måndag 6 juli 2020

Inför femte söndagen efter Trefaldighet


   

Apostladagen


är det namn som femte söndagen efter Trefaldighet numera har. Tidigare hette den Petri och Pauli dag, som inträffade den 29 juni.  Då mindes man de båda apostlarnas martyrdöd i Rom, men firade den som deras himmelska födelsedag.. 

Temat denna dag är 

Sänd mig

Det var ju så Jesaja svarade, när Gud frågade vem han skulle sända (Jesaja 6:8). Apostladagen berättar om hur Guds sändning fortsätter genom apostlarna. Och fortsätter och fortsätter …

Den eld som vår Frälsare tände

skall föras från vän och till vän.

Till alla han budskapet sände,

som själv han ju bjuder oss än:

Gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord 

för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.. 

/Än räckes Guds frälsning /:/

för den som sig ångrar och tror

(Sv Ps 228:3)


Nu går uppdraget vidare  till oss. Vi får fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga (Judas 3). Och vara smitt-spridare. Vi gör det i apostlarnas efterföljelse. Ty också vi vill hålla fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna (Apg 2:42 Bibel 1917).

 Vi vandrar glada  på fyra B:n - 

Bibeln – Bönen – Brödragemenskapen – Brödsbrytelsen  1. Bibeln – HERRENS ORD KOM TILL MIG.

Läs  och BE-grunda Jeremia 1:4-10 i din Bibel. Gör det!

Vi träffar nu profeten Jeremia i dagens GT-text. Du har väl läst texten?  Jeremia är något äldre än dig och mig – ca 2.600 år. Han berättar att Herrens ord kom till honom och talar om för honom att han fanns i Fars tanke och i Fars hjärta redan innan han blev född. Far utvalde honom, helgade honom och kallade honom till profet. Precis som du och jag också fanns i Fars tanke och i Fars hjärta innan vi föddes.  Paulus sjunger om det för oss i Ef 1:3-4:  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!  Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 

Far inte bara ville våra liv. Han har en  plan och mening med oss. Bland annat detta:  att bli ryktesspridare om hans kärlek. Att dra in människor i 

DEN STORA BERÄTTELSEN!


Men …

Jeremia krånglar. Kommer med ursäkter.  ”Jag är för ung”. 

Mose krånglar. ”vem är jag … duger inte … får tunghäfta” (2 Mos 3:11 och 4:10).

Jag krånglar – jag är för gammal (93+). Jag behöver hemvård 4 ggr om dagen. Benen bär inte. Kan inte gå till kyrkan längre. Minnen somnar  i den senila vilan.

Och du – är du också en krånglare? Vad säger Far till dig?

Till mig säger han: Du har ju två händer som du kan ”lyfta mot Guds berg och hus och ta emot hjälpen som han sänder”. Du har pekfingrar som kan  dansa pekfingervals på datortangenter  och spela och leka fram mycket godis ... och med dem kan du öppna din bibel och peka på Ordet både för dig själv och för andra. Och när hjälparen den helige Ande sänds till dig upptäcker både du själv och andra att Bibelns ord brinner av liv och kärlek. 

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16).

När Bibelns ord kommer i rörelse kan det både trösta, lära, förmana och varna. Far säger till Jeremia att Ordet som han får förkunna  kan både rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Operationen kan vara smärtsam! Men åstadkommer liv, läkedom, hälsa. När det stolta trädet fallit tittar en ros fram ur stubben, se Jesaja 11:1 och  sjung  Sv Ps 113:3.

Den späda rosen fina som doftar salighet

i mörkret skall den skina, besegra dunkelhet.

Sann Gud och mänska sann,

oss arma mänskor frälsa

från synd och död han kan. 

Efteråt säger vi till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?" (Lukas 24:32). Ja, det är mycket som kan hända  när apostlarna får oss att upptäcka att 

Bibeln – HERRENS ORD KOM TILL MIG.  1. Brödragemenskapen …. DE KOM TILL JESUS…

           Läs  och BE-grunda Markus 3:7-10. 

Markus berättar om ett massmöte vid Gennesarets sjö. Folk kommer från alla håll. De tränger sig på för att röra vid Jesus. Jesus får sätta sig i en båt en bit från stranden.  Båten blir en predikstol. Många sjuka blir botade.  De ville röra vid Jesus, men Jesus rör vid dem. 

Många undrar: Vem är han, denne Jesus? Det rätta teologiska svaret kom från onda andar! När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds Son!" 

 Jesus talade strängt till dem. Han befallde dem att tiga. Om rätt lära tas om hand av orätt folk blir resultatet att evangelium  -  som är fullt av liv och kraft  till frälsning (Rom 1:17) - tappar både sting och kraft och det blir bara  bråk och tråk. ”Med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds frid ...” (Sv Ps 57:2).

De som får uppdraget måste har varit hos Jesus. Markus berättar: Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom.

Lukas berättar att han bad hela natten till Far innan han utser dem (Lukas 6:12, se också  Joh 5:19). Markus berättar om vilka de är och vad de heter. Läs texten.

DE KOM TILL JESUS …

Man undrar hur Jesus vågar sig på att kalla så olika människor. Ty alla är ju sådana som i vanliga sammanhang inte kan vistas i samma rum, se varandra i ögonen eller räcka varandra handen. Här fanns både vänstervridna och högervridna. Och kanske bara vridna. Det måste ha varit många initialsvårigheter. 

De var så olika som lemmarna i en kropp är olika. Några var som handen - handlingskraftiga …  de fick saker och ting ur händerna,. Andra var som ögon – de såg och la märke till. Några som var som öron – kom ihåg predikningar också efteråt. Sedan var några som magen – runda och välfyllda. Och några lemmar satt långt ned som fötter och lilltår. Något händer  med dem tillsammans när …

DE KOM TILL JESUS …

Lärjungarna får vandra tre år tillsammans med Jesus.  De fostras av honom, tränas av honom. Jag skall göra er till människofiskare, säger Jesus (Läs Matteus 4:18-22). ”Jag skall träna er att vara mina händer som drar människor upp ur misströstans, modlöshetens, själviskhetens djup” säger Jesus. Vilken livsuppgift! Alltså inte händer som krampaktigt håller fast vid PC och CD och andra leksaker, utan händer som sträcks ut mot dem som krampaktigt kämpar för livet.

Dessa olika gör han till ett med varandra. De blir inte jämlika. De blir JÄM-OLIKA! Tillsammans tjänar de Herren med de olika gåvor de fått. Vi får Livets mening tillsammans och behövs då mörkret begär dem

En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam.

Då kallar Guds Ande de kristna till bot,

att bedja sig samman att världen må tro.

O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt

försoningens kalk.

(Sv Ps 62:6)


Brödragemenskapen …. DE KOM TILL HONOM…
  1. Bönen – JAG HAR ER I MITT HJÄRTA

Läs  och BE-grunda Romarbrevet 16:1-7 i din Bibel

Paulus sänder här en lång lista på människor, som han hälsar till. Lyssna in vad han skriver och tag emot den som hälsning just till dig. Vi har mycket att lära om hur vi ska se på våra vänner och medarbetare. I Filipperbrevet 1:3 ff berättar Paulus om hur han ber för dem: Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er …… Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje …… jag har er i mitt hjärta … jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus.

Vad viktigt det är att börja med bönen. Genom bönen får jag se mina vänner och medarbetare med Guds möjligheter. Varje människa jag möter är ett möjligt helgon. Ber jag för dem kan jag inte se ned på dem eller tala illa om dem. Läs Fil 1:3–11 och Ef 1:15–25 och upptäck förbönens glädje.

Det kan vara viktigt att se detta, därför att vi lider så ofta av att vi har svårt med samarbetet, personkemin stämmer inte. Förbönen hjälper oss att se att förändringen inte sker om alla flyttar långt bort. Förändringen kommer då vi alla hjälper varandra att flytta in i Jesu förvandlande närhet. Kanske receptet är att börja tala med Jesus både om svårigheterna med dem, och få hjälp att se dem med hans möjligheter. Bön hjälper! 

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4.


Bönen – JAG HAR ER I MITT HJÄRTA3 . Brödsbrytelsen – TRONS MYSTERIUM

Din död förkunnar vi, Herre,

din uppståndelse bekänner vi,

till dess du kommer åter i härlighet.


Vilket stort mysterium! Vilken salig källa!

Livet kommer till oss, öppnar våra ögon. 

I den värld vi lever, blir vi Herrens redskap.

Omöjligt att förstå, att det kan vara så.


Himmelrikets måltid, ger oss hopp och glädje,

möta morgondagen, viss om Herrens trofasthet.

En gång har han lovat, kommer han tillbaka. 

Omöjligt att förstå och ändå  är det så 

(Sv Ps 726:3-4)


   Ja, vilket stort mysterium. Låt oss häpna! Och vara glada!! Tackom och lovom!

Bengt Pleijel 93+ 


som träffas i Sångpostillan årg 3 sid 323.  På bibelskolan.com tryck här. Där får vi bl a vara med om massmöte i Gallileen och presenteras för tolv skröpliga  lärjungar. 


                       --------------------------------

Min nya bok ”Lev i Petrus” beställs från GAudetes förlag.  Vill du ha boken hemskickad till dig så beställer du den här: gaudete.se, telefon 043-37 48 10. Kostar 150 kr + porto

Har du vägen förbi min bostad - Ulvesunds byväg 2, Ljungskile, så titta in och betala kontant 150 kr (telefon 0520-20 663) eller swisha.

Kommer du hem till mig så håll socialt avstånd, krama mig inte, men vinka gärna med rentvättade händer och börja sedan den spännande vandringen till 39 oaser.


Skriva ut