tisdag 15 mars 2016

INFÖR STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN

Med femte söndagen i Fastan börjar passionstiden. Vi får då gå upp till Jerusalem och vara med om de dramatiska händelserna där. Andra veckan i passionstiden kallar vi STILLA VECKAN. Det händer något med oss om vi vågar vara stilla. Så säger Herren, HERREN, Israels Helige. Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jesaja berättar vad som händer om vi inte vill. Han talar om jäkt och stor ensamhet. Men Herren väntar: Han längtar efter att få visa er nåd och visa er barmhärtighet. Stilla veckan kan bli rika veckan. Saliga är alla som vänta på honom. (Läs Jesaja 30:15-18 Fb).
Vi får nu TRE RECEPT på hur vi kan hitta salighet när vi är stilla i STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN:
1. Sångpostillan. 
2. bibelskolan.com 
3. Psalmboken.

Recept 1: SÅNGPOSTILLAN.
Under passionstiden följer vi inte de tre årgångarna utan växlar mellan de fyra evangelisterna. I år stannar vi inför Matteus.

PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset.
När Jesus drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: Vem är han?
Texter:Jesaja 56:6-8, Ef 2:12-16 Matteus 21:1-12. Sångpostillan årgång 3. Boken sid 177, eller tryck här.

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Medan de åt, tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen, bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp … och han tog en bägare … drick av den alla, det är mitt blod, förbundsblodet som
blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse …
Texter: 2 Mos 12:1-4, 1 Kor 11: 20-25, Matteus 26:17-30. Sångpostillan årgång 3. Boken sid 184, eller tryck här.

LÅNGFREDAG del 1 Korset .
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Petr 3:18-19, Matt 27:32-56, Psalt 22. Sångpost. årg 3. Boken sid 192, eller tryck här.

LÅNGFREDAG del 2 – Jesu begravning.
Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav, som han hade låtit hugga ut åt sig i
berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven ….
Texter: Matteus 27:57-66, Sångpostillan årgång 3. Boken sid 203, eller tryck här.

PÅSKLÖRDAG - Nederstigen till dödsriket.
Liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens
inre i tre dagar och tre nätter.
Texter: Jona 2, 1 Petrus 3:18-22. Matt 12:48-41, Psalt 139:1-12. Sångpost. årg 3. Boken s 209, eller tryck här.

PÅSKNATTEN – Genom död till liv
Faraos härar hann upp oss på stranden just som vi kommit till Pi Hahirot.
Här mellan havet och hären i sanden dödsdömda stod vi vi klippornas fot.
En enda möjlighet, ljöd oss i ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja! Halleluja! (Sv Ps 618:1)
Texter: 2 Mos 14:10-16,21-22, Rom 6:3-11 Sångpostillan sid 219, eller tryck här.

PÅSKDAGEN – Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!!!
Ängeln sade till dem: Han är inte här, han har uppstått …
Texter: Jesaja 25:6-9. 1 Kor 15:53-57, Matteus 28:1-20. Sångpostillan årgång 3 Boken sid 224, eller tryck här.

ANNANDAG PÅSK – Livet vann dess namn är Jesus.
Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och sade till dem: Frid åt er alla …
Nu följer vi tredje årgångens läsningar. Texter: Jeremia 31:9-13, 1 Petrus 1:18-23, Joh 20:19-23, Psalt 16:6-11.
Sångpostillan årg 3, Boken sid 232, eller tryck här.


Recept 2: bibelskolan.com
Uppsök Bengts återvändsgränd, där hittar du vandringar 24-34. Vi vandrar genom trosbekännelsens ord. Tryck här.
VANDRING 24: Pinad under Pontius Pilatus
Vi undrar över Trosbekännelsens snabba övergång från född till pinad. Vi stannar till vid sex stationer:
  1. Jesus rider in i Jerusalem 2. Jesu fiender smider planer. 3. Judas Iskariot 4. Påskmåltiden. 5. Sju steg in i
Getsemane. 6. Pinad under Pontus Pilatus.

VANDRING 25: Korsfäst – den långa förberedelsen
Vi stannar till vid fyra stationer. 1. Korset finns där från begynnelsen 2. Det första evangeliet. 3. Gud står inte
utanför vårt lidande. 4. Hur kan en god Gud offra sin Son?
VANDRING 26: Korsfäst –Golgatadramat
Vi får tillsammans vandra genom Golgatadramats starka händelser. Vad sker där?
VANDRING 27: Korsfäst – vad korset betyder för oss.
Vi får veta det med hjälp av Jesu sju ord på korset. När vi förstår det börjar vi bygga bjälkkyrka …
VANDRING 28: Död
Varför Jesus måste dö för oss? Lägg märke till svaren …
VANDRING 29: Begraven
Varför talar trosbekännelsen om att Jesus blev begraven? Det är väl självklart att dör man blir man också begraven. Kanske får du här svar på dina grubbel. Kanske Jesu grav kan ge ljus åt din grav!
VANDRING 30: Nederstigen till dödsriket.
Har du någon gång hört en predikan över detta ord i trosbekännelsen? Men läser du vad som står på denna vandring kan du sedan berätta för alla vilken tröst och glädje det ligger i detta ord.
VANDRING 31: På tredje dagen
På denna vandring får vi stanna till vid 10 stationer på tredje dagen. Vi får vid varje station stanna till, tänka till och andas in påskglädje i våra liv. Det våras för Kyrkan!!!
VANDRING 32: Uppstånden
Smyg dig in bland Jesu vänner som berättar om hur de mötte Jesus då. Lärjungarna blev glada när de så Herren! Låt dig smittas av deras glädje
VANDRING 33: Igen
Varför kommer Jesus tillbaka på tredje dagen? Ny kropp eller gammal vålnad? Vi – svävande andar eller himmelska kroppar? Fiskelycka vid Tiberias sjö
VANDRING 34: Ifrån de döda
Här stannar vi till vid åtta hållplatser där vi vid varje hållplats får ta emot en spännande gåva
Ja, må vi leva… i en ny lovsång… med ett levande hopp… i ett nytt liv… av Guds förlåtelse… av Guds kraftmed Guds slutliga triumf för ögonen… med ett framtidshopp för oss själva… med ett framtidshopp för världen.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp
Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

PS! Jag hittade i mina gömmor en TV-inspelning av PÅSKDAGEN 1989 från Åh kyrka. Jag blev lite nostalgisk när jag såg den. Gamla kära vänner var där. Alla 27 år yngre än idag. Där var en frisk glädje och mycket jubel i sången. Tryck här så får du vara med och känna dig 27 år yngre! Se – lyssna – låt dig påsksmittas!

Recept 3: PSALMBOKEN.
Har du upptäckt Psalmboken? En verklig skattkammare. Vi träffar människor från olika tider, olika länder, olika traditioner som på olika sätt uttrycker sin tro och sin kärlek till HERREN.
Själv läser och begrundar jag en psalm varje dag. Jag häpnar ofta över psalmbokens starka och märgfulla formuleringar. Repetera gärna de psalmer du en gång lärt dig by heart. Då slutar hjärnan att rosta och hjärtat klappar varmt!
Fastans och passionstidens psalmer finns på nr 95-145 + 438-460+ 738-739
Påsktidens psalmer finns på nr 146-157 + 461-473 + 740-743
På svps1986.blogspot.se finns en skattkammare till psalmbokens skattkammare. Andreas Holmberg berättar om psalmernas författare, tillkomst m.m. Upptäck denna blogg!
Om det finns ett liv för mig efter Påsk, kan det hända att det kommer lite mer himmelskt söndagsgodis. Men nu tar jag paus till efter Påsk. Jag ska försöka leva som jag lär: Bli stilla! Må du leva så också ty

så säger Herren, HERREN, Israels Helige:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka

En rik helg med många stilla, stora, starka upptäckter önskar er

Bengt Pleijel 89+Skriva ut