måndag 16 december 2019


                 

   Inför fjärde söndagen i Advent


En märklig söndag – fjärde i Advent. Många märker inte att den är söndag, vilodag och ”kraft och kärlekshämtningsdag” inför Herren. Den är fylld av julstress, lustiga tomtegubbar och klapp-bekymmer – ”vad ska man ge till den som har allt”? Helgen som skulle bereda oss att bli himmelrika gör oss plånboksfattiga. Var finns bromspedalen? ”Snälla doktorn, skriv ut något lugnande” … Men receptet är ju redan skrivet i Jesaja 30:15. Ta ut det! Ta in det! "By heart"!
Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka.
En märklig söndag – fjärde i Advent. Den helige Ande har packat in många gåvor i dagens texter. Låt oss öppna! Vi börjar med v 13b i dagens Psaltarpsalm 145:8-13 – den återfunna versen som inte kom med i tidigare bibelöversättningar – en specialvers till oss som lever nu. Smaka på den …
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

  1. VAD SÄGER OCH GÖR HERREN ENLIGT JESAJA?
Lyssna och BE-grunda Jesaja 52:7-10
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är kung!"  Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar tillsammans, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion.  Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon, alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning.
Jesaja läser och öppnar fyra verser ur ”trösteboken” (Jesaja kap 40-55). Vad säger Herren? Vad gör han?
Han berättar om budbärarens steg när han kommer över bergen. Stegen är ljuvliga! säger Jesaja. Budbäraren ropar ut goda nyheter om seger, räddning, tröst. Ruinerna skall brista ut i jubel. Alltså det som ser ut som nederlag och krasch får inte sista ordet. Herren vänder tillbaka. Han tröstar, friköper sitt folk och visar sin makt. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon, alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning!
Vad säger Herren här till oss? Vill han tala med oss om våra nederlag och krascher? Kan Han ge oss frid, fred, räddning? Menar Han att vi har dragit ned ögats rullgardin? Och behöver lära oss att se? Vad vill han att just vi skall se? Vi frågar och Han sänder några fattiga herdar och lantarbetare som ger oss svar: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta!" (Luk 2:15).
Kanske Far har just detta som present till oss i jul. I Betlehem hittar vi att
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

  1. VAD SÄGER OCH GÖR HERREN ENLIGT PAULUS?
Läs och BE-grunda Andra Korinthierbrevet 1:17-22
Var jag då tanklös när jag tog det beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst, så att mitt "ja, ja" också är ett "nej, nej"? Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er – jag och Silvanus och Timoteus – han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen, för att Gud ska bli ärad genom oss.  Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan.

Paulus säger här att alla Guds löften i Gamla Testamentet strålar samman i Jesus. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Vi upptäcker att Herren är trofast i allt han säger.
   Vi som så ofta vacklar och velar hit och dit och ja-mar och nej-mar, vi behöver lära oss att hitta detta JA. Inte hallelu-nej utan halleluJA! Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära, skriver Paulus till oss idag.
   Löftena har fått sitt ja genom Jesus. Jesus sa ja till sin Far när Far ville sända honom till oss. Och Maria förmedlar dessa löftens ja när hon tar emot Jesus i sitt liv och låter Guds son födas här på jorden. Maria säger: Se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. (Luk 1:38).
   Vi säger vårt Amen till Gud. Amen betyder (enligt Luther i lilla katekesen) ”Ja, ja, det skall så ske”. Detta Amen, detta JA, förlöser vår lovsång. I himmelen sjunger man Amen-sången. Gå med i änglakören. Smyg dig in bland dem. De står där runt tronen i djup tillbedjan. Vi hör och sjunger med. Texten finns Johannes Upp 7:12:

Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen,
äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet.

Alltså: Våra nej ökar sucksången. Våra ja, ja till Jesus får lovsången att brusa. Lovsångsorden bara hopar sig.
Hemligheten med lovsången är den helige Ande. Maria hade hittat den hemligheten. Hon undrar och frågar: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man."  Ängeln svarar: Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. (Lukas 1:25).
Lägg märke till att den Högstes kraft vilar. Ingen julstress.
   Paulus kan också berätta om Anden.  Far har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan.  Anden rör vid vårt innersta genom de ordfrön vi bäddat ned där.  Anden har ju redan bäddat ned löftena i den gammaltestamentliga jorden. Maria har tagit emot dem. Nu tar vi emot dem. De växer, spirar, de brister nu som knopparna om våren med en doft från paradisets lunder. O Maria, lär mig dina sånger! (Se Sv Ps 482). Vi tillåter hjärtat att börja gnola på tonen från himlen tillsammans med Maria och allt Guds folk och upptäcker själva att
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

  1. VAD SÄGER OCH GÖR HERREN GENOM MARIA? Läs och BE-grunda Lukas 1:39-45
Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande  och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt!  Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig?  När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."

När någon varit med om något stort, vill hon gärna dela med sig. Maria beger sig till Judéen och möter sin äldre släkting Elisabet. Elisabet bär Johannes i sitt liv och Maria bär Jesus i sitt liv. Detta är första gången som Johannes och Jesus möts.
När Elisabet får höra Marias hälsning, häpnar hon. Herrens mor kommer till henne! Och ännu mer: barnet sparkar till av fröjd i henne. Och ännu mer: Elisabet uppfylls av helig Ande och ropar med hög röst: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.
   Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande föds Jesus i Marias liv. Maria som nu bär Jesus i sitt liv, möter Elisabet som bär Johannes i sitt liv. Maria som bär Jesus inom sig får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Herrens ängel hade sagt till Sakarias, Elisabets man, att Elisabets barn skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet (Luk 1:15). Nu sker det.
Maria har mycket att lära oss som så ofta är inställda på nejsidans sucklängd.  Det viktigaste Maria lär oss idag är att det nya Jesuslivet inte dresseras fram i våra liv. Det föds fram. Det är Jesus som vill ta sin boning i oss. Han vill sitta på tronen i våra liv. Har vi inte här som i ett nötskal vad hela kristendomen innebär?
När jag bär Jesus inom mig, då kan Jesus i mig
förmedla helig Ande och djupglädje till dem jag möter.

Ibland undrar vi hur vi någonsin ska kunna klara att förmedla Jesu liv till andra. Vi ställs i situationer då vi tycker all är stängt och omöjligt. Hur skall detta ske?frågar vi som Maria. I alla instängda, hopplösa situationer då allt verkar omöjligt, får vi samma svar som Maria: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:35).
   Se dig själv som budbäraren. Du får en ny uppgift. Du möter dem som sitter och suckar och gråter i meningslösheten. Du vet inte vad du ska säga. Men du går inte ensam. Du har fått en vän som bor i dig. Du tar kontakt. Något händer. Ljuset tänds. Du häpnar. Din vän den bäste – Jesus - förmedlar helig Ande och djupglädje till dem jag möter.
   Unna dig nu att bli stilla hos Maria. Hon har så mycket fint att lära oss. Sv Ps 481 berättar om det:


Alla källor springer fram i glädje, när Maria sjunger om sin Herre, 
och hon böjer sig i tro och tillit. Du vare lovad, Kristus. 

Skriftens dolda mening, dunkla löften brister nu som knopparna om våren 
med en doft från paradisets lunder. Du vare lovad, Kristus. 

Han som tronar i sin höga himmel blir ett litet svagt och värnlöst foster. 
Så har nådens under skett på jorden. Du vare lovad, Kristus. 

O Maria, lär mig dina sånger! Lär mig älska honom som har vandrat 
genom död och grav till ljusets rike. Du vare lovad, Kristus 

Alla mina källor är hos Jesus, och de springer fram i Andens glädje 
när jag böjer mig och prisar Herren. Du vare lovad, Kristus
Herren är trofast i allt han säger
och kärleksfull i allt han gör.

God ”vilo-kraft- och kärleks-hämtnings-söndag” önskar
Bengt Pleijel 92+

som viskar att julgåvor och godis finns att hem-ta på bibelskolan.com, klicka här, och på bengtpleijel.blogspot.com och i boken Sångpostillan årg 3 sid 27- 51.
Skriva ut