måndag 20 juli 2020

Inför Kristi förklarings dag


Jesus förhärligad

är temat på Kristi förklarings dag, sjunde söndagen efter Trefaldighet. Vi får se en utstrålning av Jesu gudomliga makt. Utstrålning heter på tyska Erklärung. Därav har vi fått det svenska ordet förklaring. För ett kort ögonblick öppnas den himmelska verkligheten för oss och vi får se att Jesus är Herren.  Man kan kalla denna dag också för Jesu Herr-lighets dag.                                   

Vi får en försmak av det som en gång skall ske då Gud har upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, och alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden,och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära (Fil 2:9-11). Namnet över alla namn är HERREN - JHVH - JAG ÄR DEN JAG ÄR. (2 Mos 3:13-14, se Joh 8:24). 

Den som hjälper oss att förstå detta är hjälparen, den helige Ande… ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande. (1 Kor 12:3). De tre texterna denna söndag fördjupar vår erfarenhet av vem Jesus är och vill göra med oss.


  1. HERRENS HERRLIGHET ”TABERNAKLAS” DAG OCH NATT

Läs och BE-grunda andra Moseboken 40:34-38 i din Bibel

På Sinai berg visar Gud sin herr-lighet då han ger dem de tio budorden Där är eldslågor och rök och dunder och basunljud. När folket ser detta blir de hemskt rädda. Men Mose säger att om de fruktar Gud behöver de inte vara rädda (2 Mos 19. Jfr Jesajas reaktion i Jesaja 6).  Men de får inte stanna på Sinai. Nu startar vandringen mot det utlovade landet. Och Gud vill fortsätta att var närvarande bland folket. Nu genom tabernaklet, en tälthelgedom som de fick bygga och som följde dem genom länder och öknar (Se 2 Mos 25). Herrens härlighet uppfyllde templet. Från templet utgick en molnstod och en eldstod. Molnstoden ledde dem om dagen och eldstoden om natten. Herrrens härlighet ”tabernaklas” dag och natt.      

Mose skulle nu leda detta stora folk. Folket var svåruppfostrat. De knorrade och Mose suckade och klagade. Då ger Gud tanken på delat ledarskap åt Mose. Mose ska inte ensam styra detta folk. Han får i uppdrag att utvälja sjuttio äldste. Och sedan berättas det om Guds närvaro som sänker sig ned över dessa sjuttio. Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera …( 2 Moseboken 11:4-29)

Och denna gudomliga närvaro fortsätter i vår tid. Han ser vår nöd och hjälpa kan. Johannes berättar om att Ordet blev kött och bodde bland oss (Joh 1:14) Ordagrant: "tältade bland oss". Tälttemplet, tabernaklet, var platsen för Guds uppenbarelse mitt bland folket under det gamla förbundets tid (2 Mos 25-26, jfr även Upp 21:3och vi såg hans herr-lighet och vi drack ur klippan. Denna närvaro finns nu


Låt kristallklar källan strömma med det vatten som ger liv. 
Bli vår eldstod under natten, och om dagen molstod bli. 
Starka klippa, starka klippa, var vår tillflykt och vårt liv.

Sv Ps 298:2

HERRENS HERRLIGHET ”TABERNAKLAS” DAG OCH NATT  1. HERRENS HERRLIGHET PÅ HERRENS DAG

Läs och BE-grunda Uppenbarelseboken 1:9-18 i din Bibel.

Johannes befinner sig på ön Patmos. Där är ett fångläger. Dit förvisas och förvaras brottslingar och obekväma personer. Johannes har hamnat där för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Johannes berättar ingenting om de vidrigheter han får utså där. Han berättar om en himmelsk närvaro på HERRENS DAG – den dag då man samlas till gudstjänst – söndagen. Läs texten och svara på dessa frågor: Vad ser han? Vad hör han? Vilket uppdrag får han?            

På Herrens dag får vi inte bara vila hela dagen. Vårt inre barn behöver bli vederkvickt av Ord och sakrament. Den gode Herden leder oss till oasen där trötta kroppar får vila och där vi får VILA för att få kraft att ILA ut i vardagens kamp och uppgifter. Johannes får skriva ned brev och skicka till sju församlingar. Där finns budskap också till din församling. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Kraft på Herrens dag ger kraft och ljus åt vardagliga bedrövligheter.       


Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar 
 Ut i en värld där stora risker väntar. 
 Ett med din värld så vill du vi ska leva 
 Gud gör oss djärva! 

(Sv Ps 288:1)

HERRENS HERRLIGHET PÅ HERRENS DAG


  1. HERRENS HERRLIGHET på HÖGA BERG OCH DJUPA DALAR

Läs och BE-grunda Lukas 9:28-36 i din Bibel.

Höga berg                                                                  

Strax före vår text berättas att Jesus och hans lärjungar kommit till Cesarea Filippi. Där hade samtalsämnet varit om vem Jesus är. Petrus hade då sagt : Du är Messias, den levande Gudens son (Matt 16:13ff). Cesarea Filippi ligger nedanför berget Hermon. Det är Hermon som är det höga berg där dagens text inträffar. Inte Tabor. Lukas berättar om hur Jesus tar med sig de tre lärjungarna Petrus och Jakob och Johannes upp på berget för att be.         

När vi läser denna text upptäcker vi hur det kommit fler människor dit. Vi känner igen dem som är där. Ulla och Kristina och Lasse och fru Johansson. Ja, också jag som numera är rullstolsburen får vara med. Det var bra att Petrus var där. Han kånkade upp både mig och rullstolan på berget. Vilken fin utsikt! Vi får perspektiv på våra liv. Vi kommer ur hjulspåren. Vi blir stilla inför Jesus.                                                            

Vi börjar förstå vem Jesus är. Lukas berättar att när de ber förvandlas Jesu ansikte och han kläder blev vita och lysande. Vi ser Herren i hans herr-lighet.         

I Jesu närhet kanske vi också börjar förstå vem vi själva är. I Hans ögon är vi juveler, ädelstenar, diamanter, pärlor. Lite oslipade kanske, men ändå ... Kom inte och säg att du är värdelös. Just för att du är så dyrbar i Guds ögon kom Jesus för att rädda dig. Hans ansikte lyser när han ser på oss. Han låter kärlekens sol få juvelerna att glimma.                    

Uppe på berget händer det något fantastiskt. Jesus är inte ensam längre. Bredvid står plötsligt Mose och Elia. De talar om hans uttåg ur världen, (uttåg heter exodus) säger Lukas. Mose och Elia, lagen och profeterna, alla pekar fram mot Jesu försoning och hans rättfärdighet. En gång talade Jesus om detta på vägen till Emmaus. Han gick igenom hela GT och berättade för dem att det var en bok som talade om honom. De som hörde Jesus fick då brinnande hjärtan. Har ni varit med om det? När vi läser Bibeln ska vi inte bara läsa den. Vi får umgås med de människor vi möter där. Då kan det hända att dessa gestalter i Bibeln plötsligt blir så levande, vi ser dem framför oss, vi hör dem tala. Hur blev inte våra hjärtan brinnande i oss när vi hörde hur dessa gamla texter talade till oss!                                                              

När den impulsive Petrus ser hur Mose och Elia står där och samtalar med Jesus så brann det till i hans hjärta. Och det klack till i hans hjärna också. Han började ana något. Den högtid, då man särskilt talade med varandra om Mose och Elia, var juLövhyddohögtiden. Man inte bara talade om dem, man umgicks med dem, deras närvaro var så levande i måltider och samtal. Lövhyddohögtiden var ju den största och gladaste högtiden under hela året. Man dansade och sjöng och öste vatten med fröjd ur frälsningens källor, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring, berättas det om Lövhyddofesten på Nehemjas tid (Neh 12:43). Om nu Mose och Elia och Messias var på samma plats, ja, då måste ju Lövhyddofesten vara inne, och då måste man ju bygga lövhyddor. Därför utropar Petrus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia(men ingen åt sig själv).     

Enligt Bibel 2000 säger han så. SFB och Bibel 1917- här är oss gott att vara. Det är gott, ljuvligt att få vara med, tänker vi. Men lärjungarnas reaktion var ju helt annat än ljuvlig. De somnade. De blev förskräckta. På berget händer det något mer. Medan Petrus talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: "Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!" När rösten hördes, fann de att Jesus var ensam.                              

Molnet, skyn - är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron.  När Israels barn vandrar genom Röda Havet går Gud före dem i en molnsky.  På Förklaringsberget omges Jesus av ett lysande moln (Matt 17:1-8). När Bibeln berättar om molnet som tog Jesus bort ur lärjungarnas åsyn på Kristi Himmelsfärds dag är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktigs högra sida, som trosbekännelsen säger. Han bestiger den himmelska tronen. Och jag, ja …

Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. 
 Från dem han hjälpen sänder och skickar ut sitt ljus...  (SvPs 238:1)

Djupa dalar                                            

Vandringen går nu vidare. Vi får inte stanna på våra förklaringsberg. Nedanför HÖGA BERG finns DJUPA DALAR. Men från vår herr-liga möten, tar vi med oss fröpåsar med många ordfrön. Dem ska vi bädda ner i djupa dalar - vår vardagsvärlds mylla.

Jesus och vi går nu ned från berget. Vi får fortsätta kontakten med Jesus. Vi får komma med våra frågor och vårt grubbel. Nedanför vårt förklaringsberg väntar människor med problem, människor som inte mår bra och som vi ofta inte klarar av.
    Jesus säger: följ mig. Jesus går före till den plats där vi bor. Där vill han låta oss upptäcka hans närvaro på ett nytt sätt. Han tänder sitt ljus i mörkret. Han kallar oss att vara med om att lida fram himmelens liv på jorden.  Och han frågar oss: Vill ni vara med? Och vi svarar: Jesus, det är bra att du är med! Och vi sjunger SvPs 70

Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. 
Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut
Den är ny varje morgon, ny varje afton. 
Stor är din trofasthet min Gud, 
stor är din trofasthet 

Glad upptäckt önskar

Bengt Pleijel 93+ som gärna träffar dig på adress boken Sångpostillan årg 1 sid 339, och på bibelskolan.com tryck här

                                   -----------

Min nya bok ”Lev i Petrus” beställs från GAudetes förlag.  Vill du ha boken hemskickad till dig så beställer du den här: GAudete, telefon 043-37 48 10. Kostar 150 kr + porto

Har du vägen förbi min bostad - Ulvesunds byväg 2, Ljungskile, så titta in och betala kontant 150 kr (telefon 0520-20 663) eller swisha.

Kommer du hem till mig så håll socialt avstånd, krama mig inte, men vinka gärna med rentvättade händer och börja sedan den spännande vandringen till 39 oaser.