måndag 28 oktober 2019


Två helgdagar har vi nu framför oss. Först kommer

ALLA HELGONS DAG -
MED BUDSKAPET: SÅSOM I HIMLEN SÅ OCK PÅ JORDEN
Helgonen behövs på jorden. Om det talar alla texterna denna dag. Deras sång är ”Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet” (Sv Ps 332:1). ”Helgon är människor som i sina liv visar att Gud lever”. De hör rösten som kom alldeles bakom: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet! De hör kallelsenKom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.  Genast lämnar de näten och följer honom (Markus 1:15 ff).
Först omvändelse! Sedan hänvändelse! Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom (Luk 15:22).
De har mött Livet - ”O liv som blev tänt i kristtrognas liv”. Detta liv för dem in i DEN STORA GE-RÖRELSEN. Fadern ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Lärjungar drabbas av och drivs av den stora kärleken. Förföljelser, motstånd, förakt hindrar dem inte. Det finns ett ”go” i helgonen. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20). ”Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet” (Sv Ps 332:1). Dagens texter vill nu dra oss in i dessa himmelska hemligheter: Helgonen behövs på jorden.

1. HELGON I SVERIGE!
Läs och BE-grunda Jesaja 60:18-27 i din Bibel. Gör det!
Jesaja ger en profetia om hur det kommer att bli i den himmelska staden. Men REDAN NU kan vi få många ”försmakar” av detta. Vi kan nu ställa oss på tröskeln till den himmelska världen. Vi öppnar fönstret mot himlen varje gång vi öppnar vår bibel. Vi umgås i nattvardsmässan med änglar och helgon och hela den himmelska härskaran och Herrens trogna i alla tider. Vi ser hur det är i himlen, vi andas in doften av himlens salighet och vi låter himlens glädje nå in i våra liv då vi ber: SKE DIN VILJA SÅSOM I HIMLEN SÅ OCK PÅ JORDEN.
Helgonen behövs på jorden. Älska ditt land tillbaka till Gud. Hör hur Jesaja talar om för dig hur du kan be för ditt land, din kommun, din församling, ditt hem, ditt liv. Be särskilt för barnen. Adoptera som ditt bönebarn en minister eller en journalist. Du ser att det sker mycket som gör dig ängslig och modlös. Men Jesaja säger att något bra kan hända i ditt land, så att man inte mer skall höra våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. 
Det går att stoppa eländet. Hur då? Jesaja svarar: Dina murar skall du kalla ”räddning”, dina portar ”lovsång”. Det kan betyda: Överlåt ditt land, din kommun m m till honom som heter RÄDDNING – YESHUA – JESUS.
Jag träffade en gång ett helgon i Småland. Hon sa att hennes viktigaste förbönsstunder var då hon genom TV fick RAPPORT om det som var AKTUELLT. Hon kopplade inte bara på TV utan också kontakten med Jesus. Medan händelserna flimrade förbi på TV bad hon Jesusbönen:
Herre, Jesus Kristus, förbarma dig över dem!

2. Fäst dina ögon på Jesus
Läs och BE-grunda Hebreerbrevet 12:1-3 din Bibel. Gör det!
Vi är inte ensamma i vår tro. Vi kan få himmelska kontakter – en sky av vittnen. Lägg märke till vad de ger för goda råd: lägg bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. 
Om vi inte ska tappa kursen måste vi ha ögonmärket klart. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Fäst dina ögon på Jesus. Att fästa vår splittrade blick på Jesus är en daglig kamp. Det är mycket som kan få blicken att flacka. Att fästa blicken på Jesus är att inleda en relation. Den stadiga blicken finner ro. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet
Fäst dina ögon på Jesus.
Alla ting runtomkring får du se som han 
i ljuset av hans ära och makt


3. Salt- och ljusmänniskor i världen
Läs och BE-GRUNDA Matteus 5:13-16. Vi utnämns till saltmänniskor.

1. Saltmänniskor räddar rutten värld!
”När lögn och våld förmeras. Var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall?” (Sv Ps 57:4). Saltmänniskors uppgift är att rädda en rutten värld. Sluta med fruktlöst prat - det ger rutten frukt. Det ruttna behöver ett kraftigt motmedel. Låt Kristi ord rikligt bo hos er (Läs Kol 3:16-27).

2. Saltmänniskor ger krydda och smak!
Tänk om saltet inte kommer till gröten! Ta kontakt med den helige Ande. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). (Smaka på varje frukt!).

3. Saltmänniskor både ger och släcker törst!
De vet adressen. De kan visa de törstiga på honom som ropar: Är någon törstig, så kom till mig och drick (Joh 7:37-38, läs Matt 5:6).
   Till ljusmänniskor utnämns de som följer Jesus, Världens ljus. Han tar hand om oss och gör något riktigt av våra liv. ”Jesus Stöparen” gör dig till en ljusmänniska.
   Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark.
   Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ned i sin varma kärlek. Gång på gång. Ner och upp, och upp och ner. Som stearinet omsluter veken så omsluter hans kärlek dig. Den lilla veken som tittar fram ropar på den helige Ande. Anden tänder veken. Nu lyser ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. När vi håller fast vid livets ord, blir vi himlaljus i världen (Fil 2:15-16).
   Vi kan bli till hjälp för någon nattvandrare, som fryser och famlar i mörkret! 
ALLA SJÄLARS DAG
MED BUDSKAPET: FRÅN JORDEN TILL HIMLEN.

Söndagen efter Alla Helgons dag heter också ALLA SJÄLARS DAG. Det är en dag då vi får minnas alla våra kära, som lämnat oss. Vi får på nytt överlämna dem åt Guds barmhärtighet och påminna oss om VÅRT EVIGHETSHOPP.


1. Vem kan skönja någon lycka för mig?
Vi träffar Job i Job 17:15-16.
   Job har det jobbigt. Han är alldeles slut. Han är skakad av alla lidanden och olyckor som drabbat honom. Hela hans liv hade körts i botten. Framför honom finns bara döden och dödsriket. Han frågar i Bibel 2000: Vad har jag då för hopp, vem kan skönja någon lycka för mig? Gör hopp och lycka med mig till dödsriket, skall de följa mig ner mullen?
   Vi frågar detsamma. Vi ska alla dö. Det är det enda vi bergsäkert vet om framtiden. Men vad händer sen? Vi stoppas ned i mullen. Finns där något hopp och någon lycka? frågar både Job och vi. Är det slut då allt tar slut? Många tycker detta är skrämmande. Men är det så? Har mullen något budskap till oss? Vid begravning hos oss häller prästen tre skovlar mull över kistan. Varför gör han så? Låt oss lyssna till budskapet i de tre skovlarna mull.


Av jord är du kommen
Av samma materia, atomer och molekyler som finns i hela skapelsen danade Gud oss. Ett stycke lera blir ett konstverk. Människan formas till ett lerkärl med uppdrag att låta värmeljuset lysa genom sprickorna (2 Kor 4:6-7).


Jord skall du åter bli
När vi dör får vi tillsammans med Guds skapelse se på vad som händer med Guds barn (Rom 8:19ff). Det som ser ut som undergång och storkrasch är födslovåndor. Något nytt väntar:
Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta dagen.
   Det är inte slut när allt tar slut. Vi får inte leva här för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. ”O härliga lott att elva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).


2. Hur uppstår de döda?
frågar vi och får läsa vad Paulus svarar i din Bibel 1 Kor 15:35-49.
   Han undrar över hur de döda uppstår. Den som läggs i kistan som sänks i marken är ett FRÖ, skriver Paulus. Ett frö ser så litet och oansenligt ut. Men fröet är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Det händer något med fröet när det läggs i jorden. Det vattnas av regnet och värms av solen. Det växer, det spirar, blommar och ger doft.
   Det händer något med det människofrö som läggs ned i graven. Paulus avslöjar hemligheten. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Gud satte en gång igång skapelseundret med sitt mäktiga ord: Varde! Bli till! (1 Mos 1:3). Han skall göra ett nytt skapelseunder. Han, som ropade till den döde: Lasaros, kom ut! (Joh 11:43) han skall en gång ropa fram dig och mig ur våra gravar.


3. Vad vill Far med oss?
Vi undrar och hittar svaret då vi i vår Bibel läser dagens evangelium från Johannes 6:37-40. Vi träffar Jesus som bland annat säger till oss:
Detta är min Faders vilja: 
att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. 
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.


Mer om detta i boken Sångpostillan, årg 2, Alla helgons dag sid 489, eller tryck här.  Alla själars dag, sid 495, eller tryck här.  

Låt oss tacka, lova och bedja:
O Fader, Son och Ande, dig ske evigt lov och pris.
Ack öppna ock en gång för mig din himmels paradis.
Ja, när jag fast i trone står, jag av din hand mina krona får, o Herre Sebaot

Sv Ps 169:7


Bengt Pleijel 92+


måndag 21 oktober 2019

Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet

TRONS KRAFT 

kan vi få denna söndag. Kraft heter på grekiska dynamis. Evangeliet 
handlar inte endast  om Guds kraft. Det är Guds kraft, Guds ”dynamit”. När evangelium förkunnas är det mycket som kommer i rörelse. Något sker …
   Vad sker? Evangeliets uppgift är inte att göra oss respektabla eller civiliserade. Uppgiften är att frälsa oss. Ordet frälsa kommer av ordet ”frihalsa”. Slavens halsboja togs av. Vi befrias från allt det där som tar struptag på oss: Syndens makt, från döden, och allt djävulskap. Från vår vilsenhet (Luk 19:10), från de yttersta följderna av vårt sätt att leva (Rom 5:9), från mörkrets makt till ljusets glädje (1 Petr 2:9).
   Lyssna nu in trons kraft genom Dagens texter.

1. Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp.
Läs 1 Moseboken 15:5-6

Herren förde Abram ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem” och han sade till honom: ”Så skall din avkomma bli.” 0ch Abram trodde på HERREN och han räknade honom det till rättfärdighet
Abram ligger i sitt tält och kan inte sova. Sarai ligger bredvid honom. Hon sover. Hans 318 män och alla övriga tjänare sover. Men Abram kastar sig fram och tillbaka. Problemen jagar honom. Han har två problem: 1) att fienden skall hämnas och 2) att framtiden inte skall förse honom med en arvinge.
   Om fienden berättas det i det föregående kapitlet. Abram är då med i det första världskriget. Det inträffar på 1900-talet f Kr. Fem kungar kämpar mot fyra kungar. Bland annat händer det att Sodom erövras och där har man tagit till fånga Abrams brorson Lot. När Abram hör detta mobiliserar han hela sin krigshär – 318 män - och befriar i ett nattligt överfall både Sodom och Lot.
   Det som nu gör Abram sömnlös är att fienden skall göra precis som han gjort – överraska honom om natten. Men han är också rädd för att han och Sara inte kommer att få barn. Ingen arvinge är på väg. Den mörknande framtiden är svår.
   Då tar Herren tag i Abram. Herren förde Abram ut (15:5). Kan ni ana hur detta har blivit nedskrivet i Bibeln för vår skull? Vi fastnar, snurrar runt omkring våra problem och konflikter. Men Herren vill ta tag i oss. Han tar oss ut ur vår instängdhet. Han för oss ut. Han vill komma till tals med oss. Det första han säger till Abram: Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld (1 Mos 15:1).
   Hör hur Herren säger så till dig: Var inte rädd …. Jag är din sköld. Det han vill säga är detta: Om något svårt skulle inträffa, ställer jag mig mellan dig och dessa händelser. Jag är din sköld. Jag tar först stöten.
   Vi svarar genom att ta trons sköld (Ef 6:16) och säga: Du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud (Psalt 3:4, Fb). Temat idag är trons kraft. Du hittar trons kraft när du griper tag i Guds löften.
   Gud tar hand om Abrams förflutna. Men han ger också hopp för framtiden. Han för honom ut ur tältet. Det är natt. Ett gnistregn av stjärnor på himlavalvet. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Hur många får du dem till. Tusen? Sex tusen? Ja, fler än så är de. Så många skall dina ättlingar bli.
   Hur reagerar Abram på detta? Säger han: Det kan jag inte tro. Nej, Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.
   Denna vers hör till Bibelns stora verser. Den öppnar nya möjligheter för oss alla. I ingen annan religion kan man hitta något liknande. Alla andra religioner säger: Du måste få balans på dina goda och dåliga sidor. Du måste få debet och kredit att gå ihop. Dina dåliga sidor måste vägas upp av dina goda gärningar och din fromhet.
   Här sägs att Gud accepterar Abram av en helt annan grund: Hans tro. Gud räcker sin hand mot Abram och därför Abram räcker sin mot Gud. Det är tro.
   Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Denna vers öppnar nya möjligheter för oss alla. Också vi kan bli accepterade som rättfärdiga inför Gud. Om detta inte vore sant, så är en sak alldeles säker: Vi skulle inte ha något hopp att få komma till himlen.
   Det är en stor och glad nyhet, som Gud säger till Abram denna natt. ”Jag har stängt den bok, där ditt liv är upptecknat. Jag har ritat ordet TRO över det som berättas om dig där. Jag accepterar dig som rättfärdig, därför att du tror på mig”.
   Detta är fantastiskt. I alla andra religioner säger man: Gör detta och du kommer till himlen. Bibeln säger: Tro och du skall bli frälst. Att tro är att ta kontakten med ljuskällan. Det är goda nyheter. Kontakt med Gud – ljuskällan – och allt det mörka avslöjas och utplånas.
   Abram fortsätter att vandra med Gud. Gud sluter förbund med honom och säger; Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara ABRAHAM, ty jag har gjort dig till fader får många folk (1 Mos 17:5). Abraham är den förste som får en AHA-upplevelse! Och han får många barn. Vill du få en aha-upplevelse läs Gal 3:21-29. Det finns en möjlighet att erfara att din tro, ditt hopp växer.
   Receptet finns i Sv Ps 254:2: Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp .

2. Öppna fönster mot himlen
Läs och BE-grunda episteltexten från 1 Timoteus-brevet 6:11-12.
Paulus skriver brev till Timoteus. Han berättar i sitt brev om dem som inte gör som Abraham gjorde. De fäster ögonen vid pengar. Resultat blir inte beröm och beundran. De fastnar i frestelser, snaror och många oförnuftiga och skadliga begär. Drömvärlden slutar i kris och krasch. Fördärv och undergång. Störtdykning från aktieberget. Där var ingenting att fästa sig vid. De skakar galler. Torkar tårar. Tappar kontakten med Far. ”min Gud, min Gud, varför har jag övergivit dig?"
   Men du gudsman, håll dig borta från sådant! skriver Paulus i 6:11a. Say NO till det onda! Say YES till JESUS! Och sedan börjar dagens epistel med vers 11 b.

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att ge av den goda bekännelsen inför många vittnen.

Smaka på varje ord här: rättfärdighet … gudsfruktan … tro … kärlek … uthållighet … ödmjukhet … kämpa … grip det eviga livet …
   De är fönster från himlen. De förmedlar himmelska D-vitaminer och läkande lovsång och styrka i all vår svaghet. De är tonen som bär oss genom de fagra riken på jorden. De hjälper oss att se hur målet lyser. Dröj där. Smaka på varje ord … sug på dem…förvara dem i hjärtat. De orden hjälper dig i de situationer då du får ge den goda bekännelsen inför många vittnen. Till den uppgiften är du kallad! Därför:  Öppna fönster mot himlen!

3. ÖPPNADE ÖGON, HERRE, MIG GIV
Dagens evangelietextext från Johannes 9:1-7, 24-39 kan skapa myror i ditt huvud. Vill du bli av med myrorna läs: Sångpostillan årg 2 sid 396 eller www.bibelskolan.com tryck här. Här nedan får du göra tre korta besök i myrstacken.

1: BLIND BOTAS! 
Läs Johannes 9:1-7 - i din egen Bibel!
   Vi ser en blind man. Vi ställer frågan: Varför? Måste bero på någon synd! Vi frågar Jesus: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Vi tar upp frågan om lidandet som ett debattämne. Vi vill veta vad vi skall SVARA. Men Jesus talar om vad vi skall GÖRA. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.
   Vad gör nu Jesus med den här mannen? Han gör något mycket ovanligt. Jesus spottar på jorden och gör en deg av spotten och kletar på mannens ögon. Sedan säger han till den blinde att ta sig till Siloadammen och tvätta sig där. Jesus uppmuntrar till en aktiv tro. Jesus låter den blinde känna att han betyder något. Han får samarbeta med Jesus. Och då sker undret. Mannens ögon öppnas. Han ser … (Fastnar du i spotten? Se Sångpostillan årg 2 sid 398 eller www.bibelskolan.com tryck här ).

2: BOTANDET IFRÅGASÄTTS 
Läs Johannes 9:24-34 i din egen Bibel.
   Johannes 9 berättar alltså om hur en man, som var född blind, plötsligt kan se. Kapitlet öppnar våra ögon för Guds makt och härlighet. Men det öppnar också våra ögon för människors förfärlighet. Vi möter människor som inte kan glädjas över det som skett. För dem blev detta botande ett stort problem. Det skedde på en sabbat. De ställer mannen mot väggen. De driver honom ut från synagogan. Föräldrarna vill inte veta av honom. Vännerna blir ovänner med varandra genom honom.
   Vi är så rädda för motstånd, angrepp, förföljelser. Men de kan vara stora stunder då vår tro får utvecklas och mogna. Då vi tvingas tänka genom vem vi tror på. Och då vi upptäcker vilken stor Herre vi har. Mannen i texten fick upptäcka det.

3: JAG TROR, HERRE! 
Läs Johannes 9:35-39 i din egen Bibel
   Jesus träffar den utstötte. Och nu visar det sig hur den blindes ögon har öppnats, också andligen. När Jesus frågar om han tror på Människosonen, visar det sig att det är hans högsta önskan att få göra det. När han får veta, att han har Människosonen framför sig, faller han genast ner för honom. Han vet på vem han tror. Ljuset har kommit i världen, och han har kommit till ljuset. Lägg märke till hur mannen växer i tro. Först osäker. Men ju mer de ansätter honom desto mer ger han tydliga svar.
   1. Han som heter Jesus helade mig. Men mer vet han inte. 
   2. Han är en profet. 
   3. Den här mannen är sänd av Gud. 
   4. Jag tror, Herre!

Att tro på Jesus är att alltid vara beredd att gå vidare. Att aldrig stanna och tro att man är färdig och kan allt. Att tro på Jesus är också att vara beredd att få följa honom ned i djupen och få erfarenhet att han är med också i mörker och ensamhet. Först där blir det riktigt klart vad din tro betyder. Du förstår att Jesus är ljuset. Och där i ljuset besegras mörkret. Också i ditt och mitt liv. Därför ber vi:
ÖPPNADE ÖGON, HERRE, MIG GIV 

När mina ögon öppnas ser jag inte bara Jesus. Jag ser vad Jesus vill göra för mig! Tag emot en glad uppmuntring från Gubbe 92+ som också uppmuntrar dig att uppmuntra andra att upptäcka att ”Himmelskt söndagsgodis” hittar man på adress bengtpleijel.blogspot.com. måndag 14 oktober 2019


Inför artonde söndagen efter Trefaldighet

ATT LYSSNA I TRO
får vi öva oss i denna artonde söndag efter Trefaldighet. Det är att lyssna med förtroende för vad Gud har att säga. Att lyssna i tro är att lyssna inåt – dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Det ordet reciterar en from jude varje morgon och kväll i Shema-bönen från 5 Moseboken 6:4-9. Och om en from jude gör så bör även en from kristen (= du) kunna göra det. De ord som hamnar i hjärnan blir så lätt bara åsikter och kalla fakta och gör ingen glad. Det som hamnar i hjärtat går in i blodomloppet och blir insikter som värms upp av hjärtats värme och påverkar händer och fötter och fingrar och tår. Ja, det som hamnar i hjärtat stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matt 12:34).
Det ligger mycket kraft i Bibelns ord. Paulus berättar i 2 Tim 3:16 att hela Skriften är utandad av Gud, (Fb), genomandad av Gud  (Giertz) inspirerad av Gud  (Bibel 2000), ingiven av Gud  (Bibel 1917). När vi upptäcker dessa hemligheter börjar det sjunga inom oss (Sv Ps 657
Alla dina ord är ande och liv

  1. Tanka Guds tankar - Kristi kärlek driver mig!
Läs och BE-grunda Femte Moseboken 30:11-16 i din Bibel. Gör det!!!
Du behöver inte flyga i luften eller vandra omkring på månen för att finna livets mening. Du behöver inte åka till Indien och leta upp någon guru eller till USA för att träffa några superkarismatiker för att få en andlig kick.
Amos talar om för oss vad som händer, när man tror att allt viktigt som händer, bara händer där långt borta. Någon annanstans! Vi läser Amos 8:11-12 - Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord. MEN DE SKALL INTE FINNA DET!
Därför, säger Mose, sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jesaja 55:6). När du lyssnar i tro är det som Gud vill säga dig mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta.  Far ger orden, du får dem.
När du gör det, säger Far till den helige Ande att ta fram den himmelska kulspetspennan och skriva de orden i våra hjärtan. Sedan sätter sig den helige Ande i vårt inre kärleksrum, i våra hjärtan. Där talar han med vår ande om det goda livet att få vara Guds barn. Ty …
alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom (Rom 8:14-17)
Alltså: En bil behöver tankas med drivkraft. Varje människa behöver stanna till och hämta drivkraft. Tanka Guds tankar! Kristi kärlek driver mig (2 Kor 5:14). I vårt inre finns ett kärl som behöver fyllas med kärlek. BE-grunda 5 Mos 6:4-9.
Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta.

  1. Kungsord ger vardagskraft.
Läs och BE-grunda Jakobs brev 2:8-13 i din Bibel. Gör det!
Den himmelske Konungen engagerar sig i vår vardag. Han ger oss kungsord. Han hjälper oss att se och förstå vad vi ska göra med alla dessa nästor som kommer i vår väg. Kungen säger: Älska dem! Ha samma omsorg om dem som du har om dig själv. Detta är Kungsord till oss.
Kungens ord brinner av himmelsk kärlek. Var noga med att lyssna in detta kärleksord i ditt hjärta. Människor omkring dig får det bra om du gör så. Kungsord ger vardagskraft. De hjälper dig i dina äktenskapskriser. De hjälper dig att begripa dig på besvärliga nästor. Och du hjälper din nästa att få leva i ”hundrade år”.
Men  allt blir fel om ni letar efter kryphål, gör skillnad på folk och blir partiska och obarmhärtiga och behandlar människor på olika sätt. Då kommer gamle herr Lagen fram, ser rakt genom dig. Han får tårar i ögonen och suckar. Sedan  hänger han en stor skylt på dig, där det står: ÖVERTRÄDARE.   Du träder över det kärlekens skyddsräcke som kärlekens Gud satt omkring det ömtåliga människolivetDu begår synd, säger Jakob. Synd är överträdelse av lagen, säger Johannes (1 Joh 3:4, Bibel 1917). Och människor omkring dig får det svårt, suckar och får tårar i ögonen.
   Sedan säger Jakob att den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Fattar du?
Man kan se kärlekens bud som ett gnistrande pärlhalsband med många länkar. Far gav dig det som startgåva då du sa ditt JA till honom. Du ser inte själv ditt pärlhalsband. Men dina nästor ser det. Och undrar: Vad har du fått som inte jag har fått? Men bryter man en länk går allt sönder. Alla pärlor ramlar av. Det är därför det är så viktigt att ha daglig relation med Kungen - syndares Frälsare.
   Jakob slutar sitt brev till oss idag med att berätta en underbar hemlighet: I domen kommer barmhärtigheten att triumfera. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen. Ordet barmhärtig betyder att ha hjärta för de arma, de små. Du hittar den barmhärtigheten, då du umgås med Jesu Kristi Fader. Med blicken på honom kan du lyfta ditt huvud med glädje och säga:
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).

  1. Lyssna till den gode Herden – ingenting fattas dig då!
Läs och BE-grunda Markus 10:17-27 i din egen Bibel. Gör det!!
Det händer ständigt något omkring Jesus. Människor kommer och går.  Sjuka blir botade. Ledsna blir glada. Men någon gång händer det att en som är rätt så nöjd med sig själv går bedrövad bort. 
Markus berättar om en sådan. Han var ung, vacker, väluppfostrad och skötsam (kunde alla tio budorden). Han var rik. Vi brukar kalla honom "den rike ynglingen". Han hade det mesta. Fick allt han pekade på! En svärmorsdröm! Men ett julklappsproblem för hustrun. "Vad ska man ge till honom som har allt?”
Ställ dig nu bredvid denne rike yngling. Ser du likheten?
Också du är ju begåvad, vacker, lyckad, bortskämd … eller … ?!
En dag går Jesus vägen förbi. Då hugger det tag både i honom och i dig! Du ser Jesus. Jesus lever så rikt. Här är en som är rikare än jag. Hur kan jag få leva så rikt? Ni undrar. Och ni gör något mycket underligt: Ni springer fram, faller på knä. Ni är så ivriga, ni frågar: Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?  
Men när du frågar Jesus om något, ger han inte alltid svar direkt.  Han vill få oss att tänka. Jesus frågar varför du frågar. Varför kallar du mig god? Tänk igenom vad det är du säger om mig, vill Jesus säga till oss. ”Om du kallar mig god så innebär ju det att du säger att jag är Gud. Ingen är god utom Gud.”  
Ja, när vi kommer till Jesus, kommer vi till GudDen som har sett mig, han har sett Fadern. (Joh 14:9). Himlen mitt i världen! (Sv Ps 17:1).
Sedan håller Jesus upp en spegel både för den rike ynglingen och för dig och mig. Det är budens spegel. När vi speglar oss i kärlekens bud, får vi hjälp att se oss själva. Hur lever jag egentligen? Hur behandlar jag människor omkring mig.
Vad svarar mannen? Faller han ned i förkrosselse och syndanöd? Mannen sägerMästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Vad svarar du?
Hur reagerar Jesus på det svaret? Jesus såg på honom med kärlek.
Men vad annorlunda Jesu kärlek är än vår. Vi förväxlar ofta kärlek med snällhet. Vi slätar över och klappar på axeln och håller med och stryker medhårs. När Jesus får kärlek till en människa, kan han älska henne så mycket att han t.o.m. kan säga ett kärvt ord, som får både den rike ynglingen och oss att blekna. När vi frågar Jesus: vad skall jag göra för att vinna evigt liv?  ser Jesus på oss med stor kärlek och säger: Ett fattas dig. Gå och sälj allt  du har och ge åt  de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
Sälja allt! Inte bara ge bort allt, utan sälja först och sedan ge bort pengarna. Vilket jobb! TV:n går väl rätt bra att sälja. Och bilen och pianot. Men den nersuttna fåtöljen och de slitna skjortorna?
Ett fattas dig. Jesu ord vibrerar av kärlek. Han säger det mycket personligt. Ett fattas dig! Han säger det till oss som sitter fast vid så mycket.   Vad står i vägen för det rika liv som Jesus vill ge? 
Kanske det inte bara är ETT som fattas dig. Det är EN som fattas dig – det är Herren själv, som fattas dig. Poängen i det Jesus säger är: Kom sedan och följ mig.
När HERREN får vara din herde fattas dig ingenting (Psalt 23). Får han vara din Herde, får du se på dig själv på ett nytt sätt. Dina möjligheter räcker inte. Jesus säger att det är lika svårt som att fösa en kamel genom ett nålsöga på en synål.  
Kan du se hur Jesus säger detta med glimten i ögat? Kan du se dig själv som kamelen – stor, stark, duktig. Kan dra stora lass och bära tunga bördor. Kan själv! Den person du har mest bekymmer med är du själv. Måste bli uppassad av dig 25 timmar om dygnet. Vad skall jag göra för att klara av en personen? Detta svar får du: För Gud är allting möjligt, säger Jesus.  Smaka på det ordet. Ta med dig det ordet in i veckan som kommer. Han vill hjälpa dig att komma loss från gamla låsningar vid din egen duktighet för att börja leva i Guds möjligheter. Vet att
Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt 25:14-15).
   Och han klarar av att föra dig genom nålsögat. Du slipper ta med dig kamelen! Och din Cadillac, Picassotavlan, meritlistan och …  frälst genom honom lycklig och fri!
På vägen genom nålsögat träffar du på en massa små människor. Bland dem känner du igen apostlarna. Jesus hade sagt till dem: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket  (Matt 18:3). Gör som apostlarna:
Lyssna till den gode Herden - ingenting fattas dig då.

Det finns människor omkring dig som är trötta på kamellivet. Berätta för dem att uppfriskande hemligheter hem-tas i boken Sångpostillan årg 2, sid 388 och i bibel-skolan.com tryck här.
Himmelskt söndagsgodis inte bara för de snälla barnen” hittar man på på adress  bengtpleijel.blogspot.com. 

Vad roligt det är att leka får!
Bengt Pleijel 92+tisdag 8 oktober 2019


Inför Tacksägelsedagen

LÅT OSS TACKA OCH LOVA HERREN!
Med den uppmaningen som prästen ger allra sist i högmässan och med den sången i våra hjärtan traskar vi ut i vår vardag och vet att ”före går Herren med segerns baner”. Vi påminns särskilt om detta på söndag. Söndagens namn är Tacksägelsedagen och temat är Lovsång. Söndagens texter vill
1) få oss att upptäcka att det ligger en ”lyftkraft” i tack och lov och
2) hjälpa oss att hitta de rätta kontakterna för att förstå detta Därför:

  1. SÖK OCH BEHÅLL KONTAKT MED VÅR FAR.
Läs och BE-grunda dagens GT-text från Jeremia 31:3-6
Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar ska själva njuta av frukten. För det kommer en dag då väktare ropar på Efraims berg:
Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud.

Vår himmelske Far har något på hjärtat som han vill säga till oss. I versen före vår text står det: Det folk som undkom svärdet, fann d i öknen.
Se upp för SVÄRDET – där vi grälar, slåss och dödar livsglädjen hos varandra.
Se uppåt mot NÅDEN genom nåden ger HERREN frisk nystart i våra liv.
Därför lockar han oss ut i öknen. Men vi tycker ju inte om ökentider. Där är allt så torrt, tråkigt och trist. Vi traskar på i vardagens ökensand, får sand i sandalerna och skoskav i själen och förstår inte meningen med livet. Kanske vi anklagar Gud, suckar och undrar varför Gud leder oss ut i öknen.
   Herren svarar: Jag vill locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne, (se Hosea 2:14, bibel 1917). Säg ja till denna chans!
Var inte rädd för öknen, stillheten, tystnaden …
I öknen finns oaser. Om någon törstar - kom till oasen och drick! (se Joh 7:37). När du ser ned i källan ser du ett ansiktes spegelbild. Du vänder dig uppåt. Och …
   Du ser: Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och du hör: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.
När du ser och hör detta, händer det något med dig. Någon tar tag i dig. Reser dig upp. Du blir upprätad och upprättad. Du får nytt, friskt liv. Dina händer griper tag i tamburinen. Det spritter till i benen. Du drar ut i dans bland dem som är glada. Du hittar meningen med livet. Du planterar, skördar och njuter. Och när Herrens väktare kallar till ”kyrklig samling”: - Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud - ja, då hänger du med. Ett ”by heart-ord” sjunger ” tack och lov”.
Sjung med och hitta LYFTKRAFTEN!
Med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd bli kvar över dig.

  1. … SOM ÄR I HIMMELEN ...
Läs och BE-grunda dagens epistel från Joh.Upp 4:8-11 (läs från v 1).
Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han som var och som är och som kommer". Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet,  då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: "Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat."
En dörr stod öppen skriver Johannes i 4:1. Johannes berättar om vad han då får se och höra. Nu ställer vi oss bredvid Johannes och får då se det han får se och höra det han får höra. Vi får upptäcka hur det är i himlen. Ty han har öppnat pärleporten så att också vi kan titta in och förstå vad Gud vill ... Vi ser bl.a detta:
   EN TRON - Någon sitter där. Vi förstår att det är Gud. Han beskrivs inte. Gud är obeskrivlig. Men vi ser starka färger från ädelstenar.
   EN REGNBÅGE – symbolen för Guds förbundsnåd (se 1 Mos. 9:13). Guds regnbåge har sju färger. Inte sex.
   TJUGOFYRA ÄLDSTE - tolv patriarker från det gamla förbundet och 12 apostlar från de nya. De äldste – på grekiska presbýteros - av det ordet har vi fått ordet präst. De är vitklädda och på sina huvuden bär de kransar av guld. Snart skall vi få höra "the Priests", som sjunger himmelskt. Vi ser också …
   FYRA VARELSER. Kyrkofadern Irenæeus ser dessa som de fyra evangelisterna. Matteus avbildas som människa, Markus som örn, Lukas som ungtjur, Johannes som örn. Nu fortsätter beskrivningen i dagens epistel från Johannes Upp 4:8-11 

De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den

De fyra varelserna beskrivs med många ögon, de ser och upptäcker allt. Och de har sex vingar, som gör att de kan förflytta sig snabbt. De är starka hjältar som utför Guds befallning så snart de hör ljudet av hans befallning (Psalt 103:20). Dag och natt ljuder deras lov utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer
Detta är en tillbedjan av Gud. Gud är helig, helig, helig. Han är hel. Full av godhet, skönhet, kärlek, värme, äkthet. De fyra varelserna smittar de tjugofyra äldste och drar också in oss i lovsångskören. Vi som är trasiga och halva och besvärliga bestrålas i denna vår lovsång av Guds helande och läkande kärlek.
Vi sjunger vår lovsång till Gud, vår käre Far i himmelen. Han ville världen. Han ville mitt liv. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den
Varför har Gud skapat så mycket vackert – blommor och bin och människor? Han skapade det vackert därför att han ville att hans barn skulle få tänka vackra tankar!
Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten.

  1. … SÅ OCK PÅ JORDEN
Läs och BE-grunda Matteus 15:29-31
Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där.  Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.

Jesus tar oss ned på jorden. Han ”stiger ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Han vandrar fram här ”än som i gången tid” (Sv Ps 39). Han drar eländet till sig.  När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde (Matt 9:36).
Matteus berättar att han stannar till hos lama, blinda, lytta, stumma . Och Han botar dem. Folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Vi slår oss ned bland dem och frågar: Finns vi med här? Är det om oss det handlar? Är vi blinda och lama, lytta och stumma?  Vi sitter där så ofta förlamade, ser inte, hör inte, lovsången känns stum. Vi vet inte hur det egentligen står till med oss. Men Jesus vet! ”Han ser vår nöd och hjälpa kan” (Sv Ps 42:2).
Där fanns ocksåmånga andra. Finns vi med bland dessa ”många”? Man har svårt att riktigt ta på problemen. Problemen snurrar bara runt: tankarna, bekymren, det dåliga självförtroendet. Man har för låga tankar om sig själv. Och för låga tankar om Gud.
   Men Herren rekommenderar ”kognitiv beteendeterapi”. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar (Rom. 12:2 Bibel 2000). Lägg ned dina tankar vid korset. Lyssna in Guds tankar. Han kanske vill säga detta till dig: Se, jag är Herren, skulle något vara så underbart att jag inte förmådde det (Jer 32:27 Bibel 1917).
Det händer något underbart med de sjuka som möter Jesus i Galileen. Jesus ser dem, tar emot dem, ger dem en beröring. Det friska livet från Jesus strömmar in i dem. Ögonen öppnas, benen bär dem, värken släpper, krokiga ryggar rätas på, stumhet förvandlas till lovsång. De prisade Israels Gud.
När vi läser detta undrar vi: Händer sådant bland oss? Läs texten noga. Där finns inte bara ”många, sjuka och trasiga”. Där finns också de”! De hade med sig lama, blinda, halta, stumma. De hade släpat och kånkat på alla dessa sjuka och de hade burit dem till Jesus.
   Var finns dessa de idag? Var finns de som i böner och på många olika sätt bär fram människor till Jesus. Bra att göra så. Då nu Job bad för sina vänner upprättade Herren åter honom själv (Job 42:10).
Kan du ana vad Herren vill? ”Också nu gör Herren det som han gjorde då? (Sv Ps 646:4). När du möter en människa frågar han dig: Får jag låna dina ögon för att se dem, dina öron för att lyssna på dem, dina händer för att resa dem upp, din mun för att trösta dem? De stora ögonblicken i ditt liv var inte då ”ditt namn flög ärat över jorden”. Det var då du fick en liten, trött och missmodig människa att resa sig, räta på ryggen och upptäcka att livet ändå kunde bli så rikt.Tack och lov!
Och folket förundrades … och de prisade Israels Gud!

Bjud du på ”godis! Mer godis hem-tas i boken Sångpostillan årg 2, sid 482 och i bibel-skolan.com tryck här. Och på adress  bengtpleijel.blogspot.com. 
Ja, låt oss tacka och lova Herren!!!!

Bengt Pleijel 92+
tisdag 1 oktober 2019


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

DÖDEN och LIVET
är temat på sextonde efter Trefaldighet. Det enda riktigt vissa vi vet om vår framtid är att vi skall dö en gång. ”Jag går mot döden var jag går …” står det i Sv Ps 619:1. Kanske inte vår favoritpsalm. Men vi ska dö. Och Greta - 16 år - får oss alla att gråta över att hela världen tycks gå mot död och storkrasch. Mänsklighet – vart är du på väg? Människa – vart går du?
Denna söndag får oss att stanna upp. Den handlar inte bara om ”att jag går mot döden var jag går”. Vers 2 har hittat en ny ton: ”jag går med Jesus var jag går” … och ”jag går till himlen var jag går” (Sv Ps 619:1-3).
Vi har kommit till ”höstens påskdag”. Texterna berättar om tre döda som Jesus uppväckte – Lasaros, änkans son i Nain och Jairos dotter. De fick leva en tid till på jorden men sedan dog också de. Budskapet till oss i detta är att vi inte får leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Han tänder ett nytt liv i oss så att vi kan se ”den härliga lott som det är att leva där döden sin överman fått”  (Psalm 258:2).
   Det som befriar oss från fruktan för döden är att lära känna Jesus. När Jesus uppväckte döda pekade han på vem han själv är: Livets Konung! Och när han själv dör och uppstår förstår vi att Jesus är starkare än döden. Därför att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen vågar vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.  Dagens texter hjälper oss till rätt ”ögon-märke”, till rätt ”öron-märke”. Och ”rätt mun-märke”!

  1. ÖGON-MÄRKE: HERREN ÄR GUD!
Läs och begrunda Första Kungaboken 17:9-24. Läs hela kapitlet!
Vi skruvar nu tillbaka tiden till omkring år 870 f. Kr. Ahab är kung och den vackra, eldiga, viljestarka Isebel är hans drottning. Genom henne kommer främmande guds-dyrkan in i landet. Folket smittas. Pojkarna smyger sig ut till de gröna lunder, där man dyrkar Baal, en fruktbarhetsgud. De kikar in. Vad spännande! De ser både extas och sextas. De hör hur de ropar: Baal är gud! En stor andlig nöd kommer över folket.
   Då sänder Gud Elia. Hans namn betyder Herren är Gud. Så fort Elia visar sig säger man: Där går Elia. Men egentligen säger man: Där går ”Herren är Gud”!
Vill du läsa om hur Elia, denne lille, tuffe profet i kamelhårsmantel och med eld i blicken, går in i Ahabs palats och ger världens längsta väderleksprognos på 3 ½ år, läs då 1 Kungaboken kap. 17. Där får vi sedan följa Elia till bäcken Kerit och dela hans måltid. Korpar serverar bröd och kött och bäcken Kerit bjuder på friskt vatten.
Men det friska vattnet sinar och Elia beger sig till staden Sarefat, där en änka tar hand om både profeten och oss. Vi får där vara med om ett märkligt olje- och brödunder. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.
Sedan kommer fortsättningen, som dagens GT-text från 1 Kungaboken 17:17-24 berättar om. En tragedi inträffar. Elia har gått i lydnad för Herren. Herren har lett honom på alla hans vägar. Gud har välsignat kvinnans familj.  Men så kommer denna tragedi. Änkans son blir sjuk, mycket sjuk och slutar att andas. Det blir en verklig trostest för Elia. Vi hör hur kvinnan skäller och klagar och anklagar Elia för det som hänt. Du har bara kommit hit för att låta min synd komma i dagen och för att döda min son.
Vad gör då Elia? Han argumenterar inte. Det enda han säger:Ge mig din son!  Han bär upp pojken på sitt rum och lägger honom på sin säng.  Elia är ”uteboende” hos kvinnan. Han har sitt rum på taket.
Lägg märke hur Elia ber till Gud. Han ropar till Herren: Herre, min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna änka, som jag får bo hos, att du dödar hennes son? Elia talar allvar med Gud. Varför gör du så här? Hur kan du vara så grym?
Får man be så?
Vi kan jämföra med Psaltaren 44:23-27. Det är din skuld att vi ständigt dödas, att vi räknas som slaktfår, (se Rom 8:36). Vakna! Varför sover du, Herre? Res dig! Stöt inte bort oss för alltid! Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset, vi ligger tryckta mot marken. Grip in, kom till vår hjälp, befria oss, du som är god! 
Herren hör Elias bön. Pojken får liv igen. Elia tar pojken och bär honom från rummet ovanpå ner i huset och ger honom åt hans mor och säger: Se, din son lever. Då sade kvinnan till Elia: Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning.
  Jakob skriver i sitt brev: Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi (Jak 5:16-17).  Elia var en vanlig människa i tjänst hos en stor Gud. Det kan hända mycket också genom oss när vi har strömmen påkopplad till en levande Gud. 
Vi träffar Elia i Nya Testamentet. Man ser honom där som en vägröjare för Messias. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias (Lukas 3:13). Vi träffar Elia på förklaringsberget tillsammans med Jesus och Moses och Petrus, Jakob och Johannes (Matteus 17).
Vid slutet av sitt liv dör inte Elia, utan förs upp till himlen i en brinnande vagn i en virvelvind (2 Kungaboken 2). Hans efterträdare Elisha tar upp hans fallna mantel och fortsätter i Elias spår. Uttrycket "axla [någons] mantel" härstammar från denna berättelse. Man kan jämföra denna händelse med det som händer Elias efterträdare som profet, Elisa. 2 Kungaboken 4:32- 35 berättar om det. Där användes ”mun mot mun- metoden” första gången.
Emil Gustafsson, en hårt prövad gudsman, skriver i Sv.Ps 268 v 1. Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? I de följande verserna får Elias historia hjälpa honom förstå sin egen.

Mångtusende vagnar, o Herre, du har 
och vilken du väljer för mig
kan göra detsamma, ty lycklig jag far 
till himlen i sällskap med dig.
Och när som Elia i ilande fart 
jag lämnar den ödsliga strand,
All smärta försvinner och allting blir klart 
hos Jesus i fröjdernas land.

Men undret som skedde genom Elia är första gången i Bibeln som en död uppväcks. Genom detta under övertygas en änka i Sarefat att Herren lever. I kapitlet efter detta – 1 Kungaboken kapitel 18 -  skall Elia  få övertyga tusentals människor på berget Karmel om att Gud lever. När folket ser (får rätt ögonmärke) hur Herrens eld förtär Elias offer, faller de ned på sina ansikten och säger:
Det är HERREN som är Gud!

2. ÖRON-MÄRKE: HÖR VAD ANDEN SÄGER
Läs och begrunda i din Bibel Uppenbarelseboken 2:8-17.
Vi tar nu båten till hamnstaden Smyrna på Mindre Asiens västkust. En vacker liten stad. Asiens smycke kallar man den. Vi letar rätt på den kristna församlingen där. Vi slår oss ned bland församlingsborna. De berättar för oss vad som hänt dem:
”Vi har fått lida mycket här i Smyrna”, säger de. ”Vi har ofta varit bedrövade. Smädelser och förtal gjorde oss missmodiga och nedstämda. Vi blev förföljda och det ledde till ekonomisk kris. Vi fick pröva på vad verklig fattigdom vill säga.  Vi såg framtiden i mörka färger. Vi anade att förföljelsen skulle bli ännu svårare. Här fälldes många tårar.  Vi kände oss verkligen misslyckade som kristna. Vi undrade om Herren hade glömt bort oss.

Smyrna – en dödstrött församling.
”Men när det var som svårast, fick vi mitt under en gudstjänst en stark erfarenhet av Herrens närvaro. Det kom ett profetiskt budskap, som verkligen uppmuntrade oss. Herren började tala till oss.  Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik. Ni kan förstå att vi blev uppmuntrade. Vi började tillsammans tala med varandra om allt vi äger i Jesus. Vi fick på nytt lära känna vår Herres Jesu Kristi Fader, han som är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud (2 Kor 1:3). Vi fördjupades verkligen i vår tro. Herren gav oss inga löften om att det skulle bli bättre och bättre dag för dag. Nej, det skulle bli ännu mera förtal och ännu mera förföljelser. Vi skulle kastas i fängelse. Vi skulle prövas. Men Herren uppmuntrade oss med orden: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
Det märkliga var att Herren använde allt det vi fått gå igenom för att trösta och uppmuntra och hjälpa andra som kom till oss. Vår dödströtta församling fick liv igen. Vi fick liv och vi fick förmedla liv. Vi förstod hur viktigt det var att lyssna in Herrens budskap till oss. Vad säger han? Bland annat detta: Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Den andra döden – är den eviga döden, den stora skilsmässan som kommer efter domen. (se Ps 690 och Rom 8:38-39)”.

Det Herren säger till Smyrna säger Han för att också vi skall höra vad Han har att säga oss idag. Vad säger han till din församling? Han ger oss ”öronmärke”!
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

3. ”Mun-märke” – vad hjärtat är fullt av det talar munnen
Läs och begrunda i din Bibel Lukas 7:11-17
Jesus kommer till Nain, en stad någon mil söder om Nasaret. När Jesus närmar sig stadsporten i Nain bärs där ut en död. Det är ende sonen som ligger där på båren. Bakom den går hans mor. Och hon är änka. För 20 år sen hade hon varit med om begravning av sin man. Nu är hon ensam, både man och son har dött. Och man säger till varandra: Så lite man egentligen vet, så osäkert vårt liv är, så otryggt. Och hon själv tänker detsamma. Hur ska jag klara mig? Och både hon och vi frågar: Var är Gud i allt detta? ”Bryr du dig om oss, Gud”?
Ja, Gud bryr sig.  När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne. Tröstaren är där och fylld av medlidande säger han till henne: Gråt inte! Fylld av kraft säger Jesus till den döde: Unge man, jag säger dig: Stå upp! När Jesus talar händer det något. Den döde sätter sig upp.
Vad händer med begravningsföljet? De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: En stor profet har uppstått bland oss, och: Gud har besökt sitt folk. Budskapet till oss i detta är att vi inte får leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Han tänder ett nytt liv i oss så att vi kan se ”den härliga lott som det är att leva där döden sin överman fått”  (Psalm 258:2). Du får ”rätt munmärke”: Höj din röst i lovsång. Låt glädjen höras ….
Vad hjärtat är fullt av det talar munnen!

i höstens påskglädje
Bengt Pleijel 92+

som bjuder på mer inlevelser i söndagens texter i boken Sångpostillan, årg 2 s 375, och på www.bibelskolan.com tryck här. Vill du sprida ”godis” berätta att adressen är bengtpleijel.blogspot.com. 

Skriva ut