måndag 4 februari 2019


Inför femte söndagen efter Trettondedagen

SÅDD OCH SKÖRD
är temat för denna söndag. Vad man sår det får man skörda. Det är mycket som sås ut i våra liv och mycket som vi själva sår ut i andras. Fel sådd ger dålig skörd. Och då händer det så mycket tråkigt – elakheter, osämja, bitterhet, hat, tårar. Det smittar barn och efterkommande i tredje och fjärde led, säger Mose (2 Mos 19:5). Själasörjare, terapeuter och psykologer instämmer. Ska man förstå en människa får man gå tillbaka och se vad som hänt.
God sådd påverkar tusenden (2 Mos 19:6). Hur lär vi oss så ut godhetens frö och uppmuntrans frö och kärleksfrön som gör människor glada, goda och sunda?
SVAR: Ta emot HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS som inför varje söndag ger ”himliga hemligheter” som förvandlar våra suckiga HÅHÅNEJNEJ till HALLELUJA!
Vi får nu vandra genom tre ”bråkiga texter” som suddar ut våra ”tråkiga miner”.


BRÅKIG FÖRSAMLING FÅR HIMMELSK BERÖRING.
Be-grunda fjärde Moseboken 11:24-30
Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. När Anden nu vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer.
Två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andre Medad. Även över dem vilade Anden, för de var bland de uppskrivna men hade inte gått ut till tältet. Och de profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose: ”Eldad och Medad profeterar i lägret.” Josua, Nuns son, som hade varit Moses tjänare från sin ungdom, sade då: ”Mose, min herre, förbjud dem!” Men Mose sade till honom: ”Ivrar du för mig? Om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin Ande komma över dem!” Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel.

I 4 Moseboken 11:4-29 berättas det om hur jobbigt Mose hade det med folket. Folket knorrar och gråter och är besvärliga och Mose blir misslynt och klagar på Gud. Jag orkar inte bära hela folket själv, det är för tungt för mig (v 12). Mose ber att få slippa detta elände.
Då ger Gud tanken på delat ledarskap åt Mose. Mose ska inte ensam styra detta folk. Han får i uppdrag att utvälja sjuttio äldste. Och sedan berättas det om Guds närvaro som sänker sig ned över dessa sjuttio.
Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer (4 Mos 11:25)
Sedan berättas det om två av de äldste, Eldad och Medad, som inte hade brytt sig om att gå ut utan stannat kvar i lägret. Men Guds Ande letar rätt på dem. Anden kom över Medad så att han blev med. Och Eldad blev eldad av Andens eld. Och de profeterade.
En del blev upprörda när de hörde detta. ”Sådant har vi aldrig gjort förut i vår församling. Mose, förbjud dem detta!” Då svarar Mose:
Nitälskar du för mig? Om ändå allt Herrens folk blev profeter 
 genom att Herren lät sin Ande komma över dem! (Vers 29)

Vilken längtan i Mose! Låt Mose smitta dig med denna längtan. ”Om ändå min församling …”. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 3:7). Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva …  Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. (1 Kor 14:1.3).

BESVÄRLIGA BRÖDER PRÖVAS
Be-grunda Filipperbrevet 1:12-18
Jag vill att ni ska veta, bröder att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över.

Vi är kallade till att leva rikt tillsammans. Många löften om bönhörelse ges oss då vi ber tillsammans. Men detta liv är inte alldeles lätt. När vi kommer in i kristliga sammanhang och konfronteras med bråkiga syskon kan vi möta många prövningar av olika slag som Petrus uttrycker det (se 1 Petrus 1:6). Det som skakar dessa kristna som Paulus skriver till var två ting:

1. Ledaren, den store aposteln Paulus, blir fängslad. Han placeras bakom galler, behandlas som ett kriminalfall och förses med bojor. Hur ska det nu gå för den unga kyrkan? 
2.   När ledaren är borta dyker en massa småpåvar upp, maktmänniskor, som ställer till med bråk. De är avundsjuka, predikar med orena motiv, de gjorde det svårare för Paulus i hans fångenskap. 
   Prövningar av olika slag drabbar kristna. Gud överger dem inte. Gud vrider prövningarna till en välsignelse. När de ser hur Paulus tar dessa motgångar blir de själva stärkta i sin tro. Paulus skriver att det som hänt mig har fört evangeliet framåt. Och han skriver att de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut.
   Men vad säger Paulus om ”småpåvarna”, dessa ohelgade och omogna bråkmakare?  Han ser deras fel. Han tar in denna smärta i sig. Men han blir inte ensam om denna nöd. Han talar säkert med sin Herre om dem. Han ber mycket för dem.
  
Några verser före vår text berättar Paulus om sitt böneliv. Han säger att han ber för dem. Han bär dem i sitt hjärta (Fil.1:7). Han längtar efter dem med Kristi ömhet (v 8). Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag (v 9-10).
Paulus ser med Kristi ömhet på småpåvarna. Han ser att innehållet i deras predikningar handlar om Jesus. De predikar Kristus.Det gläder jag mig över, skriver han.
Recept för oss när det gäller de bråkiga och besvärliga: Låt ditt hjärta ta kontakt med Jesu hjärta. Tala med honom om dem. Försök se dem med Jesu möjligheter.
Bär demi ditt hjärta.  Och låt Paulus tankar landa där!

UNDRAREN BE-LÖNAS
Be-grunda Markus 9:38-41
Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – jag säger er sanningen: Han ska inte gå miste om sin lön.

ONDA ANDAR!!! ONDSKAN !!!
Ja, Bibeln säger att de finns. Media ger rapport. Vi väcks varje morgon av dagens dåligheter: ”Detta har hänt medan ni sov …!”
Vad är det för makter och krafter som styr oss, luras, förvillar, förstör? Bibeln ger dem namn: Fursten över luftens härsmakt … ondskas andemakter …  Beelsebul ….  djävulen, världen och vårt eget kött. Vågar du få veta vad ondskan kan ställa till med i en människas liv? Och vill du veta att Jesus kan befria? Läs Sebastian Staksets bok: BARA LJUSET KAN BESEGRA MÖRKRET

Jesus driver ut onda andar. Med Guds finger enligt Luk 11:20. Med Guds Ande enligt Matt 12:28. Och lärjungarna får fullmakt att göra det (Matt 10:1, jfr Markus 16:17).
Nu berättar dagens text att en som inte var Jesu lärjunge har sett hur Jesus gör. Han har stått på avstånd, beundrar ... Han vill göra som Jesus - driva ut onda andar.
Johannes som Jesus kallar ”Åskans son” (Mark 3:17), reagerar blixtsnabbt: Han säger stopp! Han vet hur farligt det kan vara att syssla med dessa krafter. Den som sysslar med elektricitet måste vara auktoriserad. Den som sysslar med exorcism (andeutdrivning) behöver kunskap, undervisning. Mörka krafter kan fånga, lura en människa. Och besätta henne!
Johannes går till Jesus och berättar. Jesus får ta hand om det. Jesu lärjungar då och Jesu lärjungar nu gör ofta sådant som är överilat, obetänksamt, dumt. Är ofta för snabba i omdömen om andra. Men Jesus ser ljuslågan där andra bara ser mörker, möjligheter där vi ser svårigheter. Han ser hur ”undraren”, som stått på avstånd och bara sett på, grips av längtan att få vara med. Han ser hjärtats längtan hos den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Han hör ropet: Får jag vara med? Jesus vill och kan - Han ska inte gå miste om sin lön.


PERSONLIGT
För en tid sedan råkade jag på min nittiotredje födelsedag fylla 92 år. Tack för alla goda, snälla, varma önskningar och ”grattisar”!
Många frågar: Hur står det till? Jag svarar: Jag känner mig ”gamal och tröt och tröghjärnad”. Dags att dra mig långsamt in i ”den senila vilan”. Därför slutar jag nu med tillverkning av Himmelskt söndagsgodis.

Som väl är har det dykt upp en ersättare.
… hen är en mycket god vän till mig.
… hen vill vara anonym. Jag får inte nämna namnet.
… hen gör som de nyvalda påvarna gör - tar ett namn från en föregångare men ändrar bara siffran.
… hen sänder nu tillsammans med mig en varm hälsning till er alla

Bengt Pleijel 92+


Skriva ut