onsdag 19 mars 2014

Inför Jungfru Maria Bebådelsedag.

Tredje i Fastan försvinner i år. Marie Bebådelsedag kommer i stället. Tredje i Fastan handlar om en pojke som blir befriad från en ond ande. Otäck historia! Men underbart att det finns En som klarar upp sådana otäckheter. Marie Bebådelsedag handlar om en flicka, berörd av den helige Ande.
I denna blogg skall vi ta med oss två frågor från dessa söndagar. På tredje i Fastan hör vi hur Jesus frågar: Hur länge skall jag stå ut med er? På Bebådelsedagen hör vi hur Maria frågar: Hur skall detta ske? Om vi lyssnar till svaret kan det hända att vi leds till Glädjens Herre.

Hur länge skall jag stå ut med er?
Varför säger Jesus så? Vad har hänt?
Vi hör en debatt som lärjungarna har med dåtidens universitetsteologer. Vi möter också en förtvivlad pappa, som ber Jesu lärjungar om hjälp med sin sjuke pojke (Mark 9:14-32).
Lärjungarna står sig slätt i debatten och när pappan ber om hjälp är de hjälplösa. De kunde inte, säger pappan. Det är då Jesus suckar: Hur länge skall jag stå ut med er? Det verkar som om det största problemet i denna situation var hans egna lärjungar.
Har denna händelse blivit nedskriven i Bibeln för vår skull? Har Jesus problem med oss? Vi kan nog känna igen oss. Vi kan gräla, debattera, tycka och prata, och guppa som korkar på ytan av allting...
Texten berättar om andeutdrivning – exorcism. Ett ämne vi kan diskutera och prata bort. Men borde kanske fråga: Vad är det för dunkla krafter som styr oss? Texten handlar också om bön för sjuka. Sådant sker i Afrika och Amerika. I vår tradition litar vi på vår duktiga sjukvårdspersonal... Men du kunde väl åtminstone ta den sjuke i handen och ropa inom dig: Herre förbarma dig över henne... Men du gjorde det inte. Vågade inte.
Det var oro i texten. Och människor stod där skakade.
Också vi skakas över det som händer just nu. Vi hör om skakningar i länder, samhällen, familjer?
Samfund drabbas av ”kyrkbävning”! Församlingar slocknar. Stiftsgårdar läggs ned. Ledare tappar fotfästet. Trogna tappar tron, så trötta på pigga initiativ, underhållning, livaktighet, MEN INTE LIV!
Missmodet kryper in innanför skjortan. Vi undrar: Har vi del i kyrkans bortvändhet från Gud? Är det Gud som i sin kärlek tillåter dessa skakningar för att väcka sitt sovande folk? Kan du höra hur Jesu röst vibrerar av sorg när han måste säga detta, kanske just om oss:

Du har det namnet om dig att du lever, men du är död”. (Joh Upp 3:1).
Du säger: ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Men du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken” (Joh Upp 3:17) .
Eftersom du är ljum och varken kall eller varm skall jag spy ut dig ur min mun (Joh Upp 3:16)

Är det detta som gör att Jesus suckar över oss: Hur länge skall jag stå ut med er? Vad gör vi? Kanske Maria kan hjälpa oss. Hennes fråga kanske kan bli vår nystart.

Hur skall detta ske?
Maria får besök av en ambassadör från Himmelriket. En ängel bebådar, talar om för henne att hon skall bli mor och föda en son som skall bli kung. Och han skall kallas den Högstes son. Maria utropar: Hur skall det ske?
Hon frågar det som du och jag frågar många gånger: Hur skall det ske? Hur skall jag klara av? Hur skall vi i denna svåra tid kunna göra det här med Jesus levande för någon människa?
Och det svar hon får, det får du och jag ta till oss i alla omöjliga och instängda situationer. Och det ger svaret på hur samfundskriser, församlingsproblem och personliga gåtor skall hitta en lösning:
Helig Ande skall komma över dig
och den Högstes kraft skall vila över dig.

Vid Jesu dop i Jordan sänks den helige Ande ned som en duva. Duvan är i svensk kristenhet en utrotningshotad fågel. När hörde du sist i en predikan att den helige Ande är viktig?
När Andens vind började blåsa på sjuttiotalet i svensk kristenhet var det en rik tid för många. Det blev tårar och smärta, glädje och lovsång, förnyelse och fördjupning. Någon hittade ett ord som låg gömt hos den gamle profeten Sakarja, tog fram det, fick en melodi till det och alla sjöng. Det blev en ögonöppnare för många.
icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske
utan genom min Ande, säger Herren.

Om något skall hända i våra församlingar, i vår kyrka och i våra egna liv måste vi öppna fönstret från himmelen, så att Andens vind kan få blåsa in himmelsk friskhet. Ja, öppna gärna två fönster. Då blir det KORS-drag!! Och kom ihåg: Vänd då kappan efter vinden, om det är Andens vind som blåser!
Den himmelske budbäraren säger till Maria och till oss: Helig Ande skall komma ÖVER DIG. Se inte nedåt mot ”de underjordiske” som Krösamaja säger till Emil. Se inte bakåt mot gårdagars skämmiga minnen, se inte åt sidan där Jämförelsen och Avunden fångar dig. Se uppåt! Där sker något. Himlen öppnas. Duvan sänker sig ned. Du hör en röst: du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje (jfr Luk 3:21-22 Fb).
Lägg också märke till att den Högstes kraft skall VILA ÖVER DIG. Anden stressar inte. Han gläder sig över att du gläder dig över kärleksstunderna med honom, då Anden talar med din ande att du är Guds barn (Rom. 8:16).
Och nu gör Anden det som Anden länge har längtat efter: Anden leder dig till Jesus! Till GLÄDJENS HERRE! Och vi sträcker oss mot Jesus och sjunger och ber:

Glädjens Herre, bjud till fest, vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst, efter ditt behag.

Men stopp! Varför ändrar du texten?
Svar: Därför att Glädjens Herre tröttnat på att vara vår gäst, en som tillåts komma och gästspela hos oss då och då. Glädjens Herre vill vara vår Herre alla dagar intill tidens ände. Han ställer till med fest. Till den bjuder han dig.
När vi kommer till honom händer stora ting. Han befriar från omilda makter och farliga krafter som lurar oss gå vilse i egotrippningsskogen.
Ja, Han befriar oss från vår egen präktighet, botar vår blindhet, upplyser oss genom Anden så att vi kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då (Sv Ps 646:4). Det Herren gör med Maria, det vill han göra med oss. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, sjunger Maria. Och med Maria får vi sjunga: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min Frälsare (Luk 1:46-55).

Men Marias lovsång är laddad med himmelsk elektricitet: Härskare störtas... Ringa upphöjs... Hungriga mättas... Rika skickas tomhänta bort.
Det kan bli REVOLUTION i våra liv när Marias lovsång drabbar oss: Härskarlaterna avslöjas! De övermodiga planerna kullkastas! Vi får stiga ned från våra troner! Glädjedödarna Avund, Jämförelse, Förakt slängs ut.
Det kan bli REFORMATION i våra liv när Marias lovsång drabbar oss ty Glädjens Herre vänder sitt ansikte mot dig. Du ser att han ser på dig. Han börjar göra stora ting med dig. Han lyfter upp dig i sin famn, formar dig att bli det roliga original, som Gud ämnat dig att vara. Han gör sedan något mycket oväntat: Han utnämner dig till HEDERSGÄST. Tillsammans med en massa andra kungabarn som krupit upp där blir envar en hedersgäst efter hans behag.
Och vi står där tillsammans i förundran, häpnad, tillbedjan.
Min själ prisar Herrens storhet.

Anar du nu svaret på hur samfundskriser, församlingsproblem och personliga gåtor skall hitta en lösning? Och att svaret på ängsliga frågor om vårt samfund, vår församling, våra andliga smultronställen, grönområden och växtplatser får överleva och vara kvar, ligger här. Hur då? Jo, den himmelske ambassadören knackar på också hos oss och säger:

Helig Ande skall komma över dig
och den Högstes kraft skall vila över dig.


Ett par viktiga adresser:
Vill du gå på skattjakt är adressen www.bibelskolan.com
Om du vågar läsa om den besatte pojken som blev befriad får du gärna komma hem till honom på adress Sångpostillan årg 3 sid 155 ff. Han berättar gärna mer. Hittar du hans bostad kan du trycka här så öppnas dörren där.
Om du vågar läsa Marias revolutionerande sång så berättar Maria att hon nu har en sångövning i sitt hus med adress Sångpostillan årg 3 sid 491. Du är välkommen. Har du ingen sångröst, bjuder hon gärna på en. På huset sitter en ringklocka. Tryck på den, så hör du hur någon sjunger: ”Pärleporten är öppen. Var god stig på”.
Bloggadress som bjuder på himmelskt söndagsgodis är: bengtpleijel.blogspot.se

Bengt Pleijel 87+
Skriva ut