måndag 18 februari 2019


inför söndagen Sexagesima

DET LEVANDE ORDET
är söndagens budskap till oss. Sexagesima anger att vi nu befinner oss under sextiodagarsperioden före den dag då vi får jubla över budskapet LIVET VANN DESS NAMN ÄR JESUS (Sv Ps 153). Nu har vi en förberedelsetid då Guds levande ord vill göra detta levande för oss. Och skapa förväntningar i oss!!!
Men när vi läser igenom en söndags texter ligger de där ofta först tysta och stumma. De säger oss inte så mycket. ”Döda bokstäver” …
Men bibelns texter är inte döda. Men kan döda! De är fulla av liv, kraft och tröst. Bokstaven dödar, skriver Paulus (2 Kor 3:6), men Anden ger liv. Hans Majestät JAG, denna besvärliga och tröttsamma person, mår inte så bra, tynar bort och dör, när bibelns bokstäver avslöjar och detroniserar majestätet.
Alltså: om bokstaven får döda JAG,  så LEVER JAG! Fattar du?
Paulus förklarar: Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig (Gal 2:19-20). Lär det ordet "by-heart".
Kristus i mig! Jag hittar mig själv på djupet. Jag lever! Jesus i mig och jag i Jesus! Därför lägger jag en blomma på min egen grav – tack för allt, en sista hälsning - och går på upptäcktsfärd tillsammans med Jesus in i Bibelns ord av Ande och liv.
På den färden hör vi hur bokstäverna sjunger, smittar och tröstar. Vi kan inte låta bli att gnola och brumma med: (Joh 6:63 + dagens Psaltarpsalm 33, melodi Sv Ps 657)
Alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …

  1. NÄR DINA ORD ÖPPNAS
Lyssna in dagens gammaltestamentliga text från Psaltaren 119:129-135
Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ vara på dem. När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt ord, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck! Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Vi får sju verser från Bibelns längsta kapitel. Ordet ”öppna” står två gånger och uppmanar oss att tanka tre tankar:
  1. När dina ord öppnas …
Man kan likna ett bibelord vid ett frö – litet och dumt och fult. Men laddat med rötter, blad, blommor, doft och frukt. När ett frö dör får du liv!
Eller en atom. När man spränger en atom strömmar det ut ljus och värme (säger de som vet). Det lilla bibelordet är laddat med himmelskt EL. När det öppnas gör jag häpna upptäckter - värme, ljus, kraft och tröst. När dina ord öppnas ger de ljus.
Vem öppnar? Svar: Du öppnar om du ber Hjälparen, den helige Ande, hjälpa dig. Anden vet vad som väntar dig i bibelorden. Anden har andat in liv och kraft i dem (läs 2 Petrus 1:21 och 2 Timoteus 3:16-17).
Du kan studera en lampa med strömmen urkopplad. Vilken intressant lampa, rund och fin. Men när du studerar lampan med EL-ström påkopplad, då ser du inte längre på lampan. Du ser det som lampan lyser på. Och då händer det något med dig!
Du får något: När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor,
Du blir något: klokare än alla mina lärare (Psalt 119:99).

  1. Jag öppnar min mun …
Jag gör det då jag blir trött och behöver gäspa. Jag gör det då jag är hungrig och behöver äta. Jag gapar och häpnar. Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud.
Den som upptäckt att där finns föda, mat, näring i bibelordet vill bara ha mer. Bibelordet är ”andlig spis”. Det är ”Livets bröd” säger Jesus: Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig, skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig törsta (Joh 6:35).  De ord jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:63).
Det stora föredömet för en bibelläsare är kossan. Hon har hittat poängen. Hon går på ängen, betar, tuggar och sväljer. Sedan står hon tyst för sig själv, tuggar, idisslar sväljer, och ser from ut.

  1. Jag tar emot befallningar som ger befrielse.
Jesu ord är inte tunga. De lyfter mig. De löser, räddar, och befriar. Ondskan måste släppa taget. Gör mina steg fasta genom ditt ord, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck!
Jag slipper gå barfota och ängsligt titta ned i marken. Beredvillighetens skor (Ef 6:15) gör mina steg fasta. ”Före går Herren med segerns banér”. Och när han vänder sitt ansikte mot mig, ser jag hur hans ansikte lyser, jag hör vad hans mun talar och vad min egen mun sjunger:
alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …
  1. NÄR DINA ORD HÖRES
Lyssna in dagens epistel från Romarbrevet 10:13-17
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet! Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.

Mitt i denna text hör vi att Paulus säger något om att det är ljuvligt att lyssna på predikan. Har du samma uppfattning? Du kan få det genom detta experiment: Mitt under predikan åkallar du Herrens namn och kopplar på den helige Ande. När prästen pratar, samtalar du. Med Jesus!
Du har väl telefonnumret till Jesus? Det är 42 12 34! Du hittar det om du letar efter namnet Jesus i den telefonbok som heter psalmboken (se Sv Ps 42:1,2,3,4).
Det är mycket som kan hända med dig då!
Du talar med honom om din nöd. Han talar om Guds nåd. Du talar med honom om dina låsningar. Han om sina lösningar. Du blir frälst genom honom, lycklig och fri! Räddad! Befriad! ”den som till dig har satt sin tröst, han blir ifrån allt ont förlöst”.
Ja, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Du talar med honom om din framtid. Han hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet. ”Av dig är all rättfärdighet”. Du slutar upp med att bara sitta och sucka. Du börjar gå, vandra med Jesus, du hör ihop med Vägens folk. Tillsammans får ni smitta andra med vad ni sett och hört. Sprida saligt skvaller om Jesus!
   Att människor tror på Jesus beror på att de fått höra hans ord. Att de fått höra ordet beror på att någon har förkunnat det för dem. Någon har öppnat deras ögon, öron och hjärtan för Ordet. Ordet ”ljuvlig” blir ljuvligt för dig. Du dras med i kören som sjunger

Alla dina ord är Ande och liv.
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast …

  1. NÄR DINA ORD MÖTER MEDSTÅND OCH MOTSTÅND …
Lyssna nu in dagens evangelium från Johannes 7:40-52 i din Bibel
Vi ramlar in i ett storgräl i dagens text. ”Medståndare” blir gripna av saligt budskap. ”Motståndare” vill gripa farlig budbärare.
Aldrig har någon människa talat som han, sa poliserna som sänts ut för att gripa Jesus. Men de blev själva gripna av honom. Vilka predikningar! Ingen somnade!
Jesus får både medstånd och motstånd.
Medståndare får höraHar ni också blivit vilseledda? Ingen vettig människa tror idag på honom. Ingen riksdagsman, ingen professor, inga kändisar. Den häpna och glada nyupptäckten om tron och kärleken bedöms hånfullt. Det är bara den stora hopen och annat obildat folk som faller för Jesus. Ja, vem är han?
Den gamle Simeon säger till Maria: Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Lukas 2:34-35.
Vad finns i dina tankar?

En del undrar: Är han PROFETEN?
Inte en profet. Utan PROFETEN! Man har läst 5 Moseboken 18:15. Mose har skarpt varnat för ”det ockulta köret” (5 Mos 18:9-14). Det finns mörka, dunkla och sataniska krafter som vill förvränga förföra, förblinda och binda oss människor. Men, säger Mose: En gång skall Gud sända en profet som är Mose lik. Honom skall ni lyssna till.
Detta sagt också till oss i Norden. De finns hos oss dunkla krafter i omlopp som vill lura oss ”så in i norden”. Där kristendomen går ut kommer något annat in i stället. Där man inte tar emot de goda krafterna, så kommer snart de onda och slinker in. Det är många som kommit in i en fångenskap till detta, och som inte kan bli befriade om de inte får höra Jesu befriande ord. Ty det ligger makt i hans ordHonom skall ni lyssna till.

Ja, vem är han? Är han MESSIAS?
Det blev debatt. Man grälade om bibeltolkning.  Teologiskt slagsmål! För och emot! Alla pratade. Ingen lyssnade. Så som det är hos oss, var det hos dem. Den kloke, fine gamle Nikodemos ger sig in i debatten. Men de lyssnar inte heller på honom.
Men ibland händer det att också dumma teologer säger något klokt: Sök i Skriften
Vi gör så och då: Den smorde konungen, Messias, DEN LEVANDE HERREN,  kommer till DIG!” Han möter dig på adress Lukas 24:45.
Han öppnade deras sinnen så att de förstod Skrifterna.

Vad mycket vi får att prata med varandra om!
Bengt Pleijel 92+

Och fler goda upptäckter för söndagen Sexagesima finns i boken Sångpostillan årg 2, sid 116 och i bibelskolan.com tryck här. 

Skriva ut