måndag 4 december 2017

Inför andra söndagen i Advent.

Guds rike är nära - det är budskapet på andra söndagen i Advent.
En dålig människa, avslöjad av alla, en som levt rövare, terrorist, mördare, skattefifflare, horkarl, kom att läsa om en kung som man fäst vid en skampåle alldeles i närheten av honom. Han tog kontakt med honom. Han viskade, stönade fram: Tänk på mig när du kommer med ditt rike! Han fick detta svar:
IDAG SKALL DU VARA MED MIG…
Kan du höra att det är ord just till dig? Det är Jesus som nu tar direktkontakt med dig. Idag kommer det att hända något med dig, om du idag tar kontakt med den kontakten. Ett nytt liv! En frisk erfarenhet av ”frälst genom honom, lycklig och fri”! Ett paradis av skatter! Ett rike med rike-domar!
Men vad är Guds rike? Du undrar och frågar. Läs nedan så får du se vad som kommer från ovan!

1. Vad är Guds rike? Paulus kommer först och svarar i Rom 14:7
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
De flesta av oss har dubbelt medborgarskap. Vi är medborgare i Sverige (eller i …). Vi är också medborgare i Guds rike. Fadern har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Det har skett genom dopet och tron (Rom 6:3ff, Gal 3:26-29).
I det ena riket råder ordning och reda, rättfärdighet och frid och alla är glada.
I det andra regerar Mörkret – strid och kiv och bråk och tråk. Där är kallt. Många fryser. Man ”stövlar” på varandra. Man ser inte varandra. Det är synd om dig. Och om #metoo.
Vi behöver daglig kontakt med Guds rike. Himlar anamma är receptet. Tar vi emot himlen får vi det bra på jorden. Men många mår så dåligt. Varför? Man tror att man klarar sig bra utan Gud och Jesus och präster. Väckelsen tycks långt borta. Eller …?
När det var andlig väckelse i Sverige förr i världen, började det ofta som en kraftig ljusutstrålning från himlen. Den första reaktionen var rädsla. ”Var inte rädd”, är det första som änglar säger när de möter människor. Ljuset avslöjar synd och smuts och lur och hor och hat. Man kom in i något man kallade ”syndanöd”. Lasse skrev: ”Jag ryser in i märgen, när min uselhet jag ser”. Han blev alldeles förskräckt. ”Gud, min Fader, övergav mig. Ack, vad skall det nu bli av mig?” (Lasse Johansson Lucidor skrev så år 1685, se Sv Ps 620:3).
Men något mer händer. Ljuset inte bara AVSLÖJAR mörkret. Ljuset SLÄCKER mörkret. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Det händer när man tar kontakt med honom som säger: ”Idag skall du vara med mig!” Han är specialist på att borttaga synd och smuts och fläckar. Han gör det om man ger dem till honom. Om vi bekänner synden, då kan det hända…
Här är vår stora chans! Ty just nu - i de yttersta av dessa dagar - har det blossat upp en väldig syndanöd i Sverige. Man bekänner synder som aldrig förr. Men det är ANDRAS synder man bekänner. ”Gubbtimmers”, ”slynglingars” och ”drullputtars” skumraskäventyr avslöjas. Ena dagen folkkär TV-profil. Andra dagen rötägg. Karlar slokar. Flyr till skatteparadis, där man klarar sig på en sparad slant. Den stora AVSLÖJNINGEN är på gång. Ja, många står där avslöjade, ”bortdrevna”, utskämda. ”Pappa, varför gjorde du så?”
Men vad händer med dem i #metoo som blivit förnedrade, smutsiga, djupsårade?
Vad händer med dem som varit #metoos bödlar?
Vad händer med oss hyggliga, skötsamma och välkammade Svenssons, som bara står och tittar på?
Finns det läkedom, sårbehandling, förlåtelse, nystart?
Lyssna! Hör du? Någon säger: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Markus 1:15).
Han står där alldeles bakom oss. Vi ser honom när vi vänder oss om. Han avslöjar oss. Han ser våra slöjor, som vi skyler oss med. Hur reagerar han på det? Skäller han ut oss? Vi läser 2 Kor 3:16-18: När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:16-18).
Lägg märke till detta: Han avslöjar ruttenheten. Han ser hur smutsiga vi är. Och syndiga. Men han skäller inte ut oss om vi ber om hans hjälp. Han engagerar Hjälparen, den helige Ande, som leder oss in i befrielse, rening, frihet, förvandling...
Vilken nystart! Nytt liv! Rikedomar i Guds rike: Ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Från förfärlighet till HÄRLIGHET!!!


Vad är Guds rike?
2. Mika svarar i Mika 4:1-4,
 där han tar oss med på upptäcktsfärd i Guds rike.
 Läs texten i din bibel eller psalmbok.
 Mika berättar om en ström av människor som kommer ut ur sina hus och gårdar. Vi ser och dras med i strömmen till kyrkan. Vi lyssnar, häpnar, tar emot. Herren själv vill tala till oss. Vad säger han?

1. Först EN DOM MELLAN FOLKEN! Herren går till rätta med oss. Ja, vi anar att det inte bara var andras fel. ”Vi bekänner att vi har del i kyrkans bortvändhet från Gud och skyldiga till mer än ont än vi själva förstår…”. Vad skall det nu bli av oss? Vi ger det svarta, mörka till honom som är LJUSET. Vi får lösning från låsningar. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Ny kraft att göra rätt. 
2. Sedan dras vi in i en helt NY LIVSSTIL: Vi hör skrammel av svärd, spjut, knivar, hot- och hatnålar. Allt smides om till jordbruks- och trädgårdsverktyg. Inga pengar till bomber, minor, stridsvagnar. Vi blir ord-brukare och fruktodlare i Herrens vingård. Och vi får alternativet till att besöka den berömda väggen – Vi får koppla av, sitta ned under vårt äppelträd, andas in blomdoft, smaka hur god Herren är… Nu inte längre FRUKTAN utan FRUKT! Jesus säger: Om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt (Joh 15:5). Trädet äter inte själv sin frukt. Jag - gamla träbock - får något från Herren att ge till andra. Vi hittar dessa andra i ordet OSS.


Vad är Guds rike?
3. Paulus svarar i Rom 15:4-7
    genom att berätta om OSS i Guds rike.
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.
Det blir OSS-möte i Guds rike! Ge OSS! Förlåt OSS. Fräls OSS! Bli kvar hos OSS! (Luk 24:29, jfr Sv Ps 189:1). Inte längre bara jag, jag, jag… Skriften undervisar OSS. Gud ger OSS hopplösa hopp. Han hjälper oss att se att vi behöver varandra. Vi är lemmar i Kristi kropp. Om en lem lider… är du glad så… Tillsammans kommer vi inför honom, som är uthållighetens och tröstens Gud. Vi byter ut sucksånger mot lovsånger. Tillsammans prisar vi vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Och vi hittar varandra. Tar varann i hand. Godtar varandra så som Kristus har godtagit oss till Guds ära. O hur saligt!


Vad är Guds rike?
4. Lukas svarar i Lukas 21:25-36
    genom att berätta om hur Jesus säger att Guds rike består då allt annat förgår.
Läs texten i din bibel. Om du vågar! Rena actionfilmen rullas upp: Vi hör skräckord: Ångest, rådvillhet och rådlöshet, skakningar, skräck, bekymmer… Vi ser hur världen brakar ihop! Tidernas största storkrasch! Göteborg försvinner och Ljungskile och Peking. Vita huset rasar. Och Kreml och Liseberg och… Det går fort. Men vi hinner tydligen reagera, försöker skaka det av oss, ringer ned tidningarna, dränker förfärligheterna med en fylla, rasar och rusar och reser och ser hit och dit...
Men vad nu då!!!! Det händer något på himlavalvet: Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig
Och vi får RECEPT på hur vi ska klara oss. Jesus säger: Mina ord skall aldrig förgås. Har jag hans ord i mig har jag ett stycke av evigheten där. Liv och salighet. Låt hans ord få en stor plats i ditt inre. Lär dig hans ord "by heart"! Hans ord i dig, drar dig in i den himmelska världen! Men det finns mer i denna text. Är du nyfiken, gå till Sångpostillan 2 i Advent, årg 1, sid 17,   eller till bibelskolan.com tryck här.

Idag tänder vi det andra adventsljuset som påminner oss om Honom som säger
IDAG SKALL DU VARA MED MIG

Om detta påminner med advent-vänlig hälsning

Bengt Peijel 90+
Skriva ut