torsdag 27 mars 2014

Inför Midfastosöndagen.
Nu har vi - snälla och osnälla barn - hamnat mitt i Fastan.

De som är LYCKLIGA ÄGARE av en psalmbok upptäcker att söndagarna i fastan också har ett andra namn. Midfastosöndagen heter också Lætare. Det betyder Var glad! Ordet kommer från Jesaja 66:10 Gläds med Jerusalem, och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Jesaja berättar om hur Gud bryr sig om sitt prövade folk: Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er (Jes 66:13).

De som är LYCKLIGA LYDARE kommer om en stund att följa min uppmaning att läsa dagens predikan i boken Sångpostillan årg 3, sid 162, eller på bibelskolan.com. De kommer då att upptäcka att söndagen har ännu ett namn. Den heter också ROSENSÖNDAGEN. Det växer 14 rosor i Johannes sjätte kapitel, nio av dem i dagens text från Johannes 6:48-59. Den späda rosen fina som doftar salighet, i mörkret skall en skina, besegra dunkelhet... (Sv ps 113:3)

En doft av salighet slår emot oss också i dagens tema LIVETS BRÖD. Johannes kapitel 6 börjar med brödundret i öknen. Jesus mättar 5000 familjer med fem kornbröd och två fiskar. En liten pojk hade dem med sig och Andreas talade om det för Jesus. Vilket HÄRLIGT STORMÖTE i öknen! Fem tusen män + hustrur och barn. Hur många blir det? Du kan inte räkna dem alla!

Pojkens fem bröd och två fiskar kan tala till oss om vad som kan hända med våra små resurser, när vi överlämnar dem till Jesus. Vi säger ibland att våra goda insatser är som droppar i havet. De försvinner i vattenmassorna. Men när vi kommer till Jesus tänder han trons och kärlekens ljus. Det lilla ljus jag har och som jag fått av Jesus, försvinner inte i mörkret. Det är i stället mörkret som måste ge vika. Ljuset lyder i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Men mörkret drabbar oss! Svårigheter, bekymmer, plötsliga olyckor, stormar... De kommer till oss precis som till Jesu första lärjungar (läs Joh 6:16-21). De undrade och vi undrar: Var är Jesus i allt detta? Han försvinner efter det härliga mötet i öknen. Och lärjungarna råkar ut för storm och oväder. Han försvinner ofta för oss och tycks lämna oss kvar i vår öken. Varför? Vill han få oss att tänka efter vilken Jesus han får vara för oss? Då ville man göra honom till kung. Och vi vill kanske ha en lycko-Jesus, en storfixare, en vilokudde...

Men Jesus ställer inte upp på sådana drömmar. Han ser inte fram emot att få Herodes krona på sitt huvud. Han vet att vi får det bättre om han får törnekronan. Han vet att ”skönaste rosor på törnbusken glöder” (Sv Ps 269:4). Och glöden från de rosorna tänder kärlekens eld i våra hjärtan. Detta händer i NATT-varden. Vi går till nattvarden därför att Jesus är där och vi klarar inte detta krångliga liv utan honom. Han kommer till oss i vår natt och våra vardagsstormar och hjälper oss se ljuset i natten och höra hans trygga stämma: Det är jag, var inte förskräckta, var inte rädda. (Joh 6:16-21).

Efter stormen kommer Andens vind med en stilla susning. Jesus tar oss in i sitt kärleksrum, där han talar personligt till oss. Han räcker oss den ena rosen efter den andra. Ja, det blir nio rosor i dagens text. Rosorna heter liv, leva, levande.
Men rosorna växer på törnbusken och på törnbusken finns det taggar. Man kan sticka sig på taggarna så att det blöder och gör ont. Dessa ord om liv, om hur vi blir levande, finns mitt inne bland ord som är vassa och skarpa. Vi har svårt att förstå vad Jesus menar, när han säger att vi skall äta honom. Tar vi på dessa ord med klumpiga händer, så sticker vi oss och märker inte rosorna och känner inte doften av salighet som slår emot oss i denna text. Vi har svårt att förstå...
Men kanske vi ändå anar hemligheten här. Det som Jesus ger – sig själv - måste komma in i oss. Jesus - LIVETS BRÖD – måste komma in i oss som brödet kommer in i vår kropp och bli liv, kraft och hälsa i oss.

ROSEN - det är Jesus. Han kom till oss ”den signade dag, den signade tid vår Frälsares födelsetimma. Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen. Och herdarna hörde Guds änglar som sjöng att äntligen dagen var kommen” (Sv Ps 175:2).
Jesus kom i julnatten. Han kommer till oss i vår natt i en måltid av bröd och vin. Vi tar då emot Kristi kropp och blod. Det är inte främst åsikter och läror och djupa tankar vi tar emot. Han vill inte plåga våra hjärnor. Han vill trösta våra hjärtan. Därför gör vi som Bibelns människor: Vi lyssnar med hjärtat. Guds ord lägger vi ned i hjärtat (5 Mos 6:6).

Guds närvaro är obegriplig för oss. När kung David får veta att Gud omsluter honom på alla sidor utropar han enligt Bibel 2000 i Psaltaren 139:6: Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Enligt Folkbibeln säger han: Den är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den . Han kan inte begripa. Men han blir gripen! Vi tar emot Jesus själv. Vi tar emot Livet.

Det händer något med oss inuti: Hans kropp och blod smälter om våra hjärtan i altarets glöd att glada vi känna som eld i vårt blod, de levandes mod (sv Ps 258:7).
Nu upptäcker vi denna måltid som evkaristi – tacksägelsen. Himmelsk fest! Salighetsdofter! Lovsång tillsammans med änglarna och med Herrens trogna i alla tider! Det är i denna måltid Jesus vill bli ihågkommen. Gör detta till min åminnelse! Vi får minnas honom som den som steg ned i vår skuld och vårt lidande djup och älskade världen tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2).

Jesus, du är med oss, genom liv och död,
Nu mitt hjärta brinner av din kärleks glöd

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:
Jesus är min Herre, han gör allting nytt
Sv ps 359:4-5


Några viktiga adresser:
Vill du gå på skattjakt är adressen bibelskolan.com
Bloggadress som bjuder på himmelskt söndagsgodis är: bengtpleijel.blogspot.se
Midfastosöndagens predikan finns på sid 162 i boken Sångpostillan årgång 3. Men också på bibelskolan.com Tryck r så hamnar du där.
Ett gott råd: när du läser upptäck långsamhetens glädje. Stressa inte. Stanna upp, tänk till, andas in doften av salighet.

Bengt Pleijel 87+onsdag 19 mars 2014

Inför Jungfru Maria Bebådelsedag.

Tredje i Fastan försvinner i år. Marie Bebådelsedag kommer i stället. Tredje i Fastan handlar om en pojke som blir befriad från en ond ande. Otäck historia! Men underbart att det finns En som klarar upp sådana otäckheter. Marie Bebådelsedag handlar om en flicka, berörd av den helige Ande.
I denna blogg skall vi ta med oss två frågor från dessa söndagar. På tredje i Fastan hör vi hur Jesus frågar: Hur länge skall jag stå ut med er? På Bebådelsedagen hör vi hur Maria frågar: Hur skall detta ske? Om vi lyssnar till svaret kan det hända att vi leds till Glädjens Herre.

Hur länge skall jag stå ut med er?
Varför säger Jesus så? Vad har hänt?
Vi hör en debatt som lärjungarna har med dåtidens universitetsteologer. Vi möter också en förtvivlad pappa, som ber Jesu lärjungar om hjälp med sin sjuke pojke (Mark 9:14-32).
Lärjungarna står sig slätt i debatten och när pappan ber om hjälp är de hjälplösa. De kunde inte, säger pappan. Det är då Jesus suckar: Hur länge skall jag stå ut med er? Det verkar som om det största problemet i denna situation var hans egna lärjungar.
Har denna händelse blivit nedskriven i Bibeln för vår skull? Har Jesus problem med oss? Vi kan nog känna igen oss. Vi kan gräla, debattera, tycka och prata, och guppa som korkar på ytan av allting...
Texten berättar om andeutdrivning – exorcism. Ett ämne vi kan diskutera och prata bort. Men borde kanske fråga: Vad är det för dunkla krafter som styr oss? Texten handlar också om bön för sjuka. Sådant sker i Afrika och Amerika. I vår tradition litar vi på vår duktiga sjukvårdspersonal... Men du kunde väl åtminstone ta den sjuke i handen och ropa inom dig: Herre förbarma dig över henne... Men du gjorde det inte. Vågade inte.
Det var oro i texten. Och människor stod där skakade.
Också vi skakas över det som händer just nu. Vi hör om skakningar i länder, samhällen, familjer?
Samfund drabbas av ”kyrkbävning”! Församlingar slocknar. Stiftsgårdar läggs ned. Ledare tappar fotfästet. Trogna tappar tron, så trötta på pigga initiativ, underhållning, livaktighet, MEN INTE LIV!
Missmodet kryper in innanför skjortan. Vi undrar: Har vi del i kyrkans bortvändhet från Gud? Är det Gud som i sin kärlek tillåter dessa skakningar för att väcka sitt sovande folk? Kan du höra hur Jesu röst vibrerar av sorg när han måste säga detta, kanske just om oss:

Du har det namnet om dig att du lever, men du är död”. (Joh Upp 3:1).
Du säger: ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Men du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken” (Joh Upp 3:17) .
Eftersom du är ljum och varken kall eller varm skall jag spy ut dig ur min mun (Joh Upp 3:16)

Är det detta som gör att Jesus suckar över oss: Hur länge skall jag stå ut med er? Vad gör vi? Kanske Maria kan hjälpa oss. Hennes fråga kanske kan bli vår nystart.

Hur skall detta ske?
Maria får besök av en ambassadör från Himmelriket. En ängel bebådar, talar om för henne att hon skall bli mor och föda en son som skall bli kung. Och han skall kallas den Högstes son. Maria utropar: Hur skall det ske?
Hon frågar det som du och jag frågar många gånger: Hur skall det ske? Hur skall jag klara av? Hur skall vi i denna svåra tid kunna göra det här med Jesus levande för någon människa?
Och det svar hon får, det får du och jag ta till oss i alla omöjliga och instängda situationer. Och det ger svaret på hur samfundskriser, församlingsproblem och personliga gåtor skall hitta en lösning:
Helig Ande skall komma över dig
och den Högstes kraft skall vila över dig.

Vid Jesu dop i Jordan sänks den helige Ande ned som en duva. Duvan är i svensk kristenhet en utrotningshotad fågel. När hörde du sist i en predikan att den helige Ande är viktig?
När Andens vind började blåsa på sjuttiotalet i svensk kristenhet var det en rik tid för många. Det blev tårar och smärta, glädje och lovsång, förnyelse och fördjupning. Någon hittade ett ord som låg gömt hos den gamle profeten Sakarja, tog fram det, fick en melodi till det och alla sjöng. Det blev en ögonöppnare för många.
icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske
utan genom min Ande, säger Herren.

Om något skall hända i våra församlingar, i vår kyrka och i våra egna liv måste vi öppna fönstret från himmelen, så att Andens vind kan få blåsa in himmelsk friskhet. Ja, öppna gärna två fönster. Då blir det KORS-drag!! Och kom ihåg: Vänd då kappan efter vinden, om det är Andens vind som blåser!
Den himmelske budbäraren säger till Maria och till oss: Helig Ande skall komma ÖVER DIG. Se inte nedåt mot ”de underjordiske” som Krösamaja säger till Emil. Se inte bakåt mot gårdagars skämmiga minnen, se inte åt sidan där Jämförelsen och Avunden fångar dig. Se uppåt! Där sker något. Himlen öppnas. Duvan sänker sig ned. Du hör en röst: du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje (jfr Luk 3:21-22 Fb).
Lägg också märke till att den Högstes kraft skall VILA ÖVER DIG. Anden stressar inte. Han gläder sig över att du gläder dig över kärleksstunderna med honom, då Anden talar med din ande att du är Guds barn (Rom. 8:16).
Och nu gör Anden det som Anden länge har längtat efter: Anden leder dig till Jesus! Till GLÄDJENS HERRE! Och vi sträcker oss mot Jesus och sjunger och ber:

Glädjens Herre, bjud till fest, vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst, efter ditt behag.

Men stopp! Varför ändrar du texten?
Svar: Därför att Glädjens Herre tröttnat på att vara vår gäst, en som tillåts komma och gästspela hos oss då och då. Glädjens Herre vill vara vår Herre alla dagar intill tidens ände. Han ställer till med fest. Till den bjuder han dig.
När vi kommer till honom händer stora ting. Han befriar från omilda makter och farliga krafter som lurar oss gå vilse i egotrippningsskogen.
Ja, Han befriar oss från vår egen präktighet, botar vår blindhet, upplyser oss genom Anden så att vi kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då (Sv Ps 646:4). Det Herren gör med Maria, det vill han göra med oss. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, sjunger Maria. Och med Maria får vi sjunga: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min Frälsare (Luk 1:46-55).

Men Marias lovsång är laddad med himmelsk elektricitet: Härskare störtas... Ringa upphöjs... Hungriga mättas... Rika skickas tomhänta bort.
Det kan bli REVOLUTION i våra liv när Marias lovsång drabbar oss: Härskarlaterna avslöjas! De övermodiga planerna kullkastas! Vi får stiga ned från våra troner! Glädjedödarna Avund, Jämförelse, Förakt slängs ut.
Det kan bli REFORMATION i våra liv när Marias lovsång drabbar oss ty Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot dig. Du ser att han ser på dig. Han börjar göra stora ting med dig. Han lyfter upp dig i sin famn, formar dig att bli det roliga original, som Gud ämnat dig att vara. Han gör sedan något mycket oväntat: Han utnämner dig till HEDERSGÄST. Tillsammans med en massa andra kungabarn som krupit upp där blir envar en hedersgäst efter hans behag.
Och vi står där tillsammans i förundran, häpnad, tillbedjan.
Min själ prisar Herrens storhet.

Anar du nu svaret på hur samfundskriser, församlingsproblem och personliga gåtor skall hitta en lösning? Och att svaret på ängsliga frågor om vårt samfund, vår församling, våra andliga smultronställen, grönområden och växtplatser får överleva och vara kvar, ligger här. Hur då? Jo, den himmelske ambassadören knackar på också hos oss och säger:

Helig Ande skall komma över dig
och den Högstes kraft skall vila över dig.


Ett par viktiga adresser:
Vill du gå på skattjakt är adressen www.bibelskolan.com
Om du vågar läsa om den besatte pojken som blev befriad får du gärna komma hem till honom på adress Sångpostillan årg 3 sid 155 ff. Han berättar gärna mer. Hittar du hans bostad kan du trycka här så öppnas dörren där.
Om du vågar läsa Marias revolutionerande sång så berättar Maria att hon nu har en sångövning i sitt hus med adress Sångpostillan årg 3 sid 491. Du är välkommen. Har du ingen sångröst, bjuder hon gärna på en. På huset sitter en ringklocka. Tryck på den, så hör du hur någon sjunger: ”Pärleporten är öppen. Var god stig på”.
Bloggadress som bjuder på himmelskt söndagsgodis är: bengtpleijel.blogspot.se

Bengt Pleijel 87+
torsdag 13 mars 2014

Inför andra och tredje söndagen i Fastan.

Andra i Fastan - den kämpande trons söndag. Dess latinska namn ”Reminiscere” kommer från Psaltaren 25:6 - Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd. En bra bön att be när det blir bråkigt, tråkigt och kämpigt.
Tredje i Fastan handlar om kampen mot ondskan. Dess latinska namn ”Oculi” (mina ögon) kommer från Psaltaren 25:14-15. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, han drar mina fötter ur nätet. Ett bra recept när ondskan makter vill blända och binda oss.
Denna söndag försvinner i år. Men hjälpen mot ondskan försvinner inte. Vi ska i stället få träffa ängeln Gabriel som kommer med budskap om Guds räddningsaktion och vi ska få jubla med Maria över Gud, vår frälsare, han som störtar härskare och upphöjer de ringa. Det händer på Marie Bebådelsedag.

Andra söndagen i Fastan (Markus 14:3-9), berättar om en händelse då, som har otäcka likheter med det som kan hända nu. Folk råkar i gräl!! Vi träffar på några män, som grälar och skäller och bråkar med en stackars kvinna. Och detta händer bara en vecka efter internationella kvinnodagen! Kvinnan är anonym. Männen nämns inte heller vid namn. (Johannes, som var med, viskar till oss att det handlar om Jesu lärjungar och Maria, Martas och Lasaros syster, läs Joh 12). Värden heter Simon. Han har varit spetälsk, men har tydligen blivit botad och kan bjuda hem folk på middag. Det borde vara fest och glädje och godhet. Men karlarna bara bråkar och tråkar. De gjorde henne ledsen berättar Markus (14:3-9).
Ja, sådana var de....
Och sådana är vi – både gubbtimmer och fruntimmer! Ledsna människor har gjorts ledsna genom oss.
Tror ni inte att vi skulle reagerat som de? Bara hälla ut en flaska dyrbar parfym så där. Värd en hel årslön för en arbetare. Borde man inte sålt flaskan och skänkt pengarna till Erikshjälpen eller Världens barn. (Ty Lutherhjälpen har ni inte längre bland er...)
Och så sitter hon där bland middagsgästerna. Hon har varit så lycklig. Men nu. Kryper ihop. Skäms. Tårar... Har jag gjort bort mig nu igen?

Men Jesus är där. Och där han är händer alltid något oväntat. Det han säger och gör får oss att stanna upp och tänka.
Låt henne vara”... ”hon har gjort en god gärning”... ”Hon har gjort vad hon kunde”.
Lägger ni märke till att Jesus här säger att hon liknar Gud? När Gud skapat världen, uppfunnit både maskar och människor, blommor och bin och en massa annat, slår han sig ned och bara tittar på vad han gjort. Och se, det var mycket gott (1 Mos 1:31). Kvinnan gjorde så gott hon kunde. Precis som Gud!
Är du nyfiken på vad Jesus menar med det han säger, kan du få gratis undervisning på adress...  se under PS!

Men nu skall vi stanna till och ta itu med frågan: Vad gör vi åt våra ”interpersonella relationsstörningar”?
Det är ju inte bara ”de andra” som är dumma. Nog behöver vi be för oss själva: Tänk , Herre, på din barmhärtighet och din nåd (Psalt 25:6). Och vi behöver påminna varandra om ögonmärket. Mina ögon ser alltid upp till Herren (Psalt 25:15). Vi behöver himmel på jorden för att klara av varandra. Himmelsk söndagsmedicin i bråket.
HIMLAR ANAMMA! (anamma betyder ”ta emot”).

Söndagens evangelietext berättar inte bara om bråket i Betania. Utan också om hur Jesus löste deras låsningar. Jesus längtar efter att få umgås förtroligt med oss. Då kan han dra mina fötter ur nätet (Psalt 25:15) ”Tag mig då, Herre, upp till ditt barn, lös mig från alla festarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek offrande mig” (Sv Ps 45:3).

Vi berömmer oss av att vara jämlika. I teorin kan vi det. Men inte i praktiken. Det är alltid någon som är mer jämlik än andra. Och så är jämförelsen och avunden och tårarna och bråkigheten och tråkigheten där. Vi behöver hitta in i Jesu ”annorlundaliv” ! Jesus visste en hel del om jämlikhet.
Jesus vakade inte över sin jämlikhet med Gud (Fil 2:6) Han vågade stiga ned. Han som är vår Herre blir vår tjänare. Han kommer nedifrån, för att lyfta dig och mig och andra knepiga människor i Guds kärlek. Genom dopet och tron utnämner han oss, skräpfolk, till kungabarn. Sträck på dig! Här är icke jude eller grek, svensk eller romer, urier eller syrier, gossar eller damer... Alla Guds barn!


Det händer mycket när vi vänder om blir som barn:
  1. Är vi barn orkar den allsmäktige Guden lyfta upp oss i sin famn, när vi lagt av med synders tyngder – stöddighet, storhet och skryt. Vi hör pulsslagen från Guds Fadershjärta. För dig! För dig! Vi är älskade.
  2. Är vi barn kan vi inte se ned på någon och förakta någon. En kristen underkastar sig ingen, men underordnar sig alla.
  3. Är vi barn kommer vi nedifrån och får ögonkontakt med Fadern och ser på andra med hans möjligheter. Varje människa vi möter är ett möjligt helgon. Vad kan inte hända med Greta och Greger och Estelle, om Jesus får bo i deras hjärtan?
  4. Är vi barn ser vi inte nedåt som Krösa-Maja, som skrämmer Emil med ”de underjordiske”. Vi har kontakt med änglar och alla helgon och stoppar Emil och andra vi möter fulla med HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS.
  5. Är vi barn upptäcker vi ordet VÅR i Fader vår. Vi ber inte Fader MIN. Det ligger en sprängladdning i ordet VÅR. Kyrkväggar, järnridåer och murar mellan människor raseras. Vi är en massa barn från hela världen som kryper upp i Guds faderfamn. Vi häpnar. Se vilken kärlek Fadern skänkt oss därmed att vi får kallas Guds barn (1 Joh 3:1).
  6. Är vi barn får vi tillsammans med andra Guds barn leka UPPHÖJARLEKEN. Det betyder: Vi får höja upp människokopior vi möter i Guds kärlek och se hur Gud ger oss en trosbild dem. Vi får se hur Gud förvandlar dem till att bli de särpräglade, roliga, påhittiga, underbara original, som Gud ämnat dem att vara. Och vi får hjälpa dem att se att de är prinsar och prinsessor av Himmelriket.

Jag fick en gång denna fråga: ”Behövs omvändelse när alla säger att jag duger som jag är”? Jag gav ett klokt och bra svar som gjorde att hon aldrig behövde fråga mer. Svaret finns under PS.

Till sist en uppmaning: Fäst dina ögon på Jesus!

Bengt Pleijel 87+PS!
Goda adresser till kloka tankar:
Andra söndagen i Fastan:
Sångpostillan årgång 3 sid 150-154. Eller tryck här så hamnar du där.
Tredje söndagen i Fastan:
Sångpostillan årgång 3 sid 155-161. Eller tryck här så hamnar du där.
Behövs omvändelse? www.bibelskolan.com /Bengts återvändsgränd/adresslista 8/visdomspärlor / Behövs omvändelse? Eller tryck här så hamnar du där.


onsdag 5 mars 2014

Inför första söndagen i Fastan

Nu, kära vänner av himmelskt söndagsgodis, har vi kommit till PRÖVNINGENS STUND! Det är i alla fall temat på första söndagen i fastan. Söndagens latinska namn är INVOCÁVIT, enligt begynnelseordet i dagens gamla inledningsord från Psaltaren 91:15-16: Invocavit me et exaudiam eum = Han ropar till mig och jag svarar honom... (Fb). Vilket gott recept, när prövningens stund kommer!

FRESTELSE ELLER PRÖVNING?
En del har problem med bönen utsätt oss inte för prövning. Den gamla formuleringen inled oss icke i frestelse, var inte heller så lätt att förstå. Grundtextens ord kan översättas både med prövning och med frestelse. Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom och få honom att mogna. Samma verklighet har därför två sidor, därför att här finns två parter med rakt motsatta syften. Får jag presentera dessa två parter och hur effekten av deras ord påverkar en tredje part. Först...

...ORMENS ORD: skulle då Gud ha sagt.
I Sångpostillans predikan på denna söndag hamnar vi i den underbara trädgården som Gud skapat. Vi träffar där våra vänner Adam och Eva (1 Mos 3:1-13). De berättar för oss om spännande dagar de varit med om. De har bl.a lekt namnleken: "Du skall heta hund och du skall heta katt och du skall heta nyckelpiga .... De har lekt  ”gömme” och ”datten” och ”sista paret ut” med varandra. De har haft ”himla” roligt varje dag.
Men plötsligt prasslar det till i buskarna. En orm ringlar sig fram. Och ormen börjar prata! På ren svenska! Med bohuslänsk accent! ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården?” Och nu följer ett mycket intressant samtal och en psykologisk mästerskildring av hur vi människor – Adam och Eva och du och jag - luras att missförstå vad Gud sagt och lockas bort från Gud.
Det finns en ond makt med många namn: Satan, Djävulen, Den Onde, Ovännen, den gamle ormen... Han kan klä ut sig ty han har många kläder i sin garderob: Ormskinn, lejonkläder, änglavingar, fårakläder ... Petrus skriver i sitt brev att han går omkring som ett rytande lejon och söker vem han skall sluka (1 Petr 5:8). Har du erfarenhet av att bli ”uppslukad” av något och som gjort dig alldeles vimsig? Vem var det som lurat dig då? Kanske någon fick dig att glömma vad Gud hade sagt: HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning (Psalt 118:14).
Nu kommer vi till den andra parten i vårt drama. Vi lyssnar till...

...Jesu ord: alla mina ord är ande och liv.
Jesu ord är kraftord. Du upptäcker det när du stoppar ned dem i hjärtat. De blir bärord som bär dig. Hemligheten är att den helige Ande har andats in himmelsk kraft i dem (2 Tim 3:16). De är glädjeord. Jesus säger: Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig (Joh 15:11). Allt vad Jesus säger – även de kärva och svåra orden – är till för att göra oss glada.
När han lär oss att be ”inled oss inte i frestelse” - ”Utsätt oss inte för prövning”, är det inte för att vi skall be om att slippa prövningar och svårigheter. Djävulen frestar oss för att få oss att falla. Gud prövar oss för att få oss att mogna. Men Gud frestar oss inte. Han vill inte få oss att falla. Men Gud kan pröva oss. Han satte Abraham på prov (1 Mos 22:1). Han kan göra det med mig och dig också. Han gör det för att få fram mer tro och mognad hos oss. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig.
Jakob skriver att vi skall skatta oss lyckliga när vi utsätts för prövningar (Jak 1:2). Ett märkligt ord! Har du sagt så då du prövats: "Halleluja! En prövning!" ? Förmodligen inte. Men efteråt kanske du upptäckt att det låg en välsignelse och väntade på dig. Prövningen hjälpte dig till uthållighet. Du mognade. Tog inte livet så ytligt och själviskt.
Ibland kan man uppleva ”ökentider” i sitt liv. Det mal tomgång. Allt blir bara tråkigt. Du fick skoskav i själen och sand mellan tårna. Men det var kanske Gud som ledde dig till öknen. Ty det är i öknen man kan lära sig höra Herrens röst. En röst ropar i öknen säger både Jesaja (40:3) och Johannes Döparen (Matt 3:3)). Man hör den inte i stadsbullret. Man varför ropar han så? Hosea ger svaret: Se därför vill jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne (2:14, Bibel 1917). I din öken kanske du uppfattar att Jesu ord är ljuvliga ord av ande och liv.
Utsätt oss inte för prövning. Du ber inte om att få slippa svårigheterna. Du ber om att Gud inte skall göra som man gjorde på den gamla onda tiden. Då utsatte man oönskade barn i vildmarken. Du ber: Gud ta hand om oss. Rädda oss från det onda omkring oss och från det onda i oss och från den Onde. Utsatt oss inte för prövningen så att den får makt över oss. Överge oss inte. Vi ber: "Om du, vår käre Fader, behöver pröva oss, så pröva oss inte med så mycket framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan dig. Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få, eller att det inte finns någon kärlek eller någon mening med livet. Var med i vardagens småhändelser, så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, okänsliga för dem som är i nöd. Tag du hand om oss så att vi aldrig avfaller från dig. Vi vill höra ihop med dig, du som är vår käre himmelske Fader, och sjunga sången om att riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen."
Det finns en tredje part i dramat. Det är du. Och nu vill jag för alla avslöja din hemliga skatteplanering.

Din hemliga himmelska ordskatt.
Denna söndag berättar både Matteus (4:1-12) och Markus (1:12-13) om Jesu frestelser. Matteus berättar att Jesus varit i öknen i fyrtio dygn. Han hade fastat. Men han hade också följt sin bibelläsningsplan som bestod av 5 Moseboken. Efter ökentiden frestades han av djävulen. Djävulen angrep hans identitet: Om du är Guds Son... Jante använde senare samma metod på oss: Du ska inte tro att du är nånting...
Jesus svarar då med bibelord som han lärt sig från 5 Moseboken. De viktigaste orden i frestelseberättelsen är Det är skrivet...
Här får vi ett fantastiskt bra livsmodsrecept. Samla på bibelord. Det finns många bra bibelord i Bibeln! Skriv upp dem i en bok. Eller på lappar som du fäster på kylskåpet. Stoppa ned dem i hjärtat (5 Mos 6:4-9). Kommer de ned där hamnar de i blodomloppet och påverkar både händer och fötter och fingrar och tår och människor omkring dig. Ja, de stiger åt huvudet. Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
När dina tankar börjar bli smutsiga och mala tråkigt i dig gör då två saker: 1) Ge syndiga tankar till Jesus. 2) Ta emot Jesu ord av av ande och liv. De ger hälsa, kraft och rening åt din tankar, de är krafter som stoppar den Ondes onda ondo. Ett ord kan honom fälla (Sv Ps 237:3).
Markus berättar i 1:12-13 om hur Jesus konfronterades med Satan. Efter den kampen står det att änglarna betjänade honom.
Alltså; När vi säger NO till den Ondes Onda OndO och säger YES till JESus öppnas himlen över oss. Vi får leva ett rikt liv. Vi får rena och varma kläder med himmelsk design (1 Mos 3:21). Himmel på jorden redan nu. ”Himla” glada redan nu.

KLOKT RÅD: Ge dig tid att lyssna in vad detta kan betyda för dig. Slå upp sid 141-149 i Sångpostillan, årgång 3. Eller tryck här så hamnar du där.

Bengt Pleijel 87+
som tillåter dig att sprida ryktet om att det finns himmelskt söndagsgodis att hem-ta på facebook eller på adress bengtpleijel.blogspot.se och att detta godis inte bara är för de snälla barnen.Skriva ut