måndag 23 september 2019


Inför den helige Mikaels dag

Änglarna
får vi möta på den helige Mikaels dag - änglarnas dag.

FINNS ÄNGLAR?
Svar: Ja! Ängel betyder budbärare. Budskapet heter evangelium, som betyder ”ett gott budskap”. I ordet evangelium gömmer sig en ängel: ev-ANGEL-ium. Där finns budbärare, som bara längtar efter ”att trösta, lära, förmana och varna oss”. Om du i mötet med änglar även lär dig tala ”ängelska” bör du begrunda 1 Kor 13:1.

HUR SER DE UT?
Svar: Inte som överviktiga barn med klotrunda och röda kinder. Ibland har de vingar. Ofta har de vita kläder. Ser man någon i vita kläder kan man misstänka att det är fråga om en ängel. Men ibland har de vardagskläder och slår sig ned vid köksbordet hemma hos oss (se Hebr 13:2). 

VAD VILL DE?
Svar: Mikael - hans namn betyderVem är som Gud?  - vill detta:
 1. att vi skall få upptäcka vilken mäktig Gud vi har …
 2. att rusta oss att bli tuffa mot ondskans makter …
 3. att vara vår änglavakt
 4. att ta med oss i änglakören … ”då brister själen ut i lovsångsljud …”
Dagens texter skapar kanske inte ljuvliga känslor. Om dem kan sägas det som sägs om vissa TV-filmer - de innehåller sådant som kan verka skrämmande. Men de vill öppna våra ögon så att vi blir klarsynta över vad det är som sker i det som sker. Var är det för idéer och mörka krafter som vill lura oss? Änglarna vill att vi ska hitta deras glädje. nd inte ryggen åt dem!! Ty det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Lukas 15:10). Såsom i himlen, så ock på jorden!

 1. Vi får möta bedrövad Daniel som tröstas av ängel.
Läs och BE-grunda Daniel 10:15-19 där Daniel berättar om sin syn.
Kapitel 10 i Daniels bok börjar med att berätta om hur den gamle Daniel sitter vid floden Tigris. Han försöker förstå. Han har fått en uppenbarelse som talar om stora vedermödor, v 1. Daniel undrar över vad detta innebär. Han sitter där och han ber och han gråter. Daniel har i hela sitt liv kämpat för rättfärdighet mot övervåld och lögner, Han har fått många erfarenheter av hur Gud svarar på bön och griper in.
Men nu undrar han: ”Varför svarar inte Gud på min bön?” Ibland kommer också vi i situationer, då vi frågar och undrar "Varför, Herre?"
Efter tre veckor händer något. Daniel ser en himmelsk gestalt, klädd i linnedräkt med bälte av guld. Han strålar med bländande ljussken och talar med en stark röst.
Är det en ängel? Kanske ängeln Gabriel? Han ser ut som en människa. Är det den Jesus som hela Gamla Testamentet talar om (Luk 24:27, Joh 5:46, Kol 2:17). Är det den gudason som var med i den brinnande ugnen? Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ, det vet. (Daniel 3:25, Sv Ps 254:4).
Männen omkring Daniel grips av skräck. Daniel reser sig upp och står. Vi ser hur han darrar, krafterna försvinner, hans ansikte blir likblekt, han faller ned. Men ängeln tar tag i Daniel, reser honom upp. Daniel hör ord som driver bort fruktan.
   Ängeln säger: Daniel, du högt älskade, ge noga akt på det jag har att säga dig: Var inte rädd, du högt älskade. Allt skall gå väl. Var stark, var stark! När ängeln talat med Daniel blev han styrkt och kan lyssna.
Kan vi ana att detta sägs också till oss? ”Du möttes på din olycksled av ej förstådda hinder” (Sv Ps 483:3). När vi då lyssnar till evANGELium kommer kraft och frimodighet och klarsyn. När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:130).
Daniel undrar varför det dröjt så länge innan han får svar på sin bön. Ängeln säger att Gud hört hans bön redan första dagen han bad och en ängel hade sänts ut till Daniel. Men en annan ängel, en ond ängel, hade stoppat denne i tre veckor (se 10:12). Det finns onda änglar, som kan fördröja Guds svar. Den onda ängeln kallas i vers 13 för Perserikets änglafurste. I v 20 hör vi om Greklands änglafurste.
Vi undrar vad det är för makter och krafter som styr oss och grundlurar oss. Finns det en furste över Tyskland? USA? England? Över Sverige? Vad står bakom det vi läser om i tidningen? I Ef 2:2 kallas han för fursten över luftens rike. Luften, atmosfären, kan vara som en mur mellan oss och himlen. Vi får svårt att andas. Men kampen är inte mot kött och blod - inte mot dumma och stygga människor utan mot mörkrets makter i himlarymderna.
Paulus säger, att vi varje dag behöver ta på oss Guds vapenrustning, Ef. 6:10-18.  Varje plagg är en påminnelse om att vi behöver Jesus på alla svaga områden och i alla svåra situationer.  Vi klär oss i Kristus-kläderna. Då förstår vi vad Sv.Ps 483:2 menar när den säger att ”Med dig är långt fler än de som dig förföljer” (Läs 2 Kung 6:15-17). Och samma psalm lockar oss att sjunga:
Det är Guds änglars dag idag, det brinner ljus i mörkret.

 1. "Heavens angels" strider för oss mot "hells angels"!
Läs och BE-grunda i din Bibel Uppenbarelseboken 12:7-12.
   Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare. Det Jesaja berättar om Babelskungen i Jesaja 14:12 ff, det gäller också Satan och alla som upphöjer sig och vill göra sig till gud.
   Dagens epistel berättar att draken var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Han anklagade oss både dag och natt inför Gud. Gud blev så trött på honom att han lät slänga ut honom från himlen. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid mellan med draken.
   När värmen möter kylan, blir det blixt och dunder! En våldsam urladdning! "Heavens angels" börjar kämpa mot "hells angels". Drabbningen kulminerar på Golgata. "Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset till evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp…" (Sv Ps 146:2). 

   Draken och hans änglar störtas ner på jorden. Jesus säger: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt (Luk10:18). Lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen.
 Satan slängs ned till jorden.Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 7:12) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

LJUSETS RUSTNING. Se Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff. Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.
LAMMETS BLOD: Läs första Johannes brev 1:9. När blodet renar från synd tas synden bort och Satan tappar greppet.
VITTNESBÖRDETS ORD: Kom ihåg Jesu recept i frestelsen, tre gånger säger han: Det är skrivet. (Matt 4:4,7,10). Ha bibelord till hands, by heart. "Ett ord kan honom fälla" (Sv Ps 237:3).
LIVETS LJUS: Sedan Jesus kom, kan det aldrig bli riktigt nermörktHan har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27). Vi får leva i dopets kraftfält – i Kristus.
Men utanför kraftfältet ”i Kristus” finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde jag så?
Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Från Paulus får vi ett motord med ljus och tröst. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss (Rom 8:34).      ”Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu” (Sv Ps 359:3)
Lägg märke till detta: Satan (hån)ler åt våra nederlag. Jesus ser och ber i våra nederlag. När jag ser på Jesus förlorar anklagelserna sin makt.  Ljuset driver bort mörkret och drar oss in i ljusets rike.  Därför ber vi med Palt 43:3-4:
Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud!

 1. Din skyddsängel har ögonkontakt med Far!
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 18:7-10 
Jesus har en oändlig omsorg om de små, de svaga. Men hans kärlek är inte snäll och menlös. Den äkta kärleken kan bli upprörd. Den kan reagera. Vreden - det är kärlekens reaktion mot det onda. Vi hör denna reaktion från Jesus. Det blixtrar om honom. Han låter upprörd. Blir personlig. Han talar om DIN hand, DIN fot, DITT öga. Du sträcker ut din hand mot något eller någon. Rätt som det är, är du fast. Du låter din fot bära dig till en plats dit du inte borde gå. Plötsligt är du fångad. Du låter ditt öga se på det du inte borde se. Plötsligt är du fixerad.
Sedan säger Jesus nästan vilda ord: Hugg av den, kasta bort den. Jesus använder högst chockerande ord. Han talar om helvetets eld. Det drar åt helvete med oss om vi fortsätter på det viset.
Det är viktigt för oss att lära oss att lyssna till Jesu ord även när de är så skarpa och vilda och förfärande som här. Det som leder dig bort, avslöja det, bryt med det. Gör det för LIVETS skull!
Var rädd om barnen omkring dig, de små, de svaga, de lättledda. Var rädd om barnet inom dig. Ditt inre barn behöver leva nära Jesus, det behöver få trygghet, närhet, värme. Fäst dina ögon på Jesus. Då ser du Far, vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1-3-5).
Och du ser att du har en skyddsängel!
Lägg märke till detta: Det är Far, som ser dig och vet hur du har det. Men din skyddsängel ser Fars ansikte. De utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den (Psalt 103:20). De lyder blixtsnabbt.
Vilken omsorg! Gud är din Far. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Och när du ser och tar emot denna kärlek börjar det bli varmt inom dig. Tillsammans med änglarna blir du eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser. Därför: Upplyft ditt hjärta mot den himmelska världen. Lyssna in lovsången, harkla dig och sjung med:
Det är Guds änglars dag idag.  Guds lov ske nu och alltid.

Hör du en hes, skrovlig gubbröst som sjunger med, är det en hälsning från mig

Bengt Pleijel 92+

Den helige Mikaels dag finns i boken Sångpostillan, årg 2 sid 474 och på www.bibelskolan.com tryck här. GT-texten från Daniels bok finns i boken ”I Guds händer vad som än händer” och på bibelskolan.com. Se adresslistan 10 /Vägsträcka 39-41, tryck här. Vill du sprida ”godis” så berätta att adressen är bengtpleijel.blogspot.com. 
måndag 16 september 2019


Inför fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Enheten i Kristus
vill fjortonde söndagen efter Trefaldighet få oss att upptäcka. Vi får hjälp att bryta upp ur vår ensamhets isolering och förstå att det vi är som kristna, det är vi tillsammans. Enheten finns. Men vi får uppgiften att nå fram till den genom att bygga upp Kristi kropp  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet (Ef 4:11-13). Vårt gemensamma uppdrag heter ”bodybuilding”!
Vilken fantastisk bild: Vi är Kristi kropp! En gång såg man hur Jesus från Nasaret gick här fram – kroppsligen. Nu vill Jesus gå här fram än som i gången tid i Hemmaboda – där är vi tillsammans Kristi kropp.
När detta skrivs har jag vistats ett par veckor på pensionat NÄL i Vänersborg. Jag har blivit stomi-opererad. Läkaren som opererade mig var en gång min konfirmand. Efter operationen mådde jag som en nyopererad prins – trött, hjälplös och liten, men omgiven av hov-folket, en underbar sjukvårdspersonal – läkare, sköterskor och många andra. De skötte om mig, passade upp mig, ”muntrade” mig. Vilken fantastisk sjukvård vi har. Tack NÄL och särskilt tack till alla på avdelning 62 !!!
När jag låg där funderade jag mycket på min kropp. Vilken fantastisk uppfinning en kropp är. I 92 år har jag gått omkring som ett levande underverk. Må uppfinnaren BE-undras! Han har givit mig ”kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och ännu håller det vid liv” som Martin från 1500-talet lärt oss att säga.
Vi tillsammans är Kristi kropp. Jesus är huvudet. Vi är lemmarna. Vi är ”tillsam-mans-kristna” – grenar i samma vinstock, lamm och får i en gode Herdens hjord, lemmar i samma kropp. Ingen får leva bara för sig själv. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den (1 Kor 12:26).
Mitt i kroppen sitter hjärtat. Det tar emot drivmedlet. Dessa ord som jag idag ger er skall ni lägga på hjärtat. Hjärtat tar hand om ”by-heart-ord” och sänder genom blodet ut kraften till kroppens alla med-lemmar. Den påverkar händer, fötter, tår och fingrar och stiger så småningom upp till huvudet, ty ”vad hjärtat är fullt av det talar munnen”. Praise the Lord!
Nu kan det ta emot att ta emot detta budskap. Vi lever i en tid där man skall satsa på sig själv. Ingen ska bestämma över dig. Makar ska inte vara beroende av varandra. Föräldrar inte beroende av barn. Den listige ormen väser fram: bry er inte om vad Gud sagt. Ni skall bli som Gud. Ormens budskap skapar ensamheten. I dag ett stort problem. 1,7 miljoner svenskar lider av ensamhet, säger oss en rapport. I England har man tillsatt en ”ensamhets-minister". Enligt Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, finns det främst två orsaker till ensamheten: Individualism och samhällets bortvändhet från Gud. Har han rätt? Vem bryr sig när jag drabbas av psykisk och kroppslig ohälsa? Var finns kungabarnens hovfolk? Låt denna söndag ge dig nya och friska tankar.

 1. Gå in i kyrkans underjordiska verksamhet
Läs och Be-grunda Jesaja 11:10-19
Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. Efraim ska inte avundas Juda, och Juda inte vara fiende till Efraim.

De folkslag som nämns här, är namn på folk som förnedrat Guds folk, krigat mot dem, tagit dem som slavar: Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar (Babel), Hamat och kustländerna. Varje namn är laddat av såriga minnen, tårar, vrede.
Men svårigheterna har inte bara kommit från främmande hednafolk. Brödrafolken Efraim (Israel) och Juda har gjort varandra illa, avundats varandra, bekämpat varandra. Men när Ishaijs ättling, Davids son – Jesus - höjer sitt fälttecken och lyfter sin hand, sker befrielse och läkedom. Avund och fiendskap upphör.
Lägg märke till detta: Vår enhet bygger inte på att vi försöker närma oss varandra utan att var och en närmar sig honom som är av Ishaijs rot och stam – Jesus från Nasaret, Davids son.
Jesus vill umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14). Han älskar att tala om sitt förbund. Genom dopet och tron har vi blivit hans bundsförvanter. Vi hör ihop, säger han. Jag får veta att ”jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig ..” (646:4). Den uppgift han ger i vinträdet är inte just nu att vara grenen som blommar, väldoftar, beundras och bjuder på frukt. Han kallar oss att gå in i kyrkans underjordiska verksamhet – att vara rottråden … Jeremia berättar om det i Jeremia 17:7-8: ”Välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.
Ni rottrådar: Samtala med varandra om den smutsiga rottrådens viktiga uppgift!
 1. Koppla på dina himmelska kontakter
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 2:1-5
Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras.  Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Det var ett rikt liv man levde i Filippi.  Där fanns tröst, uppmuntran, kärlek och gemenskap i Anden. Där fanns ömhet, medkänsla och mycken glädje. Vilken fin församling! Men mitt i allt detta fina smög det sig in dess motsats. En del var kärleksfulla bara så länge de andra var det.  Några ville förverkliga sig själva. De stack upp och drevs av fåfänga. Man skröt och framhävde sig själv. Man såg ned på andra och ältade gärna deras fel. Ja, det var faktiskt mycket som inte var bra. Och vill vi veta mer om deras dåligheter kan vi fylla på med exempel på hur det är i Hemmaboda församling, ni vet församlingen, där vi själva bor …
   Frågan är vad aposteln Paulus skall säga då han kommer på visitation. Håller han en rejäl domedagspredikan, så att alla hukar sig och skäms? Ser han till att några kompetensutvecklade och professionella konfliktlösare från stiftskansliet sänds dit?
   Paulus gör något helt annat. Han ger dem nytt fokus. Koppla på dina himmelska kontakter. Se på Jesus, säger han. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
   Jesus gör V-tecknet. Han som var hos Gud ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup”. Han kommer till oss nedifrån. Gud upphöjer honom. Ger honom namnet över alla namn som är HERREN - JAG ÄR. Då händer det något med oss tillsammans: I Jesu namn ska alla knän böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära.

 1. Ta emot din nya titel: MINISTER! Och upptäck uppdraget.
Läs och BE-grunda Lukas 22:24-27
Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem.  Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare."

Lärjungarna har varit med om sin första nattvardsgång. De har blivit rejält omskakade av att Jesus säger att en av dem ska förråda honom. ”Inte är det väl jag?” hade de sagt. De hade fått vara med om att Jesus gjort den yngste tjänarens uppgift – att tvätta deras fötter. Han hade sagt att han med detta hade gett demett exempel för att ni skall göra som jag har gjort(Joh 13:15). Men omedelbart efteråt har de börjat gräla. Vem är störst, bäst och vackrast? Pinsamt. Skulle detta kunna hända oss?
Vem är det som lurar oss? Naturligtvis Djävulen. Hans namn betyder ju ”den som kastar isär”, splittrar, söndrar … Han tillåter oss gärna att vara lite religiösa, tala om kristna värderingar. Men när vi börjar umgås med Jesus, läsa om Jesus, sjunga om Jesus, gå till nattvarden blir han alldeles allergisk, rasande …
Den Onde vill göra mycket av ondo då vi varit nära Jesus. Är vi för nära sätter han ut bockfoten och vi faller. I stället för att ha fokus på Jesus även efter mötet med honom, luras vi att se på varandra: Vem är störst, bäst och vackrast? Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. 
Det är märkligt hur man i urkristendomen kunde berätta om de kristna ledarnas fel. Ty poängen med bibelns människor är inte att peka på hur stora de är. Utan hur stor Gud är som kan använda så svaga och småaktiga redskap i sin tjänst. Det gör det hoppfullt också för oss. Vilken mäktig Gud vi har!
Men vad säger nu Jesus till sina lärjungar då och sina lärjungar nu? Han ger oss nystart! Han utnämner oss till ANNORLUNDAFOLKET.Men med er är det annorlunda! Jesus utrustar oss att bli djärva, annorlunda, självständiga. Och framför allt: Jesus lär oss den himmelska matematiken. Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.  
Varför vill Jesus att vi ska bli så där små? Är man minst kan man inte se ned på någon. När vi vänder om och blir som barn, blir som den yngste, blir tjänaren, kan vi själva inte spela herrar över andra och förakta dem. Vi är ju själva längst ned. Vi kan bara se uppåt. Och där uppe sitter Jesus hos Fadern, Vi får ögonkontakt med honom. Genom oss kan Jesus utföra gärningar som är större än de han gjorde en gång (Joh 14:12). Han är HERREN – den som är störst av alla. Han möter oss som TJÄNAREN. Han arbetar nedifrån.
Alltså: Ta emot din nya titel: MINISTER! Det betyder tjänare. Och upptäck uppdraget: Gå in i kyrkans underjordiska verksamhet. Koppla på dina himmelska kontakter. Sprid himmelsk smitta där du går fram.

Uppmuntrande hälsningar från
Bengt Pleijel 92+

som träffas i boken Sångpostillan årg 2, sid 361 och på bibelskolan.com tryck här. Adressen till Himmelskt söndagsgodis är bengtpleijel.blogspot.com
Bjud på godis!måndag 9 september 2019


Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

MEDMÄNNISKAN
får vi träffa på söndag, denna underbara och underliga, härliga och förfärliga person, som vi beundrar men inte begriper oss på och som vi tisslar och tasslar om när vi träffas på te-rep och saftkalas. ”Har du hört …nej, det menar du väl inte …ja, folk nuförtiden...”. Och fortsätter vi så, är vi med om att starta tredje världskriget.
I en syndabekännelse säger vi: ”Jag är skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från Gud …”
Men när vi stöter på den förlorade sonen kan han berätta om att vi har nya möjligheter. Han insåg och bekände sin synd. Med den vände han hem till Far. Och där upplevde han en enorm kärlek då han kastar sig i Fars armar.
Alltså: först OMVÄNDELSE. Sedan HÄNVÄNDELSE!
Han hör pulsslagen från Faderns hjärta: För dig! För dig!
Far har hjärta för de arma! Vi hittar kraftkällan för vardagsfred och ”nästankärlek”- Lukas sjunger om den i kapitel 6:6-36. Och vi sjunger med:
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

 1. Hjärta för de arma
Läs och BE-grunda 5 Moseboken 15:3-11 i din Bibel.
I gamla Testamentet vimlar det av uppmaningar att ta hand om fattiga, invandrare, främlingar, faderlösa, änkor (se t.ex. Jes. 1:17, Jer 7:6, 22:3, Psalt 82: 3-4, 146:7-9).
Far ger här en rättsordning för Israels folk. Och för oss! Han ger regler för hur man skall behandla dem, som råkat illa ut. Han hjälper dem till skuldsanering. Det visar att Han är barmhärtig och vill att vi skall vara barmhärtiga mot varandra. Far har hjärta för de arma. Och genom dessa ord vill Han tala till oss idag.
Läs texten långsamt och lägg märke till vad han säger om dina ögon, dina händer, dina tankar, ditt hjärta. Lägg märke till vad som händer när du kommer in i GE-rörelsen. När du ger av ditt eget, fyller Herren på med sitt.
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

 1. KÄRLEKENS GUD GER KÄRLEKENS BUD
Läs och BE-grunda Romarbrevet 13:8-10
Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.  Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Paulus skriver brev till de kristna i Rom och till de kristna i Sverige. Han talar om glädjen i att betala skatt och tullar, att visa respekt och vördnad för andra och att överraska andra med kärlek. Han påminner om hur kärlekens Gud har satt kärlekens bud som ett skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Och alla buden sammanfattas i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv.
Men vad är det som hänt? Vi ser med smärta och sorg hur många hoppar över dessa skyddsräcken. Och vi skäms över att vi själva gjort så. När vi bara vill för-verkliga oss själva, mår människor omkring oss illa. Och vi ser inte, förstår inte, bryr oss inte om att människor i vår närhet får det svårt.
Har de det svårt för att jag gett dem så lite kärlek? Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Att älska är så stort och så rikt att jag aldrig blir färdig med det. Men hur ska jag klara av att älska så rikt? Hur hittar jag en skuldsanering? Varmed skola vi betala?
Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Kärleken (Jesus) är lagens uppfyllelse, skriver Paulus. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla lagen, säger Jesus (Matt 5:17, Bibel 2000). Han ordnade skuldsaneringen. Han har betalat skulden. Det gamla syndalivet kan få ett slut. Ett nytt liv kan börja. Han har fyllt lagens kärl med kärlek! Vi får varje dag stanna till och dricka ur källan, där kärleken flödar. Ty den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv (Joh 4:14).
Jag kan ha svårt med vissa människor. Då får jag tala med Jesus om dem. Jag får se dem med hans möjligheter. ”Jesus in me loves you”, står det i en sång. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Den som älskar – det är ”Jesus in me”. Såsom jag har älskat er, skall ni älska varandra (Joh 13:34).
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

 1. Var er himmelske Faders barn
Läs och BE-grunda Matteus 5:38-48.
Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln  också.  Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom
Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.  Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare  det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.

Ni är er himmelske Faders barn, säger Jesus. Genom dopet och tron har vi kopplats in på kärlekens kraftkälla. Vår uppgift är att koppla på! En som gjorde så var aposteln Johannes. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!  utropar han (Joh. första brev 3:1). Och vi kan häpet sjunga:Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”. Och då händer det något med oss …

Den himmelske Faderns barn överraskar med kärlek .
Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
   Om din högra hand får lust att ge någon en örfil, träffar du den andres vänstra kind. Om du vill riktigt skymfa och förolämpa dem andre, träffar du den högra kinden om du slår med högerhandens utsida. Säger de som vet.
   Men man träffar den högra kinden om man med höger hand slår bakifrån. De slag vi ger varandra kommer ofta bakifrån. Tissel, tassel, förtal - allt sådant svider ofta mer än en rejäl örfil. Vad händer om du då vänder andra kinden till? Läs Johannes 18:19-23. Där får du ett bra handlingsmetod av Jesus.
   Jesus står inför översteprästen, som frågar Jesus och blir arg över Jesu svar. En av översteprästens tjänare, som förmodligen står strax bakom Jesus, ger då Jesus ett slag på kinden. Då vänder Jesus sig mot tjänaren och säger: Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig? 
   Om du, då du fått en örfil, vänder andra kinden till, får du ögonkontakt med den som slår dig. Öga mot öga. Du ser med all den kärlek Jesus ger dig in i hans ögon. Du inleder ett samtal. Du frågar varför? Det förvirrar honom. Han måste tänka om.
   Du kunde ha slagit tillbaka. Men då hade det onda bara fortsatt. Du kunde ha svalt förtreten och lagt locket på dina aggressioner och blivit en dörrmatta som den andre kunde fortsätta att trampa på. Men när du vänder andra kinden till, överraskar du din motståndare. Du hittar på något som gör att den andre tappar hakan. Kärleken, som du tar emot från Jesus, gör dig uppfinningsrik.

Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig


Den himmelske Faderns barn slösar med kärlek.
Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Du möter här en människa som är fullständigt hänsynslös mot dig. Han drar dig inför domstol. Han kräver sin rätt in på bara skjortan. Han kräver tydligen inte manteln, ty den måste han enligt 2 Mos 22:26-27 ge tillbaka innan solen går ned.
   När Jesus nu säger att du ska ge honom manteln också, så säger du, när du lyder Jesus, en sak till dig själv och en sak till din motståndare. Till dig själv säger du: Jag gör mig inte bekymmer, ty jag vet att Gud har omsorg om mig. Till din motståndare säger du: Tänk efter vad du gör. Låt inte solen gå ner över din vrede (Ef 4:26).
   Jesu ord är inte paragrafer i en lagbok. De är exempel på hur kärleken kan fungera. Kärleken är uppfinningsrik. Och kärleken är generös. Vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Dröj kvar hos honom. Vänd ansiktet till honom, så att du kan se honom och lyssna på honom. Överraska honom med kärlek. Gud älskar en glad givare. Han själv är en glad givare, och han gläder sig när han får se samma sinne hos sina barn
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig


Den himmelske Faderns barn öser hur källan
Var fullkomliga, så som er Far i himlen är fullkomlig. Jesus säger så idag till oss. Vilken svindeltanke! En kristen vill likna Far. Och just den Far som Jesus gjort känd för oss. Han som letar sig fram till syndaren och letar rätt på den som gått vilse. Var fullkomlig. Helgjuten. Äkta. Parallellstället hos Lukas säger: Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig (Luk 6:36). Vår Far har hjärta för de arma.
En kristen är inte perfekt. Den perfekte är inriktad mot sig själv. En sådan människa kan bli mycket hjärtlös. En kristen behöver tvätta händer och tvätta hjärtat och be om förlåtelse varje dag (Matt 6:12). Syndernas förlåtelse ger plats och utrymme för Faderns kärlek. Fadern och Sonen och den helige Ande och hela den himmelska världens alla änglar och helgon längtar efter att vi ska dras in i denna kärlek.
   Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning … Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Var fullkomliga, så som er Far i himlen är fullkomlig. 

Vad bra våra nästor kommer att få! Och är du nyfiken på mer kärlekskraft kanske du hittar dem i Sångpostillan, årg 2 sid 354, på bibelskolan.com, tryck här

Må den helige Ande leda oss in i detta rika liv!
Bengt Pleijel 92+

Vill du skvallra om Himmelskt Söndagsgodis är adressen
bengtpleijel.blogspot.com
måndag 2 september 2019


Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet

FRIHETEN I KRISTUS
vill denna söndag – den tolfte efter Trefaldighet – hjälpa oss att hitta. Tillsammans med oss har vi genom dagens texter sällskap med en sjuk kung, en sjuk värld och en sjuk kvinna. Från dem och många andra hör vi många suckar. Det krisar och kraschar på så många håll idag. Media meddelar färska dåligheter varje morgon. ”Detta har hänt medan ni sov i natt”. Vi begriper inte vad som är på gång. Vi känner oss vilsna. Men vi begriper att ”de som begriper” inte heller begriper. Vi måste få hjälp att begripa ordet begripa. Det består av två ord: be + gripa. När vi ber griper vår dops Gud (5 Mos 33:27) tag i oss upp och drar oss upp suckarnas grop. Vi är i Guds händer vad som än händer.
För 40 år sedan påstod jag i en bok att ordet SUCK är en förkortning av: Save Us, Christ King. (Var får man allt ifrån?). Låt oss med den bönen ställa in hjärtats våglängd mot honom. Dagens Psaltarpsalm – 145:13b-18 - leder oss i bönen:

  Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Allas ögon hoppas på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom.

 1. Sjuk kung får bonusår.
Läs och be-grunda Jesaja 38:1-9
Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna." Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: "O, Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon." Och Hiskia grät mycket.
Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade: "Gå och säg till Hiskia: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga femton år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad.

Hiskia levde omkring år 700 f Kr.  Han var en bra kung. Hiskia förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas kungar efter honom – och inte före honom heller, säger 2 Kung 18:5. Men läser man om Hiskia i 2 Krönikeboken 32:25 står det att den högmodige Hiskia ödmjukade sig.
Hiskia var nog rätt lik många av oss.  Ibland gör vi bra saker. Ibland tycker folk omkring oss att vi är högfärdiga och odrägliga. Men vare sig vi är bra eller usla så blir dagen ändå aldrig så lång, att inte dess afton skall stunda. Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång, det må vi med allvar begrunda (Sv Ps 175:7).
Den fine och duktige kungen får ett svårt budskap från Herren: Se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna.
Hur tar Hiskia detta budskap? Precis som många av oss skulle ta det. Vi protesterar, reagerar och klagar. Vi gråter, lipar och förtvivlar. Den store kungen, som var van att få som han ville, blir rätt liten och ynklig där han ligger i sängen. Han vänder ansiktet mot väggen och börjar tala om för Gud hur orättvis han är. Gud borde belönat och berömt sin kung och låtit honom ”leva i hundrade år”. Han var ju så duktig och from och fin. Också vi blir rätt små och ynkliga när livet går oss emot.
Se om ditt hus, sa Herren till Hiskia.  Och han säger det till oss. Tänk igenom ditt liv! Det finns en som gav sitt liv för att du skall få leva. Eftersom det nu är sista dagen på resten av ditt liv, bör du ta kontakt med honom. Hiskia fick några bonusår till för att mogna i den gemenskapen.
Hur vill du använda de bonusår, som du kanske får?

 1. Sjuk jord friskas.
Läs och be-grunda Romarbrevet 8:28-23
Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.  Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 


Se framför dig två vågskålar.
I den ena lägger du den här tidens lidanden. Det är allt det som är tungt för så många att bära - lidanden, sjukdomar, prövningar av olika slag, förföljelser för Jesu skull. Allt det fångar oss. Vi blir så självupptagna, missmodiga. Vi ser hur vågskålen sjunker allt djupare ner ju mer som läggs i den.
Men vad händer med den tomma vågskålen? Den stiger uppåt. Den lyftes upp mot himmelen. När Fadern ser detta lägger han något i den. Fadern ger oss sin Son. Och då händer något märkligt med skålarna.
Jesusskålen kommer ned till oss som är därnere. Jesus ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup” (Sv.Ps 62:2). Och då händer detta: Lidandesskålen lyftes upp till Fadern som får ta hand om alltsammans.
Paulus säger inte att tidens lidanden är betydelselösa. Det han säger är att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Svårigheterna nu kommer inte betyder något i jämförelse med allt det fina som kommer att ske.
Det kan vi redan nu få en försmak av. Hela Guds skapelse är engagerad i vad som händer med oss, hans barn. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.
Skapelsen delar lidandet med människan. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, skriver Folkbibeln. Gud har lagt skapelsen under tomhetens välde, står det i Bibel 2000.
Vilket träffande uttryck! TOMHETENS VÄLDE. Det onda, det mot Gud upproriska är bara tomhet. Men tomhet är en makt. Tomhet är tungt. Skapelsen kom under tomhetens välde, då marken blev förbannad för människans skull.
Men då Jesus uppenbarar sig i sin härlighet då skall världen födas på nytt. Då skall något ske med Guds skapelse. Skapelsen skall befrias. Den skall bli frälst till ett nytt liv i frihet. Till Guds barns härliga frihet. Det finns hopp!
Men nu suckar och våndas skapelsen. Granar gråter och fåglar slutar drilla. Luften blir farlig att andas. Vattnet blir skadligt att dricka. Vi förorenar och fördärvar. Vad är det som händer? Ska miljöförstöringen få förstöra hela jorden?
Men där människor ser all framtid i svart, ser Guds folk något mer. Detta rop i skapelsen är inte en döendes sista rop. Suckandet är inte dödsrosslingar. Bibel 2000 säger att suckandet är FÖDSLOVÅNDOR. Något nytt skall födas fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte (2 Petr 3:13).

 1. Sjuk kvinna rätas och hycklare rättas
Läs och BE-grunda Lukas 13:10-17 i din Bibel. Gör det!
Där Jesus går fram händer det mycket. Han läker hjärtats djupa sår. Han ger frihet och glädje åt den som är bitter, besviken, trött och tom. I en psalm sägs det att han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt. Han bar på ditt kors. Han var plågad som du – och han älskade dig över allt. (Sv. Ps 358:3)
När vi ser Jesus på korset ser vi hur hans kropp kroknar, den är böjd och plågad. Vi anar att han tar vår smärta in i sig. I texten ser vi en krokryggig kvinna. När Jesus nu möter henne, är det som om Jesus tar över hennes krokiga kropp. Hon får en beröring av Jesus. Hon kan räta på ryggen. Men Jesu kropp kroknar. Jesus går in i hennes nöd. Det händer mycket där Jesus går fram.
Läkaren Lukas, som berättar denna händelse, säger att Satan hållit henne bunden i hela arton år. Det var den tidens sätt att uttrycka vad som var orsaken till hennes sjukdom. Vi uttrycker oss inte så. Men sjukdom och lidande är ändå något som hänger samman med att vi lever i en fallen värld. Här sker något som strider mot Guds mening med skapelsen. Så länge kampen mellan Gud och Satan alltjämt pågår får vi räkna med sjukdomar. Fräls oss från den Ondes onda ondska! Gud kan rädda oss. Men också vrida det till något bra. Paulus fick lära sig att han skulle ha kvar törntaggen i sitt kött, som man ju tror var en sjukdom (läs 2 Kor 12:7-11). 
Herren säger: Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.
Paulus upptäcker: när jag är svag, då är jag stark.
Det blir alltid reaktion på det som Jesus säger och gör. En del blir misstänksamma. De kan inte bli glada över godheten. De fastnar i debatter om vad man får göra och inte får göra. Jesus avslöjar deras hyckleri. Det var svårt för dem att höra. De skämdes. Men Jesu kärlek når även hycklare. Hycklare rättasAndra gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
Det var de som upptäckte att Jesus inte ger regler för livet. Han ger oss Livet. Därför har vi fått en dag vi kallar vilodag. Söndagen är den dag då vi får lära oss att slappna av i Guds kärlek. Då vi får låta oss älskas, renas, uppfriskas. Det är den dag då vi får möta Jesus och tala med honom om det som är så låst i våra liv och om det som gör ont i våra liv. Vi får tanka Guds tankar!
Och på nytt upptäcka dagens psaltarpsalm 145:13b-18.
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda.
Allas ögon hoppas på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.
Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom.

Med uppmuntrande hälsning och önskan att allt fler må hitta glädjen över det underbara han gör. Ty det goda han gjort - Psaltaren 103:2 Bibel 1917, det gör han enligt Bibel 2000.

Du hittar 12:e söndagen efter Trefaldighet på bibelskolan.com om du klickar här.

Bengt Pleijel 92+
Skriva ut