onsdag 31 januari 2018

UPPENBARELSENS LJUS

tänds för oss denna söndag, KYNDELSMÄSSODAGEN – JUNGFRU MARIE KYRKOGÅNGSDAG.
Unna dig därför nu den stora glädjen att först läsa dagens texter i din bibel eller psalmbok. GT-texten är från Första Samuelsboken 1:21-28, episteln från första Johannesbrevet 1:5-7 och evangeliet från Lukas 2:22-40.
Läs – BE-grunda – lyssna inåt. Pröva experimentet att läsa högt. Du häpnar. Ordet går in genom ena örat och in genom andra örat och hamnar i hjärtat, ditt inre kärleksrum, som en underbar kraftkälla. Och folk omkring dig, som hör dig läsa högt, undrar om du är riktigt klok.
Kanske har de rätt – du är riktigt klok!
Det ljusnar för dig då du vandrar in i denna Kyndelsmässodag. (Kyndel betyder ljus, fackla, jfr kandelaber). ”När dina ord upplåtas ger de ljus”, (Psalt. 119:130). Den gamle Symeon talar med dig om Jesus som uppenbarelsens ljus. Du hör hur Johannes uppmanar oss att vandra i ljuset. De lyckliga människor som öppnar Sångpostillan årg 1 sid 465, eller går in på bibelskolan.com tryck här, får vara med i kören som sjunger dagens sång. Melodin finns på sid 475 i Sångpostillan.
Låt oss vandra i ljuset liksom Han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
Vandra i Guds ljus /3/ vandra i Guds kärleks ljus.

Men nu måste jag bekänna en sak: JAG LEVER INTE SOM JAG LÄR! För mig har vandringen varit mycket viktig. Vi är Vägens folk som går på vägen med honom som är Vägen. Vi är inte framme, inte färdigfrälsta. Det finns mer att se och mer att få, mer att mogna i, nya AHA-överraskningar. Alla mina böcker handlar om vandringar.
Men nu har jag slutat att vandra och gått över till ”soffliggarpartiet”. Benen gick i strejk. En del människor har handikapp – jag är benikappad! När det hände fungerade larmklockan och två underbara damer tog hand om mig. De skickade hit två sjuksköterskor och en läkare. De undersökte mig. De vägde mig på en våg och jag var befunnen för tung (Jfr Daniel 5:25-28). För viktig! Stig ned från tronen! De smorde mina svullna ben med salva, lindade dem och lade mig i min säng. Precis dagarna före mitt fall kom en ängel från Australien – min son Erik. Han är nu min livvakt, mitt stöd. Jag har sagt till honom att han liknar Gud. Erik gör så gott han kan. Precis som Gud (se 1 Mos 1), Se, det var mycket gott .
Så är det. Benen mår inte bra. Men pekfingrarna lever. Med viss möda sätter jag mig och dansar denna pekfingervals inför er. Gå nu in i texterna, stanna där, dröj, umgås med människorna du möter. Du träffar flera bedjare där.

Vi umgås med Hanna och Hanna – och lär oss bedja,
Först Hanna, Elkanas hustru (1 Sam 1:21-28). Om henne berättas det att hon länge var barnlös, kontakten med människor var dålig, men hon hade kontakten klar med Gud. Efter en lång tid får hon en son. Hon gav honom namnet ”Gud hör bön” – Samuel. Så fort man sedan ser honom får man en påminnelse om att ”Gud hör bön”. Samuel själv lär oss att ha kontakten klar med Gud: Tala, Herre, din tjänare hör (1 Sam 3:10).
Den andra kvinnan är Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. En märklig kvinna. Lite halvtokig, tyckte folk, men en brinnande och vittnande Gudsmänniska – ”riktigt klok”! Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Är det sådana smittsamma, hängivna kristinnor vi behöver möta, vi som väntar på kyrkans befrielse? GUD HÖR BÖN!

Vi umgås med Josef och Maria – och lär oss lyda
Vi ser dem gå upp för kyrkgången. Vi följer med dem. De bär ett litet barn i sin famn. De bär också några turturduvor som skulle offras. De strålar av lycka. I tacksamhet vill de nu tacka Gud och bära fram barnet inför Gud. Men de kommer att häpna av förundran efter kyrkbesöket.
De går dit som en lydnadshandling. Mose lag talade om kvinnans rening efter födelsen av ett barn. Om du undrar över dåtidens hälsolagar, och dina tankar går i krok, och du undrar om man på den tiden såg en barnaföderska som smutsig och syndig, kan du gå till Sångpostillan årg 1 sid 467. Sångpostillans författare ger där ett mycket klokt svar. Var får han allt ifrån?
Josef och Maria är våra föredömen i ”trons lydnad”. Tron är en personlig relation med en trofast Gud. Motsatsen till tro är inte tvivel utan otro, trolöshet. Då är trons lydnad att ta tag i denna relation. På den vägen växer man och mognar. Josef och Maria har mycket att lära oss. Tala Herre, din tjänare hör.

Vi umgås med Symeon - och lär oss leva med den helige Ande.
Man talar om den gamle Symeon. Riktigt hur gammal han var, vet inte många. Bara jag. Symeon var 91+.
   Symeon var rättfärdig och from. Han ville leva nära Fadern för att få leva i hans vilja.
   Symeon väntade på Israels tröst, en benämning på Messias.
Symeon lever i gemenskap med den helige Ande. Den helige Ande var över honom. Han lärde sig lyssna till Andens röst. Anden hade sagt till honom att han inte skulle dö förrän han fått se Herrens Messias. Den helige Ande hjälpte Symeon att se framåt. Inte tillbaka till den gamla goda tiden med minnen från fornstora dar. Den bästa tiden låg framför honom
Undran: Får den helige Ande vara med i din församling, i ditt liv. Han kallar till kyrkan då Jesus är där! Varför minskar det? Recept: Be: Kom helige Ande! Sjung: ”Jag tror att den helige Ande är tröstaren och hjälparen som leder mig till Jesus, till Jesus”(melodi Sångpostillan årg 1, sid 480)

Vi umgås med Symeon - och lär oss lyssna till hans bön.
Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel.
När du ber den bönen i kyrkans aftonbön, completoriet, förenas du med en stor skara bedjare över hela jorden. Detta händer: Barnet du tar i dina händer bär dig. Bort från Döden. In i ett nytt spännade, rikt liv. Alltså: Låt Anden driva till kyrkan för att DÖ! Ett nytt liv väntar. Se Gal 2:19-20).

Vi umgås med Symeon - och lär oss lyssna till hans profetia.
När du läser Symeons profetia (Lukas 2:33-35) kan du förstå att den ljusnande framtid kan bli svår. Är du rustad för det? Vad är det för mörka, dunkla krafter som kommer igång och gör att det kan vara livsfarligt att ansluta sig till Jesus. Varför är de kristna idag de mest förföljda? Varför vägar du hålla dig till Jesus? Eller skäms du för evangelium?

Vi umgås med Johannes som lär oss förening och rening.
Johannes kärleksbrev till oss står i Johannes första brev 1:5-7. Det händer två ting, säger Johannes i sitt brev, när vi är där i ljuset: 

EN FÖRENING
Vi får gemenskap med varandra. I mörkret är vi bara medvetna om oss själva. Vi går blinda för varandra och är okänsliga för varandras problem och kolliderar med varandra. Men när jag kommer in i Hans ljus kan det bli en ljusgemenskap. Vi räcker varandra handen och möter varandra på ett nytt sätt. Sedan händer något mer: 

EN RENING.
I Guds spegel upptäcker vi att vi behöver rening. Vi ser hur smutsiga vi är -  självupptagna, egenkära, otacksamma och besvärliga för människor omkring oss. Hur blir man ren från sånt? Spegeln gör mig inte ren. Johannes har receptet på rening:  Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Det gamla kan bli förgånget. Det nya, det friska livet, tar vi emot från Jesus.

Må de som kan, nu börja vandra med varandra i Guds kärleks ljus! Jag själv följer er med spänning,
Om förbindelsen mellan hjärta och vänster hjärnhalva och mina ”dans-sprittiga pekfingrar” fungerar, kommer det kanske några fler ”himmelskt söndagsgodis” till både snälla och besvärliga barn.
En sak till – hittar du något ”by-heartord” att ta med dig från denna söndag? Själv stavar jag på detta:

Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel.

Ulvesunds byväg 2 i Ljungskile, den 31 januari 2018
Med många varma hälsningar


Bengt Pleijel 91+måndag 22 januari 2018


Med himmelriket är det som…
säger Jesus allra först i dagens evangelium, på denna söndag Septuagesima, som har temat NÅD OCH TJÄNST. Himmelriket är inte en rymdstation långt bortom rymder vida. Det är inte semesterparadiset som kanske väntar längre fram. Himmelriket landar nu. Det är platsen där Himmelrikets Konung stiger ned till oss bräckliga, småaktiga, dumma, vackra, skräpiga. Han GER och han GÖR. Det han ger är NÅD – sin godhet, sina kärleksöverraskningar. Det han gör är att ta oss i sin TJÄNST – oss, både högfärdiga och lågfärdiga. ”Mig arme i din tjänst dock tag, om så din kraft upphöjes (Sv Ps 95:1). Ja, han har bruk också för #metoo. Nåden sätter oss i rörelse! Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta (2 Kor 6:1).

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR STOLTA PÅ RIKTIGT!
Läs Jeremia 9:23-24
Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.
Vi får vara stolta, säger Paulus. Lite uppmuntran gör att vi mår bra. Lite beröm luktar gott. Men när människor omkring oss glömmer bort att ge oss det, måste vi ge oss det själva. Vi blåser upp vår JAG-ballong. Ger oss ut på HÖG FÄRD. Någon elak typ har en nål i handen. Ett nålstick får oss att falla ihop skrynkligare och fulare än tidigare. Vårt självförtroende hamnar på ruta noll.
Vi hjälper upp det med lite skryt. ”Jag träffade nobelpristagare Karlsson häromdagen. Och han sa till mig…” Eller: "när jag var ledsen blev jag så tröstad av grevinnan Ludämilie Elisabeth av Schwarzburg- Rudolfstadt (se Sv Ps 554).
Tack gode Gud för alla fina människor jag mött. Alla dessa har gjort mycket för mig. Men de håller inte som ankarfäste i livets stormar. Inte heller mina examina, mina miljoner eller muskler – det som Paulus här kallar vishet, rikedom och styrka. Vi behöver hjälp med att hitta en säker och trygg förankring.
Därför kommer gamle Jeremia till oss. Han hjälper oss att hitta den verkliga förankringen. Det är att kunna säga: Jag har fått lära känna Herren. Jag får dagligen umgås med Himmelrikets Konung. Jag får möta honom som har sin glädje i att skapa kärlek, rätt och rättfärdighet på jorden.
En som upptäckt detta var Paulus. I nästa text citerar han början av 1 Korinthierbrevet. Han slutar kapitlet med att ge oss detta ”by-heart-ord” från Jeremia: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Sträck på dig!

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR RIKA PÅ RIKTIGT!
Läs Första Korinthierbrevet 1:1-3 (Fb)
Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor.  Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.
Vi har fått brev från Paulus. Vi läser inte hela brevet idag. Bara tre meningar. Brevet är laddat med kraftord. Paulus börjar med att presentera sig själv – genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Han kommer som sändebud från Himmelrikets Konung. Han som är deras andlige far kommer med uppdrag och budskap från högsta ort.
Det är märkligt att Gud kallade just Paulus – ”en hädare. förföljare och våldsman.” ”Han andades hot och mordlust mot Jesu lärjungar”. Vilken dålig andedräkt! (Apg 9:1). Han kallar sig själv ”den störste av syndare”.
Men Jesus ställer sig i hans väg. Denne man - rikt begåvad, rik på makt och rik på framgång - han blir rik på riktigt! Han möter NÅDEN – Guds obegripliga, överraskande och överflödande kärlek. Nåden sätter honom i rörelse. Han blir tagen i tjänst. Jesu Kristi tjänare. Vilket rikt liv han får leva. Hans JA till Jesu kallelse får till följd att miljarder kristna har fått hjälp att säga sitt JA till Jesus.
Går det att hålla inne med en lovsång? Paulus själv brister ut i en kungssång:  Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen. (Läs Timoteus 1:12-17).
Nu skriver Paulus ett brev till Guds församling i Korint. Lägg märke till den formuleringen. Vi talar om att vi tillhör Ljungskile församling eller Spekeröds församling eller...  Men Paulus skriver inte Korints församling. Den är Guds församling i Korint. Han skriver till de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. 
Paulus skriver till dem (och till oss) som upptäckt att vi inte klarar av detta krångliga liv utan himmelska kontakter. Vi har hittat kraftkällan, där man blir rik på riktigt – blir himmel-RIK! Kraftkällan heter i Kristus Jesus. Det är där vi får bada i NÅDEN. Där kommer vi samman för att fördjupas, tränas, mogna, helgas, utrustas. Där lever vi i daglig telefonkontakt med Jesus - vi åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och nåden driver oss ut med himmelsk smitta. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört (Apg 4:20). Himmelriket är platsen där vi blir rika på riktigt!

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR JÄMOLIKA PÅ RIKTIGT!
Läs Matteus 20:1-16 i din bibel eller psalmbok
Det hände något i himlen. Änglar som hade till uppgift att vaka över människorna på jorden kom instörtande med tårar i ögonen till Far och berättade vad de sett – människorna gjorde varandra så illa. De såg snett på varandra, de såg ned och föraktade varandra. De bråkade, grälade, avundades. Alla tänkte bara på sig själva. Man sa till dem att de var jämlika. Men det fanns några som var mer jämlika än andra. Vinster i välfärden blev madrassfyllning. Korruption! Orättvisor! Konstig lönesättning! De demonstrerade och strejkade! De ropade och svor och förbannade… ”Hör hur ropen skalla: Lika lön åt alla!"
Far hörde nödropen. Han skickade en duktig förvaltare. Nu skulle det bli ordning och reda. Han organiserade och anställde. Han fick igång arbeten, arbetslöshetsproblemen löstes. Lönesättningen förändrades. Han gav skäligt betalt. Efter en lång arbetsdag – elva timmar – betalade han ut lönen. De som bara arbetat en timma fick lön först. Vilken lön! 5.000 kr för en timma! Men sen hände något underligt – de som arbetat två timmar och tre och fyra…. Alla fick de 5.000 kronor. Lika lön åt alla! Vilken jämlikhet!
Nu blev det protester. LO och SAF och SIF och SUF andra fackföreningar sammanträdde. Vad ska vi göra åt dessa orättvisor? Hur de löste problemen kan du få veta om du begär ut protokoll från deras sammanträden. Hur Far löste problemet berättar Matteus i dagens text. Läs den igen.
Poängen med denna märkliga text är att vi ska se och upptäcka Guds överflödande och överväldigande nåd. Han överraskar alla dem som kommer till honom med sin upprättande kärlek. Alla slarviga, larviga, knepiga, konstiga, modlösa reser han upp. Ja, han upphöjer förlorade söner och döttrar till Himmelrikets barn. Men han utsätter dem inte för någon likriktning. I den metoden ligger ett lik! Han förlöser oss från Jantelagar och PK-folks åsiktsförtryck. (PK = politisk korrekt).
Ordet ”jämlikhet” är ett mantraord som alla innemänniskor upprepar och PK-folk tuggar om. Är vi jämlika ställs vi bredvid varandra som kopior! Inga roliga original får finnas. Ser vi på varandra, ser vi snett. Det sanna ordet ”alla människor är lika värda” blir ett tomt ord. En lära utan liv!
Gud har skapat oss JÄMOLIKA! Till man och kvinna skapade han dem. Var och en är skapad till original, roliga, spännande. Var en får utrustning som gör gemenskapen rik. Men när vi ser snett på varandra och ser ned på varandra förminskas vi. Vi krymper, Livsmodet försvinner. Ensamheten för oss ut i tråkighetens öken.
Nu kan det hända något med oss. När vi ligger utmattade i vår torkas ökensand, uttröttade av att se snett och se ned på oss själva och varandra, börjar vi se upp. Vi hör en röst:
Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min NÅD bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada (Jeremia 31:3-4).
När nåden drabbar oss drivs vi till tjänst. De som får en tjänst kallas TJÄNARE. Jesus kom för att tjäna oss och vill att vi ska ha detta tjänarsinne. En Kristi tjänare ser inte ned på sig själv. Han är i kungens tjänst. Han ser inte ned på andra därför att han själv står längst ned. Han ser upp mot dem han tjänar. Och han ser att Himmelrikets kung finns där ovanför. Tjänaren ser på andra med Jesu ögon och Jesu möjligheter. Hans hobby är att hjälpa andra hitta kungens eviga kärlek, den som upprättar och hjälper människor att förstå hur de i denna kärlek kan förlösas till de roliga original Gud skapat dem till. Med Jesu ögon kan vi få upptäcka vilken spännande uppfinning varje människa är, designad av Himmelrikets Konung. Låt oss gå på upptäcktsfärd i JÄMOLIKHETENS glädjefröjder och sedan ta fram tamburinen och bjuda upp varandra till dans och vara glada,

föreslår i glädjefröjd er guide, som också träffas denna söndag på sid 118 i Sångpostillan årg 1 eller på bibelskolan.com tryck här

Bengt Pleijel 90+tisdag 16 januari 2018Tredje söndagen efter Trettondedagen

JESUS SKAPAR TRO

är temat denna söndag. Det händer något med oss när Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid. Vad händer? Jo, ”han löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid”. Och mycket mera. Läs Sv Ps 39. Himlen öppnar sig och himmelriket blir nära. Jesus själv finns med i Bibelns ord. Genom ordet skapar han tro. När vi upptäcker det blir våra hjärtan brinnande (Luk 24:32).
Vill du säga något klokt till söndagens predikant, säg: ”Låt mig få höra om Jesus…
Vill du upptäcka himmelska laddningar i denna söndags texter - lyssna inåt…

Främlingar dras in i Faderns kärlek. 
 
Läs Första Kungaboken 8:41-43

Salomo sträckte händerna mot himlen och sade, (v 22):
Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn – ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din utsträckta arm – och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.
    Vi möter kung Salomo i templet. Han ber och när han ber lyfter han händerna mot himlen. Att lyfta händerna är i bibeln en vanlig böneställning. När man lyfter sina händer, tappar man sitt eget. Man ställer sig öppen och mottagande mot det Gud vill låta oss se, och som han vill att vi skall ge. Salomo gör så i sin bön inför Gud. Han hjälper oss att se och att ge.
    Salomo ser. Hans ögon öppnas. Han ser främlingen, en som inte tillhör Israels folk. Han ser hur han kommer och ber vänd mot Guds hus. Han ser och hör hur han ber och ropar. Han är inriktad mot Guds stora namn, Guds starka hand och Guds utsträckta arm. Detta ser Salomo.
    Salomo ger. Han förstår att det som han och hans folk har fått, får de inte behålla för sig själva. Gud utvalde Israel till sitt folk. De togs ut ur världen för en uppgift till världen. Detta folk skulle ledas och fostras att en gång ta emot den kommande frälsaren, Messias. När Gud sluter förbund med Abraham säger han: ”I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade” (1 Mos 12:3). När Messias kommer sänds han först till judarna (Matt 15:24). Genom judarna kom frälsningen till världen (Joh 4:22). Salomo uttrycker det så här: Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.
    Välsignelsen når oss i dopet. Där ser vi Jesus – Guds starka arm. Där ser vi Anden - Guds utsträckta arm. Dessa armar tar tag i oss i dopet, se Gal 3:26-29. Vi blir Guds barn. Där får vi växa, mogna och bära frukt till välsignelse för andra. Vi dras in i den stora kärleksrörelsen mot alla jordens folk så att många får lära känna ditt namn och frukta dig
    Vi ser att det som Salomo ber om, det sker då Jesus kommer - främlingar dras in i Faderns kärlek.
    Vi ger vidare det vi fått, då vi dras in Faderns kärleksrörelse mot världen. Främlingar blir "friends".

Guds dynamit spränger murar och enar främlingar
Läs Romarbrevet 1:16-17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Evangeliet – det glada budskapet – EN GUDS DYNAMIT!
    Har ni hört historien om en man som skulle passera gränsen till ett annat land? Han har i sin väska ett paket. Polisen stoppar honom och frågar: -Vad har du där? -Jag har dynamit, blev svaret. Polisen ryggar tillbaka, låter med stor försiktighet öppna paketet och finner att det är fullt av fickbiblar. -Men du sa att det var dynamit, sa polisen. -Ja, och jag menar det, sa mannen. Och så läser han denna vers från Romarbrevet 1:16 -Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Polisen blir intresserad och de får ett långt samtal med varandra om Guds dynamis, Guds kraft.

Evangeliet – det glada budskapet – SPRÄNGER!
    Evangeliet inte endast handlar om Guds kraft, det är Guds kraft, Guds dynamis. När evangelium förkunnas är det mycket som kommer i rörelse. Guds dynamit spränger. Det spränger murar och luftslott. Det vänder upp och ned på allting. Det säger till alla, både goda och dåliga, både rika och fattiga, både duktiga och slarviga: Ni är alla syndare och ni behöver alla en frälsare. Evangeliet om Jesus spränger sönder murar som skiljer oss människor åt. Rutiner blir ruiner och berömmelser blir bedrövelser.
    Nu kan vi hitta EVANGELIUM –det glada budskapet, Guds väldiga styrkas kraft som gör allting nytt!

Evangeliet – det glada budskapet - ENAR!
    Det händer något med var och en som tror och med oss tillsammans. Vi hittar varandra när murar sprängs. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:27). Vi upptäcker varandra på nytt sätt när gallren kommer bort. Vi ser varandra som Guds små men mycket älskade barn. Vi får kränga av oss och slänga våra skrytkläder. Kungen ger oss nya kläder. Vi kläds som det anstår prinsar och prinsessor av himmelriket - i Kristi rättfärdighets kläder. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Ja, den rättfärdige skall leva av tro ! NYTT LIV! Han växer och mognar i tro. Evangeliet – det glada budskapet - ENAR! En sång från Zululand lär oss det:

Låt oss vara starka, starka, vi som blivit hjälpta.
Vi är ju blott små barn. Låt oss ej gå vilse på stigen
Men gripna av längtan säga till alla just så: 
KONUNGEN ÄLSKAR OSS!


Frälsaren förundras och förfäras. 
Läs Matteus 8:5-13 i din Bibel

Frälsaren förundras! Läs v 5-10
    Jesus möter en romersk officer. Han är hedning. Men han är en vän av vårt folk och har själv byggt synagogan åt oss, berättar Lukas (7:5). Han har nöd för en av sina anställda. Han känner hans nöd som sin egen. Han berättar om det för Jesus. Jesus frågar om han vill att han skall komma och bota honom. Mannen svarar: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Så berättar han om sin egen erfarenhet som officer. Han är van att befalla och bli åtlydd. Hans ord räcker. Fungerar det för honom så borde det fungera för Jesus. Säg bara ett ord så blir pojken frisk. Över det svaret blir Jesus förundrad. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.
    En stark tro! Måste det inte bli tal om varma känslor och upplevelser, religiösa erfarenheter och varma böner. Men officeren säger om sig själv bara detta: Herre, jag är inte värd…
    En stark tro! Vår text lär oss att en stark tro vänder sig till Jesus och väntar allt från Jesus. Vi får lyssna till hans ord och lyda dem. Alla mina ord är ande och liv, säger Jesus (Joh 6:63). Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, skriver Paulus. Det är inte min varma tro som gör mig stark. Ju tommare jag är på min egen styrka desto mer utrymme blir det för Guds kraft.
    När Jesu ord drabbar oss kanske något sker med oss så att Jesus säger: ”Sannerligen, inte hos någon i svensk kristenhet har jag funnit en så stark tro”. Vad har hänt? Jag upptäcker Hans enorma kärlek. Han, den rättfärdige, tar hand om mig, skräpiga människa. Jag har fått hoppets ankarfäste i honom som är min starkhet och min lovsång.

Frälsaren förfäras
    Jesus verkar skakad. Hans röst skälver? Vi hör hur han gråter fram det han nu måste säga: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder.
    Frälsaren förfäras. Och vi förfäras, undrar. Vad menar den milde, gode Mästaren?
    Några får inte vara med i den stora festmåltiden i himlen. Han talar om rikets barn – kanske döpta, konfirmerade, medlemmar i kyrka och församling – men de har tappat kontakten med sitt dops Gud. De har vänt ryggen åt Jesus. Går man från Ljuset hamnar man i mörkret utanför. Där i finns ingen värme, ingen kärlek, bara en stor ensamhet. Där gråter man, ty man hör inte Tröstarens ord. Man gnisslar tänder ty man tar inte emot bröd från Frälsarens bord.
    Frälsaren förfäras. Men han kan också förundras. Till den förkrossade som ser sin synd och sin nöd och vänder sig till honom och säger: Herre, jag är inte värd att du går in i mitt liv. Men säg bara ett ord, så blir din tjänare frisk.
    Jesus svarar: Kom, din tro har frälst dig. Han hör ett ord av liv och läkedom för hela hans kropp, (Ordspråksboken 4:22).
    Jesus skapar tro!

Låt oss tillsammans gå till den Jesus som just nu går här fram.

Bengt Pleijel 90+
som gärna träffar just dig i fördjupade upptäckter av dagens budskap på adress Sångpostillan årg 1, sid 94, på bibelskolan.com tryck här. Mer om Rom 1:16-17 finns i boken ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”, sid 12. (GAudete förlag, tryck här).
tisdag 9 januari 2018

Inför andra söndagen efter Trettondedagen
LIVETS KÄLLA
är temat som sjunger för oss denna söndag och drar oss in i det nya friska livet.
Här en källa rinner, säll den henne finner.
Hon är djup och klar, gömd men uppenbar”, (Sv Ps 246).
Mose hjälper oss att hitta den, Paulus att ta emot den och på bröllopet i Kana får vi dricka den.
Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv.
Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig (Sv Ps 236:1).
Ja, faktiskt också för #metoo!!

Livets källa – Mose hjälper oss att hitta den. Läs andra Moseboken 33:18-23.
Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.” Han svarade: ”Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet ’Herren’ inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”
Nu får vi träffa Mose, den store folkledaren och laggivaren i Gamla Testamentet. Genom honom räcker Kärlekens Gud kärlekens bud till oss. Men Mose är också den store bedjaren. Ett tjugotal böner är nedskrivna i 2 Mos. De låter oss få se hur han utvecklas i sitt böneliv.
Det första mötet med Herren gör honom förskräckt. Han skyler sitt ansikte, han vågar inte se på Gud (2 Mos 3:1-6). I dagens text kommer hans sista bön. Nu vågar han säga: Låt mig få se din härlighet. Mose har hittat det förTROliga förhållandet till Herren (jfr Psalt 25:14). Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människan talar med en annan (2 Mos 33:11).
Men dagens text får oss att reagera. Mose får inte det han ber om. Förut hade han sett Gud ansikte mot ansikte. Men nu - mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Varför? Vi undrar. I Psalt 27:8 står det: Mitt hjärta tänker på ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” Ditt ansikte, Herre, söker jag. Ja, det viktiga för oss är att söka Herren själv, inte bara hans gåvor. I Bergspredikan säger Jesus: Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud (Matt 5:8).
Men varför dör vi om vi ser på Gud? Är det för att vi är ”smutshjärtade” som vi dör, då vi ser på Gud. Som att se med öppna ögon mot solen. Vill Gud att vi ska dö från vår ”gamla människa” så att Jesus i oss får ge oss nya ögon? (Se Ef 1:18, Kol 3:3). Grubbla över detta!
Det finns ett ord i texten som kan hjälpa oss: Herren säger: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.(Ett "by-heartord"!). Där (på Golgataklippan) låter han dig ana, förstå, ta emot och glädjas över sin godhet, nåd och förbarmande.
Herren håller sin hand över dig. När han efter en stund tar bort den då… Du förstår! Du ser Gud på ryggen därför att ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59:2). Du reser dig och går efter honom. Du sluter upp med vandringfolket. På den vägen klarnar det. Vi får nya ögon. De öppnas för Herrens möjligheter. Tillsammans med syskon i tron kan vi säga:... vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning... av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Och sedan ser vi på varandra. ”Dina ögon är fyllda av glädje. Vad har de sett?” De som ser upp till Herren strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam (Psalt 34:6).

Livets källa – Paulus hjälper oss att ta emot den. Läs Efesierbrevet 1:7-14.
I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I Kristus har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.
LIVETS KÄLLA hittar vi i Jesus Kristus, meddelar Paulus. Han hjälper oss att se hur mycket friskhet, läkedom och glädje som porlar i den. ”Hör hur bäck och flod, sorlande mot hällen, sjunger: Gud är god”. (Sv Ps 179:1). Lägg märke till vad vi hittar i källan:
  1. Vi blir FRIKÖPTA – vi som går och slavar under dunkla makter och krafter hittar FRIHETEN! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2)
  2. Vi får FÖRLÅTELSE för våra synder. Det finns nytt liv, nya möjligheter, nystart för alla sårade och alla sårare i #metoo-rörelsen. Du hittar det om du vänder helt om. Där står han – FRÄLSAREN – som kan ta bort synderna. Om du ger dem till honom, får du något från honom - ”Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror” (Sv Ps 228). ”Här ett saligt byte sker: Du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2).
  3. Vi får RIK NÅD. Slavskepparen och sedermera Pastorn John Newton sjunger: ”oändlig nåd mig Herren gav… Guds nåd, jag skälvde inför den, men sedan gav den ro, och aldrig var den större än den dag jag kom till tro” (Sv Ps 231:1,2). Hans erfarenhet väntar på att få landa i oss!
  4. Vi blir ARVINGAR. Den störste av syndare, Paulus, (1 Tim 1:15) - skriver: Alla är ni Guds barn i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni också… arvtagare enligt löftet (Gal 3:26,29 nuBibeln).
  5. Vi får DEN HELIGE ANDE. Jesus ropar (för att du som gärna slår dövörat till skall få veta): ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden... (Joh 7:37 ff).
  6. Vi som får, får GE: Ära och pris. Riksdagsman Carl Boberg sjunger: ”då brister själen ut i lovsångsljud: Tack gode Gud, tack gode Gud!” (Sv Ps 11:6). Och Du förvånar dig själv att höra hur du själv stämmer in i den lovsången tillsammans med alla dem som hittat källan.

Livets källa – på bröllopet i Kana får vid dricka ur den. Läs Johannes 2:1-11 i din Bibel.
Lev dig in i denna händelse. Ty just Du är nu bjuden på bröllop. ”Kläd dig, själ, i högtidskläder… du är sökt och efterfrågad”. (Sv Ps 394:1). Adressen är Kana i Galileen, titta efter på kartan. Charterflyg och kamelritt är ordnad.
Många är med där. Du andas in doften av blommor, parfym och nystekt lamm. Du presenteras för dem som är där. Först för brudparet – vad söta de är! Men vi hör inga ord om dem från gästerna. Alla blir stumma av beundran för deras skönhet.
Jesus och hans lärjungar är där. De blandar sig med gästerna. Inte så många lägger märke till dem. Men där är en del som förargar sig över att Jesus är med. Han har just invigts till sin frälsargärning. Han borde sökt upp ”de brustnas camping”. Men det första han gör är att gå på fest…
Jesu mor Maria är med. Iakttag henne. Hon ser hur de andra har det och känner med dem. Hon upptäcker vad som brister. När människor ser vad som är fel hos andra, pratar de med andra om det. ”Har du hört?” ”Har du sett? Usch!” Men vad gör Maria? Lägg märke till vart hon går med nöden och vilket råd hon ger till tjänarna.
Lägg märke till hennes samtal med Jesus. ”Kvinna” kallar han henne. Han är inte nedlåtande mot Maria. På änglarnas språk, engelska, uttalar man kvinna ”queen” – drottning. Se så på kvinnan du möter. Och är du man, ser hon hur konungslig du är. Ni upphöjer varandra. Och får fram det finaste hos varandra
Lägg märke till den sociala katastrof som håller på att ske. De som vet, säger att en sådan kommer om vinet på bröllopet tar slut. Var det så förfärligt? De kunde väl nöja sig med Pommac. Eller det goda kommunalvattnet från Kana.
Men så detta: Jesus ordnar så att 600 liter vatten förvandlas till det bästa vin de smakat i Kana. Jesus tar hand om bristsituationen i Kana och förvandlar den.
Ja, fundera över detta en stund. Vad händer med oss om Jesus får ta hand om oss? Vad händer om andra makter, t.ex ”Anden i flaskan” får bestämma?

Fundera! Tänk! Kom sedan och hälsa på mig!
Adress Sångpostillan årg 1 sid 87, eller på bibelskolan.com, tryck här.
Vi får en skön stund tillsammans av syskons inbördes tröstande, då vi får tala med varandra om det vi fått och förstått. Och vi får dricka ur Livets källa. Och det som hände då det händer nu:
Jesus uppenbarade sin härlighet 
och hans lärjungar trodde på honom.

God helg önskar

Bengt Pleijel 90+tisdag 2 januari 2018

Inför Trettondehelgen
GOTT NYTT LIV
är på väg till oss! Visste ni inte det? ”Räddningstimman för världen slår” (Sv Ps 114:3). Himlens Gud ser vår nöd och hjälpa kan. Han ser hur vi fastnat i klibbet för #metoo och i andra dumheter. Han ser det och har satt igång kärlekens motrörelse. En tillflykt är han, urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Urtidens Gud är också nutidens Gud. Han har ordnat en tillflykt - på franska refug. Mitt i vår vardagsbullriga stress finns en refug. En tillflykt. Vi får en skapande paus. Vi hittar den i Kristus (se Rom 6:3, Gal 3:6ff, Bibel 2000). Där andas vi in GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS, som är dagens tema. Vår himmelske Fader har sträckt ned sin högra arm – Jesus - och drar upp oss ur fördärvets grop. Det här med Jesus är ”ock för mig” - Jesus#metoo. Det var Nyårsdagens budskap. Vi började då gnola på en sång: ”Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann”.
Efter Trettondedag kommer söndag efter Trettonde. Temat är JESU DOP. Man ser: Guds Ande kommer ned över Jesus. Man hör: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje (Matt 3:17).
Sången fortsätter. Och kärleksrörelsen fortsätter. Guds vänstra arm – den helige Ande - kommer i rörelse. Jesu dop har laddningar mot vårt dop. Faderns båda armar nedsträckta mot oss.
GOTT NYTT LIV väntar på oss

TRETTONDEDAG JUL
får vi först träffa profeten JESAJA. Läs Jesaja 60:1-6 i din egen bibel eller psalmbok. Det Jesaja anade
kan vi få. Om vi tittar uppåt… Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja berättar om vad som händer med jorden, som är höljd i mörker. Och med folken - vi alla - som famlar i töcken och obegripligheter. Gud tänder sitt ljus. Människor som vandrar mot detta ljus strålar av lycka. De blir berörda i sitt allra innersta - deras hjärtan bävar och bultar. Också kameler och dromedarer verkar bli påverkade. Människor släpper taget om guldet, sina rikedomar. Skatteplanering tappar sin tjuskraft. Hans Majestät JAG får kliva ned från tronen. Alla sjunger till Herrens ära. Och vi hittar varandra!
Ha förväntningar på att Herrens härlighet går upp också över dig!
GOTT NYTT LIV önskar Jesaja!

Sedan får vi besök av PAULUS. Läs Kolosserbrevet 1:11-14. Paulus har erfarenhet av Guds härlighets kraft. Han berättar för oss att den kan ge styrka och kraft i våra liv, ja också i mitt liv - Jesus#metoo. Jesus räddar oss från mörkrets välde. Det är där vi flummar och famlar och ramlar. Men genom dopet och tron kommer vi in i in Guds älskade Sons rike. Där befrias vi från bojor som binder och låsningar som plågar. Vi möter Jesus. Han förlåter, helar, läker och upprättar. Just nu vänder han sig särskilt till dem som gömmer sig i uttrycket ”metoo”.
Där finns DE SÅRADE. Vem tar hand om dem som blivit förförda, utnyttjade, förtrampade? Ska de hela livet gå och påminnas om sina sår, sin bitterhet, sitt hat? Det illa vi gör fortsätter ju sedan i barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Om vi inte tar emot Guds härlighets kraft, får ju ”sårarna” fortsatt makt över oss! De spökar i drömmar och dyker upp i minnen och sätter sig i magen…
Vem tar hand om SÅRARNA, de som stövlat in i de andras liv, och kanske skäms, slokar och ångrar sig. Om inget händer med dem blir de förhårdade med kalla stenhjärtan och fortsätter att stövla in i andras liv. Vem ”upp-rätar” slokar? Hur förmedlar vi Guds härlighets kraft till dem? Börja be…
Vem tar hand om oss – vi präktiga som står på avstånd och bara uschar? Vi behöver också möta Guds härlighets kraft. Där hittar vi glädjen i att vara uthålliga, tålmodiga, trofasta. Gud vill göra i våra liv det som Paulus uttrycker med orden: Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
Paulus önskar oss ett GOTT NYTT LIV!

Nu kommer MATTEUS - Läs Matteus 2:1-12. Han presenterar oss för några kloka karlar. Kanske de kan göra oss lite visare. Då kan det som hände dem hända oss: De fylldes av stor glädje.
De var skolade astronomer från Babel. De har sett något spännande på stjärnhimlen. De tolkar det de sett: Nu kommer snart världens sluttid. En konung ska uppstå i judarnas land. Han skall härska och påverka hela världen. Därför beger de sig dit och frågar: ”Var finns judarnas nyfödde kung?”
Dessa vise män var lika dumma som vi ofta är. De går till kungens palats och knackar på. Vi går till kändisvärlden. Till det som lyser och glimmar. Till palatsen. Till galafesterna. Men där möter vi tomheten.
Deras fråga utlöser chockvågor i Jerusalem. Kungen blir rädd. Den store kungen blir rädd för ett litet barn. Och när kungen blir rädd blir hela Jerusalem det med honom. Man hade erfarenheter av vad en sjukligt misstänksam kung kunde ställa till.
Herodes blixtinkallar en läronämnd. Överstepräster, skriftlärde och förtroendevalda kommer. De bläddrar och googlar i dokument och heliga skrifter. Läronämnden kommer fram till att kungen skall födas i Betlehem. Herodes skickar astronomerna dit. Han ber dem undersöka vad som hänt och förbereda hans ankomst.
De beger sig i väg. Stjärnan, som de har sett gå upp, gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor. De faller ner, hyllar, ber. De öppnar sina kistor och räcker fram gåvor: guld, rökelse och myrra.
Vetenskapliga studier i astronomi skall inte föraktas. Nyfikna studier i astrologi leder vilse. Vårt liv styrs inte av känslolösa eldklot i himlarymderna. Inte av ett kallt DET – ÖDET. Utan av ett varmt DU – av en älskande Fader som gärna leder oss. De vise männen hittar rätt då bibelordet får leda dem. ”Ditt ord skall vara år från år den stjärna i vars ljus vi går. Låt din helga lära oss leda rätt i all vår tid… (Sv Ps 131:4).
De vise männen går inte tillbaka till Herodes. De tar en annan väg hem till sitt land. När vi varit hos Jesus får vi ta en annan väg hem. Vi glider inte in i gamla hjulspår och dåliga vanor. En annan väg – tillsamman med Vägens folk går vi med honom som är Vägen.
Visa män och kvinnor går idag tilI Sångpostillan årg 1 sid 73 (tryck här). Där dröjer de i stillhet, de förundras, fördjupas, tillber, fylls av stor glädje.
Dessa vise sänder en hälsning till oss : ”Från oss alla till er alla ETT GOTT NYTT LIV!”


Efter Trettondedag Jul kommer omedelbart SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN.
Temat är JESU DOP. Alla texterna sjunger: Jag har låtit min Ande komma.
Nu ser vi hur Faderns båda händer kommer i rörelse mot oss. En tillflykt är han, urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Jesus är Guds högra arm. Den helige Ande är Guds vänstra. De sträcks mot dig. Han lyfter upp dig just nu. Du hör hans hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Först kommer Jesaja - läs Jesaja i 42:1-7
Han berättar att Andens ankomst förbereds. Fadern sänder sin son, sin tjänare till oss. Han utrustas med Anden. Lägg först märke till de sju ”han”, som berättar om vad Jesus, tjänaren då skall göra. Sedan kommer Herren själv, han som skapat himmel och jord, och berättar om vad han har gjort för oss, och vad han tänker göra genom sin son, Jesus. Låt de orden landa i ditt eget liv. Låt dem landa i ditt förhållande till människor omkring dig. Du och de hittar då ETT GOTT NYTT LIV!

Sedan kommer Matteus - läs Matteus 3:13-17
Han berättar om vad som hände vid floden Jordan. Hela Treenigheten har stämt möte där. Man hör Faderns röst, man ser Sonen som stiger ned i vattnet, man ser hur Anden sänker sig ned över Jesus i en duvas skepnad. Jesu dop är en mycket viktig händelse. Den hjälper oss förstå vem Jesus är. De första trettio åren levde Guds son som människa bland människor. Han blir i allt lik sina bröder (Hebr 2:17). Inga under. Inga kraftfyllda predikningar. Det är tyst om honom. Efter dopet kommer mängder av märkliga händelser – Sjuka blir helade, ledsna blir tröstade, människor reser sig upp, får nytt liv, ny glädje.
Innebörden i Jesu dop är att han nu invigs till sin frälsargärning. Han utrustas med helig Ande. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Läs mer om detta i Sångpostillan årg 1, sid 80 (tryck här). Där får du veta mycket mer om ETT GOTT NYTT LIV!

Sedan kommer Paulus - läs Apostlagärningarna 18:24-19:6. Han ställer en fråga till oss: Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro? Det svar han fick då var: Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten.
Vilket svar får du om du ställer den frågan vid kyrkkaffet på söndag? ”Tystnad råder”. Alla ser besvärade ut. Anden – vad är det?
Efter en stund bryts tystnaden av Tant Sofia, den gamla visa damen med de glittrande ögonen. Hon säger: ”Varför inte bilda en studiecirkel om den helige Ande. Jag har hittat rikt material på www.bibelskolan.com. Vi träffas på Bengts Återvändsgränd, adresslista 3. Där står en massa om Anden (tryck här). Där har vi material som räcker fram till Pingst”. Kanske vi ska fråga pastor Jansson om han vill vara med. Han talar ju aldrig om Anden…

ETT GOTT NYTT LIV önskas er alla av

Bengt Pleijel 90+Skriva ut