måndag 12 mars 2018


Inför Marie Bebådelsedag
GUDS MÄKTIGA VERK
bebådas, förkunnas, förutsägs på Marie Bebådelsedag – nio månader före Jul. Vi får resa till Nasaret och uppleva det som Maria fick uppleva där. Vi får träffa Jesaja, som flera hundra år tidigare berättar om ”jungfrun som skall bli havande och föda sonen Immanuel”- Gud med oss. Vi får också lyssna till Paulus som hjälper oss att se vad detta betyder för oss som lever flera hundra år senare.

GUDS MÄKTIGA VERKbebådad av JESAJA – läs Jesaja 7:10-14 (Fb).
 Herren sade till Ahas: "Be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden." Men Ahas svarade: "Jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren."         Då sade Jesaja: "Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Ahas var kung i Juda ca 700 år f Kr. Gud försöker komma till tals med honom. Han presenterar sig som Herren din Gud. Gud vill leva i förtroligt förhållande till honom. Men Ahas vill inte lyssna och lyda. Mäktiga män gör inte det. Är sig själva nog. Fastnar i ”ego-snurrret”! Folk blir trötta på honom, säger Jesaja. Men tänker Gud ge upp? Nej, han blir inte trött och utmattas inte (Jesaja 40:28). Han har en spännande lösning att ge. Han sänder sitt budskap. Ge akt på tecknet: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (= Gud med oss).
Om Ahas inte reagerar, kan vi göra det. Matteus förmedlar budskapet till oss. Första kapitlet hos Matteus slutar med budskapet om Immanuel – GUD MED OSS! (1:23). Han möter oss i Marias barn. Sista kapitlet slutar med de orden: Jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Mellan första och sista kapitlet hos Matteus dras vi in i denna kärleksrörelse från himlen. Vi kallas, vi tränas, fostras som lärjungar. Och vi lär känna Jesus, vem han är, vad han gjort och vad han vill med oss. Vi kommer med i Guds stora GE-RÖRELSE. Vi får gå med, gå ut, ge ut i den i den värld Han älskar.
Guds mäktiga verk sker också med oss, därför att Gud vill om vi vill. I dagens evangelium sätter Gud igång dig i DEN STORA GE-RÖRELSEN. Följ med till Nasaret och träffa Maria.

GUDS MÄKTIGA VERK – i Maria. Läs Lukas 1:26-38 (Fb) i din bibel.
BE-grunda! Förundras! Gärna med mig i boken Sångpostillan, årg 1, sid 474 bibelskolan.com. tryck här

Gabriel på himmelskt uppdrag
Ängeln Gabriel en ny uppgift. Sex månader tidigare fick han tala om för prästen Sakarias att hans hustru Elisabet skulle vänta barn. Nu sänds Gabriel till Maria – också hon skall få föda en son. Elisabet var överårig – en gammal prästfru från landet. Maria var underårig – en tonårsflicka från staden Nasaret, för ingenting är omöjligt för Gud. Varken gumfödelse eller jungfrufödelse!
Tillsammans med ängeln Gabriel letar vi oss fram till ett litet hus i Nasaret. Vi går in. Det är halvmörkt. Vi ser en ung flicka som dammar och städar. Hon tänker inte så mycket på dammtussarna. Hon har bara vackra tankar i huvudet – hon tänker på Josef. De är trolovade med varandra. Trolovningen är mer än förlovning. Genom trolovningen räknas de som man och hustru. De hör ihop. Men bor inte ihop. Det äktenskapliga samlivet börjar först med vigseln. Men om ett år skall det bli bröllop…
När ängeln kommer in i huset fylls det av ett starkt ljussken. Maria blir förskräckt. Ljusskenet bländar, hon sätter händerna för ögonen och ropar till. Då hör hon en röst som talar till henne: Gläd dig, som fått nåd! Herren är med dig (Fb). Guds nåd, hans gränslösa och obeskrivliga godhet och kärlek når fram till henne. Inte att undra över att hon undrade vad denna hälsning kunde betyda!

Marias son - den Högstes son!
Maria får nu höra märkliga ord! Hennes son skall bli stor och kallas den högstes Son. Hans namn ska bli JESUS – ”Herren frälsar”. En himmelsk räddningsaktion sätts igång. Gud vill frälsa oss genom detta barn, från Mörkrets välde in ihans välde som aldrig skall ta slut.

   Marias reaktion.   
   Vi hör hur Maria ropar: Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Maria får svar. Ingenting är omöjligt för Gud. Ty Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Då sker vad Gud vill på jorden såsom i himlen. Detta är Guds plan och vilja att förena himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Så älskade han dig och mig att han ville göra det möjligt för oss att leva himmelrikt redan här.
Lägg märke till att den Högstes kraft vilar. Inget stress. Men något stort sker. De blir så när den Helige Ande är å färde.Det svaret får också vi när vi fastnar i vårt ”suckeri”: Hur ska det gå till? Hur ska jag klara av? Hur ska jag orka? Hur ska jag kunna göra ”det här med Jesus” levande för någon enda människa? Svaret får du. Icke genom din duktighet och fromhet, utan: Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.

Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Maria är världens mest omskrivna kvinna. Man har gett henne många benämningar – ”gudaföderskan”, ”den saliga jungfrun”, ”Herrens moder”, ”himladrottning” … Själv kallar hon sig HERRENS TJÄNARINNA. En Herrens tjänare ser upp mot sin Herre, hämtar order, inspiration, kraft från honom och får människor omkring sig att känna sig älskade, sedda, viktiga.
Marias JA förändrar världshistorien. Mycket kommer att förändras om du säger ditt JA!
Vårt JA föder fram glädjen och lovsången i våra liv. Vi får säga med Maria: Låt det ske med mig som du har sagt. Amen! Amen – ja, ja ske alltså!
Vad Gud har sagt finns nedskrivet i Bibeln. Lyssna inåt. Gör som Maria: Hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta (Luk 2:19). Ta kontakt med den helige Ande. Anden förmedlar både kraft, vila, inspiration, lovsång …Sjung med Maria: Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:46-47).

GUDS MÄKTIGA VERK förkunnat av Paulus i Romarbrevet 8:1-4 (Fb). Läs i din bibel.
Paulus hjälper oss att hitta in i kraftfältet där Gud är med oss: I KRISTUS JESUS!
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där möter vi vårt dops Gud – Fadern, som sträcker ut sina två händer – Sonen och den helige Ande - mot oss. När vi säger vårt JA är de i full aktivitet för att leda oss – kanske inte på lätta men på rätta vägar. Och på spännande…
Vi är döpta in i Kristus Jesus. Där gäller helt andra lagar än någon annanstans. Där finns ingen fördömelse – ingen fällande dom. Vilket budskap! Vilket evangelium för alla dem som går där och känner sig dömda och fördömda och förkastar sig själva, därför att de misslyckats med så mycket. Man ser sig i Lagens spegel men blir inte renare för det. Man lyfter sig i kragen men kommer inte högre upp för det. Man dömer ut sig själv och dömer ut andra. Suck!
MEN - ingen fördömelse! Ingen fällande dom! För vem? För dem som är i Kristus. Säg JA till ditt dop. Stanna kvar där – inga turistresor till främmande gudars land! Där - utanför kraftfältet gäller syndens och dödens lag. Den lagen är som en tyngdlag. Den gör det tungt för mig. Drar mig nedåt. Fångar mig. Men I KRISTUS gäller livets Andes lag. Den lagen har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Där finns Livets Ande. Han har med sig en lyftkraft till oss. Ty Livets Ande förmedlar till oss krafterna från Golgata. Där händer det något som förändrar allting helt för oss. Gud gjorde något där…
Det som var omöjligt för lagen – DET GJORDE GUD! Vilket fantastiskt budskap! Här är det inte längre fråga om min aktivitet. Mina ansträngningar. Mina försök att leva efter bud och krav och måste och borde. Vad gjorde Gud? Gud sände sin egen Son. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden, Rom 8:4.
Se lagen som ett stort kärl. Kärlet måste fyllas med KÄRLEK. ”Men med min fromma möda jag aldrig fylla kan Guds lag” (Sv Ps 230:2 enligt gamla psalmboken). Det jag inte kunde DET GJORDE GUD. Fullheten finns hos Jesus. Vi såg hans härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Guds mäktiga verk landar i oss!

Marie Bebådelsedag ersätter i år femte söndagen i Fastan, som har temat FÖRSONAREN. Evangelietexten är från Johannes 11:46-57. Se sångpostillan årg 1, sid 168. Bibelskolan.com tryck här. De två sista veckorna i Fastan kallas Passionstiden.

Vilken rik tid vi har framför oss!
Bengt Pleijel 91+

Skriva ut