onsdag 21 augusti 2019


Inför tionde söndagen efter Trefaldighet


NÅDENS GÅVOR 
delas ut på söndag – den tionde efter Trefaldighet. Men inte bara till de snälla barnen! Det finns chans för dig. Ja, faktiskt också för #metoo. ”Gåvor heliga, outsägliga ger oss Faderns barmhärtighet” (Sv Ps 127:3). Inte bara för vår egen skull. Gåvan ges inte till dig för att du ska bli stor och märklig, utan för att du ska ha något från Gud att ge, så att din nästa blir upprättad. Utanför kyrkdörren och i vår vardag möter vi ju människor med många sår och med mycken gråt inuti. En del av dem tycker vi är jobbiga, vi orkar inte med dem. Jag klarar inte av att hjälpa. Nöden är så stor och jag är så liten.
   Men vårt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande – har kraftresurser till sitt förfogande. I dagens epistel beskrivs FADERNS GÅVOR. Andra texter säger att också SONEN och DEN HELIGE ANDE har gåvor. En genomgång av dessa finns, se adress i slutet av söndagsgodis.
   En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut, när vi lever ”i Kristi kropp”. De är ”tillsammansgåvor”. Sätt er någon gång i bönegruppen och läs listorna på nådegåvor och hjälp varandra att se vilka nådegåvor som var och en har. En människa berättade att hon en gång läste dessa gåvolistor och sedan sa: ”Denna gåva skulle jag vilja få ge”. Inte: denna gåva skulle jag vilja ha. Nu går vi till dagens texter. Det börjar med en


SOMMARKONFERENS NEDANFÖR SINAI.
Läs och BE-grunda i din Bibel andra Moseboken 19:3-8. Gör det!
   Vi ser hur Mose klättrar upp på berget. Folket står nedanför. Vi hör någon som ropar. Kraftfull röst. Det ekar. Berget skakar. Folket står nedanför, häpnar och undrar. Gud talar till Mose.
   Ja, detta hände då. För länge sedan. Försök nu ”presensläsa” texten. Det betyder: se hur du själv är med där. Känn igen de andra som trängs och häpnar. Lyssna, ty Gud har något på hjärtat som han säger genom Mose. Både till slavarna som han fört ut ur Egypten och till oss och alla som slavar och trälar och suckar när vi glömt att det finns en Befriare, som kan få oss att sjunga ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli”. (Sv Ps 45:2). Han står där alldeles bakom. När vi vänder oss om får vi veta vad han ser: Han ser ”själ som är bunden och trött och tom”. Han ser ”makter” som låser och binder och förslavar oss. Ty var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34). Varför är jag sån?
   Israels folk kom ut från slaveriet i Egypten. Jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig, säger Herren. Också vi har drabbats av Guds befriande kärlek på Golgata. ”Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup” och letade rätt på oss där.
   Gud utväljer inte Israel för att de var bättre och större än alla andra, de var ju svagare och mindre. När Gud idag kallar dig eller mig till sig är det inte för att vi är bättre än alla andra. Det är bara så att hans obegripliga nåd bara drabbar oss. Gud säger till oss: ”Jag har burit er på mina händer i dopet in i min kärlek”.
   De flesta av oss var rätt små när det hände. Vi hade inte gjort något duktigt, vi hade inte hunnit få beröm av tomten. Vårt kristna liv börjar med ”hans obegripliga nåd”. Vi blir burna dit. Sedan vill han lära oss hur vi ska leva av nåden. Gud har en plan för befriade slavar. Sluta sucka: Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud (Psalt 43:5) Lyssna till vad han säger genom Mose: Ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Och genom Petrus i 1 Petr 2:9. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar.
   Vilken upprättelse! Har du upptäckt vad dopet betyder för din självbild? När du låter dig dras in i dopets kraftfält upptäcker du vilket rikt liv Gud har ämnat åt dig: Nu får du se dig med Guds möjligheter. Gud ger dig nystart. Du – ett kungabarn! Du – en berättare om vad du sett och hört.
   I Ordet berättar Far om vad hans plan är. Folket på berget lyssnar. Du hör vad de säger: Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Det spritter till i dig. Du får en ny vilja!
   ”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva till din ära” (Sv Ps 702). Förnya nu ditt JA till Gud. Hör hur din mun och ditt hjärta längtar efter att få säga:
Allt vad Herren har sagt vill vi göra. 

FINNS DET NÅGRA STYGGA BARN HÄR? 
Så frågar inte tomten. Han frågar efter de snälla, skötsamma, duktiga, välkammade och välartade barn. Men så frågar Far! Finns det några som är stygga, besvikna, dumma, besvärliga, mobbade, bittra, övergivna, arga på allt och alla … ?
   Far ser. Far hör. Far griper in. Han sänder sin Son för att frälsa – befria – läka – torka tårar – ge nystart … Jesus säger: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare"(Matt 9:12-13). Dagens epistel bjuder dig nu till upptäcktsvandring i vad barmhärtighet är (Ordet kommer från tyskans ”bei den armen Hertz” = ha hjärta för de arma).
   Läs och BE-grunda i din Bibel Romarbrevet 12:3-8. Gör det!

1. Upptäck ”nådens kraft”
Paulus hade upptäckt den - i kraft av den nåd jag har fått.
Nåden ger lyftkraft. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Psalt 40).
Nåden ger drivkraft. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. (1 Kor 15:10).

2. Upptäck dina kloka tankar.
Man kan ha för låga tankar om sig själv. Jag duger inte, jag är värdelös. Man kan ha för höga tankar om sig själv. Högmodstankar flyger i luften som ballonger. Tänk om någon sticker hål …  Tänk förståndigt, säger Paulus. Tänk nyktert. Upptäck dina kloka tankar. Tänk på att du är det största man kan bli. ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet vår gode Fader kär bär omsorg om oss här”.

3. Upptäck kroppens lemmar
Upptäck din egen kropp. Vilken fantastisk uppfinning! Du går omkring som ett levande underverk. Upptäck denna stora hemlighet: Vi tillsammans är Kristi kropp. Kristus är huvudet. Vi är varandras lemmar. Ensam är inte stark. Vi behöver varandra. En gång såg man Jesus i Jerusalem, Kapernaum, Nasaret och … Nu går Jesus av Nasaret fram i Hemmaboda, där du bor. Fundera på detta med varandra: Hur kan Jesus bli synlig i vår församling?

4. Upptäck gåvorna hos dig och de andra.
När du kommer inför Far och överlåter dig åt honom, ger han dig åt Kristi kropp. När du i bönen lyfter dina händer mot Far, tappar du ditt eget. Nu finns det plats för Fars gåvor. Du får tillsammans med de andra nådegåvor. Den gåva som du får att förvalta, den fungerar rätt när du lever ”tillsammanslivet” i Kristi kropp.
   Du överlåter till Fadern dina öron och får profetisk gåva
   Du överlåter till Fadern din rygg och får tjänandets gåva
   Du överlåter till Fadern din hjärna och får undervisningens gåva
   Du överlåter till Fadern din mun och får gåvan att trösta och förmana
   Du överlåter till Fader dina händer och får gåvan att dela ut gåvor   
   Du överlåter till Fader dina ögon och får gåvan att vara nitisk som ledare
   Du överlåter till Fadern ditt hjärta och får gåvan att utöva barmhärtighet
En beskrivning av dessa finns på adress se nedan.


"ONWARD CHRISTIAN SOLDIERS!"
Sluta sitta där, sur och kritisk och självgod. Framåt kristna krigare! Upp till kamp! Men gör först ett besök i vapenförrådet.
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 18:18-22.
Gör det! Du hittar två viktiga vapen: 

FÖRLÅTELSE
Förlåtelsen är stopptecknet för ondskan. Genom förlåtelsen öppnas fönstret: Man släpper ut det unkna och instängda och släpper in friskhet och livsmod. Det går att andas igen. Förlåtelsen är livsluften för Kyrkans folk. Vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
   Förlåtelsen löser låsningar.
   Du själv kan vara bunden, låst, hämmad och förlamad. Själavård och bikt är kanske receptet! Du kan binda andra i deras synder. Den värsta tiden för ”den som gjort bort sig” kan vara efteråt. ”Där går den som …” När Lasaros hade blivit uppväckt av Jesus kommer han ut ur graven, inlindad i bindlar. Jesus säger till oss: Gör honom fri och låt honom gå (Joh 11:44). Vi dras in i befrielseverket! ”Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig” (Sv Ps 646:4).
   Men hur ska jag orka förlåta den som trampat på mig? Petrus undrar det. Hur många gånger ska jag behöva förlåta en broder, som gjort orätt mot mig? Räcker sju gånger? Men Jesus säger: Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. Sjutalet är oändlighetens tal. Sluta aldrig att förlåta.
   Om jag inte förlåter kan det hända att den som gjort mig illa får makt över mig, stör min nattsömn, ger mig magsår, tar ifrån mig livsglädjen … Jag behöver kanske hjälp. Själavård. Petrus berättar i 1 Petrus 2:21-25 att Jesus är här vårt exempel. Läs!!!

FÖRBÖN
Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Enskild bön i kammaren är viktig. Far hör! Gemensam bön sätter oanade krafter i rörelse. Jesus är där!
   Mer om detta finns i Sångpostillan, årg 2, sid 333. Bibelskolan – tryck här. En genomgång av alla nådegåvorna finns på www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 3 / Nyfikenvandring 57 - ”Kyrkans folk lever av himmelska gåvor”. Tryck här.

Ta emot en hälsning från Petrus 4:10
Tjäna varandra, 
var och en med den nådegåva han har fått, 
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


Ta också emot en hälsning från

Bengt Pleijel 92+


Skriva ut