måndag 13 juli 2020

Inför sjätte söndagen efter Trefaldighet


Efterföljelsen

vill denna söndag få oss att upptäcka. ”Följ mig” sa Jesus till de första lärjungarna. De gjorde så. Och fick följa med på världshistoriens mest spännande vandring. Jesus vänder nu sitt ansikte till dig, ser dig och säger: ”Följ mig!” Framtiden har fått ett ansikte!

Det är något märkligt med Jesu ögon. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas" – det betyder Petrus (Joh 1:42). Jesus ser dig med sina möjligheter. Du bryter upp och hamnar i en varm gemenskap – ”Med Gud och hans Ande och ord samt bröders gemenskap och nådenes bord”. Den ovissa framtiden skrämmer dig inte längre. Varför? Före går Herren med segerns baner (Sv Ps 59). Dagens texter hjälper dig att inse att

Seger = SE vad Gud GER!


  1. SE vad Gud GER: en framtid och ett hopp.

Läs och BE-grunda 1 Kungaboken 19:19-21 i din Bibel. Gör det!

En framtid och ett hopp har Far givit oss genom Jeremia: Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta (Jeremia 29:11-13).

Men Elia trodde att allt var slut när han kände sig slut. Han hade varit med om den stora triumfen på Karmel (1 Kung 18) och den stora tragedin i kapitlet efter. Han trodde att han var ensam, övergiven av mänskor, (19:14). Gud talar om för honom att han har 7000 anhängare (19:18). När man fastnar i ensamhetsproblemet kan man bli alldeles blind för att där finns många. Där fanns en efterträdare. Elia får order att smörja Elisa. Bra när Herren utser efterträdare.

Elia träffar på Elisa när han går bakom plogen. Gud utser ofta sådana till andliga ledare som han ser vara trogna med vanligt arbete. Och som inte är för fina för att slita och jobba. Mose kallas då han vaktar får, Saul då han är ute och letar efter bortsprungna får, Jesu lärjungar då de håller på att skölja sina nät. Levi kallas när han sitter vi tullhuset. Den som är trogen i det lilla kan få större uppdrag.

Elia får uppdrag att smörja Elisa. Det står inte att han gjorde det. Men det står att Elia kastar sin mantel över honom (v 19). Profeter kunde ofta tala genom tecken och symbolspråk. Elisa förstår vad det innebar. Han skulle få bryta upp och följa Elia. Han anade att det skulle bli ett liv i främlingskap. Elisa skulle få räkna med att bli fredlös, förföljd och föraktad.

Så med oss när Jesus kallar oss. Vi blir obegripliga för världen. Vi får andra värderingar, annat mål. Hemland i himlen. Läs Sv Ps 258:1 och 1 Joh 3:1

Elisa släpper vad han har för händer och skyndar efter Elia. Tydligt att Elia gått en bit och Elisa skyndar efter. Lägg märke till hans iver. Han vill gärna följa Elia men har bara en begäran:Låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig .Jfr dagens evangelium där en man vill följa Jesus men först sedan han begravt sin far "låt mig först gå och begrava min far."  Lägg märke till vad Elias uppmanas att göra. Elisa ser vad Gud ger: En framtid och ett hopp.

SE vad Gud GER: en framtid och ett hopp


  1. SE vad Gud GER: frihet

Läs och BE-grunda 1 Korinthierbrevet 9:19-26 i din Bibel

Paulus älskar att tala om en kristen människas frihet. Han berättar om Guds barns härliga frihet (Rom 8:14-17). Och kristna sjunger om den: Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli (Sv Ps 45:2).

Denna frihet innebär bl a : 1) Jag underkastar mig ingen 2) Jag underordnar mig alla.

Underkastelse är något som andra vill göra med mig. Underordning är något som jag själv bestämmer. Jag gjort mig till allas tjänare, skriver Paulus idag. När jag gör så får jag ögon- och kraft-kontakt med Herren Jesus Kristus, min Herre. Det var detta budskap som hjälpte slavarna på den tiden att se sitt människovärde. Ty

alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:26-28).

När vi underordnar oss någon ställer vi oss nedanför och ser uppåt. Ovanför den som gjort mig illa finns Far. Jag får ögonkontakt med honom. Jag är sedd av Honom som är Seendets Gud. Han ser vad som sker med oss. Han är engagerad i vår nöd och han vill att vi ska se honom och möta hans ögon, för i hans ögon finns en upprättande och helande kraft. Han ger oss människovärdet tillbaka. Det är något stort som sker i Guds ögon. Och det är något stort som sker i våra hjärtan.

(Läs mer om detta i min bok ”Lev i Petrus”, sid 63)

För Paulus gällde det att förkunna och försvara denna frihet. Men han är inte alltid så lätt att förstå. Petrus tyckte det och skriver om det i 2 Petr 3:15-16.

I dagens text talar Paulus om att han gör sig till allas tjänare (slav). Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.  Han kommer inte ovanifrån, han ställer sig på deras våglängd, han vill få dem att känna sig sedda.

Och för honom själv är det viktigt att leva disciplinerat och accepterande. Det kristna livet är både frihet och disciplin. Ja, målet är att vi alla skall hitta in Guds barns härliga frihet. Något fantastiskt sker då att ”Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får", säger Sv Psalm 39:2. Ett roligt bibelord om det hittar vi i Malaki 4:2, där han hjälper oss att hitta både friheten och glädjen. Han talar om vad som händer med oss när rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Kan du se dig själv som den hoppande kalven? Pojken/flickan inom dig gör så.

Och då får vi …

SE vad Gud GER: frihet.

 

  1. SE vad Gud GER: eld från himlen,

Läs Lukas 9 9:51-62 och vandra BE-grundande genom den texten.

När tiden för hans upptagande var inne vände Jesus sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. 

Jesus börjar nu röra sig mot JerusalemDet är fortfarande tre månader kvar tills han rider in i Jerusalem, men från och med nu är siktet inställt på slutfasen i hans tjänst här på jorden. Han är fast besluten att gå dit. Ordet "lyftas upp" kan både syfta på att "gå upp" till Jerusalem och att "fara upp till himlen".

Han sände budbärare framför sig, och de gick i väg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.  Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg mot Jerusalem. 

Han sände ut budbärare framför sig. De ger sig av och går in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst (ordna med mat och övernattning). Men där välkomnar man inte honom eftersom man förstår att han är på väg mot Jerusalem. Konflikten mellan samarier och judar gäller om det är på det samariska berget Gerizim eller i Jerusalem man skall tillbe. Att passera igenom Samarien för att tillbe i Jerusalem var inte populärt bland lokalbefolkningen. Detta var anledningen att många judar tog omvägen via Jordandalen till Jerusalem.

När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sade de: "Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem?" Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by.

När bröderna Jakob och Johannes ser detta blir upprörda. De ber Jesus kalla ned eld från himlen. ”Sänd en bomb över dem!” De hade tydligen häftigt humör. Jesus kallar dem "åskans söner", se Mark 3:17. Det blixtrar och åskar omkring dem. Men Jesus svarar skarpt och tillrättavisar dem. Och förvandlar dem. När vi senare möter dem har de en helt annan utstrålning. De bad om eld från himlen och Jesus gjorde så längre fram. Om bara några år kommer samme Johannes, som här ville förgöra staden, att predika evangeliet tillsammans med Filippus och Petrus, och skaror blir frälsta,  De kom dit och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande. Apg 8:4-25.

Eld ifrån himlen. Vi får be om det. Han hör gärna den bön som du nu ber:


Helige Ande låt nu ske undret som väcker oss alla 
 Låt Guds församling än få se ELD IFRÅN HIMMELEN FALLA. 
Oss ock ett styng i hjärtat giv stynget som bli vår själ till liv. 
Helige Ande hör oss (Sv Ps 129:1)

SE vad Gud GER: eld från himlen


  1. SE vad Gud GER: fostran

Tre män i texten får oss att tänka till och tänka om. Läs Lukas 9:57-62

  1. Den förste vill. Men har inte beräknat kostnaden. Vet du vad du ger dig in på? Att följa Jesus är gratis men inte billigt. Läs Lukas 9:29 ff och 2 Kor 1.

  2. Den andre vill inte först söka Guds rike. Han har andra prioriteringar. Låt mig först … Men efterföljarens viktigaste uppgift är att först söka och förkunna Guds rike. Och berätta om ”den härliga lott att leva där döden sin överman fått”.

  3. Den tredje går framåt baklänges.

Att titta bakåt när man går framåt gör att man förlorar målet ur sikte. Lots hustru gjorde så och stelnade (Läs 1 Mos 19:26)

Mer om detta se boken Sångpostillan årg 3 sid 333. På datorn bibelskolan.com tryck här

Kom ihåg: SEGER är att SE VAD GUD GER:

Framtid + hopp + frihet + eld från himlen + fostran

Jesus säger: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Joh 4:35

Ja, låtom oss se!

Bengt Pleijel 93+


Min nya bok ”Lev i Petrus” beställs från GAudetes förlag.  Vill du ha boken hemskickad till dig så beställer du den här: GAudete, telefon 043-37 48 10. Kostar 150 kr + porto

Har du vägen förbi min bostad - Ulvesunds byväg 2, Ljungskile, så titta in och betala kontant 150 kr (telefon 0520-20 663) eller swisha.

Kommer du hem till mig så håll socialt avstånd, krama mig inte, men vinka gärna med rentvättade händer och börja sedan den spännande vandringen till 39 oaser.