måndag 10 augusti 2020

inför 10:e söndagen efter Trefaldighet

 

         NÅDENS GÅVOR

presenteras och levereras den tionde söndagen efter Trefaldighet årgång 3. Allra först får vi träffa Josua (se Josua 24:16-18) som fick ta över ledningen av Guds folk sedan Mose dött. Det som folket där säger är ”by-heart ord” för oss: Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar! … Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud.”

Episteltexten är från 1 Kor 12:4-21, som presenterar Andens gåvor, utläggning se nedan.

I dagens evangelium Lukas 9:46-48 svarar Jesus på frågan vem som var den störste bland dem. Jesus säger: Den som är minst av er alla, han är den störste. Grubblar du över det svaret, gå då till boken Sångpostillan årg 3 s 360. På datorn finns den på bibelskolan.com tryck här

På denna söndagsgodisblogg vill jag citera vad jag på andra ställen skrivit om nådens gåvor. ”Vad jag har skrivit det har jag skrivit”, sa Pilatus (Joh 19:19-22) och jag säger så också.

Vi gör därför först ett besök i boken Lev i Petrus första brev och slår oss ned i den trettioförsta oasen där vi BE-grundar 1 Petrus 4:10-11

Vi lär oss att leva utrustade med nådegåvor

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dessa många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Vårt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande – utrustar oss med många gåvor. Han gör det för att:

 

1. Vi skall tjäna varandra

Petrus spelar nu upp melodin som finns i hela Nya Testamentet: Tjäna varandra, underordna er, kom nedifrån. Jesus gör ju med sitt liv V-tecknet. V = victory, seger. Först går det ned, sedan upp. Först ”blod, svett och tårar”, sedan segerglädje. Jesus som var hos Gud stiger ned och blir tjänare, för att nedifrån lyfta av oss vår synd och bära oss upp i Guds kärlek. Var så till sinnes som Kristus Jesus var ... (Se Fil 2:5–11).


2. för att sprida Gud

Inte för att sprida JAG – bli beundrad och omtalad. Nej … Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. Gud skall bli ärad. Människor skall genom nådegåvorna häpna över Guds kärlek. Gud finns och han vill gripa in. Genom nådegåvorna blir hans kraft synlig. Från Gud, genom Gud och till Gud är allting.

Genom nådegåvorna kommer vi in i den stora kärleksrörelsen: Fadern ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Anden sätter oss i rörelse ut mot den värld Gud älskar. I nattvardens FÖR DIG, FÖR DIG, dras vi in i denna rörelse. Utanför kyrkdörren och innanför hemdörren finns människor som behöver bli berörda.

3. för att vi ska ta emot nådegåvor som utrustning

En nådegåva, en karisma, av charis = nåd, på latin gratia – en gratisgåva, och en utrustning som ditt dops Gud ger åt församlingen för att ”bygga upp Kristi kropp”. Fadern, Sonen och den helige Ande har olika gåvor till oss:


FADERNS GÅVOR hämtas ut på adress Romarbrevet 12:6–8

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

En del gåvor har Far gett oss redan i skapelsen: En människa kan ha naturgåvor som ligger där slumrande och oanvända. De upptäcks ofta inte förrän hon kommer in i en rik och varm gemenskap. Vi kan locka fram dessa gåvor hos varandra. När Guds Ande får röra vid våra naturgåvor, blir de gåvor som förhärligar Gud och gör människor omkring oss glada.

Vår himmelske Fader har nöd för sina människobarn. Kan du höra hur Fadern ropar på dig: -Runt omkring dig går så många som ingen ser eller lägger märke till. Får jag låna dina ögon för att se på dem med min kärlek? Runt omkring dig finns så många som ingen lyssnar på. Får jag låna dina öron för att lyssna på dem? Får jag använda din mun för att tala till dem, dina händer för att räcka dem mina gåvor, dina fötter för att gå med dem?

När vi överlåter våra kroppar förlöser Fadern dessa egenskaper i oss. Vi blir till välsignelse och glädje för andra. Vi får som Fadern ”hjärta för de arma”. Men den som behåller dessa gåvor för sig själv blir egotrippad, fattig och tappar meningen med livet.

Vi får bli goda förvaltare av Guds nåd i dessa många former.


SONENS GÅVOR hämtas ut på adress Efesierbrevet 4:8,11–13

Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan … Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

Jesus själv var Guds gåva till oss. Han själv var Aposteln, Profeten, Evangelisten, Herden och Läraren. När han ger människor som gåvor till församlingen så är det egentligen sig själv han ger. Han ger av sig själv. Han lägger sitt eget sinne och sin egen utrustning i de redskap han ger. Församlingen behöver andliga ledare. De skall lära oss förstå att det vi är som kristna, det är vi tillsammans. Deras uppgift är att bygga upp Kristi kropp. En gång gick Jesus kroppsligen omkring bland oss. Man såg honom i Kapernaum och i Jerusalem.

Också idag vill Jesus kroppsligen gå omkring bland oss. Ty nu är ni Kristi kropp (1 Kor 12:27). Vår uppgift tillsammans är att göra Gud synlig. Jesus gjorde det då han gick omkring bland oss (Joh 1:18). Vi gör det då Guds kärlek sätter oss i rörelse (Se 1Joh 4:11–12).

De andliga ledarna är Sonens gåvor till församlingen. De är redskap som Herren vill använda för att förmedla sitt liv till församlingen. De är kanaler genom vilka Herren kan nå ut för att röra vid de behov som hans folk har. Dessa är de andliga ledarna, Jesu gåvor till församlingen:

APOSTELN har till uppgift att påminna kyrkan om att bygga på apostlarnas grund. Aposteln har pionjäranda och kan få gudsfolket att komma i rörelse och bli vandringsfolket.

PROFETEN har till uppgift att träna alla i församlingen att lyssna till vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 2:11) så att de kan förstå och uttrycka vad Gud vill med sitt folk i.

EVANGELISTEN har till uppgift att engagera hela församlingen att nå ”de onådda”

LÄRAREN har till uppgift att träna hela församlingen att lyssna in i sina hjärtan Herrens ord så att de kan ge besked om sitt hopp och själva förmedla kunskap om den Herre de älskar.

HERDEN har till uppgift att ge människor själavård och hjälpa dem att själva hitta rätt och ha omsorg om varandra. De är ju döpta till att leva ett rikt liv tillsammans.


ANDENS GÅVOR hämtas ut på adress första Korintierbrevet 12:1–11.

..meddela vishet, trons gåva, bota sjuka, kraft att göra under, tala profetiskt, skilja mellan andar, att tala olika slags tungomål, gåvan att uttyda tungomål.

Nådegåvorna är en utrustning till dem som behöver utrustning. De starka, de duktiga, de påhittiga klarar sig ändå. Det är faktiskt ett svaghetstecken att behöva en nådegåva. Jag klarar inte att hjälpa en enda människa utan dessa himmelska kontakter.

Nådegåvan ges av nåd och inte för att jag är så from eller bra. Gud kan förmedla himmelska välsignelser genom mycket skröpliga redskap. Annars vore nåd inte nåd.

Du får nöd för en människa. Du vet inte vad du skall säga. Hela ditt inre ropar till Herren om hjälp. Han kan då låta ettord av vishet bli en hjälp att förstå Guds lösning på problemen ellerett kunskapens ord kan bli som en nyckel som låser upp det som blivit instängt. Där alla vägar är blockerade kan du trons gåva, en hjälp att se på problemen med Guds möjligheter. Du kan genom den nådegåva som heterkraft att göra under få förmedla Guds nyskapande ingripande. När du kommer till en sjuk människa ber du omgåvan att bota. Helandet är då en gåva som den sjuke får. Men du kan få förmedla den. Du kan få ett profetiskt ord som bygger upp, förmanar och tröstar (1 Kor 14:3). Den helige Ande kan ge dig förmågan attskilja mellan olika andar så att du kan avgöra om en person talar från Gud, från Satan eller talar av sig själv. 

Gåvan att tala olika slags tungomål kan vara en hjälp för att ditt inre liv skall uppbyggas och din kärlek till Herren fördjupas.Gåvan att tolka tungotal är gåvan som gör det meningsfyllt att använda tungotalet i församlingen. Hela för­samlingen förstår att Herren är närvarande och vill ge ett särskilt budskap till sitt folk.

En kvinna som läste om nådegåvorna, tänkte länge och sa sedan: den gåvan skulle jag vilja få ge! Genom nådegåvorna får vi vara Guds redskap som reser upp människor.

Är du nyfiken på en närmare beskrivning av nådegåvorna gå då till din dator /www.bibelskolan.com / adresslista 3 / nyfikenhetsvandring 57 – Kyrkans folk lever av himmelska gåvor.


Andens gåvor till oss dela och låt under bland oss ske.
Med din kraft de sjuka hela och din frälsning låt dem se.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ
och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl.  
(Sv Ps 52:3)


Den tionde söndagen i Trefaldighetstiden är höstens julafton för oss då det slösas nådegåvor på oss. Därför kan vi sända denna hälsning till varandra:

GOD HÖST!

Bengt Pleijel 93+

Skriva ut