måndag 28 januari 2019


Inför Jungfru Marie Kyrkogångsdag

UPPENBARELSENS LJUS
är söndagens tema. Vi får öppnade ögon! Klarsyn! Ahaa!! Vad rikt livet kan få bli när vi lever tillsammans med Honom som är Livet! Och med dem som lever LIVET.
Vi träffar ett ungt par: Maria och Josef och barnet Jesus. För Maria var det en viktig dag. Därför kallas dagen för JUNGFRU MARIE KYRKOGÅNGSDAG.
Vi träffar ett äldre par – Simeon och Hanna.
”Den gamle Simeon” bör vara rätt gammal nu, Enligt mina ovetenskapliga beräkningar kan han vara omkring 91 år. Han profeterar om Jesusbarnet att han är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet åt ditt folk Israel. Därför har denna söndag också namnet KYNDELSMÄSSODAGEN. Kyndel betyder ljus, fackla. Jämför ordet ”kandelaber” (= ljusstake).
Vi får också träffa Hanna, Fanuels dotter av Aser stam. 84 år är hon. Den första kvinnan som vittnar om Jesus! Kommer du nära henne är det risk att du blir smittad av hennes glädje.
Framför allt får du denna söndag vara tillsammans med ditt dops Gud – Fadern och Sonen och den helige Ande. Lägg märke till vilken stor roll den helige Ande har. Han hade sagt till Simeon att om han gick till kyrkan på söndag skulle han få träffa Jesus. Anden drar oss till Jesus. Anden älskar att få dra också oss in i Jesu kraftkärlek. Men om man inte talar om Jesus i kyrkan drar inte Anden oss dit. Inte bra för gudstjänststatistiken!
Men om Anden får beröra dig kan du sedan DÖ! Du får säga med Simeon: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning (Luk 2:29-30). Du får dö bort från ditt tråkiga EGO-liv för att få leva LIVET!

EVANGELIETEXTEN från Lukas 2:22-40 läses i alla tre årgångarna. Dagens Söndagsgodis bjuder inte på guide. Den hittar du istället i boken Sångpostillan årgång 1 (!), s 465 tryck här.Var beredd på härligt möte med Simeon, Josef, Maria och Jesus!
Den GAMMALTESTAMENTLIGA TEXTEN - Malaki 3:1-4 – hjälper dig att förstå orden ”du vet väl om att du är värdefull”. Om han först får rensa och luttra dig skiner du som ”guld eller silver”! Smärtsamt, kanske … men vad vacker du blir! Och värdefull!
Paulus har skrivit brev till TIMOTEOS och till oss, att vi kan få närkontakt med alla kungarnas Kung och herrarnas Herre. I sådant fint sällskap kan det bli något fint av oss! Läs 1 Tim. 6:13-16. Men nu stannar vi i DAGENS ALTERNATIVTEXT från Johannes 1:14-18. Den handlar om
NÅD x 2 = himmel på jorden!
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig."Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.


Vi får NÅD x 2. Nåd och åter nåd. Gud öser nåden över oss ur sin fullhet. Först genom Mose. Sedan genom Jesus.

Nåden genom Mose

får vi vid Sinai berg, där Gud ger oss lagen. Gud har sett slavfolket, hört deras rop på hjälp och räddat det från tyrannen Farao. Gud går i förbund med dem. Han ger dem de tio orden (kallas aldrig ”de tio buden” i Bibeln).
   När vi hör ordet ”lag”, tänker vi på bud och lag och krav och ”du skall” och ”du skall icke”. Det hebreiska ordet är Torah. När man översatte Bibeln från hebreiskan hittade man latinets nomos. Det betyder bud, krav, lagar. Men Torah syftar på all Guds undervisning. Torah är ”Guds ord”.
   Psaltaren 1:2 – Bibel 1917 - talar om den som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Folkbibeln talar om den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt.
   När man ”begrundade” läste man ordet halvhögt. Pröva det! Då går Ordet in både genom ena örat och genom andra örat och sedan rakt ner i hjärtat - "by heart".


På två ställen ges de tio orden: I 2 Moseboken 20 och i 2 Mos 34.
   Lägg märke till att buden inte börjar med ”du skall” eller ”du skall inte”. De börjar med Faderns stora kärleksöverraskning, Guds nådeshandling! Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
   Sedan kommer de tio orden som berättar om hur vi skall leva ut Guds kärlek. ”Var nu inte så korkade att ni nu går till andra gudar när jag befriat er."  Lägg märke till hur glada och lyckliga alla blir om vi lever efter dem. Leta rätt på de tio orden. De finns bevarade i ditt hjärta. "By heart". Begrunda dem!

   Sedan buden givits berättar Mose om Herrens nåd. Herren är stor i nåd och sanning. Ja, Han är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. (2 Mos 34:6-7)
  Underbara ord! Man kärva! Fadern ger oss vårt människovärde. Han räknar med oss. Vi får ta ansvar för hur vi behandlar varandra. Handlar vi rätt påverkar det ”tusenden”. Handlar vi fel påverkas barn och barnbarn till tredje och fjärde led.
   Ett djur ställer man inte till ansvar. Men vi människor får svara för våra handlingar. Därför behöver vi nåden, ännu mera nåd. Nåd x 2. 


Nåden genom Jesus.
Jesus kallas i Johannesevangeliet för Ordet. (Logos på grekiska = mening). Filosoferna grubblade och undrade om det fanns någon mening med livet. Finns det någon logos, någon logik? sa man. Johannes berättade då att det fanns en Logos, en mening. Han berättar om Ordet!
   Men inte ett ”det” utan en ”han”. Han berättar om Jesus. Vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Vi alla kan få den - Guds obegripliga kärlek. Nåd och åter nåd. ”Den räcker för dig och för mig” (Sv Ps 236). Och de som tar emot får ana och se hans härlighet. En stark utstrålning! Vi ser den när vi kommer till Jesus ty Ordet blev kött och bodde bland oss.

Gud blev människa. Han slog upp sitt tält ibland oss. Gud ”tabernaklade”, står det.
Sedan Mose fått buden berättar han om tabernaklet – den vandrande helgedomen genom vilken Gud var närvarande hos sitt folk under ökenvandringen. Nu tar Gud sin boning bland oss genom Jesus. Gud blir synlig genom barnet i krubban. Gud i vår fattigdom. Gud i vårt mörker. Gud i nattens timmar. Gud ”tabernaklar” hos oss. ”Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig” (Sv Ps 217:2).
Tillsammans med herdar, vise män och kloka kvinnor får vi stanna i tillbedjan och förundran. Vad var det de såg och vi får se? Jo, hans härlighet, en härlighet  som den Enfödde har av Fadern.
Johannes berättar att också Johannes Döparen såg detta. Han hade förstått hemligheten med Jesus. Och han vittnar om honom. Och Johannes evangelisten är alldeles överväldigad. Han sjunger i sin prolog: vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av Fadern, och han var full av nåd och sanning

Nåd x 2 = såsom i himlen så ock på jorden
Nu kan det hända mycket i oss och genom oss. När han möter oss med nåd genom Mose och genom Jesus – nåd x 2 - vill han hjälpa oss till förändring och förvandling. Han vill göra något fint av oss. Därför renar han oss. Han smälter ned det hårda och frusna i oss. Han formar oss så att vi blir lika honom (se Rom 8:29 och 1 Joh 3:2).  Det blir såsom i himlen i Hemmaboda
Jesus var så fylld av det som är äkta och rent. Han utstrålade himmelsk skönhet och godhet. Han levde så rikt.  Men så påstår Johannes något som kan få oss att svimma av häpnad. Han säger: av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Den ena nåden efter den andra. Vi går från kraft till kraft. När den ena nåden tar slut finns det alltid ny nåd att ta emot. När den ena kraften tar slut finns det alltid ny kraft att ta emot. Att leva som kristen är att i varje stund och i varje ögonblick vänta allt från Herren. Han ger oss både

Nåd och sanning 
Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ja, vi får tre möjligheter att leva rätt - Lagen, nåden och sanningen
Det är ingen motsättning mellan det som Gud ger genom Mose och det som Gud ger genom Jesus Kristus.  En del översättningar polariserar detta och har inflikat ett men här som inte står i grundtexten. Bibel 2000: Ty lagen gavs genom Mose, MEN nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. SFB har inget ”men”.
Detta men har orsakat mycket elände i kyrkohistorien. Splittringar, motsättningar. Man såg inte NÅD x 2 - sammanhanget mellan Guds nåd genom Mose och genom Jesus, mellan GT och NT, mellan Israel och kyrkan. Se t ex Sv Ps 331:6 - ”Mose gav oss lag och krav … Jesus lyfter bördan av”. Både Mose och Jesus talar om ”nåd och sanning”.
De tio budorden, lagen, är evangelium enligt Mose. De är Guds skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Innanför skyddsräcket finns friheten. Utanför väntar träldom under syndens hårda tyrann. Fy Farao!
Men Jesus är där och letar rätt på de förlorade och ger dem nåd och sanning. Först NÅDEN - godhet, ömhet, inlevelse. Sedan SANNINGEN – han älskar oss så mycket att han sätter fingret på den ömma punkten i våra liv.

Gud blir synlig.
Johannes skriver: Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.
Jesus är närmast faderns hjärta, översätter Bo Giertz. Jesus vet vad som finns i det hjärtat. Han vet att Gud har hjärta för oss. Och han har kommit att tala om det för oss. Han gör Gud synlig och han gör Gud känd.
Om vi följer Jesus kan Gud bli synlig genom oss. Vår gemensamma uppgift är att göra Gud synlig. Ty nu är ni Kristi kropp och lemmar som är till för varandra. När Jesu kärlek är i rörelse ibland och genom oss, blir Gud synlig. Läs 1 Joh 4:11-12.
”Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?”

frågar
Bengt Pleijel 91+
måndag 21 januari 2019


Inför tredje söndagen efter Trettondedagen

JESUS SKAPAR TRO
då vi gör helt om marsch och vandrar med Jesus!

Be-grunda Jesaja 45:22-24.
Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka.

Vi behöver hjälp att tro. Luther behövde det.”Jag tror att jag inte kan tro” lärde han oss i katekesen. Hjälpen finns alldeles bakom dig. Vänd er till mig, säger Herren.
Jesus säger samma sak i sin första predikan i Markus 1:15 - Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Men sen då?
Om du slutar att vända ryggen åt Gud, gör helt om marsch och vandrar med Jesus, då börjar det hända något i ditt liv. Jesus står där. Han längtar efter personlig relation med dig (Psalt 25:24-15). Han tar dig med på rätta (inte alltid lätta) vägar (Psalt 23:3).
Där hör du hur han talar till dig: ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka. I Ordet finns den helige Ande med. Anden har laddat bibelord med liv (2 Tim 3:16). Den helige Ande drar in himmelrikets liv i oss.
Du är inte ensam längre. Du hittar en massa syskon - en stor skara – säger bibeln. Du gör som de – du böjer dina knän. Du sjunger som de - sången om att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:11). Du märker hur du som de blir allt starkare i Herren och hans väldiga kraft (Ef 6:10). Du håller med Jesaja i det han säger i dagens text:
endast i Herren finns rättfärdighet och styrka.


JESUS SKAPAR TRO
om LAG får döda JAG och KRISTUS får leva i MIG!

Be-grunda Galaterbrevet 2:16-21
Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte! Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Hur blir man färdig med det rätta?
Inte genom lag och bud och ”måsten” och ”borden” och ”ta dig i kragen” eller ”lyft dig i håret”. ”Med min fromma möda jag aldrig fylla kan Gud lag” sjöng vi på den gamla goda tiden, den som slutade år 1986. Då fick vi en ny psalmbok och en annan formulering på psalm Sv Ps 230:2.
Man kan se LAGEN som ett stort kärl. Vår uppgift är att fylla kärlet med kärlek. Du skall älska … Men det går inte alltid så bra. Blir bara lite ”skvättar” på botten. Hans Majestät JAG fortsätter som premiärminister i våra liv. Folk suckar … LAG-människor blir ofta JAG-människor. Rätt besvärliga att umgås med.
Men nu har det hänt något. Jesus säger: Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla (Matt 5:17). Det som har hänt det händer också NU! Han drar in mig i korsets kraftfält. Jag är korsfäst med Kristus. Hans Majestät JAG måste abdikera. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag har fått hjälp att hitta mig själv på djupet - KRISTUS I MIG. ”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2). Av hans fullhet har vi alla fått – nåd och åter nåd (Joh 1:16). Ett nytt liv startar: det liv jag nu lever … det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jesus, Guds son, blev människa för att hjälpa oss att bli mänskliga.
Eller med andra ord: Tanka först din inre motor med Guds tankar. Sedan tuta och kör. När du prövat detta kan du svara på frågan: Varför försöka bli perfekt, när det är mycket lättare att bli fullkomlig?


JESUS SKAPAR TRO
då krukan får stå och vi börjar gå.

Be-grunda Johannes 4:27-42
Förra söndagen stannade vi i Johannes 4:5-26. Nu fortsätter vi. Lyssna inåt! Låt det som hände då få landa i ditt liv nu.
 1. Krukan lämnar krukan. Läs Joh 4:27-30
Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sade till folket: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?" Då gick de ut ur staden och kom till honom.
Det djupa samtal Jesus hade med den samariska kvinnan avbryts av Jesu lärjungar. De blir förvånade över att Jesus talar med en kvinna. Det passar sig inte att en man står ensam med en kvinna. Som dessutom är samarier. Och – det ser man ju på långt håll – är en dålig kvinna.
Jesus är helt fri från alla fördomar. Han drar sig inte undan från någon människa. Han vågar t.o.m. ta kontakt med dig och mig!
Om kvinnan heter det atthon lät sin vattenkruka stå. Den ensamma krukan, kvarglömd, tom. En människa har lämnat sin börda hos Jesus, lagt ned sitt vanliga liv, vardagens enahanda. 
Vad är din kruka? En bag fylld av kontokort, dollar, smycken, mobil, skryt-CV.
Ordet ”kruka” kan ibland beteckna en människa som är feg, misslyckad och osäker. Krukan samlar på minnen från misslyckade dar, nederlag, ”skämmigheter”, dumheter. Jag – en kruka!
Denna kvinna får möta Jesus. Hon möter en som ser allt vad hon gjort. Och hon häpnar. Vilken kärlek! En kärlek som förändrar hela hennes liv. Hon låter sin kruka stå. Och det som händer henne påverkar andra - i Sykar, i Göteborg, i ”Hemmaboda” (där du bor). Än idag! Miljarder människor har sedan hennes möte med Jesus fått nytt mod, nytt hopp. Krukan låter krukan stå, hon har lämnat både skryt och skräp. Hon som förut var så skygg, rädd för andras blickar, skadad av det liv hon levt, hon säger:
Kom så får ni se en man som sagt mig allt 
som jag har gjort. Kan han vara Messias?

 1. Jesus lär lärjungar lyssna och se – läs Johannes 4:31-38
Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät!" Men han sade till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till."  Lärjungarna sade till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom?" Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete."

Tolv lärjungar hade Jesus. Helt olika. Olika bakgrund. Olika partier. Där fanns både S och V och M och L och SD... Man undrar hur Jesus vågar sig på att kalla så olika människor. Ty alla är ju sådana som i vanliga sammanhang inte kan vistas i samma rum, se varandra i ögonen eller räcka varandra handen. ”Honom kan man inte tala med!”. De fångas av varandras fel. Ser allt i svart. Men Jesus tar hand om var och en och binder dem samman med varandra. Han lär lärjungar lyssna. Han öppnar deras ögon. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 
Inte svart av folk. Folk klädda i vita kläder, förändrade, förlösta, syskon som räcker varandra händerna.
Kan du se receptet för gamla Sverige? Jesus mitt ibland oss.”Bjud Jesus hem till dig!” Han öppnar våra ögon: Fälten vitnar till skörd. Vad har hänt med S, V, M, L och SD?
 1. Personlig relation x fem. Läs Johannes 4:39-42
Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, när hon vittnade: "Han har sagt mig allt jag har gjort." När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare."

 1. Samarierna hör vad kvinnan säger. Hon har vittnat om vad Jesus sagt och gjort. Samarierna förstod att den som lyckats låsa upp denna kvinna och förvandla henne måste vara en märklig människa. Vi kan hjälpa människor att komma till tro genom att säga dem vad Jesus betyder för oss. Vad svarar du om människor frågar dig: Vad betyder Jesus för dig?
 1. Samarierna går ut ur staden  bort från hemmiljön, bort från den plats där de satt fast i fördomar. Vad säger detta oss? Vi behöver ibland komma hemifrån för att kunna komma hem. Den söndagliga vandringen från våra hem och till kyrkan kan hjälpa oss att komma loss.
 1. Samarierna kommer till JesusDet är det personliga mötet med Jesus, som är så viktigt. Jag måste själv höra honom tala till mig. Jag måste få höra hans kärlek viskas in i mig: för digför dig.
 1. Samarierna ber Jesus stanna hos demBönen är viktig. Det personliga samtalet med Jesus sätter krafter i rörelse. Det som Jesus säger blir inte längre åsikter, goda tankar - det blir liv, när man ber över det.
 1. Samarierna får två dagar med Jesus. Vad säger det oss?  Någon gång då och då behöver vi dra oss undan för bön och bibellyssning. Kanske en dag i bön. Kanske två dar. Kanske en retreat i fem dar - för att lyssna och vara tillsammans med Jesus. Deras tro fördjupas. Och vår tro kommer att göra det också. Och då säger de och vi: 
Nu är det inte längre vad du har sagt oss som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.

Är du sugen på mer? Härligt möte i www.bibelskolan.com. Tryck här. Eller i boken Sångpostillan årg 2, sid 86. Där träffar du också

Bengt Pleijel 91+måndag 14 januari 2019


Inför andra söndagen efter Trettondedagen

LIVETS KÄLLA 
porlar och sjunger i denna söndags texter. Det friska livet längtar efter att nå in i oss. Unna dig glädjen att först läsa, begrunda, ”äta”, och ”dricka” dagens texter: Jesaja 55:1-4, Uppenbarelseboken 22:16-17, Johannes 4:5-26.
   Här en källa rinner. Drick långsamt. Du möter nu...

   VÅRT DOPS GUD, som vi träffade förra söndagen och som nu ropar på oss. Kom till mig, säger Herren, och hör noga på. Lyssna, lyssna så får ni liv (Jes. 55:3).
   JESAJA genom vilken HERREN talar till oss: Hör… alla ni som törstar, kom till vattnet … kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting … Hör på mig, så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit… Hör, så får er själ leva! … Jag vill sluta ett evigt förbund med er … (Jes 55:1-4). Det är inte kört om du tar emot vad du hört!
   JESUS som säger både till dig och den samariska kvinnan: Om du bara visste vad Gud har att ge … Var nyfiken!
   Vi behöver få hjälp till ett personligt förhållande till Jesus. Det är inte åsikter, tankar, regler för livet som Jesus ger. Han ger oss liv, liv och liv i överflöd, som han själv säger till oss idag: Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Något händer med oss inifrån. Det blir strömmar av levande vatten (Joh 7:38). Vi hör hur han ropar – inte bara till dem som är törstiga utan till dem som TÖRSTAR! Hör du skillnaden?
Den som tørster, skal komme til meg og drikke (Joh 7:37 norska Bibelen).

RESA TILL SYKAR
Läs Johannes 4:3-8 
Vi landar idag i staden Sykar i Samarien. Det som hände där kan hända nu med oss! Där träffar vi först aposteln Johannes. Det är han som nedtecknat samtalet som Jesus för med den samariska kvinnan. Nu är han vår guide. Johannes har tidigare berättat om vad han såg hos Jesus och hur Jesus såg på människor han mötte. … vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. (Joh 1:14). Så ser han på oss nu:

Från ena ögat strålar NÅD - godhet, ömhet, inlevelse, kärlek .. 
Från andra ögat strålar SANNING. 

Han ”avslöjar” det vi försöker dölja. Ordet sanning – aletheia - betyder ”det som inte kan döljas”. "Vår nöd de ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man!" (Sv Ps 42:2). Förfärlig upptäckt av oss! Härlig upptäckt av Jesus.
   Jesus har lämnat Jordandalen. Där var det dammigt och kvavt. Jordan är jordens lägsta punkt, 400 m under havsytans nivå. Nu går Jesus med sina lärjungar upp mot bergen och kommer till Samarien. Han stannar vid Sykars brunn. Där möter han oss. Klockan är tolv på dagen. De flesta tar då siesta. Jesus sätter sig vid brunnen, trött av vandringen. Plötsligt kommer det någon. Det är en kvinna.
   Ovanligt att en kvinna kommer vid den här tiden på dagen. De brukar komma fram emot kvällen för att hämta vatten ur brunnen. Varför kommer hon nu, under den hetaste timmen? Var hon folkskygg? Rädd? Vi vet inte. På något sätt undvek hon andra. Har man låsningar till andra människor, undviker man dem.
   Ovanligt att en man, en jude, tar den här vägen. Det beror på en urgammal motsättning och många murar av fördomar. Inte ovanligt att vi fastnar i våra omdömen om andra. Vi sätter gränser. Vi fixeras av dumma tankar om andra. Vi säger: ”Den är hopplös. Den kan man inte vara tillsammans med”. Så blir det ”murar oss emellan. Och genom gallren ser vi på varann” (Sv Ps 289:3).
   Men Jesus var fri. Vad skönt och nyttigt att vara tillsammans med Jesus. ”I din förlåtelse vår frihet är” (Sv Ps 289:4). Till eftertanke: Vilka låsningar har jag som jag behöver få hjälp med? Fastna inte i dem. Passa på när du nu träffar Jesus. Hör hur han har ett budskap till dig.

BRUNN-SAMTAL 
Läs Johannes 4:7-9 
Det första Jesus säger till henne (och oss) är inte: Jag är Jesus, frälsaren, jag kan lösa alla dina problem. Jag kan förvandla dina ”HÅHÅ-JA-JA” till Halleluja!
   Han säger: Ge mig något att dricka. Vilket fint sätt att börja ett samtal. Du kan göra något för mig. Jesus räknar med henne. Upphöjer henne.
   Hur reagerar kvinnan? Hon blir förvånad! Här är en man som vågar bryta mot alla fördomar. Han är jude, hon är samarier. Han är man, hon är kvinna. Jesus går över och rakt igenom alla rasgränser och fördomar. Kvinnan blir nyfiken, taggarna dras in. Denne främling har visat henne kärlek. Han bryter ned det första hindret hos henne. Lägg märke till att detta inte är någon taktik, någon samtalsmetod från Jesus. Han är sådan. Det är hemligheten med Jesus.
   Först NÅDEN …

OM DU VISSTE VAD GUD HAR ATT GE 
Läs Johannes 4:10-15 
   Jesus ber om vatten. Kvinnan tänker på brunnsvatten och regnvatten. Jesus på ”levande vatten”. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. 
   Jesus talar till en som inte alls vet så mycket om Gud. Hon är långt borta. Sitter fast i gamla tankemönster. Men Jesus börjar inte med att tala om vilken stor syndare hon är. Han säger: Om du visste vad Gud har att ge och vem han är som säger detta till dig.
   Hon vet inte detta, och människor idag vet inte detta, och frågan är om vi som kallas kristna vet det. Gud har något spännande att ge. När vi själva tar emot detta paket och öppnar det kan vi sedan berätta för människor om det och säga till dem: Om du bara visste vad Gud har att ge...
   Något vill nu hända med oss inifrån - strömmar av levande vatten (Joh 7:38). Men något måste först hända med oss utifrån. Proppen måste bort. Slöjan tas av. Skräpet skyfflas undan. Bered rum för Herran! Hur då?
   Paulus berättar i 2 Kor 3:15-18:
Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan … Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

NÅDEN sätter i gång SANNINGEN! 
Läs Johannes 4:16-26 
   Vad gör nu Jesus, när hon ber om levande vatten? Han låter samtalet ta en överraskande vändning. Han säger: Gå och hämta din man. Jesus sätter fingret på den ömma punkten i hennes liv. Ta hit din man! Vilken? Kvinnan slår ned ögonen. Hon svarar trumpet, bittert, skamset, kanske med en axelryckning: Jag har ingen man. I det svaret ligger hennes livsproblematik, hennes nöd. Jag har ingen man. 
   Lägg märke till vad Jesus då svarar. Han säger inte: Du ljuger. Utan: Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Du har rätt, men du säger bara halva sanningen. Fem män har hon haft. Nu lever hon ihop med en som hon inte är gift med.
   Vilket människoöde! Vad har hänt i hennes liv? Var hon den obarmhärtige samariern som avverkat den ena karlen efter den andra? Den moderna kvinnan som visste att ta för sig? Eller var hon samariern, som utsatts för obarmhärtighet, sex-föremålet, leksaken, som karlarna utnyttjade. Hon hade fått sex, men inte kärlek.
   Vi vet inte.
   Men lägg märke till att Jesus säger detta. Men han säger det inte förrän nu. Han går inte förbi, han struntar inte i hennes verkliga problem. När man har med Jesus att göra får man vara med om en kärlek som är så stor, att han vågar ta itu med ens mest smärtsamma minnen. Han gör det för att få hela oss inuti och för att det skall finnas plats i våra liv för hans liv. Han vill inte att hans vatten bara skall bli som en dusch som rinner av oss, utan fylla vårt inre. Med friskt porlande källvattenglädje.
   Kvinnan är skakad. Vem har hon framför sig?

PROFET?  MESSIAS?  JAG ÄR? 
Läs Johannes 4:19-26 
   Herre, jag ser att du är en profet. Jesus inte bara avslöjar. Han ger henne recept på nystart: tillbedjan i Ande och sanning. Hon upptäcker den stora hemligheten: Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
   Men kvinnan gör nu ett sista försök att slingra sig. Hon vill skjuta det hela på framtiden. Jag vet att när Messias kommer skall han låta oss veta allt. En dag längre fram skall jag tänka igenom mitt liv. En annan dag ska jag lyssna.
   Men Jesus säger: det ÄR JAG, den som talar till dig.
   Hon står inför honom säger det gudomliga Jag Är. Jesus är HERREN. Hon inbjuds och vi inbjuds att ta emot honom inför vilken en gång alla knän skall böjas och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är HERREN. Jesus längtar efter att du skall komma till honom och ta emot och leva hans friska liv. Hör hur JESUS på Bibelns sista sida ropar till oss... 

ANDEN OCH BRUDEN SÄGER:”KOM”! 
Läs Uppenbarelseboken 22:16-17 
   Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. (Upp 22:16-17).

   Hur reagerar du på detta? Hur reagerar kvinnan? Den nyfikne får svar nästa söndag. Hon träffar dig då i din kyrka och berättar där vad som hände sedan. Då kan ni sedan berätta för varandra, och jag kanske har något att berätta för dig.
   Jag träffas i boken SÅNGPOSTILLAN årg 2 sid 79 och på www.bibelskolan.com. Tryck här. 

Vi ses i Sykar!

Bengt Pleijel 91+ måndag 7 januari 2019Inför första söndagen efter Trettondedag Jul.

JESU DOP 
är temat på söndagen efter Trettondedag jul. Himmelen öppnas över oss. Vi ser Jesus som ber och Anden som sänker sig över Jesus som en duva. Vi hör Faderns röst
Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje. 

Mycket folk samlas vid Jordanfloden. Fler och fler kommer dit. Ryktet går att där händer något som har den största betydelse för mänskligheten. För dåtidens folk. Och för nutidens. För oss! Vi ser ryssar och kineser, folk från Oslo och Ljungskile och … Vad händer? Jo

Fadern som bortom alla stjärnor tronar, 
Sonen, som världen med sitt blod försonar, 
Anden, som talar mäktigt och hugsvalar 
till oss nedkommer. 
(Sv Ps 496:3 och 2) 


1. FADERN KOMMER TILL OSS!
Läs och BE-grunda den ruskiga historien i 2 Mos 1:22 – 2:10 i din bibel eller psalmbok
   Vilken ruskig historia! Vi ryser! Tänk att detta kunde hända! Och det kan hända! Vi får ju rapporter om liknande varje dag. Maktmänniskor förtrycker. Barn gråter. Vad utsatta barn ofta är! När detta händer, ropar vi och ber: Gud, var är du i allt detta? Gömmer du dig någonstans långt bortom alla stjärnor? Vi blir rädda, upprörda. Kanske knyter näven …
   Situationen, som det berättas om är denna: Israels folk har flyttat ned till Egypten på Josefs tid. Där förökar de sig snabbt och blir ett verkligt invandrarproblem för farao och hans immigrationsminister. En otäck tanke dyker då upp i faraos hjärna. Kasta nyfödda pojkar i Nilen! Pojkar kan ju växa upp och bli fäder och fightare och farliga för farao. Men låt flickor leva. Dem kan egyptiska karlar ha roligt med längre fram. Och så ger farao befallning om detta till hela sitt folk: Kasta pojkarna i Nilen!
  Så händer det att mamma Jokebed blir havande. Kan du ana hennes förtvivlan och oro? ”Bara det inte blir en pojke! Bara det inte blir en pojke”! Det blir en pojke. Gud, var är du?
   Mamma Jokebed var tvungen att göra det som farao befallde. Men hon kastar honom inte i Nilen. Hon gör en korg av papyrus och bestryker den med beck och tjära och lägger honom i korgen. Och där ligger nu gossen Mose. Och gungar och skriker så in i vassen!
   Men då kommer prinsessan. Hon adopterar gossen. Och Mose växer upp med sitt identitetsproblem: Är jag prins eller slav? Ett problem han delar med många adopterade barn. ”Vem är jag?” I 40 år får han leva som prins. Han lär sig hitta i palatset och hur man uppför sig där. En bra utbildning för senare uppgifter. I 40 år lär han sig hur man lever i öknen. En bra utbildning för sin stora livsuppgift – att under 40 år leda folket genom öknen ur slaveri och förtryck. Ett långt liv med många erfarenheter av kamp, nöd, lidande, tårar. Ett långt liv med personlig relation till Fadern. I slutet av sitt liv sammanfattar han sina erfarenheter av gemenskapen med Far.
En tillflykt är han, urtidens Gud, 
och här nere råder hans eviga armar 


2. SONEN KOMMER TILL OSS!
Läs och BE-grunda i din bibel eller psalmbok vad Lukas berättar om Jesu dop i Jordan - Lukas 3:15-17, 21-22.
   Lukas tar oss med till Jordan. Folket var fyllt av förväntan, skriver han och alla undrar om inte Johannes kunde vara Messias. Folket var fyllt av förväntan. Men också den himmelska världen var det. Änglarna undrar: Vad ska hända nu? Fadern, Sonen och den helige Ande hade stämt möte. Det är vårt dops Gud, som bjuder oss på kärleksmöte vid floden Jordan.
   Rakt emot oss dyker plötsligt en underlig ökenfigur fram. Johannes heter han och Döparen kallas han. Han verkar kärv. Han är klädd i kamelhårsmantel och lädergördel. (Verkar stixigt!) Han äter konstig mat: Gräshoppor och vildhonung! En underlig figur. Han står där mitt i flodens vatten och döper. Massor av folk har kommit dit. Johannes kommer emot oss. Hans ögon ser rakt igenom oss. Han ropar till dig och mig: ”Du går åt fel håll. Vänd om! Det är inte alls synd om dig, det är synd i dig. Bered en väg för Herren! Han kan klara av ditt liv”. Johannes är både kärv och djärv. Han stryker oss inte medhårs. Han avslöjar oss. Men vi anar att den kärve Johannes egentligen vill oss väl.
   Johannes Döparen vittnar om Jesus. Johannes säger att det liv vi längtar efter finns hos Jesus. Jesus är större och starkare än jag, säger Johannes. Jag döper er med vatten. Men Jesus skall döpa er med helig ande och eld.
   Sedan kommer ord från Johannes som skakar till i oss. Det verkar som han vill säga att det inte bara är saligt att få möta Jesus, utan också farligt. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar. Säden måste tröskas. Agnarna måste skiljas från vetet. Det blir inte så goda bullar om agnarna ska vara med. Agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar. Men det är bara agnarna som skall brännas upp. Vetet skall ätas upp.
   Vad kan agnar vara för oss? Agnar är det som sitter på utsidan. Det är det vi klär ut oss i, fikonlöven. Agnarna står för hyckleri och låtsaslek. Det oäkta. Eller för att tala bibliskt språk: för synden.
   Detta som låter hemskt är egentligen något mycket underbart. Gud älskar oss så mycket att han ibland i sin kärlek måste skaka om oss, vända upp och ned på oss. Han vill ta av syndens smutskläder som luktar så illa, och sätta på oss sin rättfärdighets kläder (se Lukas 15:22). Och agnarna – synden, smutsen, skall han bränna i en eld som aldrig slocknar. Om någon vill fiska upp de gamla synderna igen får han/hon vara beredd på svåra brännskador.
   Jesus kommer till Jordan. Han går fram till Johannes, för ett samtal med honom. Vi ser hur Jesus liksom de andra stiger ned i flodens vatten. Lukas berättar: När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig ner över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst:
Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje. 

Det är som om Fadern vill låta denna händelse skölja igenom också oss. Han ser på oss, som nu har ställt oss mycket nära Jesus i flodens vatten. Vi hör hur Faderns röst talar också till oss: Du är min älskade son, min älskade dotter, mitt älskade barn. Du är min utvalde. Jag har en plan med ditt liv. 
   Vi får se hur den helige Ande sänker sig över oss i en duvas skepnad ...  Precis som Jesus hörde och såg detta när han bad, så hör du detta när du är stilla i bön inför Fadern. Låt honom tala.
   När vi i dopet döps in i Kristus, blir det som är hans också vårt! Allt det vi längtar efter finns hos honom. Vi klarar inte detta krångliga liv utan honom. Vi som genom dopet hör ihop med honom får höra:
Du är min älskade Son, 
min älskade dotter , 
mitt barn. 
I dig har jag min glädje. 


3. DEN HELIGE ANDE KOMMER TILL OSS.
Läs och BE-grunda i din bibel eller psalmbok vad Johannes skriver om Jesu dop 1 Joh 5:6-12.
   Vi har varit vid Nilen och vi har varit vid Jordan och sett hur Gud griper in i mänsklig nöd. Nu tar Johannes oss avsides för att hjälpa oss förstå vad dessa händelser betyder för oss. Han ger oss en stund av begrundan. Johannes avslöjar nu hemligheten med den helige Ande …

1. Först berättar Johannes om Jordan och Golgata. 
   Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. När Jesus kom, kom han genom vatten och blod. Jesus steg ned i Jordans vatten. Där invigs han till sin frälsargärning. Genom blodet på Golgata fullbordas den. Från Jordan går Jesus mot Golgata, som han också kallar för ett dop (Luk 12:50). Jesus är vår Frälsare, som i Jordan invigdes till vår frälsare och som på korset gav sitt liv för oss.

2. Johannes berättar sedan om vad dop och nattvard kan betyda för oss. 
   Du får besök av tre vittnen: Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Det som binder oss samman med Jesus, som dog och uppstod för oss, är dopet och nattvarden. ”Vattnet, blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds lamm” (Ps 230:1) är en påminnelse om hur vattnet (= dopet) och blodet (= nattvarden) låter oss få del av Jesu seger på Golgata !(se Joh 19:34). Golgata landar där hos oss. Den som hjälper oss se detta är ANDEN.

3. Var noga med ditt inre kärleksrum. Dra dig ibland undan i stillhet.
   Låt Anden få ett enskilt samtal med dig. Om du undrar över hur du som är besvärlig och gör så mycket dumt och så många fel, kan vara ett Guds barn, så får du höra Anden trösta dig. Anden gör alltid det genom att peka på Jesus. För Jesu skull får du vara ett Guds barn.
   Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 
Ni har inte fått slaveriets ande, 
så att ni på nytt skulle leva i fruktan. 
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, 
i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” 
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 
(Rom 8:14-16). 

Välkommen bland dopets upptäckare!
Bengt Pleijel 91+

som levererar fler upptäckter på bibelskolan.com, tryck här och i Sångpostillan årg 2, sid 74.
tisdag 1 januari 2019


Trettondedag Jul 6 januari 2019

Julen varar
än till påska, sjunger vi. Det är alldeles sant. Och ännu längre … Jesu födelse sker varje gång vi lyssnar in hans ord och bäddar ned dem ”by heart”. Han ord är laddade
med nytt liv. När dina ord öppnas ger de liv (Psalt. 119:130). Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren! Jul igen ….
Min son, min dotter ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. (Ordspr 4:20 ff). Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6).

Då händer det något med ”den gamla blodpumpen”. Luther sjöng om det:
Ack, Herre Jesus, hör min röst,
red dig en krubba i mitt bröst, 
uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag evig tröst och evig ro 
(Sv Ps 125:13).

En svensk biskop på 1800-talet upptäckte att hans inre skräpiga krubba förvandlades till ett tempel, fyllt av lovsång, tillbedjan, kärlek. Det är tydligen inte kört för biskopar! Han smittade ned andra och så hände det att kärlekssången till Jesus - en samfälld och en enkel sång - steg  ur svenska hjärtans djup. Den nådde ända fram till kungen, till Jesus! Ja, harkla dig och sjung med du också!
Från Trettondedagens texter får du ett ord att lägga på ditt hjärta, smaka på det, ät det, begrunda, upprepa, ”tjöta” in det”, låt det lysa och leva i dig. Ja, i Sångpostillan årg 2 sid 71, träffar vi Karin Braw som hjälper oss att sjunga dagens text från Johannes 8:12.
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS
är temat på Trettondedag Jul. Vill du bli guidad genom och upptäcka mer av hur ”Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss” - då är du välkommen till Sångpostillan, årg 2, i boken sid 66. Har du dator leta rätt på bibelskolan.com – tryck här. 

 1. I den gammaltestamentliga texten
träffar vi Jesaja. Han skriver i sin bok – kapitel 49:5-7 - att Herren har stora planer med oss människor. Han utväljer Israel att vara hans redskap till hela mänskligheten. Han vill tända hoppets ljus för alla. När detta händer ska både kungar och furstar, ministrar och kyrkopolitiker tillsammans med vanliga Svenssons falla på knän och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är HERREN (Fil. 2:11 Fb).
Vi lyssnar till Jesaja 49:5-7

Nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom, för jag ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka han säger: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.
Så säger Herren, Israels återlösare, hans Helige, till honom som är föraktad av varje själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare: Kungar ska se det och resa sig, furstar ska se det och tillbe eftersom Herren är trofast, Israels Helige, som har utvalt dig.

 1. I dagens epistel
från 2 Kor 4:3-6 ser vi - när ljuset tänds genom evangeliet - två gudar:
1)  först en ond makt som här kallas denna världens gud. Ett kusligt ord! Om honom sägs här: denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror.
2)  När ljuset tänds ser vi honom som är Jag Är. Han bjuder oss att följa honom: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Då händer det något med oss. Ett skapelseunder! BIG BANG i hjärtat. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.
Vi lyssnar till dagens epistel från 2 Kor. 4:3-6
Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.  Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.

 1. Vi bjuds på två evangelietexter.
Först Matteus 2:1-12. Denna text läses i alla tre årgångar. Läs och BE-grunda den i din egen bibel eller psalmbok. I den får vi träffa tre kloka karlar (Det finns sådana!). Vill du bli guidad genom den så gå till Trettondedag Jul årg 1, i boken sid 73. På bibelskolan.com - tryck här
Den andra evangelietexten är från Joh 8:12. Guide finns i boken Sångpostillan årg 2, sid 66. På bibelskolan.com - tryck här.
   Texten har du redan lärt dig by heart. Lyssna till ditt hjärtas pulsslag:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Nu kommer lite
SMÅPRAT
 1. Den 1 december fick jag 10 dagars semester och service på pensionat Uddevalla lasarett. Där fick jag papper på det som många visste och anade – att jag var en dålig människa. Det var fel på hjärta, lungor, mage och något fel också på hjärnan. Men de reparerade och lagade och jag fick 20 mediciner, bl.a mot hjärnbrist … Nu mår jag. Än klappar hjärtat ”big bang, big bang!"
Men av någon anledning börjar jag dock känna mig ”gamal, tröt och, klumpig” … Det enda som är ”piggt och krytt” är pekfingrarna, som gärna dansar vals med datorns tangenter. Därför kan ni läsa detta …

 1. ÅRETS JULKLAPPSBOK har jag läst. Det är ”Vägen, Sanningen och Båten”, sammanställd och redigerad av Anne-Mette Pleijel Johnsson. Vi möter där människor som är engagerade i rörelsen ”Tro och ljus”. Det är en kristen rörelse för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner. Rörelsen är internationell och idag finns ca 1450 grupper i 84 länder. Rörelsens grundare heter Jean Vanier. Boken finns på GAudete förlag i Hälsingborg (tel 042- 37 48 10). Läs om rörelsen i Sverige: Tro och Ljus . Det är en mycket nyttig bok särskilt för oss som gärna pratar vackert om kärlek och alla människors lika värde. Här möter vi människor som ”gör kärlek”. Du kommer att häpna …
 1. JULEN VARAR ….
Vi bråkar en del om vilket datum Jesus föddes. Den 25 december, sa en påve på 300-talet. Den 7 januari, säger ortodoxa kristna. Det naturvetenskapliga geniet Allan Emrén säger att Jesus föddes troligen 29 september år 7 f. kr. under Lövhyddohögtiden, som är ”HÖGTIDERNAS HÖGTID” – den stora glädjefesten! (se www.kunskapomgud.se /Jesu födelse).

Gubbe 91+ säger: JULEN VARAR ÄN …
När du öppnar din bibel tänder bibeln ett jul-ljus. Du ser, du hör, du tar emot. ”Red dig en krubba i mitt bröst”. Du träffar honom som vet vem han är. Och som vet vem du är tillsammans med syskon i tron:
JAG ÄR VÄRLDENS LJUS - NI ÄR VÄRLDENS LJUS

Vilken uppgift!

I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus

Ja, ta just nu emot en liten stråle från strulige
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut