måndag 28 september 2020

Inför den helige Mikaels dag

 

DEN HELIGE MIKAELS DAGär änglarnas dag. Vi får då träffa många intressanta personer. Först och främst ängeln Mikael. De namn man hade på Gud var antingen JHVH eller El. Mikael betyder Vem är som Gud?
   Mikael vill hjälpa oss att vara tuffa mot ondskans makter. Mikael har många änglavänner och kompisar, som alla har med EL att göra: Rafael, Gabriel, Pleijel. Mestadels ser man dem i vita kläder.
   Vi ska också träffa en lurig människa som heter Jakob, som så småningom blev bra. Vi får – som väl är - bevittna på långt avstånd en märklig strid i himlen Sedan dyker det upp en inåtvänd, lite otillgänglig människa som heter Natanael. I Jesu närhet blev han mycket öppen. Det kommer att finnas mycket EL i denna predikan. Bered dig på elstötar från det himmelska kraftnätet.
Och i alla dessa texter finns ”trösthemlighter” som väntar på att få göra dig glad.

1. HERREN ÄR PÅ DENNA PLATS OCH JAG VISSTE DET INTE! 
LÄS och BE-GRUNDA dagens GT-text: 1 Moseboken 28:10-17 I din Bibel.
Berätta för dig själv vad som sägs i texten. Herren överger inte sin besvärlige och lurige JAKOB. Och inte heller dig! När de svartnar för ögonen och ”obegripligheter” drabbar dig är det inte kört. Ty ”för Gud är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig” (läs hela Sv Psalm 217). Här fick du den första ”trösthemligheten”.

2. EN MÄRKLIG STRID I HIMLEN
LÄS och BE-GRUNDA dagens epistel från Uppenbarelseboken 12:7-12 i din Bibel.

1. En märklig strid i himlen.
När värmen möter kylan blir det en urladdning. Det blir blixt och dunder. När Jesus föddes hit jorden blev Satan alldeles ursinnig. Han tog upp striden på jorden och förlorade den. Men det blev också en märklig strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. ”Heavens angels” kämpar mot "hells angels". Episteln berättar att draken var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Det blir en våldsam drabbning, som kulminerar på Golgata. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp … (Psalm 146:2). Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Upp 12:9). Det är det som Jesus ser: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt (läs Luk 10:18).

2. Segerbudskapet ropas ut.
Johannes berättar:
Jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.
   Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn – Lucifer – betyder ljusbärare.

Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv.
Hur har du icke fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son … Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron … Jag skall göra mig lik den Högste. Men ned till dödsriket blev du förd, längst ned i graven (Jesaja 14:12-15, SFB). Detta är en profetia om Satan. Och en profetia om Babels kung och om alla som vill avsätta Gud och upphöja sig själva.
    Den starka rösten ropar också ut vad Satan nu måste sluta med, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Gud blev så trött på honom. Han täppte till munnen på honom och slängde ut honom från himlen. Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Läs Upp 12:7-12).

Lägg märke till detta:
Satan slängs ut från himlen.
Jesus sänds ut från himlen.

3. Vem kan anklaga Guds utvalda? (Rom 8:33)
När Satan anklagade oss inför Guds tron hade han egentligen rätt. Vi var brottsliga inför Gud. Vi hade kränkt alla de lagar som inte får kränkas. Vi hade ingen rätt att komma in i himmelen. Vi passade inte där. Släpptes vi in skulle Satan själv följa med. Det var han som hade rätt till oss.
    På det problemet fanns bara en lösning. Gud kunde inte ändra på sin lag, som var uttrycket för hans eget väsen. Men han kunde ta konsekvenserna av lagbrottet på sig själv. Gud var i Christo, försonande världena med sig självom (2 Kor 5:19, Karl XII översättning). Jesus tog våra synder på sig och led och dog för dem. Satan förlorade alla möjligheter att uppträda som åklagare. Nu kastas han ut från himlen (se Joh 12:31, Lukas 10:18). Har ni tänkt på att när vi anklagar andra, går vi i förbund med Åklagaren. När vi försvarar oss mot alla anklagelser, då avsätter vi försvarsadvokaten, Jesus.

Om någon syndar har vi en som för vår talan (försvarsadvokat) inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens (1 Joh 2:1-2).
Vem kan nu anklaga Guds utvalda?

4. Kampen på jorden.
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.

Satan fortsätter kampen på jorden. Men hans tid är kort. När valfisken fått harpunen i kroppen blir han besegrad. Men han fortsätter att sprattla ett tag till. Ve den som då sitter i sin egen lilla hemmagjorda livsfilosofi, sin egen snipa. Får den en dask av valen sugs den ned i djupen. Vi måste vara ombord på den stora räddningsbåten – i Kristus.

Satan slängs ned till jorden. Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 12:7) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

1. Ljusets rustning
(Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff). Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.

2. Lammets blod.
När blodet renar från synd tappar Satan greppet.

3. Vittnesbördets ord.
Kom ihåg Jesu recept i frestelsen. Tre gånger: Det är skrivet … Läs Matteus 4. Ha bibelord till hands. Förvara dem "by-heart". Ett ord kan honom fälla (Psalm 237:3).
   Jesus ber för oss (se Rom 8:1, 8:34). Och änglarna är djupt engagerad i vad som händer med oss. Det är Guds änglars dag idag. (Luk 15:7,10).Läs och be-grunda Sv Ps 483.

Då upptäcker du att …

3. NI SKALL FÅ SE HIMLEN ÖPPEN
LÄS och BE-GRUNDA dagens evangelium från Johannes 1:47-51 i din Bibel.

Vi träffar Natanael. Han bodde i Kana i Galileen, någon mil från Nasaret. Han hade svårt med folk från grannkommunen. Kan något gott komma från Nasaret, frågade han. Natanael är sådana mänskor som har svårt att ta emot och acceptera dem som inte bor på samma plats, hör till samma parti, tycker på samma sätt. Natanael var också fångad i sin egen fromhet.
   En gång gick Jesus förbi honom, Jesus såg hur han satt under sitt fikonträd. Vad gjorde Natanael där? Han läste sin bibel om Messias, Kristus som skulle komma. Jesus såg Natanael. Men Natanael såg inte Jesus.
   Kan du tänka dig in i detta? Du sitter och läser i din bibel om Jesus. Jesus ser dig, och Jesus är glad över att du är där. Men du är så märkligt frånvarande. Du förstod kanske inte att du missat något. Herren är sannerligen på denna plats och jag visste det inte.
   När Jesus möter Natanael något senare berättar Jesus att han sett honom. Sett hans längtan och hans kärlek, han har förstått vad Natanael ville. Och Jesus ger Natanael dessa märkliga ord, som är nedskrivna också för oss. Större ting skall du få se, det finns mer att se och förstå och häpna över. Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.

Ha förväntningar!
Och kom ihåg: Änglar där vinka mig: Närmare Gud till dig. Närmare Gud…

Och jag vinkar med corona-rena händer från min rullstol till dig: ”trösthemligheter” väntar på dig.

Bengt Pleijel 93+

Och vill du veta mer om dagens budskap se boken Sångpostillan årg 3 sid 512.

Finns på bibelskolan tryck här. Ännu en trösthemlighet finns i dagen psaltarpsalm. Änglar hjälper oss att hitta lovsången – tonen från himlen – mitt i vår vardagströtta tråkighet:

Herren har grundat sin tron i himlen, hans rike råder över allt.
Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den.
Lova Herren, alla hans härar, ni hans tjänare, som gör hans vilja.
Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde.
Lova Herren, min själ!


(Psaltaren 103:19-22 SFB)

Skriva ut