måndag 13 november 2017Inför söndagen före Domssöndagen


VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är söndagens tema. Amos, Paulus, Jesus, Lot och hedersmannen Noa vill få oss att stanna till, tänka till och inse hur farligt det kan vara att leva livat. Men också hur saligt det kan bli att få LEVA LIVET! Det finns rikedomar på andra sidan riskerna.

1. Vi lyssnar till Amos – festen är över, kraschen kommer! Men sen då?
Läs och BE-grunda Amos 8:9-12.
   Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk på ljusa dagen. Jag vänder era fester i sorg och alla era sånger i klagan, jag klär alla höfter i säckväv och låter alla gå med rakat huvud, jag sänder sorg som efter ende sonen och låter slutet bli en bitter dag. Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet - inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Festen är över, det är Amos budskap till oss. Solen går ned mitt på ljusa dagen. Mörkret tätnar. Fasta i stället för fest. Skratt blir gråt. Kärleksbesvikelser vänds till klagan. I stället för femrättersmiddag - svält, hunger, törst. Skatteparadis leder ej hem men bort. En falsk trygghet bli allmän vilsenhet: ”Men du, Herre, var är du? Gud, om du finns, varför har du övergivit oss?”
   Amos, den skarpsynte profeten från Tekoa, en stad nära Jerusalem, honom sänder Gud till Nordriket – Israel. Han är visselblåsaren som får alla att reagera. Han avslöjar korruption, förtryck, sociala orättvisor, omoral, hycklande gudsdyrkan. Amos blev inte populär. Man satte munkavle på profeten, läs Amos 7:10ff. ”Håll käft! Dina bedrövliga bloggar gör oss bara bedrövade!”
   Men varför sänder Gud Amos till oss idag? Varför får han vara med i den Svenska kyrkans högmässor? Är det för att väcka oss? ”Alla sova, tyst det är i husen”. Är det för att öppna våra ögon: Vårt välstånd har lett till motstånd mot Gud. Men då man slängt ut Jesus och hans ”jesuiter”, vad har kommit in i stället? Är det Amos som satt igång #metoo-rörelsen? Och avslöjat de hemliga skatteparadisen? Nej, Bort med Amos! Han gör bara mos av oss. Sätt munkavle på profeten! Avkraga! Köp ut! Kör ut!
   Besinningsfråga: Är Herrens enda möjlighet att rädda oss att sända visselblåsare, klarsägare, avslöjare ???? Behöver vi profeter? Som väcker lilla vide ung, som bara sover.
   Profeter blir aldrig populära. De får säga sanningar som svider. Hela rasket skall rivas innan riket kan komma! Jesaja får se till att ödsligheten skall bli stor i landet innan något nytt och friskt kan komma. (Jes 6:9-12). Jeremia får uppdraget att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva innan han får bygga upp och plantera. Jer 1:9-10). Cancern måste bort innan hälsan kan komma.
   Festen är över, kraschen kommer! MEN SEN DÅ?
   Jesaja får detta svar: en stubbe skall lämnas kvar … den stubben skall vara en helig säd (Sv Ps.113). Jeremia får detta svar - bygga upp och plantera. Amos får detta svar: På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar. (Amos 9:11, men läs v 1-15). Vilket svar får vi? Vad händer på andra sidan kraschen? Begrunda dagens texter!

2. Vi lyssnar till Paulus – kraft från ovan blir källor här nedan.
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 3:20-4:1.
   Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Bibel 2000 talar om vårt hemland. Folkbibeln om vårt medborgarskap. Medborgarskap var viktigt på denna tid. Att vara romersk medborgare var ett stort privilegium. Där såg man Kejsaren som Frälsare. Han skapade ordning och reda i det stora landet.
   Vi har dubbelt medborgarskap. Svensk (eller norsk eller …) och kristen. Vi bor i ett land med ordning och reda. Men vårt hemland i himlen. Vi tillhör ett rike där Herren Jesus Kristus är vår kung.
   Lägg märke till att rörelsen inte är vår vandring till himlen utan det är himlen som rör sig mot oss: Därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Herren Kristus, vår Frälsare och Kung Han är på väg till oss. Och då händer det märkliga ting med oss. ”Kraft från ovan blir källor här nedan”. Vi får något rikt och fint och gott från honom som vi får ge vidare till varandra.
   När detta sker med oss upphöjer vi människor omkring oss. Ja, detta händer när vi står fasta i Herren. Då får vi en ny syn på människor omkring oss. De är mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
   Vad bra vi kommer att få om vi står fasta i Herren!

3. Vi lyssnar till Jesus – Guds rike kommer! Läs och begrunda Lukas 17:20-30.
   Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.   Festen är över, kraschen kommer … MEN SEN DÅ? Profeterna fick förkunna krasch, innan det blev kraft. Men Guds rikes kraft kommer på ett sätt som ingen kunnat tänka eller velat förstå, säger Jesus idag. Våra ögon kan inte se det. Det bli inte som TV säger. Våra öron hör fel. Människor säger: Här är det. Där är det. Men till oss säger Herren: Spring inte! Rusa inte! Jakt leder till jäkt! Vandra på vägen med honom som är Vägen. Annars går Du i väggen.
   Guds rike kommer som en blixt. Plötsligt. Oväntat.
   Som på Lots tid. Abrahams brorson levde i den syndiga Sodom. Folk på hans tid levde ungefär som folk på vår tid. Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Inget fel i det. Så gör vi. Men det blir fel i detta är när man aldrig stannar till och tänker efter. Vart är jag på väg? Hur lever jag mitt liv? Glider jag aningslöst med i något som bara sker... Man kan ibland känna det som man åkte karusell. Låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå. Det snurrar runt. Och snurrar det runt blir man vimsig i huvudet.
   Som på Noas tid. Då levde människor fullständigt aningslöst. Man tänkte precis som vi svenskar: Katastrofer händer andra, inte mig. Och man stannar aldrig till, tänker inte igenom sitt liv. Folk åt och drack, står det i texten. De gifte sig och blev bortgifta. Och detta skedde ända till den dag då Noa gick in i arken och floden, de stora vattenmassorna kom och sköljde över allt och gjorde slut på allt.
   Känner ni gubben Noa, hedersmannen? Noa lyssnade till Gud och lydde. Hans familj och alla djuren räddades. Och nu säger Jesus: Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
   

   Vad vill Jesus säga oss med allt detta? Han vill lära oss dagens tema: Vaksamhet och väntan.
   VAKSAMHET! Var medveten om att det finns makter och krafter och idéer som vill lura dig. Se uppåt mot Herren så får du hjälp att se upp för det som vill dra dig neråt. Men får man aldrig sova? Bruden: Jag sover men mitt hjärta är vaket (Höga Visan 5:2). Kärleksrelationen finns även i vilan.
   VÄNTAN! Och ha förväntningar på Herren. Gå till kyrkan, öppna din Bibel med frågan: Vad vill Herren göra med mig och oss idag?
   Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus enligt Folkbibeln. Mitt ibland människorna står han som är kung i Guds rike. Guds rike är inom er, säger Jesus enligt Bibel 2000. Båda har rätt. Han som är mitt ibland oss när vi firar gudstjänst vill komma in i oss. ”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till digl” (Sv Ps 104:4). Och mitt ibland människorna, där jag står, som skriver detta, där ser jag er, mina kära syskon, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Vill du läsa vad Sångpostillan har att säga om detta, klicka här.

Ta emot min hälsning.
Bengt Pleijel 90+Skriva ut