måndag 30 mars 2020


Inför stilla Veckan och stora Påsken


Kära vänner i Herren!
Vi får nu gå in i Stilla Veckan och stora Påsken. En märklig vecka detta år. Corona hjälper oss att vara stilla. Var och en sitter i sin karantän. Kom mig inte närmare än två meter. Vi får varken kramas, kyssas eller slåss.
Och ändå kan stilla veckan bli den rika veckan. Vi får gå in i Golgatadramats texter, lyssna oss in dem, BE-grunda dem, bli gripna av dem. Sedan kan vi svara på frågan från Amerikas slavar: ”Were you there when they crucified my Lord”?
Gör experimentet att när du läser texterna koppla på den helige Ande. Då kan det bli så att bokstäverna reser sig, griper tag i dig och drar dig in i dem. Och vad mer: Vi hittar varandra – en rik gemenskap i Anden! En kommunion i Anden!
När du ber Fader vår upptäcker du hur där vimlar av trossyskon från hela världen i orden vår, oss … och du upptäcker att världens centrum inte är du själv. Inte JAG och MIG och MITT. Du upptäcker Far, vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  Ditt är riket. Din är makten och äran!
En märklig vecka ligger framför oss. Vi tillsammans får möta honom som gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors. Han bad: 'Min Gud, förlåt dem'. Han led och dog på Golgata. Han gjorde det för oss, för alla och för oss (Sv Ps 442:3).

Bengt Pleijel 93+
som nu tar dig med på en

Korsvandring
genom veckans bibeltexter. Be: Helige Ande kom! 
Vill du ha sällskap också med mig, finns jag i boken SÅNGPOSTILLAN ÅRG 3 (förkortas: SP3). Boken är slutsåld, men texten finns på www.bibelskola.com (förkortas ”datorn tryck här ”).

PALMSÖNDAG – Vägen till korset.
Texter: Jesaja 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11. SP3 sid 177. Datorn tryck här.
Jesaja tar oss med till ett bönehus. Paulus berättar hur murar kan ramla och Matteus drar oss och (andra) åsnor in i en Jerusalemsfest. Vi sjunger HOSIANNA-sången. Hosianna betyder: Ack, Herre fräls! Ett rop ur djupen om nåd från höjden!

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Texter: 2 Mos 12:1-14, 1 Kor 11:20-25, Matt 26:17-30. SP3 sid 184, datorn tryck här.
Jesus instiftar det nya förbundets måltid. Om corona hindrar dig att gå till kyrkan kan du i din bönevrå få en andlig kommunion. Lyssna in texten. Den helige Ande låter dig där få höra pulsslagen från Guds hjärta: FÖR DIG! - FÖR DIG!

LÅNGFREDAG – Korset.
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Petrus 3:18-19, Matt 27:32-36.
Del 1: Korset. SP3 sid 192, datorn tryck här
"Jesus för världen givit sitt liv: Öppnade ögon, Herre, mig giv" (be Sv Ps 45:1)

Del 2: Jesu begravning och vår. SP3 sid 203, datorn tryck  här
"När jag skall lämna världen, o lämna du ej mig" (be Sv Ps 144:6)

PÅSKLÖRDAG - Nederstigen till dödsriket
Texter: Jona 1, 1 Petrus 3:18-22 Matteus 12:38-41. SP3 sid 209, datorn tryck här
Denna dag firas inte som helgdag hos oss. För apostlarna var det en svår dag. Deras kristendom hade kraschat. De sitter förtvivlade bakom stängda dörrar. Jesus är borta, Jesus är död. Nu finns det ingen mening kvar.
Men Jona berättar om en ubåtsresa i en stor fisk. Och Petrus berättar om en predikoresa som Jesus startar strax efter Golgatadramat. Och Matteus kommer ihåg att Jesus talat om detta …

PÅSKNATTEN – genom död till liv.
Texter: 2 Mos 14:10-16, Rom 6:3-11 Matt 28:1-8 SP3 sid 209, datorn tryck här
   Förr i världen, på den gamla goda tiden, före coronatiden, samlades man i stora skaror till påsknattsmässa. Man lyssnade och häpnade då uppståndelse-texter lästes. Man sjöng Pi-Ha-hirot psalmen (Sv Ps 618). Man sjöng om ljus över griften. Jubla och triumfera! Han har uppstått! och man förnyade sina doplöften. Efter trosbekännelsen fick man denna fråga:
Detta är den tro till vilken vi är döpta. Vill ni med Guds hjälp förbli i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?
JAA!

Denna glädje kan du unna dig själv när du sitter i din karantän. Påsknatten börjar vid solens nedgång på påskafton. Du BE-grundar texterna. I den helige Ande tar du kontakt med Herrens trogna i alla tider. Tillsammans med dem bekänner du din tro och jublar ut
HalleluJA!
Jesus, du har uppstått, nu är graven tom,
Jag står där förundrad, o mysterium.

Tillsammans med Marior, änglar och apostlar får vi personlig kontakt med den Uppståndne. Han står nu bredvid det tomma korset. Du ser hur han sträcker händerna mot dig. Det tomma korset är pärleporten. Han säger till dig varje dag: Gå in genom den trånga porten. Den öppen står för dig. Men inte för skrytsäckar och soppåsar. Dem får du inte ta med dig. Du går igenom befrielsens port och börjar leva Livet. Läs om det i Rom 6:3 ff, Vet ni inte …

PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden.
Texter: Jes 25:6-9 1 Kor 15-53-57 Matt 28:1-20, SP3 sid 224, datorn tryck här.
Jesaja bjuder in oss på ett gästabud. Paulus lägger ett lovsångsord i våra hjärtan: Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus (SE-GER = se vad Gud ger). Matteus ger oss många bevis på att Jesus har uppstått.

ANNANDAG PÅSK - möte med den Uppståndne.
Texter: Jeremia 31:9-12 1 Petrus 1:18.23 Joh 29:19-23 SP3 sid 232, datorn tryck här.
Läs igenom texterna. Be-grunda. Svara sedan på frågan: Vad händer med oss då vi får ett personligt möte och relation med den Uppståndne Jesus

Varför MÅSTE Jesus dö på korset?
För en tid sedan gjorde jag på TV 16 fem inspelningar där jag försökte svara på den frågan:
 1. För att han älskar dig,  tryck här
 2. För att ge dig skuldsanering, tryck här
 3. För att ge dig ett friskt hjärta,  tryck här
 4. För att hela dina sår, tryck här
 5. För att vi skall bli stolta, tryck här

Bön i coronatider

Vi lyfter våra ögon upp till bergen, varifrån skall vår hjälp komma? Vår hjälp kommer från dig, Herre, du som har gjort himmel och jord! (Ps 121:1-2).
I dessa tider av oro och osäkerhet kommer vi till dig, Herre, med vår oro och allt som tynger oss. Vi ber att du ska rädda oss från den härjande pesten… och sjukdomen som härjar mitt på dagen… du, Herre, är vår tillflykt… befall dina änglar att bevara oss (Ps 91: 3,6,9,11).

Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull! Rädda oss och försona våra synder för ditt namns skull! Varför ska folken få säga: "Var är nu deras Gud?" (Ps 79:9-10). Låt det som nu sker i världen få oss människor att vända om till dig. Svara oss, Herre, svara oss, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud och omvänd du deras hjärtan (1 Kung 18:37). 


Nu ber vi att du ska förbarma dig över alla som är sjuka eller rädda för att bli smittade av coronaviruset – vi ber att du ska omsluta dem på alla sidor och hålla dem i din hand (Ps 139:5).  Vi ber för all vårdpersonal som arbetar för att vårda sjuka och bekämpa smittspridning – ge dem styrka att orka med sin stora arbetsbelastning just nu. Du, Herre, är den som ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka (Jes 40:29). 

Vi ber för alla politiker och myndighetspersoner, som måste fatta svåra beslut om vad som är bäst för Sveriges folk – Herre, ge dem nu vishet och förstånd till att vara ledare och anförare för vårt folk (2 Krön 1:10), för hos dig, Gud, finns vishet och makt, hos dig finns råd och förstånd (Job 12:13). 


Herre, kom med din frid, mitt i kaos och vånda. Tack för att du, mitt i all oro, kan ge oss den frid som övergår allt förstånd (Fil 4:7). Du ger oss inte det som världen ger (Joh 14:27), utan du ger den frid som ger trygghet därför att vi vet att du är med oss mitt i det svåra.

Ja, Herre, du är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad (Ps 46:2) och vi vet att vi är i dina händer, vad som än händer. Tack för att du, Jesus, nu säger till oss: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen (Joh 16:33).

Gud vare tack som ger oss segern  
genom vår Herre Jesus Kristus! 
(1 Kor 15:57)Amen

måndag 23 mars 2020


Inför femte i Fastan - Passionssöndagen - söndagen Judica

FÖRSONAREN
kommer till oss denna femte söndag i Fastan som också kallas Passionssöndagen. FÖRSONAREN det är vår Far i himlen. Gud var i Christo försonande verldena med sig självom (2 Kor 5:19 Karl XII).
Nu  börjar Passionstiden, som varar fram till Påsklördag. Söndagens latinska namn är Judica efter inledningsorden till denna söndags gamla introitus ur Psalt 43 :1Judica me, Deus.  Döm mig rättvist, Gud, ta dig an min sak. Det finns ingenting som Far hellre svarar på än den bönen. När vi murar murar både mot Gud och mellan varandra behöver vi hjälpare som kan lösa knutar, hela sår och göra oss klarsynta, försonliga.    Far vill ta sig an vår sak och hjälpa oss in i Guds rike som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
För att vi ska få det rätt ställt med Far ser vi hur

 1. FAR SÄNDER TVÅ ADVOKATER!
Läs och BE-grunda dagens epistel från 1 Johannes 1:8-2:2
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Far har gett oss livet. Varje människa är ett skapelsens underverk. Men vi trasar sönder det. Struntar i bruksanvisningen. Ljuskontakten med Far bryts. Det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er (Jes 59:2). Allt blir mörkt och meningslöst. Vi fastnar i livslögner. Vi bedrar oss själva och sanningen finns inte i oss.  Människor omkring oss får det svårt …
Gud blir upprörd. Och vi blir det också. Vi reagerar, demonstrerar och protesterar över korruption, maktmissbruk och orättvisor. Bibeln talar om GUDS VREDE. Vreden är kärlekens reaktion på hur vi skadar och utnyttjar varandra, trampar på varandra, får varandra att gråta. Far blir upprörd. Änglasången tystnar. Vad har hänt?
I en syndabekännelse står det: ”Vi har del i världens bortvändhet från Gud och skyldiga till mer ont än vi själva förstår.” Hyggliga, trevliga Svensson ser sig inte som syndare. Inte heller vi, fromma och kristliga Kyrksson ser det. Vi ser inte ”virusarna” i våra händer. Vet inte om att vi smittar smuts och doftar dödande odör. ”Tvätta händerna med tvål och varmt vatten många gånger om dagen”, är budskapet som tjatas in oss i dessa corona-tider.
Det är bra om vi håller händerna rena. Men vad gör vi med vårt inre barn – denna smutsgris som gör så mycket dumt och får både människor omkring oss och vi själva att sucka och tappa livsmodet? Johannes skriver ut ett recept åt oss idag:
Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet
Gud räknar med oss. Därför håller han räkenskap med oss. Ett djur ställer man inte till ansvar för vad det gjort. Men en människa har ansvar. Varje gång jag bekänner mina synder reser jag mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Vi behöver få hjälp med det. Johannes talar om en som för vår talan.
Förespråkare står det i Bibel 1917. På grekiska: parákletos. Talar vi latin säger vi advocátus, som betyder ”den man kallar på för att stå vi vår sida”.
I Johannesbrevet syftar ”en som för vår talan” på Jesus.
I Johannesevangeliet kallas den helige Ande för parákletos (hjälparen)
Vi har två advokater: Jesus manar gott för oss hos Fadern (Rom 8:34, Hebr 7:25).
Den helige Ande manar gott för oss i våra hjärtan (Rom 8:26).
Och Far längtar efter förlorade söner och vilsna döttrar. Han sträcker sina två händer – Sonen och den helige Ande – mot dem. Han vill bära in dem i Guds rike som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
Gud vill att alla skall bli frälsta. Men vill vi?

 1. Far förvandlar jift till gift – dödsfarligt till livsviktigt.
Läs och BE-grunda dagens GT-text från fjärde Moseboken 21:4-9 i din Bibel.
Ordet ”gift” kan syfta på något dödsfarligt och uttalas då ”jift”. På engelska betyder det gåva och uttalas med hårt g - gift. Samma ord kan vara både livs-farligt och livs-viktigt.
I dagens GT-text möter vi det livsfarliga: Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Vi studsar! Är det verkligen vår käre himmelske Far som gör så? Kan det vara så att han älskar oss så mycket att han sänder svårigheter, ormar och corona i vår väg för att vi ska stanna, vända om och upptäcka att vi behöver Far?
Ty vi stirrar nedåt mot giftiga ormar, smittande corona, och mot alla smutsiga dåligheter som media rapporterar om. Se uppåt! Far vill ha ögonkontakt med oss. Då händer det något med oss. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd vara över dig (Jer 31:3).
GT-texten tar oss idag med på en resa till Edoms land. Där har Israels barn stannat upp på sin ökenvandring. Far har räddat dem från slaveriet under Farao. Men de knorrar, klagar, gör uppror och talar mot Far och mot Mose: ”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!”
Vad gör då Far? Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Han öppnar avgrundsportarna. Den gamle ormen, som lurade Eva och Adam, hade ynglat fram en massa småormar. De ringlar fram, hugger och sliter och sprutar in dödande gift …
Folket förstår nu att de har syndat. De ser att syndens lön är döden. De vänder ögonen uppåt mot Far och de bekänner sin synd och de ber Mose att be för dem: ”Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss.”
De vill inte dö. Varför skall vi dö, frågar de. Men Gud har fullkomligt rätt att fråga: Varför skall ni leva?  Jag har ju gjort så mycket för er. Jag har fört er ut ur slaveriet i Egypten. Jag har givit er mat varje dag. Jag har lett varje steg av er resa.  Och ändå gör ni uppror mot mig.  Varför skall jag låta er leva? Far har rätt att säga så.
Men Far säger inte så. Far hör när folket ropar till honom. Far hör vad Mose ber. Far säger: Jag skall ge er ett medel så att ni kan bli frälsta. Han ger denna order till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som blivit ormstungen se på den, så skall han bli vid liv (4 Mos 21:8).
Fattar du vad Far vill säga både dem och oss? Far lämnar oss inte. Han är med oss alla dagar. Han står bakom oss med händerna utsträckta, fulla av många gåvor. Men när vi vänder ryggen åt honom kan vi inte ta emot hans hjälp.
Gud straffar oss inte. Det är vi som straffar oss själva. Klipper vi av el-kontakten med Far blir det mörkt och kallt. Om vi inte vrider på vattenkranen törstar vi ihjäl.
Föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? (Rom 2:4).
Mose förstår! I flygande hast sätter Mose igång arbetet. Medan somliga gjuter kopparormen reser andra en stång. Och sedan ilar budbärare genom lägret: ”Se på kopparormen!” De vänder om och blir som barn. Barn ser inte nedåt. Barn ser uppåt.
Det var nog många som hånade, ”inte kan det hjälpa!” Och de dog. Men alla som såg uppåt på kopparormen – ja, bara med ett öga! – fick leva. Vi ser människor krypa fram, dödligt sårade. En enda blick – och livet strömmar in i dem.  

 1. Samtal om natten
Läs och BE-grunda dagens evangelium del 1 från Johannes 3:14-15 i din Bibel.
Men läs gärna kapitlet från början. Vi kommer in i Jesu samtal med Nikodemos. Jesus har något viktigt att säga både till honom och till dig och mig. Nikodemos undrar varför det händer så mycket genom Jesus. ”Vi tror ju på samme Gud. Varför händer det så lite genom oss?” Jesus, som i dopet i Jordan hade fått Anden, berättar nu för Nikodemos om hur man genom dopet i vatten och Ande föds på nytt. Ni MÅSTE födas på nytt, säger Jesus (3:7). Du måste få El-kontakt med himm-EL.
Jesus säger så till Nikodemos och till oss. Vi som går här nere och harvar och sliter och hukar oss och snubblar och faller och dummar oss, vi får nu receptet: SE UPP! Och se UPPÅT! Jesus säger: Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.
Vad menar Jesus? Nu tar evangelisten och aposteln Johannes vid och förklarar

 1. KÄRLEKENS BRÄNNPUNKT
Läs och BE-grunda dagens evangelium del 2: Johannes 3:16-21.
Här citerar vi bara vers 16, som du redan kan "by heart":
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv
Far tar inte bort ormar och ondskan. Han sätter i gång en kärlekens befrielserörelse mot de fientliga krafter i världen som lurar och fångar oss. Han ordnar med läkemedel och fristad och skydd mot ondskan.
Far låter sin sol skina över både onda och goda. Hans kärlek når alla. Men sätter man upp ett förstoringsglas mot solen får det sin brännpunkt i GOLGATA KORS. När vi går dit händer något med oss. Förstoringsglas finns i Sv Ps 42:4. Dig vare pris för LIVETS ORD….

"Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?" (Lukas 24:33). ”Gud låt ditt ord i mig får råda att andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, DÅ KAN SIN VILJA SKE” (SV Ps 89).

För DOPETS BAD
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?  Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv (Rom 6:3 Bibel 2000).

och NÅDENS BORD
där får vi minnas Jesus. Vi hör pulsslagen från Fars hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!

DIN FRID OSS HÄR TIDEN GIV OCH EFTER DÖDEN EVIGT LIV

Bengt Pleijel 93+
sänder detta och berättar att du som längtar efter att få fördjupas i en bibelskola, vet att bibelskolan kan komma hem till dig. Adress – www.bibelskolan.com.

Dagens predikan se boken  Sångpostillan årg 3 sid 168 – dator: tryck här. Är du trött på korta predikningar kan du få en 60 minuters predikan över denna text som jag höll på min nittioårsdag i Åh kyrka. Googla: ”Den återfunne Fadern” You Tube, eller tryck här.måndag 16 mars 2020


Inför Jungfru Marie Bebådelsedag

GUDS MÄKTIGA VERK
är temat som talar och sjunger för oss på Jungfru Marie Bebådelsedag. Förra söndagen var temat ONDSKAN. Under den gångna veckan har ondskan verkligen smugit sig på oss. Små smutsiga virusar har ockuperat våra liv, tankar och samtalsämnen. Media rapporterar hela tiden om denna fasa. Börser rasar. Sjuk-vårdspersonal går på knäna. Kyrkor stoppar gudstjänstbesökare nr 501. Vi sitter i våra karantäner och vet inte vad vi ska ta oss till.
 Och så kommer denna söndag och talar om Guds mäktiga verk. Dagens texter berättar om vad han gjorde genom Hanna för 3000 år sedan. Vi träffar Maria somför 2000 år sedan prisar Herrens storhet och jublar över Gud, sin Frälsare. Paulus ger oss idag några tankar om hur mötet med Jesus fick honom att bli klarsynt. Förföljaren blir efterföljare. Vad dessa tre fick se och förstå har sedan påverkat miljarder människor på vår jord.
    Men vi, i gamla Sverige, vad vet vi och våra barn om Far som haver barnen kär? Kärlekens Gud tvingar inte sina lösningar på oss. Vi har portförbjudit Far. Satt honom i karantän någonstans långt bortom rymder vida. När Far sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande, mot oss, spikar vi fast dem på ett kors.
 Ve mig, jag förgås! utropar vi med Jesaja (Jes 6) … jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar …
 Media berättar varje dag hur dåligt allting är. Evangelium sjunger varje dag om hur bra allting kan bli. Lösningen på alla våra låsningar finns alldeles bakom oss. Där står Far och sträcker ut sina två händer mot oss. Vänd om och upptäck! Lyssna idag till Hanna, Maria och Paulus. Det finns läkedom i deras erfarenheter. Svarta miner förvandlas till vita.

 1. Hanna sjunger om glädjens källa: Mitt hjärta fröjdar sig i Herren.
Läs och BE-grunda GT-sången från Första Samuelsboken 2:1-10 i din Bibel.

Denna GT-text förflyttar oss över 3000 år tillbaka och låter oss träffa Hanna. När vi först möter henne (i kap 1) ser vi henne ledsen, förtvivlad och bitter. Hon gråter. Hon är gift med Elkana. Det äktenskapet är långt ifrån lyckligt. Elkana har två hustrur - Hanna och Peninna. Peninna har barn, men Hanna har inga. Peninna retar henne för det.
 Men Elkana är en gudfruktig man. En gång om året går han i kyrkan – tälthelgedomen i Shilo. Där finns den gamle prästen Eli och hans två söner som också var präster – knepigt folk som vi vet präster kan vara. Hela familjen följer med Elkana till kyrkan. Fru Peninna - Hannas rival - retar henne till tårar. Hanna var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt
 Hanna – ensam, olycklig, förnedrad, gråtande, blir föredömet för alla feminister och maskulinister. Hon tar bönekontakt med Far. Hon ber om en son. Herren hör henne. Hon föder sonen Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Samuel växer upp och blir en stor folkledare. Han ger alla förkunnare rådet hur de ska förbereda sin predikan: Tala Herre, din tjänare hör. Om honom kan du läsa i första Samuelsboken.
 I dagens GT-text hör vi hur Hanna sjunger: Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Hon har hittat glädjens källa – i Herren. Hanna, Samuels mor, har med sin sång påverkat många. Bland andra Maria, Jesu mor. Vi hör Marias sång i dagens evangelium. Båda sönernas namn påminner om vad Herren kan och gör – Samuel = Herren hör bön. Jesus = Herren frälsar. När du själv är ledsen kan de hjälpa dig att hitta glädjens källa – gläd dig i Herren alltid – all tid, varje tid, varje nu, just nu ... Ja, vi hör hur du sjunger:
Mitt hjärta fröjdar sig i Herren

 1. Paulus sjunger om Marias son!
Läs och BE-grunda dagens epistel från Kolosserbrevet 1:15-20
Sonen är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat,  för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

BE-grunda denna text några gånger. Läs gärna högt. Då går texten först in i ena örat, sedan in i det andra och hamnar i hjärtat (by heart), och fortsätter sedan genom blodomloppet till kroppens alla delar och stiger till sist upp till huvudet. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Nu kan du svara på följande frågor:
 1. Hur blir Gud synlig? Läs Kol 1:15 och Joh 1:18
 2. Varför fattas ibland huvudlösa beslut i kyrkan?
 3. Vad händer i kyrkan om Jesus får vara den främste?
 4. Varför försöka bli perfekt när det är mycket lättare att bli fullkomlig?
Läs Kol 1:19 och Joh 1:16.


 1. JUBLA MED MARIA
Läs och BE- grunda dagens evangelium från Lukas 1:46-55 i din Bibel.
Vi ser Maria framför oss när hon sjunger sin lovsång. Hon lyfter händerna, hennes kropp rör sig, hon dansar, hon sjunger, hon jublar.

 1. Maria ger oss först en nyckel till lovsång
Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min Frälsare.
Se på Herrens storhet, säger hon. Se vad han har gjort. Glöm inte det goda han har gjort. Och det goda han gör. Tala sedan strängt till din inre människa som bara vill sitta och sucka och oroa sig.  Säg till din inre människa vad den skall göra. Gör som Maria: Prisa storligen Herrens storhet. Låt jublet porla fram ur ditt allra innersta. 

 1. Maria talar om vad det är som gör henne så glad:
Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.  
Maria vet två ting:
Herren har vänt sin blick till henne. Gud är seendets Gud. Hon är sedd. Hon får kärlekens ögonkontakt med Gud. Så med oss. Herren ser dig. Men du måste vända om för att se Honom. Du har inga ögon i nacken.
Hon är Herrens tjänarinna. Hon är det trots att hon själv ingenting är. Gud utväljer det svaga, det dåraktiga, det som ingenting är, det som andra ser ned på (Se 1 Kor 1:26-31). Kan du säga detta om dig själv: Herrens tjänarinna, Herrens tjänare?

 1. Maria berättar om vad som kommer att hända med släkten:
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig. 
När Guds Ande kommer över Maria prisar hon Gud för vad han gör. När Guds Ande på Pingstdagen kommer över de första kristna prisar de Gud för hans stora gärningar. Gud vill göra stora ting också i oss och med oss. Och när vi tar emot vad han gör, hittar vi lovsången. Vi prisar med alla släkten Maria salig därför att hon genom att säga JA till Jesus fick förmedla Livet till oss. Vad som händer med oss påverkar barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Något händer med släkten!

 1. Maria fördjupar vår gudsbild:
hans namn är heligt och hans förbarmande  med dem som fruktar honom, varar från  släkte till släkte.
Här möts heligheten och kärleken. Den Helige förbarmar sig. Gud är helig, helig, helig. Han är hel, ren, fullkomlig, full av skönhet, full kärlek, full av det som är äkta, friskt.  Det som är falskt och oäkta och smutsigt tål inte hans närhet.
Att frukta Gud är inte att vara rädd för honom. Det är att ha respekt för vad han säger och gör, ha vördnad inför honom. Vi behöver lära oss mycket om vad det vill säga att frukta Gud, så att vi kommer bort från flummighet och slarv.

 1. Maria  sjunger en revolutionär sång.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.
Det här är ord som är laddade med himmelsk elektricitet. Härskare störtas ... de ringa upphöjs ... Hungriga mättas ... rika skickas tomhänta bort. Det kan bli revolution i våra liv när Marias lovsång drabbar oss. Härskarlaterna avslöjas! De övermodiga planerna kullkastas! Vi får stiga ned från våra troner.  
Då ser vi Jesus. Han är vår Herre. Han sitter på tronen. Vi lyfter händerna mot honom, vi tappar vårt eget och vi ställer oss där i tillbedjan för att ta emot vad han ger. Vi dras in i den stora Abrahams-släkten (1 Mos 12:1-3).
 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.  Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. (Gal 3:28-29). Herren har hjärta i barmen för de arma. Hör: För dig! För dig!
Han förbarmar sig över Abraham och hans barn till evig tid.

-----


DÖDENS CORONA eller LIVETS KRONA.
DÖDEN ”coronar” - LIVET ”kronar”

Den Gode Herden längtar efter att få kröna oss med nåd och barmhärtighet. Vi kan få en försmak av den ”härliga lott att leva där döden sin överman fått”.
Du som gått i karantän kan få tid att umgås förtroligt med Herren.
Du som längtar efter att få fördjupas i en bibelskola vet att bibelskolan kan komma hem till dig.  Adress – www.bibelskolan.com
    Där finns bl a 75 vandringar genom trosbekännelsen och buden, predikningar över tre kyrkoårs alla söndagar, ca 700 predikningar, Bo Giertz översättning och kommentarer till nya Testamentet, och många spännande bibelvandringar.
    Du får umgås med fäder, mödrar och syskon som tar dig med på rika upptäcktsfärder i Bibelns värld. Och när du hittat detta, bli då ryktesspridare ...
Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.
(Joh Upp 2:10)


Bengt Pleijel 93+
som gärna vandrar med just dig genom dagens text i boken Sångpostillan årg 3 sid 491, eller på datorns bibelskolan.com tryck härmåndag 9 mars 2020

Inför tredje söndagen i fastan – söndagen Oculi

Kampen mot ondskan

är temat på tredje söndagen i Fastan. Det finns en ondska, ett djävulskap, som smyger omkring och vill fånga, binda och ockupera oss. Media meddelar dagligen om dess metoder och härjningar.
    Bibeln ger namn åt dem: Djävulen - Satan - ondskans andemakter. Den talar om demoner och onda andar. De luras, förblindar, ”lägger snaran där du minst förmodar faran” (Sv Ps 566). De klär ut sig. I den Ondes garderob ser vi ormskinn, änglakläder, drak-dräkter, lejonpäls, rundkragar...
    Den Onde kommer med ondo. Den Onde älskar bokstaven O. Han vrider allt som är gott till något ont. Lycka blir olycka. Frid blir ofrid. Sämja blir osämja.
    Djävulen avskaffades av Dagens nyheter den 14 februari 1909. Men djävulskapet fortsätter.
   Vi undrar: Hur kunde David sjunga: När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig … ÄR JAG ÄNDÅ TRYGG (Psalt 27:2-3, SFB).
   Hur kunde Luther skriva i psalmen 237:1 : "Mörkrets furste stiger ned, hotande och vred, han rustar sig förvisst med våld och argan list. LIKVÄL VI OSS EJ FRUKTE".
    Vi undrar, ryser, fryser och suckar ”Fräls oss från den Ondes onda ondo”!
    Dagens Psaltarpsalm 25:14-15 SFB ger svar:

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, 
sitt förbund gör han känt för dem. 
Mina ögon ser alltid upp till Herren, 
för han drar mina fötter ur nätet.

Tredje söndagen i Fastan har också namnet Oculi, en gammal benämning på denna söndag efter inledningsorden i dess gamla introitus ur Ps 25:15 Oculi mei semper ad Dominum (mina ögon ser alltid till Herren). Den ögonkontakten behöver vi när vi kommer in i kampen mot ondskan, som är dagens tema.
     Herren vill umgås förtroligt med oss. Han älskar att då tala med oss om sitt förbund. ”Vi är bundsförvanter”, säger han. Det hände i dopet. I dopet fick vi en nyckel som heter JA. När vi säger vårt JA (eller AMEN som betyder ”ja, ja, det skall så ske”) öppnas dopets kraftfält i KRISTUS för oss (Läs Rom 6). Där umgås vi förtroligt med Herren. När jag sitter där och mina ögon ser upp till Herren då händer något med mig: Han drar mina fötter från nätet och ”löser mina fötter från alla frestarens garn”.

Frälst genom honom, lycklig och fri, 
vill jag hans egen, evigt nu bli. 


1. DÅ FÖLL HERRENS ELD - HERREN ÄR GUD!

BE-grunda dagens GT-text från 1 Kung 18:26-29, 36-39 i din Bibel.

Kungaboken förflyttar oss kungabarn till 800-talet f Kr. Vi får uppleva en andligen svår tid för Israel. Kung Ahab har gift sig med en grann flicka från grannlandet - den vackra, eldiga, viljestarka Isebel. Isebel har släppt in Baals-kulten i Israel. Det går en Baals-väckelse genom folket. Man ordnar med fester i de gröna lunderna. Där förekommer extas och sextas. Baals profeter ropar ut: ”Baal är Gud”. Och folket hänger med.
    Då kommer en liten man vandrande, klädd i kamelshårsmantel och lädergördel och eld i blicken. Så fort han visar sig säger folket: Herren är Gud! Där går Elia. Namnet betyder ”Herren är Gud”.
    Elia utmanar kung Ahab. Han utmanar drottning Isebel. Han utmanar Baals-profeterna. Han utmanar folket: Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. ("Halta på båda sidor", sa Elia, Vi talar om tvi-vel = vela åt två håll).
   

På berget Karmel kommer en stor drabbning mellan Elia och Baalsprofeterna. Välj Baal eller Herren. Den Gud som svarar med eld ska ni följa.  Läs om Baalsprofeternas eldiga försök. Och om Elias retsamma kommentarer.
   Baals maktlöshet demonstreras. Men en blixt från klar himmel visar på Herrens makt.

Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.”
    Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sade:
Det är Herren som är Gud!
2. SÄG AMEN TILL AMEN!


Läs och BE-grunda dagens epistel från Joh Upp 3:14-19 (SFB).

Skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!


Församlingen i Laodicea har fått ett brev. Det är riktat till församlingens ängel – budbärare = kyrkoherden. Avsändaren kallar sig Amen, det trovärdiga och sann vittnet, upphovet till Guds skapelse = Jesus.
    Vi söker upp kyrkoherden i hans prästgård för ett samtal. Han som vanligtvis är jovialisk, trivsam och rolig verkar nu blek, ängslig, missmodig. Vi frågar. Han säger först ingenting. Men så småningom kommer det:

"Vi i Laodicea har nog tyckt att vi var rätt bra. Vi hade lyckats få ordning på våra finanser. Vi restaurerade kyrkan och vi byggde församlingshem för flera miljoner. Vårt folk behövde inte slita ut sig. Vi betalade bra både åt anställda, körmedlemmar och frivilliga barnarbetare. Demokratiseringsprocessen hade också lyckats. Vi gjorde skäl för vårt namn Laodicea och det betyder ju "folket härskar". En viss självbelåtenhet fanns nog hos oss. Många av oss sa ofta: Jag är rik och jag saknar ingenting.
    För oss blev det en verklig chock när Herren började tala och säga: "Du är varken kall eller varm. Din ljumhet äcklar mig. Du vet inte hur illa det står till". ”Du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag skall spy ut dig ur min mun. Du är äcklig”. Ja, jag fick en chock. Blev alldeles omskakad. Såg plötsligt nöden som dolde sig bakom den fina fernissan i vår församling. Ve mig!
    Men det märkliga var att han inte spydde ut oss. Vi fick råd om hur vi skulle sköta våra räkenskaper, hur vi fick skaffa oss rena, vita kläder och ögonsalva så att vi blev klarsynta. Vi upptäckte att kärleken hade gått till kamp mot ondskan. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!
    Avslöjandet som verkade strängt och svårbegripligt var gjort i kärlek. Vi var tvungna att stanna till, tänka om och vända om. Vi lärde oss att Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. 
    Det är mycket som händer när vi vänder om till Herren. Vi får börja på nytt och bli BE-RO-ENDE av Honom. När vi släpper in Herren i församlingen blir det fest. En helt ny och frisk kärlek har kommit in bland oss – förtrolig gemenskap - festmåltid med honom och han med mig. Joh Upp 3:29-21 berättar om att AMEN vill komma djupare in i ditt liv. Han står vid dörren … han bultar … du öppnar och

DU SÄGER AMEN TILL AMEN!  HALLELU-JA!3. DET ÄR BRA, JESUS, ATT DU ÄR MED!


Läs och BE-grunda dagens evangelium från Markus 9:14-32 i din Bibel.

Petrus, Jakob och Johannes går nu ned med Jesus från förklaringsberget. Där har de fått se Jesus i hans himmelska härlighet tillsammans med Mose och Elia. En fantastisk upplevelse! Ett härligt möte!
    När Petrus ser detta förstår han: Nu är Lövhyddohögtiden inne. Då bygger man lövhyddor, bor i dem, umgås med Mose och Elia och fäderna och upplever med dem händelser från fornstora dar. Det är en stor fest full av glädje och jubel. En rabbin sa att den som inte varit med om en lövhyddofest vet inte vad verklig glädje är.
    Petrus förstår. Han går fram till Jesus och säger: Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor …(Markus 9:1-13, Bibel 2000). Duktiga Petrus! Alltid redo! Men något händer som gör att Petrus tappar intresset för sig själv. Först på berget - Jesus allena. Sedan efter det härliga mötet på berget. Då kommer DET FÖRFÄRLIGA MÖTET där nere. Nu tänker de: DET ÄR BRA, JESUS, ATT DU ÄR MED!
   För där nere ser de något verkligt otäckt och kusligt. En pojke ockuperad av en ond ande. Den onde anden rycker, sliter, skriker och kastar omkull honom. Pojken tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Och människor strömmar till, debatterar och undrar. Några av Jesu lärjungar är där. De är alldeles skakade. De försöker hjälpa. Men ingenting händer. ”Varför kunde inte vi …?”
   Det onda har en kuslig makt. Också idag kan människor fångas, ockuperas av detta onda. Vi ser människor som rusar fram, jagade, jäktade. Deras ansikten talar om hårda upplevelser. Vi undrar, när vi ser dem: Vad har du varit med om? Vi ser människor, ockuperade av bitterhet, besvikelser, hat. Många orena andar är i farten. Många är påverkade av porr och smutsiga filmer.
   Och vi – ja, vi vill så gärna gripa in …”Varför kunde inte vi …?” Utan mig kan ni ingenting göra, hade Jesus sagt (Joh 15:5)
    Vi sänder en bönesuck till Jesus: Det är bra, Jesus, om du är med!

Jesus är nu med lärjungarna när de går ned från berget. Han ser nöden. Han talar strängt till den orena anden: Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!" Anden skriker och rycker våldsamt i honom och far ut. Pojken blir som livlös. De flesta säger att han är död.
    Men Jesus tar hans hand och reser upp honom, och HAN STÅR UPP! Lärjungar då och nu frågar: "Varför kunde inte vi? Jesus svarar: "Den sorten kan bara drivas ut med bön. Alltså: Det är bra för oss att Jesus är med, för ..

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, 
sitt förbund gör han känt för dem. 
Mina ögon ser alltid upp till Herren, 
för han drar mina fötter ur nätet.

Låt oss mötas i den gemenskapen

Bengt Pleijel 93+


som berättar mer i boken Sångpostillan årg 3. sid 155 och i bibelskolan.com tryck härSkriva ut