måndag 29 december 2014

inför år 2015.

GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ER ALLA, NI HYCKLARE,
ni biskopar, präster, kyrkopolitiker, söndagsgodisbloggläsare, inklusive DIG som läser detta!

Blev du glad över den hälsningen?
Avsikten är att hjälpa ”HYCKLIGA” att bli LYCKLIGA!
Hur det går till har jag lärt mig av Påven Franciskus. När han den 22 december höll sitt tal till kardinalerna och biskoparna, levererade han en svidande kritik mot dem. Han räknade upp 15 synder som han ansåg att de led av. En engelsk tidning sammanfattade hans ord i rubriken: ”God jul, ni makthungriga hycklare!” Påvens budskap var detta: "Bekänn era egna synder, innan ni bekänner andras!"
Jag blev aldrig påve. Trots att jag hade nått en aktningsvärd ålder blev jag alltid förbigången av yngre. När Benedictus XVI blev påve, valde de honom som var två månader yngre än jag. När han slutade, valde de en som var 9 år yngre än jag, Franciskus. Hade de valt mig hade jag, Bengt, blivit Benedictus (full i) XVII. Men blir man inte påve kan man ju få leka påve. 

Alltså:
GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ER ALLA, NI HYCKLARE!
Hur år 2015 kan bli ett gott år och ge hopp åt alla hycklare, lär vi oss av de tre helgdagar som nu ligger framför oss: Nyårsdagen, söndag efter Nyår, och Trettondedag Jul.

NYÅRSDAGEN
Datum: 1 januari. Tema: I JESU NAMN. Texter: 4 Mos 6:22-27, Rom 10:9-13 Luk 2:22
Vilket svar får vi denna dag på frågan ”Hur skall hyckliga bli lyckliga?” De som låter sig lockas in på Sångpostillan denna dag, anar svaret. De möts av några befriade, lyckliga norrmän och norrkvinnor som sjunger med jul-jubel i rösten:

Navnet Jesus, må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet, fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

Varför är de så glada i Norge? Yrvakna svenskar frågar så. Vad är det med det där med frelse?
Namnet Jesus betyder HERREN FRÄLSAR. Jesus är Guds räddningsaktion som han sänder för att rädda dig och mig. Jesus kan göra för dig det som ingen annan kan. Han kan göra dig fri och rädda dig från alla mörka makter och mäktiga människor som låser och fångar dig. Jesus är den störste av alla sophämtare! Soporna – det är ditt Jag-snurr, din LIK-giltighet, avund, bitterhet, förakt, TRO-löshet med mycket mera. Du ser dem kanske inte, ty du har stoppat dem i ryggsäcken. Du bär dem på ryggen. De tynger dig. De luktar illa. De plågar dig. De får dig att bli sittande, suckande, full av självömkan med sura tankar. Jämmerlik! Jag arma människa! Vem skall frälsa mig? (Rom 7:24).

Du hör då en röst, varm, stilla, fast ... Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila (Matt 11:28). Du gör så. Och då händer det. Han – JESUS - lyfter av ryggsäcken och bär den bort. Du blir fri och räddad från dig själv. Från högmod, lågmod, missmod, skuld och skam.
Men inte bara det. Han gör något som får dig att häpna av happiness. Du får SYNDERNAS FÖRLÅTELSE, LIV OCH SALIGHET! Navnet Jesus, må jeg elske, det har satt min sjel i brann.

Problemet för påven Franciskus var hur han skulle kunna skaka om sina kardinaler och biskopar. Problemet med dagens kristna i Sverige är: Hur skall de frälsta bli frälsta? Tronar du på minnen från frälsningsstora da'r? Säg inte: en gång frälst - alltid frälst. Säg: En gång frälst - daglig färskvara!!
Har du bytt ut ordet OCH mot ACK? Ge oss idag det bröd vi behöver OCH förlåt oss våra skulder.

Du behöver äta varje dag, annars dör du.
Du behöver tvätta dig varje dag annars luktar du.
Du behöver frälsas varje dag. Annars hycklar du.
Det är hemskt att du syndar! Men det är fantastiskt att du kan bekänna synd och ta emot förlåtelse. Om en ko dummat sig och stångat dig, kan den inte säga förlåt. Men när du stångat och sårat andra kan du det. Varje gång du bekänner din synd och ber om förlåtelse, lämnar du djurstadiet, reser dig ur din förnedring och hävdar ditt människovärde.

Kyrkans uppgift är att hjälpa människor att bli de spännande och roliga original som Gud en gång skapat dem att vara. Synden gör livet så tråkigt och misslyckat. Därför: GE BORT synder till honom kan TA BORT dem!!! Frågar du vad namn han bär? Svar i Ps 137:2.

Eva Spångberg, ”förkunnaren i trä” som hon kallade sig, stod och karvade och högg i en trästubbe. Hon skulle snida en Jesusbild. Hon fick frågan: Är det inte svårt att få fram en Jesus ur den där stubben? Nej, svarade hon, det är bara att ta bort det som inte är Jesus. Fattar du? Paulus talar om att Gud vill forma oss efter hans sons bild (Rom 8:29). Forma = ta bort det i dig som inte är av Jesus. Han vill använda dig i sin räddningsaktion. Och du har hittat DEN STORA KÄRLEKEN!

Navnet Jesus, må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet, fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

SÖNDAG EFTER NYÅR
Datum: 4 januari. Tema: GUDS HUS. Texter: 1 Sam 3:1-10, Hebr 3:1-6, Lukas 2:42-52
Vilket svar får vi denna dag på frågan ”Hur skall hyckliga bli lyckliga? De som låter sig lockas in på Sångpostillan anar svaret. De möts av och sugs in i den glada sången från Psalt 89:16. Melodi se Ps 668.

Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandrar i ditt ansiktes ljus.

Denna dag blir vi som är hyckliga inte bara lyckliga. Vi blir SALIGA! Det doftar himmel i det ordet. Vi får gå till kyrkan i sällskap med Josef och Maria och Jesus, och många, många fler. Vi får veta att GUDS HUS inte bara är byggnaden. Det är Guds husfolk, VÄGENS FOLK. De vet att de inte är framme. De är inte färdigfrälsta. De är på väg. Och de är på VÄGEN. De vandrar vidare i GUDS ANSIKTES LJUS. I det ljuset upptäcker de detta: Det finns mer att se, mer att upptäcka, mer att erfara. Vad spännande!
En person som var med på vandringen förde noggranna anteckningar. Han berättar hur hyckliga inte bara blev lyckliga, utan också saliga. Han skrev ned vad de sjöng om i sina upptäckter:
Saligt är det folk som vet vad JUBEL ÄR, VAR JESUS ÄR, VEM FADERN ÅR, VAD MOGNAD ÄR!!

TRETTONDEDAG JUL
Datum: 6 januari. Tema: GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS. Texter: 60:1-6, Kol 1:11-14, Matteus 2:1-12.
Vilket svar får vi denna dag på frågan ”Hur skall hyckliga bli lyckliga?” De som låter sig lockas in på Sångpostillan, anar svaret. Vilken stegring! Hyckliga blir inte bara lyckliga och inte bara saliga, utan nu drabbas man av DET OVÄNTADE:

Herrens härlighet, Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss.

Vi får umgås med några kloka karlar. De kallas ibland för vise män, ibland för kungar. Hur många de tre vise männen var, är det ingen som vet! De letar efter Livets mening. De påstår att de läst i horoskopen att Livets mening skall födas i Israel. Men se upp! Horoskop kan lura dig. Du kommer en bit på väg. När du tror att du är framme, har du missat allt. Du hamnar i palatsens kändisvärld. Det som leder dig ända fram till Livets mening, är GUDS ORD. Och då har du hittat hem – i BetleHEM!
Men här får du och jag lämna ”de kloke”. Vi hyckliga går tillsammans in i dagens fråga: Hur skall hyckliga bli lyckliga?

Precis som påven i Rom går till rätta med sina kardinaler och biskopar, präster och annat hyckligt folk, går Paulus i början av Romarbrevet till rätta med den ena gruppen efter den andra. Först talar han till smutsiga syndare. Läs bara Rom 1:29-32. Vad mycken uselhet! Tack, gode Gud, att jag inte är sådan! Sedan går han till rätta med hycklarna i Rom 2:1 ff. De är goda bara ytterst ute. Fasaden är from och vacker. De levererar ”sanningar” mot alla andra. De gycklar och hycklar och dömer och fördömer ... De lagiska får några beska ord i Rom 2:12 ff. När jag kommer till Rom 2:17 ff blir det en biktspegel för oss präster. Vi får veta vad vi går för. Vi är inte så bra som vi trodde ... Men till sist kommer det verkliga blixtnedslaget i Rom 3:24.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud!

ALLA - både snälla och stygga och snällstygga sitter fast på den öde ön. Syndens sund gör det omöjligt för ALLA att ”den andra stranden nå”. ALLA har syndat! ALLA saknar härligheten från Gud. VILKEN JÄMLIKHET!
Men så kommer nästa blixtnedslag. Paulus ropar ut det trotsiga, trosstarka

MEN NU!

Vad nu då? MEN NU har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad (Rom 3:21 ff). Ingen förtjänar den. ALLA kan få den. Den räcks åt ALLA utan krav. Nåd utöver nåd!! Frälsarhanden sträcker sig mot både kardinaler och lutheraner, suckianer, pingstianer och indianer. Och till dig! Riksdagsmannen Carl Boberg såg den och sjöng: Nu brister själen ut i lovsångsljud: O Store Gud. Professor Luther upptäckte handen, tog tag i den, häpnade! ”Jag leddes in genom öppna portar in i paradiset självt. Hela Skriften visade för mig ett helt annat ansikte Så blev mig detta ställe hos Paulus en porta paradisi, en port till paradiset”, skriver Luther.

Guds härlighet uppenbarad för OSS! Guds rättfärdighet åt ALLA! Utan krav. Utan prestation. En gåva som får tas emot av ALLA!!!! Vi som har syndat och saknar härligheten från Gud möter HERRENS HÄRLIGHET. Vi som var fulla av fulhet möter honom som var FULL AV NÅD OCH SANNING.
Och håll i dig nu: AV HANS FULLHET HAR VI ALLA FÅTT, NÅD OCH ÅTER NÅD (Joh 1:14ff). VILKEN JÄMLIKHET!
Varför försöka bli perfekt när det tydligen är mycket lättare att bli fullkomlig?
År 2015 kommer vi – hyckliga, gyckliga, lyckliga, saliga – att få möta mycken FÖRFÄRLIGHET. Men låt oss då inte förfäras, utan lyfta våra hjärtan och ur hjärtats förråd ta fram och sjunga för varandra Nyårsdagens budskap:

Herrens härlighet, Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss.

Det är inte klokt vad bra vi kan få det ...
säger en självutnämnd hedersledamot av kyrkan antikrunda
Bengt Pleijel 87+

GRATIS HIMMELSKTSÖNDAGSGODIS
förmedlas genom boken SÅNGPOSTILLAN ÅRG 1, finns på www.bibelskolan.com och kan köpas på GAudete förlag, tryck här.
Nyårsdagen, i boken sid 59, eller tryck här
Söndag efter Nyår, i boken sid 66, eller tryck här
Trettondedag Jul, i boken sid 71, eller tryck här

Är du en folkkär och kärleksslösande människa vill du gärna berätta för andra om hur man kan få HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS alldeles gratis. Du säger att adressen är bengtpleijel.blogspot.se. Eller ännu bättre, säg att du kan få det varje vecka om du blir vän med Bengt Pleijel på facebook.
Skriva ut