måndag 20 maj 2019


inför Bönsöndagen

Herre, lär oss att be …
Så bad Jesu lärjungar då, och så får Jesu lärjungar be nu. Vi behöver få hjälp med att andas in himmelrikets livsluft. Spännande rikedomar ligger och väntar på att bli upptäckta. Bönsöndagen vill smitta årets 365 dagar att bli böndagar.
När vi ber knäpper vi våra händer och blundar. Känns tryggt. Hjälper oss att bli samlade. Men Jesus blundar inte. Han ”lyfter blicken mot himlen” när han ber (Joh 17:1). Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19).
Även om vi blundar kan vi engagera hjärtats ögon (Ef 1:18) och hjärtats öron (Sv Ps 81:3). Och kroppens händer. Ja, pröva att göra som du sjunger – ”Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus” (Sv Ps 238:1). När jag lyfter mina händer tappar jag mitt eget och blir beredd att ta emot vad Far vill ge
Bön är inte ett sätt att tvinga Gud att göra vad vi vill. Det är inte heller ett sätt att tvinga oss att göra det Han vill. Det är ett sätt att få honom att göra vad Han vill. Genom bönen ger vi Gud tillfälle att ge oss det han vill ge. I bönen möter vi FAR, vår käre himmelske Far, alla goda gåvors givare.

FAR FINNS och färgar fäder
BE-grunda Jeremia 29:11-14
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.  För jag ska låta er finna mig, säger Herren

En del reagerar negativt mot ordet FADER. Om man vänder ryggen åt Gud kan man ha framför sig knepiga män man mött - pappa, läraren, chefen, maktmänniskor … hårda, opålitliga, stränga jordiska fäder. De ger färg åt GUD. Är FAR i himlen sådan? Men Gud har inte skapat oss med ögon i nacken. När vi VÄNDER OM står FAR där. Han ser på oss med kärlek. Han som heter JAG ÄR kan hjälpa mig med min självbild när han säger DU ÄR …
Vår FADER ger färg åt fäder: Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom, (läs om far i Psalt 103). FAR liknar sig själv ibland som en MOR (Jes 49:15, 66:13). Far, som startat den stora GE-rörelsen då han gav oss sin Son, han fortsätter att ge och ge och ge.
I dag möter vi Jeremia, som säger att Far vill ge oss en framtid och ett hopp. Studenterna sjunger om att ”den ljusnande framtid är vår”. Media ger aktuell rapport om att den mörknande framtid bli svår.
Kanske vår nutid ligger i Babel. Israels folk levde där i fångenskap. Staden styrdes av den grymme despoten Nebukadnessar. ”Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion” (Psalt 137:1).
Men Gud tänkte på dem. Han såg deras nöd. Han lät Jeremia skriva ett brev till dem om en framtid och ett hopp. En kopia har skickats till oss. Lever svensk kristenhet i Babel? Ja, i kyrkopolitisk fångenskap, säger en del. I andlig undernäring, säger andra. Våra barn växer upp till andliga analfabeter. Vuxna sover.
Far i himlen ser hur det står till. Far vill ge oss både en framtid och ett hopp. Därför sänder Han Jeremia till oss, som säger att vi hittar ”Guds framtid” om vi ber, söker, har förväntningar. Men Far tvingar inte sina gåvor på oss. Han vill veta om vi verkligen vill ha. Jesus säger: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas (Lukas 11:9-10).
När dörren öppnas finner vi att det är sant som Britt G sjunger i Sv Ps 285:1
Det finns djup i Herrens godhet …
och en framtid full av sång.

FAR HÖR och vi får svar
Be-grunda Johannes första brev 5:13-15.
Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.  Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.  Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.
Johannes skriver sitt evangelium för att vi skall TRO (Joh 20:31). Han skriver sina brev för att vi skall VETA - ni ska veta att ni har evigt liv. Ett tjugotal gånger finns ordet veta i hans brev. Jag behöver veta vad jag skall svara på mina frågor: Är jag kristen? Är jag ett Guds barn? Johannes skriver sitt brev för att de som tror på Jesus skall komma till visshet i sin tro. Och Far vill att hans barn skall känna att han älskar dem. Därför uppmanas vi att lägga hans ord på vårt hjärta. "By heart!" Då kommer ordet in i blodomloppet och påverkar hela vår kropp. Ja, det stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matt 12:34).
Lägg också märke till ordet vi: vi vet, vi ber, vi har det, vår bön …
Gud vill att vi kommer samman i bön. Det finns många löften om bönhörelse där två eller tre ber i Jesu namn (Matt 18:19-20). Tillsammans upptäcker vi att bönesvaret ligger inpackat på det himmelska postkontoret. Vi behöver bara ”hem-ta” (= ta hem) paketet. Där finns den stora gåvan: den helige Ande.

FAR SER och SÄNDER HJÄLPAREN.
Be-grunda Lukas 11:5-13 i din bibel.
Jesus berättar om den gång du får oväntat besök. Men du har ingenting att ge dem. Det är tomt i skafferiet, tomt i kylskåpet, tomt i frysboxen. Gästernas magar är också tomma. Du kilar över till grannen och bultar på dörren. Han har gått och lagt sig med barnen i sängen – alla de elva små trollen. Även om du förstår att grannen suckar över att ha blivit väckt, går han så småningom upp och förser dig med allt du behöver för din nattliga supé. Han är din verklige vän.
Lika ivrigt får vi komma till Far och be. Han sover inte. Han älskar att ge och ta oss med i den stora GE-rörelsen. Det han allra helst vill ge är helig Ande åt dem som ber honom. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord (Rom 8:26).
Anden hjälper dig med dig själv. Du anar vad Jesus menar då han säger: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom. När du upptäcker hur fångad du är i dig själv och hur mycket som är styggt och missmodigt och själviskt inne i dig, då behöver du hjälparen den helige Ande. 
"Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör
och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl "(Sv. Ps 52:1)

VI BER och FAR GER
BE-GRUNDA LUKAS 11: 1-4 i din bibel.
Lär oss att be, säger lärjungar i alla tider till Jesus. Jesus lär oss bönen Fader vår. Den finns i Matteus 6:9-13 och i Lukas 11:1-4. När vi ber den tillsammans låter vi orden skölja igenom oss. När vi ber den enskilt kan vi stanna länge vid varje bön. Många rikedomar öppnar sig då för oss. Några ”igångsättningstankar” finns i Sångpostillan, årg 2, sid 228, tryck här. Och ännu fler tankar i Nyfikenhetsvandring 54 - ”Kyrkans folk lever i bön”, tryck här.


LÅTOM OSS BEDJA!
Jag kommer nu inför dig, VÅR FAR I HIMLEN, inte i mitt eget namn, inte därför att jag har lyckats och inte behöver skämmas inför Dig. Jag kommer därför att du säger att du älskar mig genom Jesus. Jag kommer i hans namn, i förtröstan på honom, tillsammans med honom, ty genom Honom kan vi nalkas Fadern i en enda Ande. Du är min Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 
Och inte bara min Far. Du är VÅR FAR som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Tack för de många som finns i ordet vår. Tack för att vi får lyfta upp varandra i din fadersfamn och se på varandra med din kärlek och dina möjligheter. Ty du SOM ÄR I HIMMELEN sträcker i dopet ned dina två händer – Sonen och Anden – till oss. Dopbeviset undertecknar du med DITT NAMN. När vi åkallar ditt namn hittar vi vår plats i DITT RIKE som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Ja, Far, hjälp oss att först av allt söka ditt rike.
LÅT DITT RIKE KOMMA till oss, till våra hem, våra vänner, vårt land …
Låt din goda VILJA SKE på vår jord och i vår bygd ty då kommer vi ana himlen på jorden. Du vill att alla skall bli frälsta och att alla frälsta ska arbeta på sin frälsning varje dag. Ja, visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den.

Tack gode Gud för maten. Du GER OSS IDAG DET BRÖD VI BEHÖVER. Du befriar oss för bekymren för dagen som kommer. Genom Livets bröd i ord och sakrament får vi kraft och mod att vandra på vägen med VÄGEN.
LED OSS bort från synd och ondska och in i ditt rike där vi får säga:
FÖRLÅT OSS! Tack för att vi får leva i din förlåtelse. Hjälp oss att våga se vår egen synd och bekänna den. Hjälp oss alla att hitta förlåtelsens glädje och förlåta varandra såsom du har förlåtit oss.
FRÄLS OSS från den Ondes onda ondo. När frestelserna kommer hjälp oss då att stå emot i Andens kraft. När prövningarna kommer överge oss då inte.
Allt det vi bett om överlämnar vi nu i vår Fars goda händer. Vi stiger ned från tronen, lämnar över makten och äran till dig, vår Far, och sjunger med hela den himmelska härskaran och med allt ditt folk sången om att

RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH ÄRAN
I EVIGHET. AMEN

I bönens gemenskap och i lovsångens glädje
Bengt Pleijel 92+
Skriva ut