måndag 8 juni 2020

Inför första söndagen efter Trefaldighet

VÅRT DOP 
är temat på söndag. Vi får hjälp att leva dopet efter Dopet. Ty dopet är inte bara en händelse för länge sedan, utan något som angår oss idag och ”alla dagar intill tidens slut”. Det hände något i vårt dop. Golgatadramats seger landade hos oss i dopet. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss:

Vet ni då inte att alla vi som har blivit döpta in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 
(Rom 6:3-4, Bibel 2000) 

Det hände något i ditt dop. Du kopplades in på kraftnätet från Golgota. Allt det som hände där, blev ditt i dopet. Det är viktigt att du vet detta: Du är inkopplad på Golgota.
   När ett hus byggs, kopplar man in det på det elektriska kraft­nätet och på det kommunala vattenledningssystemet. När du sedan trycker på strömbrytaren kommer ljus, värme och kraft. När du vrider på kranen rinner rent, friskt vatten fram.
   Men bryr du dig sedan inte om elknapp och vattenkran så blir det både mörkt, törstigt och smutsigt för dig. Egentligen mycket självklart, eller hur?
   Är du inkopplad på Golgota måste du sedan koppla på. Ljus, värme och kraft och strömmar av levande vatten (Joh 7:37­-39) bara väntar på dig. Allt vad Jesus har att ge, får vi i dopet. Hans frälsning, hans rättfärdighet, hans kraft. Men du måste säga JA till det. Ta emot det. Ge ditt gensvar. Du gör det genom att leta rätt på strömbrytarna och använda dem:
Bibeln, som ger dig ljusord in i ditt mörker (Psalt 119:130).
Bordet, altarets bord, som hjälper dig att ta emot värmen, kraften och upprättelsen från korset: Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgjutet!
Bönen, som hjälper dig att leva i varm, personlig och förtrolig ljus­gemenskap med ditt dops Gud (Psalt 25:14). I bönen hittar du även om du lever i karantän …
Brödragemenskapen – du söker dig till syskon tron - ”lemmarna är många, kroppen är en – vi är ett i honom” (Sv Ps 61:5). Syskonen finns på din bönelista, du får gemenskap med dem i din karantän. Kalla bönelistan för ”blivande-helgon-listan”.

Tre personer dyker idag upp ur texterna och vill hjälpa dig med detta – hedersmannen Noa, evangelisten Filippus och väckelseprofeten Johannes Döparen.

1. GÖR SÅSOM NOA GJORDE: GÅ IN I ARKEN!
Läs och BE-grunda dagens GT-text från 1 Mos 7:11-23 i din Bibel.

Eftersom du har så gott om tid i din karantän, läs hela Noa-berättelsen från 1 Mos 6-9. För 44 år sedan skrev jag boken ”Såsom det var av begynnelsen” (1 Mos 1-11) med teckningar av en ung konstnär som hette Berit Karlsson. Där träffar du hedersmannen Noa. Boken trycktes i 8000 ex. Kanske du hittar den i någon pensionärs boksamling på vinden …

Vi får nu träffa Noa – hedersmannen. Berättelsen om Noa börjar med att vi får se in i hjärtan. Vi får se vad Far ser i människors hjärtan. Far ser ondska, våld, falskhet, svek, slagsmål, föräldrar mot barn och barn mot föräldrar - människornas ondska var stor på jorden (1 Mos 6:5). Och är stor! Media ger daglig rapport om ondska, våld, falskhet, svek … Vad mycket smuts det finns!
    Men vi får också se in i Fars hjärta – Far blir bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:6). Han ser inte längre med glädje på sitt skapelseverk. Han är full av sorg. Han lider med sin skapade värld. Han kan inte bara låta det gå. Han kan inte acceptera ondskan. Han måste förstöra den ondska som ockuperat hans skapelse. Han måste ställa allt till rätta därför att han är en rättfärdig Gud. Far beslutar att skölja bor smutsen genom ett reningsbad. Vi får läsa om en väldig tsunamin, en pandemi …

Men det tog inte slut med världen … Nystart!
   Noa fick bygga en ark. Noa och hans familj blev räddade. Det vatten som dränkte många, lyfte Noa. Sedan får Noa gå ut ur arken. Han får stiga ut på en rentvättad jord tillsammans med de åtta människor som blev räddade. Det är den lilla hjorden som räddas. Talet åtta representerar här fullkomligheten. Mestadels är sju fullkomlighetens tal. Men åtta är sju med råge. Talet åtta pekar inte bara på den lilla hjorden. Det pekar fram mot fullkomningen då en stor skara skall stå inför tronen, en skara som ingen kan räkna.
   Det som hände med Noa är en förebild för oss. Petrus skriver i 1 Petrus 3:21: Efter denna förebild frälser nu dopet också er.
   Gå in arken, sa Gud till Noa. Gå in i arken, den som heter i Kristus, säger Far till oss.
   Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Far har hjärta för oss: Den Enfödde som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Vi blir räddade av att höra ihop med Jesus och leva i hans rike och i hans seger.
   I arken, som heter i Kristus, ligger kärleksskatter. Fler än du anar. De väntar på att bli upptäckta av dig.
GÖR SÅSOM NOA GJORDE: GÅ IN I ARKEN! 

2. GÖR SÅSOM FILIPPUS GJORDE: ANVÄND LLBB - METODEN
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 8:26-39 i din Bibel
   Vi träffar Filippus som vi redan träffat i Apg 6:1-7. Han hör till de sju män som utses till diakoner. Man utser dem som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet. De får lätta apostlarnas arbetsbörda så att de får tid att ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst.
    Apostlagärningarna 8 berättar om en svår förföljelse mot de kristna i Jerusalem. De skingrades nu åt många olika håll. De skingrades - de hamnade i ”diasporan”, som betyder ”ord som sprids”. Överallt förkunnade de evangelium – de var bibelord som sådde bibelord. Bland dem var Filippus som hamnade i en samarisk stad. Han var en god evangelist med många karismatiska gåvor. Det hände mycket. Det blev stor glädje den staden (Apg 8:8).
   När vår text börjar är Filippus tillbaka i Jerusalem. En budbärare från himlen – en ängel – ger honom befallning att lämna Jerusalem och bege sig till Gaza. Den ligger öde. Smaka på det. Lämna staden där man umgås med syskon i tron och har härliga möten! Gå till den tråkiga ”ödsligheten”! ”Se än är jorden skum, öde är månget rum, sänd evangelium, låt dagen gry” (Sv Ps 19:1).
   Filippus reste sig och gick. Om han tidigare var ledd av en ängel får han nu ”ledning” av den helige Ande.
   Nu möter han fint folk! En finansminister från Etiopien i Kandaces tjänst. Han är eunuck, som alla högre tjänstemän vid hovet var - alltså kastrerad. Kandace är änkedrotttningens titel.
   Finansmannen sitter och läser Bibeln. Han har fastnat i Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. Läs och berätta för dig själv vad som sedan händer. Lev dig in i att det är du själv som möter en finansminister som behöver hjälp med sin bibellyssning. Då kan det vara bra om du känner till LLBB-metoden. Du har aldrig hört talas om den metoden. Det har inte heller jag. Den kom till mig då jag skrev detta. (Var får man allt ifrån? Jag tror att det var Filippus som viskade den till mig)

LLBB betyder:

L – läs bibeln
L -  lyssna inåt. Vad säger Herren dig?
B – be och samtala förtroligt med Herren om det du läst.
B - berätta för dig själv och för någon annan vad du fått.

GÖR SÅSOM FILIPPUS GJORDE: 
ANVÄND LLBB - METODEN 3. GÖR SÅSOM JOHANNES GJORDE: SE GUDS LAMM!

Läs och BE-grunda Matteus 3:11-12 i din Bibel
   Vi träffar nu Johannes Döparen. Det brinner en eld i Johannes ögon, när han ser på oss. Han skakar om oss. Han får oss att stanna till. Genom dopet i vatten får han oss att vända om. Men sen då?
   Plötsligt förvandlas den förtärande elden till något annat - en kärlekens eld. Johannes ser framåt. Och han berättar om vad han ser. Någon kommer efter honom. En som är starkare än han. Och kan göra mer för oss än vad han kan. Och då skall något stort ske. Se Guds lamm … Han vill göra något bra av våra liv. Vad då?

  • Han tar bort synder!
Johannes säger: Han har kastskoveln i handen, och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Agnarna måste bort. Agnarna - det är det ytliga i våra liv. Allt det vi klär ut oss i, våra fikonlöv, vårt hyckleri, det oärliga, det vi smusslat med. Innanför agnarna finns säden, det friska livet. Agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Agnarna – inte vi – ska brännas upp. Vad gör han med oss?
  • Han döper i helig Ande och eld
Anden eldar agnar men gör hjärtan brinnande (Luk 24:32)
   Hesekiel talar om hjärttransplantation (Hes 36:26-27). En operation kan vara smärtsam. Författaren Natanael Beskow uttryckte det i Sv Ps 162:2 så här:

Som elden guldet renar, så Andens helga glöd 
med själen sig förenar. Vår synd blir glömd och död. 
O salighet och fruktan när Anden kommer när. 
O nåderika tuktan, o eld som allt förtär. 

Mycket kan hända när Guds helige Ande får beröra oss. Det är Anden som gör att vi kan få en visshet om att vi är Guds barn, därför att Anden vill vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Det är Anden som stöder oss i vår svaghet ty ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er (Apg 1:8 och Ef 3:16). Vi får något nyttigt att bjuda andra på, ty Andens frukt börjar växa fram (Gal 5:22). Vi får något friskt och hälsosamt att ge genom Andens gåvor (1 Kor 12:7-11).
   Dopet kallar dig till kärleksmöten. Du får gå in i arken som heter i Kristus – du lär dig använda LLBB-metoden - Du får djupkontakt med Jesus - Guds lamm. Du hör vad Far säger : Du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje. Jag har en plan med ditt liv.


Detta skriver med glad hälsning till dig och till alla andra blivande helgon

Bengt Pleijel 93+
som stämmer möte med dig i www.bibelskolan.com där vi fortsätter samtal om söndagens text – tryck här. Var också nyfiken på Nyfikenhetsskolans vandringar nr 39-60 som handlar om Andens liv, frukt och gåvor m.m. tryck här.Skriva ut