tisdag 20 mars 2018Stilla veckan och Påsk 

Palmsöndagen - VÄGEN TILL KORSET.
   Vi följer LUKAS-serien. Denna serie finns inte i boken Sångpostillan, bara på bibelskolan.com, tryck här.
   Jesaja 50 5-10 ger oss idag ett ”byheart-ord” av tröst och mod: Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig vid sin Gud (Jesaja 50:10 Fb).
   I Romarbrevet 5:1-5 säger Paulus hur vi kan få uthållighet och hopp, vi som skakas av att se hur Mörkrets makter också idag mobiliserar sina krafter för att släcka Livets Ljus. Gud tar hand om oss. Och han tar sig in i oss: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
   Lukas 19:28-40 låter oss vara med om då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och vi får se hur folk breder ut sina mantlar på vägen. Vi får höra hur lärjungarna i sin glädje ljudligt prisar Gud. Med dem stämmer vi in i sången
Välsignad är han som kommer, 
konungen, i Herrens namn. 

Under stilla veckan må du stanna till och försöka hitta svar på frågan: Varför måste Jesus dö på korset? Vad svarar du? På TV 16 har jag talat in dessa fem svar: 1. för att han älskar dig 2. för att ge dig skuldsanering 3. för att ge dig ett friskt hjärta 4. för att hela dina sår. 5. för att du skall bli stolt. Tryck här om du vill lyssna på mina svar.

Skärtorsdag – DET NYA FÖRBUNDET
   Skärtorsdag är den dag då nattvarden, nya förbundets måltid, instiftas. Vi följer LUKAS-serien och predikovandrar med bibelskolan.com, tryck här. De två första texterna: 
   2 Mos 12:15-20 och 1 Kor 5:6-8 uppmanar oss att rensa bort den gamla surdegen ur våra liv - den onda, sura ”synda-degen” som bara sväller och förökas och smittar…
   Lukas 22-7-23 berättar om hur det nya förbundets måltid - den heliga nattvarden - bereds och instiftas. Varje gång vi firar denna måltid landar Golgatadramats välsignelse i våra liv. Nattens mörker försvinner i natt-varden. Med Herrens trogna i alla tider stämmer vi in i en jublande eucharisti – TACKSÄGELSE. Vi lyssnar in pulsslagen från Guds fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!

Långfredag - KORSET.
   Långfredag är det gamla svenska namnet på fredagen i stilla veckan. På engelska heter den ”Good Friday”, den goda fredagen. Vi följer LUKAS-serien och predikovandrar med bibelskolan.com, tryck här.
   Jesaja 53:1-12 talar om för oss hur vi som ofta går vilse som får, kan av Jesus får hjälp att hitta hem, därför att Han – Herrens lidande tjänare – den rättfärdige – bar mångas skuld och bad för överträdarna.
   Filipperbrevet 2:6-8 låter oss få se hur Jesus offrar sin jämlikhet med Gud för att bli tjänaren som reser oss upp. ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud . Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv ps 62:2).
   Lukas 23:26-49 berättar om att den förste som får bära korset är en afrikan. Vi får höra hur Jesu ägnar sina sista timmar åt ”Jerusalems döttrar”, och åt en förbrytare, ett kriminalfall. Lukas tar med Jesu sista ord på korset – ett ord fullt av förtröstan. Vi får också höra hur officeren som ledde avrättningen kommer med en mycket märklig reaktion. Vi får se hur många åskådare ”slog med händerna för bröstet” – en syndabekännelse! Motsatsen: Att brösta sig! Långfredagens budskap till oss är Rom. 5:8: 
Gud bevisar sin kärlek till oss 
genom att Kristus dog för oss 
medan vi ännu var syndare. 

Påsklördag – NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET.
   Denna dag firas inte som helgdag hos oss. För apostlarna var det en svår dag. Deras kristendom hade kraschat. De satt bakom stängda dörrar och grät, förtvivlade. Jesus var borta, Jesus var död. Nu fanns det ingen mening kvar.
   Vi behöver be om nåden att få vara stilla denna dag i begrundan och eftertanke. Vi kan läsa texter, som behandlar dagens tema som är Nederstigen till dödsriket: Jona kapitel 2, 1 Petrus 3:18-22, Matteus 12:18-41. Vill du ha sällskap med mig träffas jag på adress Sångpostillan årg 3, sid 209, eller bibelskolan.com tryck här

Påsknatten – GENOM DÖD TILL LIV.
   Vi överraskas av jubelropet ”Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden”! Livet vann dess namn är Jesus! Påsknattens seger når oss dopet. Begrunda Rom. 6:3-4:
   Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
   Påsknatten är den natt då vi får förnya vårt dop genom att med många decibel i rösten säga JA till vårt dop. Om du inte kan göra det i påsknattsmässan, gör det i din enskilda andakt.
   Läs om Påsknattens händelse I Sångpostillan, 3 årg. i boken sid 219 eller på bibelskolan.com tryck här

Detta är den tro till vilken vi är döpta. 
Vill du förbli i denna tro 
och med Guds hjälp 
visa den i kärlek 
t
ill Gud 
och dina medmänniskor? 
JAAA! 

PåskdagenKRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!
   Vi följer LUKAS-serien. Utläggning finns på bibelskolan.com. Tryck här. 
   Hosea 6:1-3 uppmanar oss att söka Herren. Då kommer det att våras för svensk kristenhet: Han skall komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden.
   I Apostlagärningarna 3:14-16 säger Petrus att ”ni dödade vägvisaren till Livet” men ”Gud uppväckte Jesus”. Tron på Jesus gav styrka åt en lam. Här är receptet till en förlamad kristenhets förstelnade lemmar. Vi kan få del av Guds väldiga styrkas kraft (Läs Efesierbrevet 1:4-10).
   Lukas 24:1-12 låter oss få höra frågan: Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.. Sv Ps 146:3 sjunger:
Tro inte att Jesus är borta. 
Tro inte att Jesus är död. 
Han lever och ger oss att äta av Livets bröd 

Annandag Påsk – MÖTE MED DEN UPPSTÅNDNE
   Vi följer evangeliebokens texter och hittar predikovandringar i Sångpostillan årg 1. Tryck här
   Hesekiel berättar i 37:1-10 om hur ”Herrens hand” rör vid honom och låter honom se hur ”förtorkade ben” får liv och fogas samman. Hesekiel får uppdraget att profetera: Så säger Herren, HERREN: Kom, du Ande,från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv… då kom Anden in i dem och de fick liv… ”Upplys mig helige Ande, så att jag kan förstå: Också nu gör Herren det som han gjorde då” (Sv Ps 646:4).
   I Apostlagärningarna 10:34-43 får vi höra hur Petrus predikar om Jesus. Gud hade smort honom med Ande och kraft. Många under skedde genom honom ty Gud var med honom (jfr Joh 5:19). Honom hängde de upp på träpålen. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen … Och Gud som gav liv åt Jesus kan ge liv åt oss, ty var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.
   Lukas 24:34-43 tar oss med på en vandring till Emmaus. Jesus ger oss bibelförklaring till Gamla Testamentet. Denna bok som många tycker är svårbegriplig kan göra oss tröghjärtade och tröghjärnade, till brinnande kristna. Vi upptäcker att denna bok är full av kraft och liv. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Detta blir alldeles klart för oss då Jesus delar måltid med oss. Han bröt brödet det och gav åt dem… då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Och då smälte deras frusna hjärtan. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss. Emmausvandrarna skyndade sig sedan tlll de andra lärjungarna och berättade. Men innan de berättade såg de andra att något hänt med dem. De frågade:
Dina ögon är fyllda av glädje. 
Säg vad har de sett för att få sånt ljus? 
(Sv Ps 154:3) 


GOD PÅSK med många upptäckter av påskens glädjeöverraskningar önskar

Bengt Pleijel 91+


Skriva ut