onsdag 2 november 2016Två helgdagar har vi nu framför oss. Först

ALLA HELGONS DAG

När detta skrivs är det Allhelgonadagen, den 1 november. Det skrivs för att begrundas inför Alla helgons dag den 5 november. Bakom oss ligger nu den 31 oktober, då många firade Halloween. Namnet kommer av ”all hallows eve(ning) – Alla helgons afton. Det är då glada glin svirar och firar och busar och skräms och tigger godis. Bus eller godis! Man klär ut sig till häxor och smådjävlar, och skäms inte att man skräms med smäll och skräck. Flyktingar från andra länder undrar varför vi behöver leka skräck. Men vi småler och tycker det verkar så rart. Men kanske är det så: Om man leker med djävulen, leker han sedan med oss. Inte att undra över att många tycker att livet är så ”djävligt”! Själv använder jag ett starkare ord: Djävulskt!
    Men det finns en motrörelse. Aftonen – den 31 oktober – är förbi. Något hände i nattens mörker: ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån Himlen (Sv Ps 175:2). En himmelsk kraft som sätter oss i rörelse. Vi går med i den rörelse som heter
ALL HALLOWFOR

Där går man forward – framåt. Hallowfor-dagen är framåtdagen. Där hittar vi helgonen. Det finns ett ”go” i helgonen. En vilja att komma vidare. Det finns stora helgon. Det är sådana som har medaljen S:t hängande runt halsen. Det finns små helgon. Dom möter vi i vår vardag. Vi tycker att livet skulle vara väldigt fattigt utan dessa små helgon, små ”helgoa” människor. De är som ett öppet fönster mot himmelen. De har sett något som gör oss nyfikna. De smittar oss med sin glädje. Vi hänger med då ”THE SAINTS GO MARCHING OUT”. De tar oss ut ur vårt instängda liv och drar oss med på vandringen genom de fagra riken på jorden. Där vi går fram sprider vi tillsammans LOV OCH GODIS. Till paradis med SÅNG. Och överraskar både snälla och stygga barn med HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. De små helgonen är små, vardagliga människor. När man hör dem berätta så berättar de sällan om sig själva. De ser inte själva helgonglorian som strålar bakom dem. Ja, du vet hur svårt det är att se sin egen helgongloria. Spegeln kan inte fånga upp den. (Jag vet!)

O vilka under helgonen äro: leva i salighet, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga, bo i Guds borg, men har sällan det lugnt.

Så sjunger C.O. Rosenius i Sv Ps 572:3. Helgonen går inte omkring i ett salighetsbrus. De blir ofta missförstådda. De får ofta lida för sin tro på Jesus. Blir martyrer. De hinner inte med sig själva. De är helt upptagna av att tala om vad de funnit. ”Vi har funnit Livet med stor L. Vi har hittat Jesu kärlek och kärleken till Jesus!” Saligheten får de för att ge den vidare.
   Ja, de har så mycket att berätta och så mycket att lära oss. Texterna på Alla helgons dag talar om det.

Läs Jesaja 60:18-27
Ta fram din Bibel, säger de till oss. Hör hur Jesaja talar om för dig hur du kan be för ditt land, din kommun, din församling, ditt hem, ditt liv. Du ser att där sker så mycket som gör dig ängslig och modlös. Jesaja säger att något bra kan hända där, så att man inte mer skall se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Det går att stoppa eländet. Hur då? Jesaja svarar: Dina murar skall du kalla ”räddning”, dina portar ”lovsång”. Det kan betyda: Överlåt ditt land, din kommun m.m. till honom som heter RÄDDNING – YESHUA – JESUS. Kläd din församling i Ljusets rustning. Bed in Jesus i ditt land, ditt hem, din församling … Dröj i bön inför varje plagg: frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, trons sköld, Andens svärd …(se Rom 13:11-14 och Efesierbrevet 6:10-20).
   Släng ut sucksången. Släpp in lovsången. Sjung ”all Hallowfor-sången”: ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59).


Läs Hebreerbrevet 12:1-3

Vi är inte ensamma i vår tro. Vi kan få himmelska kontakter – en sky av vittnen. Lägg märke till vad de ger för goda råd. Ska vi orka hänga med hallowfor-folket får vi rådet att ”befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, snärjer oss” . Det måste kanske betyda att vi får gå till korset. Där möter vi Honom som kan lyfta av och bära bort alla synder och tyngder. Vi får tala med honom om allt det där svåra som drar oss neråt: bekymmer, konflikter, motsättningar. Och vi får tala med honom om våra synder. Varje synd har i sig ett snöre, vi blir så lätt bundna, vi snärjer oss, vi fastnar. När han löser oss från våra låsningar kallas det avlösningen. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet!
   Om vi inte ska tappa kursen måste vi ha ögonmärket klart. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Fäst dina ögon på Jesus. Att fästa vår splittrade blick på Jesus är en daglig kamp. Det är mycket som kan få blicken att flacka. Att fästa blicken på Jesus är att inleda en relation. Den stadiga blicken finner ro. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Låt hans ord och hans bild vara i dina tankar. De hjälper dig att hänga med ”all hallowfor-folket”!


Läs Matteus 5:13-16
Läs vilken fin utnämning vi får: Saltmänniskor och ljusmänniskor i världen!

Saltmänniskor...
RÄDDAR RUTTEN VÄRLD
”När lögn och våld förmeras. Var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall?” (Sv Ps 57:4). Saltmänniskors uppgift är att rädda rutten värld. Sluta med fruktlöst prat - det ger rutten frukt. Det ruttna behöver ett kraftigt motmedel. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol 3:16-27).

GER KRYDDA OCH SMAK
Tänk om saltet inte kommer till gröten! Ta kontakt med den helige Ande. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). (Smaka på varje frukt!).

GER TÖRST
åt undrande människor. Vad har ni sett och fått? De får visa de törstiga på honom som ropar: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick” (Joh 7:37-38). Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade (Matt 5:6).

Ljusmänniskor...
blir de som följer Jesus som är Världens ljus. Han tar hand om oss och gör något riktigt av våra liv. Vi står under hans omformning. Han konstruerar helgon! Hur då?
   Jesus Stöparen gör dig till en ljusmänniska. Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark. Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ned i sin varma kärlek. Gång på gång. Ner och upp och ner och upp. Som stearinet omsluter veken så omsluter hans kärlek dig. Den lilla veken som tittar fram ropar på den helige Ande. Anden tänder veken. Nu lyser ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
   När vi håller fast vid livets ord, blir vi himlaljus i världen (Fil 2:15-16 Bibel 1917). Vi kan bli till hjälp för någon nattvandrare, som fryser och famlar i mörkret.


ALLA SJÄLARS DAG

Söndagen efter Alla Helgons dag heter också ALLA SJÄLARS DAG. Det är en dag då vi får minnas alla våra kära, som lämnat oss. Vi får på nytt överlämna dem åt Guds barmhärtighet och påminna oss om VÅRT EVIGHETSHOPP. Det gör vi genom att lyssna in slutorden i dagens evangelium. Jesus säger där: Alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Att tro på honom är att ta tag i hans hand, som han sträcker ut mot oss för att leda oss fram – tillsammans med många syskon i All Hallowfor-rörelsen.

Vi träffar Job i Job 17:15-16
Job har det jobbigt. Han är alldeles slut. Han är skakad av alla lidanden och olyckor som drabbat honom. Hela hans liv hade körts i botten. Framför honom finns bara döden och dödsriket. Vad har han nu för framtidshopp?
   Och vi frågar detsamma. Vi ska alla dö. Det är det enda vi bergsäkert vet om framtiden. Men vad händer sen? Vi stoppas ned i mullen. Finns där något hopp och någon lycka? frågar både Job och vi. Är det slut då allt tar slut? Många tycker detta är skrämmande. Men är det det? Har mullen något budskap till oss? Vid begravning hos oss häller prästen tre skovlar mull över kistan. Varför gör han så? Låt oss lyssna till budskapet i de tre skovlarna mull. Det berättas om dem i dagens Sångpostilla, adress se nedan.

Vi träffar Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:35-49

Han undrar över hur de döda uppstår. Den som läggs i kistan som sänks i marken är ett FRÖ, skriver Paulus. Ett frö ser så litet och oansenligt ut. Men fröet är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Det händer något med fröet när det läggs i jorden, vattnas av regnet och värms av solen. Det växer, det spirar, blommar och ger doft.
   Det händer något med det människofrö som läggs ned i graven. Paulus avslöjar hemligheten. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Gud satte en gång igång skapelseundret med sitt mäktiga ord: Varde! Bli till! (1 Mos 1:3). Han skall göra ett nytt skapelseunder. Han som ropade till den döde: Lasaros, kom ut! (Joh 11:43) han skall en gång ropa fram dig och mig ur våra gravar.

Vi träffar Jesus som i dagens evangelium från Johannes 6:37-40 bland annat säger han detta till oss:

Detta är min Faders vilja: 
att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. 
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.


All hallowfor-folket startar framtidsvandringen i Sångpostillan, årg 2, Alla helgons dag sid 489, bibelskolan.com tryck här
Söndagen efter Alla Helgons dag, Alla själars dag, sid 495 bibelskolan.com tryck här.

Jag kommer nu att ha en veckas blogg-fasta – då jag skall äta mig mätt, så att jag blir hungrig. Fattar du?

Om inte OM säger något annat, kommer nästa SÖNDAGSGODIS i veckan före den söndag som jag kallar KRISTI HERRLIGHETS DAG – omkring 16 november.

Med himmelsk uppmuntran till er alla, kära all Hallowfor-vänner.

Bengt Pleijel 89+


Skriva ut