måndag 25 februari 2019


inför Fastlagssöndagen

KÄRLEKENS VÄG
är temat för Fastlagssöndagen, som inleder den tid vi kallar för fastlagen.  De tre dagarna i fastlagenär Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag. Då börjar fastan. Och varar än till påska. Det är alldeles sant.
   Ordet fastlagen kommer av tyska ”Vastel-abend” = fastaftonen (jfr julafton, påskafton). Fastlag är raka motsatsen till fasta. På många håll i världen festar man, klär ut sig, slår runt, har roliga karnevaler. Man tar farväl av köttet genom att äta kött – karne vale = kött farväl. Ordet ”fettisdag” – sista dagen före fastan – påminner om det. Då äter svenskar fettisdagsbullar (= semlor).
    Nu börjar söndagarna få latinska namn. Esto mihi heter denna söndag efter dagens gamla introitus ur Ps 31:3 Esto mihi in Deum protectorem (var mig en skyddande Gud). Det skyddet behöver vi då vi vanrdar med Jesus på Kärlekens väg. När ”vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider” (Sv Ps135:1), ”stiger han ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (sv Ps 62:2).
Helige Ande, öppna våra hjärtan!

SKÖNHETSDROTTNING GLÖMMER SIG SJÄLV
Läs Ester 4:12-17
När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?”
Då sände Ester detta svar till Mordokaj: ”Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad.” Och Mordokaj gick i väg och gjorde allt som Ester hade befallt honom.

Den gammaltestamentliga texten för oss in i en värld som ingen av oss fått leva i - hos den mäktige persiske kungen Ahasveros i hans palats.  Men ändå har den stora likheter med vår egen värld. Också vi hamnar i intriger, maktkamp, svek, bedrägerier.
Kung Ahasveros håller en fest som hans fru, drottning Vasti, vägrar att besöka. Då beslutar sig kungen att skaffa sig en ny hustru och låter en mängd unga flickor från runt om i riket komma till hans palats. En av dem är Ester. Hon är föräldralös och har växt upp hos släktingen Mordokai. Hon är av judisk börd, men talar inte om detta för kungen. Kungen finner Ester behaglig och gifter sig med henne.
Ester var mycket vacker. En verklig skönhetsdrottning. Vackra kvinnors problem kan vara att de kan bli mycket självupptagna. Karlar bländas. Och hon själv fångas av ”spegel, spegel på väggen där …”
Det gick inte så för Ester. Hon är en av Bibelns många stora kvinnogestalter. Hon får visa vad en ensam kvinna kan utföra med Guds hjälp. När intrigerna leder till att den onde statsministern Haman vill utföra en etnisk rensning av det judiska folket, som bor i Persien, griper Ester in. Hon samlar folket till bön och fasta. Alla räddas. Ester satsar sitt liv för att rädda andra. Livets mening för skönhetsdrottningen var inte belysta scener och galafester, inte ”ärat mitt namn flög över jorden”.
Esters bok är den enda bok i Bibeln där man inte talar om Gud. Varför? Var det livsfarligt att göra det? De levde ju som främlingar i Persien. Eller räknade man inte med Gud längre. Men om folket glömde sin Gud glömde inte Gud sitt folk. Han vävde inte folkets tragedi i sin kärleksplan. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet? Hennes stund var nu inne. Hennes gärning minns man under den judiska purimfesten än idag. 
Det finns likheter mellan Guds folk i Persien då och Guds folk i Sverige nu. Vi lever i ”mediemakternas fångenskap”. Här finns en ”Jesusfobi”. Det finns en ovilja att släppa in Jesus i både samhälle och kyrka. Talar man om Jesus och frälsning i din församling? Får den helige Ande vara med? Har vi drabbats av ”den falska frid som söver”? Vi går till nästa text och frågar:

Vad vill Gud med Sverige?
Läs första Timoteusbrevet 2:4-5.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

Gud vill enligt Paulus två ting med alla svenskar:
  1. Gud vill att alla svenskar ska bli frälsta
ja, att alla skall kunna hitta tant Linas lycka som hon sjunger om i Sv Ps 45:2 :
O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
Vill jag hans egen evigt nu bli.

Här ligger hemligheter som väntar på att bli upptäckta av både skurkar och hyggliga Svenssons. Ingen förstår det så länge han/hon vänder ryggen åt Gud.
När vi vänder om ser vi hur Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte sprider sitt ljus. Vi blir alldeles klarsynta! Och förskräckta! Vi får vi se det som människor omkring oss ser (men inte vi själva): vår smuts, vår trasighet, alla snören och band som låser, binder och förblindar oss. Vi ser och skäms över vårt ego-trippande där vi satsar bara på oss själva. Varför kånkar vi på en massa bagage av skryt och skräp?
Dessa tunga sopsäckar hindrar oss när vi ska igenom säkerhetskontrollen. Varje rike har ju sådana. I Guds rike är det en trång port. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Jag – men inte med mitt bagage! Avund och elakhet, jämförelse, lur och bedrägerier får inte finnas i Guds rike. Medaljer och skryt måste vi lämna. Vi ger det till världens störste ”sophämtare” – JESUS. Han kan borttaga världens synder!
Skämmigt! Men befriande! På andra sidan porten kommer vi in i Guds rike som inte är mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).

  1. Gud vill att alla svenskar ska hitta Sanningen.
… Det grekiska ordet för sanning betyder ”det som inte kan döljas”. Jag döljer lögner genom ”vackra ord-slöjor”.
Vi kommer inte till Sanningen. Men Sanningen hinner ifatt oss. Någon bankar mig på ryggen. Någon vill mig något. Jag vänder mig om. Vad händer?
När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Vi blir inte utskällda. ”Jaså, du kommer nu, din drummel”. Nej, det första vi upptäcker är att hjälparen den helige Ande står där. Anden tar bort slöjan. Vi avslöjas! Och då ser vi Herrens härlighet, vi ser, det som Paulus skriver om idag: Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Vi ser KÄRLEKEN. O vilken kärlek underbar sann…
Vi dras in i den kärleken. Vi vandrar. Och förvandlas. Det vill Gud. Och det vill du! Du förstår ännu mer att detta gäller just dig, när du läser nästa text och ber om…

Öppnade ögon, Herre, mig giv!
Läs Johannes 12:20-33 i din egen bibel. Gör det!
Vi träffar några greker som kommit till Jerusalem. ”Vi vill se Jesus”, sa de. Vad ville de se? En kändis? En blivande nobelpristagare? En vis man?
Vi slår följe med dem. Grekerna söker vishet. Svenskar vill se se-nsation! Om vi får se honom kanske han ser oss. Vi har ju behov av att bli sedda, bekräftade. Och kan sedan berätta …
När man kommer till Jesus och berättar detta för honom, får vi inte veta om grekerna får träffa honom. Men vi svenskar får det. När vi ber om öppnade ögon ser vi. När vi ber om öppnade öron hör vi. Jesus talar om vetekornet:
Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. 

Jesus talar om sig själv!
Jesus själv är vetekornet som faller i jorden och dör. Han satsar sitt liv för att vi skall få leva och få leva ett rikt liv. Korset är inte en tragedi utan en triumf. I nattvarden får vi ta emot korsets välsignelse. Brödet som vi får där har en gång varit vetekorn, som bäddats ned i jorden, vuxit upp och burit frukt. I brödet tar vi emot Jesus, vi ser hans härlighet.

Jesus talar om oss!
Vilken bild! Ett ensamt vetekorn bär inte frukt. Är inte detta ensamhetens problem?  En människa som bara lever för sig själv blir inte till någon glädje. Ensam är man därför att man bara vill ha. Ha men inte ge. Jesus talar om att den som älskar sitt liv - som älskar att synas och berömmas, satsar bara på sig själv, blundar för nöden i andra – den förlorar det.
Lösningen på ensamhetens problem hittar vi kanske här. Kornet måste bäddas ned i jorden. Du lilla vetekorn är laddad med enorma resurser. Du kommer inte till din rätt förrän kornet bäddas ned i människomyllan. Du får ge ifrån dig, ge ut, lämna, offra något av dig själv. Då blir du till välsignelse …
Nu kan ensamhet ha många andra orsaker. Ensamhetens motkraft kan vara att att be den helige Ande om öppnade ögon så att du får se på svårälskade människor med Jesu ögon och Jesu möjligheter. Den dumma människan är ett möjligt helgon.
Vi ställs ofta vid korsvägen: Ska jag välja min egen väg, min lycka, min ära. Eller ska jag gå den väg där jag blir till välsignelse för andra. Gud vill det. Och jag ber: Jesus för världen givit sitt liv: öppnade ögon, Herre, mig giv
Då händer det något märkligt. Med mina ögon. Jag får svar på min önskan: Jag vill se Jesus!
Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:37-40).

Du häpnar när du får höra vad Jesus säger. Du kan inte se det. Du har ju dött! Vetekornet har dött!  Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. (Gal 2:20).
Du vandrar nu på KÄRLEKENS VÄG! O hur saligt

Bengt Pleijel 92+
som påstår att fler saligheter kan du hitta på denna söndag i boken Sångpostillan, årg 1, sid 123, på bibelskolan.com tryck här
måndag 18 februari 2019


inför söndagen Sexagesima

DET LEVANDE ORDET
är söndagens budskap till oss. Sexagesima anger att vi nu befinner oss under sextiodagarsperioden före den dag då vi får jubla över budskapet LIVET VANN DESS NAMN ÄR JESUS (Sv Ps 153). Nu har vi en förberedelsetid då Guds levande ord vill göra detta levande för oss. Och skapa förväntningar i oss!!!
Men när vi läser igenom en söndags texter ligger de där ofta först tysta och stumma. De säger oss inte så mycket. ”Döda bokstäver” …
Men bibelns texter är inte döda. Men kan döda! De är fulla av liv, kraft och tröst. Bokstaven dödar, skriver Paulus (2 Kor 3:6), men Anden ger liv. Hans Majestät JAG, denna besvärliga och tröttsamma person, mår inte så bra, tynar bort och dör, när bibelns bokstäver avslöjar och detroniserar majestätet.
Alltså: om bokstaven får döda JAG,  så LEVER JAG! Fattar du?
Paulus förklarar: Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig (Gal 2:19-20). Lär det ordet "by-heart".
Kristus i mig! Jag hittar mig själv på djupet. Jag lever! Jesus i mig och jag i Jesus! Därför lägger jag en blomma på min egen grav – tack för allt, en sista hälsning - och går på upptäcktsfärd tillsammans med Jesus in i Bibelns ord av Ande och liv.
På den färden hör vi hur bokstäverna sjunger, smittar och tröstar. Vi kan inte låta bli att gnola och brumma med: (Joh 6:63 + dagens Psaltarpsalm 33, melodi Sv Ps 657)
Alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …

  1. NÄR DINA ORD ÖPPNAS
Lyssna in dagens gammaltestamentliga text från Psaltaren 119:129-135
Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ vara på dem. När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt ord, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck! Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Vi får sju verser från Bibelns längsta kapitel. Ordet ”öppna” står två gånger och uppmanar oss att tanka tre tankar:
  1. När dina ord öppnas …
Man kan likna ett bibelord vid ett frö – litet och dumt och fult. Men laddat med rötter, blad, blommor, doft och frukt. När ett frö dör får du liv!
Eller en atom. När man spränger en atom strömmar det ut ljus och värme (säger de som vet). Det lilla bibelordet är laddat med himmelskt EL. När det öppnas gör jag häpna upptäckter - värme, ljus, kraft och tröst. När dina ord öppnas ger de ljus.
Vem öppnar? Svar: Du öppnar om du ber Hjälparen, den helige Ande, hjälpa dig. Anden vet vad som väntar dig i bibelorden. Anden har andat in liv och kraft i dem (läs 2 Petrus 1:21 och 2 Timoteus 3:16-17).
Du kan studera en lampa med strömmen urkopplad. Vilken intressant lampa, rund och fin. Men när du studerar lampan med EL-ström påkopplad, då ser du inte längre på lampan. Du ser det som lampan lyser på. Och då händer det något med dig!
Du får något: När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor,
Du blir något: klokare än alla mina lärare (Psalt 119:99).

  1. Jag öppnar min mun …
Jag gör det då jag blir trött och behöver gäspa. Jag gör det då jag är hungrig och behöver äta. Jag gapar och häpnar. Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud.
Den som upptäckt att där finns föda, mat, näring i bibelordet vill bara ha mer. Bibelordet är ”andlig spis”. Det är ”Livets bröd” säger Jesus: Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig, skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig törsta (Joh 6:35).  De ord jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:63).
Det stora föredömet för en bibelläsare är kossan. Hon har hittat poängen. Hon går på ängen, betar, tuggar och sväljer. Sedan står hon tyst för sig själv, tuggar, idisslar sväljer, och ser from ut.

  1. Jag tar emot befallningar som ger befrielse.
Jesu ord är inte tunga. De lyfter mig. De löser, räddar, och befriar. Ondskan måste släppa taget. Gör mina steg fasta genom ditt ord, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck!
Jag slipper gå barfota och ängsligt titta ned i marken. Beredvillighetens skor (Ef 6:15) gör mina steg fasta. ”Före går Herren med segerns banér”. Och när han vänder sitt ansikte mot mig, ser jag hur hans ansikte lyser, jag hör vad hans mun talar och vad min egen mun sjunger:
alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …
  1. NÄR DINA ORD HÖRES
Lyssna in dagens epistel från Romarbrevet 10:13-17
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet! Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.

Mitt i denna text hör vi att Paulus säger något om att det är ljuvligt att lyssna på predikan. Har du samma uppfattning? Du kan få det genom detta experiment: Mitt under predikan åkallar du Herrens namn och kopplar på den helige Ande. När prästen pratar, samtalar du. Med Jesus!
Du har väl telefonnumret till Jesus? Det är 42 12 34! Du hittar det om du letar efter namnet Jesus i den telefonbok som heter psalmboken (se Sv Ps 42:1,2,3,4).
Det är mycket som kan hända med dig då!
Du talar med honom om din nöd. Han talar om Guds nåd. Du talar med honom om dina låsningar. Han om sina lösningar. Du blir frälst genom honom, lycklig och fri! Räddad! Befriad! ”den som till dig har satt sin tröst, han blir ifrån allt ont förlöst”.
Ja, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Du talar med honom om din framtid. Han hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet. ”Av dig är all rättfärdighet”. Du slutar upp med att bara sitta och sucka. Du börjar gå, vandra med Jesus, du hör ihop med Vägens folk. Tillsammans får ni smitta andra med vad ni sett och hört. Sprida saligt skvaller om Jesus!
   Att människor tror på Jesus beror på att de fått höra hans ord. Att de fått höra ordet beror på att någon har förkunnat det för dem. Någon har öppnat deras ögon, öron och hjärtan för Ordet. Ordet ”ljuvlig” blir ljuvligt för dig. Du dras med i kören som sjunger

Alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …

  1. NÄR DINA ORD MÖTER MEDSTÅND OCH MOTSTÅND …
Lyssna nu in dagens evangelium från Johannes 7:40-52 i din Bibel
Vi ramlar in i ett storgräl i dagens text. ”Medståndare” blir gripna av saligt budskap. ”Motståndare” vill gripa farlig budbärare.
Aldrig har någon människa talat som han, sa poliserna som sänts ut för att gripa Jesus. Men de blev själva gripna av honom. Vilka predikningar! Ingen somnade!
Jesus får både medstånd och motstånd.
Medståndare får höraHar ni också blivit vilseledda? Ingen vettig människa tror idag på honom. Ingen riksdagsman, ingen professor, inga kändisar. Den häpna och glada nyupptäckten om tron och kärleken bedöms hånfullt. Det är bara den stora hopen och annat obildat folk som faller för Jesus. Ja, vem är han?
Den gamle Simeon säger till Maria: Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Lukas 2:34-35.
Vad finns i dina tankar?

En del undrar: Är han PROFETEN?
Inte en profet. Utan PROFETEN! Man har läst 5 Moseboken 18:15. Mose har skarpt varnat för ”det ockulta köret” (5 Mos 18:9-14). Det finns mörka, dunkla och sataniska krafter som vill förvränga förföra, förblinda och binda oss människor. Men, säger Mose: En gång skall Gud sända en profet som är Mose lik. Honom skall ni lyssna till.
Detta sagt också till oss i Norden. De finns hos oss dunkla krafter i omlopp som vill lura oss ”så in i norden”. Där kristendomen går ut kommer något annat in i stället. Där man inte tar emot de goda krafterna, så kommer snart de onda och slinker in. Det är många som kommit in i en fångenskap till detta, och som inte kan bli befriade om de inte får höra Jesu befriande ord. Ty det ligger makt i hans ordHonom skall ni lyssna till.

Ja, vem är han? Är han MESSIAS?
Det blev debatt. Man grälade om bibeltolkning.  Teologiskt slagsmål! För och emot! Alla pratade. Ingen lyssnade. Så som det är hos oss, var det hos dem. Den kloke, fine gamle Nikodemos ger sig in i debatten. Men de lyssnar inte heller på honom.
Men ibland händer det att också dumma teologer säger något klokt: Sök i Skriften
Vi gör så och då: Den smorde konungen, Messias, DEN LEVANDE HERREN,  kommer till DIG!” Han möter dig på adress Lukas 24:45.
Han öppnade deras sinnen så att de förstod Skrifterna.

Vad mycket vi får att prata med varandra om!
Bengt Pleijel 92+

Och fler goda upptäckter för söndagen Sexagesima finns i boken Sångpostillan årg 2, sid 116 och i bibelskolan.com tryck här. 

måndag 11 februari 2019


                Inför söndagen Septuagesima

Nåd och tjänst
är temat och melodin på söndag Septuagesima (den sjuttionde). Vi går nu in i den så kallade förfastan. Om ca 70 dagar är det Påsk. Vi får nu en tid då vi stannar till och får komma i fatt oss själva, och får en frisk syn på både vardag och arbete.
Smaka på de två orden NÅD och TJÄNST.
Vi har en TJÄNST, ett arbete, en uppgift. Vi förkovrar oss, tränar, utbildar oss. Folk omkring oss kanske upptäcker hur bra vi blir. Vi får beröm, löneförhöjning, medaljer. Men också inflytande och makt. En del ser då avundsjukt på oss, de jämför, blir bittra.  De märker hur stöddiga vi blir, självbelåtna och ”egofångade”. Atmosfären omkring oss känns instängd och unken.
Det är svårt att ändra på andra. Men går det att ändra på hans Majestät JAG? Försök …
Smaka på ordet NÅD. Låt ordet nåd stå före tjänst – NÅD OCH TJÄNST.
Du hittar ordet NÅD om du vänder dig om. Där står HERREN. Vad gör han där? Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Han verkar så glad över att få se dig. Allt blir så ljust. Det mörka, svåra och bittra förlorar sin makt. Om du sedan tar emot nåden, kärleken, godheten och sätter den före ordet TJÄNST kan det hända något både med dig och dina medarbetare: Du förändras. Och de förändras och förundras! Du ser på dem tillsammans med Herren och hans möjligheter. Intrigmakaren och skvallerkäringen blir ett möjligt helgon.
I denna söndags texter, ja, i hela Bibeln, träffar du människor som är knepiga, stöddiga och besvärliga. De liknar oss på många sätt. Det händer mycket i deras tjänst när HERRENS NÅD får lysa på dem. Vad som händer med dem gör det hoppfullt även för oss. Dagens texter lär oss det.

1. TROTSIG PROFET FÅR TRÖSTA 120 000.
Du träffar honom i dagens gammaltestamentliga text – Jonas 3:10-4:22. Men läs hela boken i din bibel, alla fyra kapitlen. Lägg märke till hur många gånger Jona säger ”men”. Det hans ”älsklings-trotsord”.
Bibeln är ju en mycket realistisk bok. Den skildrar oss människor sådana vi är. Den klär av oss och visar oss i all vår svaghet. Också Bibelns människor är mycket små. Vi får se felen hos de största för att vi inte skall fästa vår tro vid dem. Här i Jona bok får vi se en helt överraskande sida hos Jona, världshistoriens störste evangelist.
KAPITEL 1 handlar om en man som inte ville lyda Gud. Gud får nöd för människorna i staden Nineve och vill sända profeten Jona dit. Men Jona vill inte. I stället för att åka västerut till Nineve går han in på skeppskontoret i Jafo och beställer enkel biljett till Tarsis, så långt österut som möjligt. Men när han vänder ryggen åt nådens Gud blir allt så besvärligt – storm, intriger, bråk, man kastar Jona i havet Men Gud överger inte sin trotsige profet. Han ordnar med returbiljetten. En ”fiskliknande ubåt” fångar upp honom.
KAPITEL 2 handlar om en drunknande som ropar till Gud. Han ber psaltarpsalmer. Också vi kan råka illa ut, kanske hamna i ”buk-arrest”. Då kan det vara bra om vi bär med oss psalmer och bibelord "by heart". Oändlig nåd mig Herren gav … o Gud din nåd är bättre än liv …De ger tröstkraft!
I den stora fiskens buk ber Jona. Under bönen förstår han att han behövs i Nineve. Nådens Gud sänder honom och han lyder och far dit.
KAPITEL 3 låter oss komma in Nineve tillsammans med Jona. Livet är i full rullning. Man handlar och köper, knuffas och trängs, luras och fifflar, ropar och skriker. Man roar ihjäl sig för att inte dö av tråkighet. Frigjorda och förförda. Och vilsna! I Nineve bodde 120 000 människor som inte kunde skilja mellan höger och vänster (Jona 4:11). Förmodligen röstade de på L.
Genom allt detta går Jona. Han talar inte med någon. Men han ser sig omkring. Blicken är brinnande. Han hittar några lådor. Han stiger upp på dem och han ropar ut:Om fyrtio dagar skall Nineve bli förstört. Det märkliga är nu att stadens alla invånare, 120 000 människor (4:11), allt folket, folkets ledare, ja t.o.m. kungen vänder om. Världens mest lyckade evangelisationskampanj
Kapitel 4 är nog det svåraste i Jona bok. Jonas reaktion på Guds godhet var mycket märklig: Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg (4:1). Sur. På dåligt humör. Varför? Tänk er en predikant som fått i gång en väldig väckelse i en stad. Tusentals människor vänder om till Gud. Vilken väckelse! Men efteråt sitter evangelisten på hotellrummet och är sur över att det lyckades. Vem begriper?
Vi ser hur Jona brottas med Gud. Och hur Gud brottas med Jona. Det är som ett schackspel. Jona drar sitt MEN och Gud drar sitt MEN. Vem skall vinna spelet? Vem ska få sista ordet? Och finns vi med här?
Om du lever i ett förhållande till Gud som inte är rätt, så är livet det ena MEN efter det andra. I stället för att säga MEN ska vi lära oss att säga AMEN. Det betyder: Ja, ja det skall så ske. Våra MEN gör det svårt för oss och tar ifrån oss glädjen. Amen är ett ord som fyller oss med lovsång. Ordet MEN ställer in oss på nej-sidan. Ordet AMEN ställer in oss på ja-sidan. Och vi får se in i Guds stora nöd och smärta för dem som vänder honom ryggen. Och vi får se Guds plan.
Vill du veta mer om denna brottning är du välkommen till boken Sångpostillan årg 2 sid 109. Finns på www.bibelskolan.com tryck här.

2. STOR TEOLOG BLIR LITEN, NÄR NÅD KOMMER FÖRE TJÄNST.
Det är Saulus jag tänker på. En av Gamaliels bästa lärjungar. Begåvad. Initiativrik. Modig. Alla tänkte att Saulus skulle bli Gamaliels efterträdare. Professor, heders-doktor, kändis, stor teolog.
Han fick uppdraget att sätta stopp för Jesus-folket. Han gjorde det ordentligt. Han andades hot och mordlust mot dem. Försökte utplåna församlingen. Han berättar själv att han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät kasta dem i fängelse (se Apg 8:7, 9:1-2 22:4, 26:9-11). Den TJÄNST han hade gjorde folk rädda, och fick många att gråta. Men Gud satte stopp för det. Ställde sig i vägen för honom. Saulus bländades av ett starkt ljussken - Nådens ljus! Gud lät sitt ansikte lysa mot honom. NÅD kom nu före TJÄNST!
Saulus som fick sitt namn efter Israels förste kung – Saul – kallar sig nu PAULUS. Det betyder den lille. Om sig själv säger han att han är den minste av apostlar (1 Kor 15:9) och den största av syndare (1 Tim 1:15).
Är man minst kan man inte se ned på någon. Är man störst bland syndare vill man nog springa och gömma sig. Nådens ljussken förvandlade den store teologen, som skrämde livet ur folk, när NÅD kom före TJÄNST
Läs nu dagens epistel från FILIPPERBREVET 1:3-11 och upptäck hur där strömmar kärlek, ömhet, nåd, godhet och glädje.
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

3. ODUGLIGA TJÄNARES SALIGA LYCKA NÄR NÅD KOMMER FÖRE TJÄNST
Läs LUKAS 17:7-10
Jesus säger: Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.

Texten handlar om oss. Om någon av er … säger Jesus och berättar om hur förfärliga vi är. Maktmänniskor, kravmänniskor. Andra få slita och släpa och ställa upp. Vi säger sällan tack och ger beröm. Så går vi runt kring vårt stora JAG! Satsa på dig själv! Människor omkring oss tycker vi är besvärliga. Men vem bryr sig …
Och sedan säger han något som får håret att resa sig på oss och taggarna att sticka ut. Ni ska säga: Vi är ODUGLIGA TJÄNARE!
När Jante kommer och tittar överlägset på oss och säger:Du ska inte tro att du är något” då har vi lärt oss att svara: ”Du har alldeles rätt i vad du säger, Jante. Vi ska inte tro, vi ska VETA ATT VI ÄR NÅGOT!
Vi har inte vår identitet i vad vi gör utan vad vi är: Herrens tjänare … Guds utvalda, heliga och älskade (Kol 3:12). Guds älskade barn. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! (läs Joh 3:1-3).
Vi är HERRENS TJÄNARE! Vår Herre är en speciell herre som inte kan jämföras med världens herrar. Han har gjort sig själv till en tjänare / slav (Fil 2:7). Herren själv tjänar de odugliga tjänarna (Joh 13, fotatvagningen). Den oduglige tjänaren lever som hans Herre lever och följer honom som hans tjänare. Vi får dela hans liv.
Av sig själv är tjänaren oduglig, onyttig och värdelös. Men i Herrens tjänst lever han upp till sin natur och kallelse. Då blir han det han i grund och botten är och ska vara: MÄNNISKA!
När Herren utväljer redskap åt sig tar han inte alltid de dugligaste. Men dem han utväljer gör han dugliga. Först överraskar han dem med sin NÅD och kopplar in dem på det himmelska kraftnätet. Sedan sänder han dem i sin TJÄNST. Detta är de odugligas saliga lycka

anser er ödmjuke tjänare
Bengt Pleijel 92+
andlig tvilling med Bengt 91+

måndag 4 februari 2019


Inför femte söndagen efter Trettondedagen

SÅDD OCH SKÖRD
är temat för denna söndag. Vad man sår det får man skörda. Det är mycket som sås ut i våra liv och mycket som vi själva sår ut i andras. Fel sådd ger dålig skörd. Och då händer det så mycket tråkigt – elakheter, osämja, bitterhet, hat, tårar. Det smittar barn och efterkommande i tredje och fjärde led, säger Mose (2 Mos 19:5). Själasörjare, terapeuter och psykologer instämmer. Ska man förstå en människa får man gå tillbaka och se vad som hänt.
God sådd påverkar tusenden (2 Mos 19:6). Hur lär vi oss så ut godhetens frö och uppmuntrans frö och kärleksfrön som gör människor glada, goda och sunda?
SVAR: Ta emot HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS som inför varje söndag ger ”himliga hemligheter” som förvandlar våra suckiga HÅHÅNEJNEJ till HALLELUJA!
Vi får nu vandra genom tre ”bråkiga texter” som suddar ut våra ”tråkiga miner”.


BRÅKIG FÖRSAMLING FÅR HIMMELSK BERÖRING.
Be-grunda fjärde Moseboken 11:24-30
Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. När Anden nu vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer.
Två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andre Medad. Även över dem vilade Anden, för de var bland de uppskrivna men hade inte gått ut till tältet. Och de profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose: ”Eldad och Medad profeterar i lägret.” Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sade då: ”Mose, min herre, förbjud dem!” Men Mose sade till honom: ”Ivrar du för mig? Om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin Ande komma över dem!” Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel.

I 4 Moseboken 11:4-29 berättas det om hur jobbigt Mose hade det med folket. Folket knorrar och gråter och är besvärliga och Mose blir misslynt och klagar på Gud. Jag orkar inte bära hela folket själv, det är för tungt för mig (v 12). Mose ber att få slippa detta elände.
Då ger Gud tanken på delat ledarskap åt Mose. Mose ska inte ensam styra detta folk. Han får i uppdrag att utvälja sjuttio äldste. Och sedan berättas det om Guds närvaro som sänker sig ned över dessa sjuttio.
Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer (4 Mos 11:25)
Sedan berättas det om två av de äldste, Eldad och Medad, som inte hade brytt sig om att gå ut utan stannat kvar i lägret. Men Guds Ande letar rätt på dem. Anden kom över Medad så att han blev med. Och Eldad blev eldad av Andens eld. Och de profeterade.
En del blev upprörda när de hörde detta. ”Sådant har vi aldrig gjort förut i vår församling. Mose, förbjud dem detta!” Då svarar Mose:
Nitälskar du för mig? Om ändå allt Herrens folk blev profeter 
 genom att Herren lät sin Ande komma över dem! (Vers 29)

Vilken längtan i Mose! Låt Mose smitta dig med denna längtan. ”Om ändå min församling …”. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 3:7). Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva …  Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. (1 Kor 14:1.3).

BESVÄRLIGA BRÖDER PRÖVAS
Be-grunda Filipperbrevet 1:12-18
Jag vill att ni ska veta, bröder att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över.

Vi är kallade till att leva rikt tillsammans. Många löften om bönhörelse ges oss då vi ber tillsammans. Men detta liv är inte alldeles lätt. När vi kommer in i kristliga sammanhang och konfronteras med bråkiga syskon kan vi möta många prövningar av olika slag som Petrus uttrycker det (se 1 Petrus 1:6). Det som skakar dessa kristna som Paulus skriver till var två ting:

1. Ledaren, den store aposteln Paulus, blir fängslad. Han placeras bakom galler, behandlas som ett kriminalfall och förses med bojor. Hur ska det nu gå för den unga kyrkan? 
2.   När ledaren är borta dyker en massa småpåvar upp, maktmänniskor, som ställer till med bråk. De är avundsjuka, predikar med orena motiv, de gjorde det svårare för Paulus i hans fångenskap. 
   Prövningar av olika slag drabbar kristna. Gud överger dem inte. Gud vrider prövningarna till en välsignelse. När de ser hur Paulus tar dessa motgångar blir de själva stärkta i sin tro. Paulus skriver att det som hänt mig har fört evangeliet framåt. Och han skriver att de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut.
   Men vad säger Paulus om ”småpåvarna”, dessa ohelgade och omogna bråkmakare?  Han ser deras fel. Han tar in denna smärta i sig. Men han blir inte ensam om denna nöd. Han talar säkert med sin Herre om dem. Han ber mycket för dem.
  
Några verser före vår text berättar Paulus om sitt böneliv. Han säger att han ber för dem. Han bär dem i sitt hjärta (Fil.1:7). Han längtar efter dem med Kristi ömhet (v 8). Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag (v 9-10).
Paulus ser med Kristi ömhet på småpåvarna. Han ser att innehållet i deras predikningar handlar om Jesus. De predikar Kristus.Det gläder jag mig över, skriver han.
Recept för oss när det gäller de bråkiga och besvärliga: Låt ditt hjärta ta kontakt med Jesu hjärta. Tala med honom om dem. Försök se dem med Jesu möjligheter.
Bär demi ditt hjärta.  Och låt Paulus tankar landa där!

UNDRAREN BE-LÖNAS
Be-grunda Markus 9:38-41
Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – jag säger er sanningen: Han ska inte gå miste om sin lön.

ONDA ANDAR!!! ONDSKAN !!!
Ja, Bibeln säger att de finns. Media ger rapport. Vi väcks varje morgon av dagens dåligheter: ”Detta har hänt medan ni sov …!”
Vad är det för makter och krafter som styr oss, luras, förvillar, förstör? Bibeln ger dem namn: Fursten över luftens härsmakt … ondskas andemakter …  Beelsebul ….  djävulen, världen och vårt eget kött. Vågar du få veta vad ondskan kan ställa till med i en människas liv? Och vill du veta att Jesus kan befria? Läs Sebastian Staksets bok: BARA LJUSET KAN BESEGRA MÖRKRET

Jesus driver ut onda andar. Med Guds finger enligt Luk 11:20. Med Guds Ande enligt Matt 12:28. Och lärjungarna får fullmakt att göra det (Matt 10:1, jfr Markus 16:17).
Nu berättar dagens text att en som inte var Jesu lärjunge har sett hur Jesus gör. Han har stått på avstånd, beundrar ... Han vill göra som Jesus - driva ut onda andar.
Johannes som Jesus kallar ”Åskans son” (Mark 3:17), reagerar blixtsnabbt: Han säger stopp! Han vet hur farligt det kan vara att syssla med dessa krafter. Den som sysslar med elektricitet måste vara auktoriserad. Den som sysslar med exorcism (andeutdrivning) behöver kunskap, undervisning. Mörka krafter kan fånga, lura en människa. Och besätta henne!
Johannes går till Jesus och berättar. Jesus får ta hand om det. Jesu lärjungar då och Jesu lärjungar nu gör ofta sådant som är överilat, obetänksamt, dumt. Är ofta för snabba i omdömen om andra. Men Jesus ser ljuslågan där andra bara ser mörker, möjligheter där vi ser svårigheter. Han ser hur ”undraren”, som stått på avstånd och bara sett på, grips av längtan att få vara med. Han ser hjärtats längtan hos den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Han hör ropet: Får jag vara med? Jesus vill och kan - Han ska inte gå miste om sin lön.


PERSONLIGT
För en tid sedan råkade jag på min nittiotredje födelsedag fylla 92 år. Tack för alla goda, snälla, varma önskningar och ”grattisar”!
Många frågar: Hur står det till? Jag svarar: Jag känner mig ”gamal och tröt och tröghjärnad”. Dags att dra mig långsamt in i ”den senila vilan”. Därför slutar jag nu med tillverkning av Himmelskt söndagsgodis.

Som väl är har det dykt upp en ersättare.
… hen är en mycket god vän till mig.
… hen vill vara anonym. Jag får inte nämna namnet.
… hen gör som de nyvalda påvarna gör - tar ett namn från en föregångare men ändrar bara siffran.
… hen sänder nu tillsammans med mig en varm hälsning till er alla

Bengt Pleijel 92+


Skriva ut