måndag 26 februari 2018
Inför tredje söndagen i Fastan.
Kamp mot ONDSKAN - seger genom OCULI.
ONDSKAN är temat för denna söndag.Otäckt! Det får oss att rysa, frysa, bli rädda…
OCULI är räddningen!
Oculi är denna söndags latinska namn. Förr började man mässan med Psaltaren 25:15. Oculi mei semper ad Dominum = Mina ögon ser alltid till Herren. Den kontakten, behöver vi i kampen mot det onda.
Den Ondes onda ondska är både listig och farlig. Hans viktigaste bokstav är O. Han vrider allt som är gott till dess motsats. Lycka blir olycka. Frid blir ofrid. Sämja blir osämja. Allt han gör, från början till slut, är av OndO!! Och vi, ja vi fixeras vid allt det mörka. Vi registrerar det, talar om det… har du hört? Vi tänker på det, ältar det, är världsbäst på att bekänna andras synder.
Men kärleken gläder sig inte över orätten (1 Kor 13:6). Därför behöver vi djupkontakt med Kärleken. Då händer det något med oss. Först med ”oculi mei” – mina ögon:
Mina ögon öppnas. Jag ser. ”Fäst dina ögon på Jesus. Alla ting runtomkring får jag se som han i ljuset av hans ära och makt”. Något händer också med mina öron...
Mina öron hör vad Herren säger. Jag får ta emot himmelska kraftord och slunga dem mot den Onde. Ty ”ett ord kan honom fälla” (Sv. Ps 237:3).
Men vad händer med mina fötter? Hitta svaret i ”oculi”-texten - Psaltaren 25:14-15. I den får vi djupkontakt med Kärleken: Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.
Detta ord får du som startgåva denna söndag. Stoppa ned det i hjärtat – by heart. Du behöver det när vi nu går in i denna söndags texter. Först den gammaltestamentliga texten från

Första Samuelsboken 17:40-50 – DAVID och GOLJAT.
Läs texten i din bibel eller psalmbok. Ja, gör det! BE-grunda!
Vad tänkte du? Har detta verkligen hänt? En hemsk människa som är 290 cm lång, bär kopparpansar som väger 50 kg, och en spjutspets som väger 6 kg, kommer emot dig. Han är ful i munnen, skryter, fnyser, förbannar och svär. Du ser hur han möter den lille David, som kommer emot honom med käpp och fem släta stenar, ung och ljushyllt och vacker. Och uppkäftig!
Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger.
Medan Goljat står där och skryter, fnyser, förbannar, flyger plötsligt en sten mot honom…
Är detta sant? Eller bara en skröna? Kanske en ”sann skröna”?
Den Onde vill gärna att du grubblar över detta. Skulle då Gud ha sagt? (1 Mos 3:1). Fastna i ett litet teologiskt gräl. Vem har tolkningsföreträde?
Den helige Ande har tagit med denna berättelse i Bibeln för att det som hände då kan hända igen!!! Då var alla rädda för filisteerna, Israels svurne fiende. ”Filisteerna kommer!” var skrämselordet. Alla blir rädda. Kungen blir det. Drottningen svimmar. Stora rådet är utan minsta råd. Men överste premiärministern talar lugnande ord: ”läget är under kontroll, vår beredskap är god!”- Riksdagskören sjung sjustämmigt och hurtfriskt ”Ingen rädder för filisteen här!” Men egentligen är alla rädda. Rädslan sprider sig ända in till regeringskansliet. Alla vet: ”Inget yttre försvar! Inget inre försvar! Inga andliga muskler! Blekfeta! Bortskämda! Panik! ”Skaffa mat i fem dagar och vatten och batterier…” Men sen då? Vart är vi på väg?
Jesaja profeterade om att en liten pojke skall valla dem (Jesaja 11:6). På hans axlar vilar herradömet (Jes 9:6). Men i vårt land blir han utvisad. Föraktad och övergiven av människor… så föraktad att vi räknade honom för intet (Jes 53:3). Finns inte någon David bland oss?
Men kommer ni ihåg? Förra söndagen träffade vi en kananeisk kvinna. Hon var från de trakter där filisteerna en gång bodde. Vi hörde hur hon ropade: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över mig…” (Matteus 15:21-28). Främlingen kanske kan hjälpa oss hitta Frälsaren. Det kan hända oväntade saker i det mötet, ty Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon (oculi mei) ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Jfr Sv Ps 45:3).


Lukas 11:14-26 – JESUS och HUGGORMARS AVFÖDA
Läs denna text i din bibel. Men läs från vers 13 till 28.
Dagens text innehåller – som man säger om en del filmer på TV – vissa skrämmande inslag. Vers 13 handlar om att du behöver hjälparen den helige Ande, vers 28 att du blir salig om du tar vara på Guds ord. Alltså: med Andens och Ordets hjälp kan du förstå och bestå!
Demoner måste drivas ut.
Det finns demoner, mörka maktkrafter. Har många namn - Satan, Djävul, Beelsebul, ”Huggormars avföda” = Barn och anhängare till paradisormen. Man kan bli fångad, lurad, uppslukad…
Man kan också bli fri! Jesus driver ut en demon. Några säger att han gör det med ”demonernas furste”. Jesus svarar att han gör det ”med Guds finger”. Enligt Matteus 12:28 säger Jesus att han gör det med Guds Ande. Sonen och Anden är ju Faderns två arbetshänder - Han behöver bara peta på det onda med lillfingret så förlorar det sin makt.
Med Anden kommer Guds rike till oss.
Om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er, säger Jesus. Då bli det rent och snyggt inombords. Syndernas förlåtelse, liv och salighet! Guds rike kommer till oss med rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
Men vart tar demonen vägen när den blivit bortdriven? Till ökentrakter. Där vantrivs den. Irrar omkring, trött, ledsen, törstig, hemlös. Då kommer han på idén att vända tillbaka. Han ser att vårt hjärta blivit befriat, rent och städat. Han tar sällskap med sju andra andar. De bryter sig in ”med våld och argan list”. Se till att hjärtat, ditt inre kärleksrum, blir fyllt av Helig Ande. Skriv på hjärtats dörr: Upptaget!
Anden och Ordet hjälper oss förstå och bestå.
Det är nu vi förstår att vi behöver Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ger åt dem som ber om det. Vi klarar inte av det här krångliga livet utan himmelska kontakter. ”Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda” (Sv Ps 237:2). Vi behöver daglig ”fräls-vara” – saliga de som hör Guds ord och tar vara på det (Luk 11:28. Sjung Sv Ps 688). Kom, helige Ande!!!
Det finns mer i dagens evangelietext, se Sångpostillan, årg 1 sid 154, bibelskolan.com tryck här.

Efesierbrevet 5:1-9 JESUS och LJUSETS BARN.
Läs denna Paulus kärleksepistel i din bibel. Ta med vers 10 också. Nu BE-grundar vi vers 8-10.
Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren.
FÖRUT: ni var mörker! NU: ni är ljus i Herren!
Det står inte att ni förut var i mörker. Det sägs ännu skarpare: Ni var mörker. Ni var mörkrets representanter och ni ”utstrålade” mörker. Men nu är ni inte det. Något har hänt. Ni har mött Jesus. Ni har hört hur han mycket personligt sagt till er: Ni är världens ljus. (Matt 5:14). Genom dopet och tron har ni blivit inkopplade på det himmelska kraftnätet. Upptäck strömbrytaren! Och använd den!
Jesus säger ni är världens ljus eftersom ni är mina lärjungar som kopplar på el-kraften från mig. Ja, hela vår existens, hela trons liv är beroende av Jesus. Drag nu konsekvenserna av detta. Visa vem du tillhör. I v 6 talade Paulus om olydnadens barn. Nu får vi uppmaningen:
Lev då som ljusets barn…
Lägg märke till att Paulus inte fastnar i negativa formuleringar över synden och mörkret. Han pekar på hur mycket rikare man lever då man är ljus i Herren. Då blir det resultat av mitt liv. Jag bär frukt.
Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
Resultatet av att du hör ihop med Jesus är att hans GODHET lyser igenom dig., Hans RÄTTFÄRDIGHET är strålglansen omkring dig och hans SANNING kastar ljus över din vandring. Ett nytt skapelseunder sker, ty Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6).
Pröva vad som gläder Herren!
Att vara kristen är inte att blint följa en massa paragrafer. Det är att upplysas av Guds Ande så att man kan avgöra vad som är rätt (Fil 1:10). Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom (Rom 12:2).

Himlens Gud blir så himla glad när vi gör så!
Ta glädjen på stort allvar!!!
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut