tisdag 1 januari 2019


Trettondedag Jul 6 januari 2019

Julen varar
än till påska, sjunger vi. Det är alldeles sant. Och ännu längre … Jesu födelse sker varje gång vi lyssnar in hans ord och bäddar ned dem ”by heart”. Han ord är laddade
med nytt liv. När dina ord öppnas ger de liv (Psalt. 119:130). Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren! Jul igen ….
Min son, min dotter ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. (Ordspr 4:20 ff). Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6).

Då händer det något med ”den gamla blodpumpen”. Luther sjöng om det:
Ack, Herre Jesus, hör min röst,
red dig en krubba i mitt bröst, 
uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag evig tröst och evig ro 
(Sv Ps 125:13).

En svensk biskop på 1800-talet upptäckte att hans inre skräpiga krubba förvandlades till ett tempel, fyllt av lovsång, tillbedjan, kärlek. Det är tydligen inte kört för biskopar! Han smittade ned andra och så hände det att kärlekssången till Jesus - en samfälld och en enkel sång - steg  ur svenska hjärtans djup. Den nådde ända fram till kungen, till Jesus! Ja, harkla dig och sjung med du också!
Från Trettondedagens texter får du ett ord att lägga på ditt hjärta, smaka på det, ät det, begrunda, upprepa, ”tjöta” in det”, låt det lysa och leva i dig. Ja, i Sångpostillan årg 2 sid 71, träffar vi Karin Braw som hjälper oss att sjunga dagens text från Johannes 8:12.
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS
är temat på Trettondedag Jul. Vill du bli guidad genom och upptäcka mer av hur ”Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss” - då är du välkommen till Sångpostillan, årg 2, i boken sid 66. Har du dator leta rätt på bibelskolan.com – tryck här. 

  1. I den gammaltestamentliga texten
träffar vi Jesaja. Han skriver i sin bok – kapitel 49:5-7 - att Herren har stora planer med oss människor. Han utväljer Israel att vara hans redskap till hela mänskligheten. Han vill tända hoppets ljus för alla. När detta händer ska både kungar och furstar, ministrar och kyrkopolitiker tillsammans med vanliga Svenssons falla på knän och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är HERREN (Fil. 2:11 Fb).
Vi lyssnar till Jesaja 49:5-7

Nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom, för jag ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka han säger: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.
Så säger Herren, Israels återlösare, hans Helige, till honom som är föraktad av varje själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare: Kungar ska se det och resa sig, furstar ska se det och tillbe eftersom Herren är trofast, Israels Helige, som har utvalt dig.

  1. I dagens epistel
från 2 Kor 4:3-6 ser vi - när ljuset tänds genom evangeliet - två gudar:
1)  först en ond makt som här kallas denna världens gud. Ett kusligt ord! Om honom sägs här: denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror.
2)  När ljuset tänds ser vi honom som är Jag Är. Han bjuder oss att följa honom: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Då händer det något med oss. Ett skapelseunder! BIG BANG i hjärtat. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.
Vi lyssnar till dagens epistel från 2 Kor. 4:3-6
Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.  Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.

  1. Vi bjuds på två evangelietexter.
Först Matteus 2:1-12. Denna text läses i alla tre årgångar. Läs och BE-grunda den i din egen bibel eller psalmbok. I den får vi träffa tre kloka karlar (Det finns sådana!). Vill du bli guidad genom den så gå till Trettondedag Jul årg 1, i boken sid 73. På bibelskolan.com - tryck här
Den andra evangelietexten är från Joh 8:12. Guide finns i boken Sångpostillan årg 2, sid 66. På bibelskolan.com - tryck här.
   Texten har du redan lärt dig by heart. Lyssna till ditt hjärtas pulsslag:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Nu kommer lite
SMÅPRAT
  1. Den 1 december fick jag 10 dagars semester och service på pensionat Uddevalla lasarett. Där fick jag papper på det som många visste och anade – att jag var en dålig människa. Det var fel på hjärta, lungor, mage och något fel också på hjärnan. Men de reparerade och lagade och jag fick 20 mediciner, bl.a mot hjärnbrist … Nu mår jag. Än klappar hjärtat ”big bang, big bang!"
Men av någon anledning börjar jag dock känna mig ”gamal, tröt och, klumpig” … Det enda som är ”piggt och krytt” är pekfingrarna, som gärna dansar vals med datorns tangenter. Därför kan ni läsa detta …

  1. ÅRETS JULKLAPPSBOK har jag läst. Det är ”Vägen, Sanningen och Båten”, sammanställd och redigerad av Anne-Mette Pleijel Johnsson. Vi möter där människor som är engagerade i rörelsen ”Tro och ljus”. Det är en kristen rörelse för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner. Rörelsen är internationell och idag finns ca 1450 grupper i 84 länder. Rörelsens grundare heter Jean Vanier. Boken finns på GAudete förlag i Hälsingborg (tel 042- 37 48 10). Läs om rörelsen i Sverige: Tro och Ljus . Det är en mycket nyttig bok särskilt för oss som gärna pratar vackert om kärlek och alla människors lika värde. Här möter vi människor som ”gör kärlek”. Du kommer att häpna …
  1. JULEN VARAR ….
Vi bråkar en del om vilket datum Jesus föddes. Den 25 december, sa en påve på 300-talet. Den 7 januari, säger ortodoxa kristna. Det naturvetenskapliga geniet Allan Emrén säger att Jesus föddes troligen 29 september år 7 f. kr. under Lövhyddohögtiden, som är ”HÖGTIDERNAS HÖGTID” – den stora glädjefesten! (se www.kunskapomgud.se /Jesu födelse).

Gubbe 91+ säger: JULEN VARAR ÄN …
När du öppnar din bibel tänder bibeln ett jul-ljus. Du ser, du hör, du tar emot. ”Red dig en krubba i mitt bröst”. Du träffar honom som vet vem han är. Och som vet vem du är tillsammans med syskon i tron:
JAG ÄR VÄRLDENS LJUS - NI ÄR VÄRLDENS LJUS

Vilken uppgift!

I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus

Ja, ta just nu emot en liten stråle från strulige
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut