måndag 31 juli 2017

Inför åttonde söndagen efter Trefaldighet

ANDLIG KLARSYN

är gåvan till oss denna söndag. Behöver du den?
   Är man blind, ser man ingenting. Blundar man ser man inte heller. Om man går sovande genom livet är man ovetande om mycket. Man kan vara bländad av ”världens strålkastare”. Man kan vara ”förblindad av Världens gud”. Då ser man inte ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (läs om det i 2 Kor 4:4ff ).
   Andlig klarsyn. Den gåvan kan du få. Jesus räcker den åt dig. Man han tvingar dig inte att ta emot. Han ställer ”Bartimaios-frågan”: Vad vill du att jag skall göra för dig? Svara: Herre, gör så att jag kan se. (Mark 10:51). Ja, ”öppnade ögon, Herre, mig giv”(Sv.Ps 45:1). Ge mig klarsyn så att jag kan se och förstå vad som sker i det som sker. När du så ofta möter mig i små händelser och i små människor – trötta, hungriga, låsta, gnälliga - hjälp mig att se dig i dem (Matt 25:35 ff). Jesus vill hjälpa, trösta, muntra upp dem genom oss. Är du blind för andras nöd, därför att du inte vågar ta tag i din egen?

Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker. 
Där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig. 
(Sv Ps.217:2)

   Det är mycket som kan hända, då vi får tid hos ögonläkaren Jesus. Folk undrar: ”Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har du sett för att få sånt ljus?” Du vet svaret. Du har mött ögonläkaren. Han har gjort så att du ser bra ut …
   Nu går vi in i söndagens texter. Först möter vi profeten Jeremia. Han läser högt för oss ur sin bok, Han talar om falsk gudsdyrkan om lögner, hyckleri, förtryck… Kan det ha något att säga oss? Lyssna!

Jeremia 7:1-7
Detta ord kom till Jeremia från Herren: Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap: Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel”. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

   Jeremia är inte särskilt snäll idag. Han hör vad vi säger och ser hur vi lever. Det yttre är bra. Templet är vackert. Nyrestaurerat. Finanserna goda. Prästerna predikar så vackert om att vi är värdefulla och viktiga här och nu. Våra anställda är professionella! Våra musiker är mästare! Ungdomsledarna så roliga. Allt står väl till, allt står väl till, säger man.
   Men den kärve Jeremia skriver i kapitlet efter dagens text: Men allt står inte väl till (Jer 8:11 Fb).). Han avslöjar oss: Lögnaktigt tal! Hyckleri! Förtryck! Oskyldigt blod flyter! Idoldyrkan …
   Allt detta skadar er (Bibel 2000). Det leder er själva till olycka (Fb 7:6). Det drar åt… ja, ni vet.
   Men det är inte alldeles kört för oss. Herren säger till oss: Ändra ert liv och era gärningar, så skall jag bo bland er… Han vill något med våra liv om vi släpper in honom där.

Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium. 
HIMMELRIKET ÄR NÄRA 
(Sv Ps 8:3)

   

I nästa text möter vi Paulus. Det tycks handla om nystart i livet som vi kan få. Och vad som händer när vi släpper in Jesus. Kan det ha något att säga oss? Lyssna!

Romarbrevet 8:14-17
Alla som leds av ande från Gud (Guds Ande) är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

   Gud sände sin Son till oss. Han var tydligen så glad över det att han ville ha fler barn. När den helige Ande får ta hand om oss blir vi genom dopet och tron (Gal 3:26-29) Guds barn, säger Fb. Vi – män och kvinnor – blir Guds söner, säger Bibel 2000. Om någon kvinna protesterar mot det, kan vi tala om att i himlen – vid bröllopsmåltiden, blir vi – män och kvinnor – bruden. Gläd dig…!
   Men här är vi söner! Söner i Sonen! Gud sänder söner ut till den värld han älskar. Vår uppgift är att tillsammans med Jesus lida fram hans kärlek. Vi delar hans lidanden.
   Vår uppgift är också att som Sonen göra Gud synlig! Ingen har sett Gud! Men Gud blir synlig genom Sonen, står det i Joh 1:18. Han står Faderns hjärta närmast. Han kom för att tala om för oss att är Fadern barm-hjärt-ig (har hjärta för de arma). Gud blir synlig då hans kärlek vibrerar i och genom oss, hans söner, står det i 1 Joh 4:11-12).
   Vi är Guds barn, Guds söner. Vi får leva i ett personligt förhållande till Far. Vi kan ropa: Abba! Far! Vi har en rik Far, tillsammans med Jesus är vi arvingar. Vi blir ”himmelrika”! Och kan då förmedla JESUS till andra. Om vi ”tar salighetssaken på allvar” kan nästor få ”salighetssaken på glädje”!
   
   I nästa text möter vi Jesus. Han som är VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET tar nu med oss genom PORTEN på VÄGEN TILL LIVET. Vi får erfarenhet av det sanna, äkta, friska liv, som vi får ta emot och får förkunna och leva ut här på jorden… Lyssna!

Matteus 7:13-14
Jesus säger till oss:
Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

   Det finns två vägar, bara två. En av dem leder till Livet.
   Han som är Livet ser nu på dig och säger: Följ mig!
   Det finns en port, en pärleport. Just nu öppnar Han den så att du kan komma in.
   Men vad nu då! Varför är den så trång? Jag försöker klämma mig igenom. Men jag fastnar…
   Säkerhetskontroll! Dina vapen, dina giftigheter får du inte ta med.
   Dina sopsäckar med minnen från lågstora dar, får du inte heller ta med.
   Dina medaljer, som berättar om din märklighet, släng dem!
   Dina rikedomar – guldtackor och annat får du lämna. S:t Per säger att man har tillräckligt med gatstenar i himlen.
   SYNDIGHET och STÖDDIGHET fastnar i den trånga porten. Men förlåtes om den bekänns.
   Vänd om och bli som barn. I Guds rike får vi inte se ned på varandra. Blir vi barn ser vi upp till varandra och upphöjer varandra. Vänder vi om och blir som barn, tar HAN som heter VÄGEN med oss på DEN SMALA VÄGEN. Den är smal – där finns plats bara för Jesus och dig. Han går med dig och umgås för-TRO-ligt med dig.

   Vill du veta mer om detta, leta rätt på en LÅNG-predikan över denna korta text i SÅNG-Postillan, årg 3 sid 344, på www.bibelskolan.com tryck här.
   Episteltexten över Romarbrevet 8:14-17 kan du vandra en stund igenom om du är en lycklig ägare av min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, sid 112. (Gaudete förlag, klicka här).

Leta rätt på den smala vägen. Den är som skogsstigen. När du går där fram går Jesus bredvid dig. Personlig relation. Du andas ut och andas in. Hälsan kryper in i kroppen. Det friska livet når dig. Du välsignar alla som bad dig dra åt skogen …

Kanske vi möts efteråt!
Bengt Pleijel 90+

Skriva ut