lördag 31 oktober 2020Vår älskade pappa
Bengt Pleijel 
har tidigt idag på Alla Helgons dag 
lämnat jordelivet för att gå till Jesus

I onsdags fick han åka akut till NÄL och den operation som var planerad till 17 november gjordes istället nu. Det var en större och mer riskabel operation den här gången, och han var överens med läkaren om att ifall hjärtat stannade så skulle det inte göras några återupplivningsförsök. 

Han överlevde operationen och fick leva ytterligare två dagar, och vi fick möjlighet att besöka honom på sjukhuset. Hans sista ord var till en i personalen: "Jag är färdig nu. Gud har hämtat mig".

Han ville skicka denna psalm som en hälsning till er alla:


Jesus, jag dig älskar, du som älskar mig.
Du på korset lider, jag tillbeder dig.

Jesus, du har uppstått, nu är graven tom.
Jag står där förundrad, o mysterium.

Du har gått till Fadern, står inför hans tron,
ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu.

Jesus, du är med oss, genom liv och död,
nu mitt hjärta brinner av din kärleks glöd.

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:
Jesus är min herre, han gör allting nytt.

Pris ske dig, o Fader, pris ske dig, Guds Son.
Pris ske dig, du Ande, i all evighet.Anne-Mette, Heidi, Eriksöndag 25 oktober 2020

Inför Allhelgonahelgen

                     VILKEN RIK HELG VI FÅR!!!


Vi möter ALLA HELGON på lördag och tänker på ALLA SJÄLAR på söndag. Och när detta läses har jag varit på undersökning på Näls sjukhus. Där fick de veta något jag inte kan se – hur jag ser ut inuti! 

Ja, vad lite man kan veta om sig själv. Hur ser jag ut bakifrån? Inuti? Uppifrån? Ska jag behöva stomi-opereras en tredje gång? Eller kommer det att hända som alla vet skall hända …  Idag, den 26 oktober klockan 14, kom farbror doktorn in på salen där jag låg  på Näl och meddelade att den 17 november får jag komma tillbaka för  stomioperation nr 3 (cancer).

Så nu vet ni...

Jag stavar på en boktitel jag hade då jag skrev Daniels bok: I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER!

I de händerna ”får jag vila, tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär” (249:3). Men ordet vila byts ibland ut av ordet ila. Jag ilar till minnen från Åh-stora dar. På en återsamling med konfirmander under en allhelgonahelg spelade vi in en sång med speltant Sabina och arr. av playboy Anders och med text från Psaltaren 126, psaltarpsalmen på Alla helgons dag. Sjung med!

BE-grunda nu budskapen i texterna på

ALLA HELGONS och ALLA SJÄLARS DAG.


1. I PSALTAREN 126 TRÄFFAR VI HELGOA MÄNNISKOR

LÄS och BE-grunda. Ge dig tid att umgås med dem. Då får du veta vad som hänt med dem och vad som kan hända med DIG!!! HERREN grep in, gjorde slut på fångenskap och låsningar. De fick en nystart. ”O liv, som blev tänt i kristtrognas bröst” (Sv Ps 258:1). Herren gjorde något med dem. Han gjorde dem HEL-GOA! Ja, Herren gjorde stora ting med dem. De kunde inte tro att det var sant. De skrattade och sjöng och dansade. De trodde att de drömde. Människor omkring dem undrade. Vad har hänt med dem? Och det som hände en gång fortsatte. Sorgen förvandlades till jubel... De ser inte på sig själva. De ser på Herren. Ty då kan stora ting ske. Herren öppnar deras ögon för andras nöd. De sår med tårar! De ber med tårar! De bär fram sin egen nöd till Honom som förmår göra mer än vi kan bedja eller tänka (Ef 3:20).


2. 93-ÅRING + DU TRÄFFAR 120-ÅRING.

Läs och BE-grunda GT-texten från 5 Mos. 34:1-5 i din Bibel.

Vi träffar Mose, som nu står vid slutet av sin långa livsgärning (120 år). Från Egypten har han fått leda folket, befriat det från slaveri. Från berget Sinai fick han förmedla kärlekens bud från Kärlekens Gud. Från berget Nebo får han nu se ut mot det utlovade landet.

Med den blicken slutar hans livsgärning. Nu får hans närmaste medarbetare Josua ta över. Josua har samma namn som Jesus – ”Jeshua” - ”Herren frälsar”. Det som Mose fick vara med om har många varit med om. Man har anat och förstått att det finns ett ”annat land där rättfärdighet bor”, en annan framtid ... Vi kommer ihåg Martin Luther King som den 28 augusti 1963 vittnade: ”I have a dream. I have seen the promised land”. Hans vision var ett land präglat av Guds rättfärdighet.

Varje gång vi ber Fader vår (och tänker på vad vi ber!), ser vi hur Guds namn blir känt, Guds rike kommer, hans vilja sker, synder förlåts … Det blir såsom i himlen på jorden. Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Sv Ps 638:3 gör dig nyfiken ...


Det finns ett land av frid som änglar känner. 
Där leker vi som glada barn en gång på paradisisk mark 
med alla helgon och prisar Herren med vår nya sång

...och nu får vi en försmak av detta.


3. VI HAMNAR I FESTFÖRSAMLING

Läs och BE-grunda episteln från Hebr. 12:22-24 i din Bibel. Häpna ty …

Vi har hamnat i den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Vad ser vi där? Mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Vi hör jubel, lovsång, förlösande skratt, den himmelska dansen …

Vi hör hur de ropar med många decibel i rösten: Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet (Joh. Upp 7:10). Vi ser hur alla är klädda i vita kläder med himmelsk design.

När vi frågar vilka de är och varifrån de har kommit, får vi till svar: Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod (Joh Upp 7:14).


Gläd dig du Kristi brud, sträck på dig, harkla dig och sjung med …

De skall gå till den heliga staden …
Får jag följa med? Ja, det får du gärna … 
När du hänger med får du se att …


4. VI HAMNAR I JESU HELGONSKOLA.

LÄS och BE-grunda dagens evangelium från Lukas 6:20-26.

Läs - om du vågar!!! Underbara ord! Kärva ord! Saliga ni! Ve er! Vad ser Jesus hos oss? Vad gör Jesus med oss i helgonskolan?

Han stöper LJUS! I kärlekens stearinmassa doppar han ned en svag veke (du!) – ner och upp … upp och ner … När han doppar ned kan det göra ont - han förmanar, varnar. När han lyfter upp förstår du. Han tröstar, lär. Han vill DIG! Han gör stora ting med oss! NI ÄR VÄRLDENS LJUS!

I dagens Sångpostilla finns en LÅNGPREDIKAN om detta, i boken Sångpostillan årg 3, sid 525-533. På Bibelskolan.com tryck här. Men helgen bjuder på mer … vi hittar fler skatter på


ALLA SJÄLARS DAG.

Söndagen efter alla helgons dag heter också Alla själars dag då vi minns alla våra kära som gått före oss i döden. Vi överlåter dem idag i Guds barmhärtiga händer. Och vi påminns om vårt evighetshopp.


 5. PÅ TREDJE DAGEN SKALL DET SKE!

Vi läser och BE-grundar GT-texten Josua 1:10-11

   Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: ”Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning.”

Kan du höra budskapet till oss? Var beredd! Något nytt är på gång …
Men var finns ”folkets förmän” idag? De som väcker soffliggarna, uppmuntrar de ängsliga, utrustar för kamp? "Go marching out, christan soldiers!" Ni skall gå! Herren skall ge! På tredje dagen skall det ske! Följ Josua – Jeshua – Jesus. Var stark och frimodig! Läs 5 Mos. 31:7 och Josua 1:6,7,9,18).


6. VI SÖKER ETT HEMLAND

LÄS och BE-grundar Dagens epistel från Hebr. 11:13-16.
 
  I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

Alla dessa” - det syftar på trons människor, som Hebreerbrevets författare räknat upp. De är våra föredömen. De har inte fastnat i ”det var mycket bättre förr”. De hade sett, anat, förstått att hemlandet låg framför dem. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus (Fil 3:20). De föraktar inte denna värld som Gud skapat och placerat dem i. Men de längtar till ett bättre land, och genom de fagra riken på jorden går de till paradis med sång. De skäms inte för att de tänker så. Och Gud skäms inte för dem, utan de får kalla honom sin Gud … De har hittat den personliga relationen med Far (Psaltaren 25:14).


7. HEMMA

LÄS och BE-grunda dagens evangelium från Lukas 20:37-38.
 
Jesus säger: Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.

Vi träffar Mose vid den brinnande busken. Mose träffar Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Dessa tre patriarker hade ju varit döda sedan länge. Precis som våra förfäder. Döda för oss, ja. Men inte för Gud, ty för honom är alla levande. Ett märkligt påstående! ”. Människan är skapad av Gud och kan inte göra sig oberoende av Gud, inte heller genom att dö. För människor kan hon vara död, men inte för Gud. Också efter döden är människan i Guds hand. Hon står upp, till liv eller till dom, som Jesus säger i Johannesevangeliet (5:29).

Men vid denna tid tänker vi på våra kära som gått före oss, vi tänder ljus, sätter blommor på graven. Men sedan må du från graven gå in i kyrkan och vara med om en mässa. Där ställs vi på tröskeln in till Guds värld, vi får sjunga och tillbe tillsammans med ”Herrens trogna i alla tider och med den himmelska härskaran”. Vi får kontakt med mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen.

Ja, detta får vi om fröken Corona inte låst och stängt! Men om hon lurar dig, se och hör nu, vad Far har i sin hand.. 


O Fader, Son och Ande, dig ske evigt lov och pris. 
Ack öppna ock en gång för mig din himmels paradis. 
Ja, när jag fast i trone står,
 jag av din hand min krona får, 
o Herre Sebaot  
(Ps 169:7).


Så sjunger med dig och alla nuvarande och blivande helgon

Bengt Pleijel 93+


 Alla själars dag kan du läsa om i Sångpostillan sid 534, eller på  bibelskolan.com, tryck här.söndag 18 oktober 2020

Inför tjugonde söndagen efter Trefaldighet

 

ATT LEVA TILLSAMMANS

är den svåra läxan vi får lära oss på söndag. Det är inte lätt att vara människa. Att vara människa bland människor är ännu svårare. Hur skall jag kunna stå ut med dig? Och du med mig? Vi går till söndagens texter för att få hjälp. Vi börjar med dagens psaltarpsalm:


  1. DET FINNS OASER I ÖKNEN

Sjung med dagens Psaltarpsalm 68:5 -7

Sjung till Gud, lovsjung hans namn, bana väg för honom som drar fram genom öknarna, Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska bor i en öken.


Om du tycker att ditt liv känns torrt och tråkigt som en öken, kan dagens psaltarpsalm hjälpa dig till förändring. BE-rätta för ditt hjärta vad Kung David sjunger in i ditt hjärta: Far finns i din öken. Han ger hem åt faderlösa och änkor. Han ger ”frihet och glädje åt den som var bunden och trött och tom” (Sv Ps 39:2). Där i öknen hittar du det friska livet. David fortsätter i Psaltaren 68:10: Rikligt regn lät du falla, Gud, din trötta egendom gav du kraft. Din skara fick bo där, du sörjde för de svaga i din godhet, Gud.

Vad händer om du vänder ansiktet åt Far? Du får er-FAR-enheter av Frihet och glädje. Vad händer om du vänder ryggen åt Far? Ökentorka … de upproriska bor i en öken (se v 7).


  1. FORNTIDENS FOLK KAN GE OSS FAMILJETERAPI

Läs och BE-grunda Tobits bok 10:7-13.

Tobits bok hör till de apokryfa böckerna. Texten finns i Bibel 2000 och i dagens GT-text i Psalmbokens evangeliebok. Thomas Holmström skriver i SPT: ”Här får vi ett gott exempel på goda familjerelationer. De olika parterna ser och förstår varandras situation. Man finner en lösning på det som kunde vara ett problem och kan sedan från hjärtat välsigna varandra”.

Vem kan inte önska att det oftare kunde fungera på det sättet hos oss, (suckar Thomas Holmström).


  1. LYSSNA PÅ MORMOR

Läs och BE-grunda dagens epistel från andra Timoteos 1:3-5.

 

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig.

När Paulus sitter där i fängelset och erinrar sig sin käre andlige son Timoteos så blir han påmind om den uppriktiga tro som finns hos honom. Och han kommer ihåg att det i Timoteos bakgrund finns människor och händelser som betytt mycket för honom. Han kommer ihåg hans mormor Lois och hans mor Eunike. Också de levde i tron. Timoteos hade fötts av föräldrar som levde i ett blandäktenskap. Timoteos var son till en troende judisk kvinna och en grekisk far, står det i Apg 16:1.

Paulus erinrar sig själv om sina fäder. Han erinrar Timoteos om hans mödrar. Det är ett privilegium att ha haft fromma fäder och fromma mödrar. I min egen släkt kan jag finna sådana ända tillbaka till 1500-talet.

Herren kan hemsöka fädernas missgärningar. Vad vi gör – eller inte gör - påverkar kommande generationer (2 Mos 19:5-6). Fädernas missgärningar kan skapa lidanden för barn och efterkommande i tredje och fjärde led - ca 100 personer. När vi försöker förstå en annan människa frågar vi: vad ha hänt i hennes liv? Vad har hon utsatts för?

Men när fäderna älskar Herren och håller hans bud, gör han nåd och upprättelse med tusenden. Det är stort om man har fäder och mödrar som tror. Det är ännu större när deras tro blir personlig för en själv. När jag tror inte bara för att mamma trodde. Eller mormor.

Frågan till oss är här: Hur hjälper vi varandras barn? Mormor – var är du? Du som kunde lära barnbarnen både ”Gud som haver” och ”trygga räkan”. Var finns du idag?

Och ni fäder – var är ni? Timoteos fick hjälp av Paulus. Uppgiften för oss karlar är kanske att vara en Paulus för vår nästas barn … 

Tala med Herren om detta!


  1. BLI ORDBRUKARE.

Läs och BE-grunda Matteus 13:53-57.

 När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev häpna och sade: "Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta?"  Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: "En profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj." Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom.

Matteus berättar (Matt 13:1-2) att det var mycket folk omkring Jesus. När vi öppnar vår Bibel och läser om vad Jesus då sa och gjorde är det precis som texten öppnar sig mot oss. Vi ser hur vi sitter bland dem. Jesus träder in i denna skara och börjar tala till dem och till oss i liknelser. Han berättar först om en jordbrukare som sår säd.

Det han då vill säga oss är att vi för att leva tillsammans behöver bli ORDBRUKARE. Vi behöver lära oss att arbeta med hjärtats mylla, rensa bort en massa ogräs, ta emot Jesu ord, bädda ned dem i vårt inre kärleksrum, vattna dem med bön och glädja oss över blommor och doft, växt och frukt. Vi får en inre drivkraft att leva ut hans kärlek mot varandra. I stor kärlek varnar han oss för den Onde (Matt 13:19), som snappar bort de ord vi fått. ”Skulle då Gud ha sagt?” Om vi har vårt rotfäste i Gud (Matt 13:20-21), kommer vi inte på fall precis som smålands-träden föll för Gudrun. Ni minns!

 Vi får också lyssna till Jesu varningar för ”ha-galenskap” och ”multimiljonärs-drömmar”. Allt sådant ger andnöd och  kväver ordet.

När vi bär Jesu ord inom oss – i hjärtats tempel - har vi det som bär oss när vi ramlar in i mänskliga relationer och svårigheter. Hans ord är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp (se Ordspråksboken 4:20-22). Vi behöver himmelrika krafter för att klara av mamma, pappa, syskon, kompanjoner och problemmänniskor, som utsätter oss för blåsningar och stormar.

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten, berättar Matteus (Matt. 13:53). Ibland kan vi tycka att Jesus är så långt borta. Därför är det viktigt att vi lär oss att bli ORDBRUKARE. Då har vi hans ord och hans närvaro i oss. Hans Ande bevarar oss i ordet och bevarar ordet i oss. Guds Ande föder fram lovsången i vårt inre kärleksrum, templet inom oss, där vi sjunger  till hans ära. 

Matteus berättar att Jesus kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade … Jesu hemstad var Nasaret (läs Lukas 4:16-23). Där hade han vuxit upp. Där börjar han sin offentliga verksamhet, strax efter dopet i Jordan. Där håller han sin första predikan som också är kungens regerings-förklaring:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Han talar om för dem och oss vad han vill göra med oss och för oss.   Himmelska krafter är över Jesus. Därför kan han ge glädje, befrielse, klarsyn, frihet och en framtid full av nåd. Vi behöver detta för att kunna leva tillsammans.


Det blev reaktioner i Nasaret!

Lukas säger att alla häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Ja, Jesaja-citatet var ljuvliga ord! Det man reagerade på var att de utgick från hans mun. Vem tror du att du är, Jesus Josefsson? Tror du att du är Messias?

Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta.  De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Matteus berättar att man häpnade över Jesu undervisning: Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Bland de mest häpna hör Jesu familj. Dem kände de: Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas. Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta?" Jesus säger: "En profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj." Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom.

Vi behöver himmelska kontakter för att klara jordiska konflikter! Syskon kan vara härliga. Syskon och grannar och kolleger kan också vara förfärliga.  Man kan behöva himmelska krafter för att klara av att leva tillsammans både med syskon och andra människor.   

Precis som Jesus var fylld av helig Ande i Nasaret behöver vi det i Hemmaboda. Paulus ger receptet i Efesierbrevet 5:18-21, Giertz översättning:

       Låt er fyllas med Anden.

  talar ni till varandra i psalmer och hymner och andliga visor. 

 sjunger ni  och spelar i era hjärtan till Herrens ära.

 tackar ni alltid  vår  Gud  och Fader för allting i vår Herres Jesu Kristi namn, och  underordnar ni  er under varandra, därför att ni vill lyda Kristus.

Den helige Ande ordnar vår inre motor. Anden ger oss en drivkraft att tala till varandra på ett nytt sätt. Anden ger oss en ny vilja att sjunga till Guds ära och inte vår egen. När vi fylls av Anden öppnas våra ögon så att vi ser hur Fadern vrider allt svårt till tacksägelse. Anden hjälper oss att inte se ned på varandra utan ställa oss under varandra. När vi gör det får vi ögontakt med Fadern, Sonen och den helige Ande. Ja, låt er fyllas av Anden - gör det!  Då får vi hjälp att lugna ner oss. Vi får frisk kraftglädje att leva tillsammans. Ty – säger Sv Ps 93:4 – Gud kan med sin Ande

...ge oss den kärlek som alltmer tilltager,

          allt tror och hoppas, lider och fördrager, 

          Jesus vår Herre  

Förnyade kärleksupptäckter finns i boken Sångpostillan årg 3 sid 430, på datorn bibelskolan.com, tryck här.

Låtom oss häpna! Bengt Pleijel 93+
måndag 12 oktober 2020

Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet


TRONS KRAFT

får vi ta emot på söndag – den nittonde efter Trefaldighet. Vi smittas av lovsången som ropar in dagens budskap i våra hjärtan: Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning (Jesaja 12).

Jämför Psaltaren 118:14 - Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning. Denna sång sjöng Jesus och hans lärjungar dagen före Golgota-dramat. Vi behöver rusta oss med Bibelns kraftord inför kommande prövningar. Vi kan få kontakt med himmelska kraftkontakter. Vi fick det då vi döptes in i Kristus (Rom 6:3ff). Vi blev inkopplade på himmelskt EL och strömmar av levande vatten. Änglar, helgon och Herrens trogna i alla tider blev våra kontaktfamiljer. Alla vill hjälpa oss att LEVA LIVET redan nu. Men allra först och viktigast gäller detta – närkontakt med Jesus:

Iklä er Herren Jesus Kristus ( Rom 13:12 -14, Ef 6:10 ff)

När vi där tar på oss hela Guds vapenrustning händer det att vi  hittar GUDS KRAFT och blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. 

Ja, ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

I dagens texter får vi möta många av trons hjältar och hjältinnor. De kan öppna trons hemligheter för oss. Om de fick TRONS KRAFT kan vi få det. Vi börjar med


  1. KUNG DAVIDS FARFARS FARMOR.

Läs och Be-grunda Josua 2:1-15 i din bibel.

Den långa vandringen från Egypten får nu sitt slut. Israels folk står vid gränsen till Kanaans land. Mose har dött – 120 år gammal. Man begravde honom i Moabs land. Men ingen fick veta var hans grav låg (5 Mos 34:6). Till efterträdare insattes Josua som var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom (5 Mos 34:9). Både Gud och Mose höll tal vid hans ”välkomnande”. Josua 1. Far sa: Läs 5 Mos 31:7 + Josua 1:1ff och

Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig … Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. … Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.”

Innan Josua startar erövringen av landet skickar han två spioner som ska speja på staden Jeriko. ”Gå och undersök landet och särskilt Jeriko”. De gav sig i väg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab och där lade de sig att vila.  Men det berättades för kungen i Jeriko: ”I natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet.” Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: ”Lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus, de har kommit för att utforska hela landet.”

Folket i Jeriko anade vad som skulle hända. Vi vet, sa Rahab. Jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er, och landets alla invånare bävar för er.  Vi har hört … vad Herren har gjort genom dem .

Rahab tog de båda männen och gömde dem på taket under linstjälkar som hon hade utbredda på taket. Vi har ingen kraft att stå emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Och hon utkrävde ett löfte av dem: Lova mig därför med ed vid Herren: Eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva, och rädda våra liv från döden.”

Männen sade till henne: ”Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig.” Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. 

Judy Breneman har skrivit en ”inlevelse” i Rahabs tänkande. Den finns i din dator på bibelskolan.com – nyfikenhetsskolan – ”Kvinnorna i Bibeln” - Rahab. Tryck här.


  1. TRONS HJÄLTAR I FORNSTORA DAR

Läs och BE-grunda dagens epistel Hebreerbrevet 11:29-33 i din Bibel.

Det vimlar av trons hjältar i Hebreerbrevets elfte kapitel. Här får vi kontakt med några av dem. Och vi får tillsammans med Hebreerbrevets anonyme författare göra en vandring genom Israels historia.

Poängen med trons människor i bibeln är inte att berätta om hur fantastiska hjältar de var. Poängen är att berätta om hur stor Gud är som kan använda sådana egendomliga och ibland udda människor för sitt verk. Det gör det hoppfullt för oss.

Men dessa storverk, som gjordes i tro, gjorde inte livet lätt för dem som trodde. Också för de största bland dem gällde det att tro utan att se och att lita på löftena utan att ännu få vara med om uppfyllelsen. Att tro betydde att få lida och bli förföljd.

Paulus skriver i glädjens brev – Filipperbrevet 1:29 - Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har.

Fundera på vad detta betyder för oss: Allt liv lides fram!


  1. FYRA MÄN BÄR FÖRLAMAD MAN

Läs och Be-grunda Markus 2:1-12 i din Bibel.

Markus berättar idag om ett besök som Jesus gör i Kafarnaum. Han tar förmodligen in i det hus som tillhör Simon och hans bror Andreas (se 1:29). Ryktet sprider sig att Jesus har kommit. Folk strömmar till från alla håll. Man har förväntningar på Jesus.

Tänk om det kunde sägas om vår församling? Folk strömmar till från alla håll. Man har förväntningar på Jesus. Och vi säger till varandra: Vad tror ni Jesus kommer att göra idag? Och vi talar med varandra om våra förväntningar på honom.

Det kommer mycket folk, berättar Markus. Först fyller man huset, man trängs vid dörren, platsen utanför huset blir alldeles full av folk. De hör hur Jesus börjar tala.  Han förkunnade ordet för dem. Alla stod där andlöst lyssnande. Hans ord är liv för envar som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspr. 4:22).

När vi ser hur mycket folk samlas i Kafarnaum och hur man lyssnar till Ordet om Jesus kan vi få visioner av vad som kommer att hända när Guds Andes vind blåser liv i vår församling. Folk strömmar till. De blir fler och fler söndag efter söndag.  Kyrkorådet börjar planera att bygga ut kyrkan …

Det händer något utanför huset. Fyra män kommer släpande på en bår. På båren ligger en man som är lam. Men där är så mycket folk att de inte kommer fram till Jesus med båren. De fyra männen gör något högst oväntat.  De klättrar upp på taket, tar med sig den lame dit upp, gör sedan ett hål i taket och firar ned den lame till Jesus.

När vi läser en sådan här berättelse bör vi stanna till och tänka efter. Var finns jag själv i texten? Alla bibliska texter är dubbelexponerade. Vi ser först en bild om det som hände då. Men sedan upptäcker vi att vi själva finns med bland människorna som samlas där. Tänk efter: Var finns du?  

1. Några känner igen sig i den lame mannen. Man känner sig håglös, förlamad, initiativlös, man har stelnat i sin tro. Om något ska hända i ens liv beror det på att det finns människor omkring en som ber för en, tar tag i ens liv.

2. En del kanske kan se sig själv i de fyra männen. Herren har kallat dem till att vara hans redskap. Man känner ansvar för andra. Man vet att man inte kan hela en enda människa. Men man vet att Jesus kan!

Det finns fler att välja på..

3. Man kan se sig själv som en av de skriftlärda som tänker sura och kritiska tankar inom sig över det som sker i kyrkan. De tänker sura tankar: Hur kan han tala så? Jesus läser deras tankar. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Tänk igenom varför du tänker det du tänker.

När de fyra männen kommer med den lame till Jesus, står det att Jesus ser deras tro. Detta med tro och helbrägdagörelse har varit en svår fråga i kristna sammanhang. Ofta har man sagt till en sjuk människa: Om du bara hade tro så kunde du helas.  På det sättet har man gjort bördan ännu tyngre för den sjuke. Jag duger inte. Jag är inte bara sjuk, jag är alldeles hopplös också. Men när Jesus här tänker på tron, tänker han på bärarlagets tro. Han såg de fyra männens tro. Vad är tro?

När Jesus talar om sig själv som Livets bröd, säger han: Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta (Joh 6:35 SFB). Här ser vi att tro är att komma till Jesus. Den som kommer till mig ... den som tror på mig... Det som är vår uppgift som bärarlag är att hjälpa de sjuka, de trötta, de missmodiga in i Jesu kraftfält. När Jakob (5:12ff) talar om att smörja de sjuka med olja så är bärarlagets uppgift att be för den sjuke, be trons bön, be den bön som förtröstar på Jesus och räknar i allt med Jesus. Deras bön skall rädda den sjuke in i Jesu kraftfält, men Herren skall göra honom frisk. Det är Herren Jesus som helar. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Jesus lär inte här att all prövning, sjukdom och nöd är ett resultat av synd. Men de yttre svårigheterna kan ha sin orsak i något inre. Om jag är fylld av bitterhet och avund och besvikelse och hat och mycket annat sådant, sätter det sig på något sätt i kroppen. Psalm 32:3 säger: Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Man talar om att själen ger kroppen stryk. Det kan vara viktigt att först hjälpa någon till korset, platsen där bitterhet och hat och besvikelse förlorar sin makt. Jakob säger också när han talar om att smörja någon med olja att det är viktigt att först bekänna sina synder (Jakob 5:13-18). Att få syndernas förlåtelse är en nyckel som öppnar för himmelen i våra liv. Där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet

När Jesus helar kan det ofta ske på något av dessa tre sätt: 1) Jesus helar med en gång. Helandet kommer snabbt. 2) Jesus leder en människa in i en helandets process. Han vill något mer än att  kroppen skall bli frisk. Han förlåter och renar och upprättar oss inifrån. 3) Jesus tar oss in i den himmelska reparations-verkstaden, där vi får hela och nya kroppar. Att komma dit är ju inte det allra sämsta. Men det händer alltid något när vi kommer till Jesus - vi berörs av TRONS KRAFT! Ty

hanverkar i oss med sin kraft

och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka 

(Ef 3:20)

i gemensam tro och häpenhet över

TRONS KRAFT


Bengt Pleijel 93+

som nu fått veta att en tredje stomioperation väntar på honom inom en månad och trons kraft väntar på dig i boken Sångpostillan årg 3 sid 423 (i datorn tryck här)
söndag 4 oktober 2020

Inför Tacksägelsedagen


LOVSÅNG

är dagens tema. I tacksägelsen kan jag räkna upp allt vad jag borde vara tacksam över: kläder, föda, hus och hem m.m. m.m. Men i lovsången ligger en lyftkraft. Änglar där lyfter mig, jag bärs in i den himmelska lovsångskören. Jag häpnar. Jag får sjunga med i änglakören. Vi läser i Joh Upp 7:12 ff:

 Änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.”

En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det."

Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. 


Vad som än händer får jag vara i Guds händer. 
"Så tag då min händer och och led du mig 
Att saligt hem jag länder, o Gud till dig". (Sv Ps. 277:3).

Dagens texter har mer att säga om tack och lov:


  1. MÅ GUD HJÄLPA MIG

Läs och BE-grunda dagens GT:text - Salomos vishet 7:15-22 (texten finns i psalmboken och i Bibel 2000).

Vi träffar här den vise kung Salomo. Hans tankar är nedtecknade i Salomos vishet som finns bland de s k apokryfa skrifterna, som inte kommit med bland bibelns böcker men är nyttiga att läsa. Säger Luther. Salomo tackar Gud för att han har fått kunskap och insikt i allting om tingen, världens byggnad, elementens verkningar och tidsåldrarnas början och slut.

Kloka tankar för dig och alla blivande nobelpristagare.”Må Gud hjälpa mig” sa Salomo och må den bönen bära dig!


  1. MÅ ORDETS LYFTKRAFT BÄRA MIG

Läs och BE-grunda dagens epistel från Kolosserbrevet 3:16-7

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.


UPPGIFT: vad händer genom orden BO – SJUNG – GÖR – TACKA?


3. MÅ SÅNGEN LJUDLIGT PRISA JESUS

Läs och BE-grunda dagens evangelium från Lukas 19:37-40

När Jesus närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se:  "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!"  Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar!"  Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."


Lukas berättar om vad som hände i Jerusalem. Vi känner igen scenen från Första Advent.  Jesus sätter sig på en åsna och rider ned från Oljeberget. När han närmar sig Jerusalem tar männen av sig sina ulstrar, pojkarna sina skinnjackor och kvinnorna sina fårskinnspälsar och lägger på vägen (eller var det inte så?). Det är mattan på vilken konungen skall rida fram. Det strömmar till folk från alla håll. Vi ser pojkar som klättrat upp i träden och skär av palmkvistar och slänger ned. Vi ser tiggare i spindelnät av trasor, vi ser allvarsamma präster och pastorer med rynkade näsor och mörka blickar. Runt omkring Jesus är hela lärjungaskaran, fler än de tolv.

Lukas berättar att då började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Här var inget ovisst mummel. Frid i himmelen och ära i höjden! Sådana glädjeutbrott och hyllningsrop är ju inte menade som logiska utsagor, lika litet som när någon bland oss ropar: Ära, halleluja! Men de är ändå laddade med innehåll. I detta fall var det kanske först och främst ett tack och en lovsång. Friden och äran hörde till Guds väsen. Friden (shalom) var för juden Guds goda avsikt med sin skapelse, hans välsignelsebringande ordning. Juden var van att välsigna Gud för hans höghet och majestät, lika mycket som för hans goda gåvor. Men fariséerna reagerade. Här gav man ju denne rabbi en hyllning som om han vore Messias. Det var att leka med elden. Hur kunde han tillåta det? Han borde ta avstånd och tysta ner dem. Men Jesus gav ett svar som visade att det låg något riktigt i folkets mer än halvkvädna visa. De skulle inte tystas ner. Om de teg, skulle stenarna ropa.

Lovsångsskola hos dem

som hittat lovsång även under nöd

1. Riksdagsman Carl Boberg ger oss recept mot suckianen inom oss: Sv Psalm 11:2

När jag hör åskans röst och stormar brusa och

blixtens klingor springa fram ur skyn, när regnets

kalla, friska skurar susa och löftets båge glänser för min syn –

/: DÅ BRISTER SJÄLEN UT I LOVSÅNGSLJUD:

O STORE GUD, O STORE GUD /:/


2. Moses i 2 Mos 15:2 inför ökenvandringen och Jesus i Psaltaren 118:14 hjälper oss att hitta styrkan inför ökentorka och kriskrascher (jämför Jesaja 12:2).

Herren är min starkhet och min lovsång /:/

Han blev mig till frälsning /:/

Herren är min starkhet och min lovsång.


3. David hjälper oss se vad Gud gör när vi sjunger lovsång.

Lova Herren, min själ. Lova Herren min själ,

/: och förgät ej vad gott han dig gjort /:/ Psaltaren 103:1-5,

(bibel 2000: minns allt det goda han gör …)


4. David i Psalm 40 hjälper oss ur ego-gropen som vi snurrar runt i

      Stadig förbidade jag Herren och han böjde sig till mig

och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn.

Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina stag fasta,

Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.

    Det skall många se och varda häpna, och skall förtrösta på Herren.


6. Paulus ger oss i Rom 5:8 bevis på att vi är älskade

Gud bevisar sin kärlek till oss

genom att Kristus dog för oss

medan vi ännu var syndare


7. Paulus får oss att häpna över Guds kärlek trots nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara, svärd.  Romarbrevet 8:35-39, Intet kan mig skilja från Guds kärlek – intet kan mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller dödicke djupast nöd kan mig skilja från Guds kärlek.


  1. OM DESSA TIGA SKOLA STENARNA ROPA

Hesekiel berättar om den första hjärttransplantationen. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ut er kropp och ge er ett hjärta av kött (Hesekiel 36:26).

Det händer ibland att vi kolliderar med varandra. Vi ger igen, gör varandra illa, svarar med samma mynt. Stenarna viner i luften.

Detta hände med klagaren i Klagovisorna 3. Leta rätt på den texten och BE-grunda! Berätta om vad som hänt honom. Berätta om vem som orsakat allt elände.

Du hittar ett tjugotal HAN här. Han, han, han … Han skyller på Gud. Han har fördrivit min själ från friden, jag har glömt vad lycka är. Det är slut med min livskraft.

Men plötslig händer det något! Vi hör hans klagan:

Jag är mannen som fått se lidande under hans vredes ris. Han har lett mig och fört mig i mörker och inte i ljus. Ja, han vände sin hand mot mig gång på gång, dagen lång.

Han nötte ut mitt kött och min hud, han krossade mina ben. Han byggde en mur mot mig och omringade mig med bitterhet och möda. På mörka platser lät han mig bo, likt dem som länge varit döda.

Han har spärrat in mig så att jag inte kommer ut, han har lagt på mig tunga bojor. Hur jag än klagar och ropar stänger han ute min bön. Han har spärrat mina vägar med huggen sten och gjort mina stigar krokiga.

Han var en björn på lur mot mig,ett lejon i försåt. Han förde mig på avvägar och slet mig i stycken, han lät mig ligga övergiven. Han spände sin båge och ställde mig som mål för sin pil.

Pilar från sitt koger har han satt i mina njurar. Jag har blivit till åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa hela dagen lång. Han har mättat mig med bitterhet, gett mig malört att dricka.

Han har krossat mina tänder mot stenar, han har tryckt ner mig i askan. Du har fördrivit min själ från friden, jag har glömt vad lycka är. Jag sade:”Det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren.

Tänk på min nöd och min hemlöshet, malörten och det bittra! Min själ tänker ständigt på det och sjunker ihop inom mig. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp:

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren.”

Klagaren i Klagovisorna 3 hjälper oss få nya tankar.


Låt oss tillsammans sjunga dess friska tankar

Bengt Pleijel 93+


Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar.

Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut.

Den är ny varje morgon, ny varje afton

Stor är din trofasthet, o Gud. Stor är din trofasthet.(Sv Ps 704)


Mer om Tacksägelsedagen finns att läsa i Sångpostillan sid 519, och på bibelskolan.com tryck härSkriva ut