbarelseboken 7:9-17, LÄS!
Epistel-läsning på Alla Helgons dag. 

Vandrare behöver ibland stanna till, vila, hämta kraft. Hitta en skapande paus. Därför går vi in i kyrkan. Det är mycket som händer. Vi går in, slår oss ned, nickar åt andra. De är inte fler än att de går att räkna. Klockan ringer. Några vitklädda finns längst fram, ser ut som änglar. Vi ser en halv altarring.
   När vi sitter där i högmässan tycker vi kanske att det inte händer så mycket. Vår inre människa har inte riktigt vaknat. Vi suckar. Vi prövar på att be ... ”Kom helige Ande”. Då händer det!!! Det är Anden som ger liv. Orgeln tar ton, brusar! Högmässan drar in oss i DRAMAT OM GUDS NÄRVARO.
   Johannes ser och uppmanar oss att se! Vi anar, vi ser, vi hör …  Himlen öppnas. Kyrkan fylls. En stor skara som ingen kan räkna. Änglar, helgon, Herrens trogna från alla tider, folk från alla världens hörn samlas. De kommer ur den stora nöden. Någon torkar deras tårar. De har hittat ett nytt liv. Vi hör ett brus av lovsång. Vi sjunger med i ”Amen-sången”.

Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.

Vi har hittat Herden! Eller är det Herden som hittat oss? Herden leder oss till livets vattenkällor. Vi får vila för att kunna ila. Han leder oss vidare. På rätta vägar! Inte alltid lätta …  (Psalt 23).
(läs DRAMAT OM GUDS NÄRVARO på bibelskolan.com. Nyfikenvandring 68, tryck här).


Rastställe 3, Matteus 5:1-12, LÄS!
Evangelium på Alla Helgons dag.

På vår vandring med Jesus får vi nu följa med honom upp på Bergspredikans berg. Han ser lärjungarna och han ser dig i folkskarorna. Han sätter sig. När han predikar vill han tala i ögonhöjd. Vad ser han? Inte en samling lyckliga människor. Framför honom finns samhällets olycksbarn – fattiga, hungriga, föraktade, förföljda, med mycken oförlöst gråt i sina hjärtan.
   Jesus kallar inte dessa i egna ögon misslyckade för lyckliga. Det skulle kännas som hån. Jesus säger: SALIGA! Ett oerhört starkt ord! Det har en lyftkraft i sig. Jag svävar på molnen. Lyfts upp, kanske inte till ”sjunde himlen” men ändå åt det hållet ... 
   Lycklig blir jag för vad jag gör och lyckats med. Salig blir jag för vad Jesus gör i mig. Jesus förmedlar himmelrikets salighet till dem som han har omkring sig på Bergspredikans berg. De är tomma på allt eget men mottagliga för vad Jesus ger. Himmelrikets salighet och glädje landar i deras liv.
   Lägg märke till detta: Bergspredikan börjar med att Jesus lägger himmelrikets salighet i de fattigas hjärtan. När de sedan vandrar vidare genom bergspredikan får de ösa ur denna skatt och ge vidare till de besvärliga och svårälskade människor som kommer i deras väg. När du varit hos Jesus går du ut tillsammans med Jesus. Jesus ger åt dig för att du skall ”ge åt andra vad du fått”. Det finns mer att få. Och mer att ge. Läs SÅNGPOSTILLAN årg 1, sid 513. På bibelskolan.com tryck här


Rastställe 4, Hesekiel 37:12-14, LÄS!
Gammaltestamentlig läsning på Alla Själars dag.

Bibeln berättar mycket om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. På vår vandring stannar vi nu till hos profeten Hesekiel. Han berättar om vad Gud vill göra i våra liv. Han vill ge oss sin Ande. Det är Anden som ger liv. Han vill ge oss liv så att vi kan umgås förtroligt med honom (Psalt 25:14), och ta emot det han vill ge: Liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Han vill fortsätta med sina gärningar med oss också på andra sidan graven, säger Hesekiel. Stanna till hos honom. Du växer och mognar i din tro på Herren och får ta emot hans kärleksgärningar i ditt liv. Ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren.
”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång” (Sv Ps 285).


Rastställe 5, Uppenbarelseboken 22:1-5, LÄS!
Epistel-läsning på Alla Själars dag

Nu tar Jesus dig vid handen. Han leder dig till Pärleporten. Du får kika in. Häpnar. Himmelens hemligheter avslöjas för dig. Du hör bruset av flodens friska, kristallklara vatten. Du ser träd som ger frukt och löv som ger läkedom. Inget mörker, ingen förbannelse, inga tårar mer. Ett brus av lovsång och tillbedjan.
   När andra ser på dig häpnar de. De ser vad du inte ser: ett namn är skrivet på din panna. Du har fått himmelens högsta utmärkelse! Du som här på jorden kunde sjunga: ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet vår gode Fader kär, bär omsorg om oss här” – du får nu veta: Kungabarnet har utnämnts till kung!


Rastställe 6, Lukas 12:4-7, LÄS!
Evangelium på Alla Själars dag. 

LÅT ER INTE SKRÄMMAS!
Jesus säger: Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Vad menar han? Det enda dessa stygga människor kan göra är att mörda mig. Men sedan kan de inte göra något mer eller något värre. Är det någon som fattar?
   Kanske Jesus menar så här: De kan döda dig. Det är allt de kan göra. De kan döda din kropp, men de kan inte ta ifrån dig Livet. Livet med stort L. Det liv som "tänts i kristtrognas bröst" (Sv Psalm 258:1), Jesu liv i dig, det du fick i dopet och tagit emot i tro. När de dödar din kropp får de vara redskapet som hjälper dig till himlen lite tidigare. De trodde att de gjorde dig illa, men de gjorde i stället något riktigt bra för dig. Låt dig alltså inte skrämmas av vad människor kan säga om dig eller göra mot dig.

VET VEM DU SKA VARA RÄDD FÖR!
Sedan säger Jesus: Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner er i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.
   Vem syftar Jesus på? Det är EN vi ska vara rädda för: DEN ONDE! Han luras, smyger sig på oss, han ”lägger snaran där du minst förmodar faran”. Han vill ha sällskap med oss till sitt rike. Därför ber vi dagligen: Fräls oss från DEN ONDE! Honom skall ni frukta, säger Jesus. Och därför tar vi emot ljusets rustning av Jesus så att vi får mod att stå den Onde emot (Ef 6:10 ff).

ATT FRUKTA OCH ÄLSKA GUD!
Dina rädslor för människor och makter försvinner när du får en stor fruktan för Gud. Du blir mer beroende av vad Gud säger, än vad människor säger. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Och fruktan för Gud - det är denna heliga bävan för Gud, för honom som är helig, helig, helig och ändå älskar mig och bara längtar efter att få dra mig in i sin kärlek. Att frukta och älska Gud är att räkna med Gud, vara beroende av Gud, söka sig till honom. Leva inför honom. Umgås med honom. Av honom tar jag emot Livet och inför honom har jag ansvar för det. Det han vill är att alla människor ska bli frälsta och hitta sitt hemland i himlen. Han har en sådan längtan efter dig. Han vet allt om dig, din sorg, dina tårar, dina oupptäckta resurser …  Han vet hur många hårstrån du har. Och hur mycket du väger, ty du är så ”värdefull, viktig här och nu”. Det vet du väl om? Vad rikt vi kan få leva!! Och …
O HUR SALIGT ATT FÅ VANDRA … 


Saliga hälsningar till alla helgon i vardande

Bengt Pleijel 91+
som påstår att det finns mer att hitta i denna text.
Läs Sångpostillan årg 1, sid 513-527 (femton sidor),
eller bibelskolan.com tryck här
Himmelskt söndagsgodis: bengtpleijel.blogspot.comsöndag 28 oktober 2018


Predikan på 22:a söndagen efter Trefaldighet - vid Höst-OAS på Åh.

FRÄLSNINGEN
är temat och melodin för denna söndag. Vi får en nystart! ”Den som är bunden och trött och tom frihet och glädje får”. Ha förväntningar! Den store läkaren är här. Han tar oss in i sin Närhälsa. Vi får diagnos, recept, sårvård. Men innan du går in till honom, lägg märke till en virkad bonad i väntrummet med text från Psaltaren 139:
Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se till om jag är på en olycksväg 
 och led mig på den eviga vägen

Du är nu beredd. Och den store Läkaren är beredd att ta emot dig... Dagens texter ger oss diagnos. Vad har hänt? Varför är jag sån? Den store Läkaren överraskar oss med att sjunga in ett recept på hälsa. Han kallar sången för HIMLAKODEN. Vi sjunger med:

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.

Vi får gå in till den store Läkaren. Där träffar vi också vårdpersonalen. Det är människor som blivit hans medarbetare genom att själva komma in via patientintaget. Vanliga människor – precis som vi - knepiga, besvärliga, skräpiga och underbara. Men de kom till mottagning hos den store Läkaren och fick både diagnos, recept och sårvård. Vilken märklig läkare! Han kan göra något fint med dem som ingenting var. Ja, han berättar själv vad han vill göra med oss. Lyssna! Läs Lukas 4:10-23:
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

En av vårdpersonalen kommer idag fram och presenterar sig för oss: Jag är Josef, säger han. Han berättar för oss vad Gud gjort för honom...
Josef var Abrahams barnbarnsbarn. Hans pappa Jakob fick tolv söner (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser Isaskar, Sebulon, Josef och Benjamin = bröderna Jakobsson) Josef var näst yngst. Han var begåvad, annorlunda, fick drömmar och såg syner. Bröderna begrep sig inte på honom. De förgrep sig på honom, kastade honom i en brunn, sålde honom som slav till ismaelitiska affärsmän, som sålde honom till Potifar, Faraos hovman. Potifar såg hans potential, lät honom ta hand om hela sitt hushåll. Potifars fru såg hans skönhet, hon blev störtförälskad i honom. ”Ligg med mig”, sa hon. Men Josef vägrade. Hon slet av honom manteln, ropade och skrek. När Potifar fick höra det blev han rasande och lät sätta Josef i fängelse. Och Potimor blev rasande över att ha blivit ratad. Hon gick in i #metoo -rörelsen.
I fängelset fick Josef tid att bearbeta vad som hänt. Han fick dela cell med ett par hovmän. De hade drömmar. En drömde om vin, och en annan om vetebröd, och Josef uttydde. Ja, läs gärna den spännande Josefsberättelsen. Tio kapitel i slutet av första Moseboken.
Josefs drömmar kom till Faraos kännedom. Farao hade själv drömmar. Han drömde om magra och feta kor. Farao kallade till sig Josef, som hjälpte honom att förstå sina drömmar. Farao blev mycket imponerad. Han tog honom i sin tjänst, han fick näst högsta rang i riket – talman! Han räddade många från svältkatastrof.

När vi ser framåt är framtiden ofta dunkel, skrämmande och farlig. Den ljusnande framtid kan bli svår. När vi ser tillbaka kan vi ana fadershanden som ledde, bar och tröstade. Det meningslösa fick en mening.
Himlakoden präglade Josef. ”Finns det någon som har Guds ande som denne man” sa Farao. Anden som ger liv var med honom, präglade honom, helgade honom. Han hade hela tiden kontakt med Gud. Han fick hjälp att BE-arbeta svårigheterna. Han fastnade inte i bitterhet och oförätter. Han fick SE att Gud var med honom. Dagens text berättar om den starka och gripande stunden då Josef möter sina bröder. Men Gud sände mig hit före er, för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv, till räddning för många. Han ser Guds ledning och mening med alla de svårigheter han fått gå igenom. Han fick GE åt andra vad han fått. Både egyptierna och folk från länder runtomkring räddas från en svältkatastrof. Tillsammans med Josef och hans bröder sjunger vi nu:

A - är Anden som ger liv. BE -arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.


DET ÄR ANDEN SOM GER LIV!
Petrus skriver om det i ett brev han skickat till Oas-mötet (1 Petrus 4:12-19). Det är Anden som ger liv. Men vilket liv! Vilket himla liv han skildrar!!! Vi väntar på ljuva känslor om stilla susning och vårvindar friska. Men han skriver om eld och prövningar, om motstånd och lidande, falska anklagelser och hån och förakt från dem som säger: ”ni kristna är mördare och tjuvar, ni är förbrytare och förtalare”. Och mitt i allt det skall ni bara vara glada och jubla!
Ingmar Bergman frågade en gång ”varifrån kommer musiken”? Vi frågar: Varifrån kommer ondskan? Vad är det för dunkla krafter som vaknar till liv så fort man talar om Jesus och Gud? Varför denna underliga Kristus-fobi, som tycks ha drabbat så många? Vi har avskaffat Djävulen. Det hjälpte oss DN med 1909. Men djävulskapet är kvar. Men bibeln sätter namn på ondskan. Ormen kan in slingra sig undan.
Vi behöver fiendekännedom. Har ni upptäckt ”Satans svarta tråd”? I GT talas det rätt lite om Satan. Men han finns där, hans ringlar fram i ormkläder till Eva och Adam. Han pratar klokt och fint. Han lockar inte med det som är smutsigt och fult och sexigt och spännande. Han pratar teologi. Hur skall man tolka detta bibelord? Allt han säger är för att få oss att inte bry oss om Bibeln. Så om du aldrig läser bibeln …
Satan visar sig inte mycket i GT. Men han finns där. Han gömmer sig bakom Israels folk och griper in då och då. Avsikten är att antingen söva ned Israel genom framgång, förföra Israel genom omoral eller förstöra Israel genom krig.

Men så kommer en händelse som förändrar allt – Jesu dop i Jordan. Anden sänker sig över Jesus. Faderns röst hörs: Denne är min älskade Son, i dig har jag min glädje. Då vaknar Satan till liv. Han får en allergichock. Blir alldeles rasande. ”Gud är här!” stönar han …  Han går till direktanfall mot Jesus. Ifrågasätter hans identitet. Är du Guds son, så …  Jesus avvisar honom med bibelord: Ett ord kan honom fälla. Vilket kraftigt vapen – Ordet …  Kom ihåg …
Satan luras. Men det är Anden som ger liv. 
Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Eller som Paulus skriver: Ni har fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). Allt liv lides fram. Fäder och mödrar i Kristus - se er fantastiska uppgift! Himlakoden hjälper dig att se den:

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.


BE-ARBETA VAD DU LÄST!
Du hörde och läste ett ord om dom i Petrus brev. Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Domen börjar inte med dom, de andra, de usla, världens glada syndare. Domen börjar med Guds husfolk. För mig betyder det: Svenska Kyrkan. Och den börjar med prästerna (se Hosea 4:4, Bibel 1917). Satan är särskilt intresserad av att diskutera teologi med dem. ”Skulle då Gud ha sagt”? De är en mycket utsatt grupp. Förslag: När du ber för din präst, sätt då på honom vapenrustningen.
I nicenska trosbekännelsen säger vi om Jesus ”igenkommande i härlighet till att döma levande och döda …  Vad är det för härlighet med domen? Då kommer den yttersta rättvisan att skipas. Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Det finns en yttersta rättvisa för alla förnedrade, misshandlade, förtryckta, skadade. Ingen får behandla människor hur som helst, utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen.
Enligt tidningen Dagen talas väldigt lite om synd både i kyrka och frikyrka. Därför vill jag nu tala om synd… Synd är dödsfarligt. Jag fick en skrämmande bild av synden en gång. Jag tänkte på kärnkraften. Kärnkraft är bra, vi får ljus och värme hemma och kan koka kaffe. Men kärnkraftsavfallet är dödsfarligt. Det ska kapslas in och transporteras till ett slutförvar 500 meter ner i urberget i 100 000 år (Google)
   Synd är som kärnkraftsavfall. Det är dödsfarligt. Det påverkar andra i tredje och fjärde led, säger Mose. Om man hotmailar till en tonårsflicka ”du är en hora, tjock och ful och borde inte få leva”, så följer kanske de orden henne hela livet. Hon tappar livsmodet. Psykisk ohälsa. Jesus kallar dem som säger så för mördare. Läs Jesu utläggning av femte budet i Bergspredikan, (Matt. 5:21 ff).

Det finns en som kan rädda oss från detta. Det är h
an som "steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade Sverige tillbaka till Gud". Han vågar ta tag i och ta bort syndens dödsfarliga kärnkraftsavfall och gå med det till ett förvaringsrum under Golgata kulle. Det kostade honom livet att göra det. Han tar bort din synd ...  Men bara om du ger den till honom. Kärleken kan inte tvinga …

Gud slår vakt om vårt människovärde när han kallar oss till räkenskap. Ett djur som bär sig illa åt ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. Varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde. Frälst genom honom, lycklig och fri kan jag sjunga:

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.

I dagens evangelium hör vi Jesus ropa: Jerusalem, Jerusalem. Han ropar inte, han gråter. Djup smärta. Man har vänt ryggen åt Frälsaren, som Gud sände. Och gör man det, står dunkla, mörka makter framför oss och är beredda att ta över. Slutet blir katastrof. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.
Sverige! Sverige! Ljungskile! Ljungskile! Sätt in ditt eget församlingsnamn. Kan du höra det ropet idag?
Du som har öron hör …  Ni pinar livet ur mina sändebud, de får inte längre tala om syndens allvar och inte om frälsning och helig Ande. Nu får ni själva ta hand om era övergivna hus och era tomma kyrkor. Jesus gråter! Vilken smärta!
Men något mer! En djup längtan. De kärve Jesus, som ofta är så rak, och säger sådant som vi inte vill höra, han visar nu nästan moderliga känslor: Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. När vi vänder oss om ser vi detta. Han vill oss. Han längtar, han vill stiga ned till oss små dumma, vimsiga, kycklingar.
Och vi - Ja, vi bara häpnar, vi stämmer in i kycklingssången: "Bred dina vida vingar o Jesus över oss". Välsignad var du som kommer till oss i denna mässa och låter oss på nytt få höra pulsslagen från ditt hjärta: För dig För dig! Och vi får stå upp och tillsammans sjunga himlakodens himlasång:

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått

tisdag 23 oktober 2018

Inför 22 efter Trefaldighet.

FRÄLSNINGEN 
är temat på denna söndag – kristendomens huvudord! Ett sådant viktigt ord behöver din djupa begrundan! Himmelskt söndagsgodis kommer nu med ett nytänkande – två Himmelskt söndagsgodis.


HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS NR 1 
kommer här:
1) Hjälper dig begrunda ordet ”frälsning”
2) får frågan ”är du frälst”?
3) Läser dagens texter med hjälp av himlakoden

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst.
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.


Begrunda ordet ”frälsning”
Fadern sänder sin Son för att frälsa. Namnet Jesus anger hans uppdrag. Det betyder ”HERREN FRÄLSAR”
   Ordet frälsa kommer av ordet ”fri-halsa”. På den tiden man hade slavar, kunde man sätta ett halsjärn på honom. Det höll honom ordentligt bunden. Om man gjorde slaven fri tog man bort halsjärnet. Man ”fri-halsade” honom.
   Vi har inga slavar hos oss. Men mycket slaveri! Det finns många som slavar och slarvar och sliter och känner sig ofria, låsta och fångade av så mycket. Jesus talar om att var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav (Joh 8:34). Det verkar som om det sitter ett litet snöre i varje synd. Det låser och binder mig. Dåligt samvete går inte att skaka av sig. Det jag gjort eller inte gjort klibbar, fastnar, förföljer mig. Mose säger att det påverkar barn och efterkommande i tredje och fjärde led (2 Mos 20:5). Själasörjare, terapeuter och psykologer säger samma. När de försöker få en människa att begripa sig på sig själv kan de gå tillbaka till barndom och uppväxt. Där ligger roten till mycket. Det verkar också som bitterhet, avund, orättvisor, elakheter m.m lever sitt eget liv. De sätter sig i magen, stör nattsömn och fördystrar, fördärvar, förhårdnar oss och försvårar.
   Ingmar Bergman undrade över ”varifrån kommer musiken”? Vi undrar över ”Varifrån kommer ondskan”? Vad är det för dunkla krafter som lurar, lockar, lurar och styr oss…
   Bibeln berättar om att ”två väldiga strider om människans själ”. En är ”trevlig, trevlig, trevlig”. ”Han kommer med smicker och lockar med flärd och tänker blott på att bedraga”. Den andre är ”helig, helig, helig”. Han kommer med helande, läkedom, upprättelse. ”Han vill hennes eviga väl, han kommer med tuktan och aga” (Se Sv Ps 536). Medicinen kan vara besk och operationen smärtsam. Tant Lina fick erfarenhet av det, men sjöng efteråt: ”Frälst genom honom, lycklig och vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2).

Är du frälst?
Frälsningen har tre tidsdelar: Forntid, nutid, framtid.
   FORNTID: Frälsningen skedde på Golgata, då Jesus steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Ja, så älskade Gud …  
   NUTID: Vi tar emot frälsningen, säger JA. Genom dopet och tron hamnar vi i ett kraftfält som heter ”i Kristus”- en ”bunker” som skyddar mot ondskan och allt djävulskap. Där vi får växa, mogna. Där är frälsningen en daglig ”frälsvara”. Vi renas från smuts och smitta. Vi rustas att bli Jesu vittnen som inte kan låta bli att tala om vad vi sett och hört (Apg 4:20). Ni har fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). Allt liv lides fram! Upp till kamp! “Onward Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before”. 
   FRAMTID: Frälsningen är en daglig ”frälsvara”. Precis som kroppen varje dag behöver tvättas och renas från smuts och smitta och befrias från dödande odör, behöver vårt "inre barn” renas, fostras, tränas, växa, mogna. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning (läs Rom 13:11-14).
   En gång skall vi, om vi förblir i tron, få säga: ”Jag är frälst! Halleluja!”- Det sker på andra sidan pärleporten.
   Nu lever vi i frälsningen. Vi lever i Kristus. Dagligen får vi iklä oss Kristus.
   De kläderna är MOD-KLÄDER!
   Vapenrustnigen (läs Ef 6:10-20) ger oss mod att stå den Onde emot!

   Dopdräkten (Läs Kol 3:12-17) ger oss mod och kraft att följa Jesus.
   Läs om detta i boken Himlakoden, sid 108-117.


Lyssna inåt till dagen texter
A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst.
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått.


Första Moseboken 45:4-8. Läs i din egen Bibel.
   Vi träffar Josef. Läs gärna hela Josefsberättelsen i 1 Mos 37, 39-45). Du har ju så gott om tid! Fundera över hur mycket orättvisor och förnedring han måste ha fått utstå. Fundera över hur han, när han i dagens text möter sin bröder – kunde vara så fri från bitterhet och hämnd.


Första Petrusbrevet 4:12-19. Läs i din egen Bibel
   Vi träffar de första kristna. Vi blir förvånade över att Petrus berättar om hur mycket lidande de fick utstå. Han talar om eldprov och prövningar och förföljelser. De kristna blev förföljda då. Och blir det nu. Varför?
   Händer det sådant i vårt land? Varför? Varför inte?
   Petrus berättar om vilken hjälp de fick. Känner du till den kraft han talar om – ”Härlighetens Ande”. Eller säger du som man sa i Efesus: Vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten (Apg 19). Är vi nersövda?
  Fundera mycket över och praktisera det sista ordet Petrus säger:
Därför ska de som får lida efter Guds vilja 
anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare 
och göra det som är gott. 


Matteus 23:37-24:2. Läs i din egen Bibel

Du möter Jesus. Jesus gråter (Luk 19:41). Han ropar ut sin nöd. Vilken djup smärta han känner. Han ser kriser och krascher som kommer. Allt ska rivas ner. Jerusalem! Jerusalem!
   Byt ut mot ditt eget församlingsnamn. Har han nöd för den? Gråter han över din församling? Lägg märke till vilken längtan det finns i honom. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.
   Han vill samla barnen, ta hand om dem, leda dem, fostra dem. Lägg märke till Jesu ”moderliga drag”. Så som hönan …
    Men många vill vara stora och stöddiga, inga vimsiga kycklingar …  de vänder ryggen åt allt det där ”religiösa”…  Men när de och vi omvänder oss = vänder oss om, då händer det. Vi ser Jesus. Vi hör honom säga ”Vad vill du att jag skall göra för dig …? Då händer det ännu mer … 
Läs...

HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS NR 2. 
En längre vandring för Vägens folk kommer på ”nätet” på söndag klockan 14 – inte bara till de snälla barnen.

Första Petrusbrevet 4:12-19
finns också kommenterad – en längre sådan. Se www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd /adresslista 7 – Oaser i öknen / Trettiofjärde oasen, tryck här och Trettiofemte oasen tryck här

Matteus 23:37-24:2. finns i Sångpostillan årg 1 sid 433. tryck här. 

Och kom ihåg:

A –är Anden som ger liv. BE-arbeta det du läst. 
SE vad Jesus gör för dig. GE åt andra vad du fått 

Boken Himlakoden finns att köpa på GAudete förlag, Helsingborg. Tryck här

Många varma …

Bengt Pleijel 91+
måndag 15 oktober 2018


Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR 

vill denna söndag lära oss. Att hålla samman i samhället. Det känns aktuellt. Hur ska vi kunna lära oss det, vi som lever i denna ”satsa på dig själv - tiden”. När ensamma människor kommer samman blir det bråk och tråk. När ensamma människor bli ensamma blir de oerhört ensamma. Vi står inte ut med oss själva.
   På många sätt och jämfört med många andra länder, har vi det oförskämt bra i paradiset Sverige. Tänk efter vad många de är som gör att vi har det så bra. Räkna på hur många som lagar frukosten åt dig – kossor och bönder och arbetare och finanshajar och flypersonal och Gert och Lars i Ulvesunds ostbod.
   Men varför mår vi inte bra när vi har det så bra? En invandrare från Afganistan som fått asyl här, sa: "Varför klagar ni så mycket i paradiset Sverige?" Ja, varför?
   I Paradiset ringlade in en orm (1 Mos 3). Listig var han. Och prata svenska kunde han. Ni ska bli som Gud, sa han till oss. Satsa på dig själv. Bli idol! Anmäl dig till TV4:s idoltävling. (”Idol” betyder avgud). Du kan bli berömd. Kändis. Wow! Men när drömmarna spricker, ja, då finns ju mediciner …
   Eller pröva recepten från denna söndags texter. Denna söndag får vi tre texter om samhällen. Vi hör och ser hur Herren talar till sådana som saknar politisk makt. Vi dras in i Bibelns budskap till minoriteter om GUDS ANNORLUNDA-LIV. Vi får se på varandra med Herrens möjligheter.


Jeremia skriver till de deporterade i Babylon:
SE – BE- TANKA!

Läs 29:4-7

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Jeremia, profeten, skriver brev till de deporterade judarna i Babel. Han har profeterat om en sjuttioårig fångenskap för folket. Jeremia var inte någon populär profet. När andra profeter talade om frid, talade Jeremia om strid. När andra talade om trygghet, talade Jeremia om fångenskap. Jeremia hade själv blivit tillfångatagen av judarna och förd till Egypten. Där dog han och blev begraven. Men hans budskap hade funnit väg genom öknarna och över bergen långt bort till Babylonien och hamnat hos Daniel. Gud hade sagt genom Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år (Jer 25:11-12, Daniel 9:2). Vi lär oss att 

SE VARANDRA!

Vi behöver varandra. Svårigheter kan få oss att upptäcka det. Precis som lemmarna i en kropp behöver varandra. Ensam är inte stark. Jeremia ger anvisningar om hur de som hamnat i Babel skall förhålla sig. Tillsammans ska de bygga hus och bo i dem. Tillsammans ska de plantera trädgårdar och äta deras frukt. De ska gifta sig och föda söner och döttrar. Tillsammans ska de söka den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap.

BE FÖR ANDRA!
Be för den till Herren, ty då det går den väl så går det också er väl. Genom bönen kopplar vi på kontakten med våra himmelska vänner. Vi får se hur det kan bli såsom i himlen där vi bor. Vi får be för vårt samhälle, adoptera politiker som bönebarn och hålla efter Hans Majestät JAG som gör oss blinda och besvärliga för andra

TANKA GUDS TANKAR!
Framtiden kan bjuda på kriser och krascher. Sjuttioårig fångenskap! Men Herren vet då något mer: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp (se Jeremia 29:10-13). 
   Gud vet! Men han vill att också vi skall veta. Därför får vi tanka Guds tankar. När dina ord öppnas ger de ljus (Psaltaren 119:130). Då händer det mycket. Du får ljus, kraft. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter: det finns djup i Herrens godhet!


Paulus skriver till invandrare i Rom: Kärleksbomba!
Läs Rom 13:7-10 i din bibel.

De kristna i Rom var alla invandrare. De levde bland folk med många andra gudar och många osedliga seder. Precis som vi! Paulus ger nu råd till dem. Och till oss!! Vill du bli guidad, se sid 192-193 i boken ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL Gud. Finns också på bibelskolan.com tryck här. Du får en spännande och rolig uppgift: Kärleksbomba!


Matteus i skriver till folk i ockuperat land:
STRÄCK PÅ DIG KUNGABARN!
Läs Matteus 22:15-22

Fariseerna gjorde upp planer för att snärja Jesus genom något som han sade. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?"
   Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med." De räckte honom en denar, och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" De svarade: "Kejsarens." Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.
Judarna levde i ockuperat land. Romerska knektar marscherade på gatorna. Romerska ämbetsmän styrde. Man handlade med romerska mynt då man gick till ICA och Domus. Det romerska myntet bar en bild av kejsaren.
   Du ser honom som Den ärevördige Tiberius, den gudomlige Augustus son. Och du ser dig själv som förtryckt, misslyckad, ofri …
   Nu kommer Fariseerna – de frommaste av alla - och bildar allians med herodianerna, de mest romarvänliga av alla. De kommer till Jesus. De vill snärja honom, står det. De ställer en känslig fråga: Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?
   Frågan är sprängladdad.
   Om Jesus svarar JA har han gått med på att kejsaren är gudomlig och brutit mot första budet om ”inga andra gudar”. Om Jesus svarar NEJ, kan man anklaga honom för att vara upprorsmakare.
   Fariséerna vill pröva om Jesus är lydig mot Gud. Herodianerna vill pröva om Jesus är lydig mot staten. Finns vi med här? Frågan är väl kanske lite väl listig skjutjärnsjournalistik för oss vanliga. Men vi känner spänningen när vi ställs mellan olika val. Här var det fråga om man skulle lyda Gud eller staten. Det är många som klarar av både att slingra sig ur lydnaden för Gud och statens paragrafer.
   Nu står det att Jesus märker deras onda avsikt och kallar dem hycklare. Det kan vara farligt att komma Jesus för nära. Om man nu inte längtar efter att få komma till rätta också med de dåliga sidorna hos en själv. Där är Jesus bra på att hjälpa. Men Jesus är inte särskilt snäll. Han smickrar inte. Men han älskar oss så mycket att han kan tala klarspråk om vår falskhet: HYCKLARE! Klarar du av att höra det? Nu frågar Jesus efter ett mynt. Man räcker honom en denar. Han frågar efter vems bild och namn det är på myntet. Kejsarens, svarar de. Då ger Jesus dem detta svar på deras fråga: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.
   Staten skall få det som staten behöver. Det är en kristen människas förmån att vara en god medborgare, lyda lagarna, betala skatt, hålla hastighetsbegränsningen, sortera soporna, tjäna medmänniskor i samhället och verka för rättvisa, fred, försoning och god miljö på jorden. Fuska inte med deklarationen och färga inte pengarna svarta.
   Det romerska myntet visar Kejsarens bild. Framför Jesus står du och jag. Jesus ser en annan bild. Han ser människan skapad till Guds avbild. Du vet väl om att du är värdefull? ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet våra gode Fader kär, bär omsorg om oss här.” Sträck på dig, Kungabarn! Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jesaja 43:4). Och han längtar så efter dig: Stå upp min vän, du sköna, och kom. Du min duva bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt (Höga Visan 2:13-14). Alls mindervärdeskänslor bara ramlar. DU – DEN HIMMELSKE KONUNGENS BARN! Sträck på dig! Och du går ut och sprider ”Gudsbarnssmittan” till andra … 

21 söndagen efter Trefaldighet i Sångpostillan hittar du här.


Guds barns glädje
Bengt Pleijel 91+måndag 8 oktober 2018


Inför Tacksägelsedagen

LOVSÅNG
är temat på Tacksägelsedagen. Vi suckianer och gnällspikar dras in i kören ”TACK OCH LOV”.
Se på ordet TACK. Ibland avbildas korset som stora bokstaven T. Om man går med suckar, synd och alla ”ack” till Jesu kors, sker ett förvandlingsunder. Vi hittar ordet TACK! (kognitiv beteendeterapi för att tala enkelt). Paulus talar om det: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2, Bibel 2000).
Suck och gnäll och ack och usch är tyngder som drar mig neråt. När jag kommer med dem till korset står Jesus där beredd att ta bort dem. Fäst dina ögon på Jesus! Se Guds lamm. Tyngderna försvinner. Vi lyftes upp, får kika in bakom pärleporten, får träffa änglar, helgon och fromma från alla tider. De viskar till oss: ”O kom låt oss tillbedja!” (Sv Ps 122:1). Vi gör så. Och efteråt säger vi: ”Vi såg hans härlighet …”(Joh 1:14).
Man tackar Gud när man är glad över vad Gud gör och ger. ”Tack gode Gud för maten, Amen”. Man lovar Gud då man är glad över vad Gud är. Man ber inte om någonting. Man vill bara säga: ”Far, jag vill bara prisa dig och tala om hur underbar du är. Jag vill sluta att be om något. Jag vill bara tänka på din storhet och låta mitt hjärta fyllas av TACK OCH LOV! Bredvid oss står alla syskon i tron. Vi hittar Guds barns kära lek. Och bara häpnar … någon tar ton … en sång i Anden. Ett brus av kärlek …
Dagens texter hjälper oss att upptäcka detta. Och låt mig avslöja en hemlighet: Vi kommer att hitta ett bibelord som inte står i Bibeln. Du kan det utantill. Det ordet är en nyckel in till TILLBEDJANS-SALEN.

Första Krönikeboken 29:10-14
David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:
Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.

Vi hamnar i ett stormöte. Massor av folk - ja, hela församlingen - står runt omkring kung David. Han har fått Guds uppdrag att planera ett tempelbygge. Hans son Salomo skall få bygga det. Men David får ta hand om budgeten. Han ordnar därför med ”den stora givardagen”. Folk kommer släpande med guld, silver, koppar, järn och ädla stenar (se 1 Krön. 29:1-9). Vilken kollekt! Bara guldvärdet var svindlande - 5000 talenter guld! - En talent väger 30 kg. Guldvärdet idag är 300 kr för 1 gram. Räkna ut hur stor kollekten skulle bli i kronor om du gav 5000 talenter guld.
Inte att undra över att David var lycklig. Han brister ut i en lovsång till Herren, ”vår fader Israels Gud”. Han smittar oss med denna lovsång. Du hittar nu bibelordet som inte står i bibeln. Du själv använder hans ord varje gång du ber Fader vår.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Bönen ”Fader vår” börjar i Bibeln med ”Fader” och slutar med ” fräls oss från ondo”. Men den slutar inte hos ”den onde”! Bönen slutar i lovsång, fritt formulerad men med förebild i Gamla Testamentet, bland annat från dagens text. Du hittar både riket och makten och härligheten där. Se efter! Nu tar Anden över och leder oss in i lovsång, tillbedjan, häpnad över Guds frälsning. Att detta händer med mig! #me too! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”. Lägg nu märke till vad du ber. Du ber en överlåtelsebön:
RIKET ÄR DITT! Du, Fader, är på tronen. Du är chefen. Du styr. Du regerar över allt. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. DIN ÄR MAKTEN! Du, Fader, är större och starkare än alla ”makter”. Var med oss när vi får makt så att makten inte får makt över oss. DIN ÄR ÄRAN. Tack för att vi slipper bära på härligheten och äran. Den är för tung för oss (ära, härlighet – kabod - betyder tyngd). Endast du, Gud, klarar av att bära den. ”Det är Gud som all äran skall ha”. Du kallar oss att leva ett rikt liv. Himmel på jorden. När FRESTAREN lurar oss att rycka till oss riket, makten och äran, blir det tårar på jorden. Men vi överlåter oss till FRÄLSAREN och kan med glädje sjunga lovsången:

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Första Thessalonikerbrevet 5:16-24
Var alltid glada, be utan uppehåll  och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Nu inbjuder jag dig till ett ”bibellyssningsexperiment”.
  1. Läs texten. Fundera på: Vad är Guds vilja? Vad hindrar den viljan att ske?
  2. Läs texten högt så att båda ögonen ser och båda öronen hör
  3. Läs texten högt med slutna ögon. Texten har hamnat i hjärtat, "by heart".
  4. Upptäck att det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och påverkar hela dig.
  5. Låt din mun uttrycka vad som händer. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
Du hittar TACK OCH LOV! Tillbedjan och befrielse ty …

Riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.

Lukas 17:11-19
På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" Han såg dem och sade till dem: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst  och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen?" Och han sade till honom: "Res dig och gå. Din tro har frälst dig."
Jesus kallade sina första lärjungar med orden ”Följ mig”. De gjorde så och fick vara med om världshistoriens största äventyr. De växte i tro och förtröstan när de umgicks förtroligt med Jesus (Psaltaren 25:14). Idag kallar Herren på dig. Kom med i vandringsfolket. Vill du ha en guide gömmer sig en sådan i boken Sångpostillan årg 1 sid 507 och i bibelskolan.com tryck här.

Gud ditt folk är vandringsfolket. 
Själv du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, 
när vår väg blir lång och svår ...
 (Sv Ps 298:1)

Jesus tar oss med till gränsmänniskorna. En del är samarier, andra galiléer. En del är gula, andra bruna, röda eller gröna. En del är svårälskade. Andra spetälska. ”Jag vill aldrig förhandla med dem”!
Men nu händer det något med de mest svårälskade. De möter Jesus. Han stannar, han lyssnar på deras rop ”Kyrie eleison”. Jesus har hjärta för de arma. De vill bli botade. Men Jesus varken ber eller berör dem. Han säger bara de underliga orden: Gå och visa er för prästerna.
På vägen dit händer det: Alla tio blir botade! Nio av dem går till prästerna som finns i Jerusalems tempel. De var dåtidens hälsonämnd. De skulle konstatera om de spetälska blivit botade.
Alla tio blev tacksamma. Nio ställde förmodligen till med tackfest. En gick inte med dem till prästerna. Han var samarier, en främling, och med en sådan kunde andra inte sammanträda. Men han gick till Jesus! Vilken härlig tacksamhet: Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Men Jesus undrar: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Den som vände tillbaka var en främling.
Fundera på detta: I Sverige får man gärna tro på Gud – helst om han är långt bortom rymder vida. Men om man tror på och vill följa Jesus … nej, då … Glädjens Herre får inte vara med på vårt kalas.
Men Jesus säger till den som vill följa honom: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig! Häng med bland vandringsfolket. Hos dem får du fler och fler erfarenheter av vilken stor och underbar Herre vi har. Ja TACK OCH LOV för att riket är ditt och makten och härligheten i evighet, Amen.
Och nu hälsar jag er med den uppmaning som vi hörde då vi förr i världen – på den gamla goda tiden - gick till kyrkan och visade oss för prästerna. Jag var med då ty jag är en tjugotalist från förra millenniet.

TACKOM OCH LOVOM HERREN!

Bengt Pleijel 91+tisdag 2 oktober 2018


Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet

TRONS KRAFT
kan vi få. Det är söndagens budskap. I texterna möter vi många som kan vittna om det – hedersmannen Noa och hans familj, Abel, Henok och en fattig änkefru. Hemligheten med dem är att de hittat strömbrytaren. Man kan ha fina åsikter om trons kraft men de blir inte insikter om jag inte trycker på kontakten. Ty då kommer ljus, kraft, värme, klarsyn …
En sådan kontakt kan vara ett bibelord, en psalm, sång. ”Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren”, (citat Annika Pleijel). Jag hittar den personliga relationen. Ty Herren vill umgås personligen med oss (Psalt 25:14-15).
Recept: När tankarna blir jobbiga, trötta, dumma … pröva att läsa (eller sjunga) ett bibelord eller sång. Idag får du detta ord – melodi Sv Ps 778. Du upptäcker: VILKEN KRAFTKRAFT!
I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.

  1. Vi möter först hedersmannen Noa.
Dagens GT-text är från Första Moseboken 6:13-22. Läs gärna hela Noa-berättelsen i kap 6-9 i din egen Bibel. Rapport från den tiden liknar Rapport idag. Varning: Texten innehåller skildringar som kan verka skrämmande.

GUDS SMÄRTA
Först får vi se in i Guds hjärta. Han var bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:10). Han ser våld och ondska. Människor förstör Guds mening med livet. Man horar, hatar och gör varandra illa. Jorden är uppfylld av våld, v 11 – slagsmål, bråk. Föräldrar mot barn och barn mot föräldrar. Krig, våld, förtryck!
Varför studerar vi en sådan historia? Gå hem och läs D.D. – ”Dagens Dåligheter” - så förstår du. Det är samma värld. Samma historia. Det är vår värld och vår historia som beskrivs i dessa bibelns första kapitel. Den värld som Gud är tvungen att förstöra har redan förstört sig själv. Gud lider med sin skapade värld. Men han kan inte acceptera ondskan, som förstör hans värld.
Men Gud är inte en kall princip. Inte en kylig jurist, som en smula likgiltigt dömer världen till undergång. Gud är en person, som lever och engagerar sig i mänsklig problematik. Gud är full av vilja, full av känsla. Gud lider och Gud gråter.Gud blev bedrövad i sitt hjärta. Ja, det står att Gud ångrar att han skapat människorna (v 7). Han måste få bort ondskan genom att förstöra ondskan och allt som är smittat av den. Men han väntar i det längsta med detta. Måste hela rasket rivas?
Gud finner en man som lever rätt inför honom – Hedersmannen Noa. Han får bygga en räddningsbåt. Gud öppnar en väg och ängsliga hjärtan hittar jubelsång. Sjung: i min Gud ….

ARKEN
Noa får bygga en ark av goferträ. En väldig husbåt 150 m lång, 25 m bred, 15 m hög. Den är flatbottnad och går inte att styra. Den skall bara kunna flyta. Den är övertäckt och har tre våningar med många kamrar.
Det kan inte ha varit lätt för Noa att lyda Guds befallning. Tänk vad folk måste ha skrattat åt Noa. ”Gubben Noa är inte riktigt klok! Tänker bygga ett fartyg mitt på land”
Men Noa bryr sig inte om vad människor säger. Han ”gör i alla stycken vad Herren befallt”. Och därför måste han ta det ena trossteget efter det andra. Himlen är klarblå. Solen skiner. Inte en regndroppe har fallit på månader. Men Noa hamrar och spikar och svettas och hamrar …
Han bestryker sin väldiga husbåt med jordbeck utan och innan. När båten är färdig slår han sig inte till ro. Man ser hur han kommer släpande på det ena djuret efter det andra - kor och höns och hundar och lejon och kattor och maskar och apor … två par av varje. Och så gick han in i arken med hela sin familj, åtta personer. Noa gör i alla stycken som Herren har befallt. Hur orkade han? Han svarar: I min Gud …
Och så bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter (7:11-12)


GUDS FÖRBUND
Floden upphör så småningom, vattnet sjunker undan. En duva sänds ut och kommer tillbaka. En andra gång sänds den ut och kommer tillbaka med ett friskt olivlöv. En tredje gång sänds den ut men kommer inte tillbaka. Då förstår NOA att det är dags för honom att lämna arken.
   Det första Noa gör är att bygga ett altare åt Herren (1 Mos 8:3). Det första Gud gör när han kommer på torra land är att sluta förbund med Noa (1 Mos 9:8 ff). Noaförbundet gäller hela mänskligheten. Vi hör med i det förbundet. Gud vill ha oss till bundsförvanter. Vi hör ihop med Gud. Vi får umgås förtroligt med honom. När vi gör det talar han just om detta att vi är bundsförvanter (Psalt 25:14). Vid varje dop påminns vi om det (läs 1 Petrus 3:20-22). Och varje gång vi ser

GUDS REGNBÅGE
Ja, då påminns inte bara vi om detta utan också Gud: ”När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och allt levande varelser, allt liv på jorden (1 Mos 9:16). Och alla levande varelser sjunger om den stora hemligheten: I min Gud …
Guds regnbåge har sju färger (röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett). Sjutalet är Guds tal. Regnbågen sjunger i en sprakande färgsymfoni om vår käre himmelske Far. Men de som tar bort en färg får en gud som heter SEX! Men till dem hör inte du. Ty du sjunger: I min Gud …

  1. Vi träffar trons hjältar
Läs nu i din bibel eller psalmbok dagens epistel i Hebreerbrevet 11:1-7, och dagens evangelium i Markus 12:41-44. Du träffar människor som tryckt på strömbrytaren och där inte bara hittat trons kraft utan också blivit TRONS HJÄLTAR. De sjunger: I min Gud ..

Den första hjälten bär samma namn som du! Läs Hebr 11:1-3
Du vet hemligheten och har prövat den. Visserligen är det mycket du inte begriper. Men en inre övertygelse bor i dig, en inre visshet. Du har lyssnat till fäder och mödrar och deras djupa kunskap om livets hemligheter. Du har förstått att Livet sprungit fram från Guds hjärta. Och att både Jesus och Anden var med då. Ja, Jesus var med: I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom.
Också Anden var med. Anden ruvade som en fågel (duva) över skapelsen. Samme Far som en gång gav liv åt världen gav också liv åt ditt hjärta.  Den Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6). Och du bara häpnar och förundras och sjunger med glädje: I min Gud ….

Den andra hjälten är Abel Läs Hebr 11:4
1 Mos 4 berättar om Abel och hans bror Kain. Du vet vad som hände. Kain mördar sin bror. Kain jagas sedan av dåligt samvete. Rotlös och rastlös irrar han omkring. Synden är en makt som vi inte kan skaka av oss … Abel dör men hans liv talar till oss än idag om hur viktigt det är att ha sin tro, förtröstan och glädje ”i min Gud”.

Den tredje hjälten är Henok. Läs Hebr 11:5-6
Om Henok sägs att han vandrade med Gud i många år. Han inser att han inte klarar livet utan Gud. Han mognar i tro. Han växer i kärlek till Herren. Och får mer och mer erfarenhet av Herrens trofasthet. En dag då han var ute på vandring med Herren tog Herren hem honom till sig. Han vandrar rakt in i härligheten. Han går till paradis med sång: i min Gud …

Den fjärde hjälten är Noa. Läs Hebr 11:7. Du vet redan mycket om honom …

Den femte hjälten är en fattig änka - Läs Markus 12:41-44
Jesus ser då hon ger allt hon äger i kollekt. Och han lyfter den som andra ser ned på. Men vågar du stanna till hos henne? Vad skulle det betyda för dina aktier, madrassmiljoner och Picassotavlor?
Om du går till Sångpostillan årg 1, sid 416 (bibelskolan.com tryck här) träffar du inte bara henne utan också Jesus. De två hjälper dig att hitta DEN STORA HEMLIGHETEN med livet. Du lär dig sjunga av hjärtat och inre övertygelse:

I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång
.


I min Gud … i Kristus

Ja, låtom oss sjunga så
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut