söndag 28 februari 2021

inför söndagarna i mars

            Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis 
för söndagarna i mars, med utgångspunkt från 
första årgångens texter:


Tredje söndagen i fastan

Midfastosöndagen

Jungfru Marie bebådelsedag

Palmsöndagen, Stilla veckan och Påsk


Passionsgudstjänster Sångpostillan

här hittar ni texterna för Markusserien som vi följer i år, 2021.Skriva ut