söndag 24 maj 2020


Inför Pingstdagen 2020

Den helige Ande
får vi möta på Pingstdagen. Anden har funnits med från världens begynnelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. (1 Mos 1) I begynnelsen fanns också ”Begynnaren”: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till (Joh 1:1-3).
Vårt dops Gud – Fader, Son och Anden - finns med från början. Och från början finns du och jag med i hans hjärta ty Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom.  I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus (Ef 1:4).
Den helige Ande är med genom hela den bok vi kallar Gamla Testamentet. Är du nyfiken kan du på bibelskolan.com BE-grunda den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60,  tryck här.
Nu vill vårt dops Gud nå fram till oss idag. När vi vänder oss om får vi se hur Far umgås förtroligt med oss tillsammans med Sonen och den helige Ande. Han talar med oss om sitt förbund. I denna helg dras vi in i de dramatiska händelserna i Jerusalem.

  1. När pingstdagen kom …
Läs och BE-grunda Pingstdagens epistel från Apg 2:1-11 i din Bibel. Gör det!
I nio dagar var vi tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu lärjungar i en bönegrupp (Apg 1:13-14). Vi höll ut i bön i väntan på vad Far har utlovat… Hjälparen den helige Ande skall komma. Men vi blev så småningom trötta. Vi stod inte upp med lyftade händer. Vi satt … ögonens gardiner rullades ner.
Då plötsligt händer det. Hela huset skakar! En väldig stormvind! Orkan? Eldstungor flammar till och sätter sig på våra tungor. Vi börjar tala. Främmande språk! Det var som hela vårt inre blir uppfyllt av ljus, eld, glädje, himmel …
Vi förstår: Nu händer det som Far lovat och Jesus talat om. Den helige Ande har kommit. Vi tappar intresset för vad duktiga vi varit och vi slutar gräla om vem som är störst. Nu ser vi bara och talar bara om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR!
Människor strömmar till. Många har kommit som pilgrimer till Jerusalem. Det är nu 50 dagar efter Påsk. (Pingst - pentekosté - femtio). De kommer från länder som idag heter Turkiet, Irak, Iran, Egypten, Italien. En stor högtid väntar dem. Där finns två firningsämnen: 1. Det är en skördefest (se 2 Mos 34:22). 2. En fest till minnet av lagens utgivande på Sinai (se 2 Mos 19 ff).
Och mitt i allt detta händer det – ett dån … en våldsam storm … eldstungor… våldsamma skakningar … stor förvirring … många blir slagna av häpnad. De förstår ingenting. De blir skakade, förundrade, förvirrade. En del skämtar: ”de har supit sig fulla”. Man gör så när ”det här med Gud” kommer för nära.
Men när de ser apostlarna blir de ännu mer häpna. Det lyser om dem, det lyser i dem, de har aldrig sett så lyckliga människor förut,  de undrar, och vi frågar:
Vad är PINGST?

En SKÖRDEFEST
 Jesus var vetekornet som fallit i jorden och dött. När vetekornet dör så bär det rik frukt. Nu skall de första kärvarna bäras fram. Och vilken skörd denna pingstdag! Tretusen som vänder om och låter döpa sig.

En LAGENS FEST
På Sinai ges lagen skriven på stentavlor. På Pingst skrivs Lagen i hjärtan.
Läs vad Jeremia skriver om detta i 31:31ff – ett nytt förbund.
Läs vad Hesekiel skriver om detta i 36:26-27 - hjärttransplantation!!!
På Pingst får vi möta den helige Ande LIV-GIVAREN! Det är den helige Ande, som gör att det går upp för mig, att det som hände på Golgata  för ett par tusen år sedan, angår just mig. Det är den helige Ande som gör att bibelordet och gudstjänsten och bönen och nattvarden blir levande för  mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje. Be om det:
Ande du som LIVET ger fall nu över oss,
smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.


  1. Den stora Festens dag
Läs och BE-grunda Pingstdagens evangelium från Johannes 7:37-39
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."  Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Den stora Festen som Johannes skriver om är Lövhyddohögtiden. Det är en stor och glad högtid. Man tänker tillbaka på de stora händelserna i Gamla Testamentets ökenvandring. Mose slår på klippan så att vatten springer fram. Gud går före dem i eldstoden om natten och i molnstoden om dagen. Man får manna från himlen. Man har vattenösnings-ceremonier och fackeltåg. Man bygger lövhyddor och bor i dem. Man dansar och sjunger. Där rådde mycket stor glädje, skriver Nehemja (8:17).
Men på sista dagen ser man inte längre tillbaka på det som hänt. Man ser fram emot det som skulle hända då Messias kom. Då skulle allt det som skedde under ökenvandringen upprepas, fast på ett mycket underbarare sätt.
Nu berättar Johannes vad Jesus gjorde på Lövhyddofestens sista dag. Jesus ropar. Ja, han ropar så högt att också du som nu läser detta kan höra hans röst: Är någon törstig?
Är du törstig? Känner du att du traskat länge nog i öknen och tuggat öken­sand? Och ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Längtar efter ett kristenliv, som är fyllt av levande liv. Jesus har receptet.Kom till mig och drick, säger han. Nej, han säger det inte, han ropar. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det.
Det är tre villkor förbundna med att detta skall bli ditt:
1.  Att du är törstig och längtar efter det och sträcker dig mot det.
2.  Att du kommer till Jesus. Får närkontakt med honom.
3.  Att du dricker. Det Jesus ger måste komma in i dig.
Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:39).

När Jesus blir för-herrligad, blir Herre, blir den som sitter på tronen i våra liv, då kommer strömmar av levande vatten, det överflödande livet från Jesus, in i våra liv. Vatten rinner alltid uppifrån och ner. När du ställer dig där nedanför tronen och bekänner Jesus som din Herre, då kommer detta liv in i dig. När Anden kommer över oss blir det liv och kraft, vårbäckar av glädje och lekfullhet, strömmar av levande vatten.
De första kristna hittade detta. Mitt i svåra förföljelser som de fick vara med om, kom detta till dem: Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv är tydligen något man kan mogna in i och växa i. Där finns alltid mer. Vill du få hjälpa att hitta detta ställer profeten Jesaja gärna upp

  1. HERREN, HERREN  är min styrka och min lovsång.
Sjung så med Jesaja 12 i dagens GT-text. Du hittar orden i din Bibel.
Jesaja talar om att Guds vrede har upphört. Vreden är kärlekens reaktion på hur vi bär oss åt. Far som placerat Adam och Eva och dig och mig i Edens lustgård för att bruka och bevara den blir upprörd då han ser hur vi förvandlat lustgården till en last-gård och avskrädesplats. Vi förstör både miljö och medmänniskor när vi börjar leka ”jag är Gud-leken”. Skapelsen suckar och människor gråter …
Det skulle vara alldeles ute med oss om inte Far sänt två personer som räddat oss.
  1. Först sänder han ”Herren frälsar” till oss. Namnet Jesus betyder så. Han ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud”. Han tar bort synder – de giftiga och smutsiga avfallsprodukterna vi presterat och som gör så illa både mot andra och oss själva. Han tar bort dem om vi ger dem till honom (= bekänner).
  2. Sedan sänder han den helige Ande till oss. Först avslöjar Anden oss. Anden får oss att vända om till Herren. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort – hyckleriets och falskhetens slöja. Vi skäms. Hur kunde jag bära mig åt så? Gud var mig nådig!
Herren hör den bönen och Paulus berättar i 2 Kor 3:17 vad Herren gör med oss: Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:17 ff).
Och du står där och häpnar över Herrens godhet. Du försöker hitta ord för att uttrycka vad du känner. Jesaja 12 hjälper dig. Läs långsamt. Stoppa ned orden i ditt hjärta - "by heart". Då händer något i dig. Bibelord är frön, sädeskorn. När de vattnas med bön växer blommor och doft, glädjefröjder och tröstkrafter fram. Pröva!

  1. En annan Pingstdag kommer …
Annandag Pingst förlorade år 2004 sin röda färg i almanackan, och Nationaldagen 6 juni rodnade i dess ställe. Men det hindrar inte att vi karantänfolk denna dag kan öppna fönstret och låta himmelsfriska vindar strömma in i våra liv.
Temat på Annandag Pingst är ”Andens vind över världen”. Ande och vind är samma ord. På hebreiska RUACH. Det ordet uttrycker det dynamiska, det kraftfulla, vind i rörelse. Om vi glömmer att öppna fönstren där vi är, blir det aldrig vind, det blir bara luft, stillastående, instängd luft. Öppna fönstren mot himlen. Då kan det börja hända något i våra liv. Och vi kan få nya ögon att se på världens framtid. ”Jesus för världen givit sitt liv”. Ni kommer ihåg vad Jesus sa till oss då han träffade oss i dagarna efter Påsk – När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen … ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). Anden drar oss in i DEN STORA GE-RÖRELSEN.

BE-grunda texterna på Annandag Pingst: GT-texten från Jesaja 44:1-8, Episteln från Apg 2:36-41 som får en lång förklaring i Nyfikenhetsvandring 48 - tryck här. Evangelium från Johannes 12:44-50. Sångpostillan, tryck här.
Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar. 
Sv. Ps 646
GLAD PINGST
önskas alla pingstvänner och vänner av pingst av
Bengt Pleijel 93+
Skriva ut