söndag 24 april 2022

Inför söndagarna i maj, årg 2


Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis och Sångpostillan
för söndagarna i maj, med utgångspunkt från andra årgångens texter:
Tredje söndagen i påsktiden

Söndagsgodis

Sångpostillan


Fjärde söndagen i påsktiden

Söndagsgodis

Sångpostillan


Femte söndagen i påsktiden

Söndagsgodis

SångpostillanBönsöndagen

Söndagsgodis

SångpostillanKristi himmelsfärd och söndagen före Pingst

Söndagsgodis


Sångpostillan (Kristi himmelsfärd)

Sångpostillan (söndagen före Pingst)I Skattkammaren på bibelskolan.com 
finns även många andra skrifter av Bengt Pleijel

 

söndag 27 mars 2022

Inför söndagarna i april, årg 2
Här finns länkar till Himmelskt Söndagsgodis och Sångpostillan
för söndagarna i april med utgångspunkt från andra årgångens texter:Midfastosöndagen

Söndagsgodis

Sångpostillan


 Femte söndagen i fastan

Söndagsgodis

Sångpostillan


Inför Stilla veckan
(Lukasserien)

Söndagsgodis


Palmsöndagen 

Sångpostillan


Skärtorsdagen

Sångpostillan


Långfredagen

Sångpostillan


Påskdagen

Sångpostillan


Annandag Påsk

Sångpostillan


Andra söndagen i Påsktiden

Söndagsgodis

SångpostillanI Skattkistan på bibelskolan.com 
finns även många andra skrifter av Bengt Pleijel
söndag 27 februari 2022

inför söndagarna i mars, årg 2Här finns länkar till Himmelskt Söndagsgodis och Sångpostillan 
för söndagarna i mars,  med utgångspunkt från andra årgångens texter,


    
1 söndagen i fastan 
2 söndagen i fastan 

3 söndagen i fastan 
Jungfru Marie bebådelsedag onsdag 2 februari 2022

söndagarna i februari, årg 2

 
Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis och Sångpostillan för söndagarna i februari, med utgångspunkt från andra årgångens texter:


Kyndelsmässodagen 

Söndagsgodis 

Sångpostillan   


Septuagesima 

Söndagsgodis 

Sångpostillan


Sexagesima 

Söndagsgodis 

   Sångpostillan      


Fastlagssöndagen 

 Söndagsgodis  

Sångpostillan


söndag 2 januari 2022

inför söndagarna i januari, årg 2

 
Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis och Sångpostillan för söndagarna i januari, med utgångspunkt från andra årgångens texter:


Nyårsdagen

Söndagsgodis 

Sångpostillan


Sönd efter jul

Söndagsgodis 

       Sångpostillan         


Trettondedag jul 

Söndagsgodis

Sångpostillan


1 sönd e Trett.

Söndagsgodis

     Sångpostillan     


2 sönd e Trett

Söndagsgodis

 Sångpostillan  


3 sönd e Trett

Söndagsgodis

 Sångpostillan  


4 sönd e Trett

Sångpostillan  Skriva ut