onsdag 30 mars 2016

INFÖR PÅSKTIDEN
Nu har det hänt! Kommen är vår påskafröjd (Sv Ps 465). Vi ropar ut med Paulus i 1 Kor 15:57

Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Kristus!

Ordet seger består av två ord: SE och GER. Vi upptäcker påskafröjden då vi SE vad Gud GER!
När vi stannade till i Långfredagens dramatiska händelser behövde vi be om ÖPPNADE ÖGON för att förstå att Jesus för världen givit sitt liv (Sv Ps 45:1). För att förstå påskens budskap behöver vi också hjälp.
Att vi inte ser kan bero på att Gud inte skapat oss med ögon i nacken. Omvänd er…
Att vi inte ser kan bero på att vi dragit ned ögonlockets rullgardin. Sover ni än? (Markus 14:41).
Att vi inte ser kan bero på att någon har förblindat oss så att vi inte ser ljuset som strålar från Kristi härlighet. Läs om det i 2 Kor 4:4. Men i fortsättningen av det bibelstället sägs att det inte är alldeles hopplöst. Skapelsens Gud kan göra ett nytt skapelseunder. Ljus bli till! Big bang i hjärtat! Värmeljus i lerkärl. Läs vers 5-7.

Att vi ser kan bero på att någon just nu ber för oss:
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att ERA HJÄRTANS ÖGON ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen (Ef 1:17-20).

Tron är inte ett bollande med djupsinniga åsikter. Det är fråga om ett engagemang i vårt allra innersta. ETT INRE SEENDE. Därför behöver vi hjälp av Hjälparen, den helige Ande. Anden hjälper oss att se, höra och förstå. Johannes berättar i sitt första brev om hur vi kan vittna om detta liv när vi har HÖRT, SETT, SKÅDAT. Ordet ”skåda” tyder på att det finns en inre begrundan av det som hänt. Denna inre begrundan sätter i gång en rörelse. ”Guds väldiga styrkas kraft” gör att vi för vår del inte kan hålla tyst med vad vi har sett och hört (Apg 4:20).
Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?” (Sv ps 154:3). Svara …

MEN … dina ögon är också fyllda av tårar. Varför?
Strömmar av tårar rinner från mina ögon eftersom man inte tar vara på din undervisning (Psalt 119:136).
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige Ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. (Rom 9:1-3). 
Kan du i dessa ord ta in nöden för familj, församling och svensk kristenhet? Många vill inte SE vad Gud GER! Vill du vara med om att vända avkristning till påklistring? Du kan börja med att lyfta in familj, församling och svensk kristenhet i Paulusbönen från Ef 1:17ff.
Då kan det hända något: De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar (Psalt 126). Tonen från himlen, påskafröjden börjar gnola i dig:

Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Kristus!

När du går där och ber och gnolar och sjunger dyker det plötsligt upp några vänner hos dig. Andra söndagen i påsktiden kallar dem PÅSKENS VITTNEN. Många vill vittna för oss om att det inte är kört om den store Mästaren (ja, du vet väl vem?) får ta hand om oss. Vi träffar i den gammaltestamentliga texten från Jeremia 18:1-6, krukmakaren som kan göra stora konstverk av oss lite misslyckade och spruckna lerkärl.
Vi träffar Johannes i dagens epistel (1 Joh 5:1-5). Han skriver i sitt kärleksbrev till oss om det liv som genom dopet föds fram i oss. Kärlekens Gud ger oss kärlekens kraft så att kärlekens bud inte är tunga, det är budskapet där.
I dagens evangelium från Johannes 21:15-19 får vi lyssna till ett underbart själavårdssamtal som Jesus har med den misslyckade och förtvivlade förnekaren Simon. Lyssna då till hur Jesus har något mycket viktigt att säga också dig. Jesus ser inte till våra meriter, när han kallar oss till sina vittnen och tar oss i sin tjänst. Han frågar efter vår kärlek! På bibelskolan.com kan du leta dig fram till vandringar 32-34, där du får göra upptäckter i orden ”på tredje dagen uppstånden igen från de döda”.
Dagens vittnen träffar du i Sångpostillan, årgång 2 sid 201. Eller tryck här. Och när du kommer där kan du trycka på ett nytt här, och då kan du få höra mig predika, Anne-Mette läsa texten och Bodil sjunga dagens sång, som Heidi skrivit:
Jesus vi älskar dig och vi lovar och prisar ditt namn.

I Påskens glädje 

Bengt Pleijel 89+

Skriva ut