tisdag 26 december 2017

inför Nyårsdagen 2018

Ett gott nytt år
önskar vi varandra så här års. Ja, vi önskar verkligen det. Gott slut och gott nytt! Men…
Vi suckianer vet att det kommer kriser och krascher också detta år. Sverige kan utsättas för attacker, står det i Dagens Dåligheter. Vad sårbara vi är! ”Har du varma filtar, vatten och mat för fem dagar?”. En liten attack mot el-kraften, och ljus och värme försvinner. Inget morgonkaffe. TV slocknar. Bankautomater fungerar inte. Varmed skola vi betala? Och #metoo - kommer den att fortsätta? Den har skakat om oss. Karlslokar slokar. Plötsligt står de där helt avslöjade. Ena dagen folkkär profil. Andra dagen rötägg. Skäms på er! ”Pappa, varför gjorde du så?” Och pappa, stackars honom, han åker och gömmer sig i något skatteparadis, där han har en liten sparad slant att leva på. Arma människa!
Vi som inte är så dåliga, vi ”uschar” med tant Sofia i Kamomilla stad:
"Allt är bara synd och flärd i våran lilla värld.
Men bara alla var som jag så skulle allt va' bra.
Man ingen annan är som jag och ingenting är bra!"
Tidens idéer – satsa på dig själv, bort med bud och lag, var normbefriad - har lett till katastrof för många. ”När vi lämnar juridiken blir vi som djur i diken”.
MEN STOPP NU! Har du inte hört? Har du inte sett? EN MOTRÖRELSE är på väg. Den heter
Jesus#metoo
Hänger du med? Koppla på strömmen från himmelskt EL. Då händer det: ”Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2). Det folk – vårt folk - som vandrat så länge i ”metoo-mörkret”, får se ett stort ljus.
Du får kontakt med Jesus. Du kommer att bli överraskad. Han bryr sig. Om dig och om #metoo. Han gör något med oss! Förnyar! Förvandlar! Du blir den glada laxen som leker sig motströms. Jag blir det roliga original som Gud skapat mig till.
Jesus, vi två går nu tillsammans. Jesus#metoo – Ja, porten öppen står för mig, för dig. (Sv Ps 223). Slut på det instängda ego-snurret! Lyssna in helgens budskap.

Söndagen efter Jul – Nyårsafton. Starta om som Guds barn!
Läs Galaterbrevet 4:4-7 (Fb)
Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.  Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.
Ja, nu är tiden inne! För #metoo!
Fadern vill dig! Fadern#metoo. Han sänder Jesus för att hjälpa dig hitta rätt i livet.
Sonen vill dig! Jesus#metoo. Han kommer till dig, just där du slavar och trälar och sliter och suckar
Anden vill dig! Anden#metoo. Han rör vid dig i ditt allra innersta - i ditt hjärta – han ropar, så att du som så ofta slår dövörat till, fattar! Du får vara Guds barn. Starta på nytt.
Du får lämna det gamla årets nederlag och skämmigheter bakom dig, lägg av syndighet och stöddighet vid den öppna men trånga porten. Vänd om och bli som barn. Du behöver inte leva som ”djur i diken”. En människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. Hon kan erkänna och bekänna. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Men varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Du får gå in i det nya året som tillsammans med ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.
Du är son, dotter, arvinge till Himmelrikets konung. Slaven blir prins(essa). Sträck på dig och sjung:
”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det.
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.

Nyårsdagen 1 - I Jesu namn - startar med välsignelsen!
Läs 4 Moseboken 6:22-27 (Fb)
Herren talade till Mose: ”Säg till Aron och hans söner:
När ni välsignarNär ni välsignar Tempelprästerna välsignade med lyfta händer (3 Mos 9:22, liksom Jesus i Luk 24:50) och uttalade då Guds namn Jhvh utan omskrivningar. En välsignelse uttalades t ex vid avsked (Jos 14:13, 22:6f, 2 Sam 6:18). Välsignelsens ord har hittats på en silveramulett i en grav i Hinnomsdalen sydväst om Jerusalem från ca 600 f Kr. Det är det äldsta fragmentet av bibeltext som överlevt till i dag. Israels barn ska ni säga till dem: Ps 67:2.Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem.”
Det Herren säger till Mose och till Aron och hans söner säger han till oss. Han förkunnar. I kyrkan förmedlar prästen detta till dig och även till metoo. Fadern, Sonen och den helige Ande undertecknar budskapet. Det gäller! Bakom välsignelseordet står Herren själv. Han ger det han säger.  
Hans välsignelse gäller först BESKYDD. Han välsignar och bevarar. Han kupar sina händer omkring oss. I Guds händer vad som än händer.
När vi vänder ryggen åt Herren glider välsignelsen förbi oss. Blir bara vackra ord, Men när vi omvänder oss ser vi något. Vi ser Guds ansikte. Det lyser. Han verkar så glad över att få ge oss sina gåvor, sin nåd, sin kärlek, sin omsorg.
Vi får vandra med honom. Men på den vandringen händer det ibland att vi blir trötta, sätter oss, orkar inte, blir uppgivna. Men då kan det hända något märkligt. Herren omvänder sig till oss! Han vänder sitt ansikte till dig och till #metoo. Han ger oss SHALOM - frid, fred, det friska äkta livet. Vi häpnar. Och fattar plötsligt att detta är något fint och dyrbart vi får, och får för att ge. Paulus upptäckte det och utbrast: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud2 Kor 7:6. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:3-4).

Nyårsdagen 2 - I Jesu namn - vi får telefonkontakt med Jesus!
Läs Romarbrevet 10:9-13 (Fb)
Om du med din mun bekänner att Jesus är HerrenJesus är Herren NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. Jhvh). och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ps 25:3, Rom 9:33.Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Jes 28:16.Rom 3:22, Ef 4:5, 1 Tim 2:5.Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom.Apg 2:21. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Kan du telefonnumret till Jesus? Vi behöver det om vi skall kunna åkalla Herrens namn. Numret finns i den telefonkatalog som heter psalmboken. Slå upp namnet Jesus där. Då hittar du numret som är 42-1234. Den psalmen sjunger om Jesus med samma tankar som Rom. 10:9-13. Jämför! Lär dig psalmen "by heart". Sjung den. Du får veta allt du behöver för att leva med Jesus#metoo

Nyårsdagen 3 – Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann…
Läs Lukas 2:21 (Fb)
När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev tillblev till Grek. syllemfthénaisyftar på graviditetens startpunkt ("avlades"). Andligen är Messias ursprung "från evighetens dagar" (Mika 5:2, jfr även Joh 1:1).  i sin mors liv.
När Josef och Maria blev välsignade med en son, letade de inte i almanackan efter ett vackert namn, tex. Bengt, som betyder den välsignade. Både Josef och Maria hade fått besök av en ängel före födelsen. Ängeln visste både könet och namnet. Han skall heta Jesus, för han skall rädda sitt folk från deras synder (Matt 1:21, Lukas 1:31). Detta blir Jesus livsuppgift.
Jesus går in på världens slavmarknad och friköper och räddar alla oss som suckar under krav och måste och borde. Alla som går där och känner sig misslyckade och fördömda och dignar under lagens tunga klippblock. Han har kommit för att rädda och befria.  Han lyfter av klippblocket, så att vi kan räta på våra ryggar.
Men sedan han gjort detta gör han ännu en sak: han tar oss in i fadershemmet. Slaven blir den himmelske Konungens barn. Vi utnämns till prinsar och prinsessor av Himmelriket. Vifår söners rätt. Sträck på dig! Namnet Jesus fångar upp vårt gränslösa behov av frälsning, räddning, befrielse, rening, friskhet.
   Många psalmer och visor sjunger om detta namn: Se, Jesus är ett tröstrikt namn, står det i Sv Psalm 42. (OBS! telefonnumret till Jesus 42-1234). Säg, känner du det underbara namnet frågas vi i Sv Psalm 47. Och i Norsk Salmebok sjunger vi: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Den finns i svensk översättning på nr 716 i psalmboken. Denna psalm är kampsången för alla i motståndsrörelsen...
Jesus#metoo

Just nu samlas alla gerillakrigare i denna rörelse på adress Sångpostillan årg 1 sid 59, eller på bibelskolan.com tryck här. De samlas för fördjupning i Nyårsdagens texter och för sångövning av Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.

Till er alla i Jesus#metoo
önskas ett gott, himmelrikt 2018 av

Bengt Pleijel 90+måndag 11 december 2017

Inför tredje söndagen i Advent
Bana väg för Herren
är temat för tredje söndagen i Advent. Vi kallas och anställs idag som vägarbetare. I Sv Ps 103:1 sjunger vi ”Bereden väg för Herren”. Verbet står i pluralis. Många behövs. Herren vill OSS!
   Att vara vägarbetare kan vara jobbigt, stressigt, farligt. Trafiken kör hårt. Människor vi möter på Vägen är ofta underbara. Men ibland också underliga, knepiga, svårbegripliga, skapar svårigheter. Vägarbetare behöver vägledning, uppmuntran och hjälp att bli ”riktigt kloka”. För uppdraget är stort. Herren berättar om det. I dagens Psaltarpsalm 146 citerar vi verserna 6c - 9.
Herren sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. 
Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, 
Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, 
Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor 
men korsar de ondas planer.

Sådan är Han. Detta vill Han. Vad djärv Han är! Han vågar kalla oss till med- och bedarbetare.
Han vill DIG! Vill du HONOM?


Jesaja 29:17-21 tar oss med på studieresa till Libanon.
Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.

Vägarbetare behöver utbildning. De behöver komma samman. Få ta emot uppmuntran. Dela erfarenheter. Man kan ÅH-ka till en stiftsgård. Eller – som idag – med Jesaja som guide, ta medarbetarlaget med på ett charterplan till Libanon, det vackra landet norr om Israel. Libanon betyder vit. De snövita bergen har gett namn åt landet. Nedanför bergen finns vackra skogar och doftande trädgårdar. Säger de som vet.
Här kan vi få del av rika erfarenheter. Människor där vet mycket om trädgårdsodling. De kan berätta om vinstockens budskap till oss om ett rikt liv (Läs Joh 15). Vi behöver växtplatser, grönområden i vårt andliga liv för att Ordet skall rota sig, växa, blomma, dofta (2 Kor 2:14) och ge frukt.
Vi behöver också rustas för att klara de prövningar och kriser och det motstånd, som ligger och väntar på oss. Folk i Libanon har mycket att säga oss om det. Landet har genom åren fått lida mycket. Främmande härar ockuperar landet. Jesaja berättar om hänsynslösa tyranner med ont i sinnet. De anklagar och dömer och snärjer och förtrycker. Det vackra landet lider.
Men det är inte kört! Snart, om en liten tid … skriver Jesaja. Då ska det hända! Vad då? Krasch och undergång? Hela världen skakar sönder? Ja, det kommer stora skakningar över världen. Men detta är, skriver Paulus, födslovåndor (Rom 8:22). Allt nytt liv födes fram under smärta. Vägarbetare behöver lära sig ta hand om ”nyfödingar” och lära sig andlig krigföring, klä sig i ljusets vapenrustning, samla kraftord i hjärtat m.m. Andlig förnyelse ger ofta först kamp, prövningar, motstånd. Vi går ju från krasch till krasch.
Men sedan, snart, om en liten tid… Då ska det hända det som Jesaja skriver: ”döva hör, blinda ser, förtryckta får räta på sig, fattiga får jubla…”
Detta budskap tröstar en fängelsekund i Macharious fängelse. Se dagens evangelium. Om det tröstar honom kan det också trösta oss. Vi kommer ihåg budskapet från förra söndagen: När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Människosonen skall komma på ett moln med makt och stor härlighet (Lukas 21).
Vi börjar förstå att vi nu är inne i den stora förberedelsetiden. Vi behöver komma samman för att kunna arbeta samman. ”Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda. Men med oss står den rätte man, vi stå av honom stödda”. Undrar du vem det kan vara hittar du svaret i Sv Ps 237:2.


1 Korinthierbrevet 4:1-5 berättar om hur vägarbetare tränas och fostras.
Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Vad är ”en vägarbetare”? Paulus svarar: Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Begrunda den yrkesbeskrivningen. Tillåt dig att häpna! Vilket förtroende Herren ger oss vägarbetare! Vi får förvalta himmelska hemligheter. Och vi får uppdraget att berätta, skvallra, förmedla... Vi kan inte låta bli att berätta om allt det vi har sett och hört (Apg 4:20 NU-Bibeln).
Men stopp! Se opp! När vi blir uppslukade av det stora uppdraget smyger sig en ful figur in bland oss och vill uppsluka oss. Gissa vem. Vi luras in i jämförelser och avund, vi bedömer och fördömer. Paulus tycks ha fått sådana problem. Jesu första lärjungar fick det. De grälade om vem som var störst, bäst och vackrast! Det hände omedelbart efter deras första nattvardsgång (Lukas 22:14-24). De första lärjungarna behövde tränas och fostras. Deras efterföljare i vår tid (vi!) behöver det ännu mer.
Men Paulus skriver ju om beröm. Vi längtar alla efter uppskattning, erkänsla, lite beröm då och då. Slösa det på människor omkring dig. Och faktiskt, profeten Jeremia uppmanar dig att berömma dig själv! Hör och häpna: Den som vill berömma sig han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig: att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren (Jeremia 9:24). Tänker vi så, kan det hända att var och en får sitt beröm från Gud, säger Paulus.

Matteus 11:2-11 säger att vägarbetare hittar vägen till Jesus.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 

Så börjar dagens evangelium. Vi vägarbetare får nu göra ett besök hos fängelsekunden Johannes Sakariasson. Vi hittar honom i en fångelsehåla i Machairous fånganstalt. Han hade hamnat där därför att han vågade gå till rätta med kung Herodes Antipas och sagt: ”Du lever i synd. Du lever sambo med din brors hustru” Det ville kungen inte höra och kastar honom därför i fängelse. Efter en tid förkortade Herodes både kroppslängd och livslängd för Johannes.
Johannes fick tydligen ta emot besök i fängelset. Några av hans egna lärjungar var där. Ryktet om vad Jesus sa och gjorde hade nått Johannes. Han skickade dem till Jesus med frågan vi läste.
Vill du veta vad som hände, läs fortsättningen av denna text i din egen bibel, Matteus 11:2-11.
Jag ger dig några grubbelfrågor att fundera över. Den predikan du får höra i din församling ger kanske svar. Du kan också söka i Sångpostillan. Den brukar ibland ha vissa kloka tankar. Men grubbla först själv.
  1. Frågar Johannes därför att han tvivlar och vill ha svar? Eller skickar han sina lärjungar till Jesus därför att han ville att deras tro skulle grundas på att de skall få personlig kontakt med Jesus (Psalt 25:14!), och inte tro därför att någon annan sagt det?
  2. Jesus undrar om ditt stora intresse är vad som sker i kungapalatsen, nobelmiddagar, modeuppvisningar? Längtar du efter att bli kändis, idol, få nobelpris? Vad svarar du?
  3. Vem är minst i himmelriket?
  4. Vad kan en personlig relation med Jesus betyda för ditt uppdrag som vägarbetare?

Vägarbetarnas fackförbund
hittar vi i döpelseförbundet. Vi är döpta för att leva ett rikt liv med Jesus och med varandra. I detta vägarbetarnas fackförbund får vi leva i personlig kontakt med vår arbetsgivare och få daglig omsorg från honom (Psalt 25:14-15).
Det finns olika uppgifter för vägarbetarna. En del får undervisa andra om kompass och karta och hjälpa folk att hitta Vägen. De får ta hand om trötta eftersläntrare och dra upp dikesramlare. De kallas präster. Till sådan vigdes jag den 14 december 1952. Det innebär att jag den 14 december 2017 fyller 65 år. Är det inte i den åldern man går i pension. Men vad gör man om man fortfarande är passionerad? Visserligen kommer ålderskrämporna smygande alltmer – jag ser illa, går illa, hör illa. Men hjärtat klappar fortfarande friska slag 23 timmar om dygnet. En timma bråkar det. Men då skjuter jag en liten nitroglycerinbomb-tablett till hjärtat, så blir det lite lugnare. Alfred Nobel använde nitroglycerin för att skapa krut som dödar. Det kan idag användas för ge liv åt trötta och tröttsamma äldre herrar, och förvandla dem till krutgubbar. Som kan baka himmelskt söndagsgodis.
Men inför julen tar jag en liten paus i skrivandet. Och återkommer om det finns ett liv på andra sidan jul. Jag hänvisar till vad jag fordom har skrivit i Sångpostillan årg 1. Predikovandringarna finns också på www.bibelskolan.com. Där hittar du alla juldagarnas predikningar. Om du rullar ned första sidan kommer du till Himmelskt söndagsgodis. En julhälsning från mig finns på TV16 tryck här

Jag önskar dig en rik helg och många kärleksöverraskningar vid Betlehems krubba!
Bengt Pleijel 65+ och 90+

måndag 4 december 2017

Inför andra söndagen i Advent.

Guds rike är nära - det är budskapet på andra söndagen i Advent.
En dålig människa, avslöjad av alla, en som levt rövare, terrorist, mördare, skattefifflare, horkarl, kom att läsa om en kung som man fäst vid en skampåle alldeles i närheten av honom. Han tog kontakt med honom. Han viskade, stönade fram: Tänk på mig när du kommer med ditt rike! Han fick detta svar:
IDAG SKALL DU VARA MED MIG…
Kan du höra att det är ord just till dig? Det är Jesus som nu tar direktkontakt med dig. Idag kommer det att hända något med dig, om du idag tar kontakt med den kontakten. Ett nytt liv! En frisk erfarenhet av ”frälst genom honom, lycklig och fri”! Ett paradis av skatter! Ett rike med rike-domar!
Men vad är Guds rike? Du undrar och frågar. Läs nedan så får du se vad som kommer från ovan!

1. Vad är Guds rike? Paulus kommer först och svarar i Rom 14:7
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
De flesta av oss har dubbelt medborgarskap. Vi är medborgare i Sverige (eller i …). Vi är också medborgare i Guds rike. Fadern har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Det har skett genom dopet och tron (Rom 6:3ff, Gal 3:26-29).
I det ena riket råder ordning och reda, rättfärdighet och frid och alla är glada.
I det andra regerar Mörkret – strid och kiv och bråk och tråk. Där är kallt. Många fryser. Man ”stövlar” på varandra. Man ser inte varandra. Det är synd om dig. Och om #metoo.
Vi behöver daglig kontakt med Guds rike. Himlar anamma är receptet. Tar vi emot himlen får vi det bra på jorden. Men många mår så dåligt. Varför? Man tror att man klarar sig bra utan Gud och Jesus och präster. Väckelsen tycks långt borta. Eller …?
När det var andlig väckelse i Sverige förr i världen, började det ofta som en kraftig ljusutstrålning från himlen. Den första reaktionen var rädsla. ”Var inte rädd”, är det första som änglar säger när de möter människor. Ljuset avslöjar synd och smuts och lur och hor och hat. Man kom in i något man kallade ”syndanöd”. Lasse skrev: ”Jag ryser in i märgen, när min uselhet jag ser”. Han blev alldeles förskräckt. ”Gud, min Fader, övergav mig. Ack, vad skall det nu bli av mig?” (Lasse Johansson Lucidor skrev så år 1685, se Sv Ps 620:3).
Men något mer händer. Ljuset inte bara AVSLÖJAR mörkret. Ljuset SLÄCKER mörkret. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Det händer när man tar kontakt med honom som säger: ”Idag skall du vara med mig!” Han är specialist på att borttaga synd och smuts och fläckar. Han gör det om man ger dem till honom. Om vi bekänner synden, då kan det hända…
Här är vår stora chans! Ty just nu - i de yttersta av dessa dagar - har det blossat upp en väldig syndanöd i Sverige. Man bekänner synder som aldrig förr. Men det är ANDRAS synder man bekänner. ”Gubbtimmers”, ”slynglingars” och ”drullputtars” skumraskäventyr avslöjas. Ena dagen folkkär TV-profil. Andra dagen rötägg. Karlar slokar. Flyr till skatteparadis, där man klarar sig på en sparad slant. Den stora AVSLÖJNINGEN är på gång. Ja, många står där avslöjade, ”bortdrevna”, utskämda. ”Pappa, varför gjorde du så?”
Men vad händer med dem i #metoo som blivit förnedrade, smutsiga, djupsårade?
Vad händer med dem som varit #metoos bödlar?
Vad händer med oss hyggliga, skötsamma och välkammade Svenssons, som bara står och tittar på?
Finns det läkedom, sårbehandling, förlåtelse, nystart?
Lyssna! Hör du? Någon säger: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Markus 1:15).
Han står där alldeles bakom oss. Vi ser honom när vi vänder oss om. Han avslöjar oss. Han ser våra slöjor, som vi skyler oss med. Hur reagerar han på det? Skäller han ut oss? Vi läser 2 Kor 3:16-18: När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:16-18).
Lägg märke till detta: Han avslöjar ruttenheten. Han ser hur smutsiga vi är. Och syndiga. Men han skäller inte ut oss om vi ber om hans hjälp. Han engagerar Hjälparen, den helige Ande, som leder oss in i befrielse, rening, frihet, förvandling...
Vilken nystart! Nytt liv! Rikedomar i Guds rike: Ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Från förfärlighet till HÄRLIGHET!!!


Vad är Guds rike?
2. Mika svarar i Mika 4:1-4,
 där han tar oss med på upptäcktsfärd i Guds rike.
 Läs texten i din bibel eller psalmbok.
 Mika berättar om en ström av människor som kommer ut ur sina hus och gårdar. Vi ser och dras med i strömmen till kyrkan. Vi lyssnar, häpnar, tar emot. Herren själv vill tala till oss. Vad säger han?

1. Först EN DOM MELLAN FOLKEN! Herren går till rätta med oss. Ja, vi anar att det inte bara var andras fel. ”Vi bekänner att vi har del i kyrkans bortvändhet från Gud och skyldiga till mer än ont än vi själva förstår…”. Vad skall det nu bli av oss? Vi ger det svarta, mörka till honom som är LJUSET. Vi får lösning från låsningar. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Ny kraft att göra rätt. 
2. Sedan dras vi in i en helt NY LIVSSTIL: Vi hör skrammel av svärd, spjut, knivar, hot- och hatnålar. Allt smides om till jordbruks- och trädgårdsverktyg. Inga pengar till bomber, minor, stridsvagnar. Vi blir ord-brukare och fruktodlare i Herrens vingård. Och vi får alternativet till att besöka den berömda väggen – Vi får koppla av, sitta ned under vårt äppelträd, andas in blomdoft, smaka hur god Herren är… Nu inte längre FRUKTAN utan FRUKT! Jesus säger: Om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt (Joh 15:5). Trädet äter inte själv sin frukt. Jag - gamla träbock - får något från Herren att ge till andra. Vi hittar dessa andra i ordet OSS.


Vad är Guds rike?
3. Paulus svarar i Rom 15:4-7
    genom att berätta om OSS i Guds rike.
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.
Det blir OSS-möte i Guds rike! Ge OSS! Förlåt OSS. Fräls OSS! Bli kvar hos OSS! (Luk 24:29, jfr Sv Ps 189:1). Inte längre bara jag, jag, jag… Skriften undervisar OSS. Gud ger OSS hopplösa hopp. Han hjälper oss att se att vi behöver varandra. Vi är lemmar i Kristi kropp. Om en lem lider… är du glad så… Tillsammans kommer vi inför honom, som är uthållighetens och tröstens Gud. Vi byter ut sucksånger mot lovsånger. Tillsammans prisar vi vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Och vi hittar varandra. Tar varann i hand. Godtar varandra så som Kristus har godtagit oss till Guds ära. O hur saligt!


Vad är Guds rike?
4. Lukas svarar i Lukas 21:25-36
    genom att berätta om hur Jesus säger att Guds rike består då allt annat förgår.
Läs texten i din bibel. Om du vågar! Rena actionfilmen rullas upp: Vi hör skräckord: Ångest, rådvillhet och rådlöshet, skakningar, skräck, bekymmer… Vi ser hur världen brakar ihop! Tidernas största storkrasch! Göteborg försvinner och Ljungskile och Peking. Vita huset rasar. Och Kreml och Liseberg och… Det går fort. Men vi hinner tydligen reagera, försöker skaka det av oss, ringer ned tidningarna, dränker förfärligheterna med en fylla, rasar och rusar och reser och ser hit och dit...
Men vad nu då!!!! Det händer något på himlavalvet: Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig
Och vi får RECEPT på hur vi ska klara oss. Jesus säger: Mina ord skall aldrig förgås. Har jag hans ord i mig har jag ett stycke av evigheten där. Liv och salighet. Låt hans ord få en stor plats i ditt inre. Lär dig hans ord "by heart"! Hans ord i dig, drar dig in i den himmelska världen! Men det finns mer i denna text. Är du nyfiken, gå till Sångpostillan 2 i Advent, årg 1, sid 17,   eller till bibelskolan.com tryck här.

Idag tänder vi det andra adventsljuset som påminner oss om Honom som säger
IDAG SKALL DU VARA MED MIG

Om detta påminner med advent-vänlig hälsning

Bengt Peijel 90+
söndag 26 november 2017


Inför Första söndagen i advent.

Har du prövat Jesus?
   Ja, det hade hon, kvinnan från Finland, som jag fick träffa. Hon hade prövat och sökt väldigt mycket på många olika håll. Hon hade snurrat runt i ”det ockulta köret”, utbildat sig till häxa och visste det mesta om det värsta. Men hungern och törsten efter LIV fanns kvar, malde i henne, oroade henne. Men en dag träffade hon en ”kristinna”, trygg och glad i Jesus. Hon lyssnade på hennes klagovisa, lyssnade men debatterade inte. Hon bara sa: Har du prövat Jesus? Hon gjorde så. Och nu satt hon själv där, trygg och glad i Jesus, ögonen strålade och hon berättade…
   Nu sänder jag denna fråga vidare till Dig! Har du prövat Jesus? Har du hitta den personliga och förtroliga kontakten med honom. Ty det är det Han vill ha med dig – inte åsikter, utan insikter, där du får umgås förTROligt med Jesus och får upptäcka ”vilken vän vi har i Jesus”. Då kan det bli ett GOTT NYTT KYRKOÅR!
   Har du prövat Jesus? Hör hur frågan ställs till dig på den mjuka, varma, sjungande finländska dialekten! Texterna på denna första söndag i Advent berättar om den Jesus som vill DIG!

Har du prövat Jesus?
Profeten Sakarja 9:9-10 får dig att upptäcka att Din konung kommer till DIG!
   Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Plötsligt dyker han upp, Sakarja, den gamle profeten. 2.500 år har han fyllt. Han har något viktigt på hjärtat som han vill berätta om. Äldre herrar har ofta det. Har du prövat Jesus? frågar han. Han visste en hel del om denne Jesus. Han är kung. Han är så helt annorlunda. Han kommer inte i pansarvagn eller på stridshingst. Han rider på en åsna. Hans prakt är ganska ringa. Han ser och han ger! Han ser varje liten människa. Han ger de svaga mod. Och nu händer det: Se din konung kommer till DIG! Han vill DIG! Och du häpnar. Han vill mig - också mig - #metoo!
   Många härskare, många maktmänniskor, många förtryckare, kan ha uppträtt i ditt liv. Du har hört dem sjunga sången ”riket är MITT, makten och äran är MIN!” En atmosfär av rädsla. Människor hukar sig ...
   Mötet med Jesus blev så annorlunda. Du blev annorlunda. Du fick ett inre helande. ”Frälst genom honom, lycklig och fri”. Du fick ett nytt liv. Du hittade en ny sång: Riket är ditt, makten och äran är din! Och en ny uppgift. Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Sjung dotter Göteborg! Tralla dotter Ljungskile!
   Du dotter??? Här på jorden blir vi – män och kvinnor – Guds söner (se Rom 8:14 Bibel 2000). ”Ovan där” blir det bröllop. Där blir vi – män och töser – tillsammans bruden. Gemenskapen med Jesus är ett kärleksförhållande. Gläd dig, du Kristi brud!

Har du prövat Jesus?
Paulus säger i Romarbrevet 13:11-14 att det är dags för dig att vakna upp till UPPTÄCKT!
   Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

   Tiden lider! Världen glider! Granar gråter! Förnedrade #metoo-människor exploderar. Och det händer att människor omkring dig och mig hör hur vi sitter och suckar fram ”det är så synd om mig – sången”.
   Stopp! Stanna till! Det är dags att vakna! Lösningen på våra låsningar ligger och väntar på oss. ”Hur djupt än mörkret här må vara, det gryr en morgon dock till sist” (Psalm 378 vers 5 i Gamla psalmboken). Himmelrikets morgon bräcker. Redan nu ser vi hur ett ljus tänds i allt framtidsmörker. Allt skall bli genomlyst och uppenbart. Ondskan, gemenheten, orenheten, det djävulska avslöjas. Jesus, inte Ondskan, får sista ordet. Den yttersta rättvisan kommer då att skipas. Framtiden får ett ansikte. Jesus ska komma tillbaka. Det finns ett mål och en mening för resan. Och nu kallar Jesus oss att följa med på den sista resan. Guds folk kallas till uppbrott.
   Och till klarsyn!
   Säg NO till det Onda! Sluta upp med fest och drick, med gräl och groll, med porr och snorr, med kiv och strid och ego-pjosk.
   Säg YES till JESUS!
   Har du prövat Jesus? Om du frågat dem som satsat på Jesussaken, kan en del berätta att han såg till att man blev ordentligt klädd. Du hör hur han säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Jesus ger dig ljusets rustning. Du får, när du tar på dig den rustningen, ikläda dig Herren Jesus Kristus. I vardagens kamp och prövningar vill han vara dig lika nära som kläderna på din kropp.
   Två klädesplagg bör du känna till: 
1) Vapenrustningen, se Ef 6:10-20, hjälper dig att tillsammans med Jesus stå ondskan emot. 
2) Dopdräkten (Gal 3:27 och Kol 3:12 ff) hjälper dig att tillsammans med Jesus vibrera Jesu godhet mot dem du möter. Vi sjunger om detta i Sv Ps 781.

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, 
låt inte mörkret få tala till min själ. 

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, 
öppna mig för din kärlek och frid. 


Har du prövat Jesus?
   Du får göra det om Matteus 21:1-9 kan locka dig med på Jesusfesten i Jerusalem. Där träffar du prövade människor som prövat Jesus!
   När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.

   Vi tar charterflyget till Jerusalem, ställer in tidsmaskinen på rätt tid. Vi landar i Jerusalem då Jesus rider in där. Mycket folk har kommit ut på gatorna. Man sjunger och jublar, man slänger ulstrar på gatan, en åsna knegar sig fram, en man i 35-årsåldern sitter på den.
   Det märkliga är att människorna då har ställt in sina tidsmaskiner på vår tid. Vi hör Vogels Hosianna och den svenska adventspsalmen ”Gläd dig du Kristi brud”. Hur kan det vara möjligt? Ställ inte så svåra frågor! Men alla riktar sina ögon på mannen som rider på åsnan, som trampar på ulstrar. Ja, det blev stor uppståndelse i staden och man frågade: Vem är han? Vi får höra svaren. Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen, svarar en del. Andra vet mer. Han är Brudgum, Fridens furste, De svagas vän, Bundsförvant, Konung, Herren, Barnens vän
   Och folk ser din längtan och hör dina frågor. De bjuder hem dig till några andliga samtal. De som leder samtalen är sådana som prövat det där med Jesus.
   Ja, vi lyssnade, samtalade och vi sjöng in svaren. Det vi fick skrev vi ned. Det blev en bok som heter SÅNGPOSTILLAN. Du hittar avsnittet om Första Advent i årgång 1, sid 9. Boken är slutsåld på förlaget men du kan läsa svaren i bibelskolan.com tryck här.

Tänd gärna ett adventsljus. Låt dig gripas, förundras, häpnas…
Om folk tycker du verkar konstig och undrar, svara bara:
Har du prövat Jesus?

Gott nytt kyrkoår med många glada, rika, aha- upptäckter önskas dig av
Bengt Pleijel 90+

måndag 20 november 2017


Kristi återkomst
är temat på Domssöndagen. Kyrkoåret börjar med att Kristus Konungen kommer. Men Han som kommer är ju den som redan kommit. Vi var med och strödde palmer för Messias, kungen. Vi sjöng och brummade med i hosiannakören. Vi smög oss till barnet i krubban. Det var någon som sa att vi kunde komma till honom, vi som på julafton inte blev godkända av tomtens snällhetskrav. Vi lyssnade till honom, åt syndares måltid med honom, blev berörda av honom, vi chockerades av att han bjöd på salighet alldeles gratis. Vi grät med kvinnorna vid graven, vi kände med Tomas som inte vågade tro, vi ropade KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN och bekände med alla sargade, döende, alla de dömda och med alla heliga, saliga att JESUS ÄR HERREN! (Sv Ps 38:4). Domssöndagens budskap till oss är att Jesus kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar (Matt 25:1). Nicenska trosbekännelsen säger att Jesus som sitter på Faderns högra sida är därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda.
   Domssöndagen är KRISTI HERR-LIGHETS DAG. Då skall den stora rättvisan skipas. Ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
   Hela skapelsen jublar: Marken ska glädjas och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär, skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet (Psalt 96:11-13).
   Men ändå.... Vi skakas av budskapet. ”Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herran?” (Sv Ps 547:1). 1600-talsskalden Lasse Johansson Lucidor bävade också inför domen, men hade hittat något mer: ”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer” (Sv Ps 620:6, läs gärna hela psalmen). Dagens texter hjälper oss att hitta ”detta något mer”. De ställer tre frågor till oss. Vi börjar med den svåraste texten.

1. Har du förstått?
Jesus ställer den frågan i dagens evangelium – Matteus 13:47-50.
   Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?
   Har ni förstått allt detta? De som lyssnar till Jesus svarar ja, enligt vers 50b. Men det svaret kom inte med i evangelieboken. Har man klippt av deras svar därför att man vill att du och jag skall svara?
   Vi kan nog svara ett halvt ja. Vi förstår att man kan få fisk om man kastar ut näten. Och vi kan förstå att en del fisk är miljöskadade och farliga att äta, och måste kastas bort.
   Men den andra hälften av texten – den som talar om en brinnande ugn och om gråt och tandagnisslan – där säger förståndet stopp! Tanken är outhärdlig!
   Vi förstår inte. Men kanske ändå anar att det ligger något riktigt i detta. Det måste finnas en yttersta rättvisa för alla förnedrade, misshandlade, förtryckta, utnyttjade, skadade. Ingen får behandla människor hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen. Och vi har alla ansvar för hur vi lever. Det hör med till människovärdet. Ett djur ställer man inte till ansvar.
   Jesus, han som skall proklamera domen, han är den som levt ibland oss. Han vet vad det vill säga att vara människa. ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Han som älskar oss mest är den som varnar oss mest.
   Vi förstår inte, men vi anar. Vi förstår inte fördömelsen. Vi förstår inte heller hans kärleks beröring. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd (Psalt 139:6). Vi begriper inte. Men när vi börjar BE är det någon som GRIPER tag i oss. Han drar oss bort från mörkret och in i sitt ljus.

2. Vad hör du?
Den frågan får vi av Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:22-26
   Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
   Hör du vad jag säger dig? frågar Paulus. Jesus räddade oss från Adams-livet. Vi styrdes av listiga ormar och mörka makter. Vi hade det ”dö-tråkigt” där. Läs Sv Psalm 229. Men – det finns ett MEN här: Det finns nytt liv genom Kristus. Alla som tillhör honom får det.
   Men han tvingar inte sina lösningar på någon. Kärleken kan inte tvinga. Det kan bara diktatorn. Jesus ser på oss med kärlek och säger: Följ mig! De som vänder om till Honom och följer honom och förenas med honom i tro och i kärlek, alla dem tar han med sig in i sitt rike.
   Men det är ingen billig nåd du får. Paulus berättar en del om vad den kostade Jesus. Jesus fick kämpa sig till döds mot varje välde och varje makt och kraft som vill dra oss bort i Adams-livet.

Vi förlossas, ormen krossas, 
avgrundens och dödens makt nu är bunden.
Från den stunden allt är Sonen underlagt.
Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 
(Sv Ps 147:3.

Kan du höra budskapet? Om inte, vet att det finns hjälp att få för hörselskadade. Be om den hjälpen. Ta kontakt med tant Lina. Hon vet svaret: ”O, så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra, upplåt du vårt hjärtas öra….” (Sv Ps 81:3).

3. Vad ser du?
frågar Hesekiel i dagens gammaltestamentliga text – Hesekiel 47:6-12
   Han sade till mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”
   Den gamle Hesekiel tar nu med oss till strandkanten. Vi får se hur friskt vatten strömmar ut över landet. Det rinner ned mot Döda havet. Döda Havet får liv. Det vimlar av liv i vattnet… fisk i överflöd… fruktträd växer, doftar, ger frukt…
   Johannes fick se vad Hesekiel såg. En ström av levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron (Joh Upp 22:1). Guds källa har vatten till fyllest.
   Paulus fick också se detta: Skapelsen befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet (Rom 8:21).
   Och vi som blundat eller förblindats, ja vi som sett hur vi själva blivit döda som Döda Havet, då vi bara tog emot och behöll för oss själva, vi får liv och liv i överflöd (Joh 10:10).
   Vi får se ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Vi får se med Jesu ögon och med Jesu möjlighet på framtiden och på varje människa vi möter. Vi ser Jesus i den hungrige, i den törstige, i främlingen, i den sjuke, i fängelsekunden. Vi inte bara ser, vi engagerar händer och fötter och fantasi för att hjälpa dem. Vilken välsignelse och glädje vi själva får då vi ser och gör så.
   En ny startpunkt för oss då vi möter HERREN på KRISTI HERRLIGHETS DAG!

Ja låt oss mötas där hälsar er alla
Bengt Pleijel 90+

som inbjuder till gemensam vandring i Sångpostillan, årg 3, sid 476, på bibelskolan.com, tryck här.måndag 13 november 2017Inför söndagen före Domssöndagen


VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är söndagens tema. Amos, Paulus, Jesus, Lot och hedersmannen Noa vill få oss att stanna till, tänka till och inse hur farligt det kan vara att leva livat. Men också hur saligt det kan bli att få LEVA LIVET! Det finns rikedomar på andra sidan riskerna.

1. Vi lyssnar till Amos – festen är över, kraschen kommer! Men sen då?
Läs och BE-grunda Amos 8:9-12.
   Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk på ljusa dagen. Jag vänder era fester i sorg och alla era sånger i klagan, jag klär alla höfter i säckväv och låter alla gå med rakat huvud, jag sänder sorg som efter ende sonen och låter slutet bli en bitter dag. Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet - inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Festen är över, det är Amos budskap till oss. Solen går ned mitt på ljusa dagen. Mörkret tätnar. Fasta i stället för fest. Skratt blir gråt. Kärleksbesvikelser vänds till klagan. I stället för femrättersmiddag - svält, hunger, törst. Skatteparadis leder ej hem men bort. En falsk trygghet bli allmän vilsenhet: ”Men du, Herre, var är du? Gud, om du finns, varför har du övergivit oss?”
   Amos, den skarpsynte profeten från Tekoa, en stad nära Jerusalem, honom sänder Gud till Nordriket – Israel. Han är visselblåsaren som får alla att reagera. Han avslöjar korruption, förtryck, sociala orättvisor, omoral, hycklande gudsdyrkan. Amos blev inte populär. Man satte munkavle på profeten, läs Amos 7:10ff. ”Håll käft! Dina bedrövliga bloggar gör oss bara bedrövade!”
   Men varför sänder Gud Amos till oss idag? Varför får han vara med i den Svenska kyrkans högmässor? Är det för att väcka oss? ”Alla sova, tyst det är i husen”. Är det för att öppna våra ögon: Vårt välstånd har lett till motstånd mot Gud. Men då man slängt ut Jesus och hans ”jesuiter”, vad har kommit in i stället? Är det Amos som satt igång #metoo-rörelsen? Och avslöjat de hemliga skatteparadisen? Nej, Bort med Amos! Han gör bara mos av oss. Sätt munkavle på profeten! Avkraga! Köp ut! Kör ut!
   Besinningsfråga: Är Herrens enda möjlighet att rädda oss att sända visselblåsare, klarsägare, avslöjare ???? Behöver vi profeter? Som väcker lilla vide ung, som bara sover.
   Profeter blir aldrig populära. De får säga sanningar som svider. Hela rasket skall rivas innan riket kan komma! Jesaja får se till att ödsligheten skall bli stor i landet innan något nytt och friskt kan komma. (Jes 6:9-12). Jeremia får uppdraget att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva innan han får bygga upp och plantera. Jer 1:9-10). Cancern måste bort innan hälsan kan komma.
   Festen är över, kraschen kommer! MEN SEN DÅ?
   Jesaja får detta svar: en stubbe skall lämnas kvar … den stubben skall vara en helig säd (Sv Ps.113). Jeremia får detta svar - bygga upp och plantera. Amos får detta svar: På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar. (Amos 9:11, men läs v 1-15). Vilket svar får vi? Vad händer på andra sidan kraschen? Begrunda dagens texter!

2. Vi lyssnar till Paulus – kraft från ovan blir källor här nedan.
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 3:20-4:1.
   Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Bibel 2000 talar om vårt hemland. Folkbibeln om vårt medborgarskap. Medborgarskap var viktigt på denna tid. Att vara romersk medborgare var ett stort privilegium. Där såg man Kejsaren som Frälsare. Han skapade ordning och reda i det stora landet.
   Vi har dubbelt medborgarskap. Svensk (eller norsk eller …) och kristen. Vi bor i ett land med ordning och reda. Men vårt hemland i himlen. Vi tillhör ett rike där Herren Jesus Kristus är vår kung.
   Lägg märke till att rörelsen inte är vår vandring till himlen utan det är himlen som rör sig mot oss: Därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Herren Kristus, vår Frälsare och Kung Han är på väg till oss. Och då händer det märkliga ting med oss. ”Kraft från ovan blir källor här nedan”. Vi får något rikt och fint och gott från honom som vi får ge vidare till varandra.
   När detta sker med oss upphöjer vi människor omkring oss. Ja, detta händer när vi står fasta i Herren. Då får vi en ny syn på människor omkring oss. De är mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
   Vad bra vi kommer att få om vi står fasta i Herren!

3. Vi lyssnar till Jesus – Guds rike kommer! Läs och begrunda Lukas 17:20-30.
   Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.   Festen är över, kraschen kommer … MEN SEN DÅ? Profeterna fick förkunna krasch, innan det blev kraft. Men Guds rikes kraft kommer på ett sätt som ingen kunnat tänka eller velat förstå, säger Jesus idag. Våra ögon kan inte se det. Det bli inte som TV säger. Våra öron hör fel. Människor säger: Här är det. Där är det. Men till oss säger Herren: Spring inte! Rusa inte! Jakt leder till jäkt! Vandra på vägen med honom som är Vägen. Annars går Du i väggen.
   Guds rike kommer som en blixt. Plötsligt. Oväntat.
   Som på Lots tid. Abrahams brorson levde i den syndiga Sodom. Folk på hans tid levde ungefär som folk på vår tid. Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Inget fel i det. Så gör vi. Men det blir fel i detta är när man aldrig stannar till och tänker efter. Vart är jag på väg? Hur lever jag mitt liv? Glider jag aningslöst med i något som bara sker... Man kan ibland känna det som man åkte karusell. Låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå. Det snurrar runt. Och snurrar det runt blir man vimsig i huvudet.
   Som på Noas tid. Då levde människor fullständigt aningslöst. Man tänkte precis som vi svenskar: Katastrofer händer andra, inte mig. Och man stannar aldrig till, tänker inte igenom sitt liv. Folk åt och drack, står det i texten. De gifte sig och blev bortgifta. Och detta skedde ända till den dag då Noa gick in i arken och floden, de stora vattenmassorna kom och sköljde över allt och gjorde slut på allt.
   Känner ni gubben Noa, hedersmannen? Noa lyssnade till Gud och lydde. Hans familj och alla djuren räddades. Och nu säger Jesus: Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
   

   Vad vill Jesus säga oss med allt detta? Han vill lära oss dagens tema: Vaksamhet och väntan.
   VAKSAMHET! Var medveten om att det finns makter och krafter och idéer som vill lura dig. Se uppåt mot Herren så får du hjälp att se upp för det som vill dra dig neråt. Men får man aldrig sova? Bruden: Jag sover men mitt hjärta är vaket (Höga Visan 5:2). Kärleksrelationen finns även i vilan.
   VÄNTAN! Och ha förväntningar på Herren. Gå till kyrkan, öppna din Bibel med frågan: Vad vill Herren göra med mig och oss idag?
   Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus enligt Folkbibeln. Mitt ibland människorna står han som är kung i Guds rike. Guds rike är inom er, säger Jesus enligt Bibel 2000. Båda har rätt. Han som är mitt ibland oss när vi firar gudstjänst vill komma in i oss. ”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till digl” (Sv Ps 104:4). Och mitt ibland människorna, där jag står, som skriver detta, där ser jag er, mina kära syskon, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Vill du läsa vad Sångpostillan har att säga om detta, klicka här.

Ta emot min hälsning.
Bengt Pleijel 90+tisdag 7 november 2017


Inför tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Vad gör du, när det är SYND OM DIG? När tummen blöder, du får ont i halsen och lungorna får andnöd, hjärtat bultar konstigt och du blivit vrickad både upptill och nedtill? Själv gör jag detta: Jag besöker NÄRHÄLSAN Vallebergsvägen 28 i Ljungskile. Där tar vänliga människor hand om mig. Jag blir undersökt och genomskådad, får plåster och recept, mediciner, vitaminer och vacciner. Ja, må jag leva!
   Men vad gör du när det är SYND i DIG? När du vimsar runt i ett enda ego-snurr? Och blir problem både för dig själv och andra? På den frågan får du svar om du på söndag gör ett besök på
DEN HIMMELSKA NÄRHÄLSAN

Där kommer den himmelske Fadern dig nära (Sv Ps 272:9). Han berättar om att han sänt sin Son. Han har idag med sig receptet som heter FRÄLSNINGEN. Det är ett av de viktigare STORORDEN i Bibeln. Det ordet är laddat med hälsa, läkedom, nya krafter, framtidshopp.
   Söndagens texter hjälper dig att förstå och finna detta LIV!

1. I den gammaltestamentliga texten träffar vi Jesaja, som berättar om hur Fadern tar oss med till NÄRHÄLSAN. Läs och begrunda Jesaja 2:2-5.
   Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i Herrens ljus!

   Den himmelska NÄRHÄLSAN finns där HERREN är. Och HERREN är i sitt heliga tempel. När vi är där HERREN är, händer det något med oss. Där brinner kärlekens eld. Där det brinner samlas nyfikna från alla håll. Vi dras med i strömmen av alla folkslag från olika tider. Vi sjunger med i deras smittande sång: Jag gladdes när man sade till mig, vi skola gå upp till Herrens hus…
   På den vägen får vi sällskap både med både SLAVAR och SLARVARE.
   På den gamla onda tiden, då vi hade slavar, fick slavarna ofta ont i halsen. Man hade satt ett halsjärn på slaven. Det skavde och gjorde ont. Slaven kände sig förnedrad. Men det hände något med slaven. Han träffade människor som gav honom nytt hopp. De berättade om FRÄLSNINGEN. Det ordet kommer av ordet ”fri halsa”- någon – HERREN - kunde ”frihalsa” honom. Halsjärnet togs av. Slaven blev frälst genom honom, lycklig och fri. Fick sitt människovärde tillbaka. Ja, må han leva!
   Men hur står det till med dig? Hur mår du?
   Känner du igen dig i ordet slav? Kanske inte. Du är ju fri och självständig. Men ändå så ofri, bunden och låst av så mycket. Har du skavsår av halsjärnet?
   Du kanske inte är slav! Men ”slarver”? Det är SYND OM DIG därför att det är SYND I DIG! Du har slarvat med hälsokontrollen. I den himmelska närhälsan får du hjälp med det. Där sjunger man för dig: Ja, må du leva! Du får ett helt nytt sätt att klara av dina ”interpersonella relationsstörningar”. Du får vara med bland dem som får vandra i Herrens ljus och får höra Herrens ord.
   I Herrens ljus blir du alldeles klar över hur dum du är, när du plattar till andra med dräpande argument, mördande blickar, hat och hot. Med sådant sätter du bara igång tredje världskriget. I den himmelska Närhälsan får du vara tillsammans med dem som smider om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar (De som vet säger att de orden står på ett fredsmonument utanför FN-skyskrapan i New York). Plogbill är skärbladet på en plog, som man plöjer upp jorden med i jordbruket. Det betyder att du får till uppgift att bli ORDBRUKARE. Du hittar tröstord både till dig själv och till SLAVAR OCH SLARVARE. Herrens ord är liv för envar som finner dem … Ja, må de leva! Och du kan räkna med att själv få nobelpris! ICAN, som smidde om sina svärd, får det den 10 december i Oslo. (ICAN =The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

2. I dagens epistel träffar vi Petrus,
som berättar om vad som händer när det händer att våra händer tar emot från Guds händer.
   Läs och begrunda andra Petrus brev 1:2-8
   Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.
   Lägg märke till vad här står:
   Först ser vi hur Fadern sträcker ut sina händer mot oss. Han har något han vill ge oss: nåd, frid, kunskap, liv, gudsfruktan, makt, härlighet, kraft, löften. Smaka på de orden! Alla talar om hur vi blir delaktiga av gudomlig natur. Det är det som Paulus uttrycker med orden nu lever inte mer JAG utan Kristus lever i mig (Gal 2:20). Det är det vi sjunger om i Sv Ps 125:13 ”Ack, Herre Jesus, hör min röst: gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro”. Luther, som skrev den psalmen hade formuleringen ”red dig en krubba i mitt bröst”. I vårt inre ”skräpstall” vill Jesus bo. Så nära! Det kan nog bli något riktigt bra med oss! Ja, må vi leva!
   Sedan kommer ord om vad som händer när våra händer tar emot detta: styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig omtanke, kärlek. Smaka på de orden! Detta säger oss att frälsningen inte är en engångshändelse – ”Jag är frälst och sedan är allt bra”. Frälsningen är daglig ”frälsvara”. Dagligen befrias jag från synd, renas från smuts, mina blinda och bländade ögon öppnas och dagligen får jag upptäcka mer och mer av hur himmelska ”glädjor” landar i mitt liv.

3. I dagens evangelium träffar vi Jesus.
Han vill tala allvar med oss. Läs och begrunda Johannes 12:35-43
   Jesus säger till oss: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

   Nu vill Jesus i stor kärlek tala allvar med oss. Det gäller att vandra medan ni har ljuset, säger han. Många vill blåsa ut det lilla ljus jag är. Mörkret gör oss vilsna. Dunkla makter gör allt för att Jesus-ljuset ska släckas. De förblindar och förstockar oss. Det kommer tider av tvivel då Jesus tycks så långt borta. Har han lämnat oss? Är han försvunnen? Är ljusastaken flyttad? (se Joh Upp 2:5). När man råkar i diskussioner, vet man inte vad man ska säga. Man vågar inte stå för sin tro. Man gömmer korset och vågar inte tala om att man hör ihop med Jesus, är ljusets söner. Man vill själv vara det stora Ljuset. Se mig! Se mig! De älskade äran från människor högre än äran från Gud.
   Är det så är det ändå inte kört. Behöver inte vara det. Du hör en sång. ”O hur saligt att få vandra …” Det är vandringsfolket som vandrar på vägen med honom som är VÄGEN. De sjunger. Och någon ser hur du ramlat ner i diket och sitter där och tycker synd om dig. Du ser en hand som sträcks ut mot dig. Häng med! De reser på dig och du sträcker på dig och ni vandrar tillsammans på adress: Sångpostillan, årg 3, sid 446, på bibelskolan.com, tryck här.

Du ser någon som går där på vägen med rullator. Han nickar uppmuntrande till dig just nu. Jag tror att det är han som heter

Bengt Pleijel 90+Skriva ut