tisdag 4 september 2018


Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT
Ja, allenast ett är nödvändigt, säger Jesus till Marta i Bibel 1917 (Luk10:38-42, årg 3). Bara en sak behövs (Bibel 2000). Vad då? I dagens evangelium svarar Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet  (Matt 6:33). Det är ”den goda delen” som Marta hittat. Gör vi det vänder nöden, ”onödorna” släpper och ger plats åt nåderika ord. Dagens texter talar om för oss vad detta kan betyda.

Nehemja berättar i Nehemja 9:19-21
om hur NÖD vänds till NÅD
Vi ställer in vår tidsmaskin på 400-talet före Kr. och får då besök av Nehemja. Något har hänt med honom och hans folk, som han vill berätta för oss. Nehemja var munskänk hos kungen i Persien. Han får besök av sin bror Hanani och får veta vad som är på gång i Jerusalem. Folket lider stor nöd och vanära. Muren är nedbruten, portarna är uppbrända av eld …
Nehemja blir chockad. Han satt gråtande och sörjande i flera dagar och bad inför himmelens Gud. Kapitel 1 berättar om denna bön. Han ber och bekänner sina och sitt folks synder och överlåter sitt folk åt Guds barmhärtighet. 
Nehemja ber och upptäcker att han själv är bönesvaret. Han beger sig till Jerusalem. Och får leda folket in i ett nytt liv. Men allt liv födes fram under smärta. 
Ja, nöden var stor – det berättas om strider och intriger. Man bygger upp muren omkring Jerusalem under kamp och motstånd. De hade murslev i ena handen och svärd i den andra. Men inte bara staden skall uppbyggas. Folket också! Folket får lyssna till Herrens ord. Man bygger lövhyddor där man bl a påminns om vad Gud gjort under ökenvandringen. Och glädjen var mycket stor (Neh 8:17).
Men efter festen kommer fastan. De byter kläder. Man samlas till fasta, klädd i sorgdräkt och med jord på sina huvuden. De läste ur Herrens lagbok under en fjärdedel av dagen och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren, sin Gud (Neh 9:3). Och nu kommer dagens text, Nehemja 9:19-21, där vi hör hur Nehemja ber till Gud:

Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldpelaren lyste i natten på vägen de skulle gå. Din gode Ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun, och vatten gav du dem. när de törstade. I fyrtio år försörjde du dem i öknen, och de saknade ingenting. Deras kläder blev inte utslitna, och deras fötter svullnade inte.

När vi bekänt våra synder och vårt eget ansvar i kyrkans bortvändhet från Gud kommer HERREN själv och tar bort synderna och renar från all orättfärdighet. Vi blir klarsynta. Våra ögon öppnas. Det blir för oss så som på Nehemjas tid.
Nehemja berättar om Guds närvaro under den svåra ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. Folket var besvärligt, knorrade och suckade och syndade. Men Gud övergav dem inte. Hans närvaro omslöt dem både dag och natt. Han leder dem genom Molnpelaren om dagen och genom Eldpelaren om natten.Guds gode Ande undervisade dem. De fick manna att äta och vatten att dricka. De saknade ingenting under den fyrtioåriga ökenvandringen. Kläderna blev inte utslitna och fötterna svullnade inte. Både skräddare och ortopeder var arbetslösa.
Detta hände på 400-talet f Kr. Det Nehemja vill säga oss, som lever nu: Gud är densamme idag. Den helige Ande inspirerade Nehemja att skriva ned händelserna då för att rusta oss som lever nu. Vi lär oss att i bön och bot söka Gud och få upptäcka att ”vår hjälp kommer från Herren”. Och får upptäcka att Herrens stora barmhärtighet inte överger oss i vår öken … Öppnade ögon, Herre oss giv.

Paulus berättar i Apostlagärningarna 20:32-36
om hur SAKNAD vänds till SALIGHET
Vi träffar aposteln Paulus. Han berättar om hur han på sin resa till Jerusalem träffar gamla vänner från Efesos. De har saknat varandra mycket. Han talar in tröst i dem och han ber med dem. Han ger dem och oss en viktig nyckel för ett rikt liv.Det är saligare att ge än att få. Du upptäcker det då du ställer dig i himmelrikets livsström och låter DEN STORA GE-GLÄDJEN flöda. Gud själv bara ger och ger. Han ger sin Son till oss. Sonen ger sitt liv för oss. I nattvarden tar vi emot hans kropp och blod, för dig utgiven och utgjutet. Gud älskar en glad givare ty han blir så glad då han ser hur hans barn liknar honom Ja,det är saligare att ge än att få. Vi lyssnar till vad Paulus säger till de äldste i Efesos:

Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta." När Paulus hade sagt detta, böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. 

Stanna till ett tag och fundera över de orden: Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. När du vill be för någon behöver du inte många ord i din bön. Gud vet hur det står till. Vad du kan göra är att överlåta ”ditt bönebarn” åt Guds nåderika ord. Du får lyfta in dem i ett bibelord T. ex Jesus säger: Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10. Eller Apg 20:32 eller … ). Dröj med ditt ”bönebarn” i det ordet inför Guds ansikte. Du får erfarenhet av hur saknad vändes till salighet.

Jesus ger i Matteus 6:31-34 recept på
hur BEKYMMER vänds FÖRTRÖSTAN
Jesus säger till oss:
Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med?  Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.  Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Det finns bekymmer som man får. Plötsligt kommer de, otrevligt och oväntat. Men det finns bekymmer som man själv gör. Man snickrar ihop dem, förstorar dem, ältar dem. Bekymmer är farliga. När vi plockar in dem i våra liv, plockar vi in högexplosiva varor. De sliter sönder oss, fångar oss. Och har en otäck sugkraft. Job uttrycker det så här: Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, Ångest kommer över mig (Job 3:25-26).
Är det så för dig dig hör vad Jesus säger idagSök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då upptäcker du detta: "Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man".

Praktisera dessa recept mot bekymmer:
  1. Se på ordet BE-kym-MER.
Mitt i ordet finns tre bokstäver – kym – I slangspråk finns ordet ”kymigt” = besvärligt, dumt. Före ”kym” står BE. Efter ”kym” står MER. BE MER när du får det KYMIGT. Sök först Guds rike …

  1. Lär dig ”tre-sju-metoden”.
Tre - Psaltaren 55:18 - Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga. Gör det inför Far. Viktigt att bli av med nöden!
Sju – Psaltaren 119:164 -  Jag prisar dig sju gånger om dagen. Viktigt att fylla på med nåden.

  1. Hitta Jesu poäng med livet:
Se på liljorna på ängen. Lyssna till fåglarnas sång. Häpna!
Lyft sedan blicken uppåt: du ser Guds rike. I det riket är Jesus kung och Herre. Genom dopet och tron blir du medborgare där. Han lär dig att prioritera rätt. Och du upptäcker vad Paulus upptäckte: vad rikt livet kan bli. Ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:13). Du hör vad Jesus säger Gör er därför inga bekymmer. Du märker:  På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom. Han ger det som han säger. När han talar till dig, sker något. Han låter en anda av sorglöshet, bekymmersfrihet, glädje, komma in i dig. Bekymmerkrampen släpper. Om morgondagen hittar på något dumt, får du säga till morgondagen: De dumheterna får du kånka på själv.
Jesus är min kung och min Herre! Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd (Sv Ps 249:2).
BEKYMMER VÄNDS TILL FÖRTRÖSTAN

Bengt Pleijel 91+ som meddelar att det finns ännu mer klokheter att hem-ta i Sångpostillan, årg 2, sid 382. bibelskolan com tryck här, och i boken ” de Himmelrika” se Matteus 6:31-34 i boken, och på bibelskolan.com tryck här.

Kom ihåg HIMLAKODEN:
A – är Anden som ger liv Be- arbeta det du läst
Se – vad Jesus gör för dig GE – åt andra vad du fått.

Skriva ut